• SENIOR GI DATA EXPERT
  https://icts.kuleuven.be/apps/jobsite/#/vacatures/54471819
  The Spatial Applications Division Leuven (SADL) is an R&D-Division of KU Leuven. SADL was created with the aim to bundle the applied research, the professional training and the scientific consultancy of KU Leuven, in the fields of Geographic Information Systems (GI/GIS), Earth Observation (EO) and Spatial Data Infrastructures (SDI). SADL envisages the combination and integration of the technological and non-technological expertise (data and databases, information systems, applications, remote sensing, user requirement analysis, legislation and organisation …) with the scientific insights and knowledge in the following – interconnected – domains in a Flemish, Belgian, European and Global context: • Mobility, Traffic and Transport related issues; • Agriculture and Environment, and the interaction between both; • Planning and management of urban and rural areas; • Ground and surface water management; • Social economic phenomena (e.g. tourism, housing). Moreover, SADL is involved in the development and maintenance of SDI, among others in support of the implementation of the European INSPIRE Directive. In that context, SADL is engaged in standardization bodies such as OGC (Open Geospatial Consortium) and ISO/TC 211 & CEN/TC 287. In all its activities, the transfer of know-how through the development of training programmes and educational projects is of utmost importance. For more information on the activities of SADL, see: http://sadl.kuleuven.be/algemeen.aspx
  Responsibilities

  As senior scientific staff member with a background and interest in GIand databases/data modelling you will become member of the technical team ofSADL. You will contribute to SDI research and consultancy activities related,among others, to INSPIRE implementation in Belgium and other parts of Europe.Focus will be on data modelling using (UML), data harmonization/transformationand testing & validation activities. Moreover, work related to metadatastandardization and implementation might be another field of activity. You willalso help in developing and maintaining technical guidelines on topics such asmetadata, data harmonization and the testing & validation procedures.Finally, you will also contribute to typical GIS activities such as spatialanalysis, mapping, scripting and possibly application development.

  Several projects are ongoing. The first project aims to support theNational Mapping Agency (NGI-BE) and other federal partners such as the MeteoOffice, Statistics Belgium, etc., with the implementation of the INSPIRE Directive.The second project supports the European Environmental Agency (EEA) with regardto geospatial standardisation and UML modelling (e.g. extending INSPIREapplication schema). The third project is a framework contract with theEuropean Commission, to provide technical support to different DG’s with regardto their geospatial data and services. This might include mapping, spatialanalysis, maintenance and QC of data, scripting to automate GI jobs, etc.

  Your work is performed in Leuven and Brussels,but travel to European project meetings might be required as well.

  Profile

  ·        You have a passion forGeographic Information (Technology) and are strongly interested in ICT relateddevelopments;

  ·        You are keen to learn andtest new environments and new methods;

  ·        You have a universitydegree (e.g. Master in Geography, bio-engineer, Master computer sciences) or anequivalent degree from another higher education institute;

  ·        You have at least 5 yearsworking experience;

  ·        Sound knowledge andextensive skills in GIS Desktop Software for mapping, spatial analysis and dataprocessing (QGIS, ArcGIS, or similar products);

  ·        Basic knowledge andexperience in UML modelling and the use of ETL tools is a must;

  ·        Basic experience inapplication development (web and/or desktop environments) using Java, .net,javascript, python or similar technologies;

  ·        Some knowledge on theINSPIRE Directive and its Implementing Rules and technical guidelines is anadded value;

  ·        Knowledge of the ESRIServer products and the Modelbuilder is also an added value;

  ·        You are fluently reading,talking and writing in English. Knowledge of the Dutch or French language ispreferable;

  ·        You are willing to work independently– but as part of a bigger team – and you are able to work in a flexible workingenvironment able to handle deadlines in a project context.

  Offer

  ·        Scientific collaborator of KULeuven

  ·        Contract of fixed duration,but extensions are possible

  ·        Travel and insurance costs,costs for meetings in Belgium and project related costs are covered

  ·        An informal and motivatingwork environment in which scientific and societal challenges meet each other.

  Interested?
  For more information please contact Mr. Danny Vandenbroucke, tel.: +32 16 32 97 31, mail: danny.vandenbroucke@kuleuven.be or Prof. dr. Thérèse Steenberghen, tel.: +32 16 32 97 47, mail: therese.steenberghen@kuleuven.be.
  You can apply for this job no later than January 10, 2018 via the online application tool
  KU Leuven seeks to foster an environment where all talents can flourish, regardless of gender, age, cultural background, nationality or impairments. If you have any questions relating to accessibility or support, please contact us at diversiteit.HR@kuleuven.be.
  Read more »
 • Úvod do spolupráce mezi portály

  Od verze ArcGIS 10.5 je možné nastavit propojení několika Portálů. To usnadní spolupráci mezi organizacemi nebo jednotlivými odděleními, které spolu chtějí sdílet data.

  V tomto článku si probereme několik typů scénářů, jak lze portály propojit, a kroky, které je potřeba provést pro každý z portálů účastnících se tohoto spojení.

  Klíčové zásady pro spolupráci portálů

  Propojené portály je možné rozdělit do dvou kategorií: hostitelský portál (který propojení iniciuje) a hostující portál (který se připojí jako pozvaný účastník spojení). Pro řádné propojení portálů je nutné provést tři následující postupy:

  1. Nastavení důvěrného spojení
   Administrátoři portálů musí propojení schválit a v jeho rámci nastavit pravidla sdílení. (Například jak bude přijatý obsah dále používán.)
    
  2. Nastavení přístupu
   V rámci každého portálu se umístěním do speciální skupiny určí prvky, které budou sdíleny. Hostující portály poté tuto skupinu zařadí do tzv. pracovní oblasti spolupráce, jejíž pravidla pro sdílení definuje hostitelský portál. Z pracovní oblasti spolupráce je tak možné:
   1. zasílat obsah na jiný portál,
   2. přijímat obsah z jiného portálu
   3. zasílat i přijímat obsah.
  3. Nastavení sdílení
   Hostitelský portál určí, jak bude sdílený obsah aktualizován, hostující portály mohou nastavit synchronizaci skupin buď na okamžitou aktualizaci prvků, nebo na aktualizaci v předem naplánované intervaly.

  Spojení mezi portály lze provést s verzí ArcGIS Enterprise 10.5 a novější. Portály mezi sebou komunikují pomocí SSL, proto je tedy nutné také disponovat důvěryhodnými certifikáty.

  Způsoby nasazení

  Před samotným propojením portálů nejprve zvolíme, na jakém principu spojení vytvoříme. Existují dvě možné varianty:

  • Centralizovaná architektura, kdy jeden portál sdružuje vybraný obsah z několika připojených Portálů.

  Zde může být příkladem městský geoportál, který v sobě agreguje data z portálů dalších organizací – správy silnic, policie, HZS například určitých oddělení správy města. Portál města tak na jednom místě zpřístupňuje vybranou agendu. Frekvence aktualizace dat je výsledkem dohody správců jednotlivých portálů.

  • Spojení probíhá mezi dvěma portály, kdy jeden je nastaven jako hostitelský a druhý jako hostující.

  V tomto případě obě participující organizace sdílejí synchronizovaná data, a tedy žádné kopie dat nejsou třeba. Nezáleží zde na tom, který z portálů je hostitel a který je hostující.

  Pokud jsme zvolili vhodný model, čekají nás následující kroky, kterým se budeme věnovat v dalších článcích:

  • Hostitelský portál vytvoří pracovní oblast spolupráce a definuje spojení.
  • Dále nastaví, jakým způsobem bude probíhat synchronizace prvků.
  • Správce hostitelského portálu vyzve ke spolupráci hostující portály.
  • Hostující portál pozvání ke spolupráci přijme.
  • Následně provede import odpovědi na pozvání.
  • V posledním kroku se hostující portál připojí k pracovní oblasti.

  Po dokončení propojení bude možné přijímat a odesílat obsah prostřednictvím určené skupiny. Upravit nastavení pro sdílení je možné v nabídce Podrobnosti skupiny na Portálu.

  Metody autentizace

  Spolupráce mezi Portály podporuje vlastní (built-in) i webovou (web-tier) autentizaci. Pokud je využívána autentizace metodou PKI, ujistěte se prosím, že kořenový doménový certifikát byl importován do všech participujících portálů a je ve formátu pkcs12. Integrovaná autentizace Windows založená na protokolu Kerberos není podporována.

  Read more »
 • Přijďte se dozvědět něco nového

  Vyberte si z nabídky našich kurzů a přijďte získat nové znalosti a vědomosti pod vedením zkušených školitelů. Vybírat si můžete z termínů na první pololetí roku 2018.

  V nabídce nově naleznete i kurzy Migrace z ArcMap do ArcGIS ProArcGIS Enterprise: nasazení a konfigurace.

  Read more »
 • [UCGIS] “System Architecture for Enterprise GIS” instructor

  The following Adjunct faculty position is available.

  “System Architecture for Enterprise GIS” instructor, master’s level course, fully online, Fall 2018

   

  The MS Program in Geographic Information Systems in the Advanced Academic Programs of Johns Hopkins University’s Krieger School of Arts and Sciences seeks an instructor to teach a fully online course in System Architecture for Enterprise GIS (course AS.430.625.81). This is a project-based course which allows students to 1) design and 2) build enterprise GIS implementations. Various architecture components such as servers, portals, enterprise databases, load balancers, etc. will be examined and implemented in deployment scenarios.  Students will have multiple networked AWS EC2 instances and other AWS resources available to them (per student), at least for part of the semester, in order to practice setting up enterprise implementations. Topics such as high availability and disaster recovery, security, enterprise authentication, and administration through scripting will be covered. For further information on the course, including its official description, and other existing course offerings in this innovative GIS program, please visit the Masters in Geographic Information Systems website.

  The ideal candidate will have a minimum of master’s degree in GIS, Computer Science, IT, Geography, or related field. Online teaching experience is preferred and professional experience working with enterprise GIS architecture is required. For consideration please submit the following: (a) cover letter; (b) curriculum vitae; (c) list of 3 references with names, titles, institutional affiliations, email addresses, and telephone numbers; and (d) end-of-semester student evaluations for any two courses taught recently. Please email these materials to Geri Miller, Program Coordinator for GIS, at geri.miller@jhu.edu. For full consideration please apply by January 5, 2018.

  Geri Miller

  Program Coordinator, Geographic Information Systems (GIS)

  Johns Hopkins University |Advanced Academic Programs

  geri.miller@jhu.edu

  Read more »

 • 14. historickogeografická konference

  Definitivní program na 14. konferenci historické geografie Hranice jako symbol ambicí a společných zájmů, která se koná 24. 1. 2018 v Praze na Albertově naleznete zde.

  Read more »
 • Dny geografie 2017

  Na web akce Dnů geografie, jsou postupně přidávány ohlasy pořadatelů ohledně letošního průběhu této celorepublikové akce pro popularizaci Geografie.

  Stránku zobrazíte díky odkazu ZDE.

  Read more »
 • Mapový portál GIS Dvora Králové získal významnou cenu v Egovernment The Best 2017

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis sed cursus sapien, vitae fringilla sem. Duis convallis vel nunc at laoreet.

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis sed cursus sapien, vitae fringilla sem. Duis convallis vel nunc at laoreet.

  Big Heading

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis sed cursus sapien, vitae fringilla sem. Duis convallis vel nunc at laoreet.

  Big Heading

  • Lorem ipsum dolor sit amet

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis sed cursus sapien, vitae fringilla sem. Duis convallis vel nunc at laoreet.

  .ffb-id-14l18lck{ text-align: left !important;}.ffb-id-14l18lck ,.ffb-id-14l18lck:before,.ffb-id-14l18lck:after,.ffb-id-14l18lck:hover,.ffb-id-14l18lck:focus,.ffb-id-14l18lck *,.ffb-id-14l18lck *:before,.ffb-id-14l18lck *:after,.ffb-id-14l18lck *:hover,.ffb-id-14l18lck *:focus{ text-align: left !important;}@media (min-width:992px) { .ffb-id-14l18lck{ text-align: left !important;}}@media (min-width:992px) { .ffb-id-14l18lck ,.ffb-id-14l18lck:before,.ffb-id-14l18lck:after,.ffb-id-14l18lck:hover,.ffb-id-14l18lck:focus,.ffb-id-14l18lck *,.ffb-id-14l18lck *:before,.ffb-id-14l18lck *:after,.ffb-id-14l18lck *:hover,.ffb-id-14l18lck *:focus{ text-align: left !important;}}ffb-id-“1or70c2b“{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}@media (min-width:768px) { ffb-id-“1or70c2b“{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}}@media (min-width:992px) { ffb-id-“1or70c2b“{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}}@media (min-width:1200px) { ffb-id-“1or70c2b“{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}}ffb-id-“1or70c2b“{ border-all: 1px solid rgba(128,128,128,0.4) !important;}ffb-id-“1or70c2b“{ box-shadow: 0px 3px 5px 0px rgba(0,0,0,0.18);}ffb-id-“1or70c2b“{ border-radius: !important;}{ border: 10px solid red !important;}ffb-id-“1or70j9c“ .ffb-button1-1.ffb-block-button-2-0.btn-base-brd-slide{ color:#ffffff;}ffb-id-“1or70j9c“ .ffb-button1-1.ffb-block-button-2-0.btn-base-brd-slide:hover{ color:#ffffff;}ffb-id-“1or70j9c“ .ffb-button1-1.ffb-block-button-2-0.btn-base-brd-slide{ border-color: transparent;}ffb-id-“1or70j9c“ .ffb-button1-1.ffb-block-button-2-0.btn-base-brd-slide:hover{ border-color: transparent;}ffb-id-“1or70j9c“ .ffb-button1-1.ffb-block-button-2-0.btn-base-brd-slide{ background-color:#ffa332;}ffb-id-“1or70j9c“ .ffb-button1-1.ffb-block-button-2-0.btn-base-brd-slide:hover{ background-color:#4c2791;}ffb-id-“1or70j9c“ .ffb-button1-1{ text-decoration: none !important;}ffb-id-“1or70j9c“ .ffb-button1-1:before,ffb-id-“1or70j9c“ .ffb-button1-1:after,ffb-id-“1or70j9c“ .ffb-button1-1:hover,ffb-id-“1or70j9c“ .ffb-button1-1:focus,ffb-id-“1or70j9c“ .ffb-button1-1 *,ffb-id-“1or70j9c“ .ffb-button1-1 *:before,ffb-id-“1or70j9c“ .ffb-button1-1 *:after,ffb-id-“1or70j9c“ .ffb-button1-1 *:hover,ffb-id-“1or70j9c“ .ffb-button1-1 *:focus{ text-decoration: none !important;}ffb-id-“1or70j9c“ .ffb-button1-1{ font-weight: 600 !important;}ffb-id-“1or70j9c“ .ffb-button1-1 ,ffb-id-“1or70j9c“ .ffb-button1-1:before,ffb-id-“1or70j9c“ .ffb-button1-1:after,ffb-id-“1or70j9c“ .ffb-button1-1:hover,ffb-id-“1or70j9c“ .ffb-button1-1:focus,ffb-id-“1or70j9c“ .ffb-button1-1 *,ffb-id-“1or70j9c“ .ffb-button1-1 *:before,ffb-id-“1or70j9c“ .ffb-button1-1 *:after,ffb-id-“1or70j9c“ .ffb-button1-1 *:hover,ffb-id-“1or70j9c“ .ffb-button1-1 *:focus{ font-weight: 600 !important;}@media (min-width:768px) { ffb-id-“1or70j9c“ .ffb-button1-1{ font-weight: 600 !important;}}@media (min-width:768px) { ffb-id-“1or70j9c“ .ffb-button1-1 ,ffb-id-“1or70j9c“ .ffb-button1-1:before,ffb-id-“1or70j9c“ .ffb-button1-1:after,ffb-id-“1or70j9c“ .ffb-button1-1:hover,ffb-id-“1or70j9c“ .ffb-button1-1:focus,ffb-id-“1or70j9c“ .ffb-button1-1 *,ffb-id-“1or70j9c“ .ffb-button1-1 *:before,ffb-id-“1or70j9c“ .ffb-button1-1 *:after,ffb-id-“1or70j9c“ .ffb-button1-1 *:hover,ffb-id-“1or70j9c“ .ffb-button1-1 *:focus{ font-weight: 600 !important;}}@media (min-width:992px) { ffb-id-“1or70j9c“ .ffb-button1-1{ font-weight: 600 !important;}}@media (min-width:992px) { ffb-id-“1or70j9c“ .ffb-button1-1 ,ffb-id-“1or70j9c“ .ffb-button1-1:before,ffb-id-“1or70j9c“ .ffb-button1-1:after,ffb-id-“1or70j9c“ .ffb-button1-1:hover,ffb-id-“1or70j9c“ .ffb-button1-1:focus,ffb-id-“1or70j9c“ .ffb-button1-1 *,ffb-id-“1or70j9c“ .ffb-button1-1 *:before,ffb-id-“1or70j9c“ .ffb-button1-1 *:after,ffb-id-“1or70j9c“ .ffb-button1-1 *:hover,ffb-id-“1or70j9c“ .ffb-button1-1 *:focus{ font-weight: 600 !important;}}@media (min-width:1200px) { ffb-id-“1or70j9c“ .ffb-button1-1{ font-weight: 600 !important;}}@media (min-width:1200px) { ffb-id-“1or70j9c“ .ffb-button1-1 ,ffb-id-“1or70j9c“ .ffb-button1-1:before,ffb-id-“1or70j9c“ .ffb-button1-1:after,ffb-id-“1or70j9c“ .ffb-button1-1:hover,ffb-id-“1or70j9c“ .ffb-button1-1:focus,ffb-id-“1or70j9c“ .ffb-button1-1 *,ffb-id-“1or70j9c“ .ffb-button1-1 *:before,ffb-id-“1or70j9c“ .ffb-button1-1 *:after,ffb-id-“1or70j9c“ .ffb-button1-1 *:hover,ffb-id-“1or70j9c“ .ffb-button1-1 *:focus{ font-weight: 600 !important;}}ffb-id-“1or6q713″{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}@media (min-width:768px) { ffb-id-“1or6q713″{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}}@media (min-width:992px) { ffb-id-“1or6q713″{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}}@media (min-width:1200px) { ffb-id-“1or6q713″{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}}ffb-id-“1or6q713″{ border-all: 1px solid rgba(128,128,128,0.4) !important;}ffb-id-“1or6q713″{ box-shadow: 0px 3px 5px 0px rgba(0,0,0,0.18);}ffb-id-“1or6q713″{ border-radius: !important;}{ border: 10px solid red !important;}ffb-id-“1or6q714″{ font-size: 20px !important;}ffb-id-“1or6q714″ ,ffb-id-“1or6q714″:before,ffb-id-“1or6q714″:after,ffb-id-“1or6q714″:hover,ffb-id-“1or6q714″:focus,ffb-id-“1or6q714″ *,ffb-id-“1or6q714″ *:before,ffb-id-“1or6q714″ *:after,ffb-id-“1or6q714″ *:hover,ffb-id-“1or6q714″ *:focus{ font-size: 20px !important;}ffb-id-“1or605lq“{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}@media (min-width:768px) { ffb-id-“1or605lq“{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}}@media (min-width:992px) { ffb-id-“1or605lq“{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}}@media (min-width:1200px) { ffb-id-“1or605lq“{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}}ffb-id-“1or605lq“{ border-all: 1px solid rgba(128,128,128,0.4) !important;}ffb-id-“1or605lq“{ box-shadow: 0px 3px 5px 0px rgba(0,0,0,0.18);}ffb-id-“1or605lq“{ border-radius: !important;}{ border: 10px solid red !important;}ffb-id-“1or60f32″{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}@media (min-width:768px) { ffb-id-“1or60f32″{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}}@media (min-width:992px) { ffb-id-“1or60f32″{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}}@media (min-width:1200px) { ffb-id-“1or60f32″{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}}ffb-id-“1or60f32″{ border-all: 1px solid rgba(128,128,128,0.4) !important;}ffb-id-“1or60f32″{ box-shadow: 0px 3px 5px 0px rgba(0,0,0,0.18);}ffb-id-“1or60f32″{ border-radius: !important;}{ border: 10px solid red !important;}ffb-id-“1or603i6″{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}@media (min-width:768px) { ffb-id-“1or603i6″{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}}@media (min-width:992px) { ffb-id-“1or603i6″{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}}@media (min-width:1200px) { ffb-id-“1or603i6″{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}}ffb-id-“1or603i6″{ border-all: 1px solid rgba(128,128,128,0.4) !important;}ffb-id-“1or603i6″{ box-shadow: 0px 3px 5px 0px rgba(0,0,0,0.18);}ffb-id-“1or603i6″{ border-radius: !important;}{ border: 10px solid red !important;}ffb-id-“1ksuhl0h“{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}@media (min-width:768px) { ffb-id-“1ksuhl0h“{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}}@media (min-width:992px) { ffb-id-“1ksuhl0h“{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}}@media (min-width:1200px) { ffb-id-“1ksuhl0h“{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}}ffb-id-“1ksuhl0h“{ border-all: 1px solid rgba(128,128,128,0.4) !important;}ffb-id-“1ksuhl0h“{ box-shadow: 0px 3px 5px 0px rgba(0,0,0,0.18);}ffb-id-“1ksuhl0h“{ border-radius: !important;}{ border: 10px solid red !important;}ffb-id-“1or5om96″{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}@media (min-width:768px) { ffb-id-“1or5om96″{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}}@media (min-width:992px) { ffb-id-“1or5om96″{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}}@media (min-width:1200px) { ffb-id-“1or5om96″{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}}ffb-id-“1or5om96″{ border-all: 1px solid rgba(128,128,128,0.4) !important;}ffb-id-“1or5om96″{ box-shadow: 0px 3px 5px 0px rgba(0,0,0,0.18);}ffb-id-“1or5om96″{ border-radius: !important;}{ border: 10px solid red !important;}ffb-id-“1or5m43e“{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}@media (min-width:768px) { ffb-id-“1or5m43e“{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}}@media (min-width:992px) { ffb-id-“1or5m43e“{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}}@media (min-width:1200px) { ffb-id-“1or5m43e“{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}}ffb-id-“1or5m43e“{ border-all: 1px solid rgba(128,128,128,0.4) !important;}ffb-id-“1or5m43e“{ box-shadow: 0px 3px 5px 0px rgba(0,0,0,0.18);}ffb-id-“1or5m43e“{ border-radius: !important;}{ border: 10px solid red !important;}ffb-id-“1kddm91h“{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}@media (min-width:768px) { ffb-id-“1kddm91h“{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}}@media (min-width:992px) { ffb-id-“1kddm91h“{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}}@media (min-width:1200px) { ffb-id-“1kddm91h“{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}}ffb-id-“1kddm91h“{ border-all: 1px solid rgba(128,128,128,0.4) !important;}ffb-id-“1kddm91h“{ box-shadow: 0px 3px 5px 0px rgba(0,0,0,0.18);}ffb-id-“1kddm91h“{ border-radius: !important;}{ border: 10px solid red !important;}ffb-id-“1or5m1bh“{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}@media (min-width:768px) { ffb-id-“1or5m1bh“{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}}@media (min-width:992px) { ffb-id-“1or5m1bh“{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}}@media (min-width:1200px) { ffb-id-“1or5m1bh“{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}}ffb-id-“1or5m1bh“{ border-all: 1px solid rgba(128,128,128,0.4) !important;}ffb-id-“1or5m1bh“{ box-shadow: 0px 3px 5px 0px rgba(0,0,0,0.18);}ffb-id-“1or5m1bh“{ border-radius: !important;}{ border: 10px solid red !important;}ffb-id-“1ksud04o“{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}@media (min-width:768px) { ffb-id-“1ksud04o“{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}}@media (min-width:992px) { ffb-id-“1ksud04o“{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}}@media (min-width:1200px) { ffb-id-“1ksud04o“{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}}ffb-id-“1ksud04o“{ border-all: 1px solid rgba(128,128,128,0.4) !important;}ffb-id-“1ksud04o“{ box-shadow: 0px 3px 5px 0px rgba(0,0,0,0.18);}ffb-id-“1ksud04o“{ border-radius: !important;}{ border: 10px solid red !important;}ffb-id-“1ksud04p“{ font-size: 20px !important;}ffb-id-“1ksud04p“ ,ffb-id-“1ksud04p“:before,ffb-id-“1ksud04p“:after,ffb-id-“1ksud04p“:hover,ffb-id-“1ksud04p“:focus,ffb-id-“1ksud04p“ *,ffb-id-“1ksud04p“ *:before,ffb-id-“1ksud04p“ *:after,ffb-id-“1ksud04p“ *:hover,ffb-id-“1ksud04p“ *:focus{ font-size: 20px !important;}ffb-id-“1kd77fa9″{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}@media (min-width:768px) { ffb-id-“1kd77fa9″{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}}@media (min-width:992px) { ffb-id-“1kd77fa9″{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}}@media (min-width:1200px) { ffb-id-“1kd77fa9″{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}}ffb-id-“1kd77fa9″{ border-all: 1px solid rgba(128,128,128,0.4) !important;}ffb-id-“1kd77fa9″{ box-shadow: 0px 3px 5px 0px rgba(0,0,0,0.18);}ffb-id-“1kd77fa9″{ border-radius: !important;}{ border: 10px solid red !important;}ffb-id-“1kddie4q“{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}@media (min-width:768px) { ffb-id-“1kddie4q“{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}}@media (min-width:992px) { ffb-id-“1kddie4q“{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}}@media (min-width:1200px) { ffb-id-“1kddie4q“{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}}ffb-id-“1kddie4q“{ border-all: 1px solid rgba(128,128,128,0.4) !important;}ffb-id-“1kddie4q“{ box-shadow: 0px 3px 5px 0px rgba(0,0,0,0.18);}ffb-id-“1kddie4q“{ border-radius: !important;}{ border: 10px solid red !important;}ffb-id-“1or5mdba“{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}@media (min-width:768px) { ffb-id-“1or5mdba“{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}}@media (min-width:992px) { ffb-id-“1or5mdba“{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}}@media (min-width:1200px) { ffb-id-“1or5mdba“{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}}ffb-id-“1or5mdba“{ border-all: 1px solid rgba(128,128,128,0.4) !important;}ffb-id-“1or5mdba“{ box-shadow: 0px 3px 5px 0px rgba(0,0,0,0.18);}ffb-id-“1or5mdba“{ border-radius: !important;}{ border: 10px solid red !important;}ffb-id-“1kddi82h“{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}@media (min-width:768px) { ffb-id-“1kddi82h“{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}}@media (min-width:992px) { ffb-id-“1kddi82h“{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}}@media (min-width:1200px) { ffb-id-“1kddi82h“{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}}ffb-id-“1kddi82h“{ border-all: 1px solid rgba(128,128,128,0.4) !important;}ffb-id-“1kddi82h“{ box-shadow: 0px 3px 5px 0px rgba(0,0,0,0.18);}ffb-id-“1kddi82h“{ border-radius: !important;}{ border: 10px solid red !important;}ffb-id-“1otq2vva“{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}@media (min-width:768px) { ffb-id-“1otq2vva“{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}}@media (min-width:992px) { ffb-id-“1otq2vva“{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}}@media (min-width:1200px) { ffb-id-“1otq2vva“{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}}ffb-id-“1otq2vva“{ border-all: 1px solid rgba(128,128,128,0.4) !important;}ffb-id-“1otq2vva“{ box-shadow: 0px 3px 5px 0px rgba(0,0,0,0.18);}ffb-id-“1otq2vva“{ border-radius: !important;}{ border: 10px solid red !important;}ffb-id-“1otq2vvc“ .ffb-button1-1.ffb-block-button-1-0.btn-base-brd-slide{ color:#ffffff;}ffb-id-“1otq2vvc“ .ffb-button1-1.ffb-block-button-1-0.btn-base-brd-slide:hover{ color:#ffffff;}ffb-id-“1otq2vvc“ .ffb-button1-1.ffb-block-button-1-0.btn-base-brd-slide{ border-color: transparent;}ffb-id-“1otq2vvc“ .ffb-button1-1.ffb-block-button-1-0.btn-base-brd-slide:hover{ border-color: transparent;}ffb-id-“1otq2vvc“ .ffb-button1-1.ffb-block-button-1-0.btn-base-brd-slide{ background-color:#ffa332;}ffb-id-“1otq2vvc“ .ffb-button1-1.ffb-block-button-1-0.btn-base-brd-slide:hover{ background-color:#4c2791;}ffb-id-“1otq2vvc“ .ffb-button1-1{ text-decoration: none !important;}ffb-id-“1otq2vvc“ .ffb-button1-1:before,ffb-id-“1otq2vvc“ .ffb-button1-1:after,ffb-id-“1otq2vvc“ .ffb-button1-1:hover,ffb-id-“1otq2vvc“ .ffb-button1-1:focus,ffb-id-“1otq2vvc“ .ffb-button1-1 *,ffb-id-“1otq2vvc“ .ffb-button1-1 *:before,ffb-id-“1otq2vvc“ .ffb-button1-1 *:after,ffb-id-“1otq2vvc“ .ffb-button1-1 *:hover,ffb-id-“1otq2vvc“ .ffb-button1-1 *:focus{ text-decoration: none !important;}ffb-id-“1otq2vvc“ .ffb-button1-1{ font-weight: 600 !important;}ffb-id-“1otq2vvc“ .ffb-button1-1 ,ffb-id-“1otq2vvc“ .ffb-button1-1:before,ffb-id-“1otq2vvc“ .ffb-button1-1:after,ffb-id-“1otq2vvc“ .ffb-button1-1:hover,ffb-id-“1otq2vvc“ .ffb-button1-1:focus,ffb-id-“1otq2vvc“ .ffb-button1-1 *,ffb-id-“1otq2vvc“ .ffb-button1-1 *:before,ffb-id-“1otq2vvc“ .ffb-button1-1 *:after,ffb-id-“1otq2vvc“ .ffb-button1-1 *:hover,ffb-id-“1otq2vvc“ .ffb-button1-1 *:focus{ font-weight: 600 !important;}@media (min-width:768px) { ffb-id-“1otq2vvc“ .ffb-button1-1{ font-weight: 600 !important;}}@media (min-width:768px) { ffb-id-“1otq2vvc“ .ffb-button1-1 ,ffb-id-“1otq2vvc“ .ffb-button1-1:before,ffb-id-“1otq2vvc“ .ffb-button1-1:after,ffb-id-“1otq2vvc“ .ffb-button1-1:hover,ffb-id-“1otq2vvc“ .ffb-button1-1:focus,ffb-id-“1otq2vvc“ .ffb-button1-1 *,ffb-id-“1otq2vvc“ .ffb-button1-1 *:before,ffb-id-“1otq2vvc“ .ffb-button1-1 *:after,ffb-id-“1otq2vvc“ .ffb-button1-1 *:hover,ffb-id-“1otq2vvc“ .ffb-button1-1 *:focus{ font-weight: 600 !important;}}@media (min-width:992px) { ffb-id-“1otq2vvc“ .ffb-button1-1{ font-weight: 600 !important;}}@media (min-width:992px) { ffb-id-“1otq2vvc“ .ffb-button1-1 ,ffb-id-“1otq2vvc“ .ffb-button1-1:before,ffb-id-“1otq2vvc“ .ffb-button1-1:after,ffb-id-“1otq2vvc“ .ffb-button1-1:hover,ffb-id-“1otq2vvc“ .ffb-button1-1:focus,ffb-id-“1otq2vvc“ .ffb-button1-1 *,ffb-id-“1otq2vvc“ .ffb-button1-1 *:before,ffb-id-“1otq2vvc“ .ffb-button1-1 *:after,ffb-id-“1otq2vvc“ .ffb-button1-1 *:hover,ffb-id-“1otq2vvc“ .ffb-button1-1 *:focus{ font-weight: 600 !important;}}@media (min-width:1200px) { ffb-id-“1otq2vvc“ .ffb-button1-1{ font-weight: 600 !important;}}@media (min-width:1200px) { ffb-id-“1otq2vvc“ .ffb-button1-1 ,ffb-id-“1otq2vvc“ .ffb-button1-1:before,ffb-id-“1otq2vvc“ .ffb-button1-1:after,ffb-id-“1otq2vvc“ .ffb-button1-1:hover,ffb-id-“1otq2vvc“ .ffb-button1-1:focus,ffb-id-“1otq2vvc“ .ffb-button1-1 *,ffb-id-“1otq2vvc“ .ffb-button1-1 *:before,ffb-id-“1otq2vvc“ .ffb-button1-1 *:after,ffb-id-“1otq2vvc“ .ffb-button1-1 *:hover,ffb-id-“1otq2vvc“ .ffb-button1-1 *:focus{ font-weight: 600 !important;}}ffb-id-“1kstotq0″{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}@media (min-width:768px) { ffb-id-“1kstotq0″{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}}@media (min-width:992px) { ffb-id-“1kstotq0″{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}}@media (min-width:1200px) { ffb-id-“1kstotq0″{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}}ffb-id-“1kstotq0″{ border-all: 1px solid rgba(128,128,128,0.4) !important;}ffb-id-“1kstotq0″{ box-shadow: 0px 3px 5px 0px rgba(0,0,0,0.18);}ffb-id-“1kstotq0″{ border-radius: !important;}{ border: 10px solid red !important;}ffb-id-“1kstotq1″{ font-size: 20px !important;}ffb-id-“1kstotq1″ ,ffb-id-“1kstotq1″:before,ffb-id-“1kstotq1″:after,ffb-id-“1kstotq1″:hover,ffb-id-“1kstotq1″:focus,ffb-id-“1kstotq1″ *,ffb-id-“1kstotq1″ *:before,ffb-id-“1kstotq1″ *:after,ffb-id-“1kstotq1″ *:hover,ffb-id-“1kstotq1″ *:focus{ font-size: 20px !important;}ffb-id-“1ksu9cgs“{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}@media (min-width:768px) { ffb-id-“1ksu9cgs“{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}}@media (min-width:992px) { ffb-id-“1ksu9cgs“{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}}@media (min-width:1200px) { ffb-id-“1ksu9cgs“{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}}ffb-id-“1ksu9cgs“{ border-all: 1px solid rgba(128,128,128,0.4) !important;}ffb-id-“1ksu9cgs“{ box-shadow: 0px 3px 5px 0px rgba(0,0,0,0.18);}ffb-id-“1ksu9cgs“{ border-radius: !important;}{ border: 10px solid red !important;}ffb-id-“1kddhtqa“{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}@media (min-width:768px) { ffb-id-“1kddhtqa“{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}}@media (min-width:992px) { ffb-id-“1kddhtqa“{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}}@media (min-width:1200px) { ffb-id-“1kddhtqa“{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}}ffb-id-“1kddhtqa“{ border-all: 1px solid rgba(128,128,128,0.4) !important;}ffb-id-“1kddhtqa“{ box-shadow: 0px 3px 5px 0px rgba(0,0,0,0.18);}ffb-id-“1kddhtqa“{ border-radius: !important;}{ border: 10px solid red !important;}ffb-id-“1ksu94ah“{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}@media (min-width:768px) { ffb-id-“1ksu94ah“{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}}@media (min-width:992px) { ffb-id-“1ksu94ah“{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}}@media (min-width:1200px) { ffb-id-“1ksu94ah“{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}}ffb-id-“1ksu94ah“{ border-all: 1px solid rgba(128,128,128,0.4) !important;}ffb-id-“1ksu94ah“{ box-shadow: 0px 3px 5px 0px rgba(0,0,0,0.18);}ffb-id-“1ksu94ah“{ border-radius: !important;}{ border: 10px solid red !important;}ffb-id-“14l18lcl“{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}@media (min-width:768px) { ffb-id-“14l18lcl“{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}}@media (min-width:992px) { ffb-id-“14l18lcl“{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}}@media (min-width:1200px) { ffb-id-“14l18lcl“{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}}ffb-id-“14l18lcl“{ border-all: 1px solid rgba(128,128,128,0.4) !important;}ffb-id-“14l18lcl“{ box-shadow: 0px 3px 5px 0px rgba(0,0,0,0.18);}ffb-id-“14l18lcl“{ border-radius: !important;}{ border: 10px solid red !important;}ffb-id-“pk3copb“{ font-size: 20px !important;}ffb-id-“pk3copb“ ,ffb-id-“pk3copb“:before,ffb-id-“pk3copb“:after,ffb-id-“pk3copb“:hover,ffb-id-“pk3copb“:focus,ffb-id-“pk3copb“ *,ffb-id-“pk3copb“ *:before,ffb-id-“pk3copb“ *:after,ffb-id-“pk3copb“ *:hover,ffb-id-“pk3copb“ *:focus{ font-size: 20px !important;}(function($){ jQuery(document).ready(function($) { $('ffb-id-“1or70c2b“').css('background','red'); }); })(jQuery); (function($){ jQuery(document).ready(function($) { $('ffb-id-“1or6q713″').css('background','red'); }); })(jQuery); (function($){ jQuery(document).ready(function($) { $('ffb-id-“1or605lq“').css('background','red'); }); })(jQuery); (function($){ jQuery(document).ready(function($) { $('ffb-id-“1or60f32″').css('background','red'); }); })(jQuery); (function($){ jQuery(document).ready(function($) { $('ffb-id-“1or603i6″').css('background','red'); }); })(jQuery); (function($){ jQuery(document).ready(function($) { $('ffb-id-“1ksuhl0h“').css('background','red'); }); })(jQuery); (function($){ jQuery(document).ready(function($) { $('ffb-id-“1or5om96″').css('background','red'); }); })(jQuery); (function($){ jQuery(document).ready(function($) { $('ffb-id-“1or5m43e“').css('background','red'); }); })(jQuery); (function($){ jQuery(document).ready(function($) { $('ffb-id-“1kddm91h“').css('background','red'); }); })(jQuery); (function($){ jQuery(document).ready(function($) { $('ffb-id-“1or5m1bh“').css('background','red'); }); })(jQuery); (function($){ jQuery(document).ready(function($) { $('ffb-id-“1ksud04o“').css('background','red'); }); })(jQuery); (function($){ jQuery(document).ready(function($) { $('ffb-id-“1kd77fa9″').css('background','red'); }); })(jQuery); (function($){ jQuery(document).ready(function($) { $('ffb-id-“1kddie4q“').css('background','red'); }); })(jQuery); (function($){ jQuery(document).ready(function($) { $('ffb-id-“1or5mdba“').css('background','red'); }); })(jQuery); (function($){ jQuery(document).ready(function($) { $('ffb-id-“1kddi82h“').css('background','red'); }); })(jQuery); (function($){ jQuery(document).ready(function($) { $('ffb-id-“1otq2vva“').css('background','red'); }); })(jQuery); (function($){ jQuery(document).ready(function($) { $('ffb-id-“1kstotq0″').css('background','red'); }); })(jQuery); (function($){ jQuery(document).ready(function($) { $('ffb-id-“1ksu9cgs“').css('background','red'); }); })(jQuery); (function($){ jQuery(document).ready(function($) { $('ffb-id-“1kddhtqa“').css('background','red'); }); })(jQuery); (function($){ jQuery(document).ready(function($) { $('ffb-id-“1ksu94ah“').css('background','red'); }); })(jQuery); (function($){ jQuery(document).ready(function($) { $('ffb-id-“14l18lcl“').css('background','red'); }); })(jQuery);

  The post Mapový portál GIS Dvora Králové získal významnou cenu v Egovernment The Best 2017 appeared first on T-MAPY spol. s r.o..

  Read more »
 • A new Master in Geoinformatics Engineering at Politecnico di Milano

  Dear colleague

  as you might know, Politecnico di Milano has started a new Master of Science in Geoinformatics Engineering: it is a two years program, it is the first one in Italy and is taught in English.

  Nowadays, many B. Sc. graduates chose to continue their Master studies in a different University, sometimes in a different country. In case some of your former Bachelor students have this objective and are interested in Geoinformatics, please, be so kind as to mention also our study course to her / him. Regarding this, we are writing hereafter some additional information and attaching the detailed brochure to the email.
  Please, feel free to forward this email to anyone who could be interested.

  Established in 1863, Politecnico di Milano is one of the most outstanding Technical Universities in Europe, and it is the largest School in Engineering, Architecture and Industrial Design in Italy.
  Politecnico di Milano is confirmed the best University in Italy by the latest QS World University Ranking 2016. As for the last QS World University Rankings by Faculty 2015, it was ranked among the first 10 Technical Universities in Europe and among the top 25 Technical Universities in the world. Politecnico di Milano offers innovative study programs at all academic levels. Thanks to a strong internationalization policy, Politecnico di Milano is attracting an ever-increasing number of talented foreign students, which now form a community of more than 5000 students coming from more than 100 nationalities.

  Milano is a lively town that offers many extra-curricular activities: in particular, international students find a rich offer of cultural and sports proposals in Campus Leonardo, which is close to the city center.
  Moreover, a very well organized network of University residences is available.

  The M. Sc. in Geoinformatics Engineering is chaired by the Geomatics and Geodetic research group of the Department of Civil and Environmental Engineering. The group, now counting 14 members (researchers and professors), was founded by Fernando Sansò, past president of the International Association of Geodesy, now Emeritus Professor. Present members are significantly involved in international researches and cooperation on GNSS positioning, meteorology, networks and reference frames, GIS and Earth Observation, Photogrammetry, Geostatistics, Physical and Satellite Geodesy. Many of them participate to international or national scientific boards, committees and networks like IAG, ISPRS, OSGeo and the UN-GGIM Academic network. The group also hosts Polimappers, a chapter of Youthmapper and is strongly involved in OpenStreetMap activities.

  In general, students coming from a Bachelor in either Environmental / Geomatics or Computer Science Engineering are the best suited candidates for the M. Sc in Geoinformatics Engineering, but also students coming from other technical Bachelors can apply for admission. In order to select the best candidates and to guarantee the study quality, a limited number of 50 students per year is fixed. The chair of the M. Sc. is Prof. Ludovico Biagi, who can be contacted at the email address ludovico.biagi@polimi.it  for more details.

  Thanks in advance and sorry for any cross-posting.

  Kind regards

  Ludovico Biagi & Maria Brovelli

  Read more »
 • [UCGIS] Graduate Student Assistant position at University of Kansas

  Department of Geography & Atmospheric Science, at the University of Kansas is seeking one graduate student assistant at the PhD level specializing in Geographic Information Science, starting from Fall 2018.

  We are particularly interested in recruiting students with research interests in areas such as:

  • Network analysis
  • Location modeling and spatial Optimization
  • Remote Sensing and Image Processing (object extraction/tracking, and change detection)
  • High performance computing, Hadoop, and big data storage systems (MongoDB)
  • Application areas include transportation and logistics, analysis of social networks, urban geography, public and private facility location, and natural resource management.

  Ideal qualifications include:

  • Programming in a high-level language such as C++ or Java;
  • Statistical computing software such as R or Matlab
  • GIS Software such as ArcGIS or QGIS.
  • Familiarity with Linux and Database management system software such as PostgreSQL/PostGIS and MongoDB
  • English Proficiency (TOEFL and GRE)

  The application deadline is Jan 15, 2018. Candidates should contact lei@ku.edu indicating their interest in one of the areas along with their research interests and CV.

  For more information, see https://geog.ku.edu/graduate-1 .

  Read more »
 • Postdoc Researcher: Integrating Geo and BIM

  Description of the position

  The Amsterdam Institute of Advanced Metropolitan Solutions (AMS) has funded a postdoc position in our research group to integrate data from two main information domains that maintain and collect (3D)data about the built environment: BIM (building information modelling) and Geographic Information (Geo). The project aims to develop a fundamental solution to integrate models of single buildings and construction sites (BIM) with models of complete urban areas (Geo). The solution will allow us to access BIM data from Geo applications and access geo data in BIM applications.

  The task of the postdoc is to analyse the data requirements from a few selected use cases: what data do BIM-professionals need and what data do Geo-professionals need to accommodate the workflows and applications of the use cases? From those data requirement analyses, the postdoc will design and prototype interoperability solutions.

  The postdoc does not need to start from scratch. Together with users and stakeholders from both domains we have collaborated in a GeoBIM project in 2017 in which an automated conversion from BIM to Geo was partly developed. The postdoc will build on these results and continue our collaboration with national and international stakeholders, with national and international academia and with national and international standardisation bodies.

  We are looking for a researcher with a PhD in a field related to 3D Geoinformation (geomatics, geography, computer science, GIS, urbanism, or a comparable subject).

  The position is open immediately until filled, and is initially limited to one year.

  Research group

  The 3D geoinformation research group, part of the Faculty of Architecture and the Built Environment at the Delft University of Technology, focuses on the technologies underpinning geographical information systems (GIS), and aims at designing, developing, and implementing better systems to model 3D cities, buildings and landscapes. It is a multidisciplinary group of around 20 people, including computer scientists, geomatics engineers, and geographers; 3 of them are tenured staff (1 professor, 1 associate-professor, and 1 assistant-professor). It has a history of successful collaborations with the industry and the government: its research has led to open source software, standards, and patents for the management of 3D geographic information.

  The position is open immediately until filled and is initially limited to one year.

  Job requirements

  We are looking for a researcher with a PhD in a field related to 3D Geoinformation and/or BIM (geomatics, BIM, geography, computer science, GIS, urbanism, or a comparable subject). The candidate is willing to, and has affinity with, working in multi‐disciplinary teams in an international oriented environment. Applicants must be strongly motivated for post-doctoral studies and show the ability to publish their work in scientific journals. The candidate should have an affinity for programming. The ability to develop prototypes and software is an advantage. In addition, she/he should possess the ability to work independently and perform critical analysis, and also possesses good cooperation and communication abilities in English.

  What we offer

  The position is for 1 year and the starting gross salary will be in the range €2,476 up to €3,908 depending on the experience of the candidate. TU Delft also offers an attractive benefits package, including a flexible work week and the option of assembling a customised compensation and benefits package.

  How to apply

  To apply, please submit:

  • a detailed CV and a letter of application,
  • the name of two referees,
  • copies of MSc/PhD diplomas and grades obtained,
  • proof of English competencies (if applicable),
  • PhD thesis and all publications you have authored (a URL to a PDF is fine).

  Please email your application material to Caro Coemans (hr-bk@tudelft.nl) and refer to vacancy number BK2017-19.

  For more information about this position, please contact directly Prof. Dr Jantien Stoter (j.e.stoter@tudelft.nl).

  Read more »
 • [UCGIS] Two Ph.D. Assistantships in Geospatial Analytics for Plant Health at NC State

  The Spatial Analytic Framework for Advanced Information Systems (SAFARIS) team at North Carolina State University seeks two creative, motivated Ph.D. students with interests in quantitative modeling of biological invasions to join an interdisciplinary group developing spatial models and techniques to forecast movement of plant pests and diseases. The positions will begin Fall 2018 and are funded for four years at $25,000/year, plus benefits and tuition support, through the cutting-edge Geospatial Analytics Ph.D. program at NC State (geospatial.ncsu.edu).

   

  Funded by USDA-APHIS, the selected applicants will collaborate with university and federal researchers focused on developing technologies to improve plant health safeguarding systems. The students will contribute to the development and application of open source models of pest and pathogen invasion across multiple scales, including landscape-, regional- and global-scale dynamics of movement. Each student will be encouraged to develop research questions and a project tailored to their unique interests and career goals. Competitive candidates will be proficient in python, R, C++ and/or equivalent programming languages. Knowledge of modern computing architectures, programming environments, and visualization systems are a plus.

   

  The Center for Geospatial Analytics is an internationally recognized collaborative hub for interdisciplinary data scientists advancing novel understanding of spatial phenomena and applying new knowledge to grand challenges. Students in the Ph.D. program receive multidisciplinary advising and the opportunity to work with over twenty faculty fellows with diverse expertise from nearly a dozen departments across NC State. Students also engage in experiential learning through an off-campus professional internship.

   

  Review of applications will begin immediately and continue until the position is filled. To apply, complete the application at grad.ncsu.edu/apply by February 1, 2018.

   

  To express interest in the position or to learn more, contact Dr. Yu Takeuchi (yu_takeuchi@ncsu.edu), Dr. Ross K. Meentemeyer (rkmeente@ncsu.eduor Dr. Raju Vatsavai (rrvatsav@ncsu.edu). Additional details about the Ph.D. program in Geospatial Analytics and complete application instructions are available at go.ncsu.edu/geospatial-phd. Interested students are also encouraged to contact Rachel Kasten, Graduate Services Coordinator (rachelkasten@ncsu.edu or 919-515-2800), with questions about the program or to explore additional opportunities.

  Read more »
 • [UCGIS] two positions open in Geoinformatics at University of Salzburg

  Position Opening

  Research Scientist Geoinformatics, University of Salzburg

  Spatio-temporal Analysis for Migration Research

  The Department of Geoinformatics – Z_GIS (division GIScience) at University of Salzburg, offers a researcher position (100%, payment according to collective agreement – “Kollektivvertrag für die Arbeitnehmer/innen der Universitäten”) to be filledASAP. The main task is to carry out high-quality research in the area of “Humanitarian Safety“, i.e., the development of methods for analysing user-generated data from social media to support migration management.

  The major research tasks for the announced position are defined as follows:

  • Identifying spatio-temporal clusters in social media data as an indicator for migration movements
  • Semantic analysis of social media posts using self-learning systems
  • Spatio-temporal visualisation of migration clusters
  • Collaboration with social scientists and legal scholars to co-develop a privacy-by-design guideline as a basis for the methodological research

  Please see here for further details.

  Position Opening

  PostDoc Geoinformatics, University of Salzburg

  Analysis of User-generated Data, Spatial Statistics, Machine Learning

  The Department of Geoinformatics – Z_GIS (division GIScience) at University of Salzburg, offers a PostDoc position (100%, payment according to collective agreement – “Kollektivvertrag für die Arbeitnehmer/innen der Universitäten”) to be filled ASAP. The main task is to carry out high-quality research in the area of “Urban Emotions“, i.e., the development of methods for extracting contextual emotion information from real-time human sensors and crowd-sourced data from social networks.

  The developed methods correlate emotion measurements from wearable psycho-physiological sensors with subjective observations and different crowd-sourced data repositories (Twitter, Instagram, Flickr, etc.). The major research tasks for the announced position are defined as follows:

  • Correlation of emotion information from different sources (emotion sensors, eDiary, social media) in space and time using machine learning algorithms
  • Development of a generic spatio-temporal cluster statistic measure
  • Carrying out real-world field studies to support urban planning
  • Investigation of the potential of using Virtual Reality environments as an alternative to real-world experiments together with psychologists

  Please see here for further details.

  Ass.-Prof. Dr. Bernd Resch | Assistant Professor

  University of Salzburg | Department of Geoinformatics – Z_GIS

  Schillerstrasse 30 | 5020 Salzburg, Austria

  Phone: +43 (0)662 8044 7551 | Fax: +43 (0)662 8044 7560
  E-mail: bernd.resch@sbg.ac.at | http://www.zgis.at

  ________________________________________________________

  Wendy Guan, Ph.D.                             1737 Cambridge Street, K022

  Executive Director                                Cambridge, MA 02138

  Center for Geographic Analysis            617-496-6102 (office)

  Harvard University                               617-496-5149 (fax)

  http://gis.harvard.edu                           wguan@cga.harvard.edu

  Read more »
 • [UCGIS] Ph.D. Assistantship in Land Change Science and Geospatial Analytics at NC State

  Dr. Adam Terando with the Southeast Climate Science Center and Dr. Ross K. Meentemeyer at North Carolina State University are seeking a creative, motivated Ph.D. student with quantitative modeling interests to join an interdisciplinary team investigating the dynamics of urbanization and landscape change in the Southeast US. The position will begin Fall 2018 and is funded for four years at $25,000/year, plus benefits and tuition support, through the cutting-edge Geospatial Analytics Ph.D. program at NC State (geospatial.ncsu.edu).

  In cooperation with the USGS, the selected applicant will collaborate with a diverse research group focused on the human dimensions of global change, conservation ecology, and decision science with geospatial analytics. The student will contribute to development and application of FUTURES, an open source land-change modeling framework for scenario-based simulations of landscape change. The student will be encouraged to develop research questions and a project tailored to their unique interests and career goals. Competitive candidates will be proficient in python, C++ or equivalent programming language. Applicants should hold a degree in Geography, Ecology, Economics, Statistics, Computer Science, or a relevant discipline.

  The Center for Geospatial Analytics is an internationally recognized collaborative hub for interdisciplinary data scientists advancing novel understanding of spatial phenomena and applying new knowledge to grand challenges. Students in the Ph.D. program receive multidisciplinary advising and the opportunity to work with over twenty faculty fellows with diverse expertise from nearly a dozen departments across NC State. Students also engage in experiential learning through an off-campus professional internship.

  The Department of Interior Southeast Climate Science Center (SE CSC; https://globalchange.ncsu.edu/secsc/) is a joint federal-university research center managed by the US Geological Survey and anchored at NC State University.  Bringing together a diverse set of federal and academic researchers, the SE CSC is a leader in fostering collaborative global change research for the benefit of natural and cultural resource managers. Students affiliated with the SE CSC also have the opportunity to participate in the university-sponsored Global Change Fellowship program.

  Review of applications will begin immediately and continue until the position is filled. To apply, complete the application at grad.ncsu.edu/apply by February 1, 2018.

  To express interest in the position or to learn more, contact Dr. Terando (ajterand@ncsu.edu) or Dr. Meentemeyer (rkmeente@ncsu.edu). Additional details about the Ph.D. program in Geospatial Analytics and complete application instructions are available at go.ncsu.edu/geospatial-phd. Interested students are also encouraged to contact Rachel Kasten, Graduate Services Coordinator (rachelkasten@ncsu.edu or 919-515-2800), with questions about the program or to explore additional opportunities.

  Read more »
 • Graduate Research Assistant

  GEOGRAPHIC INFORMATION SCIENTISTS

  Graduate Research Assistantship Available at West Virginia University

  The West Virginia GIS Technical Center (http://www.wvgis.wvu.edu), housed in the Department of Geology and Geography at West Virginia University, is seeking at least one graduate research assistant at the Masters or Ph.D. level, specializing in Geographic Information Science. At a minimum, applicants should have an undergraduate degree in Geography, Geology, Computer Science or related field, or a combination of education, training and experience which demonstrates the qualification and ability to perform the duties of the position. Successful applicants will work toward a higher degree in GIS Science.

  Position Requirements: 20 hours/week and possible full-time employment during the summer. Hours are flexible to accommodate class schedule. Assistantships include a full tuition waver.

  Stipends at the MA and PhD levels are competitive nationally. Start Date: Start date is typically August, but other dates may be arranged. Application Deadline: Priority will be given to applications received by January 1, 2018 for fall admission. You must apply though the WVU Office of Admissions and Records http://apply.wvu.edu/. Review of applicants by the Department for entry into the graduate program and WV GIS Technical Center for the assistantship will begin upon completed submission to WVU admissions.

  Minimum Qualifications:

  Must meet the graduate student entrance qualifications of the Geology & Geography Department.

  Ability to conduct research in Geographic Information Science and present findings.

  Advanced working knowledge of spatial analysis and/or GIS databases.

  Accepted into MA or Ph.D. program in the WVU Department of Geology and Geography.

  For application requirements, see http://pages.geo.wvu.edu/geog-grad/graduate-admissions-3.

  Ideal Qualifications:

  GIS Research: Demonstrated ability to conduct GIS research.

  Programming Skills: Demonstrated knowledge of GIS programming languages, application development/implementation, mobile applications, and online mapping services.

  Minimal Supervision: Ability to work independently with minimal supervision

  Communications Skills: Strong communication and interpersonal skills with the ability to interact with other staff members. Application:

  Submit a formal application to WVU and the Geography Graduate Studies Coordinator. For instructions, see http://pages.geo.wvu.edu/geog-grad/graduate-admissions-3/apply

  In your Statement of Interest to the Graduate Studies Coordinator, express your desire to work at the WV GIS Technical Center.

  In addition, interested candidates should email their resume and cover letter to Kurt Donaldson, Manager, WV GIS Technical Center, email: WVGISTechCenter@gmail.com. If possible, please provide links to previous research projects and contributions to successful GIS applications.

  Contact Dr. Gregory Elmes Co-Director (greg.elmes@mail.wvu.edu) for further academic information.

  Read more »
 • Podzimní čtení o GIS

  ArcNews Fall

  V časopisech vydávaných společností Esri vždy naleznete mnoho zajímavostí z oboru GIS. Připravili jsme pro vás výběr zajímavých článků z podzimního čísla ArcNews, a tak se můžete opět nechat inspirovat prací uživatelů z různých koutů světa, kteří s pomocí GIS řeší krizové situace, zlepšují prostředí města nebo svým kolegům usnadňují pracovní postupy.

  Read more »
 • Jak změnit účet „primary site administrator“ pro ArcGIS Server?

  Účet primary site administrator se vytváří při založení nové ArcGIS Server site. Je prvním účtem ArcGIS Server site, který má administrátorská práva, a je možné se s ním přihlásit do aplikace ArcGIS Server Manager a provádět další nastavení týkající se zabezpečení ArcGIS Serveru. Pokud k tomuto účtu potřebujeme změnit uživatelské jméno nebo heslo, můžeme tak učinit z aplikace ArcGIS Server Manager dle postupu níže.

  • Otevřeme aplikaci ArcGIS Server Manager a přihlásíme se účtem primary site administrator nebo jakýmkoliv jiným účtem s administrátorskými právy.
  • Klikneme na kartu SecuritySettings.
  • V sekci Primary Site Administrator Account klikneme na ikonu tužky, pomocí které můžeme účet editovat.
  • Vyplníme nové uživatelské jméno a heslo. (Můžeme změnit i jen jeden z těchto údajů.)
  • Následně pomocí tlačítka Save uložíme změny.

  Během aktualizace účtu primary site administrator dojde k restartu veškerých služeb ArcGIS Serveru.

  Dále může nastat i situace, kdy účet primary site administrator je jediný administrátorský účet a k tomuto účtu jsme zapomněli heslo, případně i uživatelské jméno. V tomto případě můžeme využít níže uvedený postup pro reset hesla tak, abychom mohli účet znovu používat.

  • Přihlásíme se k počítači, kde je instalovaný ArcGIS Server.
  • Jako správce spustíme příkazem CMD příkazový řádek.
  • V příkazovém řádku se navigujeme do adresáře <adresář instalace ArcGIS Server>\Server\tools\passwordreset
  • Pokud neznáme uživatelské jméno primary site administrator, můžeme jej získat pomocí utility PasswordReset.bat tím, že v příkazovém řádku spustíme příkaz passwordreset -l.
  • Pro reset hesla spustíme příkaz passwordreset -p noveheslo.
  Read more »
 • ArcRevue 3–4/2017

  Na webové stránce časopisu ArcRevue si můžete prohlédnout PDF verzi nového dvojčísla. Dočtete se v něm například o možnostech využití GIS v hygienické službě, o aplikacích z dílny magistrátu města Brna i od Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy a o aplikaci ukazující riziko přívalových povodní. Seznámíte se s návody pro práci se 3D daty, novinkami v ArcGIS Pro a ENVI, tvorbou vlastních mapových značek, úskalími používání češtiny ve skriptech v jazyku Python i s nástrahami interpolace chybějících dat.

  Dále bychom Vás rádi upozornili na upravený ediční plán časopisu. ArcRevue 1/2018 vyjde na konci ledna, ArcRevue 2/2018 v dubnu, číslo 3/2018 v červnu a číslo 4/2018 v listopadu u příležitosti Konference GIS Esri v ČR.

  Přejeme příjemné čtení elektronické verze časopisu.

  Read more »
 • Geo Data naším novým partnerem

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis sed cursus sapien, vitae fringilla sem. Duis convallis vel nunc at laoreet.

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis sed cursus sapien, vitae fringilla sem. Duis convallis vel nunc at laoreet.

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis sed cursus sapien, vitae fringilla sem. Duis convallis vel nunc at laoreet.

  Big Heading

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis sed cursus sapien, vitae fringilla sem. Duis convallis vel nunc at laoreet.

  .ffb-id-1lccu6bn{ font-size: 18px !important;text-align: center !important;}.ffb-id-1lccu6bn ,.ffb-id-1lccu6bn:before,.ffb-id-1lccu6bn:after,.ffb-id-1lccu6bn:hover,.ffb-id-1lccu6bn:focus,.ffb-id-1lccu6bn *,.ffb-id-1lccu6bn *:before,.ffb-id-1lccu6bn *:after,.ffb-id-1lccu6bn *:hover,.ffb-id-1lccu6bn *:focus{ font-size: 18px !important;text-align: center !important;}@media (min-width:992px) { .ffb-id-1lccu6bn{ text-align: center !important;}}@media (min-width:992px) { .ffb-id-1lccu6bn ,.ffb-id-1lccu6bn:before,.ffb-id-1lccu6bn:after,.ffb-id-1lccu6bn:hover,.ffb-id-1lccu6bn:focus,.ffb-id-1lccu6bn *,.ffb-id-1lccu6bn *:before,.ffb-id-1lccu6bn *:after,.ffb-id-1lccu6bn *:hover,.ffb-id-1lccu6bn *:focus{ text-align: center !important;}}ffb-id-“1mio1t42″{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}@media (min-width:768px) { ffb-id-“1mio1t42″{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}}@media (min-width:992px) { ffb-id-“1mio1t42″{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}}@media (min-width:1200px) { ffb-id-“1mio1t42″{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}}ffb-id-“1mio1t42″{ border-all: 1px solid rgba(128,128,128,0.4) !important;}ffb-id-“1mio1t42″{ box-shadow: 0px 3px 5px 0px rgba(0,0,0,0.18);}ffb-id-“1mio1t42″{ border-radius: !important;}{ border: 10px solid red !important;}ffb-id-“1n2husfe“{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}@media (min-width:768px) { ffb-id-“1n2husfe“{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}}@media (min-width:992px) { ffb-id-“1n2husfe“{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}}@media (min-width:1200px) { ffb-id-“1n2husfe“{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}}ffb-id-“1n2husfe“{ border-all: 1px solid rgba(128,128,128,0.4) !important;}ffb-id-“1n2husfe“{ box-shadow: 0px 3px 5px 0px rgba(0,0,0,0.18);}ffb-id-“1n2husfe“{ border-radius: !important;}{ border: 10px solid red !important;}ffb-id-“1n2husfg“{ font-size: 20px !important;}ffb-id-“1n2husfg“ ,ffb-id-“1n2husfg“:before,ffb-id-“1n2husfg“:after,ffb-id-“1n2husfg“:hover,ffb-id-“1n2husfg“:focus,ffb-id-“1n2husfg“ *,ffb-id-“1n2husfg“ *:before,ffb-id-“1n2husfg“ *:after,ffb-id-“1n2husfg“ *:hover,ffb-id-“1n2husfg“ *:focus{ font-size: 20px !important;}ffb-id-“1lcjo4fl“{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}@media (min-width:768px) { ffb-id-“1lcjo4fl“{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}}@media (min-width:992px) { ffb-id-“1lcjo4fl“{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}}@media (min-width:1200px) { ffb-id-“1lcjo4fl“{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}}ffb-id-“1lcjo4fl“{ border-all: 1px solid rgba(128,128,128,0.4) !important;}ffb-id-“1lcjo4fl“{ box-shadow: 0px 3px 5px 0px rgba(0,0,0,0.18);}ffb-id-“1lcjo4fl“{ border-radius: !important;}{ border: 10px solid red !important;}ffb-id-“1lcjo4fn“ .ffb-button1-1.ffb-block-button-4-0.btn-base-brd-slide{ color:#ffffff;}ffb-id-“1lcjo4fn“ .ffb-button1-1.ffb-block-button-4-0.btn-base-brd-slide:hover{ color:#ffffff;}ffb-id-“1lcjo4fn“ .ffb-button1-1.ffb-block-button-4-0.btn-base-brd-slide{ border-color: transparent;}ffb-id-“1lcjo4fn“ .ffb-button1-1.ffb-block-button-4-0.btn-base-brd-slide:hover{ border-color: transparent;}ffb-id-“1lcjo4fn“ .ffb-button1-1.ffb-block-button-4-0.btn-base-brd-slide{ background-color:#ffa332;}ffb-id-“1lcjo4fn“ .ffb-button1-1.ffb-block-button-4-0.btn-base-brd-slide:hover{ background-color:#4c2791;}ffb-id-“1lcjo4fn“ .ffb-button1-1{ text-decoration: none !important;}ffb-id-“1lcjo4fn“ .ffb-button1-1:before,ffb-id-“1lcjo4fn“ .ffb-button1-1:after,ffb-id-“1lcjo4fn“ .ffb-button1-1:hover,ffb-id-“1lcjo4fn“ .ffb-button1-1:focus,ffb-id-“1lcjo4fn“ .ffb-button1-1 *,ffb-id-“1lcjo4fn“ .ffb-button1-1 *:before,ffb-id-“1lcjo4fn“ .ffb-button1-1 *:after,ffb-id-“1lcjo4fn“ .ffb-button1-1 *:hover,ffb-id-“1lcjo4fn“ .ffb-button1-1 *:focus{ text-decoration: none !important;}ffb-id-“1lcjo4fn“ .ffb-button1-1{ font-weight: 600 !important;}ffb-id-“1lcjo4fn“ .ffb-button1-1 ,ffb-id-“1lcjo4fn“ .ffb-button1-1:before,ffb-id-“1lcjo4fn“ .ffb-button1-1:after,ffb-id-“1lcjo4fn“ .ffb-button1-1:hover,ffb-id-“1lcjo4fn“ .ffb-button1-1:focus,ffb-id-“1lcjo4fn“ .ffb-button1-1 *,ffb-id-“1lcjo4fn“ .ffb-button1-1 *:before,ffb-id-“1lcjo4fn“ .ffb-button1-1 *:after,ffb-id-“1lcjo4fn“ .ffb-button1-1 *:hover,ffb-id-“1lcjo4fn“ .ffb-button1-1 *:focus{ font-weight: 600 !important;}@media (min-width:768px) { ffb-id-“1lcjo4fn“ .ffb-button1-1{ font-weight: 600 !important;}}@media (min-width:768px) { ffb-id-“1lcjo4fn“ .ffb-button1-1 ,ffb-id-“1lcjo4fn“ .ffb-button1-1:before,ffb-id-“1lcjo4fn“ .ffb-button1-1:after,ffb-id-“1lcjo4fn“ .ffb-button1-1:hover,ffb-id-“1lcjo4fn“ .ffb-button1-1:focus,ffb-id-“1lcjo4fn“ .ffb-button1-1 *,ffb-id-“1lcjo4fn“ .ffb-button1-1 *:before,ffb-id-“1lcjo4fn“ .ffb-button1-1 *:after,ffb-id-“1lcjo4fn“ .ffb-button1-1 *:hover,ffb-id-“1lcjo4fn“ .ffb-button1-1 *:focus{ font-weight: 600 !important;}}@media (min-width:992px) { ffb-id-“1lcjo4fn“ .ffb-button1-1{ font-weight: 600 !important;}}@media (min-width:992px) { ffb-id-“1lcjo4fn“ .ffb-button1-1 ,ffb-id-“1lcjo4fn“ .ffb-button1-1:before,ffb-id-“1lcjo4fn“ .ffb-button1-1:after,ffb-id-“1lcjo4fn“ .ffb-button1-1:hover,ffb-id-“1lcjo4fn“ .ffb-button1-1:focus,ffb-id-“1lcjo4fn“ .ffb-button1-1 *,ffb-id-“1lcjo4fn“ .ffb-button1-1 *:before,ffb-id-“1lcjo4fn“ .ffb-button1-1 *:after,ffb-id-“1lcjo4fn“ .ffb-button1-1 *:hover,ffb-id-“1lcjo4fn“ .ffb-button1-1 *:focus{ font-weight: 600 !important;}}@media (min-width:1200px) { ffb-id-“1lcjo4fn“ .ffb-button1-1{ font-weight: 600 !important;}}@media (min-width:1200px) { ffb-id-“1lcjo4fn“ .ffb-button1-1 ,ffb-id-“1lcjo4fn“ .ffb-button1-1:before,ffb-id-“1lcjo4fn“ .ffb-button1-1:after,ffb-id-“1lcjo4fn“ .ffb-button1-1:hover,ffb-id-“1lcjo4fn“ .ffb-button1-1:focus,ffb-id-“1lcjo4fn“ .ffb-button1-1 *,ffb-id-“1lcjo4fn“ .ffb-button1-1 *:before,ffb-id-“1lcjo4fn“ .ffb-button1-1 *:after,ffb-id-“1lcjo4fn“ .ffb-button1-1 *:hover,ffb-id-“1lcjo4fn“ .ffb-button1-1 *:focus{ font-weight: 600 !important;}}ffb-id-“1lcjo4fm“{ font-size: 20px !important;}ffb-id-“1lcjo4fm“ ,ffb-id-“1lcjo4fm“:before,ffb-id-“1lcjo4fm“:after,ffb-id-“1lcjo4fm“:hover,ffb-id-“1lcjo4fm“:focus,ffb-id-“1lcjo4fm“ *,ffb-id-“1lcjo4fm“ *:before,ffb-id-“1lcjo4fm“ *:after,ffb-id-“1lcjo4fm“ *:hover,ffb-id-“1lcjo4fm“ *:focus{ font-size: 20px !important;}ffb-id-“1lcd61dl“{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}@media (min-width:768px) { ffb-id-“1lcd61dl“{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}}@media (min-width:992px) { ffb-id-“1lcd61dl“{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}}@media (min-width:1200px) { ffb-id-“1lcd61dl“{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}}ffb-id-“1lcd61dl“{ border-all: 1px solid rgba(128,128,128,0.4) !important;}ffb-id-“1lcd61dl“{ box-shadow: 0px 3px 5px 0px rgba(0,0,0,0.18);}ffb-id-“1lcd61dl“{ border-radius: !important;}{ border: 10px solid red !important;}ffb-id-“1o1o4loi“ .ffb-button1-1.ffb-block-button-3-0.btn-base-brd-slide{ color:#ffffff;}ffb-id-“1o1o4loi“ .ffb-button1-1.ffb-block-button-3-0.btn-base-brd-slide:hover{ color:#ffffff;}ffb-id-“1o1o4loi“ .ffb-button1-1.ffb-block-button-3-0.btn-base-brd-slide{ border-color: transparent;}ffb-id-“1o1o4loi“ .ffb-button1-1.ffb-block-button-3-0.btn-base-brd-slide:hover{ border-color: transparent;}ffb-id-“1o1o4loi“ .ffb-button1-1.ffb-block-button-3-0.btn-base-brd-slide{ background-color:#ffa332;}ffb-id-“1o1o4loi“ .ffb-button1-1.ffb-block-button-3-0.btn-base-brd-slide:hover{ background-color:#4c2791;}ffb-id-“1o1o4loi“ .ffb-button1-1{ text-decoration: none !important;}ffb-id-“1o1o4loi“ .ffb-button1-1:before,ffb-id-“1o1o4loi“ .ffb-button1-1:after,ffb-id-“1o1o4loi“ .ffb-button1-1:hover,ffb-id-“1o1o4loi“ .ffb-button1-1:focus,ffb-id-“1o1o4loi“ .ffb-button1-1 *,ffb-id-“1o1o4loi“ .ffb-button1-1 *:before,ffb-id-“1o1o4loi“ .ffb-button1-1 *:after,ffb-id-“1o1o4loi“ .ffb-button1-1 *:hover,ffb-id-“1o1o4loi“ .ffb-button1-1 *:focus{ text-decoration: none !important;}ffb-id-“1o1o4loi“ .ffb-button1-1{ font-weight: 600 !important;}ffb-id-“1o1o4loi“ .ffb-button1-1 ,ffb-id-“1o1o4loi“ .ffb-button1-1:before,ffb-id-“1o1o4loi“ .ffb-button1-1:after,ffb-id-“1o1o4loi“ .ffb-button1-1:hover,ffb-id-“1o1o4loi“ .ffb-button1-1:focus,ffb-id-“1o1o4loi“ .ffb-button1-1 *,ffb-id-“1o1o4loi“ .ffb-button1-1 *:before,ffb-id-“1o1o4loi“ .ffb-button1-1 *:after,ffb-id-“1o1o4loi“ .ffb-button1-1 *:hover,ffb-id-“1o1o4loi“ .ffb-button1-1 *:focus{ font-weight: 600 !important;}@media (min-width:768px) { ffb-id-“1o1o4loi“ .ffb-button1-1{ font-weight: 600 !important;}}@media (min-width:768px) { ffb-id-“1o1o4loi“ .ffb-button1-1 ,ffb-id-“1o1o4loi“ .ffb-button1-1:before,ffb-id-“1o1o4loi“ .ffb-button1-1:after,ffb-id-“1o1o4loi“ .ffb-button1-1:hover,ffb-id-“1o1o4loi“ .ffb-button1-1:focus,ffb-id-“1o1o4loi“ .ffb-button1-1 *,ffb-id-“1o1o4loi“ .ffb-button1-1 *:before,ffb-id-“1o1o4loi“ .ffb-button1-1 *:after,ffb-id-“1o1o4loi“ .ffb-button1-1 *:hover,ffb-id-“1o1o4loi“ .ffb-button1-1 *:focus{ font-weight: 600 !important;}}@media (min-width:992px) { ffb-id-“1o1o4loi“ .ffb-button1-1{ font-weight: 600 !important;}}@media (min-width:992px) { ffb-id-“1o1o4loi“ .ffb-button1-1 ,ffb-id-“1o1o4loi“ .ffb-button1-1:before,ffb-id-“1o1o4loi“ .ffb-button1-1:after,ffb-id-“1o1o4loi“ .ffb-button1-1:hover,ffb-id-“1o1o4loi“ .ffb-button1-1:focus,ffb-id-“1o1o4loi“ .ffb-button1-1 *,ffb-id-“1o1o4loi“ .ffb-button1-1 *:before,ffb-id-“1o1o4loi“ .ffb-button1-1 *:after,ffb-id-“1o1o4loi“ .ffb-button1-1 *:hover,ffb-id-“1o1o4loi“ .ffb-button1-1 *:focus{ font-weight: 600 !important;}}@media (min-width:1200px) { ffb-id-“1o1o4loi“ .ffb-button1-1{ font-weight: 600 !important;}}@media (min-width:1200px) { ffb-id-“1o1o4loi“ .ffb-button1-1 ,ffb-id-“1o1o4loi“ .ffb-button1-1:before,ffb-id-“1o1o4loi“ .ffb-button1-1:after,ffb-id-“1o1o4loi“ .ffb-button1-1:hover,ffb-id-“1o1o4loi“ .ffb-button1-1:focus,ffb-id-“1o1o4loi“ .ffb-button1-1 *,ffb-id-“1o1o4loi“ .ffb-button1-1 *:before,ffb-id-“1o1o4loi“ .ffb-button1-1 *:after,ffb-id-“1o1o4loi“ .ffb-button1-1 *:hover,ffb-id-“1o1o4loi“ .ffb-button1-1 *:focus{ font-weight: 600 !important;}}ffb-id-“1lccv698″{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}@media (min-width:768px) { ffb-id-“1lccv698″{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}}@media (min-width:992px) { ffb-id-“1lccv698″{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}}@media (min-width:1200px) { ffb-id-“1lccv698″{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}}ffb-id-“1lccv698″{ border-all: 1px solid rgba(128,128,128,0.4) !important;}ffb-id-“1lccv698″{ box-shadow: 0px 3px 5px 0px rgba(0,0,0,0.18);}ffb-id-“1lccv698″{ border-radius: !important;}{ border: 10px solid red !important;}ffb-id-“1lccv699″{ font-size: 20px !important;}ffb-id-“1lccv699″ ,ffb-id-“1lccv699″:before,ffb-id-“1lccv699″:after,ffb-id-“1lccv699″:hover,ffb-id-“1lccv699″:focus,ffb-id-“1lccv699″ *,ffb-id-“1lccv699″ *:before,ffb-id-“1lccv699″ *:after,ffb-id-“1lccv699″ *:hover,ffb-id-“1lccv699″ *:focus{ font-size: 20px !important;}ffb-id-“1n2ik9t6″{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}@media (min-width:768px) { ffb-id-“1n2ik9t6″{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}}@media (min-width:992px) { ffb-id-“1n2ik9t6″{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}}@media (min-width:1200px) { ffb-id-“1n2ik9t6″{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}}ffb-id-“1n2ik9t6″{ border-all: 1px solid rgba(128,128,128,0.4) !important;}ffb-id-“1n2ik9t6″{ box-shadow: 0px 3px 5px 0px rgba(0,0,0,0.18);}ffb-id-“1n2ik9t6″{ border-radius: !important;}{ border: 10px solid red !important;}ffb-id-“1lccvksa“{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}@media (min-width:768px) { ffb-id-“1lccvksa“{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}}@media (min-width:992px) { ffb-id-“1lccvksa“{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}}@media (min-width:1200px) { ffb-id-“1lccvksa“{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}}ffb-id-“1lccvksa“{ border-all: 1px solid rgba(128,128,128,0.4) !important;}ffb-id-“1lccvksa“{ box-shadow: 0px 3px 5px 0px rgba(0,0,0,0.18);}ffb-id-“1lccvksa“{ border-radius: !important;}{ border: 10px solid red !important;}ffb-id-“1n2ijt9u“{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}@media (min-width:768px) { ffb-id-“1n2ijt9u“{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}}@media (min-width:992px) { ffb-id-“1n2ijt9u“{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}}@media (min-width:1200px) { ffb-id-“1n2ijt9u“{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}}ffb-id-“1n2ijt9u“{ border-all: 1px solid rgba(128,128,128,0.4) !important;}ffb-id-“1n2ijt9u“{ box-shadow: 0px 3px 5px 0px rgba(0,0,0,0.18);}ffb-id-“1n2ijt9u“{ border-radius: !important;}{ border: 10px solid red !important;}ffb-id-“1lccup93″{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}@media (min-width:768px) { ffb-id-“1lccup93″{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}}@media (min-width:992px) { ffb-id-“1lccup93″{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}}@media (min-width:1200px) { ffb-id-“1lccup93″{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}}ffb-id-“1lccup93″{ border-all: 1px solid rgba(128,128,128,0.4) !important;}ffb-id-“1lccup93″{ box-shadow: 0px 3px 5px 0px rgba(0,0,0,0.18);}ffb-id-“1lccup93″{ border-radius: !important;}{ border: 10px solid red !important;}ffb-id-“1lccup94″{ font-size: 20px !important;}ffb-id-“1lccup94″ ,ffb-id-“1lccup94″:before,ffb-id-“1lccup94″:after,ffb-id-“1lccup94″:hover,ffb-id-“1lccup94″:focus,ffb-id-“1lccup94″ *,ffb-id-“1lccup94″ *:before,ffb-id-“1lccup94″ *:after,ffb-id-“1lccup94″ *:hover,ffb-id-“1lccup94″ *:focus{ font-size: 20px !important;}(function($){ jQuery(document).ready(function($) { $('ffb-id-“1mio1t42″').css('background','red'); }); })(jQuery); (function($){ jQuery(document).ready(function($) { $('ffb-id-“1n2husfe“').css('background','red'); }); })(jQuery); (function($){ jQuery(document).ready(function($) { $('ffb-id-“1lcjo4fl“').css('background','red'); }); })(jQuery); (function($){ jQuery(document).ready(function($) { $('ffb-id-“1lcd61dl“').css('background','red'); }); })(jQuery); (function($){ jQuery(document).ready(function($) { $('ffb-id-“1lccv698″').css('background','red'); }); })(jQuery); (function($){ jQuery(document).ready(function($) { $('ffb-id-“1n2ik9t6″').css('background','red'); }); })(jQuery); (function($){ jQuery(document).ready(function($) { $('ffb-id-“1lccvksa“').css('background','red'); }); })(jQuery); (function($){ jQuery(document).ready(function($) { $('ffb-id-“1n2ijt9u“').css('background','red'); }); })(jQuery); (function($){ jQuery(document).ready(function($) { $('ffb-id-“1lccup93″').css('background','red'); }); })(jQuery);

  The post Geo Data naším novým partnerem appeared first on T-MAPY spol. s r.o..

  Read more »
 • 3 research positions at the JRC Centre for Advance Studies

  https://themes.jrc.ec.europa.eu/pages/view/170755/3-post-doc-positions-open

  As the science and knowledge service of the Commission, the mission of DG Joint Research Centre is to support EU policies with independent evidence throughout the whole policy cycle.

  The JRC is located in 5 Member States (Belgium, Germany, Italy, the Netherlands and Spain). Further information is available at: https://ec.europa.eu/jrc/ 

  The JRC has recently established the Centre for Advanced Studies (CAS) with the mission of investigating new research areas of relevance for European policy. CAS provides an interdisciplinary and stimulating space where JRC scientists engage in top research in policy-relevant thematic areas and connect with leading institutions in the field worldwide.

  CAS is looking for three researchers to join the project on “Digital Transformation – Governance of Human Societies”. The overall objective of this three-year project is to understand how the processes of digital transformation are affecting human society, and are challenging policy makers and the governance of society. 

  The project will focus on four strands of research:

  • the changing dynamics relating to the ownership, quality and use of digital data and information;
  • the key societal, business, and environmental challenges relating to massive interconnectivity (Internet of Things);
  • the ways in which education, training, and lifelong learning need to evolve to ensure fulfilling and healthy lives in a digitally transformed society;
  • Changes in governance processes and structures that will help guide a highly interconnected and dynamic society.

  Each strand will involve in-depth research of current trends and new directions at the interface between technology, economy and society based on big data analytics of scientific literature, technical reports, legislation, and the media as well as qualitative research methods (surveys, interviews, focus groups) involving key stakeholders from government, industry, academia, and civil society. These stakeholders will be engaged in an iterative process through the project to help frame the questions, validate the analyses, and evaluate future options.

  This is a strongly multidisciplinary project, and we are looking for candidates with research experience in the following three areas: 

  • Digital infrastructures: multi-stakeholder multi-criteria decision-making, spatial data and information society infrastructures, netcentric approaches.
  • Information, Society, and Business: communication, network dynamics, ecommerce, information theory, education, demographics, learning, knowledge creation.
  • Governance: European governance, digital public participation processes, social and governance theory inclusion, principles of resilient self-regulating systems.

  Qualifications: 

  • Doctoral degree or PhD degree (or equivalent) in a related field. As equivalent is considered a University degree of at least three years and 5 years of experience in a field relevant to the position.
  • Demonstrated research experience in one of the fields above.
  • Experience in writing and communicating to scientific, policy, and business audiences, as well as the general public.
  • Knowledge on neural network algorithms and processing is an advantage.

  A very good knowledge of English (C1 level) is required.

  The positions will be located in Ispra (Italy). The candidates will work in a team with JRC staff, and under the leadership of two external lead scientists in spatial informatics, and geography.

  Duration of contract

  12 months initial contract with possible renewals up to maximum 3 years

  The candidate must be on a valid EPSO reserve list for Function Group IV contract staff. 

  EPSO has launched in January 2017 an open-ended selection procedure to create a pool of candidates from which the institutions, bodies, offices and agencies of the European Union (EU) can recruit contract agents. Details available at the link below: https://epso.europa.eu/documents/2240_en 

  The JRC has launched in January 2015 a permanent call for researchers FG IV. Details available at the link below: 

  https://ec.europa.eu/jrc/en/working-with-us/jobs/vacancies/function-group-IV-researchers 

  Auxiliary contract staff: https://ec.europa.eu/jrc/en/working-with-us/jobs/temporary-positions/contract-staff-members 

  Please note that due to the high number of applications  received only shortlisted candidates will be contacted.

  Deadline: 12/12/2017 23:59 Brussels time  

  Read more »
 • Společnosti Esri a Autodesk spolupracují na užší provázanosti BIM a GIS

  Společnosti Esri a Autodesk oznámily začátek nové spolupráce, jejímž cílem je užší provázanost BIM (informačních modelů budov) a geografických informačních systémů. Cílem tohoto nově vzniklého partnerství je objevování vzájemných vztahů mezi přírodou, urbanizovaným územím a lidmi, kteří zde žijí.

   „Při navrhování a realizaci současných projektů je důležité brát v úvahu i potřeby příštích generací,“ říká Jack Dangermond, prezident společnosti Esri. „Naše partnerství se společností Autodesk pomůže zajistit a lépe využívat zdroje pro rostoucí populaci, udržovat odpovědnou ekologickou stopu a zlepšit odolnost měst vůči sociálním a ekonomickým výzvám.“

  Provázanost technologií BIM a GIS totiž usnadní nejen efektivnější plánování, návrh, stavbu a provoz jednotlivých budov, ale významně se zjednoduší i některé pracovní procesy, resp. jejich dopad na okolní prostředí. Předpokládá se totiž, že v příštích 30 letech naroste světová populace o 2,5 miliardy lidí, z nichž 70 % bude bydlet ve městech. To přinese enormní zátěž pro sídelní infrastrukturu, jejíž rozšíření si vyžádá vysoké investice.

  „Naším cílem je umožnit architektům plánovat v kontextu reálného světa. To umožní vybudovat propojenější, odolnější města a infrastrukturu zaměřenou na udržitelnost. Partnerství s Esri propojí možnosti BIM s nástroji mapování, a to umožní našim uživatelům postavit cokoliv, kdekoliv,“ říká Andrew Anagnost, výkonný ředitel společnosti Autodesk.

  Jack Dangermond a Andrew Anagnost tuto vizi přednesli na uživatelské konferenci firmy Autodesk v Las Vegas. Více informací můžete nalézt na webové stránce věnované spolupráci společností Esri a Autodesk.

  Read more »
 • Odstranění historie geoprocessingu z metadat geodatabáze

  Nástroje geoprocessingu pracující se třídami prvků v geodatabázi (nebo s geodatabází samotnou) ukládají do metadat objektů a do prostředí geodatabáze údaje o svém běhu. V závislosti na frekvenci spouštění nástrojů tím může výrazně narůstat objem metadat, což způsobí pomalejší odezvu při práci s daty, protože při čtení a zapisování nových metadat se zpracovávají větší a větší XML dokumenty obsahující historii.

  Jak zápis do geodatabáze vypnout?

  V případě, že se nástroje spouští z aplikace ArcMap, lze zapisování vypnout odškrtnutím Log geoprocessing operations to a log file v nastavení geoprocessingu: Geoprocessing – Geoprocessing Options.(Více naleznete v dokumentaci Esri.)

  V případě, že jsou geoprocessingové funkce spuštěné prostřednictvím skriptu v jazyku Python, lze zápis historie vypnout pomocí funkce arcpy.SetLogHistory(False).

  Co s již existujícími objemnými metadaty?

  Tato metadata lze pomocí funkcí knihovny arcpy zálohovat do XML souborů a zároveň tato data z geodatabáze odstranit. Skript pro zálohování a odstranění metadat a další informace k tomuto tématu naleznete na stránkách Esri.

  Read more »
 • Tipy a triky se vrací

  Od konce září jste měli možnost sledovat seriál výukových videí, která se věnovala různým aplikacím ArcGIS. Celkem jsme vydali šest dílů:

  Nyní opět vycházejí oblíbené tipy a triky z technické podpory a první z nich se zabývá tvorbou editační šablony v ArcGIS Pro.

  Read more »
 • Připomeňte si konferenci

  Letošní ročník Konference GIS Esri v ČR je již minulostí. Pokud jste se nemohli zúčastnit a zajímá vás, co bylo k vidění, nebo si chcete konferenci jen připomenout, přinášíme vám ucelený přehled všeho, co bylo možné na konferenci zažít.

  Na stránkách akce tak naleznete například:

  Nahlédnout můžete také do fotogalerie na facebooku a také se můžete podívat na videa z hlavního bloku přednášek.Konference GIS Esri v ČR

  Read more »
 • Jak vytvořit editační šablonu skupiny v ArcGIS Pro

  V ArcGIS Pro je možné vytvořit nejen klasickou editační šablonu, ale také editační šablonu pro skupinu, která při tvorbě jednoho prvku dokáže vytvořit více prvků v různých vrstvách s odlišnými vlastnostmi. Můžeme tedy například docílit toho, že se při nakreslení linie představující železnici zároveň vytvoří linie elektrického vedení s odsazením 5 m od železnice a v každém lomovém bodě se vytvoří bod sloupu. Obě linie i bod přitom budou uloženy v rozdílných třídách prvků. 

  Šablonu skupiny vytvoříme takto:

  • Na nástrojovém panelu Upravit otevřeme nabídku Spravovat šablony ikonou v pravém dolním rohu v části Prvky.

  • V otevřeném panelu Spravovat šablony nejprve v horní části zvolíme hlavní šablonu a následně klikneme na tlačítko Nový a zvolíme Šablona skupiny.

  • V okně Vlastnosti šablony: Nová šablona nejprve na záložce Obecné zvolíme vhodný název a popis šablony. Na záložce Nástroje nastavíme pomocí kulatého přepínacího tlačítka výchozí nástroj pro kreslení nového prvku. Pomocí zaškrtávacího tlačítka zvolíme, jaké editační nástroje budou při kreslení prvku dostupné.

  • Na záložce Nástroje pro tvorbu nastavíme šablonu prvků a nástroje pro tvorbu dalších prvků. V tomto ukázkovém případě je jako hlavní prvek zvolen liniový prvek železnice, zároveň se podél tohoto prvku vytvoří linie elektrického vedení s odsazením 5 m a v každém lomovém bodu se na linii elektrického vedení vytvoří bod představující sloup. Vše potvrdíme tlačítkem OK.

  V tomto příkladu tedy po nakreslení jedné linie pomocí šablony Vícekolejná trať vznikne linie trati, linie elektrického vedení a bod v každém lomovém bodu. Výsledek vypadá takto:

   

  Read more »
 • Konference „Mikuláš Klaudyán 1518/2018, 500 let od vydání první tištěné mapy Čech“

  V roce 2018 uplyne 500 let od vydání Klaudyánovy mapy Čech, prvního přehledného, tištěného kartografického díla, zobrazujícího Čechy spolu s pozoruhodnou obrazovou a heraldickou výzdobou. Na rozdíl od mapového znázornění Čech v Münsterových Kosmografiích i na samostatných mapách Evropy je Klaudyánova mapa podrobnější, obohacená o dobové reflexe společenských, politických a náboženských poměrů v českých zemích, viděných očima stoupence jednoty bratrské Mikuláše Klaudyána.

  Výročí Klaudyánovy mapy konvenuje s významným datem naší historie, spjatým s českou/československu státností, s rokem 1918. První samostatná mapa Čech se tak stává nejen symbolem počátků české kartografie, ale s ohledem na osobnost autora i odkazem myšlenkové svobody a regionální identity. Domníváme se proto, že důstojné připomenutí výročí vzniku a vydání Klaudyánovy mapy Čech jako součásti kulturního dědictví České republiky podpoří historické vědomí společnosti a přispěje k recepci významu mapy v širokých mezioborových souvislostech. U příležitosti výročí Klaudyánovy mapy se proto bude konat dne 16. května 2018 slavnostní zasedání s konferencí pod názvem Mikuláš Klaudyán 1518/2018, 500 let od vydání první tištěné mapy Čech v prostorách Hradu v Litoměřicích, organizované Filozofickou fakultou UJEP, Výzkumným centrem historické geografie HÚ AV ČR a PřF UK a Zeměměřickým úřadem.

  Záštitu nad slavnostním zasedáním s konferencí převzali:

  Prof. RNDr. Eva Zažímalová, CSc., předsedkyně Akademie věd České republiky, Oldřich  Bubeníček, hejtman Ústeckého kraje, Mgr. Ladislav Chlupáč, starosta města Litoměřic, Mons. Joannes Baxant, biskup litoměřický, prof. RNDr. Jiří Zima, CSc., děkan PřF UK, RNDr. Eva Novotná, ředitelka mapové sbírky PřF UK, Ing. Karel Raděj, CSc., ředitel Výzkumného ústavu geodetického, kartografického a topografického ve Zdibech, prof. Ing. Václav Talhofer, CSc., předseda České kartografické společnosti.

  Na programu konference jsou vyžádané příspěvky, viz program.

  http://konffer.ff.ujep.cz/index.php/cz/mikulas-klaudyan-program

  Konference je bez poplatku.

  Zájemci o účast na konferenci se mohou přihlásit na

  http://konffer.ff.ujep.cz/index.php/cz/klaudyanova-mapa-prihlaska

  http://konffer.ff.ujep.cz/index.php/cz/pripravovane-konference/mikulas-klaudyan

   

  Za organizátory:

  doc. PhDr. Michaela Hrubá, Ph.D., děkanka.

  Filozofická fakulta UJEP

  Pasteurova 13
  400 96 Ústí nad Labem

  prof. PhDr. Eva Semotanová, DrSc.

  Historický ústav AV ČR a Výzkumné centrum historické geografie

  Prosecká 76, 190 00 Praha 9

   

  RNDr. Tomáš Grim, Ph.D.

  Zeměměřický úřad

  Pod Sídlištěm 1800/9 Praha 8

  Read more »
 • Afrika snů a skutečností po 70 letech

   Afrika snů a skutečností po 70 letech – expozice, kterou u příležitosti 70 let od první cesty Miroslava Zikmunda a Jiřího Hanzelky na černý kontinent připravila Fakulta filozofická a Fakulta ekonomická ZČU v Plzni (katedra geografie), úspěšně putuje po Africe. Před pár dny si ji nadšeně prohlédli Etiopané. Po Etiopii  výstavu čekají další zastávky v Káhiře, Lusace a Pretorii. Zpět do České republiky by se měla vrátit na jaře příštího roku, kdy bude využita na afrikanistické konferenci, již chystá Filozofická fakulta ZČU v Plzni.

  Read more »
 • PŘÍLOHOVÉ MAPY ČASOPISU NATIONAL GEOGRAPHIC MAGAZINE

  ÚSTŘEDNÍ ARCHIV ZEMĚMĚŘICTVÍ A KATASTRU si Vás dovoluje pozvat na výstavu PŘÍLOHOVÉ MAPY ČASOPISU NATIONAL GEOGRAPHIC MAGAZINE ZE SBÍREK ÚSTŘEDNÍHO ARCHIVU ZEMĚMĚŘICTVÍ A KATASTRU, která bude zahájena dne 24. listopadu 2017 v 9 hodin v badatelně archivu Pod Sídlištěm 9, 182 11 Praha 8 – Kobylisy.

  Celou pozvánku naleznete ZDE.

  Výstřižek

  Read more »
 • Vedoucí odboru ekologie krajiny – senior researcher

  VÝZKUMNÝ ÚSTAV SILVA TAROUCY PRO KRAJINU A OKRASNÉ ZAHRADNICTVÍ, V.V.I. VYHLAŠUJE VÝBĔROVÉ ŘÍZENÍ NA VOLNÉ MÍSTO na pozici vedoucí odboru ekologie krajiny – senior researcher.

  VÚKOZ je veřejnou výzkumnou institucí, zřízenou k 1. 1. 2007 Ministerstvem životního prostředí ČR dle zákona č. 341/2005 Sb. za účelem výzkumu všech typů krajiny a souvisejících environmentálních rizik, výzkumu biologické rozmanitosti a její ochrany, odborné podpory ochrany přírody a péče o krajinu a výzkumu v oblasti okrasného zahradnictví. Brněnské pracoviště VUKOZ se zabývá zejména problematikou ekologie krajiny a ekologie lesa jak v základním tak v aplikovaném výzkumu. Odbor ekologie krajiny se zaměřuje především na výzkum dlouhodobých změn využívání krajiny a krajinné struktury na základě starých topografických map a leteckých snímků a souvisejících procesů a hybných sil, a výzkum ekologických sítí a zelené infrastruktury.

  ZÁKLADNÍ FAKTA

  Typ pracovní smlouvy: pracovní smlouva na dobu neurčitou se zkušební dobou, funkční jmenování ředitelem ústavu

  Výše úvazku: plný úvazek – 40 hodin týdně

  Nástup do zaměstnání: 1.1.2018 nebo dle dohody s ohledem na možnosti uchazeče

  Mzda: dle platného mzdového předpisu VÚKOZ, v.v.i.

  Místo výkonu práce: Brno, Lidická 25/27

  Kontakt: doplňující informace, konzultace poskytne Tomáš Vrška, vedoucí odboru ekologie lesa VÚKOZ, v.v.i. (dočasně pověřen vedením odboru ekologie krajiny), Lidická 25/27, 602 00 Brno, tel. +420 541 126 263, tomas.vrska@vukoz.cz,

  Celý inzerát naleznete ZDE

  Read more »
 • T-MAPY Web GIS a 360° 3D modely jsou plně kompatibilní s Trimble

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis sed cursus sapien, vitae fringilla sem. Duis convallis vel nunc at laoreet.

  [youtube https://www.youtube.com/watch?v=J7ArPgBRR94?feature=oembed&w=1140&h=641]

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis sed cursus sapien, vitae fringilla sem. Duis convallis vel nunc at laoreet.

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis sed cursus sapien, vitae fringilla sem. Duis convallis vel nunc at laoreet.

  Big Heading

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis sed cursus sapien, vitae fringilla sem. Duis convallis vel nunc at laoreet.

  .ffb-id-1lccu6bn{ font-size: 18px !important;text-align: left !important;}.ffb-id-1lccu6bn ,.ffb-id-1lccu6bn:before,.ffb-id-1lccu6bn:after,.ffb-id-1lccu6bn:hover,.ffb-id-1lccu6bn:focus,.ffb-id-1lccu6bn *,.ffb-id-1lccu6bn *:before,.ffb-id-1lccu6bn *:after,.ffb-id-1lccu6bn *:hover,.ffb-id-1lccu6bn *:focus{ font-size: 18px !important;text-align: left !important;}@media (min-width:992px) { .ffb-id-1lccu6bn{ text-align: left !important;}}@media (min-width:992px) { .ffb-id-1lccu6bn ,.ffb-id-1lccu6bn:before,.ffb-id-1lccu6bn:after,.ffb-id-1lccu6bn:hover,.ffb-id-1lccu6bn:focus,.ffb-id-1lccu6bn *,.ffb-id-1lccu6bn *:before,.ffb-id-1lccu6bn *:after,.ffb-id-1lccu6bn *:hover,.ffb-id-1lccu6bn *:focus{ text-align: left !important;}}ffb-id-“1mio1t42″{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}@media (min-width:768px) { ffb-id-“1mio1t42″{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}}@media (min-width:992px) { ffb-id-“1mio1t42″{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}}@media (min-width:1200px) { ffb-id-“1mio1t42″{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}}ffb-id-“1mio1t42″{ border-all: 1px solid rgba(128,128,128,0.4) !important;}ffb-id-“1mio1t42″{ box-shadow: 0px 3px 5px 0px rgba(0,0,0,0.18);}ffb-id-“1mio1t42″{ border-radius: !important;}{ border: 10px solid red !important;}ffb-id-“1n2husfe“{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}@media (min-width:768px) { ffb-id-“1n2husfe“{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}}@media (min-width:992px) { ffb-id-“1n2husfe“{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}}@media (min-width:1200px) { ffb-id-“1n2husfe“{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}}ffb-id-“1n2husfe“{ border-all: 1px solid rgba(128,128,128,0.4) !important;}ffb-id-“1n2husfe“{ box-shadow: 0px 3px 5px 0px rgba(0,0,0,0.18);}ffb-id-“1n2husfe“{ border-radius: !important;}{ border: 10px solid red !important;}ffb-id-“1n2husfg“{ font-size: 20px !important;}ffb-id-“1n2husfg“ ,ffb-id-“1n2husfg“:before,ffb-id-“1n2husfg“:after,ffb-id-“1n2husfg“:hover,ffb-id-“1n2husfg“:focus,ffb-id-“1n2husfg“ *,ffb-id-“1n2husfg“ *:before,ffb-id-“1n2husfg“ *:after,ffb-id-“1n2husfg“ *:hover,ffb-id-“1n2husfg“ *:focus{ font-size: 20px !important;}ffb-id-“1lcjo4fl“{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}@media (min-width:768px) { ffb-id-“1lcjo4fl“{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}}@media (min-width:992px) { ffb-id-“1lcjo4fl“{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}}@media (min-width:1200px) { ffb-id-“1lcjo4fl“{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}}ffb-id-“1lcjo4fl“{ border-all: 1px solid rgba(128,128,128,0.4) !important;}ffb-id-“1lcjo4fl“{ box-shadow: 0px 3px 5px 0px rgba(0,0,0,0.18);}ffb-id-“1lcjo4fl“{ border-radius: !important;}{ border: 10px solid red !important;}ffb-id-“1lcjo4fn“ .ffb-button1-1.ffb-block-button-4-0.btn-base-brd-slide{ color:#ffffff;}ffb-id-“1lcjo4fn“ .ffb-button1-1.ffb-block-button-4-0.btn-base-brd-slide:hover{ color:#ffffff;}ffb-id-“1lcjo4fn“ .ffb-button1-1.ffb-block-button-4-0.btn-base-brd-slide{ border-color: transparent;}ffb-id-“1lcjo4fn“ .ffb-button1-1.ffb-block-button-4-0.btn-base-brd-slide:hover{ border-color: transparent;}ffb-id-“1lcjo4fn“ .ffb-button1-1.ffb-block-button-4-0.btn-base-brd-slide{ background-color:#ffa332;}ffb-id-“1lcjo4fn“ .ffb-button1-1.ffb-block-button-4-0.btn-base-brd-slide:hover{ background-color:#4c2791;}ffb-id-“1lcjo4fn“ .ffb-button1-1{ text-decoration: none !important;}ffb-id-“1lcjo4fn“ .ffb-button1-1:before,ffb-id-“1lcjo4fn“ .ffb-button1-1:after,ffb-id-“1lcjo4fn“ .ffb-button1-1:hover,ffb-id-“1lcjo4fn“ .ffb-button1-1:focus,ffb-id-“1lcjo4fn“ .ffb-button1-1 *,ffb-id-“1lcjo4fn“ .ffb-button1-1 *:before,ffb-id-“1lcjo4fn“ .ffb-button1-1 *:after,ffb-id-“1lcjo4fn“ .ffb-button1-1 *:hover,ffb-id-“1lcjo4fn“ .ffb-button1-1 *:focus{ text-decoration: none !important;}ffb-id-“1lcjo4fn“ .ffb-button1-1{ font-weight: 600 !important;}ffb-id-“1lcjo4fn“ .ffb-button1-1 ,ffb-id-“1lcjo4fn“ .ffb-button1-1:before,ffb-id-“1lcjo4fn“ .ffb-button1-1:after,ffb-id-“1lcjo4fn“ .ffb-button1-1:hover,ffb-id-“1lcjo4fn“ .ffb-button1-1:focus,ffb-id-“1lcjo4fn“ .ffb-button1-1 *,ffb-id-“1lcjo4fn“ .ffb-button1-1 *:before,ffb-id-“1lcjo4fn“ .ffb-button1-1 *:after,ffb-id-“1lcjo4fn“ .ffb-button1-1 *:hover,ffb-id-“1lcjo4fn“ .ffb-button1-1 *:focus{ font-weight: 600 !important;}@media (min-width:768px) { ffb-id-“1lcjo4fn“ .ffb-button1-1{ font-weight: 600 !important;}}@media (min-width:768px) { ffb-id-“1lcjo4fn“ .ffb-button1-1 ,ffb-id-“1lcjo4fn“ .ffb-button1-1:before,ffb-id-“1lcjo4fn“ .ffb-button1-1:after,ffb-id-“1lcjo4fn“ .ffb-button1-1:hover,ffb-id-“1lcjo4fn“ .ffb-button1-1:focus,ffb-id-“1lcjo4fn“ .ffb-button1-1 *,ffb-id-“1lcjo4fn“ .ffb-button1-1 *:before,ffb-id-“1lcjo4fn“ .ffb-button1-1 *:after,ffb-id-“1lcjo4fn“ .ffb-button1-1 *:hover,ffb-id-“1lcjo4fn“ .ffb-button1-1 *:focus{ font-weight: 600 !important;}}@media (min-width:992px) { ffb-id-“1lcjo4fn“ .ffb-button1-1{ font-weight: 600 !important;}}@media (min-width:992px) { ffb-id-“1lcjo4fn“ .ffb-button1-1 ,ffb-id-“1lcjo4fn“ .ffb-button1-1:before,ffb-id-“1lcjo4fn“ .ffb-button1-1:after,ffb-id-“1lcjo4fn“ .ffb-button1-1:hover,ffb-id-“1lcjo4fn“ .ffb-button1-1:focus,ffb-id-“1lcjo4fn“ .ffb-button1-1 *,ffb-id-“1lcjo4fn“ .ffb-button1-1 *:before,ffb-id-“1lcjo4fn“ .ffb-button1-1 *:after,ffb-id-“1lcjo4fn“ .ffb-button1-1 *:hover,ffb-id-“1lcjo4fn“ .ffb-button1-1 *:focus{ font-weight: 600 !important;}}@media (min-width:1200px) { ffb-id-“1lcjo4fn“ .ffb-button1-1{ font-weight: 600 !important;}}@media (min-width:1200px) { ffb-id-“1lcjo4fn“ .ffb-button1-1 ,ffb-id-“1lcjo4fn“ .ffb-button1-1:before,ffb-id-“1lcjo4fn“ .ffb-button1-1:after,ffb-id-“1lcjo4fn“ .ffb-button1-1:hover,ffb-id-“1lcjo4fn“ .ffb-button1-1:focus,ffb-id-“1lcjo4fn“ .ffb-button1-1 *,ffb-id-“1lcjo4fn“ .ffb-button1-1 *:before,ffb-id-“1lcjo4fn“ .ffb-button1-1 *:after,ffb-id-“1lcjo4fn“ .ffb-button1-1 *:hover,ffb-id-“1lcjo4fn“ .ffb-button1-1 *:focus{ font-weight: 600 !important;}}ffb-id-“1lcjo4fm“{ font-size: 20px !important;}ffb-id-“1lcjo4fm“ ,ffb-id-“1lcjo4fm“:before,ffb-id-“1lcjo4fm“:after,ffb-id-“1lcjo4fm“:hover,ffb-id-“1lcjo4fm“:focus,ffb-id-“1lcjo4fm“ *,ffb-id-“1lcjo4fm“ *:before,ffb-id-“1lcjo4fm“ *:after,ffb-id-“1lcjo4fm“ *:hover,ffb-id-“1lcjo4fm“ *:focus{ font-size: 20px !important;}ffb-id-“1n2h9f78″{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}@media (min-width:768px) { ffb-id-“1n2h9f78″{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}}@media (min-width:992px) { ffb-id-“1n2h9f78″{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}}@media (min-width:1200px) { ffb-id-“1n2h9f78″{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}}ffb-id-“1n2h9f78″{ border-all: 1px solid rgba(128,128,128,0.4) !important;}ffb-id-“1n2h9f78″{ box-shadow: 0px 3px 5px 0px rgba(0,0,0,0.18);}ffb-id-“1n2h9f78″{ border-radius: !important;}{ border: 10px solid red !important;}ffb-id-“1lcd61dl“{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}@media (min-width:768px) { ffb-id-“1lcd61dl“{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}}@media (min-width:992px) { ffb-id-“1lcd61dl“{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}}@media (min-width:1200px) { ffb-id-“1lcd61dl“{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}}ffb-id-“1lcd61dl“{ border-all: 1px solid rgba(128,128,128,0.4) !important;}ffb-id-“1lcd61dl“{ box-shadow: 0px 3px 5px 0px rgba(0,0,0,0.18);}ffb-id-“1lcd61dl“{ border-radius: !important;}{ border: 10px solid red !important;}ffb-id-“1lcd5d3d“{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}@media (min-width:768px) { ffb-id-“1lcd5d3d“{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}}@media (min-width:992px) { ffb-id-“1lcd5d3d“{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}}@media (min-width:1200px) { ffb-id-“1lcd5d3d“{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}}ffb-id-“1lcd5d3d“{ border-all: 1px solid rgba(128,128,128,0.4) !important;}ffb-id-“1lcd5d3d“{ box-shadow: 0px 3px 5px 0px rgba(0,0,0,0.18);}ffb-id-“1lcd5d3d“{ border-radius: !important;}{ border: 10px solid red !important;}ffb-id-“1lccv698″{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}@media (min-width:768px) { ffb-id-“1lccv698″{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}}@media (min-width:992px) { ffb-id-“1lccv698″{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}}@media (min-width:1200px) { ffb-id-“1lccv698″{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}}ffb-id-“1lccv698″{ border-all: 1px solid rgba(128,128,128,0.4) !important;}ffb-id-“1lccv698″{ box-shadow: 0px 3px 5px 0px rgba(0,0,0,0.18);}ffb-id-“1lccv698″{ border-radius: !important;}{ border: 10px solid red !important;}ffb-id-“1lccv699″{ font-size: 20px !important;}ffb-id-“1lccv699″ ,ffb-id-“1lccv699″:before,ffb-id-“1lccv699″:after,ffb-id-“1lccv699″:hover,ffb-id-“1lccv699″:focus,ffb-id-“1lccv699″ *,ffb-id-“1lccv699″ *:before,ffb-id-“1lccv699″ *:after,ffb-id-“1lccv699″ *:hover,ffb-id-“1lccv699″ *:focus{ font-size: 20px !important;}ffb-id-“1n2ik9t6″{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}@media (min-width:768px) { ffb-id-“1n2ik9t6″{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}}@media (min-width:992px) { ffb-id-“1n2ik9t6″{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}}@media (min-width:1200px) { ffb-id-“1n2ik9t6″{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}}ffb-id-“1n2ik9t6″{ border-all: 1px solid rgba(128,128,128,0.4) !important;}ffb-id-“1n2ik9t6″{ box-shadow: 0px 3px 5px 0px rgba(0,0,0,0.18);}ffb-id-“1n2ik9t6″{ border-radius: !important;}{ border: 10px solid red !important;}ffb-id-“1lccvksa“{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}@media (min-width:768px) { ffb-id-“1lccvksa“{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}}@media (min-width:992px) { ffb-id-“1lccvksa“{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}}@media (min-width:1200px) { ffb-id-“1lccvksa“{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}}ffb-id-“1lccvksa“{ border-all: 1px solid rgba(128,128,128,0.4) !important;}ffb-id-“1lccvksa“{ box-shadow: 0px 3px 5px 0px rgba(0,0,0,0.18);}ffb-id-“1lccvksa“{ border-radius: !important;}{ border: 10px solid red !important;}ffb-id-“1n2h67u0″ .ffb-external-1 .embed-responsive{ padding-bottom:56.25%;}ffb-id-“1n2ijt9u“{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}@media (min-width:768px) { ffb-id-“1n2ijt9u“{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}}@media (min-width:992px) { ffb-id-“1n2ijt9u“{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}}@media (min-width:1200px) { ffb-id-“1n2ijt9u“{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}}ffb-id-“1n2ijt9u“{ border-all: 1px solid rgba(128,128,128,0.4) !important;}ffb-id-“1n2ijt9u“{ box-shadow: 0px 3px 5px 0px rgba(0,0,0,0.18);}ffb-id-“1n2ijt9u“{ border-radius: !important;}{ border: 10px solid red !important;}ffb-id-“1lccup93″{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}@media (min-width:768px) { ffb-id-“1lccup93″{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}}@media (min-width:992px) { ffb-id-“1lccup93″{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}}@media (min-width:1200px) { ffb-id-“1lccup93″{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}}ffb-id-“1lccup93″{ border-all: 1px solid rgba(128,128,128,0.4) !important;}ffb-id-“1lccup93″{ box-shadow: 0px 3px 5px 0px rgba(0,0,0,0.18);}ffb-id-“1lccup93″{ border-radius: !important;}{ border: 10px solid red !important;}ffb-id-“1lccup94″{ font-size: 20px !important;}ffb-id-“1lccup94″ ,ffb-id-“1lccup94″:before,ffb-id-“1lccup94″:after,ffb-id-“1lccup94″:hover,ffb-id-“1lccup94″:focus,ffb-id-“1lccup94″ *,ffb-id-“1lccup94″ *:before,ffb-id-“1lccup94″ *:after,ffb-id-“1lccup94″ *:hover,ffb-id-“1lccup94″ *:focus{ font-size: 20px !important;}(function($){ jQuery(document).ready(function($) { $('ffb-id-“1mio1t42″').css('background','red'); }); })(jQuery); (function($){ jQuery(document).ready(function($) { $('ffb-id-“1n2husfe“').css('background','red'); }); })(jQuery); (function($){ jQuery(document).ready(function($) { $('ffb-id-“1lcjo4fl“').css('background','red'); }); })(jQuery); (function($){ jQuery(document).ready(function($) { $('ffb-id-“1n2h9f78″').css('background','red'); }); })(jQuery); (function($){ jQuery(document).ready(function($) { $('ffb-id-“1lcd61dl“').css('background','red'); }); })(jQuery); (function($){ jQuery(document).ready(function($) { $('ffb-id-“1lcd5d3d“').css('background','red'); }); })(jQuery); (function($){ jQuery(document).ready(function($) { $('ffb-id-“1lccv698″').css('background','red'); }); })(jQuery); (function($){ jQuery(document).ready(function($) { $('ffb-id-“1n2ik9t6″').css('background','red'); }); })(jQuery); (function($){ jQuery(document).ready(function($) { $('ffb-id-“1lccvksa“').css('background','red'); }); })(jQuery); (function($){ jQuery(document).ready(function($) { $('ffb-id-“1n2ijt9u“').css('background','red'); }); })(jQuery); (function($){ jQuery(document).ready(function($) { $('ffb-id-“1lccup93″').css('background','red'); }); })(jQuery);

  The post T-MAPY Web GIS a 360° 3D modely jsou plně kompatibilní s Trimble appeared first on T-MAPY spol. s r.o..

  Read more »
 • Aktuální problémy cestovního ruchu

  Dovolujeme si Vás co pozvat na 13. ročník mezinárodní konference “Aktuální problémy cestovního ruchu”. Tentokrát je hlavním tématem autenticita v kontextu cestovního ruchu.
  Konferenci pořádá Vysoká škola polytechnická Jihlava, Katedra cestovního ruchu ve spolupráci s příspěvkovou organizací Vysočina Tourism, pod záštitou ministryně pro místní rozvoj ČR, hejtmana kraje Vysočina a primátora města Jihlava ve dnech 28.2. – 1.3.2018 v budově Vysoké školy Polytechnické v Jihlavě.

  Celou pozvánku najdete na odkazu ZDE.

  Read more »
 • Borders in Central Europe after the Schengen Agreement

  Kniha je výsledkem výzkumu významných dopadů Schengenské smlouvy na hraniční regiony, a to zejména v rámci vnitřních hranic států Střední Evropy. Analýza poskytuje důkladný pohled na evropskou integraci, vývoj a vnímání státní hranice po Schengenu a to jak na státní úrovni (Česko) tak i ve vybraných příhraničních regionech Střední Evropy. Většina kapitol analyzují mj. výsledky rozsáhlého dotazníkové šetření (přes 3200 respondentů) v 5 přeshraničních euroregionech (Elbe/Labe, Šumava/Bayerischer Wald-Unterer Inn/Mühlviertel, Silva Nortica, Praděd/Pradziad a Bílé Karpaty/Biele Karpaty) a prezentuje nejdůležitější rysy rozvoje přeshraničních regionů v rámci středoevropských vnitřních hranic po vstupu platnosti Schengenské smlouvy v roce 2007. Kniha je vhodná jak pro studenty a výzkumné pracovníky zabývající se hranicemi a pohraničním, tak také popisuje cenné informace pro politiky a úředníky zabývající se přeshraničním regionálním rozvojem.

  Výstřižek
  Read more »
 • Transnational Challenges to Canadian Culture, Society and the Environment

  Dovolte nám Vás pozvat na 8th CEACS Triennial Conference “Transnational Challenges to Canadian Culture, Society and the Environment”, která se koná v Praze v době od 20.-22. září 2018.

  Konferenci společně pořádají  Fakulta Sociálních studií, Fakulta Filozofická, Přírodovědecká a CEACS.

  Témata se týkají nejen “kanadistů”, jsou mezioborová a předpokládá se širší zapojení geografů.

  Web konference: www.ceacs.fsv.cuni.cz

  Pozvánka v anglickém jazyce ZDE, případně ve francouzském ZDE.

   

  Read more »
 • Odešel profesor Václav Gardavský

  GarďákVážený pane profesore,

  velmi rád bych se vám omluvil a věřím, že tam někde mezi geografickými velikány moji omluvu přijmete. Na počátku 80. letech jsme chodili na Albertově tuším ve čtvrtek odpoledne na přednášku z geografie rekreace. Vy jste si nás posadil na kanape a na židle a sám jste od stolu mluvil o věcech, které by nás měli zajímat a které bychom měli znát. My jsme si otevřeli sešity a poznámkové bloky a začali jsme si dělat poznámky. Tedy někteří. My, co jsme tu díru v rozvrhu od oběda do odpoledne místo v knihovně strávili v restauraci Pod Slavínem, jsme na tom byli trochu jinak.

  Podzimní den zrovna jako dneska, za oknem se postupně šeří, v místnosti svítí jedna lampa a mnoho lidí v jedné zavřené místnosti. Do toho váš výklad a já jsem se opravdu velmi snažil, abych neusnul, ale tělo a vypité pivo bylo silnější než moje vůle. Seděl jsem asi tak dva metry od vás hlavu schovanou za hranou knihovny a vy jste ze svého místa viděl jak mám na klíně rozložený sešit, v ruce tužku. Já jsem ale měl o knihovnu zapřenou hlavu a jenom jsem si přál, abych nespal nahlas.  Budil jsem se asi tak každých 10 minut, ale než dozněla v hlavě výčitka, už jsem byl zase v limbu.

  Když jsme se později velmi často potkávali na fakultě, vždy když jsem vás zdravil na chodbě, na poradě katedry nebo kdekoliv jinde, mi tato příhoda naskočila a já se styděl. Dokonce i při vaší poslední návštěvě na fakultě jsem vám o této mé trapnosti neřekl, i když vím, že byste se tomu srdečně zasmál.

  Doufám, že se smějete i teď. Pozdravujte prosím prof. Korčáka i doc. Karla Kühnla. Budete nám tady stejně jako oni chybět.

  S úctou

  Radim Perlín

  smuteční oznámení prof Gardavský

  Read more »
 • Aplikace Volby 2017 – výsledky i z vaší ulice

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis sed cursus sapien, vitae fringilla sem. Duis convallis vel nunc at laoreet.

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis sed cursus sapien, vitae fringilla sem. Duis convallis vel nunc at laoreet.

  ffb-id-“1l78m24p“{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}@media (min-width:768px) { ffb-id-“1l78m24p“{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}}@media (min-width:992px) { ffb-id-“1l78m24p“{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}}@media (min-width:1200px) { ffb-id-“1l78m24p“{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}}ffb-id-“1l78m24p“{ border-all: 1px solid rgba(128,128,128,0.4) !important;}ffb-id-“1l78m24p“{ box-shadow: 0px 3px 5px 0px rgba(0,0,0,0.18);}ffb-id-“1l78m24p“{ border-radius: !important;}{ border: 10px solid red !important;}ffb-id-“1l78m24q“{ font-size: 20px !important;}ffb-id-“1l78m24q“ ,ffb-id-“1l78m24q“:before,ffb-id-“1l78m24q“:after,ffb-id-“1l78m24q“:hover,ffb-id-“1l78m24q“:focus,ffb-id-“1l78m24q“ *,ffb-id-“1l78m24q“ *:before,ffb-id-“1l78m24q“ *:after,ffb-id-“1l78m24q“ *:hover,ffb-id-“1l78m24q“ *:focus{ font-size: 20px !important;}ffb-id-“151et3eo“{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}@media (min-width:768px) { ffb-id-“151et3eo“{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}}@media (min-width:992px) { ffb-id-“151et3eo“{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}}@media (min-width:1200px) { ffb-id-“151et3eo“{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}}ffb-id-“151et3eo“{ border-all: 1px solid rgba(128,128,128,0.4) !important;}ffb-id-“151et3eo“{ box-shadow: 0px 3px 5px 0px rgba(0,0,0,0.18);}ffb-id-“151et3eo“{ border-radius: !important;}{ border: 10px solid red !important;}ffb-id-“1l7978ov“{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}@media (min-width:768px) { ffb-id-“1l7978ov“{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}}@media (min-width:992px) { ffb-id-“1l7978ov“{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}}@media (min-width:1200px) { ffb-id-“1l7978ov“{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}}ffb-id-“1l7978ov“{ border-all: 1px solid rgba(128,128,128,0.4) !important;}ffb-id-“1l7978ov“{ box-shadow: 0px 3px 5px 0px rgba(0,0,0,0.18);}ffb-id-“1l7978ov“{ border-radius: !important;}{ border: 10px solid red !important;}ffb-id-“1l7978p0″{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}@media (min-width:768px) { ffb-id-“1l7978p0″{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}}@media (min-width:992px) { ffb-id-“1l7978p0″{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}}@media (min-width:1200px) { ffb-id-“1l7978p0″{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}}ffb-id-“1l7978p0″{ border-all: 1px solid rgba(128,128,128,0.4) !important;}ffb-id-“1l7978p0″{ box-shadow: 0px 3px 5px 0px rgba(0,0,0,0.18);}ffb-id-“1l7978p0″{ border-radius: !important;}{ border: 10px solid red !important;}ffb-id-“14l18lcl“{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}@media (min-width:768px) { ffb-id-“14l18lcl“{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}}@media (min-width:992px) { ffb-id-“14l18lcl“{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}}@media (min-width:1200px) { ffb-id-“14l18lcl“{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}}ffb-id-“14l18lcl“{ border-all: 1px solid rgba(128,128,128,0.4) !important;}ffb-id-“14l18lcl“{ box-shadow: 0px 3px 5px 0px rgba(0,0,0,0.18);}ffb-id-“14l18lcl“{ border-radius: !important;}{ border: 10px solid red !important;}ffb-id-“pk3copb“{ font-size: 20px !important;}ffb-id-“pk3copb“ ,ffb-id-“pk3copb“:before,ffb-id-“pk3copb“:after,ffb-id-“pk3copb“:hover,ffb-id-“pk3copb“:focus,ffb-id-“pk3copb“ *,ffb-id-“pk3copb“ *:before,ffb-id-“pk3copb“ *:after,ffb-id-“pk3copb“ *:hover,ffb-id-“pk3copb“ *:focus{ font-size: 20px !important;}(function($){ jQuery(document).ready(function($) { $('ffb-id-“1l78m24p“').css('background','red'); }); })(jQuery); (function($){ jQuery(document).ready(function($) { $('ffb-id-“151et3eo“').css('background','red'); }); })(jQuery); (function($){ jQuery(document).ready(function($) { $('ffb-id-“1l7978ov“').css('background','red'); }); })(jQuery); (function($){ jQuery(document).ready(function($) { $('ffb-id-“1l7978p0″').css('background','red'); }); })(jQuery); (function($){ jQuery(document).ready(function($) { $('ffb-id-“14l18lcl“').css('background','red'); }); })(jQuery);

  The post Aplikace Volby 2017 – výsledky i z vaší ulice appeared first on T-MAPY spol. s r.o..

  Read more »
 • T-MAPY dodávají analytické mapy pro volební vysílání TV Nova

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis sed cursus sapien, vitae fringilla sem. Duis convallis vel nunc at laoreet.

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis sed cursus sapien, vitae fringilla sem. Duis convallis vel nunc at laoreet.

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis sed cursus sapien, vitae fringilla sem. Duis convallis vel nunc at laoreet.

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis sed cursus sapien, vitae fringilla sem. Duis convallis vel nunc at laoreet.

  Big Heading

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis sed cursus sapien, vitae fringilla sem. Duis convallis vel nunc at laoreet.

  [youtube https://www.youtube.com/watch?v=J7ArPgBRR94?feature=oembed&w=1140&h=641]

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis sed cursus sapien, vitae fringilla sem. Duis convallis vel nunc at laoreet.

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis sed cursus sapien, vitae fringilla sem. Duis convallis vel nunc at laoreet.

  .ffb-id-14l18lck{ text-align: center !important;}.ffb-id-14l18lck ,.ffb-id-14l18lck:before,.ffb-id-14l18lck:after,.ffb-id-14l18lck:hover,.ffb-id-14l18lck:focus,.ffb-id-14l18lck *,.ffb-id-14l18lck *:before,.ffb-id-14l18lck *:after,.ffb-id-14l18lck *:hover,.ffb-id-14l18lck *:focus{ text-align: center !important;}@media (min-width:992px) { .ffb-id-14l18lck{ text-align: left !important;}}@media (min-width:992px) { .ffb-id-14l18lck ,.ffb-id-14l18lck:before,.ffb-id-14l18lck:after,.ffb-id-14l18lck:hover,.ffb-id-14l18lck:focus,.ffb-id-14l18lck *,.ffb-id-14l18lck *:before,.ffb-id-14l18lck *:after,.ffb-id-14l18lck *:hover,.ffb-id-14l18lck *:focus{ text-align: left !important;}}ffb-id-“1ksuhl0h“{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}@media (min-width:768px) { ffb-id-“1ksuhl0h“{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}}@media (min-width:992px) { ffb-id-“1ksuhl0h“{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}}@media (min-width:1200px) { ffb-id-“1ksuhl0h“{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}}ffb-id-“1ksuhl0h“{ border-all: 1px solid rgba(128,128,128,0.4) !important;}ffb-id-“1ksuhl0h“{ box-shadow: 0px 3px 5px 0px rgba(0,0,0,0.18);}ffb-id-“1ksuhl0h“{ border-radius: !important;}{ border: 10px solid red !important;}ffb-id-“1ksuhl0i“{ font-size: 20px !important;}ffb-id-“1ksuhl0i“ ,ffb-id-“1ksuhl0i“:before,ffb-id-“1ksuhl0i“:after,ffb-id-“1ksuhl0i“:hover,ffb-id-“1ksuhl0i“:focus,ffb-id-“1ksuhl0i“ *,ffb-id-“1ksuhl0i“ *:before,ffb-id-“1ksuhl0i“ *:after,ffb-id-“1ksuhl0i“ *:hover,ffb-id-“1ksuhl0i“ *:focus{ font-size: 20px !important;}ffb-id-“1ksugk6h“{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}@media (min-width:768px) { ffb-id-“1ksugk6h“{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}}@media (min-width:992px) { ffb-id-“1ksugk6h“{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}}@media (min-width:1200px) { ffb-id-“1ksugk6h“{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}}ffb-id-“1ksugk6h“{ border-all: 1px solid rgba(128,128,128,0.4) !important;}ffb-id-“1ksugk6h“{ box-shadow: 0px 3px 5px 0px rgba(0,0,0,0.18);}ffb-id-“1ksugk6h“{ border-radius: !important;}{ border: 10px solid red !important;}ffb-id-“1kt8osmq“{ font-size: 20px !important;}ffb-id-“1kt8osmq“ ,ffb-id-“1kt8osmq“:before,ffb-id-“1kt8osmq“:after,ffb-id-“1kt8osmq“:hover,ffb-id-“1kt8osmq“:focus,ffb-id-“1kt8osmq“ *,ffb-id-“1kt8osmq“ *:before,ffb-id-“1kt8osmq“ *:after,ffb-id-“1kt8osmq“ *:hover,ffb-id-“1kt8osmq“ *:focus{ font-size: 20px !important;}ffb-id-“1ksugqvq“ .ffb-external-1 .embed-responsive{ padding-bottom:56.25%;}ffb-id-“1ksud04o“{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}@media (min-width:768px) { ffb-id-“1ksud04o“{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}}@media (min-width:992px) { ffb-id-“1ksud04o“{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}}@media (min-width:1200px) { ffb-id-“1ksud04o“{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}}ffb-id-“1ksud04o“{ border-all: 1px solid rgba(128,128,128,0.4) !important;}ffb-id-“1ksud04o“{ box-shadow: 0px 3px 5px 0px rgba(0,0,0,0.18);}ffb-id-“1ksud04o“{ border-radius: !important;}{ border: 10px solid red !important;}ffb-id-“1ksud04p“{ font-size: 20px !important;}ffb-id-“1ksud04p“ ,ffb-id-“1ksud04p“:before,ffb-id-“1ksud04p“:after,ffb-id-“1ksud04p“:hover,ffb-id-“1ksud04p“:focus,ffb-id-“1ksud04p“ *,ffb-id-“1ksud04p“ *:before,ffb-id-“1ksud04p“ *:after,ffb-id-“1ksud04p“ *:hover,ffb-id-“1ksud04p“ *:focus{ font-size: 20px !important;}ffb-id-“1kd77fa9″{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}@media (min-width:768px) { ffb-id-“1kd77fa9″{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}}@media (min-width:992px) { ffb-id-“1kd77fa9″{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}}@media (min-width:1200px) { ffb-id-“1kd77fa9″{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}}ffb-id-“1kd77fa9″{ border-all: 1px solid rgba(128,128,128,0.4) !important;}ffb-id-“1kd77fa9″{ box-shadow: 0px 3px 5px 0px rgba(0,0,0,0.18);}ffb-id-“1kd77fa9″{ border-radius: !important;}{ border: 10px solid red !important;}ffb-id-“1kddie4q“{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}@media (min-width:768px) { ffb-id-“1kddie4q“{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}}@media (min-width:992px) { ffb-id-“1kddie4q“{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}}@media (min-width:1200px) { ffb-id-“1kddie4q“{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}}ffb-id-“1kddie4q“{ border-all: 1px solid rgba(128,128,128,0.4) !important;}ffb-id-“1kddie4q“{ box-shadow: 0px 3px 5px 0px rgba(0,0,0,0.18);}ffb-id-“1kddie4q“{ border-radius: !important;}{ border: 10px solid red !important;}ffb-id-“1kddhtqa“{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}@media (min-width:768px) { ffb-id-“1kddhtqa“{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}}@media (min-width:992px) { ffb-id-“1kddhtqa“{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}}@media (min-width:1200px) { ffb-id-“1kddhtqa“{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}}ffb-id-“1kddhtqa“{ border-all: 1px solid rgba(128,128,128,0.4) !important;}ffb-id-“1kddhtqa“{ box-shadow: 0px 3px 5px 0px rgba(0,0,0,0.18);}ffb-id-“1kddhtqa“{ border-radius: !important;}{ border: 10px solid red !important;}ffb-id-“1kt8il6q“{ font-size: 20px !important;}ffb-id-“1kt8il6q“ ,ffb-id-“1kt8il6q“:before,ffb-id-“1kt8il6q“:after,ffb-id-“1kt8il6q“:hover,ffb-id-“1kt8il6q“:focus,ffb-id-“1kt8il6q“ *,ffb-id-“1kt8il6q“ *:before,ffb-id-“1kt8il6q“ *:after,ffb-id-“1kt8il6q“ *:hover,ffb-id-“1kt8il6q“ *:focus{ font-size: 20px !important;}ffb-id-“1kddi82h“{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}@media (min-width:768px) { ffb-id-“1kddi82h“{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}}@media (min-width:992px) { ffb-id-“1kddi82h“{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}}@media (min-width:1200px) { ffb-id-“1kddi82h“{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}}ffb-id-“1kddi82h“{ border-all: 1px solid rgba(128,128,128,0.4) !important;}ffb-id-“1kddi82h“{ box-shadow: 0px 3px 5px 0px rgba(0,0,0,0.18);}ffb-id-“1kddi82h“{ border-radius: !important;}{ border: 10px solid red !important;}ffb-id-“1kstotq0″{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}@media (min-width:768px) { ffb-id-“1kstotq0″{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}}@media (min-width:992px) { ffb-id-“1kstotq0″{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}}@media (min-width:1200px) { ffb-id-“1kstotq0″{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}}ffb-id-“1kstotq0″{ border-all: 1px solid rgba(128,128,128,0.4) !important;}ffb-id-“1kstotq0″{ box-shadow: 0px 3px 5px 0px rgba(0,0,0,0.18);}ffb-id-“1kstotq0″{ border-radius: !important;}{ border: 10px solid red !important;}ffb-id-“1kstotq1″{ font-size: 20px !important;}ffb-id-“1kstotq1″ ,ffb-id-“1kstotq1″:before,ffb-id-“1kstotq1″:after,ffb-id-“1kstotq1″:hover,ffb-id-“1kstotq1″:focus,ffb-id-“1kstotq1″ *,ffb-id-“1kstotq1″ *:before,ffb-id-“1kstotq1″ *:after,ffb-id-“1kstotq1″ *:hover,ffb-id-“1kstotq1″ *:focus{ font-size: 20px !important;}ffb-id-“1ksu9cgs“{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}@media (min-width:768px) { ffb-id-“1ksu9cgs“{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}}@media (min-width:992px) { ffb-id-“1ksu9cgs“{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}}@media (min-width:1200px) { ffb-id-“1ksu9cgs“{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}}ffb-id-“1ksu9cgs“{ border-all: 1px solid rgba(128,128,128,0.4) !important;}ffb-id-“1ksu9cgs“{ box-shadow: 0px 3px 5px 0px rgba(0,0,0,0.18);}ffb-id-“1ksu9cgs“{ border-radius: !important;}{ border: 10px solid red !important;}ffb-id-“1kddm91h“{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}@media (min-width:768px) { ffb-id-“1kddm91h“{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}}@media (min-width:992px) { ffb-id-“1kddm91h“{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}}@media (min-width:1200px) { ffb-id-“1kddm91h“{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}}ffb-id-“1kddm91h“{ border-all: 1px solid rgba(128,128,128,0.4) !important;}ffb-id-“1kddm91h“{ box-shadow: 0px 3px 5px 0px rgba(0,0,0,0.18);}ffb-id-“1kddm91h“{ border-radius: !important;}{ border: 10px solid red !important;}ffb-id-“1kt8h49j“{ font-size: 20px !important;}ffb-id-“1kt8h49j“ ,ffb-id-“1kt8h49j“:before,ffb-id-“1kt8h49j“:after,ffb-id-“1kt8h49j“:hover,ffb-id-“1kt8h49j“:focus,ffb-id-“1kt8h49j“ *,ffb-id-“1kt8h49j“ *:before,ffb-id-“1kt8h49j“ *:after,ffb-id-“1kt8h49j“ *:hover,ffb-id-“1kt8h49j“ *:focus{ font-size: 20px !important;}ffb-id-“1ksu94ah“{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}@media (min-width:768px) { ffb-id-“1ksu94ah“{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}}@media (min-width:992px) { ffb-id-“1ksu94ah“{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}}@media (min-width:1200px) { ffb-id-“1ksu94ah“{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}}ffb-id-“1ksu94ah“{ border-all: 1px solid rgba(128,128,128,0.4) !important;}ffb-id-“1ksu94ah“{ box-shadow: 0px 3px 5px 0px rgba(0,0,0,0.18);}ffb-id-“1ksu94ah“{ border-radius: !important;}{ border: 10px solid red !important;}ffb-id-“14l18lcl“{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}@media (min-width:768px) { ffb-id-“14l18lcl“{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}}@media (min-width:992px) { ffb-id-“14l18lcl“{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}}@media (min-width:1200px) { ffb-id-“14l18lcl“{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}}ffb-id-“14l18lcl“{ border-all: 1px solid rgba(128,128,128,0.4) !important;}ffb-id-“14l18lcl“{ box-shadow: 0px 3px 5px 0px rgba(0,0,0,0.18);}ffb-id-“14l18lcl“{ border-radius: !important;}{ border: 10px solid red !important;}ffb-id-“pk3copb“{ font-size: 20px !important;}ffb-id-“pk3copb“ ,ffb-id-“pk3copb“:before,ffb-id-“pk3copb“:after,ffb-id-“pk3copb“:hover,ffb-id-“pk3copb“:focus,ffb-id-“pk3copb“ *,ffb-id-“pk3copb“ *:before,ffb-id-“pk3copb“ *:after,ffb-id-“pk3copb“ *:hover,ffb-id-“pk3copb“ *:focus{ font-size: 20px !important;}(function($){ jQuery(document).ready(function($) { $('ffb-id-“1ksuhl0h“').css('background','red'); }); })(jQuery); (function($){ jQuery(document).ready(function($) { $('ffb-id-“1ksugk6h“').css('background','red'); }); })(jQuery); (function($){ jQuery(document).ready(function($) { $('ffb-id-“1ksud04o“').css('background','red'); }); })(jQuery); (function($){ jQuery(document).ready(function($) { $('ffb-id-“1kd77fa9″').css('background','red'); }); })(jQuery); (function($){ jQuery(document).ready(function($) { $('ffb-id-“1kddie4q“').css('background','red'); }); })(jQuery); (function($){ jQuery(document).ready(function($) { $('ffb-id-“1kddhtqa“').css('background','red'); }); })(jQuery); (function($){ jQuery(document).ready(function($) { $('ffb-id-“1kddi82h“').css('background','red'); }); })(jQuery); (function($){ jQuery(document).ready(function($) { $('ffb-id-“1kstotq0″').css('background','red'); }); })(jQuery); (function($){ jQuery(document).ready(function($) { $('ffb-id-“1ksu9cgs“').css('background','red'); }); })(jQuery); (function($){ jQuery(document).ready(function($) { $('ffb-id-“1kddm91h“').css('background','red'); }); })(jQuery); (function($){ jQuery(document).ready(function($) { $('ffb-id-“1ksu94ah“').css('background','red'); }); })(jQuery); (function($){ jQuery(document).ready(function($) { $('ffb-id-“14l18lcl“').css('background','red'); }); })(jQuery);

  The post T-MAPY dodávají analytické mapy pro volební vysílání TV Nova appeared first on T-MAPY spol. s r.o..

  Read more »
 • Mistrovský tým orientačních běžců je letos z Hradce Králové

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis sed cursus sapien, vitae fringilla sem. Duis convallis vel nunc at laoreet.

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis sed cursus sapien, vitae fringilla sem. Duis convallis vel nunc at laoreet.

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis sed cursus sapien, vitae fringilla sem. Duis convallis vel nunc at laoreet.

  .ffb-id-14l18lck{ text-align: center !important;}.ffb-id-14l18lck ,.ffb-id-14l18lck:before,.ffb-id-14l18lck:after,.ffb-id-14l18lck:hover,.ffb-id-14l18lck:focus,.ffb-id-14l18lck *,.ffb-id-14l18lck *:before,.ffb-id-14l18lck *:after,.ffb-id-14l18lck *:hover,.ffb-id-14l18lck *:focus{ text-align: center !important;}@media (min-width:992px) { .ffb-id-14l18lck{ text-align: justify !important;}}@media (min-width:992px) { .ffb-id-14l18lck ,.ffb-id-14l18lck:before,.ffb-id-14l18lck:after,.ffb-id-14l18lck:hover,.ffb-id-14l18lck:focus,.ffb-id-14l18lck *,.ffb-id-14l18lck *:before,.ffb-id-14l18lck *:after,.ffb-id-14l18lck *:hover,.ffb-id-14l18lck *:focus{ text-align: justify !important;}}ffb-id-“1kd77fa9″{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}@media (min-width:768px) { ffb-id-“1kd77fa9″{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}}@media (min-width:992px) { ffb-id-“1kd77fa9″{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}}@media (min-width:1200px) { ffb-id-“1kd77fa9″{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}}ffb-id-“1kd77fa9″{ border-all: 1px solid rgba(128,128,128,0.4) !important;}ffb-id-“1kd77fa9″{ box-shadow: 0px 3px 5px 0px rgba(0,0,0,0.18);}ffb-id-“1kd77fa9″{ border-radius: !important;}{ border: 10px solid red !important;}ffb-id-“1kd77faa“{ font-size: 20px !important;}ffb-id-“1kd77faa“ ,ffb-id-“1kd77faa“:before,ffb-id-“1kd77faa“:after,ffb-id-“1kd77faa“:hover,ffb-id-“1kd77faa“:focus,ffb-id-“1kd77faa“ *,ffb-id-“1kd77faa“ *:before,ffb-id-“1kd77faa“ *:after,ffb-id-“1kd77faa“ *:hover,ffb-id-“1kd77faa“ *:focus{ font-size: 20px !important;}ffb-id-“1kddie4q“{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}@media (min-width:768px) { ffb-id-“1kddie4q“{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}}@media (min-width:992px) { ffb-id-“1kddie4q“{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}}@media (min-width:1200px) { ffb-id-“1kddie4q“{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}}ffb-id-“1kddie4q“{ border-all: 1px solid rgba(128,128,128,0.4) !important;}ffb-id-“1kddie4q“{ box-shadow: 0px 3px 5px 0px rgba(0,0,0,0.18);}ffb-id-“1kddie4q“{ border-radius: !important;}{ border: 10px solid red !important;}ffb-id-“1kddhtqa“{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}@media (min-width:768px) { ffb-id-“1kddhtqa“{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}}@media (min-width:992px) { ffb-id-“1kddhtqa“{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}}@media (min-width:1200px) { ffb-id-“1kddhtqa“{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}}ffb-id-“1kddhtqa“{ border-all: 1px solid rgba(128,128,128,0.4) !important;}ffb-id-“1kddhtqa“{ box-shadow: 0px 3px 5px 0px rgba(0,0,0,0.18);}ffb-id-“1kddhtqa“{ border-radius: !important;}{ border: 10px solid red !important;}ffb-id-“1kddi82h“{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}@media (min-width:768px) { ffb-id-“1kddi82h“{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}}@media (min-width:992px) { ffb-id-“1kddi82h“{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}}@media (min-width:1200px) { ffb-id-“1kddi82h“{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}}ffb-id-“1kddi82h“{ border-all: 1px solid rgba(128,128,128,0.4) !important;}ffb-id-“1kddi82h“{ box-shadow: 0px 3px 5px 0px rgba(0,0,0,0.18);}ffb-id-“1kddi82h“{ border-radius: !important;}{ border: 10px solid red !important;}ffb-id-“151f0kam“{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}@media (min-width:768px) { ffb-id-“151f0kam“{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}}@media (min-width:992px) { ffb-id-“151f0kam“{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}}@media (min-width:1200px) { ffb-id-“151f0kam“{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}}ffb-id-“151f0kam“{ border-all: 1px solid rgba(128,128,128,0.4) !important;}ffb-id-“151f0kam“{ box-shadow: 0px 3px 5px 0px rgba(0,0,0,0.18);}ffb-id-“151f0kam“{ border-radius: !important;}{ border: 10px solid red !important;}ffb-id-“151f0t1r“{ font-size: 20px !important;}ffb-id-“151f0t1r“ ,ffb-id-“151f0t1r“:before,ffb-id-“151f0t1r“:after,ffb-id-“151f0t1r“:hover,ffb-id-“151f0t1r“:focus,ffb-id-“151f0t1r“ *,ffb-id-“151f0t1r“ *:before,ffb-id-“151f0t1r“ *:after,ffb-id-“151f0t1r“ *:hover,ffb-id-“151f0t1r“ *:focus{ font-size: 20px !important;}ffb-id-“1kddm91h“{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}@media (min-width:768px) { ffb-id-“1kddm91h“{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}}@media (min-width:992px) { ffb-id-“1kddm91h“{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}}@media (min-width:1200px) { ffb-id-“1kddm91h“{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}}ffb-id-“1kddm91h“{ border-all: 1px solid rgba(128,128,128,0.4) !important;}ffb-id-“1kddm91h“{ box-shadow: 0px 3px 5px 0px rgba(0,0,0,0.18);}ffb-id-“1kddm91h“{ border-radius: !important;}{ border: 10px solid red !important;}ffb-id-“1kd6vqta“{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}@media (min-width:768px) { ffb-id-“1kd6vqta“{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}}@media (min-width:992px) { ffb-id-“1kd6vqta“{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}}@media (min-width:1200px) { ffb-id-“1kd6vqta“{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}}ffb-id-“1kd6vqta“{ border-all: 1px solid rgba(128,128,128,0.4) !important;}ffb-id-“1kd6vqta“{ box-shadow: 0px 3px 5px 0px rgba(0,0,0,0.18);}ffb-id-“1kd6vqta“{ border-radius: !important;}{ border: 10px solid red !important;}ffb-id-“1kddm7bp“{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}@media (min-width:768px) { ffb-id-“1kddm7bp“{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}}@media (min-width:992px) { ffb-id-“1kddm7bp“{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}}@media (min-width:1200px) { ffb-id-“1kddm7bp“{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}}ffb-id-“1kddm7bp“{ border-all: 1px solid rgba(128,128,128,0.4) !important;}ffb-id-“1kddm7bp“{ box-shadow: 0px 3px 5px 0px rgba(0,0,0,0.18);}ffb-id-“1kddm7bp“{ border-radius: !important;}{ border: 10px solid red !important;}ffb-id-“151et3eo“{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}@media (min-width:768px) { ffb-id-“151et3eo“{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}}@media (min-width:992px) { ffb-id-“151et3eo“{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}}@media (min-width:1200px) { ffb-id-“151et3eo“{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}}ffb-id-“151et3eo“{ border-all: 1px solid rgba(128,128,128,0.4) !important;}ffb-id-“151et3eo“{ box-shadow: 0px 3px 5px 0px rgba(0,0,0,0.18);}ffb-id-“151et3eo“{ border-radius: !important;}{ border: 10px solid red !important;}ffb-id-“14l18lcl“{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}@media (min-width:768px) { ffb-id-“14l18lcl“{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}}@media (min-width:992px) { ffb-id-“14l18lcl“{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}}@media (min-width:1200px) { ffb-id-“14l18lcl“{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}}ffb-id-“14l18lcl“{ border-all: 1px solid rgba(128,128,128,0.4) !important;}ffb-id-“14l18lcl“{ box-shadow: 0px 3px 5px 0px rgba(0,0,0,0.18);}ffb-id-“14l18lcl“{ border-radius: !important;}{ border: 10px solid red !important;}ffb-id-“pk3copb“{ font-size: 20px !important;}ffb-id-“pk3copb“ ,ffb-id-“pk3copb“:before,ffb-id-“pk3copb“:after,ffb-id-“pk3copb“:hover,ffb-id-“pk3copb“:focus,ffb-id-“pk3copb“ *,ffb-id-“pk3copb“ *:before,ffb-id-“pk3copb“ *:after,ffb-id-“pk3copb“ *:hover,ffb-id-“pk3copb“ *:focus{ font-size: 20px !important;}(function($){ jQuery(document).ready(function($) { $('ffb-id-“1kd77fa9″').css('background','red'); }); })(jQuery); (function($){ jQuery(document).ready(function($) { $('ffb-id-“1kddie4q“').css('background','red'); }); })(jQuery); (function($){ jQuery(document).ready(function($) { $('ffb-id-“1kddhtqa“').css('background','red'); }); })(jQuery); (function($){ jQuery(document).ready(function($) { $('ffb-id-“1kddi82h“').css('background','red'); }); })(jQuery); (function($){ jQuery(document).ready(function($) { $('ffb-id-“151f0kam“').css('background','red'); }); })(jQuery); (function($){ jQuery(document).ready(function($) { $('ffb-id-“1kddm91h“').css('background','red'); }); })(jQuery); (function($){ jQuery(document).ready(function($) { $('ffb-id-“1kd6vqta“').css('background','red'); }); })(jQuery); (function($){ jQuery(document).ready(function($) { $('ffb-id-“1kddm7bp“').css('background','red'); }); })(jQuery); (function($){ jQuery(document).ready(function($) { $('ffb-id-“151et3eo“').css('background','red'); }); })(jQuery); (function($){ jQuery(document).ready(function($) { $('ffb-id-“14l18lcl“').css('background','red'); }); })(jQuery);

  The post Mistrovský tým orientačních běžců je letos z Hradce Králové appeared first on T-MAPY spol. s r.o..

  Read more »
 • T-MAPY Web GIS a technologie 3D objekty na Intergeo 2017

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis sed cursus sapien, vitae fringilla sem. Duis convallis vel nunc at laoreet.

  ffb-id-“1ikkumda“{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}@media (min-width:768px) { ffb-id-“1ikkumda“{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}}@media (min-width:992px) { ffb-id-“1ikkumda“{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}}@media (min-width:1200px) { ffb-id-“1ikkumda“{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}}ffb-id-“1ikkumda“{ border-all: 1px solid rgba(128,128,128,0.4) !important;}ffb-id-“1ikkumda“{ box-shadow: 0px 3px 5px 0px rgba(0,0,0,0.18);}ffb-id-“1ikkumda“{ border-radius: !important;}{ border: 10px solid red !important;}ffb-id-“151et3eo“{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}@media (min-width:768px) { ffb-id-“151et3eo“{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}}@media (min-width:992px) { ffb-id-“151et3eo“{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}}@media (min-width:1200px) { ffb-id-“151et3eo“{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}}ffb-id-“151et3eo“{ border-all: 1px solid rgba(128,128,128,0.4) !important;}ffb-id-“151et3eo“{ box-shadow: 0px 3px 5px 0px rgba(0,0,0,0.18);}ffb-id-“151et3eo“{ border-radius: !important;}{ border: 10px solid red !important;}ffb-id-“1ikkugo3″{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}@media (min-width:768px) { ffb-id-“1ikkugo3″{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}}@media (min-width:992px) { ffb-id-“1ikkugo3″{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}}@media (min-width:1200px) { ffb-id-“1ikkugo3″{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}}ffb-id-“1ikkugo3″{ border-all: 1px solid rgba(128,128,128,0.4) !important;}ffb-id-“1ikkugo3″{ box-shadow: 0px 3px 5px 0px rgba(0,0,0,0.18);}ffb-id-“1ikkugo3″{ border-radius: !important;}{ border: 10px solid red !important;}ffb-id-“14l18lcl“{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}@media (min-width:768px) { ffb-id-“14l18lcl“{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}}@media (min-width:992px) { ffb-id-“14l18lcl“{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}}@media (min-width:1200px) { ffb-id-“14l18lcl“{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}}ffb-id-“14l18lcl“{ border-all: 1px solid rgba(128,128,128,0.4) !important;}ffb-id-“14l18lcl“{ box-shadow: 0px 3px 5px 0px rgba(0,0,0,0.18);}ffb-id-“14l18lcl“{ border-radius: !important;}{ border: 10px solid red !important;}ffb-id-“pk3copb“{ font-size: 20px !important;}ffb-id-“pk3copb“ ,ffb-id-“pk3copb“:before,ffb-id-“pk3copb“:after,ffb-id-“pk3copb“:hover,ffb-id-“pk3copb“:focus,ffb-id-“pk3copb“ *,ffb-id-“pk3copb“ *:before,ffb-id-“pk3copb“ *:after,ffb-id-“pk3copb“ *:hover,ffb-id-“pk3copb“ *:focus{ font-size: 20px !important;}(function($){ jQuery(document).ready(function($) { $('ffb-id-“1ikkumda“').css('background','red'); }); })(jQuery); (function($){ jQuery(document).ready(function($) { $('ffb-id-“151et3eo“').css('background','red'); }); })(jQuery); (function($){ jQuery(document).ready(function($) { $('ffb-id-“1ikkugo3″').css('background','red'); }); })(jQuery); (function($){ jQuery(document).ready(function($) { $('ffb-id-“14l18lcl“').css('background','red'); }); })(jQuery);

  The post T-MAPY Web GIS a technologie 3D objekty na Intergeo 2017 appeared first on T-MAPY spol. s r.o..

  Read more »
 • 20. Setkání uživatelů uteklo jako voda

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis sed cursus sapien, vitae fringilla sem. Duis convallis vel nunc at laoreet.

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis sed cursus sapien, vitae fringilla sem. Duis convallis vel nunc at laoreet.

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis sed cursus sapien, vitae fringilla sem. Duis convallis vel nunc at laoreet.

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis sed cursus sapien, vitae fringilla sem. Duis convallis vel nunc at laoreet.

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis sed cursus sapien, vitae fringilla sem. Duis convallis vel nunc at laoreet.

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis sed cursus sapien, vitae fringilla sem. Duis convallis vel nunc at laoreet.

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis sed cursus sapien, vitae fringilla sem. Duis convallis vel nunc at laoreet.

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis sed cursus sapien, vitae fringilla sem. Duis convallis vel nunc at laoreet.

  .ffb-id-1i30j4ns{ font-size: 18px !important;text-align: justify !important;}.ffb-id-1i30j4ns ,.ffb-id-1i30j4ns:before,.ffb-id-1i30j4ns:after,.ffb-id-1i30j4ns:hover,.ffb-id-1i30j4ns:focus,.ffb-id-1i30j4ns *,.ffb-id-1i30j4ns *:before,.ffb-id-1i30j4ns *:after,.ffb-id-1i30j4ns *:hover,.ffb-id-1i30j4ns *:focus{ font-size: 18px !important;text-align: justify !important;}ffb-id-“1iv16reo“{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}@media (min-width:768px) { ffb-id-“1iv16reo“{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}}@media (min-width:992px) { ffb-id-“1iv16reo“{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}}@media (min-width:1200px) { ffb-id-“1iv16reo“{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}}ffb-id-“1iv16reo“{ border-all: 1px solid rgba(128,128,128,0.4) !important;}ffb-id-“1iv16reo“{ box-shadow: 0px 3px 5px 0px rgba(0,0,0,0.18);}ffb-id-“1iv16reo“{ border-radius: !important;}{ border: 10px solid red !important;}ffb-id-“1iv16rep“{ font-size: 20px !important;}ffb-id-“1iv16rep“ ,ffb-id-“1iv16rep“:before,ffb-id-“1iv16rep“:after,ffb-id-“1iv16rep“:hover,ffb-id-“1iv16rep“:focus,ffb-id-“1iv16rep“ *,ffb-id-“1iv16rep“ *:before,ffb-id-“1iv16rep“ *:after,ffb-id-“1iv16rep“ *:hover,ffb-id-“1iv16rep“ *:focus{ font-size: 20px !important;}ffb-id-“1iv167d4″{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}@media (min-width:768px) { ffb-id-“1iv167d4″{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}}@media (min-width:992px) { ffb-id-“1iv167d4″{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}}@media (min-width:1200px) { ffb-id-“1iv167d4″{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}}ffb-id-“1iv167d4″{ border-all: 1px solid rgba(128,128,128,0.4) !important;}ffb-id-“1iv167d4″{ box-shadow: 0px 3px 5px 0px rgba(0,0,0,0.18);}ffb-id-“1iv167d4″{ border-radius: !important;}{ border: 10px solid red !important;}ffb-id-“1iv1617s“{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}@media (min-width:768px) { ffb-id-“1iv1617s“{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}}@media (min-width:992px) { ffb-id-“1iv1617s“{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}}@media (min-width:1200px) { ffb-id-“1iv1617s“{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}}ffb-id-“1iv1617s“{ border-all: 1px solid rgba(128,128,128,0.4) !important;}ffb-id-“1iv1617s“{ box-shadow: 0px 3px 5px 0px rgba(0,0,0,0.18);}ffb-id-“1iv1617s“{ border-radius: !important;}{ border: 10px solid red !important;}ffb-id-“1iv16391″{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}@media (min-width:768px) { ffb-id-“1iv16391″{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}}@media (min-width:992px) { ffb-id-“1iv16391″{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}}@media (min-width:1200px) { ffb-id-“1iv16391″{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}}ffb-id-“1iv16391″{ border-all: 1px solid rgba(128,128,128,0.4) !important;}ffb-id-“1iv16391″{ box-shadow: 0px 3px 5px 0px rgba(0,0,0,0.18);}ffb-id-“1iv16391″{ border-radius: !important;}{ border: 10px solid red !important;}ffb-id-“1i3371jr“{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}@media (min-width:768px) { ffb-id-“1i3371jr“{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}}@media (min-width:992px) { ffb-id-“1i3371jr“{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}}@media (min-width:1200px) { ffb-id-“1i3371jr“{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}}ffb-id-“1i3371jr“{ border-all: 1px solid rgba(128,128,128,0.4) !important;}ffb-id-“1i3371jr“{ box-shadow: 0px 3px 5px 0px rgba(0,0,0,0.18);}ffb-id-“1i3371jr“{ border-radius: !important;}{ border: 10px solid red !important;}ffb-id-“1i3371js“{ font-size: 20px !important;}ffb-id-“1i3371js“ ,ffb-id-“1i3371js“:before,ffb-id-“1i3371js“:after,ffb-id-“1i3371js“:hover,ffb-id-“1i3371js“:focus,ffb-id-“1i3371js“ *,ffb-id-“1i3371js“ *:before,ffb-id-“1i3371js“ *:after,ffb-id-“1i3371js“ *:hover,ffb-id-“1i3371js“ *:focus{ font-size: 20px !important;}ffb-id-“1i5384si“{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}@media (min-width:768px) { ffb-id-“1i5384si“{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}}@media (min-width:992px) { ffb-id-“1i5384si“{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}}@media (min-width:1200px) { ffb-id-“1i5384si“{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}}ffb-id-“1i5384si“{ border-all: 1px solid rgba(128,128,128,0.4) !important;}ffb-id-“1i5384si“{ box-shadow: 0px 3px 5px 0px rgba(0,0,0,0.18);}ffb-id-“1i5384si“{ border-radius: !important;}{ border: 10px solid red !important;}ffb-id-“1i537q0i“{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}@media (min-width:768px) { ffb-id-“1i537q0i“{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}}@media (min-width:992px) { ffb-id-“1i537q0i“{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}}@media (min-width:1200px) { ffb-id-“1i537q0i“{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}}ffb-id-“1i537q0i“{ border-all: 1px solid rgba(128,128,128,0.4) !important;}ffb-id-“1i537q0i“{ box-shadow: 0px 3px 5px 0px rgba(0,0,0,0.18);}ffb-id-“1i537q0i“{ border-radius: !important;}{ border: 10px solid red !important;}ffb-id-“1i537vvr“{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}@media (min-width:768px) { ffb-id-“1i537vvr“{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}}@media (min-width:992px) { ffb-id-“1i537vvr“{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}}@media (min-width:1200px) { ffb-id-“1i537vvr“{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}}ffb-id-“1i537vvr“{ border-all: 1px solid rgba(128,128,128,0.4) !important;}ffb-id-“1i537vvr“{ box-shadow: 0px 3px 5px 0px rgba(0,0,0,0.18);}ffb-id-“1i537vvr“{ border-radius: !important;}{ border: 10px solid red !important;}ffb-id-“1iv0p7vd“{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}@media (min-width:768px) { ffb-id-“1iv0p7vd“{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}}@media (min-width:992px) { ffb-id-“1iv0p7vd“{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}}@media (min-width:1200px) { ffb-id-“1iv0p7vd“{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}}ffb-id-“1iv0p7vd“{ border-all: 1px solid rgba(128,128,128,0.4) !important;}ffb-id-“1iv0p7vd“{ box-shadow: 0px 3px 5px 0px rgba(0,0,0,0.18);}ffb-id-“1iv0p7vd“{ border-radius: !important;}{ border: 10px solid red !important;}ffb-id-“1iv0p7ve“{ font-size: 20px !important;}ffb-id-“1iv0p7ve“ ,ffb-id-“1iv0p7ve“:before,ffb-id-“1iv0p7ve“:after,ffb-id-“1iv0p7ve“:hover,ffb-id-“1iv0p7ve“:focus,ffb-id-“1iv0p7ve“ *,ffb-id-“1iv0p7ve“ *:before,ffb-id-“1iv0p7ve“ *:after,ffb-id-“1iv0p7ve“ *:hover,ffb-id-“1iv0p7ve“ *:focus{ font-size: 20px !important;}ffb-id-“1iv0qpc5″{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}@media (min-width:768px) { ffb-id-“1iv0qpc5″{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}}@media (min-width:992px) { ffb-id-“1iv0qpc5″{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}}@media (min-width:1200px) { ffb-id-“1iv0qpc5″{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}}ffb-id-“1iv0qpc5″{ border-all: 1px solid rgba(128,128,128,0.4) !important;}ffb-id-“1iv0qpc5″{ box-shadow: 0px 3px 5px 0px rgba(0,0,0,0.18);}ffb-id-“1iv0qpc5″{ border-radius: !important;}{ border: 10px solid red !important;}ffb-id-“1iv0qnjh“{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}@media (min-width:768px) { ffb-id-“1iv0qnjh“{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}}@media (min-width:992px) { ffb-id-“1iv0qnjh“{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}}@media (min-width:1200px) { ffb-id-“1iv0qnjh“{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}}ffb-id-“1iv0qnjh“{ border-all: 1px solid rgba(128,128,128,0.4) !important;}ffb-id-“1iv0qnjh“{ box-shadow: 0px 3px 5px 0px rgba(0,0,0,0.18);}ffb-id-“1iv0qnjh“{ border-radius: !important;}{ border: 10px solid red !important;}ffb-id-“1iv0pkbl“{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}@media (min-width:768px) { ffb-id-“1iv0pkbl“{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}}@media (min-width:992px) { ffb-id-“1iv0pkbl“{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}}@media (min-width:1200px) { ffb-id-“1iv0pkbl“{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}}ffb-id-“1iv0pkbl“{ border-all: 1px solid rgba(128,128,128,0.4) !important;}ffb-id-“1iv0pkbl“{ box-shadow: 0px 3px 5px 0px rgba(0,0,0,0.18);}ffb-id-“1iv0pkbl“{ border-radius: !important;}{ border: 10px solid red !important;}ffb-id-“1i335nnb“{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}@media (min-width:768px) { ffb-id-“1i335nnb“{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}}@media (min-width:992px) { ffb-id-“1i335nnb“{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}}@media (min-width:1200px) { ffb-id-“1i335nnb“{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}}ffb-id-“1i335nnb“{ border-all: 1px solid rgba(128,128,128,0.4) !important;}ffb-id-“1i335nnb“{ box-shadow: 0px 3px 5px 0px rgba(0,0,0,0.18);}ffb-id-“1i335nnb“{ border-radius: !important;}{ border: 10px solid red !important;}ffb-id-“1i335nnc“{ font-size: 20px !important;}ffb-id-“1i335nnc“ ,ffb-id-“1i335nnc“:before,ffb-id-“1i335nnc“:after,ffb-id-“1i335nnc“:hover,ffb-id-“1i335nnc“:focus,ffb-id-“1i335nnc“ *,ffb-id-“1i335nnc“ *:before,ffb-id-“1i335nnc“ *:after,ffb-id-“1i335nnc“ *:hover,ffb-id-“1i335nnc“ *:focus{ font-size: 20px !important;}ffb-id-“1iv08qup“{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}@media (min-width:768px) { ffb-id-“1iv08qup“{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}}@media (min-width:992px) { ffb-id-“1iv08qup“{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}}@media (min-width:1200px) { ffb-id-“1iv08qup“{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}}ffb-id-“1iv08qup“{ border-all: 1px solid rgba(128,128,128,0.4) !important;}ffb-id-“1iv08qup“{ box-shadow: 0px 3px 5px 0px rgba(0,0,0,0.18);}ffb-id-“1iv08qup“{ border-radius: !important;}{ border: 10px solid red !important;}ffb-id-“1iv0994a“{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}@media (min-width:768px) { ffb-id-“1iv0994a“{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}}@media (min-width:992px) { ffb-id-“1iv0994a“{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}}@media (min-width:1200px) { ffb-id-“1iv0994a“{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}}ffb-id-“1iv0994a“{ border-all: 1px solid rgba(128,128,128,0.4) !important;}ffb-id-“1iv0994a“{ box-shadow: 0px 3px 5px 0px rgba(0,0,0,0.18);}ffb-id-“1iv0994a“{ border-radius: !important;}{ border: 10px solid red !important;}ffb-id-“1iv09i7d“{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}@media (min-width:768px) { ffb-id-“1iv09i7d“{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}}@media (min-width:992px) { ffb-id-“1iv09i7d“{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}}@media (min-width:1200px) { ffb-id-“1iv09i7d“{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}}ffb-id-“1iv09i7d“{ border-all: 1px solid rgba(128,128,128,0.4) !important;}ffb-id-“1iv09i7d“{ box-shadow: 0px 3px 5px 0px rgba(0,0,0,0.18);}ffb-id-“1iv09i7d“{ border-radius: !important;}{ border: 10px solid red !important;}ffb-id-“1iv09v7p“{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}@media (min-width:768px) { ffb-id-“1iv09v7p“{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}}@media (min-width:992px) { ffb-id-“1iv09v7p“{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}}@media (min-width:1200px) { ffb-id-“1iv09v7p“{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}}ffb-id-“1iv09v7p“{ border-all: 1px solid rgba(128,128,128,0.4) !important;}ffb-id-“1iv09v7p“{ box-shadow: 0px 3px 5px 0px rgba(0,0,0,0.18);}ffb-id-“1iv09v7p“{ border-radius: !important;}{ border: 10px solid red !important;}ffb-id-“1iv09v7q“{ font-size: 20px !important;}ffb-id-“1iv09v7q“ ,ffb-id-“1iv09v7q“:before,ffb-id-“1iv09v7q“:after,ffb-id-“1iv09v7q“:hover,ffb-id-“1iv09v7q“:focus,ffb-id-“1iv09v7q“ *,ffb-id-“1iv09v7q“ *:before,ffb-id-“1iv09v7q“ *:after,ffb-id-“1iv09v7q“ *:hover,ffb-id-“1iv09v7q“ *:focus{ font-size: 20px !important;}ffb-id-“1i5374lb“{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}@media (min-width:768px) { ffb-id-“1i5374lb“{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}}@media (min-width:992px) { ffb-id-“1i5374lb“{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}}@media (min-width:1200px) { ffb-id-“1i5374lb“{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}}ffb-id-“1i5374lb“{ border-all: 1px solid rgba(128,128,128,0.4) !important;}ffb-id-“1i5374lb“{ box-shadow: 0px 3px 5px 0px rgba(0,0,0,0.18);}ffb-id-“1i5374lb“{ border-radius: !important;}{ border: 10px solid red !important;}ffb-id-“1iv06qpl“{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}@media (min-width:768px) { ffb-id-“1iv06qpl“{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}}@media (min-width:992px) { ffb-id-“1iv06qpl“{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}}@media (min-width:1200px) { ffb-id-“1iv06qpl“{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}}ffb-id-“1iv06qpl“{ border-all: 1px solid rgba(128,128,128,0.4) !important;}ffb-id-“1iv06qpl“{ box-shadow: 0px 3px 5px 0px rgba(0,0,0,0.18);}ffb-id-“1iv06qpl“{ border-radius: !important;}{ border: 10px solid red !important;}ffb-id-“1i537g2i“{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}@media (min-width:768px) { ffb-id-“1i537g2i“{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}}@media (min-width:992px) { ffb-id-“1i537g2i“{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}}@media (min-width:1200px) { ffb-id-“1i537g2i“{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}}ffb-id-“1i537g2i“{ border-all: 1px solid rgba(128,128,128,0.4) !important;}ffb-id-“1i537g2i“{ box-shadow: 0px 3px 5px 0px rgba(0,0,0,0.18);}ffb-id-“1i537g2i“{ border-radius: !important;}{ border: 10px solid red !important;}ffb-id-“1i30ts9t“{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}@media (min-width:768px) { ffb-id-“1i30ts9t“{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}}@media (min-width:992px) { ffb-id-“1i30ts9t“{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}}@media (min-width:1200px) { ffb-id-“1i30ts9t“{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}}ffb-id-“1i30ts9t“{ border-all: 1px solid rgba(128,128,128,0.4) !important;}ffb-id-“1i30ts9t“{ box-shadow: 0px 3px 5px 0px rgba(0,0,0,0.18);}ffb-id-“1i30ts9t“{ border-radius: !important;}{ border: 10px solid red !important;}ffb-id-“1i30ts9u“{ font-size: 20px !important;}ffb-id-“1i30ts9u“ ,ffb-id-“1i30ts9u“:before,ffb-id-“1i30ts9u“:after,ffb-id-“1i30ts9u“:hover,ffb-id-“1i30ts9u“:focus,ffb-id-“1i30ts9u“ *,ffb-id-“1i30ts9u“ *:before,ffb-id-“1i30ts9u“ *:after,ffb-id-“1i30ts9u“ *:hover,ffb-id-“1i30ts9u“ *:focus{ font-size: 20px !important;}ffb-id-“1iv07glp“{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}@media (min-width:768px) { ffb-id-“1iv07glp“{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}}@media (min-width:992px) { ffb-id-“1iv07glp“{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}}@media (min-width:1200px) { ffb-id-“1iv07glp“{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}}ffb-id-“1iv07glp“{ border-all: 1px solid rgba(128,128,128,0.4) !important;}ffb-id-“1iv07glp“{ box-shadow: 0px 3px 5px 0px rgba(0,0,0,0.18);}ffb-id-“1iv07glp“{ border-radius: !important;}{ border: 10px solid red !important;}ffb-id-“1i534aui“{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}@media (min-width:768px) { ffb-id-“1i534aui“{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}}@media (min-width:992px) { ffb-id-“1i534aui“{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}}@media (min-width:1200px) { ffb-id-“1i534aui“{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}}ffb-id-“1i534aui“{ border-all: 1px solid rgba(128,128,128,0.4) !important;}ffb-id-“1i534aui“{ box-shadow: 0px 3px 5px 0px rgba(0,0,0,0.18);}ffb-id-“1i534aui“{ border-radius: !important;}{ border: 10px solid red !important;}ffb-id-“1iv07cct“{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}@media (min-width:768px) { ffb-id-“1iv07cct“{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}}@media (min-width:992px) { ffb-id-“1iv07cct“{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}}@media (min-width:1200px) { ffb-id-“1iv07cct“{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}}ffb-id-“1iv07cct“{ border-all: 1px solid rgba(128,128,128,0.4) !important;}ffb-id-“1iv07cct“{ box-shadow: 0px 3px 5px 0px rgba(0,0,0,0.18);}ffb-id-“1iv07cct“{ border-radius: !important;}{ border: 10px solid red !important;}ffb-id-“1iuvfes1″{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}@media (min-width:768px) { ffb-id-“1iuvfes1″{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}}@media (min-width:992px) { ffb-id-“1iuvfes1″{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}}@media (min-width:1200px) { ffb-id-“1iuvfes1″{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}}ffb-id-“1iuvfes1″{ border-all: 1px solid rgba(128,128,128,0.4) !important;}ffb-id-“1iuvfes1″{ box-shadow: 0px 3px 5px 0px rgba(0,0,0,0.18);}ffb-id-“1iuvfes1″{ border-radius: !important;}{ border: 10px solid red !important;}ffb-id-“1iuvfes2″{ font-size: 20px !important;}ffb-id-“1iuvfes2″ ,ffb-id-“1iuvfes2″:before,ffb-id-“1iuvfes2″:after,ffb-id-“1iuvfes2″:hover,ffb-id-“1iuvfes2″:focus,ffb-id-“1iuvfes2″ *,ffb-id-“1iuvfes2″ *:before,ffb-id-“1iuvfes2″ *:after,ffb-id-“1iuvfes2″ *:hover,ffb-id-“1iuvfes2″ *:focus{ font-size: 20px !important;}ffb-id-“1i30j4nt“{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}@media (min-width:768px) { ffb-id-“1i30j4nt“{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}}@media (min-width:992px) { ffb-id-“1i30j4nt“{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}}@media (min-width:1200px) { ffb-id-“1i30j4nt“{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}}ffb-id-“1i30j4nt“{ border-all: 1px solid rgba(128,128,128,0.4) !important;}ffb-id-“1i30j4nt“{ box-shadow: 0px 3px 5px 0px rgba(0,0,0,0.18);}ffb-id-“1i30j4nt“{ border-radius: !important;}{ border: 10px solid red !important;}ffb-id-“1i30jb7u“{ font-size: 20px !important;}ffb-id-“1i30jb7u“ ,ffb-id-“1i30jb7u“:before,ffb-id-“1i30jb7u“:after,ffb-id-“1i30jb7u“:hover,ffb-id-“1i30jb7u“:focus,ffb-id-“1i30jb7u“ *,ffb-id-“1i30jb7u“ *:before,ffb-id-“1i30jb7u“ *:after,ffb-id-“1i30jb7u“ *:hover,ffb-id-“1i30jb7u“ *:focus{ font-size: 20px !important;}(function($){ jQuery(document).ready(function($) { $('ffb-id-“1iv16reo“').css('background','red'); }); })(jQuery); (function($){ jQuery(document).ready(function($) { $('ffb-id-“1iv167d4″').css('background','red'); }); })(jQuery); (function($){ jQuery(document).ready(function($) { $('ffb-id-“1iv1617s“').css('background','red'); }); })(jQuery); (function($){ jQuery(document).ready(function($) { $('ffb-id-“1iv16391″').css('background','red'); }); })(jQuery); (function($){ jQuery(document).ready(function($) { $('ffb-id-“1i3371jr“').css('background','red'); }); })(jQuery); (function($){ jQuery(document).ready(function($) { $('ffb-id-“1i5384si“').css('background','red'); }); })(jQuery); (function($){ jQuery(document).ready(function($) { $('ffb-id-“1i537q0i“').css('background','red'); }); })(jQuery); (function($){ jQuery(document).ready(function($) { $('ffb-id-“1i537vvr“').css('background','red'); }); })(jQuery); (function($){ jQuery(document).ready(function($) { $('ffb-id-“1iv0p7vd“').css('background','red'); }); })(jQuery); (function($){ jQuery(document).ready(function($) { $('ffb-id-“1iv0qpc5″').css('background','red'); }); })(jQuery); (function($){ jQuery(document).ready(function($) { $('ffb-id-“1iv0qnjh“').css('background','red'); }); })(jQuery); (function($){ jQuery(document).ready(function($) { $('ffb-id-“1iv0pkbl“').css('background','red'); }); })(jQuery); (function($){ jQuery(document).ready(function($) { $('ffb-id-“1i335nnb“').css('background','red'); }); })(jQuery); (function($){ jQuery(document).ready(function($) { $('ffb-id-“1iv08qup“').css('background','red'); }); })(jQuery); (function($){ jQuery(document).ready(function($) { $('ffb-id-“1iv0994a“').css('background','red'); }); })(jQuery); (function($){ jQuery(document).ready(function($) { $('ffb-id-“1iv09i7d“').css('background','red'); }); })(jQuery); (function($){ jQuery(document).ready(function($) { $('ffb-id-“1iv09v7p“').css('background','red'); }); })(jQuery); (function($){ jQuery(document).ready(function($) { $('ffb-id-“1i5374lb“').css('background','red'); }); })(jQuery); (function($){ jQuery(document).ready(function($) { $('ffb-id-“1iv06qpl“').css('background','red'); }); })(jQuery); (function($){ jQuery(document).ready(function($) { $('ffb-id-“1i537g2i“').css('background','red'); }); })(jQuery); (function($){ jQuery(document).ready(function($) { $('ffb-id-“1i30ts9t“').css('background','red'); }); })(jQuery); (function($){ jQuery(document).ready(function($) { $('ffb-id-“1iv07glp“').css('background','red'); }); })(jQuery); (function($){ jQuery(document).ready(function($) { $('ffb-id-“1i534aui“').css('background','red'); }); })(jQuery); (function($){ jQuery(document).ready(function($) { $('ffb-id-“1iv07cct“').css('background','red'); }); })(jQuery); (function($){ jQuery(document).ready(function($) { $('ffb-id-“1iuvfes1″').css('background','red'); }); })(jQuery); (function($){ jQuery(document).ready(function($) { $('ffb-id-“1i30j4nt“').css('background','red'); }); })(jQuery);
  .ffb-id-1iv4jkfm{ padding-top: 25px;}@media (min-width:992px) { .ffb-id-1iv4jkfm{ padding-top: 50px;}}ffb-id-“1iv4jkfn“{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}@media (min-width:768px) { ffb-id-“1iv4jkfn“{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}}@media (min-width:992px) { ffb-id-“1iv4jkfn“{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}}@media (min-width:1200px) { ffb-id-“1iv4jkfn“{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}}ffb-id-“1iv4jkfn“{ border-all: 1px solid rgba(128,128,128,0.4) !important;}ffb-id-“1iv4jkfn“{ box-shadow: 0px 3px 5px 0px rgba(0,0,0,0.18);}ffb-id-“1iv4jkfn“{ border-radius: !important;}{ border: 10px solid red !important;}ffb-id-“1iv4jnc5″ .ffb-button1-1.ffb-block-button-5-0.btn-base-brd-slide{ color:#ffffff;}ffb-id-“1iv4jnc5″ .ffb-button1-1.ffb-block-button-5-0.btn-base-brd-slide:hover{ color:#ffffff;}ffb-id-“1iv4jnc5″ .ffb-button1-1.ffb-block-button-5-0.btn-base-brd-slide{ border-color: transparent;}ffb-id-“1iv4jnc5″ .ffb-button1-1.ffb-block-button-5-0.btn-base-brd-slide:hover{ border-color: transparent;}ffb-id-“1iv4jnc5″ .ffb-button1-1.ffb-block-button-5-0.btn-base-brd-slide{ background-color:#ffa332;}ffb-id-“1iv4jnc5″ .ffb-button1-1.ffb-block-button-5-0.btn-base-brd-slide:hover{ background-color:#4c2791;}ffb-id-“1iv4jnc5″ .ffb-button1-1{ text-decoration: none !important;}ffb-id-“1iv4jnc5″ .ffb-button1-1:before,ffb-id-“1iv4jnc5″ .ffb-button1-1:after,ffb-id-“1iv4jnc5″ .ffb-button1-1:hover,ffb-id-“1iv4jnc5″ .ffb-button1-1:focus,ffb-id-“1iv4jnc5″ .ffb-button1-1 *,ffb-id-“1iv4jnc5″ .ffb-button1-1 *:before,ffb-id-“1iv4jnc5″ .ffb-button1-1 *:after,ffb-id-“1iv4jnc5″ .ffb-button1-1 *:hover,ffb-id-“1iv4jnc5″ .ffb-button1-1 *:focus{ text-decoration: none !important;}ffb-id-“1iv4jnc5″ .ffb-button1-1{ font-weight: 600 !important;}ffb-id-“1iv4jnc5″ .ffb-button1-1 ,ffb-id-“1iv4jnc5″ .ffb-button1-1:before,ffb-id-“1iv4jnc5″ .ffb-button1-1:after,ffb-id-“1iv4jnc5″ .ffb-button1-1:hover,ffb-id-“1iv4jnc5″ .ffb-button1-1:focus,ffb-id-“1iv4jnc5″ .ffb-button1-1 *,ffb-id-“1iv4jnc5″ .ffb-button1-1 *:before,ffb-id-“1iv4jnc5″ .ffb-button1-1 *:after,ffb-id-“1iv4jnc5″ .ffb-button1-1 *:hover,ffb-id-“1iv4jnc5″ .ffb-button1-1 *:focus{ font-weight: 600 !important;}@media (min-width:768px) { ffb-id-“1iv4jnc5″ .ffb-button1-1{ font-weight: 600 !important;}}@media (min-width:768px) { ffb-id-“1iv4jnc5″ .ffb-button1-1 ,ffb-id-“1iv4jnc5″ .ffb-button1-1:before,ffb-id-“1iv4jnc5″ .ffb-button1-1:after,ffb-id-“1iv4jnc5″ .ffb-button1-1:hover,ffb-id-“1iv4jnc5″ .ffb-button1-1:focus,ffb-id-“1iv4jnc5″ .ffb-button1-1 *,ffb-id-“1iv4jnc5″ .ffb-button1-1 *:before,ffb-id-“1iv4jnc5″ .ffb-button1-1 *:after,ffb-id-“1iv4jnc5″ .ffb-button1-1 *:hover,ffb-id-“1iv4jnc5″ .ffb-button1-1 *:focus{ font-weight: 600 !important;}}@media (min-width:992px) { ffb-id-“1iv4jnc5″ .ffb-button1-1{ font-weight: 600 !important;}}@media (min-width:992px) { ffb-id-“1iv4jnc5″ .ffb-button1-1 ,ffb-id-“1iv4jnc5″ .ffb-button1-1:before,ffb-id-“1iv4jnc5″ .ffb-button1-1:after,ffb-id-“1iv4jnc5″ .ffb-button1-1:hover,ffb-id-“1iv4jnc5″ .ffb-button1-1:focus,ffb-id-“1iv4jnc5″ .ffb-button1-1 *,ffb-id-“1iv4jnc5″ .ffb-button1-1 *:before,ffb-id-“1iv4jnc5″ .ffb-button1-1 *:after,ffb-id-“1iv4jnc5″ .ffb-button1-1 *:hover,ffb-id-“1iv4jnc5″ .ffb-button1-1 *:focus{ font-weight: 600 !important;}}@media (min-width:1200px) { ffb-id-“1iv4jnc5″ .ffb-button1-1{ font-weight: 600 !important;}}@media (min-width:1200px) { ffb-id-“1iv4jnc5″ .ffb-button1-1 ,ffb-id-“1iv4jnc5″ .ffb-button1-1:before,ffb-id-“1iv4jnc5″ .ffb-button1-1:after,ffb-id-“1iv4jnc5″ .ffb-button1-1:hover,ffb-id-“1iv4jnc5″ .ffb-button1-1:focus,ffb-id-“1iv4jnc5″ .ffb-button1-1 *,ffb-id-“1iv4jnc5″ .ffb-button1-1 *:before,ffb-id-“1iv4jnc5″ .ffb-button1-1 *:after,ffb-id-“1iv4jnc5″ .ffb-button1-1 *:hover,ffb-id-“1iv4jnc5″ .ffb-button1-1 *:focus{ font-weight: 600 !important;}}(function($){ jQuery(document).ready(function($) { $('ffb-id-“1iv4jkfn“').css('background','red'); }); })(jQuery);

  The post 20. Setkání uživatelů uteklo jako voda appeared first on T-MAPY spol. s r.o..

  Read more »
 • T-MAPY obdržely certifikát od Deloitte za vysoký inovační standard

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis sed cursus sapien, vitae fringilla sem. Duis convallis vel nunc at laoreet.

  ffb-id-“1ikkumda“{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}@media (min-width:768px) { ffb-id-“1ikkumda“{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}}@media (min-width:992px) { ffb-id-“1ikkumda“{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}}@media (min-width:1200px) { ffb-id-“1ikkumda“{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}}ffb-id-“1ikkumda“{ border-all: 1px solid rgba(128,128,128,0.4) !important;}ffb-id-“1ikkumda“{ box-shadow: 0px 3px 5px 0px rgba(0,0,0,0.18);}ffb-id-“1ikkumda“{ border-radius: !important;}{ border: 10px solid red !important;}ffb-id-“151et3eo“{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}@media (min-width:768px) { ffb-id-“151et3eo“{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}}@media (min-width:992px) { ffb-id-“151et3eo“{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}}@media (min-width:1200px) { ffb-id-“151et3eo“{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}}ffb-id-“151et3eo“{ border-all: 1px solid rgba(128,128,128,0.4) !important;}ffb-id-“151et3eo“{ box-shadow: 0px 3px 5px 0px rgba(0,0,0,0.18);}ffb-id-“151et3eo“{ border-radius: !important;}{ border: 10px solid red !important;}ffb-id-“1ikkugo3″{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}@media (min-width:768px) { ffb-id-“1ikkugo3″{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}}@media (min-width:992px) { ffb-id-“1ikkugo3″{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}}@media (min-width:1200px) { ffb-id-“1ikkugo3″{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}}ffb-id-“1ikkugo3″{ border-all: 1px solid rgba(128,128,128,0.4) !important;}ffb-id-“1ikkugo3″{ box-shadow: 0px 3px 5px 0px rgba(0,0,0,0.18);}ffb-id-“1ikkugo3″{ border-radius: !important;}{ border: 10px solid red !important;}ffb-id-“14l18lcl“{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}@media (min-width:768px) { ffb-id-“14l18lcl“{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}}@media (min-width:992px) { ffb-id-“14l18lcl“{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}}@media (min-width:1200px) { ffb-id-“14l18lcl“{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}}ffb-id-“14l18lcl“{ border-all: 1px solid rgba(128,128,128,0.4) !important;}ffb-id-“14l18lcl“{ box-shadow: 0px 3px 5px 0px rgba(0,0,0,0.18);}ffb-id-“14l18lcl“{ border-radius: !important;}{ border: 10px solid red !important;}ffb-id-“pk3copb“{ font-size: 20px !important;}ffb-id-“pk3copb“ ,ffb-id-“pk3copb“:before,ffb-id-“pk3copb“:after,ffb-id-“pk3copb“:hover,ffb-id-“pk3copb“:focus,ffb-id-“pk3copb“ *,ffb-id-“pk3copb“ *:before,ffb-id-“pk3copb“ *:after,ffb-id-“pk3copb“ *:hover,ffb-id-“pk3copb“ *:focus{ font-size: 20px !important;}(function($){ jQuery(document).ready(function($) { $('ffb-id-“1ikkumda“').css('background','red'); }); })(jQuery); (function($){ jQuery(document).ready(function($) { $('ffb-id-“151et3eo“').css('background','red'); }); })(jQuery); (function($){ jQuery(document).ready(function($) { $('ffb-id-“1ikkugo3″').css('background','red'); }); })(jQuery); (function($){ jQuery(document).ready(function($) { $('ffb-id-“14l18lcl“').css('background','red'); }); })(jQuery);

  The post T-MAPY obdržely certifikát od Deloitte za vysoký inovační standard appeared first on T-MAPY spol. s r.o..

  Read more »
 • Nová tvář digitálního registru chráněných území

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis sed cursus sapien, vitae fringilla sem. Duis convallis vel nunc at laoreet.

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis sed cursus sapien, vitae fringilla sem. Duis convallis vel nunc at laoreet.

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis sed cursus sapien, vitae fringilla sem. Duis convallis vel nunc at laoreet.

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis sed cursus sapien, vitae fringilla sem. Duis convallis vel nunc at laoreet.

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis sed cursus sapien, vitae fringilla sem. Duis convallis vel nunc at laoreet.

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis sed cursus sapien, vitae fringilla sem. Duis convallis vel nunc at laoreet.

  .ffb-id-1i30j4ns{ font-size: 18px !important;text-align: justify !important;}.ffb-id-1i30j4ns ,.ffb-id-1i30j4ns:before,.ffb-id-1i30j4ns:after,.ffb-id-1i30j4ns:hover,.ffb-id-1i30j4ns:focus,.ffb-id-1i30j4ns *,.ffb-id-1i30j4ns *:before,.ffb-id-1i30j4ns *:after,.ffb-id-1i30j4ns *:hover,.ffb-id-1i30j4ns *:focus{ font-size: 18px !important;text-align: justify !important;}ffb-id-“1i33ah43″{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}@media (min-width:768px) { ffb-id-“1i33ah43″{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}}@media (min-width:992px) { ffb-id-“1i33ah43″{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}}@media (min-width:1200px) { ffb-id-“1i33ah43″{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}}ffb-id-“1i33ah43″{ border-all: 1px solid rgba(128,128,128,0.4) !important;}ffb-id-“1i33ah43″{ box-shadow: 0px 3px 5px 0px rgba(0,0,0,0.18);}ffb-id-“1i33ah43″{ border-radius: !important;}{ border: 10px solid red !important;}ffb-id-“1i33ah44″{ font-size: 20px !important;}ffb-id-“1i33ah44″ ,ffb-id-“1i33ah44″:before,ffb-id-“1i33ah44″:after,ffb-id-“1i33ah44″:hover,ffb-id-“1i33ah44″:focus,ffb-id-“1i33ah44″ *,ffb-id-“1i33ah44″ *:before,ffb-id-“1i33ah44″ *:after,ffb-id-“1i33ah44″ *:hover,ffb-id-“1i33ah44″ *:focus{ font-size: 20px !important;}ffb-id-“1i337417″{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}@media (min-width:768px) { ffb-id-“1i337417″{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}}@media (min-width:992px) { ffb-id-“1i337417″{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}}@media (min-width:1200px) { ffb-id-“1i337417″{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}}ffb-id-“1i337417″{ border-all: 1px solid rgba(128,128,128,0.4) !important;}ffb-id-“1i337417″{ box-shadow: 0px 3px 5px 0px rgba(0,0,0,0.18);}ffb-id-“1i337417″{ border-radius: !important;}{ border: 10px solid red !important;}ffb-id-“1i337418″{ font-size: 20px !important;}ffb-id-“1i337418″ ,ffb-id-“1i337418″:before,ffb-id-“1i337418″:after,ffb-id-“1i337418″:hover,ffb-id-“1i337418″:focus,ffb-id-“1i337418″ *,ffb-id-“1i337418″ *:before,ffb-id-“1i337418″ *:after,ffb-id-“1i337418″ *:hover,ffb-id-“1i337418″ *:focus{ font-size: 20px !important;}ffb-id-“1i3371jr“{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}@media (min-width:768px) { ffb-id-“1i3371jr“{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}}@media (min-width:992px) { ffb-id-“1i3371jr“{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}}@media (min-width:1200px) { ffb-id-“1i3371jr“{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}}ffb-id-“1i3371jr“{ border-all: 1px solid rgba(128,128,128,0.4) !important;}ffb-id-“1i3371jr“{ box-shadow: 0px 3px 5px 0px rgba(0,0,0,0.18);}ffb-id-“1i3371jr“{ border-radius: !important;}{ border: 10px solid red !important;}ffb-id-“1i3371js“{ font-size: 20px !important;}ffb-id-“1i3371js“ ,ffb-id-“1i3371js“:before,ffb-id-“1i3371js“:after,ffb-id-“1i3371js“:hover,ffb-id-“1i3371js“:focus,ffb-id-“1i3371js“ *,ffb-id-“1i3371js“ *:before,ffb-id-“1i3371js“ *:after,ffb-id-“1i3371js“ *:hover,ffb-id-“1i3371js“ *:focus{ font-size: 20px !important;}ffb-id-“1i5384si“{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}@media (min-width:768px) { ffb-id-“1i5384si“{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}}@media (min-width:992px) { ffb-id-“1i5384si“{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}}@media (min-width:1200px) { ffb-id-“1i5384si“{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}}ffb-id-“1i5384si“{ border-all: 1px solid rgba(128,128,128,0.4) !important;}ffb-id-“1i5384si“{ box-shadow: 0px 3px 5px 0px rgba(0,0,0,0.18);}ffb-id-“1i5384si“{ border-radius: !important;}{ border: 10px solid red !important;}ffb-id-“1i537q0i“{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}@media (min-width:768px) { ffb-id-“1i537q0i“{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}}@media (min-width:992px) { ffb-id-“1i537q0i“{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}}@media (min-width:1200px) { ffb-id-“1i537q0i“{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}}ffb-id-“1i537q0i“{ border-all: 1px solid rgba(128,128,128,0.4) !important;}ffb-id-“1i537q0i“{ box-shadow: 0px 3px 5px 0px rgba(0,0,0,0.18);}ffb-id-“1i537q0i“{ border-radius: !important;}{ border: 10px solid red !important;}ffb-id-“1i537vvr“{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}@media (min-width:768px) { ffb-id-“1i537vvr“{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}}@media (min-width:992px) { ffb-id-“1i537vvr“{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}}@media (min-width:1200px) { ffb-id-“1i537vvr“{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}}ffb-id-“1i537vvr“{ border-all: 1px solid rgba(128,128,128,0.4) !important;}ffb-id-“1i537vvr“{ box-shadow: 0px 3px 5px 0px rgba(0,0,0,0.18);}ffb-id-“1i537vvr“{ border-radius: !important;}{ border: 10px solid red !important;}ffb-id-“1i335nnb“{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}@media (min-width:768px) { ffb-id-“1i335nnb“{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}}@media (min-width:992px) { ffb-id-“1i335nnb“{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}}@media (min-width:1200px) { ffb-id-“1i335nnb“{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}}ffb-id-“1i335nnb“{ border-all: 1px solid rgba(128,128,128,0.4) !important;}ffb-id-“1i335nnb“{ box-shadow: 0px 3px 5px 0px rgba(0,0,0,0.18);}ffb-id-“1i335nnb“{ border-radius: !important;}{ border: 10px solid red !important;}ffb-id-“1i335nnc“{ font-size: 20px !important;}ffb-id-“1i335nnc“ ,ffb-id-“1i335nnc“:before,ffb-id-“1i335nnc“:after,ffb-id-“1i335nnc“:hover,ffb-id-“1i335nnc“:focus,ffb-id-“1i335nnc“ *,ffb-id-“1i335nnc“ *:before,ffb-id-“1i335nnc“ *:after,ffb-id-“1i335nnc“ *:hover,ffb-id-“1i335nnc“ *:focus{ font-size: 20px !important;}ffb-id-“1i537g2i“{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}@media (min-width:768px) { ffb-id-“1i537g2i“{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}}@media (min-width:992px) { ffb-id-“1i537g2i“{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}}@media (min-width:1200px) { ffb-id-“1i537g2i“{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}}ffb-id-“1i537g2i“{ border-all: 1px solid rgba(128,128,128,0.4) !important;}ffb-id-“1i537g2i“{ box-shadow: 0px 3px 5px 0px rgba(0,0,0,0.18);}ffb-id-“1i537g2i“{ border-radius: !important;}{ border: 10px solid red !important;}ffb-id-“1i53672a“{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}@media (min-width:768px) { ffb-id-“1i53672a“{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}}@media (min-width:992px) { ffb-id-“1i53672a“{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}}@media (min-width:1200px) { ffb-id-“1i53672a“{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}}ffb-id-“1i53672a“{ border-all: 1px solid rgba(128,128,128,0.4) !important;}ffb-id-“1i53672a“{ box-shadow: 0px 3px 5px 0px rgba(0,0,0,0.18);}ffb-id-“1i53672a“{ border-radius: !important;}{ border: 10px solid red !important;}ffb-id-“1i5374lb“{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}@media (min-width:768px) { ffb-id-“1i5374lb“{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}}@media (min-width:992px) { ffb-id-“1i5374lb“{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}}@media (min-width:1200px) { ffb-id-“1i5374lb“{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}}ffb-id-“1i5374lb“{ border-all: 1px solid rgba(128,128,128,0.4) !important;}ffb-id-“1i5374lb“{ box-shadow: 0px 3px 5px 0px rgba(0,0,0,0.18);}ffb-id-“1i5374lb“{ border-radius: !important;}{ border: 10px solid red !important;}ffb-id-“1i30ts9t“{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}@media (min-width:768px) { ffb-id-“1i30ts9t“{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}}@media (min-width:992px) { ffb-id-“1i30ts9t“{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}}@media (min-width:1200px) { ffb-id-“1i30ts9t“{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}}ffb-id-“1i30ts9t“{ border-all: 1px solid rgba(128,128,128,0.4) !important;}ffb-id-“1i30ts9t“{ box-shadow: 0px 3px 5px 0px rgba(0,0,0,0.18);}ffb-id-“1i30ts9t“{ border-radius: !important;}{ border: 10px solid red !important;}ffb-id-“1i30ts9u“{ font-size: 20px !important;}ffb-id-“1i30ts9u“ ,ffb-id-“1i30ts9u“:before,ffb-id-“1i30ts9u“:after,ffb-id-“1i30ts9u“:hover,ffb-id-“1i30ts9u“:focus,ffb-id-“1i30ts9u“ *,ffb-id-“1i30ts9u“ *:before,ffb-id-“1i30ts9u“ *:after,ffb-id-“1i30ts9u“ *:hover,ffb-id-“1i30ts9u“ *:focus{ font-size: 20px !important;}ffb-id-“1i534aui“{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}@media (min-width:768px) { ffb-id-“1i534aui“{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}}@media (min-width:992px) { ffb-id-“1i534aui“{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}}@media (min-width:1200px) { ffb-id-“1i534aui“{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}}ffb-id-“1i534aui“{ border-all: 1px solid rgba(128,128,128,0.4) !important;}ffb-id-“1i534aui“{ box-shadow: 0px 3px 5px 0px rgba(0,0,0,0.18);}ffb-id-“1i534aui“{ border-radius: !important;}{ border: 10px solid red !important;}ffb-id-“1i30j4nt“{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}@media (min-width:768px) { ffb-id-“1i30j4nt“{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}}@media (min-width:992px) { ffb-id-“1i30j4nt“{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}}@media (min-width:1200px) { ffb-id-“1i30j4nt“{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}}ffb-id-“1i30j4nt“{ border-all: 1px solid rgba(128,128,128,0.4) !important;}ffb-id-“1i30j4nt“{ box-shadow: 0px 3px 5px 0px rgba(0,0,0,0.18);}ffb-id-“1i30j4nt“{ border-radius: !important;}{ border: 10px solid red !important;}ffb-id-“1i30jb7u“{ font-size: 20px !important;}ffb-id-“1i30jb7u“ ,ffb-id-“1i30jb7u“:before,ffb-id-“1i30jb7u“:after,ffb-id-“1i30jb7u“:hover,ffb-id-“1i30jb7u“:focus,ffb-id-“1i30jb7u“ *,ffb-id-“1i30jb7u“ *:before,ffb-id-“1i30jb7u“ *:after,ffb-id-“1i30jb7u“ *:hover,ffb-id-“1i30jb7u“ *:focus{ font-size: 20px !important;}(function($){ jQuery(document).ready(function($) { $('ffb-id-“1i33ah43″').css('background','red'); }); })(jQuery); (function($){ jQuery(document).ready(function($) { $('ffb-id-“1i337417″').css('background','red'); }); })(jQuery); (function($){ jQuery(document).ready(function($) { $('ffb-id-“1i3371jr“').css('background','red'); }); })(jQuery); (function($){ jQuery(document).ready(function($) { $('ffb-id-“1i5384si“').css('background','red'); }); })(jQuery); (function($){ jQuery(document).ready(function($) { $('ffb-id-“1i537q0i“').css('background','red'); }); })(jQuery); (function($){ jQuery(document).ready(function($) { $('ffb-id-“1i537vvr“').css('background','red'); }); })(jQuery); (function($){ jQuery(document).ready(function($) { $('ffb-id-“1i335nnb“').css('background','red'); }); })(jQuery); (function($){ jQuery(document).ready(function($) { $('ffb-id-“1i537g2i“').css('background','red'); }); })(jQuery); (function($){ jQuery(document).ready(function($) { $('ffb-id-“1i53672a“').css('background','red'); }); })(jQuery); (function($){ jQuery(document).ready(function($) { $('ffb-id-“1i5374lb“').css('background','red'); }); })(jQuery); (function($){ jQuery(document).ready(function($) { $('ffb-id-“1i30ts9t“').css('background','red'); }); })(jQuery); (function($){ jQuery(document).ready(function($) { $('ffb-id-“1i534aui“').css('background','red'); }); })(jQuery); (function($){ jQuery(document).ready(function($) { $('ffb-id-“1i30j4nt“').css('background','red'); }); })(jQuery);
  .ffb-id-1i533sfs{ padding-top: 20px;}@media (min-width:992px) { .ffb-id-1i533sfs{ padding-top: 30px;}}ffb-id-“1i533sft“{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}@media (min-width:768px) { ffb-id-“1i533sft“{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}}@media (min-width:992px) { ffb-id-“1i533sft“{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}}@media (min-width:1200px) { ffb-id-“1i533sft“{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}}ffb-id-“1i533sft“{ border-all: 1px solid rgba(128,128,128,0.4) !important;}ffb-id-“1i533sft“{ box-shadow: 0px 3px 5px 0px rgba(0,0,0,0.18);}ffb-id-“1i533sft“{ border-radius: !important;}{ border: 10px solid red !important;}ffb-id-“1i538rq7″ .ffb-button1-1.ffb-block-button-6-0.btn-base-brd-slide{ color:#ffffff;}ffb-id-“1i538rq7″ .ffb-button1-1.ffb-block-button-6-0.btn-base-brd-slide:hover{ color:#ffffff;}ffb-id-“1i538rq7″ .ffb-button1-1.ffb-block-button-6-0.btn-base-brd-slide{ border-color: transparent;}ffb-id-“1i538rq7″ .ffb-button1-1.ffb-block-button-6-0.btn-base-brd-slide:hover{ border-color: transparent;}ffb-id-“1i538rq7″ .ffb-button1-1.ffb-block-button-6-0.btn-base-brd-slide{ background-color:#ffa332;}ffb-id-“1i538rq7″ .ffb-button1-1.ffb-block-button-6-0.btn-base-brd-slide:hover{ background-color:#4c2791;}ffb-id-“1i538rq7″ .ffb-button1-1{ text-decoration: none !important;}ffb-id-“1i538rq7″ .ffb-button1-1:before,ffb-id-“1i538rq7″ .ffb-button1-1:after,ffb-id-“1i538rq7″ .ffb-button1-1:hover,ffb-id-“1i538rq7″ .ffb-button1-1:focus,ffb-id-“1i538rq7″ .ffb-button1-1 *,ffb-id-“1i538rq7″ .ffb-button1-1 *:before,ffb-id-“1i538rq7″ .ffb-button1-1 *:after,ffb-id-“1i538rq7″ .ffb-button1-1 *:hover,ffb-id-“1i538rq7″ .ffb-button1-1 *:focus{ text-decoration: none !important;}ffb-id-“1i538rq7″ .ffb-button1-1{ font-weight: 600 !important;}ffb-id-“1i538rq7″ .ffb-button1-1 ,ffb-id-“1i538rq7″ .ffb-button1-1:before,ffb-id-“1i538rq7″ .ffb-button1-1:after,ffb-id-“1i538rq7″ .ffb-button1-1:hover,ffb-id-“1i538rq7″ .ffb-button1-1:focus,ffb-id-“1i538rq7″ .ffb-button1-1 *,ffb-id-“1i538rq7″ .ffb-button1-1 *:before,ffb-id-“1i538rq7″ .ffb-button1-1 *:after,ffb-id-“1i538rq7″ .ffb-button1-1 *:hover,ffb-id-“1i538rq7″ .ffb-button1-1 *:focus{ font-weight: 600 !important;}@media (min-width:768px) { ffb-id-“1i538rq7″ .ffb-button1-1{ font-weight: 600 !important;}}@media (min-width:768px) { ffb-id-“1i538rq7″ .ffb-button1-1 ,ffb-id-“1i538rq7″ .ffb-button1-1:before,ffb-id-“1i538rq7″ .ffb-button1-1:after,ffb-id-“1i538rq7″ .ffb-button1-1:hover,ffb-id-“1i538rq7″ .ffb-button1-1:focus,ffb-id-“1i538rq7″ .ffb-button1-1 *,ffb-id-“1i538rq7″ .ffb-button1-1 *:before,ffb-id-“1i538rq7″ .ffb-button1-1 *:after,ffb-id-“1i538rq7″ .ffb-button1-1 *:hover,ffb-id-“1i538rq7″ .ffb-button1-1 *:focus{ font-weight: 600 !important;}}@media (min-width:992px) { ffb-id-“1i538rq7″ .ffb-button1-1{ font-weight: 600 !important;}}@media (min-width:992px) { ffb-id-“1i538rq7″ .ffb-button1-1 ,ffb-id-“1i538rq7″ .ffb-button1-1:before,ffb-id-“1i538rq7″ .ffb-button1-1:after,ffb-id-“1i538rq7″ .ffb-button1-1:hover,ffb-id-“1i538rq7″ .ffb-button1-1:focus,ffb-id-“1i538rq7″ .ffb-button1-1 *,ffb-id-“1i538rq7″ .ffb-button1-1 *:before,ffb-id-“1i538rq7″ .ffb-button1-1 *:after,ffb-id-“1i538rq7″ .ffb-button1-1 *:hover,ffb-id-“1i538rq7″ .ffb-button1-1 *:focus{ font-weight: 600 !important;}}@media (min-width:1200px) { ffb-id-“1i538rq7″ .ffb-button1-1{ font-weight: 600 !important;}}@media (min-width:1200px) { ffb-id-“1i538rq7″ .ffb-button1-1 ,ffb-id-“1i538rq7″ .ffb-button1-1:before,ffb-id-“1i538rq7″ .ffb-button1-1:after,ffb-id-“1i538rq7″ .ffb-button1-1:hover,ffb-id-“1i538rq7″ .ffb-button1-1:focus,ffb-id-“1i538rq7″ .ffb-button1-1 *,ffb-id-“1i538rq7″ .ffb-button1-1 *:before,ffb-id-“1i538rq7″ .ffb-button1-1 *:after,ffb-id-“1i538rq7″ .ffb-button1-1 *:hover,ffb-id-“1i538rq7″ .ffb-button1-1 *:focus{ font-weight: 600 !important;}}(function($){ jQuery(document).ready(function($) { $('ffb-id-“1i533sft“').css('background','red'); }); })(jQuery);

  The post Nová tvář digitálního registru chráněných území appeared first on T-MAPY spol. s r.o..

  Read more »
 • ARCDATA PRAHA zvou na jarní kurzy
  Náš kolektivní člen, společnost ARCDATA Praha, vás zve na své kurzy, které pořádá v první polovině roku 2018. Vybrat si můžete ze široké nabídky kurzů z následujících skupin: ArcGIS desktop GIS v rámci organizace Webový GIS Geodatabáze ENVI   Náplň a termíny jedotlivých kurzů naleznete v seznamu na webu Read more »
 • Společně otevíráme data - výsledky
    Soutěž Společně otevíráme data, která oceňuje nejlepší aplikace postavené na otevřených datech, zná své vítěze. Soutěž pořádá Fond Otakara Motejla. Vítěznou aplikací se stal Hlídač státu autora Michala Bláhy, která se zabývá kontrolou financování politických stran, vazbami politických stran na osobní a firemní sponzory, příjmy sponzorů ze státních Read more »
 • Hledáte práci v Geooborech?
  Pokud hledáte práci v geovědních a příbuzných oborech, určitě navštivte novou sekci na webu magazínu Geobusiness, která slouží jako rozcestník k jednotlivým volným Read more »
 • Volné místo - učitel GIS
  Střední škola zemědělská a přírodovědná v Rožnově pod Radhoštěm hledá učitele GIS, geografie a základů geodézie pro studenty oboru Ekologie a životní prostředí. možnost částečného i plného úvazku ve stálém pracovním poměru, možnost ubytování. datum nástupu: 1. 2. 2018. Bližší informace u ředitele školy Ing. Jaroslava Manduly na tel: 571 654 391 a Read more »
 • Konfernce IGDA 2018
  Od 20. do 22. dubna 2018 se bude v Praze konat Mezinárodní konference o geoinformatice a analýze dat. Konferenci organizuje Mezinárodní akademie výpočetní techniky (IACT). Cílem konference je sdílení znalostí, spolupráce a prezentace výsledků výzkumu mezi akademiky, vědci a další odbornou veřejností v oblasti geoinformatiky a analýzy dat. Součástí konference budou Read more »