Geokomunitní portál vám přináší Geokomunita

No­mi­na­ce na ocenění Year in In­frastructu­re Awards 2020

Spo­leč­nost Bent­ley Sys­tems ohlá­si­la pří­jem no­mi­na­cí na ocenění Year in In­frastructu­re Awards 2020. Tato oce­ně­ní, o nichž roz­ho­du­jí ne­zá­vis­lí po­rot­ci z řad prů­mys­lo­vých ex­per­tů, hod­no­tí pro­jek­ty in­frastruk­tu­ry, které jsou pří­no­sem v ob­las­ti di­gi­tál­ních ino­va­cí a zlep­šu­jí re­a­li­za­ci pro­jek­tů a/nebo vý­kon­nost ma­jet­ků.

Nominaci můžete podat do pátku 1. květ­na 2020. Oce­ně­ní Year in In­frastructu­re jsou ne­díl­nou sou­čás­tí vý­roč­ní kon­fe­ren­ce Year in In­frastructu­re, která se letos bude konat ve Vancouveru v Kanadě od 12. do 15. října 2020. Ví­tě­zo­vé budou vy­hlá­še­ni na slav­nost­ním ga­la­ve­če­ru na konci kon­fe­ren­ce.

Více informací: Bentley Systems zve všechny, ať do 1. května nominují své projekty

Leave a Reply

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..