Geokomunitní portál vám přináší Geokomunita

Jaká byla konference Inspirujme se udržitelností a start projektu Attractive Danube

Přinášíme shrnutí letošního ročníku konference Inspirujme se… s podtitulem udržitelností, kterou pořádala CENIA, česká informační agentura životního prostředí společně se Slovenskou agenturou životního prostředí od 14. do 15. 2. 2017 v hotelu Park Inn v Praze.

První národní konference věnovaná směrnici INSPIRE nazvaná Inspirujme se… proběhla v r. 2008 a od té doby se v jejím konceptu leccos změnilo. Termín konference byl posunut do zimních měsíců a k tradiční česko-slovenské spolupráci se v letošním roce přidala i spolupráce mezinárodní.

Účastníci prvního dne konference, foto: Zbyněk Stein
Účastníci prvního dne konference, foto: Zbyněk Stein (CENIA)

Konference Inspirujme se udržitelností byla spojena s úvodní konferencí projektu ATTRACTIVE DANUBE realizovaného v programu INTERREG DANUBE. Hlavním tématem, které se jednotlivými prezentacemi prolínalo více než kdy dříve, byl udržitelný rozvoj na místní úrovni – tedy v obcích, městech a regionech.

Řečníci bloku konference How to evaluate attractiveness of the regions, sleva: Blaž Barborič, Tomaž Miklavčič, Robert Tomas a Martin Tuchyňa, foto: Zbyněk Stein
Řečníci bloku konference How to evaluate attractiveness of the regions, sleva: Blaž Barborič, Tomaž Miklavčič, Robert Tomas a Martin Tuchyňa, foto: Zbyněk Stein

První den byl kvůli účasti projektových partnerů celý v angličtině, druhý den se střídaly prezentace v češtině a slovenštině. Akce měla podporu Evropské komise – mezi přednášejícími byli zástupci Evropské komise a JRC – Společného výzkumného střediska Evropské komise. Obou konferenčních dnů se zúčastnilo celkem 120 lidí z 10 evropských zemí, především ze střední a východní Evropy.

Řečníci bloku konference Data and tools for a quality territorial decision making, sleva: Jiří Čtyroký, Gianandrea Esposito, Igor Kuzma a Katharina Schleidt, foto: Zbyněk Stein
Řečníci bloku konference Data and tools for a quality territorial decision making, sleva: Jiří Čtyroký, Gianandrea Esposito, Igor Kuzma a Katharina Schleidt, foto: Zbyněk Stein

Projekt ATTRACTIVE DANUBE je zaměřen na posílení víceúrovňové a mezinárodní spolupráce v oblasti územního plánování vedoucí k celkovému zvýšení územní atraktivity Dunajského regionu.

Řečníci bloku konference European spatial data infrastructure for regional attractiveness, sleva: Robert Konrad, Robert Tomas, Jiří Poláček, Primož Kete a Martin Tuchyňa, foto: Zbyněk Stein
Řečníci bloku konference European spatial data infrastructure for regional attractiveness, sleva: Robert Konrad, Robert Tomas, Jiří Poláček, Primož Kete a Martin Tuchyňa, foto: Zbyněk Stein

Účastníci konference se během prvního dne seznámili také s příklady využití a zpracování především prostorových dat a ukázkami z praxe – na příkladu konkrétních zahraničních měst. Z prezentací často zaznívala potřeba harmonizace dat, která usnadní jejich další zpracování a využití. První konferenční den zakončila panelová diskuse zaměřená na udržitelný rozvoj měst a regionů.

Řečníci panelové diskuse, foto: Zbyněk Stein
Řečníci panelové diskuse, foto: Zbyněk Stein

Abstrakty z prvního dne konference
Prezentace z prvního dne konference
Video z prvního dne konference

Video z prvního dne konference
Video z prvního dne konference

Druhý den v příspěvcích konference Inspirujme se… zazněla řada podnětných informací, jak mohou různá data, a to nejen ta shromažďovaná v rámci INSPIRE, přispívat pro lepší fungování úřadu a vyšší informovanost veřejnosti; zkrátka tak, aby město fungovalo lépe, bylo otevřenější vůči svým občanům a lidé se v něm cítili dobře.

Řečníci bloku konference INSPIREm k udržitelnému rozvoji, sleva: Michal Broža, Robert Tomas, Marie Petrová, Jarmila Cikánková a Jan Helebrant, foto: Zbyněk Stein
Řečníci bloku konference INSPIREm k udržitelnému rozvoji, sleva: Michal Broža, Robert Tomas, Marie Petrová, Jarmila Cikánková a Jan Helebrant, foto: Zbyněk Stein

Takto využívaná data by měla být kvalitní, dostupná a ideálně harmonizovaná do jednotné podoby. Současně je nutné řešit, jak zpracovat a zpřístupňovat velké objemy dat, jak data správně interpretovat, získat z nich požadované informace a ty zpřístupnit široké veřejnosti.

Účastníci druhého dne konference, foto: Zbyněk Stein
Účastníci druhého dne konference, foto: Zbyněk Stein

Data zveřejňovaná v rámci INSPIRE mohou celému procesu významně pomoci. Samotní občané se mohou více zapojovat do rozhodovacích procesů, nebo sami přispívat sběrem dat – k tomu slouží stále častěji využívané komunitní projekty.

Společná fotka organizátorů na závěr konference, foto: Jozef Nováček
Společná fotka organizátorů na závěr konference, foto: Jozef Nováček (SAŽP)

Abstrakty z druhého dne konference
Prezentace z druhého dne konference

Napsala: Lenka Švábová (CENIA)

Leave a Reply

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..