Geokomunitní portál vám přináší Geokomunita

GIS Ostrava 2015: Výzva k přihlášení referátů

Logo sympozia GIS Ostrava 2015Dovolte mi vás pozvat na konferenci Současné výzvy geoinformatiky, která je organizována v rámci sympozia GIS Ostrava 2015 v Ostravě v lednu 2015. Připravili jsme první výzvu k přihlášení referátů. Možnost registrovat referáty je do 19. září 2014.

Vize konference

V roce 2014 pokračuje příprava nové strategie rozvoje infrastruktury pro prostorové informace v ČR do roku 2020, na kterou by v blízké době měly navazovat implementační dokumenty. S tím je spojena řada otázek, počínaje koncepcí a přípravou Národní sady prostorových objektů (NaSaPO), Národní integrační platformy pro prostorové informace (NIPPI) či Národního geoportálu a konče celoživotním vzděláváním, které by implementaci GeoinfoStrategie mělo podpořit. Současně pokračuje implementace INSPIRE, budování a správa základních registrů (RÚIAN), byl připraven Digitální modelu území České republiky 4. generace a připravují se další produkty lidarového mapování a běží příprava či realizace řady dalších projektů, které mohou významně ovlivnit další rozvoj geoinformatiky v Česku a na Slovensku.

V návaznosti na anglickou část sympozia je větší prostor poskytnut příspěvkům zaměřeným na modelování povrchů z pohledu geoinformatiky, které představují klíčovou část řešení mnoha geoaplikací. Aplikační výsledky jsou úzce spojeny s kvalitou digitálního modelování povrchů. Proces vytváření a využití digitálních modelů povrchů je v každé části ovlivněn volbou zdrojů, metod a postupů a jim příslušející neurčitostí. Tradiční metody konstrukce DMR jsou stále více doplňovány poloautomatickými a automatickými postupy, s využitím nových směrů DPZ, včetně lidaru a dat pořizovaných drony. Vedle dominantních digitálních modelů reliéfu terénu se více setkáváme i s modelováním jiných typů povrchů, velkou výzvou je zejména modelování 3D urbánního prostředí a k novým trendům bezesporu patří i mapování vnitřních prostor, v budoucnu i s využitím nově koncipovaných osobních mobilních zařízení.

K rostoucí variabilitě zdrojů dat patří i větší důraz na vhodné metody jejich integrace, údržby a využití, evidence a využití prostorově variabilních parametrů kvality či zvyšování výkonnosti při zpracování velkých objemů prostorových dat. Na to navazují metody pokročilého analytického zpracování dat, prostorové interpolace, časoprostorové analýzy nebo 3D analytické operace. Přirozenou součástí celého procesu jsou metody vizualizace digitálních modelů povrchů, včetně rozvoje využití 3D tiskáren.

Konference rovněž poskytuje prostor i pro další tradiční témata, kde je možné prezentovat nové výsledky úspěšných aplikací či výzkumu. Patří k nim vývoj GIS aplikací, aplikace GIT ve vybraných oblastech jako jsou životní prostředí, hydrologie, zemědělství a lesnictví, hornictví a geologie, operační a krizové řízení, vzdělávání, popularizace GIT a etické a legislativní otázky.

Konference poskytne příjemné prostředí a zázemí pro prezentaci a diskuzi vývoje geoinformatiky v Česku a na Slovensku. Všichni, kdo se chtějí podělit o svoje zkušenosti a nechat se inspirovat ve své další práci, jsou srdečně zváni.

Témata konference

 • GeoInfoStrategie a infrastruktury pro prostorové informace
 • Implementace INSPIRE
 • Geoinformatika ve veřejné správě
 • Vývoj GIS aplikací
 • Open Source v geoinformatice
 • Databázová řešení v GIS
 • Zdroje dat pro modelování povrchů
 • DPZ (vč. lidaru) pro modelování povrchů
 • Velkoobjemová data
 • Komunitní data (crowdsourcing) pro modelování povrchů
 • Globální polohové a navigační systémy
 • Prostorové interpolační metody v praxi
 • Morfometrické analýzy v praxi
 • Vizualizace a kartografie pro modelování povrchů
 • Geoinformatika pro sociální geografii a regionalistiku
 • Geoinformatika pro dopravní plánování a modelování
 • Aplikace geoinformačních technologií v zemědělství a lesnictví
 • Aplikace geoinformačních technologií v hydrologii
 • Aplikace geoinformačních technologií v ochraně životního prostředí
 • Aplikace geoinformačních technologií v hornictví a geologii
 • Aplikace geoinformačních technologií v operačním a krizovém řízení
 • Etické a legislativní otázky geoinformatiky
 • Vzdělávání a popularizace v oblasti GI science
 • Nové trendy v geoinformatice

První výzva k přihlášení referátů je k dispozici na http://gis.vsb.cz/gisostrava/down/Prvni_cirkular_GIS_Ostrava_2015.pdf.

Jiří Horák
předseda programového výboru
Institut geoinformatiky VŠB-TU Ostrava

Leave a Reply

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..