• Dočasné omezení telefonního spojení do ARCDATA PRAHA

  V současné době není možné spojit se s námi prostřednictvím pevných linek. Závadu se snažíme co nejrychleji opravit. Do té doby nás, prosím, kontaktujte e-mailem.

  V případě dotazů na technickou podporu můžete využít nejlépe kontaktní formulář pro hlášení případů.

  Nejdůležitější e-mailové adresy:

  Recepce:

  office@arcdata.cz

  Technická podpora:

  podpora@arcdata.cz

  Obchodní oddělení:

  obchod@arcdata.cz

  Služby zákazníkům:

  customerservices@arcdata.cz

  Read more »
 • Zemřel doc. RNDr. Milan Václav Drápela, CSc.

  Oznamujeme všem členům České geografické společnosti, že dne 13. srpna
  2018 zemřel doc. Milan Václav Drápela, významný český kartograf. Osobnost
  docenta Drápely si můžete připomenout v medailonku, který vyšel k jeho
  pětasedmdesátým narozeninám. Zároveň připojujeme parte.

  Medailonek

  parte
  parte

   

  Read more »
 • Mezinárodní konference Geodézie a důlní měřictví 2018
    Ve dnech 24. - 26. října 2018 se v Plzni v hotelu Primavera koná Mezinárodní konference Geodézie a důlní měřictví 2018. Konferenci organizují Společnost důlních měřičů a geologů VŠB - TU Ostrava, Katedra geodézie a důlního měřictví VŠB - TU Ostrava a Institut kombinovaného studia Most. Na webových stránkách konference naleznete všechny důležité infromace Read more »
 • Převod rastru do objektu numpy array

  Při práci v Pythonu může být vhodné převést rastrová data do objektu numpy array, například při zpracování funkcemi, které nepatří do knihoven ArcGIS. V tomto n-dimensionálním objektu pak lze data dále zpracovávat nejen funkcemi knihovny numpy, ale i pomocí dalších knihoven, jako je například SciPy. Knihovna arcpy obsahuje funkci arcpy.RasterToNumPyArray, která tento převod zajistí.

  Tato funkce má pět vstupních parametrů:

  • vstupní rastr (logicky poviný parametr),
  • bod značící levý dolní roh rastru v mapových souřadnicích (případně levý dolní roh samotného rastru),
  • počet sloupců matice (výchozí hodnota odpovídá vstupnímu rastru),
  • počet řádek matice (výchozí hodnota odpovídá vstupnímu rastru),
  • hodnota, která se přiřadí buňkám rastru bez zadané hodnoty.

  Pokud například máme data digitálního modelu terénu a chceme spočítat a zobrazit grafy průměrné výšky ve sloupcích a řádcích rastru, knihovny numpy a matplotlib nám tuto úlohu velmi zjednoduší. Prvním krokem tedy bude převod dat:

  import arcpy
  import numpy

  p_inputRS = r"d:\\UKOLY\\S_12907\\FGDB.gdb\\dmt"
  numpyArray = arcpy.RasterToNumPyArray(p_inputRS,'#','#','#',numpy.NaN)

  (v potaz se bere celý vstupní rastr a pixelům bez hodnoty se přiřazuje speciální hodnota numpy.NaN)

  S objektem numpy array už následně můžeme pomocí knihovny numpy jednoduše spočítat např. celkovou průměrnou hodnotu:

  celkovy_prumer = numpy.nanmean(numpyArray)

  nebo námi požadované průměrné hodnoty podle obou os matice (s použitím parametru Axis s hodnotami 0 a 1):

  prumer_sloupce = numpy.nanmean(numpyArray,0)
  prumer_radky = numpy.nanmean(numpyArray,1)

  Knihovnou matplotlib pak můžeme jednoduše třemi příkazy získat graf vypočtených průmerů podle os:

  import matplotlib.pyplot as plt
  plt.plot(prumer_sloupce)
  plt.show()

  Read more »
 • Geoinformatikem na Ministerstvu vnitra
  Ministerstvo vnitra ČR vypsalo výběrová řízení na míta v oddělení geoinformatiky: ministerský rada vrchní ministerský rada (systém veřejné správy) vrchní ministerský rada (informační a komunikační technologie) Zdroj: Read more »
 • Podzimní brigáda: Specialista mobilního mapování
    Společnost TopGis, s.r.o. vypisuje výběrové řízení na pozici „Specialista mobilního mapování“ na DPP nebo DPČ  na dobu určitou od 20.8.2018 – 31.10.2018. Pracovní náplň: sběr dat pomocí systému mobilního mapování aktivní řízení automobilu obsluha zařízení pro sběr dat v systému mobilního mapování (jedná se o všechny činnosti spojené s obsluhou Read more »
 • Registrujte se na GIS v plánování měst a regionů 2018
  Česká asociace pro geoinformace (CAGI) a Vysoká škola regionální rozvoje a Bankovní institut - AMBIS, a.s. Vás srdečně zvou k účasti na 4. ročníku konference GIS v plánování měst a regionů, která se uskuteční v Praze v termínu 13. 9. 2018. Tématem letošní konference je GIS při zajištění bezpečnosti v regionech. Více informací včertně registrace naleznete Read more »
 • Možnosti rozdělení linie v ArcGIS Pro

  ArcGIS Pro nabízí několik nových možností pro dělení liniových prvků. Jedním z těchto nových způsobů je například možnost rozdělení linie na úseky o zadané délce. V následujícím článku si ukážeme tyto možnosti podrobněji.

  V nabídce pro editaci linie, která se otevře po jejím označení, postupujeme takto:

  • Označíme linii, kterou chceme rozdělit
  • Přejdeme na záložku Edit, následně Modify a vybereme možnost Split

  • V horní části okna Split vybereme možnost By Value. Budeme tedy dělit linii podle zadané hodnoty.
  • V části Method můžeme volit mezi třemi metodami rozdělení:
   • Distance – Rozdělení linie podle zadané vzdálenosti. Lze určit, zda se linie bude dělit od počátku nebo od konce. U této metody dále můžeme vybrat mezi možnostmi:
    • Single Distance – Rozdělení linie v zadané vzdálenosti.
    • Equal Distances – Rozdělení linie na stejně dlouhé úseky. Navíc lze zadat kolik úseků se má vytvořit. Zbývající část linie může být ponechána samostatně nebo lze vybrat možnost “Distribute remaining length equally”, která nám zaručí, že zbývající délka bude rozpočítána mezi všechny části.
    • Varying Distances – Rozdělení linie podle zadaných úseků. Je možné zadat libovolné množství úseků. Zbývající část může být opět ponechána samostatně nebo lze zaškrtnout možnost “Distribute remaining length equally”, která nám zaručí, že zbývající délka bude rozdistribuována mezi všechny části.
   • EqualParts – Rozdělení linie na zadaný počet stejně dlouhých částí.
   • Percentage – Rozdělení linie podle zadaných procent. Lze zadat, zda se linie bude dělit od počátku nebo od konce.

  TIP: Ve spodní části je pro přehlednost modrý informační panel, kde je uvedena délka linie a informace, jakým způsobem bude linie rozdělena.

  Read more »
 • Plán plošného pokrytí kraje prostředky zdravotnické záchranné služby

  Big Heading

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis sed cursus sapien, vitae fringilla sem. Duis convallis vel nunc at laoreet.

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis sed cursus sapien, vitae fringilla sem. Duis convallis vel nunc at laoreet.

  ffb-id-“2bt3dlv3″{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}@media (min-width:768px) { ffb-id-“2bt3dlv3″{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}}@media (min-width:992px) { ffb-id-“2bt3dlv3″{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}}@media (min-width:1200px) { ffb-id-“2bt3dlv3″{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}}ffb-id-“2bt3dlv3″{ border-all: 1px solid rgba(128,128,128,0.4) !important;}ffb-id-“2bt3dlv3″{ box-shadow: 0px 3px 5px 0px rgba(0,0,0,0.18);}ffb-id-“2bt3dlv3″{ border-radius: !important;}{ border: 10px solid red !important;}ffb-id-“2bt3dlv4″{ font-size: 20px !important;}ffb-id-“2bt3dlv4″ ,ffb-id-“2bt3dlv4″:before,ffb-id-“2bt3dlv4″:after,ffb-id-“2bt3dlv4″:hover,ffb-id-“2bt3dlv4″:focus,ffb-id-“2bt3dlv4″ *,ffb-id-“2bt3dlv4″ *:before,ffb-id-“2bt3dlv4″ *:after,ffb-id-“2bt3dlv4″ *:hover,ffb-id-“2bt3dlv4″ *:focus{ font-size: 20px !important;}ffb-id-“2bt39t5m“{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}@media (min-width:768px) { ffb-id-“2bt39t5m“{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}}@media (min-width:992px) { ffb-id-“2bt39t5m“{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}}@media (min-width:1200px) { ffb-id-“2bt39t5m“{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}}ffb-id-“2bt39t5m“{ border-all: 1px solid rgba(128,128,128,0.4) !important;}ffb-id-“2bt39t5m“{ box-shadow: 0px 3px 5px 0px rgba(0,0,0,0.18);}ffb-id-“2bt39t5m“{ border-radius: !important;}{ border: 10px solid red !important;}ffb-id-“2bt39nde“{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}@media (min-width:768px) { ffb-id-“2bt39nde“{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}}@media (min-width:992px) { ffb-id-“2bt39nde“{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}}@media (min-width:1200px) { ffb-id-“2bt39nde“{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}}ffb-id-“2bt39nde“{ border-all: 1px solid rgba(128,128,128,0.4) !important;}ffb-id-“2bt39nde“{ box-shadow: 0px 3px 5px 0px rgba(0,0,0,0.18);}ffb-id-“2bt39nde“{ border-radius: !important;}{ border: 10px solid red !important;}ffb-id-“2bt38l0o“{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}@media (min-width:768px) { ffb-id-“2bt38l0o“{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}}@media (min-width:992px) { ffb-id-“2bt38l0o“{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}}@media (min-width:1200px) { ffb-id-“2bt38l0o“{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}}ffb-id-“2bt38l0o“{ border-all: 1px solid rgba(128,128,128,0.4) !important;}ffb-id-“2bt38l0o“{ box-shadow: 0px 3px 5px 0px rgba(0,0,0,0.18);}ffb-id-“2bt38l0o“{ border-radius: !important;}{ border: 10px solid red !important;}ffb-id-“2bt2p1lh“{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}@media (min-width:768px) { ffb-id-“2bt2p1lh“{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}}@media (min-width:992px) { ffb-id-“2bt2p1lh“{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}}@media (min-width:1200px) { ffb-id-“2bt2p1lh“{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}}ffb-id-“2bt2p1lh“{ border-all: 1px solid rgba(128,128,128,0.4) !important;}ffb-id-“2bt2p1lh“{ box-shadow: 0px 3px 5px 0px rgba(0,0,0,0.18);}ffb-id-“2bt2p1lh“{ border-radius: !important;}{ border: 10px solid red !important;}ffb-id-“2bt2a7mc“{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}@media (min-width:768px) { ffb-id-“2bt2a7mc“{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}}@media (min-width:992px) { ffb-id-“2bt2a7mc“{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}}@media (min-width:1200px) { ffb-id-“2bt2a7mc“{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}}ffb-id-“2bt2a7mc“{ border-all: 1px solid rgba(128,128,128,0.4) !important;}ffb-id-“2bt2a7mc“{ box-shadow: 0px 3px 5px 0px rgba(0,0,0,0.18);}ffb-id-“2bt2a7mc“{ border-radius: !important;}{ border: 10px solid red !important;}ffb-id-“2bt2bbdo“{ font-size: 20px !important;}ffb-id-“2bt2bbdo“ ,ffb-id-“2bt2bbdo“:before,ffb-id-“2bt2bbdo“:after,ffb-id-“2bt2bbdo“:hover,ffb-id-“2bt2bbdo“:focus,ffb-id-“2bt2bbdo“ *,ffb-id-“2bt2bbdo“ *:before,ffb-id-“2bt2bbdo“ *:after,ffb-id-“2bt2bbdo“ *:hover,ffb-id-“2bt2bbdo“ *:focus{ font-size: 20px !important;}ffb-id-“2bt24pfq“{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}@media (min-width:768px) { ffb-id-“2bt24pfq“{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}}@media (min-width:992px) { ffb-id-“2bt24pfq“{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}}@media (min-width:1200px) { ffb-id-“2bt24pfq“{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}}ffb-id-“2bt24pfq“{ border-all: 1px solid rgba(128,128,128,0.4) !important;}ffb-id-“2bt24pfq“{ box-shadow: 0px 3px 5px 0px rgba(0,0,0,0.18);}ffb-id-“2bt24pfq“{ border-radius: !important;}{ border: 10px solid red !important;}(function($){ jQuery(document).ready(function($) { $('ffb-id-“2bt3dlv3″').css('background','red'); }); })(jQuery); (function($){ jQuery(document).ready(function($) { $('ffb-id-“2bt39t5m“').css('background','red'); }); })(jQuery); (function($){ jQuery(document).ready(function($) { $('ffb-id-“2bt39nde“').css('background','red'); }); })(jQuery); (function($){ jQuery(document).ready(function($) { $('ffb-id-“2bt38l0o“').css('background','red'); }); })(jQuery); (function($){ jQuery(document).ready(function($) { $('ffb-id-“2bt2p1lh“').css('background','red'); }); })(jQuery); (function($){ jQuery(document).ready(function($) { $('ffb-id-“2bt2a7mc“').css('background','red'); }); })(jQuery); (function($){ jQuery(document).ready(function($) { $('ffb-id-“2bt24pfq“').css('background','red'); }); })(jQuery);

  The post Plán plošného pokrytí kraje prostředky zdravotnické záchranné služby appeared first on T-MAPY spol. s r.o..

  Read more »
 • Změna IDE pro editaci geoprocessingových skriptů v ArcGIS Pro

  Při editaci geoprocessingových python skriptů v ArcGIS Pro se skripty otevřou ve výchozím programu, např. v Poznámkovém bloku. Velice snadno však můžete nastavit otevírání skriptů v jiném vývojovém prostředí (IDE).

  V panelu Project zvolte Options a vpravo pod skupinou Application klepněte na Geoprocessing. Nyní do kolonky „Script Editor“ zadejte cestu ke spouštěcímu souboru (EXE) vašeho oblíbeného vývojového prostředí (spyder, pycharm apod.).

  Je však ale potřeba zajistit, aby dané vývojové prostředí mělo výchozí interpret nastaveno stejně jako ArcGIS Pro, tedy na soubor python.exe v instalaci Pythonu, který ArcGIS Pro využívá. Zjistit, kterou instalaci pythonu (resp. který interpret) ArcGIS Pro využívá, naleznete na záložce Python na panelu Projekt v kolonce Project Environment. (Většinou se bude jednat o cestu podobnou této:C:\Program Files\ArcGIS Pro\bin\Python\envs\arcgispro-py3\.)

  Prostředí IDE spyder lze nainstalovat i přímo pomocí utility conda, která je v ArcGIS Pro obsažená. Ta zařídí soulad nastavení IDE a ArcGIS Pro, a nebude tedy nutné nastavení interpreta dále měnit.

  Pro instalaci prostředí spyder stačí spustit v příkazové řádce v umístění [arcgispro python]\Scripts\ příkazconda install spyder. Po instalaci prostředí spyder a po instalaci dalších nezbytných závislých knihoven na pozadí se v tomto adresáři objeví soubor spyder.exe, kterým lze spyder spustit. Ten nyní můžete zadat do výše zmíněné kolonky Script Editor.

  Read more »
 • GIScience PhD opportunity at the University of St Andrews: Modelling geomagnetic bird navigation
  I’m looking for a candidate for a 3-year fully-funded PhD studentship in GIScience. The project is funded by the Leverhulme Trust and is a collaboration between the University of St Andrews, Scotland, UK and the Max Planck Institute for Ornithology in Radolfzell, Germany. The studentship starts in October 2018.

  The project will model how migratory birds use the information in the Earth’s magnetic field to find their way during their long journeys. We will employ a big data analytics approach to better understand what strategies the birds use for their navigational feats. For this, we will collect real geomagnetic data in UAV surveys and simulate bird navigation through these data using Agent-Based Modelling. This is primarily a data science project, however, the work will be fully informed with biological knowledge through the collaboration with MPIO.

  The project would suit an excellent candidate with an interest in movement analytics and an MSc in GIScience/ Geoinformatics or a related discipline. Prior experience with working with geomagnetic data (either from satellite or terrestrial sources) is a plus.

  More info here or in the attached pdf: https://wp.me/p4PBDq-4V

  Application DL: 15 Aug 2018.  

  Note that this opportunity is limited to UK/EU citizens.

  I would appreciate if you could, please, forward this ad to anyone who might be interested. Thank you in advance.

  Regards,
  Urska Demsar.

   

  ——————————————-
  Dr Urska Demsar
  Lecturer in Geoinformatics
  School of Geography & Sustainable Development
  University of St Andrews, Scotland, UK
  @udemsar, http://udemsar.com
  Read more »
 • Geospatial Data Curator & Applications Administrator

  The Sheridan Libraries and Museums seeks applications for the position of Geospatial Data Curator & Applications Administrator. This position implements and oversees geospatial data applications for academic and research use by JHU students, staff, and faculty and contributes to the curation of geospatial data. The position provides technical expertise and leadership in developing systems that support the teaching and research work at the university, leading the technical and curation side of the provision of GIS services in the Data Services unit, administratively located in the Data Management Directorate. Serves the point of communication between service and technology. For full announcement and to apply, please visit https://jobs.jhu.edu/job/Baltimore-Geospatial-Data-Curator-&-Applications-Administrator-MD-21218/486542200/.

  Please let me know if there are any questions!

  Mara Rojeski Blake (she/her/hers)

  Manager of Data Services

  Sheridan Libraries and Museums

  Johns Hopkins University

  marablake@jhu.edu

  Read more »

 • Postdoc position at ASU

  Please share the attached ad for a postdoctoral scholar position on land use/cover change, urban remote sensing, and GIS with potential candidates. See the link below for more information.

  https://geoplan.asu.edu/sites/default/files/ker_postdoc_ad.pdf

  Libby

  Elizabeth Wentz

  Dean of Social Sciences, College of Liberal Arts and Sciences

  Professor, School of Geographical Sciences and Urban Planning

  wentz@asu.edu

  Read more »
 • Assistant Professor of Computational Social Science at Texas A&M

  TEXAS, COLLEGE STATION. Texas A&M University. The Department of Geography invites applications for a tenure-track faculty position in Geographic Information Science at the Assistant Professor level. We seek applicants who address questions through a computational social science approach. The successful applicant must be able to teach advanced courses in GIS/CyberGIS (e.g. WebGIS, Spatial Databases, and/or GIS Programming).  Essential characteristics include publications commensurate with experience; demonstrated capability to secure external funding; and the ability to strengthen the graduate program in Geography through course offerings and mentoring students. Candidates should have the potential for creating synergies with existing Department strengths, must have a Ph.D. at the time of appointment, and have a strong commitment to excellence in research and teaching.

  The Department of Geography has 24 faculty members with strengths in biogeography, climatology, geomorphology, human geography, human-environment relationships, and GIST (Geographic Information Science and Technology) (http://geography.tamu.edu). We are based in the College of Geosciences (http://geosciences.tamu.edu). At Texas A&M University, exciting opportunities for synergies exist with the Center for Geospatial Sciences, Applications and Technology (GEOSAT), the Texas Research Data Center, the Hazard Reduction and Recovery Center, and the Institute for Sustainable Communities. The Department of Geography is involved in a new campus-wide initiative focused on big data and data analytics. Texas A&M is also home to the Bush School of Government and Public Service. Texas A&M University, a land-, sea-, and space-grant university, is located in a metropolitan area with a dynamic and international community of 220,000 people.

  Candidates should submit a letter of application, curriculum vitae, and names and addresses (including e-mail addresses) of three referees to http://apply.interfolio.com/51602. We will begin reviewing applications on September 14, 2018. Texas A&M University is an Affirmative Action/Equal Opportunity Employer committed to excellence through the recruitment and retention of a diverse faculty and student body and compliance with the Americans with Disabilities Act. The University is dedicated to the goal of building a culturally diverse and pluralistic faculty and staff committed to teaching and working in a multicultural environment. We strongly encourage applications from women, underrepresented ethnic groups, veterans and individuals with disabilities. Texas A&M University also has a policy to address the needs of dual-career partners (hr.tamu.edu/employment/dual-career.html).

  ___________________

  Diana S. Sinton, Ph.D.

  Executive Director, UCGIS

  dianasinton@ucgis.org

  607.252.6851 (office)

  Read more »
 • Geograf – kontrolor dat ZABAGED

  Zeměměřičský úřad v Opavě hledá zaměstnance na pozici Geograf – kontrolor dat ZABAGED.

  Více informací naleznete zde.

  Read more »
 • Ocenění pro Agenturu ochrany přírody a krajiny ČR

  Na letošní uživatelské konferenci Esri byla Agentuře ochrany přírody a krajiny ČR (AOPK ČR) udělena cena Special Achievement in GIS(SAG). Tuto cenu uděluje každoročně prezident společnosti Esri, Jack Dangermond, organizacím po celém světě jako ocenění inovativních či jinak významných aplikací geoinformačních technologií.

  AOPK ČR vytvořila a provozuje Informační systém ochrany přírody, jehož důležitou součástí pro zpracování, vizualizaci a analýzu prostorových dat jsou technologie Esri. Serverovou technologií je publikováno množství datových služeb a hojně je využíváno prostředí ArcGIS Online, zejména pro zajištění práce s mobilními aplikacemi v terénu. Pro veřejnost jsou také publikovány zajímavé aplikace vytvořené pomocí ArcGIS API for JavaScript.

  Většina prostorových dat je publikována v rámci licence Creative Commons. Služby a datové sady jsou také k dispozici prostřednictvím Open Data portálu AOPK. Publikována jsou mimo jiné také i data z nálezové databáze čítající přes 22 milionů záznamů.

  Zprávu o ocenění a podrobné představení projektu si můžete prohlédnout na stránkách Esri věnovaným cenám SAG.

  Předávání ceny: Petr Seidl, ARCDATA PRAHA; Jan Zohorna, AOPK ČR; Jack Dangermond, Esri; Jan Zárybnický, AOPK ČR.

  Read more »
 • Jak vytvořit prázdnou hostovanou feature službu na ArcGIS Online?

  V rámci červnové aktualizace ArcGIS Online přibyla nová funkce pro tvorbu hostované feature služby přímo v prostředí ArcGIS Online. Prázdnou hostovanou službu vytvoříme následujícími kroky:

  • Přihlásíme se do ArcGIS Online organizace a přepneme se na kartu ObsahMůj obsah.
  • Dále klikneme na možnost Vytvořit a z rozbalovacího menu vybereme možnost Vrstva prvků.

  • V následujícím dialogovém okně zůstaneme na kartě Ze šablony a zvolíme možnost Vytvořit vrstvu.
  • Vybereme si jakého typu bude nově vytvořená hostovaná feature služba (bod, linie, polygon). Rovněž je možné vytvořit hostovanou feature službu, která bude obsahovat více vrstev s různou geometrií – bod, linie, polygon.

  • Pokud budeme chtít vytvořit např. bodovou feature službu, klikneme na šablonu s názvem Points  – Vytvořit.
  • Pro změnu názvu vrstvy klikneme na výchozí název Point layer a přepíšeme jej, pokračujeme tlačítkem Další.
  • Nyní nastavíme rozsah hostované feature služby a opět pokračujeme přes tlačítko Další.
  • V posledním kroku vyplníme povinné položky jako jsou NadpisKlíčová slova a klikneme vše potvrdíme klepnutím na Hotovo.
  • Po vytvoření prázdné feature služby definujeme atributová pole, popř. domény. Postup přidání atributových polí a domén je popsán v jednom z předchozích článků.
  Read more »
 • Workshop Geografie hranic / hranice geografie - prodloužení termínů registrace
  Pořadatelé workshopu doktorandek a doktorandů Geografie hranic / hranice geografie prodloužili termín registrace příspěvků na konec Read more »
 • Sledujte nejdelší zatmění Měsíce v tomto století!
  V pátek 27. července večer proběhne nejdelší úplné zatmění Měsíce v tomto Read more »
 • T-Mapy: 21. Setkání uživatelů
  Společnost T-MAPY, kolektivní člen CAGI, zve všechny zákazníky, obchodní partnery a přátele na v pořadí již jedenadvacáté Setkání uživatelů, produktů a služeb společnosti. Akce se koná ve dnech 1. a 2. října 2018 v Hotelu Jezerka v Ústupkách u Seče. Účastníky čeká seznámení s novinkami v technologiích a produktech společnosti a představení projektů, na Read more »
 • Seminář: Analýza dat napříč platformou ArcGIS
    6. listopadu 2018, tedy den před konferencí GIS Esri v ČR, proběhne v Kongesovém centru Praha předkonferenční seminář na téma Analýza dat napříč platformou ArcGIS. Seminář je určen pro všechny uživatele ArcGIS Desktop, kteří se zajímají o aktuální vývoj možností GIS analýzy. Cílem semináře je podat přehled analytických možností jednotlivých komponent Read more »
 • Letní škola Prameny spojují
    Tým vědců z Technické univerzity v Liberci, České zemědelské univerzity a Technische universität Dresden zkoumá už třetím rokem prameny v oblasti česko-saské hranice v Jizerských a Lužických horách. Pro studenty středních škol se zájmem o přírodu pořádají Letní školu a právě obsazují poslední volná místa. Co bude na programu Letní školy? Přímo v Read more »
 • Registrace na INSPIRE Conference 2018 byla spuštěna
  V belgických Anverpách se ve dnech 18. až 21. září 2018 uskuteční letošní ročník INSPIRE konference. Návštěvníci se mohou těšit na 250 prezentací a workshopů. Registrace je stále otevřená. Detailní program naleznete na webových stránkách Read more »
 • 2 Immersive Technologies/Learning Post Doc Opportunities

  ChoroPhronesis, in collaboration with other groups such as Teaching and Learning with Technology, the Stuckeman Center for Design Computing, the Pulse of the Earth Lab (and others), at The Pennsylvania State University, are delighted to announce the opening of two postdoctoral research positions. The postdocs will be working in vibrant transdiciplinary teams that are addressing a range of topics that see transformative changes due to the potentially paradigm shifting nature of immersive technologies. Example topics include:

  ·         Empirically validating immersive learning across the academic spectrum;

  ·         Immersive decision-making for environmental decision making;

  ·         Connecting immersive experiences to environmental and ecological modeling;

  ·         Immersive storytelling;

  ·         3D modeling and design;

  ·         Foundations of immersive technologies.

  The postdocs will be coordinated through ChoroPhronesis (founded by Dr. Alexander Klippel) but will work across projects at The Pennsylvania State University and could have their primary home in units such as the Stuckeman Center for Design Computing or Teaching and Learning with Technology. Ongoing projects include but are not limited to:

  ·         The Science of Being There – Immersive Virtual Field Trips for Geospatial Sciences;

  ·         Visualizing Forest Futures;

  ·         The Rio Studio – Visualization and access to informal settlements through immersive experiences;

  ·         Transforming Education through Immersive Technologies;

  ·         Immersive Storytelling for General Education Across the Academic Spectrum;

  ·         Digital Innovation through Immersive Technologies: Establishing New Paradigms for Environmental Decision Support.

  More information about these projects can be accessed through: http://sites.psu.edu/chorophronesis/projects/. Candidates for the postdoc positions can have a range of qualifications and can come from a number of different backgrounds such as computer science, engineering, giscience, landscape architecture/architecture, education, or psychology. Any subset of the list below is possible but a strong focus is placed on technical skills as well as experience in quantitative approaches to the evaluation of technologies. Desirable skills include:

  ·         Experience in learning assessment;

  ·         Experience in the design of experimental evaluations of (immersive) learning;

  ·         3D modeling and visualization skills;

  ·         Strong programming and code management skills;

  ·         Immersive application development experience;

  ·         C# programming skills and/or Unity3D development experience;

  ·         Communication skills for interacting with academics, instructional designers and others across the academic spectrum;

  ·         Scientific publishing skills proven by a strong academic publishing record.

  The initial appointment is intended for 12 months with possibility of renewal. Please have your information uploaded by July 31, 2018.  The start date is envisioned for the Fall 2018 and can be as early as September 1st 2018. Salary is commensurate with experience and qualifications. The positions are full-time, benefits-eligible academic professional on a 12-month service basis. Eligibility for benefits are contingent on your citizenship or work authorization. Application procedure: The following documents are required for the application: Cover letter (no more than 2 pages), CV/Resume, link to a portfolio of projects/experiences (if applicable), up to three scientific publications. For questions about the positions please contact Dr. Klippel at klippel@psu.edu. Applicants should provide evidence, either woven through their application materials or as a separate diversity statement, of a commitment to fostering diversity, equity, inclusive excellence, and belonging and of engagement which creates an inclusive environment in their department/workplace.  Apply online at https://psu.jobs/job/80255

  To review the Annual Security Report which contains information about crime statistics and other safety and security matters and policies, please go to https://police.psu.edu/annual-security-reports, which will also explain how to request a paper copy of the Annual Security Report.

  Penn State is an equal opportunity, affirmative action employer, and is committed to providing employment opportunities to all qualified applicants without regard to race, color, religion, age, sex, sexual orientation, gender identity, national origin, disability or protected veteran status.

  -- 
  ​​​​​********
  Dr. rer. nat. Alexander Klippel, Professor
  Gosnell Senior Faculty Scholar
  Department of Geography
  Affiliate: Information Sciences and Technology
  Associate: Institute for Cyber Science
  Founder:  ChoroPhronesis - Applied Spatial Intelligence
  klippel@psu.edu
  sites.psu.edu/chorophronesis
  General Chair Spatial Cognition 2018: http://sites.psu.edu/sc2018/
  Read more »
 • Geospatial Data Scientist

  Application Deadline July 10th

  https://jobs.uic.edu/job-board/job-details?jobID=98073

  Read more »
 • Letní geografická škola v Brně

  Tradičně týden před nástupem do školy před zahájením nového školního roku 2018/2019 se v termínu od 21. do 23. srpna 2018 uskuteční Letní geografická škola v Brně (24h kurz – akreditace MŠMT ČR dne 5. 6. 2018, č.j. MSMT-7116/2018-1-344) zaměřena na změny v geografii a v geografickém vzdělávání.

   

  Více podrobnosti (i přihláška) je na webu: http://herber.kvalitne.cz/lgs.htm 

  Zaměření Letní geografické školy:

  1. Odborné přednášky
  2. Cestopisná přednáška
  3. Terénní výuka – celodenní exkurze
  4. Geografické dílny
  5. Kulatý stůl o proměnách geografického vzdělávání

  Účastnický poplatek:         825,- Kč (prostřednictvím Obchodního centra MU)  https://is.muni.cz/obchod/baleni/117654

  Poplatek zahrnuje organizační náklady, studijní materiály, dopravu na celodenní terénní výuce, drobné občerstvení.

  Read more »
 • Kontrolor dat ZABAGED

  Zeměměřický úřad
  Praskova 11, 746 55, Opava
  Tel: +420 553 698 242
  Mob: +420 730 543 442

  Jan.Valchar@cuzk.cz

  Read more »
 • Region v rozvoji společnosti

  9. ročník mezinárodní konference Region v rozvoji společnosti se uskuteční 18. a 19. října 2018

  Mendelova univerzita v Brně – Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií Vás srdečně zve na 9. ročník mezinárodní vědecké konference “Region v rozvoji společnosti”. Konference je zaměřena na sdílení poznatků z ekonomické, sociální, demografické, geografické a environmentální dimenze regionálního rozvoje a mezinárodních studií.

  Konference se uskuteční ve dnech 18. a 19. října 2018 na půdě Fakulty regionálního rozvoje a mezinárodních studií Mendelovy univerzity v Brně v roce 10. výročí jejího založení.

  Hlavní témata konference

  • agrobyznys
  • ekonomický pilíř v regionálním rozvoji
  • environmentální pilíř v regionálním rozvoji
  • rozvoj venkova
  • sociální pilíř v regionálním rozvoji
  • cestovní ruch v regionálním rozvoji
  • bezpečnost

  Důležité termíny

  • Registrace na konferenci a vložení abstraktu do 30. června 2018
  • Zaplacení vložného na konferenci za zvýhodněnou cenu do 30. června 2018.
  • Zaplacení vložného na konferenci za standardní cenu do 31. srpna 2018.
  • Zaslání příspěvku do 31. srpna 2018 přes webovou aplikaci www.respo.frrms.mendelu.cz
  • Pozn.: Všechny akceptované příspěvky budou navrženy k uveřejnění v Conference Proceedings Citation Index přístupném na Web of Knowledge.

  Více info na webu konference: www.respo.frrms.mendelu.cz

  Read more »
 • Rozmístění služeb v Česku

  Nakladatelství En Face vydalo koncem května knihu “Rozmístění služeb v Česku”, kterou zpracoval autorský kolektiv pod vedením Jana Ženky a Ondřeje Slacha. Kniha je určena především pro studenty bakalářského a magisterského studia (ekonomické) geografie. V první části autoři charakterizují a mapují rozmístění podnikatelských služeb na mikroregionální úrovni. Zvláštní pozornost je věnována službám vázaným na cestovní ruch, kreativním odvětvím a znalostně náročným obchodních službám. Druhá část je věnována analýze rozmístění maloobchodu a kreativních služeb ve velkých městech – obsahuje případové studie Ostravy, Brna a Prahy.  Kniha je ke stažení zde: https://www.researchgate.net/publication/325429539_Rozmisteni_sluzeb_v_Cesku

  Read more »
 • Global Biodiversity Conservation Conference

  32073953_1845010788884729_7775083290544832512_o

  Mezinárodní konference o ochraně biodiversity (Global Biodiversity Conservation Conference), se bude konat 25.-26.9.2018 v Praze na půdě České zemědělské univerzity. Jedná se o unikátní setkání domácích i zahraničních odborníků z akademické sféry, neziskových organizacích, státní sféry, soukromého sektoru a široké veřejnosti. Registraci je možné provést na webu: http://www.gbcc-conference.org/cs/registrace/. Další informace naleznete na facebookových stránkách: https://www.facebook.com/GlobalBiodiversityConservationConference/; případně odkaz na událost: https://www.facebook.com/events/2158085341092256/.

  Read more »
 • Professional Assistant Professor, Geographic Information Science, Texas A&M University, Corpus Christi

  Texas A&M University-Corpus Christi, College of Science & Engineering, Geographic Information Science Program, is seeking applications for a Professional Assistant Professor of Geographic Information Science position. The appointment will begin fall 2018. The successful candidate will be expected to teach Plane Spatial Measurement, Cadastral Systems in Texas and the US, History of the Settlement of Texas Lands, Legal Aspects of Surveying, and Survey Digital Drafting. Additional duties include undergraduate mentoring, recruitment, and outreach for the program.

  The College of Science & Engineering Geographic Information Science undergraduate degree program is accredited by ABET, Inc. The undergraduate and graduate programs are taught face-to-face and online.  Applicants can go to http://www.gisc.tamucc.edu for more information on the Program, College and theUniversity.

  Required Qualifications:

  • Doctoral degree in a Geospatial Science or in a related field
  • Licensed State Land Surveyor
  • Professional experience in Land Surveying, Geographic Information Systems (GIS), and have a strong commitment to teaching excellence.
  • Ability to teach online

  Preferred Qualifications:

  • Prior experience in teaching geospatial science related courses
  • Experience in teaching at the professional level topics including geospatial surveying techniques, geodetic science, land boundary retracement, geospatial computations and adjustment, design and analysis of surveying data

  TO APPLY: http://hr.tamucc.edu/Job_Opportunities/index.html

  To be considered for the position, all required documentation must be uploaded. 

  A completed application will include:

  1. A letter of interest addressing qualifications listed,
   2. A statement of teaching philosophy,
   3. A curriculum vitae, including research/publication record,
   4. Indicators of teachingactivity/effectivenessor potential, and
   5. A list of three references

  Review of applications will begin immediately. The posting will remain open until a finalist has been selected.

  For more information, please contact:
  Professor Gary Jeffress, Ph.D., Search Committee Chairperson
  Director, Conrad Blucher Institute for Surveying & Science
  College of Science & Engineering
  Texas A&M University-Corpus Christi
  6300 Ocean Drive Unit # 5868
  Corpus Christi, Texas 78412-5808

  Email: gary.jeffress@tamucc.edu
  Website: http://gisc.tamucc.edu

  All positions are security-sensitive. Applicants are subject to a criminal history investigation, and employment is contingent upon the institution’s verification of credentials and/or other information required by the institution’s procedures, including the completion of the criminal history check.

  Equal Opportunity/Affirmative Action/Veterans/Disability Employer committed to diversity.

  To apply, visit https://tamus.wd1.myworkdayjobs.com/en-US/TAMUCC_External/job/Corpus-Christi-TAMUCC/Professional-Assistant-Professor–Geogra phic-Information-Science_R-006998

  ___________________

  Diana S. Sinton, Ph.D.

  Executive Director, UCGIS

  dianasinton@ucgis.org

  607.252.6851 (office)

  Read more »
 • Smart management odpadového hospodářství pro města a obce

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis sed cursus sapien, vitae fringilla sem. Duis convallis vel nunc at laoreet.

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis sed cursus sapien, vitae fringilla sem. Duis convallis vel nunc at laoreet.

  Big Heading

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis sed cursus sapien, vitae fringilla sem. Duis convallis vel nunc at laoreet.

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis sed cursus sapien, vitae fringilla sem. Duis convallis vel nunc at laoreet.

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis sed cursus sapien, vitae fringilla sem. Duis convallis vel nunc at laoreet.

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis sed cursus sapien, vitae fringilla sem. Duis convallis vel nunc at laoreet.

  ffb-id-“2bt3dlv3″{ margin-top: ; margin-right: ; margin-bottom: ; margin-left: ; padding-top: ; padding-right: ; padding-bottom: ; padding-left: ; } @media (min-width:768px) { ffb-id-“2bt3dlv3″{ margin-top: ; margin-right: ; margin-bottom: ; margin-left: ; padding-top: ; padding-right: ; padding-bottom: ; padding-left: ; } }@media (min-width:992px) { ffb-id-“2bt3dlv3″{ margin-top: ; margin-right: ; margin-bottom: ; margin-left: ; padding-top: ; padding-right: ; padding-bottom: ; padding-left: ; } }@media (min-width:1200px) { ffb-id-“2bt3dlv3″{ margin-top: ; margin-right: ; margin-bottom: ; margin-left: ; padding-top: ; padding-right: ; padding-bottom: ; padding-left: ; } }ffb-id-“2bt3dlv3″{ border-all: 1px solid rgba(128,128,128,0.4) !important; } ffb-id-“2bt3dlv3″{ box-shadow: 0px 3px 5px 0px rgba(0,0,0,0.18); } ffb-id-“2bt3dlv3″{ border-radius: !important; } { border: 10px solid red !important; } ffb-id-“2bt3dlv4″{ font-size: 20px !important; } ffb-id-“2bt3dlv4″ , ffb-id-“2bt3dlv4″:before, ffb-id-“2bt3dlv4″:after, ffb-id-“2bt3dlv4″:hover, ffb-id-“2bt3dlv4″:focus, ffb-id-“2bt3dlv4″ *, ffb-id-“2bt3dlv4″ *:before, ffb-id-“2bt3dlv4″ *:after, ffb-id-“2bt3dlv4″ *:hover, ffb-id-“2bt3dlv4″ *:focus{ font-size: 20px !important; } ffb-id-“2bt39t5m“{ margin-top: ; margin-right: ; margin-bottom: ; margin-left: ; padding-top: ; padding-right: ; padding-bottom: ; padding-left: ; } @media (min-width:768px) { ffb-id-“2bt39t5m“{ margin-top: ; margin-right: ; margin-bottom: ; margin-left: ; padding-top: ; padding-right: ; padding-bottom: ; padding-left: ; } }@media (min-width:992px) { ffb-id-“2bt39t5m“{ margin-top: ; margin-right: ; margin-bottom: ; margin-left: ; padding-top: ; padding-right: ; padding-bottom: ; padding-left: ; } }@media (min-width:1200px) { ffb-id-“2bt39t5m“{ margin-top: ; margin-right: ; margin-bottom: ; margin-left: ; padding-top: ; padding-right: ; padding-bottom: ; padding-left: ; } }ffb-id-“2bt39t5m“{ border-all: 1px solid rgba(128,128,128,0.4) !important; } ffb-id-“2bt39t5m“{ box-shadow: 0px 3px 5px 0px rgba(0,0,0,0.18); } ffb-id-“2bt39t5m“{ border-radius: !important; } { border: 10px solid red !important; } ffb-id-“2bt39nde“{ margin-top: ; margin-right: ; margin-bottom: ; margin-left: ; padding-top: ; padding-right: ; padding-bottom: ; padding-left: ; } @media (min-width:768px) { ffb-id-“2bt39nde“{ margin-top: ; margin-right: ; margin-bottom: ; margin-left: ; padding-top: ; padding-right: ; padding-bottom: ; padding-left: ; } }@media (min-width:992px) { ffb-id-“2bt39nde“{ margin-top: ; margin-right: ; margin-bottom: ; margin-left: ; padding-top: ; padding-right: ; padding-bottom: ; padding-left: ; } }@media (min-width:1200px) { ffb-id-“2bt39nde“{ margin-top: ; margin-right: ; margin-bottom: ; margin-left: ; padding-top: ; padding-right: ; padding-bottom: ; padding-left: ; } }ffb-id-“2bt39nde“{ border-all: 1px solid rgba(128,128,128,0.4) !important; } ffb-id-“2bt39nde“{ box-shadow: 0px 3px 5px 0px rgba(0,0,0,0.18); } ffb-id-“2bt39nde“{ border-radius: !important; } { border: 10px solid red !important; } ffb-id-“2bt38l0o“{ margin-top: ; margin-right: ; margin-bottom: ; margin-left: ; padding-top: ; padding-right: ; padding-bottom: ; padding-left: ; } @media (min-width:768px) { ffb-id-“2bt38l0o“{ margin-top: ; margin-right: ; margin-bottom: ; margin-left: ; padding-top: ; padding-right: ; padding-bottom: ; padding-left: ; } }@media (min-width:992px) { ffb-id-“2bt38l0o“{ margin-top: ; margin-right: ; margin-bottom: ; margin-left: ; padding-top: ; padding-right: ; padding-bottom: ; padding-left: ; } }@media (min-width:1200px) { ffb-id-“2bt38l0o“{ margin-top: ; margin-right: ; margin-bottom: ; margin-left: ; padding-top: ; padding-right: ; padding-bottom: ; padding-left: ; } }ffb-id-“2bt38l0o“{ border-all: 1px solid rgba(128,128,128,0.4) !important; } ffb-id-“2bt38l0o“{ box-shadow: 0px 3px 5px 0px rgba(0,0,0,0.18); } ffb-id-“2bt38l0o“{ border-radius: !important; } { border: 10px solid red !important; } ffb-id-“2bt2p1lh“{ margin-top: ; margin-right: ; margin-bottom: ; margin-left: ; padding-top: ; padding-right: ; padding-bottom: ; padding-left: ; } @media (min-width:768px) { ffb-id-“2bt2p1lh“{ margin-top: ; margin-right: ; margin-bottom: ; margin-left: ; padding-top: ; padding-right: ; padding-bottom: ; padding-left: ; } }@media (min-width:992px) { ffb-id-“2bt2p1lh“{ margin-top: ; margin-right: ; margin-bottom: ; margin-left: ; padding-top: ; padding-right: ; padding-bottom: ; padding-left: ; } }@media (min-width:1200px) { ffb-id-“2bt2p1lh“{ margin-top: ; margin-right: ; margin-bottom: ; margin-left: ; padding-top: ; padding-right: ; padding-bottom: ; padding-left: ; } }ffb-id-“2bt2p1lh“{ border-all: 1px solid rgba(128,128,128,0.4) !important; } ffb-id-“2bt2p1lh“{ box-shadow: 0px 3px 5px 0px rgba(0,0,0,0.18); } ffb-id-“2bt2p1lh“{ border-radius: !important; } { border: 10px solid red !important; } ffb-id-“2bt2a7mc“{ margin-top: ; margin-right: ; margin-bottom: ; margin-left: ; padding-top: ; padding-right: ; padding-bottom: ; padding-left: ; } @media (min-width:768px) { ffb-id-“2bt2a7mc“{ margin-top: ; margin-right: ; margin-bottom: ; margin-left: ; padding-top: ; padding-right: ; padding-bottom: ; padding-left: ; } }@media (min-width:992px) { ffb-id-“2bt2a7mc“{ margin-top: ; margin-right: ; margin-bottom: ; margin-left: ; padding-top: ; padding-right: ; padding-bottom: ; padding-left: ; } }@media (min-width:1200px) { ffb-id-“2bt2a7mc“{ margin-top: ; margin-right: ; margin-bottom: ; margin-left: ; padding-top: ; padding-right: ; padding-bottom: ; padding-left: ; } }ffb-id-“2bt2a7mc“{ border-all: 1px solid rgba(128,128,128,0.4) !important; } ffb-id-“2bt2a7mc“{ box-shadow: 0px 3px 5px 0px rgba(0,0,0,0.18); } ffb-id-“2bt2a7mc“{ border-radius: !important; } { border: 10px solid red !important; } ffb-id-“2bt2bbdo“{ font-size: 20px !important; } ffb-id-“2bt2bbdo“ , ffb-id-“2bt2bbdo“:before, ffb-id-“2bt2bbdo“:after, ffb-id-“2bt2bbdo“:hover, ffb-id-“2bt2bbdo“:focus, ffb-id-“2bt2bbdo“ *, ffb-id-“2bt2bbdo“ *:before, ffb-id-“2bt2bbdo“ *:after, ffb-id-“2bt2bbdo“ *:hover, ffb-id-“2bt2bbdo“ *:focus{ font-size: 20px !important; } ffb-id-“2bt24pfq“{ margin-top: ; margin-right: ; margin-bottom: ; margin-left: ; padding-top: ; padding-right: ; padding-bottom: ; padding-left: ; } @media (min-width:768px) { ffb-id-“2bt24pfq“{ margin-top: ; margin-right: ; margin-bottom: ; margin-left: ; padding-top: ; padding-right: ; padding-bottom: ; padding-left: ; } }@media (min-width:992px) { ffb-id-“2bt24pfq“{ margin-top: ; margin-right: ; margin-bottom: ; margin-left: ; padding-top: ; padding-right: ; padding-bottom: ; padding-left: ; } }@media (min-width:1200px) { ffb-id-“2bt24pfq“{ margin-top: ; margin-right: ; margin-bottom: ; margin-left: ; padding-top: ; padding-right: ; padding-bottom: ; padding-left: ; } }ffb-id-“2bt24pfq“{ border-all: 1px solid rgba(128,128,128,0.4) !important; } ffb-id-“2bt24pfq“{ box-shadow: 0px 3px 5px 0px rgba(0,0,0,0.18); } ffb-id-“2bt24pfq“{ border-radius: !important; } { border: 10px solid red !important; } .ffb-id-14l18lck{ text-align: center !important;}.ffb-id-14l18lck ,.ffb-id-14l18lck:before,.ffb-id-14l18lck:after,.ffb-id-14l18lck:hover,.ffb-id-14l18lck:focus,.ffb-id-14l18lck *,.ffb-id-14l18lck *:before,.ffb-id-14l18lck *:after,.ffb-id-14l18lck *:hover,.ffb-id-14l18lck *:focus{ text-align: center !important;}@media (min-width:992px) { .ffb-id-14l18lck{ text-align: left !important;}}@media (min-width:992px) { .ffb-id-14l18lck ,.ffb-id-14l18lck:before,.ffb-id-14l18lck:after,.ffb-id-14l18lck:hover,.ffb-id-14l18lck:focus,.ffb-id-14l18lck *,.ffb-id-14l18lck *:before,.ffb-id-14l18lck *:after,.ffb-id-14l18lck *:hover,.ffb-id-14l18lck *:focus{ text-align: left !important;}}ffb-id-“281fh183″{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}@media (min-width:768px) { ffb-id-“281fh183″{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}}@media (min-width:992px) { ffb-id-“281fh183″{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}}@media (min-width:1200px) { ffb-id-“281fh183″{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}}ffb-id-“281fh183″{ border-all: 1px solid rgba(128,128,128,0.4) !important;}ffb-id-“281fh183″{ box-shadow: 0px 3px 5px 0px rgba(0,0,0,0.18);}ffb-id-“281fh183″{ border-radius: !important;}{ border: 10px solid red !important;}ffb-id-“281fha23″ .ffb-button1-1.ffb-block-button-1-0.btn-base-brd-slide{ color:#ffffff;}ffb-id-“281fha23″ .ffb-button1-1.ffb-block-button-1-0.btn-base-brd-slide:hover{ color:#ffffff;}ffb-id-“281fha23″ .ffb-button1-1.ffb-block-button-1-0.btn-base-brd-slide{ border-color: transparent;}ffb-id-“281fha23″ .ffb-button1-1.ffb-block-button-1-0.btn-base-brd-slide:hover{ border-color: transparent;}ffb-id-“281fha23″ .ffb-button1-1.ffb-block-button-1-0.btn-base-brd-slide{ background-color:#ffa332;}ffb-id-“281fha23″ .ffb-button1-1.ffb-block-button-1-0.btn-base-brd-slide:hover{ background-color:#4c2791;}ffb-id-“281fha23″ .ffb-button1-1{ text-decoration: none !important;}ffb-id-“281fha23″ .ffb-button1-1:before,ffb-id-“281fha23″ .ffb-button1-1:after,ffb-id-“281fha23″ .ffb-button1-1:hover,ffb-id-“281fha23″ .ffb-button1-1:focus,ffb-id-“281fha23″ .ffb-button1-1 *,ffb-id-“281fha23″ .ffb-button1-1 *:before,ffb-id-“281fha23″ .ffb-button1-1 *:after,ffb-id-“281fha23″ .ffb-button1-1 *:hover,ffb-id-“281fha23″ .ffb-button1-1 *:focus{ text-decoration: none !important;}ffb-id-“281fha23″ .ffb-button1-1{ font-weight: 600 !important;}ffb-id-“281fha23″ .ffb-button1-1 ,ffb-id-“281fha23″ .ffb-button1-1:before,ffb-id-“281fha23″ .ffb-button1-1:after,ffb-id-“281fha23″ .ffb-button1-1:hover,ffb-id-“281fha23″ .ffb-button1-1:focus,ffb-id-“281fha23″ .ffb-button1-1 *,ffb-id-“281fha23″ .ffb-button1-1 *:before,ffb-id-“281fha23″ .ffb-button1-1 *:after,ffb-id-“281fha23″ .ffb-button1-1 *:hover,ffb-id-“281fha23″ .ffb-button1-1 *:focus{ font-weight: 600 !important;}@media (min-width:768px) { ffb-id-“281fha23″ .ffb-button1-1{ font-weight: 600 !important;}}@media (min-width:768px) { ffb-id-“281fha23″ .ffb-button1-1 ,ffb-id-“281fha23″ .ffb-button1-1:before,ffb-id-“281fha23″ .ffb-button1-1:after,ffb-id-“281fha23″ .ffb-button1-1:hover,ffb-id-“281fha23″ .ffb-button1-1:focus,ffb-id-“281fha23″ .ffb-button1-1 *,ffb-id-“281fha23″ .ffb-button1-1 *:before,ffb-id-“281fha23″ .ffb-button1-1 *:after,ffb-id-“281fha23″ .ffb-button1-1 *:hover,ffb-id-“281fha23″ .ffb-button1-1 *:focus{ font-weight: 600 !important;}}@media (min-width:992px) { ffb-id-“281fha23″ .ffb-button1-1{ font-weight: 600 !important;}}@media (min-width:992px) { ffb-id-“281fha23″ .ffb-button1-1 ,ffb-id-“281fha23″ .ffb-button1-1:before,ffb-id-“281fha23″ .ffb-button1-1:after,ffb-id-“281fha23″ .ffb-button1-1:hover,ffb-id-“281fha23″ .ffb-button1-1:focus,ffb-id-“281fha23″ .ffb-button1-1 *,ffb-id-“281fha23″ .ffb-button1-1 *:before,ffb-id-“281fha23″ .ffb-button1-1 *:after,ffb-id-“281fha23″ .ffb-button1-1 *:hover,ffb-id-“281fha23″ .ffb-button1-1 *:focus{ font-weight: 600 !important;}}@media (min-width:1200px) { ffb-id-“281fha23″ .ffb-button1-1{ font-weight: 600 !important;}}@media (min-width:1200px) { ffb-id-“281fha23″ .ffb-button1-1 ,ffb-id-“281fha23″ .ffb-button1-1:before,ffb-id-“281fha23″ .ffb-button1-1:after,ffb-id-“281fha23″ .ffb-button1-1:hover,ffb-id-“281fha23″ .ffb-button1-1:focus,ffb-id-“281fha23″ .ffb-button1-1 *,ffb-id-“281fha23″ .ffb-button1-1 *:before,ffb-id-“281fha23″ .ffb-button1-1 *:after,ffb-id-“281fha23″ .ffb-button1-1 *:hover,ffb-id-“281fha23″ .ffb-button1-1 *:focus{ font-weight: 600 !important;}}ffb-id-“27v0f5ci“{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}@media (min-width:768px) { ffb-id-“27v0f5ci“{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}}@media (min-width:992px) { ffb-id-“27v0f5ci“{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}}@media (min-width:1200px) { ffb-id-“27v0f5ci“{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}}ffb-id-“27v0f5ci“{ border-all: 1px solid rgba(128,128,128,0.4) !important;}ffb-id-“27v0f5ci“{ box-shadow: 0px 3px 5px 0px rgba(0,0,0,0.18);}ffb-id-“27v0f5ci“{ border-radius: !important;}{ border: 10px solid red !important;}ffb-id-“27v0f5cj“{ font-size: 20px !important;}ffb-id-“27v0f5cj“ ,ffb-id-“27v0f5cj“:before,ffb-id-“27v0f5cj“:after,ffb-id-“27v0f5cj“:hover,ffb-id-“27v0f5cj“:focus,ffb-id-“27v0f5cj“ *,ffb-id-“27v0f5cj“ *:before,ffb-id-“27v0f5cj“ *:after,ffb-id-“27v0f5cj“ *:hover,ffb-id-“27v0f5cj“ *:focus{ font-size: 20px !important;}ffb-id-“27uvn0p5″{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}@media (min-width:768px) { ffb-id-“27uvn0p5″{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}}@media (min-width:992px) { ffb-id-“27uvn0p5″{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}}@media (min-width:1200px) { ffb-id-“27uvn0p5″{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}}ffb-id-“27uvn0p5″{ border-all: 1px solid rgba(128,128,128,0.4) !important;}ffb-id-“27uvn0p5″{ box-shadow: 0px 3px 5px 0px rgba(0,0,0,0.18);}ffb-id-“27uvn0p5″{ border-radius: !important;}{ border: 10px solid red !important;}ffb-id-“27uvr0oo“{ font-size: 20px !important;}ffb-id-“27uvr0oo“ ,ffb-id-“27uvr0oo“:before,ffb-id-“27uvr0oo“:after,ffb-id-“27uvr0oo“:hover,ffb-id-“27uvr0oo“:focus,ffb-id-“27uvr0oo“ *,ffb-id-“27uvr0oo“ *:before,ffb-id-“27uvr0oo“ *:after,ffb-id-“27uvr0oo“ *:hover,ffb-id-“27uvr0oo“ *:focus{ font-size: 20px !important;}ffb-id-“27uvmoi1″{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}@media (min-width:768px) { ffb-id-“27uvmoi1″{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}}@media (min-width:992px) { ffb-id-“27uvmoi1″{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}}@media (min-width:1200px) { ffb-id-“27uvmoi1″{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}}ffb-id-“27uvmoi1″{ border-all: 1px solid rgba(128,128,128,0.4) !important;}ffb-id-“27uvmoi1″{ box-shadow: 0px 3px 5px 0px rgba(0,0,0,0.18);}ffb-id-“27uvmoi1″{ border-radius: !important;}{ border: 10px solid red !important;}ffb-id-“27uvptbl“{ font-size: 20px !important;}ffb-id-“27uvptbl“ ,ffb-id-“27uvptbl“:before,ffb-id-“27uvptbl“:after,ffb-id-“27uvptbl“:hover,ffb-id-“27uvptbl“:focus,ffb-id-“27uvptbl“ *,ffb-id-“27uvptbl“ *:before,ffb-id-“27uvptbl“ *:after,ffb-id-“27uvptbl“ *:hover,ffb-id-“27uvptbl“ *:focus{ font-size: 20px !important;}ffb-id-“27uvmfm4″{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}@media (min-width:768px) { ffb-id-“27uvmfm4″{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}}@media (min-width:992px) { ffb-id-“27uvmfm4″{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}}@media (min-width:1200px) { ffb-id-“27uvmfm4″{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}}ffb-id-“27uvmfm4″{ border-all: 1px solid rgba(128,128,128,0.4) !important;}ffb-id-“27uvmfm4″{ box-shadow: 0px 3px 5px 0px rgba(0,0,0,0.18);}ffb-id-“27uvmfm4″{ border-radius: !important;}{ border: 10px solid red !important;}ffb-id-“27v09lf9″{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}@media (min-width:768px) { ffb-id-“27v09lf9″{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}}@media (min-width:992px) { ffb-id-“27v09lf9″{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}}@media (min-width:1200px) { ffb-id-“27v09lf9″{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}}ffb-id-“27v09lf9″{ border-all: 1px solid rgba(128,128,128,0.4) !important;}ffb-id-“27v09lf9″{ box-shadow: 0px 3px 5px 0px rgba(0,0,0,0.18);}ffb-id-“27v09lf9″{ border-radius: !important;}{ border: 10px solid red !important;}ffb-id-“27v0aakp“{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}@media (min-width:768px) { ffb-id-“27v0aakp“{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}}@media (min-width:992px) { ffb-id-“27v0aakp“{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}}@media (min-width:1200px) { ffb-id-“27v0aakp“{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}}ffb-id-“27v0aakp“{ border-all: 1px solid rgba(128,128,128,0.4) !important;}ffb-id-“27v0aakp“{ box-shadow: 0px 3px 5px 0px rgba(0,0,0,0.18);}ffb-id-“27v0aakp“{ border-radius: !important;}{ border: 10px solid red !important;}ffb-id-“27uv7edr“{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}@media (min-width:768px) { ffb-id-“27uv7edr“{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}}@media (min-width:992px) { ffb-id-“27uv7edr“{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}}@media (min-width:1200px) { ffb-id-“27uv7edr“{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}}ffb-id-“27uv7edr“{ border-all: 1px solid rgba(128,128,128,0.4) !important;}ffb-id-“27uv7edr“{ box-shadow: 0px 3px 5px 0px rgba(0,0,0,0.18);}ffb-id-“27uv7edr“{ border-radius: !important;}{ border: 10px solid red !important;}ffb-id-“27uv7eds“{ font-size: 20px !important;}ffb-id-“27uv7eds“ ,ffb-id-“27uv7eds“:before,ffb-id-“27uv7eds“:after,ffb-id-“27uv7eds“:hover,ffb-id-“27uv7eds“:focus,ffb-id-“27uv7eds“ *,ffb-id-“27uv7eds“ *:before,ffb-id-“27uv7eds“ *:after,ffb-id-“27uv7eds“ *:hover,ffb-id-“27uv7eds“ *:focus{ font-size: 20px !important;}ffb-id-“27uv6rnk“{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}@media (min-width:768px) { ffb-id-“27uv6rnk“{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}}@media (min-width:992px) { ffb-id-“27uv6rnk“{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}}@media (min-width:1200px) { ffb-id-“27uv6rnk“{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}}ffb-id-“27uv6rnk“{ border-all: 1px solid rgba(128,128,128,0.4) !important;}ffb-id-“27uv6rnk“{ box-shadow: 0px 3px 5px 0px rgba(0,0,0,0.18);}ffb-id-“27uv6rnk“{ border-radius: !important;}{ border: 10px solid red !important;}ffb-id-“27uuosqf“{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}@media (min-width:768px) { ffb-id-“27uuosqf“{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}}@media (min-width:992px) { ffb-id-“27uuosqf“{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}}@media (min-width:1200px) { ffb-id-“27uuosqf“{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}}ffb-id-“27uuosqf“{ border-all: 1px solid rgba(128,128,128,0.4) !important;}ffb-id-“27uuosqf“{ box-shadow: 0px 3px 5px 0px rgba(0,0,0,0.18);}ffb-id-“27uuosqf“{ border-radius: !important;}{ border: 10px solid red !important;}ffb-id-“24l6dc4a“{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}@media (min-width:768px) { ffb-id-“24l6dc4a“{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}}@media (min-width:992px) { ffb-id-“24l6dc4a“{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}}@media (min-width:1200px) { ffb-id-“24l6dc4a“{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}}ffb-id-“24l6dc4a“{ border-all: 1px solid rgba(128,128,128,0.4) !important;}ffb-id-“24l6dc4a“{ box-shadow: 0px 3px 5px 0px rgba(0,0,0,0.18);}ffb-id-“24l6dc4a“{ border-radius: !important;}{ border: 10px solid red !important;}ffb-id-“24l6tra8″{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}@media (min-width:768px) { ffb-id-“24l6tra8″{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}}@media (min-width:992px) { ffb-id-“24l6tra8″{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}}@media (min-width:1200px) { ffb-id-“24l6tra8″{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}}ffb-id-“24l6tra8″{ border-all: 1px solid rgba(128,128,128,0.4) !important;}ffb-id-“24l6tra8″{ box-shadow: 0px 3px 5px 0px rgba(0,0,0,0.18);}ffb-id-“24l6tra8″{ border-radius: !important;}{ border: 10px solid red !important;}ffb-id-“24l6tra9″{ font-size: 20px !important;}ffb-id-“24l6tra9″ ,ffb-id-“24l6tra9″:before,ffb-id-“24l6tra9″:after,ffb-id-“24l6tra9″:hover,ffb-id-“24l6tra9″:focus,ffb-id-“24l6tra9″ *,ffb-id-“24l6tra9″ *:before,ffb-id-“24l6tra9″ *:after,ffb-id-“24l6tra9″ *:hover,ffb-id-“24l6tra9″ *:focus{ font-size: 20px !important;}ffb-id-“14l18lcl“{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}@media (min-width:768px) { ffb-id-“14l18lcl“{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}}@media (min-width:992px) { ffb-id-“14l18lcl“{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}}@media (min-width:1200px) { ffb-id-“14l18lcl“{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}}ffb-id-“14l18lcl“{ border-all: 1px solid rgba(128,128,128,0.4) !important;}ffb-id-“14l18lcl“{ box-shadow: 0px 3px 5px 0px rgba(0,0,0,0.18);}ffb-id-“14l18lcl“{ border-radius: !important;}{ border: 10px solid red !important;}ffb-id-“pk3copb“{ font-size: 20px !important;}ffb-id-“pk3copb“ ,ffb-id-“pk3copb“:before,ffb-id-“pk3copb“:after,ffb-id-“pk3copb“:hover,ffb-id-“pk3copb“:focus,ffb-id-“pk3copb“ *,ffb-id-“pk3copb“ *:before,ffb-id-“pk3copb“ *:after,ffb-id-“pk3copb“ *:hover,ffb-id-“pk3copb“ *:focus{ font-size: 20px !important;}(function($){ jQuery(document).ready(function($) { $('ffb-id-“2bt3dlv3″').css('background','red'); }); })(jQuery); (function($){ jQuery(document).ready(function($) { $('ffb-id-“2bt39t5m“').css('background','red'); }); })(jQuery); (function($){ jQuery(document).ready(function($) { $('ffb-id-“2bt39nde“').css('background','red'); }); })(jQuery); (function($){ jQuery(document).ready(function($) { $('ffb-id-“2bt38l0o“').css('background','red'); }); })(jQuery); (function($){ jQuery(document).ready(function($) { $('ffb-id-“2bt2p1lh“').css('background','red'); }); })(jQuery); (function($){ jQuery(document).ready(function($) { $('ffb-id-“2bt2a7mc“').css('background','red'); }); })(jQuery); (function($){ jQuery(document).ready(function($) { $('ffb-id-“2bt24pfq“').css('background','red'); }); })(jQuery); (function($){ jQuery(document).ready(function($) { $('ffb-id-“281fh183″').css('background','red'); }); })(jQuery); (function($){ jQuery(document).ready(function($) { $('ffb-id-“27v0f5ci“').css('background','red'); }); })(jQuery); (function($){ jQuery(document).ready(function($) { $('ffb-id-“27uvn0p5″').css('background','red'); }); })(jQuery); (function($){ jQuery(document).ready(function($) { $('ffb-id-“27uvmoi1″').css('background','red'); }); })(jQuery); (function($){ jQuery(document).ready(function($) { $('ffb-id-“27uvmfm4″').css('background','red'); }); })(jQuery); (function($){ jQuery(document).ready(function($) { $('ffb-id-“27v09lf9″').css('background','red'); }); })(jQuery); (function($){ jQuery(document).ready(function($) { $('ffb-id-“27v0aakp“').css('background','red'); }); })(jQuery); (function($){ jQuery(document).ready(function($) { $('ffb-id-“27uv7edr“').css('background','red'); }); })(jQuery); (function($){ jQuery(document).ready(function($) { $('ffb-id-“27uv6rnk“').css('background','red'); }); })(jQuery); (function($){ jQuery(document).ready(function($) { $('ffb-id-“27uuosqf“').css('background','red'); }); })(jQuery); (function($){ jQuery(document).ready(function($) { $('ffb-id-“24l6dc4a“').css('background','red'); }); })(jQuery); (function($){ jQuery(document).ready(function($) { $('ffb-id-“24l6tra8″').css('background','red'); }); })(jQuery); (function($){ jQuery(document).ready(function($) { $('ffb-id-“14l18lcl“').css('background','red'); }); })(jQuery);

  The post Smart management odpadového hospodářství pro města a obce appeared first on T-MAPY spol. s r.o..

  Read more »
 • E-SHOP.REPORT hlásí integraci s CORPIS MAPS

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis sed cursus sapien, vitae fringilla sem. Duis convallis vel nunc at laoreet.

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis sed cursus sapien, vitae fringilla sem. Duis convallis vel nunc at laoreet.

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis sed cursus sapien, vitae fringilla sem. Duis convallis vel nunc at laoreet.

  Big Heading

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis sed cursus sapien, vitae fringilla sem. Duis convallis vel nunc at laoreet.

  .ffb-id-14l18lck{ text-align: center !important; } .ffb-id-14l18lck , .ffb-id-14l18lck:before, .ffb-id-14l18lck:after, .ffb-id-14l18lck:hover, .ffb-id-14l18lck:focus, .ffb-id-14l18lck *, .ffb-id-14l18lck *:before, .ffb-id-14l18lck *:after, .ffb-id-14l18lck *:hover, .ffb-id-14l18lck *:focus{ text-align: center !important; } @media (min-width:992px) { .ffb-id-14l18lck{ text-align: left !important; } }@media (min-width:992px) { .ffb-id-14l18lck , .ffb-id-14l18lck:before, .ffb-id-14l18lck:after, .ffb-id-14l18lck:hover, .ffb-id-14l18lck:focus, .ffb-id-14l18lck *, .ffb-id-14l18lck *:before, .ffb-id-14l18lck *:after, .ffb-id-14l18lck *:hover, .ffb-id-14l18lck *:focus{ text-align: left !important; } }ffb-id-“281fh183″{ margin-top: ; margin-right: ; margin-bottom: ; margin-left: ; padding-top: ; padding-right: ; padding-bottom: ; padding-left: ; } @media (min-width:768px) { ffb-id-“281fh183″{ margin-top: ; margin-right: ; margin-bottom: ; margin-left: ; padding-top: ; padding-right: ; padding-bottom: ; padding-left: ; } }@media (min-width:992px) { ffb-id-“281fh183″{ margin-top: ; margin-right: ; margin-bottom: ; margin-left: ; padding-top: ; padding-right: ; padding-bottom: ; padding-left: ; } }@media (min-width:1200px) { ffb-id-“281fh183″{ margin-top: ; margin-right: ; margin-bottom: ; margin-left: ; padding-top: ; padding-right: ; padding-bottom: ; padding-left: ; } }ffb-id-“281fh183″{ border-all: 1px solid rgba(128,128,128,0.4) !important; } ffb-id-“281fh183″{ box-shadow: 0px 3px 5px 0px rgba(0,0,0,0.18); } ffb-id-“281fh183″{ border-radius: !important; } { border: 10px solid red !important; } ffb-id-“281fha23″ .ffb-button1-1.ffb-block-button-1-0.btn-base-brd-slide{ color:#ffffff; } ffb-id-“281fha23″ .ffb-button1-1.ffb-block-button-1-0.btn-base-brd-slide:hover{ color:#ffffff; } ffb-id-“281fha23″ .ffb-button1-1.ffb-block-button-1-0.btn-base-brd-slide{ border-color: transparent; } ffb-id-“281fha23″ .ffb-button1-1.ffb-block-button-1-0.btn-base-brd-slide:hover{ border-color: transparent; } ffb-id-“281fha23″ .ffb-button1-1.ffb-block-button-1-0.btn-base-brd-slide{ background-color:#ffa332; } ffb-id-“281fha23″ .ffb-button1-1.ffb-block-button-1-0.btn-base-brd-slide:hover{ background-color:#4c2791; } ffb-id-“281fha23″ .ffb-button1-1{ text-decoration: none !important; } ffb-id-“281fha23″ .ffb-button1-1:before, ffb-id-“281fha23″ .ffb-button1-1:after, ffb-id-“281fha23″ .ffb-button1-1:hover, ffb-id-“281fha23″ .ffb-button1-1:focus, ffb-id-“281fha23″ .ffb-button1-1 *, ffb-id-“281fha23″ .ffb-button1-1 *:before, ffb-id-“281fha23″ .ffb-button1-1 *:after, ffb-id-“281fha23″ .ffb-button1-1 *:hover, ffb-id-“281fha23″ .ffb-button1-1 *:focus{ text-decoration: none !important; } ffb-id-“281fha23″ .ffb-button1-1{ font-weight: 600 !important; } ffb-id-“281fha23″ .ffb-button1-1 , ffb-id-“281fha23″ .ffb-button1-1:before, ffb-id-“281fha23″ .ffb-button1-1:after, ffb-id-“281fha23″ .ffb-button1-1:hover, ffb-id-“281fha23″ .ffb-button1-1:focus, ffb-id-“281fha23″ .ffb-button1-1 *, ffb-id-“281fha23″ .ffb-button1-1 *:before, ffb-id-“281fha23″ .ffb-button1-1 *:after, ffb-id-“281fha23″ .ffb-button1-1 *:hover, ffb-id-“281fha23″ .ffb-button1-1 *:focus{ font-weight: 600 !important; } @media (min-width:768px) { ffb-id-“281fha23″ .ffb-button1-1{ font-weight: 600 !important; } }@media (min-width:768px) { ffb-id-“281fha23″ .ffb-button1-1 , ffb-id-“281fha23″ .ffb-button1-1:before, ffb-id-“281fha23″ .ffb-button1-1:after, ffb-id-“281fha23″ .ffb-button1-1:hover, ffb-id-“281fha23″ .ffb-button1-1:focus, ffb-id-“281fha23″ .ffb-button1-1 *, ffb-id-“281fha23″ .ffb-button1-1 *:before, ffb-id-“281fha23″ .ffb-button1-1 *:after, ffb-id-“281fha23″ .ffb-button1-1 *:hover, ffb-id-“281fha23″ .ffb-button1-1 *:focus{ font-weight: 600 !important; } }@media (min-width:992px) { ffb-id-“281fha23″ .ffb-button1-1{ font-weight: 600 !important; } }@media (min-width:992px) { ffb-id-“281fha23″ .ffb-button1-1 , ffb-id-“281fha23″ .ffb-button1-1:before, ffb-id-“281fha23″ .ffb-button1-1:after, ffb-id-“281fha23″ .ffb-button1-1:hover, ffb-id-“281fha23″ .ffb-button1-1:focus, ffb-id-“281fha23″ .ffb-button1-1 *, ffb-id-“281fha23″ .ffb-button1-1 *:before, ffb-id-“281fha23″ .ffb-button1-1 *:after, ffb-id-“281fha23″ .ffb-button1-1 *:hover, ffb-id-“281fha23″ .ffb-button1-1 *:focus{ font-weight: 600 !important; } }@media (min-width:1200px) { ffb-id-“281fha23″ .ffb-button1-1{ font-weight: 600 !important; } }@media (min-width:1200px) { ffb-id-“281fha23″ .ffb-button1-1 , ffb-id-“281fha23″ .ffb-button1-1:before, ffb-id-“281fha23″ .ffb-button1-1:after, ffb-id-“281fha23″ .ffb-button1-1:hover, ffb-id-“281fha23″ .ffb-button1-1:focus, ffb-id-“281fha23″ .ffb-button1-1 *, ffb-id-“281fha23″ .ffb-button1-1 *:before, ffb-id-“281fha23″ .ffb-button1-1 *:after, ffb-id-“281fha23″ .ffb-button1-1 *:hover, ffb-id-“281fha23″ .ffb-button1-1 *:focus{ font-weight: 600 !important; } }ffb-id-“27v0f5ci“{ margin-top: ; margin-right: ; margin-bottom: ; margin-left: ; padding-top: ; padding-right: ; padding-bottom: ; padding-left: ; } @media (min-width:768px) { ffb-id-“27v0f5ci“{ margin-top: ; margin-right: ; margin-bottom: ; margin-left: ; padding-top: ; padding-right: ; padding-bottom: ; padding-left: ; } }@media (min-width:992px) { ffb-id-“27v0f5ci“{ margin-top: ; margin-right: ; margin-bottom: ; margin-left: ; padding-top: ; padding-right: ; padding-bottom: ; padding-left: ; } }@media (min-width:1200px) { ffb-id-“27v0f5ci“{ margin-top: ; margin-right: ; margin-bottom: ; margin-left: ; padding-top: ; padding-right: ; padding-bottom: ; padding-left: ; } }ffb-id-“27v0f5ci“{ border-all: 1px solid rgba(128,128,128,0.4) !important; } ffb-id-“27v0f5ci“{ box-shadow: 0px 3px 5px 0px rgba(0,0,0,0.18); } ffb-id-“27v0f5ci“{ border-radius: !important; } { border: 10px solid red !important; } ffb-id-“27v0f5cj“{ font-size: 20px !important; } ffb-id-“27v0f5cj“ , ffb-id-“27v0f5cj“:before, ffb-id-“27v0f5cj“:after, ffb-id-“27v0f5cj“:hover, ffb-id-“27v0f5cj“:focus, ffb-id-“27v0f5cj“ *, ffb-id-“27v0f5cj“ *:before, ffb-id-“27v0f5cj“ *:after, ffb-id-“27v0f5cj“ *:hover, ffb-id-“27v0f5cj“ *:focus{ font-size: 20px !important; } ffb-id-“27uvn0p5″{ margin-top: ; margin-right: ; margin-bottom: ; margin-left: ; padding-top: ; padding-right: ; padding-bottom: ; padding-left: ; } @media (min-width:768px) { ffb-id-“27uvn0p5″{ margin-top: ; margin-right: ; margin-bottom: ; margin-left: ; padding-top: ; padding-right: ; padding-bottom: ; padding-left: ; } }@media (min-width:992px) { ffb-id-“27uvn0p5″{ margin-top: ; margin-right: ; margin-bottom: ; margin-left: ; padding-top: ; padding-right: ; padding-bottom: ; padding-left: ; } }@media (min-width:1200px) { ffb-id-“27uvn0p5″{ margin-top: ; margin-right: ; margin-bottom: ; margin-left: ; padding-top: ; padding-right: ; padding-bottom: ; padding-left: ; } }ffb-id-“27uvn0p5″{ border-all: 1px solid rgba(128,128,128,0.4) !important; } ffb-id-“27uvn0p5″{ box-shadow: 0px 3px 5px 0px rgba(0,0,0,0.18); } ffb-id-“27uvn0p5″{ border-radius: !important; } { border: 10px solid red !important; } ffb-id-“27uvr0oo“{ font-size: 20px !important; } ffb-id-“27uvr0oo“ , ffb-id-“27uvr0oo“:before, ffb-id-“27uvr0oo“:after, ffb-id-“27uvr0oo“:hover, ffb-id-“27uvr0oo“:focus, ffb-id-“27uvr0oo“ *, ffb-id-“27uvr0oo“ *:before, ffb-id-“27uvr0oo“ *:after, ffb-id-“27uvr0oo“ *:hover, ffb-id-“27uvr0oo“ *:focus{ font-size: 20px !important; } ffb-id-“27uvmoi1″{ margin-top: ; margin-right: ; margin-bottom: ; margin-left: ; padding-top: ; padding-right: ; padding-bottom: ; padding-left: ; } @media (min-width:768px) { ffb-id-“27uvmoi1″{ margin-top: ; margin-right: ; margin-bottom: ; margin-left: ; padding-top: ; padding-right: ; padding-bottom: ; padding-left: ; } }@media (min-width:992px) { ffb-id-“27uvmoi1″{ margin-top: ; margin-right: ; margin-bottom: ; margin-left: ; padding-top: ; padding-right: ; padding-bottom: ; padding-left: ; } }@media (min-width:1200px) { ffb-id-“27uvmoi1″{ margin-top: ; margin-right: ; margin-bottom: ; margin-left: ; padding-top: ; padding-right: ; padding-bottom: ; padding-left: ; } }ffb-id-“27uvmoi1″{ border-all: 1px solid rgba(128,128,128,0.4) !important; } ffb-id-“27uvmoi1″{ box-shadow: 0px 3px 5px 0px rgba(0,0,0,0.18); } ffb-id-“27uvmoi1″{ border-radius: !important; } { border: 10px solid red !important; } ffb-id-“27uvptbl“{ font-size: 20px !important; } ffb-id-“27uvptbl“ , ffb-id-“27uvptbl“:before, ffb-id-“27uvptbl“:after, ffb-id-“27uvptbl“:hover, ffb-id-“27uvptbl“:focus, ffb-id-“27uvptbl“ *, ffb-id-“27uvptbl“ *:before, ffb-id-“27uvptbl“ *:after, ffb-id-“27uvptbl“ *:hover, ffb-id-“27uvptbl“ *:focus{ font-size: 20px !important; } ffb-id-“27uvmfm4″{ margin-top: ; margin-right: ; margin-bottom: ; margin-left: ; padding-top: ; padding-right: ; padding-bottom: ; padding-left: ; } @media (min-width:768px) { ffb-id-“27uvmfm4″{ margin-top: ; margin-right: ; margin-bottom: ; margin-left: ; padding-top: ; padding-right: ; padding-bottom: ; padding-left: ; } }@media (min-width:992px) { ffb-id-“27uvmfm4″{ margin-top: ; margin-right: ; margin-bottom: ; margin-left: ; padding-top: ; padding-right: ; padding-bottom: ; padding-left: ; } }@media (min-width:1200px) { ffb-id-“27uvmfm4″{ margin-top: ; margin-right: ; margin-bottom: ; margin-left: ; padding-top: ; padding-right: ; padding-bottom: ; padding-left: ; } }ffb-id-“27uvmfm4″{ border-all: 1px solid rgba(128,128,128,0.4) !important; } ffb-id-“27uvmfm4″{ box-shadow: 0px 3px 5px 0px rgba(0,0,0,0.18); } ffb-id-“27uvmfm4″{ border-radius: !important; } { border: 10px solid red !important; } ffb-id-“27v09lf9″{ margin-top: ; margin-right: ; margin-bottom: ; margin-left: ; padding-top: ; padding-right: ; padding-bottom: ; padding-left: ; } @media (min-width:768px) { ffb-id-“27v09lf9″{ margin-top: ; margin-right: ; margin-bottom: ; margin-left: ; padding-top: ; padding-right: ; padding-bottom: ; padding-left: ; } }@media (min-width:992px) { ffb-id-“27v09lf9″{ margin-top: ; margin-right: ; margin-bottom: ; margin-left: ; padding-top: ; padding-right: ; padding-bottom: ; padding-left: ; } }@media (min-width:1200px) { ffb-id-“27v09lf9″{ margin-top: ; margin-right: ; margin-bottom: ; margin-left: ; padding-top: ; padding-right: ; padding-bottom: ; padding-left: ; } }ffb-id-“27v09lf9″{ border-all: 1px solid rgba(128,128,128,0.4) !important; } ffb-id-“27v09lf9″{ box-shadow: 0px 3px 5px 0px rgba(0,0,0,0.18); } ffb-id-“27v09lf9″{ border-radius: !important; } { border: 10px solid red !important; } ffb-id-“27v0aakp“{ margin-top: ; margin-right: ; margin-bottom: ; margin-left: ; padding-top: ; padding-right: ; padding-bottom: ; padding-left: ; } @media (min-width:768px) { ffb-id-“27v0aakp“{ margin-top: ; margin-right: ; margin-bottom: ; margin-left: ; padding-top: ; padding-right: ; padding-bottom: ; padding-left: ; } }@media (min-width:992px) { ffb-id-“27v0aakp“{ margin-top: ; margin-right: ; margin-bottom: ; margin-left: ; padding-top: ; padding-right: ; padding-bottom: ; padding-left: ; } }@media (min-width:1200px) { ffb-id-“27v0aakp“{ margin-top: ; margin-right: ; margin-bottom: ; margin-left: ; padding-top: ; padding-right: ; padding-bottom: ; padding-left: ; } }ffb-id-“27v0aakp“{ border-all: 1px solid rgba(128,128,128,0.4) !important; } ffb-id-“27v0aakp“{ box-shadow: 0px 3px 5px 0px rgba(0,0,0,0.18); } ffb-id-“27v0aakp“{ border-radius: !important; } { border: 10px solid red !important; } ffb-id-“27uv7edr“{ margin-top: ; margin-right: ; margin-bottom: ; margin-left: ; padding-top: ; padding-right: ; padding-bottom: ; padding-left: ; } @media (min-width:768px) { ffb-id-“27uv7edr“{ margin-top: ; margin-right: ; margin-bottom: ; margin-left: ; padding-top: ; padding-right: ; padding-bottom: ; padding-left: ; } }@media (min-width:992px) { ffb-id-“27uv7edr“{ margin-top: ; margin-right: ; margin-bottom: ; margin-left: ; padding-top: ; padding-right: ; padding-bottom: ; padding-left: ; } }@media (min-width:1200px) { ffb-id-“27uv7edr“{ margin-top: ; margin-right: ; margin-bottom: ; margin-left: ; padding-top: ; padding-right: ; padding-bottom: ; padding-left: ; } }ffb-id-“27uv7edr“{ border-all: 1px solid rgba(128,128,128,0.4) !important; } ffb-id-“27uv7edr“{ box-shadow: 0px 3px 5px 0px rgba(0,0,0,0.18); } ffb-id-“27uv7edr“{ border-radius: !important; } { border: 10px solid red !important; } ffb-id-“27uv7eds“{ font-size: 20px !important; } ffb-id-“27uv7eds“ , ffb-id-“27uv7eds“:before, ffb-id-“27uv7eds“:after, ffb-id-“27uv7eds“:hover, ffb-id-“27uv7eds“:focus, ffb-id-“27uv7eds“ *, ffb-id-“27uv7eds“ *:before, ffb-id-“27uv7eds“ *:after, ffb-id-“27uv7eds“ *:hover, ffb-id-“27uv7eds“ *:focus{ font-size: 20px !important; } ffb-id-“27uv6rnk“{ margin-top: ; margin-right: ; margin-bottom: ; margin-left: ; padding-top: ; padding-right: ; padding-bottom: ; padding-left: ; } @media (min-width:768px) { ffb-id-“27uv6rnk“{ margin-top: ; margin-right: ; margin-bottom: ; margin-left: ; padding-top: ; padding-right: ; padding-bottom: ; padding-left: ; } }@media (min-width:992px) { ffb-id-“27uv6rnk“{ margin-top: ; margin-right: ; margin-bottom: ; margin-left: ; padding-top: ; padding-right: ; padding-bottom: ; padding-left: ; } }@media (min-width:1200px) { ffb-id-“27uv6rnk“{ margin-top: ; margin-right: ; margin-bottom: ; margin-left: ; padding-top: ; padding-right: ; padding-bottom: ; padding-left: ; } }ffb-id-“27uv6rnk“{ border-all: 1px solid rgba(128,128,128,0.4) !important; } ffb-id-“27uv6rnk“{ box-shadow: 0px 3px 5px 0px rgba(0,0,0,0.18); } ffb-id-“27uv6rnk“{ border-radius: !important; } { border: 10px solid red !important; } ffb-id-“27uuosqf“{ margin-top: ; margin-right: ; margin-bottom: ; margin-left: ; padding-top: ; padding-right: ; padding-bottom: ; padding-left: ; } @media (min-width:768px) { ffb-id-“27uuosqf“{ margin-top: ; margin-right: ; margin-bottom: ; margin-left: ; padding-top: ; padding-right: ; padding-bottom: ; padding-left: ; } }@media (min-width:992px) { ffb-id-“27uuosqf“{ margin-top: ; margin-right: ; margin-bottom: ; margin-left: ; padding-top: ; padding-right: ; padding-bottom: ; padding-left: ; } }@media (min-width:1200px) { ffb-id-“27uuosqf“{ margin-top: ; margin-right: ; margin-bottom: ; margin-left: ; padding-top: ; padding-right: ; padding-bottom: ; padding-left: ; } }ffb-id-“27uuosqf“{ border-all: 1px solid rgba(128,128,128,0.4) !important; } ffb-id-“27uuosqf“{ box-shadow: 0px 3px 5px 0px rgba(0,0,0,0.18); } ffb-id-“27uuosqf“{ border-radius: !important; } { border: 10px solid red !important; } ffb-id-“24l6dc4a“{ margin-top: ; margin-right: ; margin-bottom: ; margin-left: ; padding-top: ; padding-right: ; padding-bottom: ; padding-left: ; } @media (min-width:768px) { ffb-id-“24l6dc4a“{ margin-top: ; margin-right: ; margin-bottom: ; margin-left: ; padding-top: ; padding-right: ; padding-bottom: ; padding-left: ; } }@media (min-width:992px) { ffb-id-“24l6dc4a“{ margin-top: ; margin-right: ; margin-bottom: ; margin-left: ; padding-top: ; padding-right: ; padding-bottom: ; padding-left: ; } }@media (min-width:1200px) { ffb-id-“24l6dc4a“{ margin-top: ; margin-right: ; margin-bottom: ; margin-left: ; padding-top: ; padding-right: ; padding-bottom: ; padding-left: ; } }ffb-id-“24l6dc4a“{ border-all: 1px solid rgba(128,128,128,0.4) !important; } ffb-id-“24l6dc4a“{ box-shadow: 0px 3px 5px 0px rgba(0,0,0,0.18); } ffb-id-“24l6dc4a“{ border-radius: !important; } { border: 10px solid red !important; } ffb-id-“24l6tra8″{ margin-top: ; margin-right: ; margin-bottom: ; margin-left: ; padding-top: ; padding-right: ; padding-bottom: ; padding-left: ; } @media (min-width:768px) { ffb-id-“24l6tra8″{ margin-top: ; margin-right: ; margin-bottom: ; margin-left: ; padding-top: ; padding-right: ; padding-bottom: ; padding-left: ; } }@media (min-width:992px) { ffb-id-“24l6tra8″{ margin-top: ; margin-right: ; margin-bottom: ; margin-left: ; padding-top: ; padding-right: ; padding-bottom: ; padding-left: ; } }@media (min-width:1200px) { ffb-id-“24l6tra8″{ margin-top: ; margin-right: ; margin-bottom: ; margin-left: ; padding-top: ; padding-right: ; padding-bottom: ; padding-left: ; } }ffb-id-“24l6tra8″{ border-all: 1px solid rgba(128,128,128,0.4) !important; } ffb-id-“24l6tra8″{ box-shadow: 0px 3px 5px 0px rgba(0,0,0,0.18); } ffb-id-“24l6tra8″{ border-radius: !important; } { border: 10px solid red !important; } ffb-id-“24l6tra9″{ font-size: 20px !important; } ffb-id-“24l6tra9″ , ffb-id-“24l6tra9″:before, ffb-id-“24l6tra9″:after, ffb-id-“24l6tra9″:hover, ffb-id-“24l6tra9″:focus, ffb-id-“24l6tra9″ *, ffb-id-“24l6tra9″ *:before, ffb-id-“24l6tra9″ *:after, ffb-id-“24l6tra9″ *:hover, ffb-id-“24l6tra9″ *:focus{ font-size: 20px !important; } ffb-id-“14l18lcl“{ margin-top: ; margin-right: ; margin-bottom: ; margin-left: ; padding-top: ; padding-right: ; padding-bottom: ; padding-left: ; } @media (min-width:768px) { ffb-id-“14l18lcl“{ margin-top: ; margin-right: ; margin-bottom: ; margin-left: ; padding-top: ; padding-right: ; padding-bottom: ; padding-left: ; } }@media (min-width:992px) { ffb-id-“14l18lcl“{ margin-top: ; margin-right: ; margin-bottom: ; margin-left: ; padding-top: ; padding-right: ; padding-bottom: ; padding-left: ; } }@media (min-width:1200px) { ffb-id-“14l18lcl“{ margin-top: ; margin-right: ; margin-bottom: ; margin-left: ; padding-top: ; padding-right: ; padding-bottom: ; padding-left: ; } }ffb-id-“14l18lcl“{ border-all: 1px solid rgba(128,128,128,0.4) !important; } ffb-id-“14l18lcl“{ box-shadow: 0px 3px 5px 0px rgba(0,0,0,0.18); } ffb-id-“14l18lcl“{ border-radius: !important; } { border: 10px solid red !important; } ffb-id-“pk3copb“{ font-size: 20px !important; } ffb-id-“pk3copb“ , ffb-id-“pk3copb“:before, ffb-id-“pk3copb“:after, ffb-id-“pk3copb“:hover, ffb-id-“pk3copb“:focus, ffb-id-“pk3copb“ *, ffb-id-“pk3copb“ *:before, ffb-id-“pk3copb“ *:after, ffb-id-“pk3copb“ *:hover, ffb-id-“pk3copb“ *:focus{ font-size: 20px !important; } .ffb-id-1lccu6bn{ font-size: 18px !important;text-align: justify !important;}.ffb-id-1lccu6bn ,.ffb-id-1lccu6bn:before,.ffb-id-1lccu6bn:after,.ffb-id-1lccu6bn:hover,.ffb-id-1lccu6bn:focus,.ffb-id-1lccu6bn *,.ffb-id-1lccu6bn *:before,.ffb-id-1lccu6bn *:after,.ffb-id-1lccu6bn *:hover,.ffb-id-1lccu6bn *:focus{ font-size: 18px !important;text-align: justify !important;}@media (min-width:992px) { .ffb-id-1lccu6bn{ text-align: justify !important;}}@media (min-width:992px) { .ffb-id-1lccu6bn ,.ffb-id-1lccu6bn:before,.ffb-id-1lccu6bn:after,.ffb-id-1lccu6bn:hover,.ffb-id-1lccu6bn:focus,.ffb-id-1lccu6bn *,.ffb-id-1lccu6bn *:before,.ffb-id-1lccu6bn *:after,.ffb-id-1lccu6bn *:hover,.ffb-id-1lccu6bn *:focus{ text-align: justify !important;}}ffb-id-“1n2husfe“{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}@media (min-width:768px) { ffb-id-“1n2husfe“{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}}@media (min-width:992px) { ffb-id-“1n2husfe“{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}}@media (min-width:1200px) { ffb-id-“1n2husfe“{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}}ffb-id-“1n2husfe“{ border-all: 1px solid rgba(128,128,128,0.4) !important;}ffb-id-“1n2husfe“{ box-shadow: 0px 3px 5px 0px rgba(0,0,0,0.18);}ffb-id-“1n2husfe“{ border-radius: !important;}{ border: 10px solid red !important;}ffb-id-“1n2husfg“{ font-size: 20px !important;}ffb-id-“1n2husfg“ ,ffb-id-“1n2husfg“:before,ffb-id-“1n2husfg“:after,ffb-id-“1n2husfg“:hover,ffb-id-“1n2husfg“:focus,ffb-id-“1n2husfg“ *,ffb-id-“1n2husfg“ *:before,ffb-id-“1n2husfg“ *:after,ffb-id-“1n2husfg“ *:hover,ffb-id-“1n2husfg“ *:focus{ font-size: 20px !important;}ffb-id-“22gd012r“{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}@media (min-width:768px) { ffb-id-“22gd012r“{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}}@media (min-width:992px) { ffb-id-“22gd012r“{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}}@media (min-width:1200px) { ffb-id-“22gd012r“{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}}ffb-id-“22gd012r“{ border-all: 1px solid rgba(128,128,128,0.4) !important;}ffb-id-“22gd012r“{ box-shadow: 0px 3px 5px 0px rgba(0,0,0,0.18);}ffb-id-“22gd012r“{ border-radius: !important;}{ border: 10px solid red !important;}ffb-id-“22gd012t“ .ffb-button1-1.ffb-block-button-2-0.btn-base-brd-slide{ color:#ffffff;}ffb-id-“22gd012t“ .ffb-button1-1.ffb-block-button-2-0.btn-base-brd-slide:hover{ color:#ffffff;}ffb-id-“22gd012t“ .ffb-button1-1.ffb-block-button-2-0.btn-base-brd-slide{ border-color: transparent;}ffb-id-“22gd012t“ .ffb-button1-1.ffb-block-button-2-0.btn-base-brd-slide:hover{ border-color: transparent;}ffb-id-“22gd012t“ .ffb-button1-1.ffb-block-button-2-0.btn-base-brd-slide{ background-color:#ffa332;}ffb-id-“22gd012t“ .ffb-button1-1.ffb-block-button-2-0.btn-base-brd-slide:hover{ background-color:#4c2791;}ffb-id-“22gd012t“ .ffb-button1-1{ text-decoration: none !important;}ffb-id-“22gd012t“ .ffb-button1-1:before,ffb-id-“22gd012t“ .ffb-button1-1:after,ffb-id-“22gd012t“ .ffb-button1-1:hover,ffb-id-“22gd012t“ .ffb-button1-1:focus,ffb-id-“22gd012t“ .ffb-button1-1 *,ffb-id-“22gd012t“ .ffb-button1-1 *:before,ffb-id-“22gd012t“ .ffb-button1-1 *:after,ffb-id-“22gd012t“ .ffb-button1-1 *:hover,ffb-id-“22gd012t“ .ffb-button1-1 *:focus{ text-decoration: none !important;}ffb-id-“22gd012t“ .ffb-button1-1{ font-weight: 600 !important;}ffb-id-“22gd012t“ .ffb-button1-1 ,ffb-id-“22gd012t“ .ffb-button1-1:before,ffb-id-“22gd012t“ .ffb-button1-1:after,ffb-id-“22gd012t“ .ffb-button1-1:hover,ffb-id-“22gd012t“ .ffb-button1-1:focus,ffb-id-“22gd012t“ .ffb-button1-1 *,ffb-id-“22gd012t“ .ffb-button1-1 *:before,ffb-id-“22gd012t“ .ffb-button1-1 *:after,ffb-id-“22gd012t“ .ffb-button1-1 *:hover,ffb-id-“22gd012t“ .ffb-button1-1 *:focus{ font-weight: 600 !important;}@media (min-width:768px) { ffb-id-“22gd012t“ .ffb-button1-1{ font-weight: 600 !important;}}@media (min-width:768px) { ffb-id-“22gd012t“ .ffb-button1-1 ,ffb-id-“22gd012t“ .ffb-button1-1:before,ffb-id-“22gd012t“ .ffb-button1-1:after,ffb-id-“22gd012t“ .ffb-button1-1:hover,ffb-id-“22gd012t“ .ffb-button1-1:focus,ffb-id-“22gd012t“ .ffb-button1-1 *,ffb-id-“22gd012t“ .ffb-button1-1 *:before,ffb-id-“22gd012t“ .ffb-button1-1 *:after,ffb-id-“22gd012t“ .ffb-button1-1 *:hover,ffb-id-“22gd012t“ .ffb-button1-1 *:focus{ font-weight: 600 !important;}}@media (min-width:992px) { ffb-id-“22gd012t“ .ffb-button1-1{ font-weight: 600 !important;}}@media (min-width:992px) { ffb-id-“22gd012t“ .ffb-button1-1 ,ffb-id-“22gd012t“ .ffb-button1-1:before,ffb-id-“22gd012t“ .ffb-button1-1:after,ffb-id-“22gd012t“ .ffb-button1-1:hover,ffb-id-“22gd012t“ .ffb-button1-1:focus,ffb-id-“22gd012t“ .ffb-button1-1 *,ffb-id-“22gd012t“ .ffb-button1-1 *:before,ffb-id-“22gd012t“ .ffb-button1-1 *:after,ffb-id-“22gd012t“ .ffb-button1-1 *:hover,ffb-id-“22gd012t“ .ffb-button1-1 *:focus{ font-weight: 600 !important;}}@media (min-width:1200px) { ffb-id-“22gd012t“ .ffb-button1-1{ font-weight: 600 !important;}}@media (min-width:1200px) { ffb-id-“22gd012t“ .ffb-button1-1 ,ffb-id-“22gd012t“ .ffb-button1-1:before,ffb-id-“22gd012t“ .ffb-button1-1:after,ffb-id-“22gd012t“ .ffb-button1-1:hover,ffb-id-“22gd012t“ .ffb-button1-1:focus,ffb-id-“22gd012t“ .ffb-button1-1 *,ffb-id-“22gd012t“ .ffb-button1-1 *:before,ffb-id-“22gd012t“ .ffb-button1-1 *:after,ffb-id-“22gd012t“ .ffb-button1-1 *:hover,ffb-id-“22gd012t“ .ffb-button1-1 *:focus{ font-weight: 600 !important;}}ffb-id-“22gd012s“{ font-size: 20px !important;}ffb-id-“22gd012s“ ,ffb-id-“22gd012s“:before,ffb-id-“22gd012s“:after,ffb-id-“22gd012s“:hover,ffb-id-“22gd012s“:focus,ffb-id-“22gd012s“ *,ffb-id-“22gd012s“ *:before,ffb-id-“22gd012s“ *:after,ffb-id-“22gd012s“ *:hover,ffb-id-“22gd012s“ *:focus{ font-size: 20px !important;}ffb-id-“27d8afe5″{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}@media (min-width:768px) { ffb-id-“27d8afe5″{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}}@media (min-width:992px) { ffb-id-“27d8afe5″{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}}@media (min-width:1200px) { ffb-id-“27d8afe5″{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}}ffb-id-“27d8afe5″{ border-all: 1px solid rgba(128,128,128,0.4) !important;}ffb-id-“27d8afe5″{ box-shadow: 0px 3px 5px 0px rgba(0,0,0,0.18);}ffb-id-“27d8afe5″{ border-radius: !important;}{ border: 10px solid red !important;}ffb-id-“27d8aoc9″ .divider-v7-title span.after{ border-color:#c4c4c4 !important;}ffb-id-“27d8aoc9″ .divider-v7-title span.after:after{ border-color:#c4c4c4 !important;}ffb-id-“1lcjo4fl“{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}@media (min-width:768px) { ffb-id-“1lcjo4fl“{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}}@media (min-width:992px) { ffb-id-“1lcjo4fl“{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}}@media (min-width:1200px) { ffb-id-“1lcjo4fl“{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}}ffb-id-“1lcjo4fl“{ border-all: 1px solid rgba(128,128,128,0.4) !important;}ffb-id-“1lcjo4fl“{ box-shadow: 0px 3px 5px 0px rgba(0,0,0,0.18);}ffb-id-“1lcjo4fl“{ border-radius: !important;}{ border: 10px solid red !important;}ffb-id-“1lcjo4fn“ .ffb-button1-1.ffb-block-button-1-0.btn-base-brd-slide{ color:#ffffff;}ffb-id-“1lcjo4fn“ .ffb-button1-1.ffb-block-button-1-0.btn-base-brd-slide:hover{ color:#ffffff;}ffb-id-“1lcjo4fn“ .ffb-button1-1.ffb-block-button-1-0.btn-base-brd-slide{ border-color: transparent;}ffb-id-“1lcjo4fn“ .ffb-button1-1.ffb-block-button-1-0.btn-base-brd-slide:hover{ border-color: transparent;}ffb-id-“1lcjo4fn“ .ffb-button1-1.ffb-block-button-1-0.btn-base-brd-slide{ background-color:#ffa332;}ffb-id-“1lcjo4fn“ .ffb-button1-1.ffb-block-button-1-0.btn-base-brd-slide:hover{ background-color:#4c2791;}ffb-id-“1lcjo4fn“ .ffb-button1-1{ text-decoration: none !important;}ffb-id-“1lcjo4fn“ .ffb-button1-1:before,ffb-id-“1lcjo4fn“ .ffb-button1-1:after,ffb-id-“1lcjo4fn“ .ffb-button1-1:hover,ffb-id-“1lcjo4fn“ .ffb-button1-1:focus,ffb-id-“1lcjo4fn“ .ffb-button1-1 *,ffb-id-“1lcjo4fn“ .ffb-button1-1 *:before,ffb-id-“1lcjo4fn“ .ffb-button1-1 *:after,ffb-id-“1lcjo4fn“ .ffb-button1-1 *:hover,ffb-id-“1lcjo4fn“ .ffb-button1-1 *:focus{ text-decoration: none !important;}ffb-id-“1lcjo4fn“ .ffb-button1-1{ font-weight: 600 !important;}ffb-id-“1lcjo4fn“ .ffb-button1-1 ,ffb-id-“1lcjo4fn“ .ffb-button1-1:before,ffb-id-“1lcjo4fn“ .ffb-button1-1:after,ffb-id-“1lcjo4fn“ .ffb-button1-1:hover,ffb-id-“1lcjo4fn“ .ffb-button1-1:focus,ffb-id-“1lcjo4fn“ .ffb-button1-1 *,ffb-id-“1lcjo4fn“ .ffb-button1-1 *:before,ffb-id-“1lcjo4fn“ .ffb-button1-1 *:after,ffb-id-“1lcjo4fn“ .ffb-button1-1 *:hover,ffb-id-“1lcjo4fn“ .ffb-button1-1 *:focus{ font-weight: 600 !important;}@media (min-width:768px) { ffb-id-“1lcjo4fn“ .ffb-button1-1{ font-weight: 600 !important;}}@media (min-width:768px) { ffb-id-“1lcjo4fn“ .ffb-button1-1 ,ffb-id-“1lcjo4fn“ .ffb-button1-1:before,ffb-id-“1lcjo4fn“ .ffb-button1-1:after,ffb-id-“1lcjo4fn“ .ffb-button1-1:hover,ffb-id-“1lcjo4fn“ .ffb-button1-1:focus,ffb-id-“1lcjo4fn“ .ffb-button1-1 *,ffb-id-“1lcjo4fn“ .ffb-button1-1 *:before,ffb-id-“1lcjo4fn“ .ffb-button1-1 *:after,ffb-id-“1lcjo4fn“ .ffb-button1-1 *:hover,ffb-id-“1lcjo4fn“ .ffb-button1-1 *:focus{ font-weight: 600 !important;}}@media (min-width:992px) { ffb-id-“1lcjo4fn“ .ffb-button1-1{ font-weight: 600 !important;}}@media (min-width:992px) { ffb-id-“1lcjo4fn“ .ffb-button1-1 ,ffb-id-“1lcjo4fn“ .ffb-button1-1:before,ffb-id-“1lcjo4fn“ .ffb-button1-1:after,ffb-id-“1lcjo4fn“ .ffb-button1-1:hover,ffb-id-“1lcjo4fn“ .ffb-button1-1:focus,ffb-id-“1lcjo4fn“ .ffb-button1-1 *,ffb-id-“1lcjo4fn“ .ffb-button1-1 *:before,ffb-id-“1lcjo4fn“ .ffb-button1-1 *:after,ffb-id-“1lcjo4fn“ .ffb-button1-1 *:hover,ffb-id-“1lcjo4fn“ .ffb-button1-1 *:focus{ font-weight: 600 !important;}}@media (min-width:1200px) { ffb-id-“1lcjo4fn“ .ffb-button1-1{ font-weight: 600 !important;}}@media (min-width:1200px) { ffb-id-“1lcjo4fn“ .ffb-button1-1 ,ffb-id-“1lcjo4fn“ .ffb-button1-1:before,ffb-id-“1lcjo4fn“ .ffb-button1-1:after,ffb-id-“1lcjo4fn“ .ffb-button1-1:hover,ffb-id-“1lcjo4fn“ .ffb-button1-1:focus,ffb-id-“1lcjo4fn“ .ffb-button1-1 *,ffb-id-“1lcjo4fn“ .ffb-button1-1 *:before,ffb-id-“1lcjo4fn“ .ffb-button1-1 *:after,ffb-id-“1lcjo4fn“ .ffb-button1-1 *:hover,ffb-id-“1lcjo4fn“ .ffb-button1-1 *:focus{ font-weight: 600 !important;}}ffb-id-“1lccv698″{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}@media (min-width:768px) { ffb-id-“1lccv698″{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}}@media (min-width:992px) { ffb-id-“1lccv698″{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}}@media (min-width:1200px) { ffb-id-“1lccv698″{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}}ffb-id-“1lccv698″{ border-all: 1px solid rgba(128,128,128,0.4) !important;}ffb-id-“1lccv698″{ box-shadow: 0px 3px 5px 0px rgba(0,0,0,0.18);}ffb-id-“1lccv698″{ border-radius: !important;}{ border: 10px solid red !important;}ffb-id-“1lccv699″{ font-size: 20px !important;}ffb-id-“1lccv699″ ,ffb-id-“1lccv699″:before,ffb-id-“1lccv699″:after,ffb-id-“1lccv699″:hover,ffb-id-“1lccv699″:focus,ffb-id-“1lccv699″ *,ffb-id-“1lccv699″ *:before,ffb-id-“1lccv699″ *:after,ffb-id-“1lccv699″ *:hover,ffb-id-“1lccv699″ *:focus{ font-size: 20px !important;}ffb-id-“1lccup93″{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}@media (min-width:768px) { ffb-id-“1lccup93″{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}}@media (min-width:992px) { ffb-id-“1lccup93″{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}}@media (min-width:1200px) { ffb-id-“1lccup93″{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}}ffb-id-“1lccup93″{ border-all: 1px solid rgba(128,128,128,0.4) !important;}ffb-id-“1lccup93″{ box-shadow: 0px 3px 5px 0px rgba(0,0,0,0.18);}ffb-id-“1lccup93″{ border-radius: !important;}{ border: 10px solid red !important;}ffb-id-“1lccup94″{ font-size: 20px !important;}ffb-id-“1lccup94″ ,ffb-id-“1lccup94″:before,ffb-id-“1lccup94″:after,ffb-id-“1lccup94″:hover,ffb-id-“1lccup94″:focus,ffb-id-“1lccup94″ *,ffb-id-“1lccup94″ *:before,ffb-id-“1lccup94″ *:after,ffb-id-“1lccup94″ *:hover,ffb-id-“1lccup94″ *:focus{ font-size: 20px !important;}(function($){ jQuery(document).ready(function($) { $('ffb-id-“281fh183″').css('background','red'); }); })(jQuery); (function($){ jQuery(document).ready(function($) { $('ffb-id-“27v0f5ci“').css('background','red'); }); })(jQuery); (function($){ jQuery(document).ready(function($) { $('ffb-id-“27uvn0p5″').css('background','red'); }); })(jQuery); (function($){ jQuery(document).ready(function($) { $('ffb-id-“27uvmoi1″').css('background','red'); }); })(jQuery); (function($){ jQuery(document).ready(function($) { $('ffb-id-“27uvmfm4″').css('background','red'); }); })(jQuery); (function($){ jQuery(document).ready(function($) { $('ffb-id-“27v09lf9″').css('background','red'); }); })(jQuery); (function($){ jQuery(document).ready(function($) { $('ffb-id-“27v0aakp“').css('background','red'); }); })(jQuery); (function($){ jQuery(document).ready(function($) { $('ffb-id-“27uv7edr“').css('background','red'); }); })(jQuery); (function($){ jQuery(document).ready(function($) { $('ffb-id-“27uv6rnk“').css('background','red'); }); })(jQuery); (function($){ jQuery(document).ready(function($) { $('ffb-id-“27uuosqf“').css('background','red'); }); })(jQuery); (function($){ jQuery(document).ready(function($) { $('ffb-id-“24l6dc4a“').css('background','red'); }); })(jQuery); (function($){ jQuery(document).ready(function($) { $('ffb-id-“24l6tra8″').css('background','red'); }); })(jQuery); (function($){ jQuery(document).ready(function($) { $('ffb-id-“14l18lcl“').css('background','red'); }); })(jQuery); (function($){ jQuery(document).ready(function($) { $('ffb-id-“1n2husfe“').css('background','red'); }); })(jQuery); (function($){ jQuery(document).ready(function($) { $('ffb-id-“22gd012r“').css('background','red'); }); })(jQuery); (function($){ jQuery(document).ready(function($) { $('ffb-id-“27d8afe5″').css('background','red'); }); })(jQuery); (function($){ jQuery(document).ready(function($) { $('ffb-id-“1lcjo4fl“').css('background','red'); }); })(jQuery); (function($){ jQuery(document).ready(function($) { $('ffb-id-“1lccv698″').css('background','red'); }); })(jQuery); (function($){ jQuery(document).ready(function($) { $('ffb-id-“1lccup93″').css('background','red'); }); })(jQuery);

  The post E-SHOP.REPORT hlásí integraci s CORPIS MAPS appeared first on T-MAPY spol. s r.o..

  Read more »
 • GeoSpatial Summer School 2018

  geospatial_logo-01

  Katedra geoinformatiky v Olomouci pořádá letní školu GeoSpatial Summer School 2018 se zaměřením na free a open source software a data. Cílem letní školy je nabídnout studentům (Bc., Mgr. i Ph.D.) zpracování geoinformatického projektu pomocí volně dostupných dat a software. Letní škola bude mj. pod supervizí zahraničních odborníků – prof. Buchroithner (Německo), prof. Mitášová (USA), prof. Hofierka (Slovensko) a Iván Ortega (Norsko/Španělsko). Akce se koná od 27.6. do 3.7. 2018 na Katedře geoinformatiky, registrační poplatek činí 200 EUR (v ceně ubytování, jídlo, vybavení, materiály) a zájemci se mohou hlásit do 20. 6. 2018 přes webový formulář na http://gisummer.upol.cz/2018/fee/, kde naleznou i více informací. Jednacím jazykem je angličtina.

  Read more »
 • NEW WAVE 2018

  Rádi bychom Vás pozvali na keynote přednášky a devět tematických sekcí na oslavu 10. narozenin konference NEW WAVE, která se uskuteční v Rýsovnách a ve Věži v Praze na Albertově 6 již tento čtvrtek a pátek, tedy 31. 5. a 1. 6. 2018.

  Pozvánky na jednotlivé keynote přednášky naleznete zde: Mony Domosh, Natashy Webster a Lukáše Makovského.

  Dále je také k dispozici kniha abstraktů a finální verze programu.

  Read more »
 • EUGEO 2019

  Výstřižek1

  The Geographical Society of Ireland a NUI GALWAY spoluorganizují kongres EUGEO 2019, který se bude konat v irském Galway od 15. do 18. května 2019. Tématem kongresu v roce 2019 je “Re-imaginace budoucích evropských společností a krajin.” (‘Re-imagining Europe’s future societies and landscapes’.)

  Pokud byste chtěli získat podrobnosti a pravidelné informace o konferenci (včetně klíčových termínů, termínů a dalších relevantních informací), klikněte prosím SEM a zaregistrujte se na konferenční bulletin.

  Více informací naleznete na ZDE  na webu.

  Read more »
 • 11th Geosymposium of Young Researchers “Silesia 2018″

  Výstřižek

  Geosymposium Silesia 2018 se koná ve dnech 12.9. – 14.9 2018  v polské Jistebné (Istebna).

  GeoSymposium je setkáním studentů, doktorandů a čerstvých absolventů oborů geologie, geografie, geofyzika, ochrana životního prostředí apod.

  Registrační formulář a pokyny pro autory jsou k dispozici na hlavních stránkách konference http://www.geosymp.wnoz.us.edu.pl/.

  Deadline pro registraci účasti, abstraktu a zaslání platby je 31. května 2018.

  Více informace naleznete také v cirkuláři ZDE.

  Read more »
 • Konference Americký semestr 1994 – 2018

  Konference, věnovaná čtvrtstoletí geografické spolupráce mezi Darmouth College a Přírodovědeckou fakultou UK, za účasti Dr. Lee Schwartze, nejvýše postaveného geografa v americké administrativě a prof. Marie Price, prezidentky americké geografické společnosti, se konala ve čtvrtek 3.5. v Praze na Albertově.

  Fotogalerii z této konference naleznete ZDE.

   

  Read more »
 • T-WIST REN: Použití dat KN v aplikacích IS T-WIST a GDPR

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis sed cursus sapien, vitae fringilla sem. Duis convallis vel nunc at laoreet.

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis sed cursus sapien, vitae fringilla sem. Duis convallis vel nunc at laoreet.

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis sed cursus sapien, vitae fringilla sem. Duis convallis vel nunc at laoreet.

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis sed cursus sapien, vitae fringilla sem. Duis convallis vel nunc at laoreet.

  .ffb-id-1lccu6bn{ font-size: 18px !important; text-align: justify !important; } .ffb-id-1lccu6bn , .ffb-id-1lccu6bn:before, .ffb-id-1lccu6bn:after, .ffb-id-1lccu6bn:hover, .ffb-id-1lccu6bn:focus, .ffb-id-1lccu6bn *, .ffb-id-1lccu6bn *:before, .ffb-id-1lccu6bn *:after, .ffb-id-1lccu6bn *:hover, .ffb-id-1lccu6bn *:focus{ font-size: 18px !important; text-align: justify !important; } @media (min-width:992px) { .ffb-id-1lccu6bn{ text-align: justify !important; } }@media (min-width:992px) { .ffb-id-1lccu6bn , .ffb-id-1lccu6bn:before, .ffb-id-1lccu6bn:after, .ffb-id-1lccu6bn:hover, .ffb-id-1lccu6bn:focus, .ffb-id-1lccu6bn *, .ffb-id-1lccu6bn *:before, .ffb-id-1lccu6bn *:after, .ffb-id-1lccu6bn *:hover, .ffb-id-1lccu6bn *:focus{ text-align: justify !important; } }ffb-id-“1n2husfe“{ margin-top: ; margin-right: ; margin-bottom: ; margin-left: ; padding-top: ; padding-right: ; padding-bottom: ; padding-left: ; } @media (min-width:768px) { ffb-id-“1n2husfe“{ margin-top: ; margin-right: ; margin-bottom: ; margin-left: ; padding-top: ; padding-right: ; padding-bottom: ; padding-left: ; } }@media (min-width:992px) { ffb-id-“1n2husfe“{ margin-top: ; margin-right: ; margin-bottom: ; margin-left: ; padding-top: ; padding-right: ; padding-bottom: ; padding-left: ; } }@media (min-width:1200px) { ffb-id-“1n2husfe“{ margin-top: ; margin-right: ; margin-bottom: ; margin-left: ; padding-top: ; padding-right: ; padding-bottom: ; padding-left: ; } }ffb-id-“1n2husfe“{ border-all: 1px solid rgba(128,128,128,0.4) !important; } ffb-id-“1n2husfe“{ box-shadow: 0px 3px 5px 0px rgba(0,0,0,0.18); } ffb-id-“1n2husfe“{ border-radius: !important; } { border: 10px solid red !important; } ffb-id-“1n2husfg“{ font-size: 20px !important; } ffb-id-“1n2husfg“ , ffb-id-“1n2husfg“:before, ffb-id-“1n2husfg“:after, ffb-id-“1n2husfg“:hover, ffb-id-“1n2husfg“:focus, ffb-id-“1n2husfg“ *, ffb-id-“1n2husfg“ *:before, ffb-id-“1n2husfg“ *:after, ffb-id-“1n2husfg“ *:hover, ffb-id-“1n2husfg“ *:focus{ font-size: 20px !important; } ffb-id-“22gd012r“{ margin-top: ; margin-right: ; margin-bottom: ; margin-left: ; padding-top: ; padding-right: ; padding-bottom: ; padding-left: ; } @media (min-width:768px) { ffb-id-“22gd012r“{ margin-top: ; margin-right: ; margin-bottom: ; margin-left: ; padding-top: ; padding-right: ; padding-bottom: ; padding-left: ; } }@media (min-width:992px) { ffb-id-“22gd012r“{ margin-top: ; margin-right: ; margin-bottom: ; margin-left: ; padding-top: ; padding-right: ; padding-bottom: ; padding-left: ; } }@media (min-width:1200px) { ffb-id-“22gd012r“{ margin-top: ; margin-right: ; margin-bottom: ; margin-left: ; padding-top: ; padding-right: ; padding-bottom: ; padding-left: ; } }ffb-id-“22gd012r“{ border-all: 1px solid rgba(128,128,128,0.4) !important; } ffb-id-“22gd012r“{ box-shadow: 0px 3px 5px 0px rgba(0,0,0,0.18); } ffb-id-“22gd012r“{ border-radius: !important; } { border: 10px solid red !important; } ffb-id-“22gd012t“ .ffb-button1-1.ffb-block-button-2-0.btn-base-brd-slide{ color:#ffffff; } ffb-id-“22gd012t“ .ffb-button1-1.ffb-block-button-2-0.btn-base-brd-slide:hover{ color:#ffffff; } ffb-id-“22gd012t“ .ffb-button1-1.ffb-block-button-2-0.btn-base-brd-slide{ border-color: transparent; } ffb-id-“22gd012t“ .ffb-button1-1.ffb-block-button-2-0.btn-base-brd-slide:hover{ border-color: transparent; } ffb-id-“22gd012t“ .ffb-button1-1.ffb-block-button-2-0.btn-base-brd-slide{ background-color:#ffa332; } ffb-id-“22gd012t“ .ffb-button1-1.ffb-block-button-2-0.btn-base-brd-slide:hover{ background-color:#4c2791; } ffb-id-“22gd012t“ .ffb-button1-1{ text-decoration: none !important; } ffb-id-“22gd012t“ .ffb-button1-1:before, ffb-id-“22gd012t“ .ffb-button1-1:after, ffb-id-“22gd012t“ .ffb-button1-1:hover, ffb-id-“22gd012t“ .ffb-button1-1:focus, ffb-id-“22gd012t“ .ffb-button1-1 *, ffb-id-“22gd012t“ .ffb-button1-1 *:before, ffb-id-“22gd012t“ .ffb-button1-1 *:after, ffb-id-“22gd012t“ .ffb-button1-1 *:hover, ffb-id-“22gd012t“ .ffb-button1-1 *:focus{ text-decoration: none !important; } ffb-id-“22gd012t“ .ffb-button1-1{ font-weight: 600 !important; } ffb-id-“22gd012t“ .ffb-button1-1 , ffb-id-“22gd012t“ .ffb-button1-1:before, ffb-id-“22gd012t“ .ffb-button1-1:after, ffb-id-“22gd012t“ .ffb-button1-1:hover, ffb-id-“22gd012t“ .ffb-button1-1:focus, ffb-id-“22gd012t“ .ffb-button1-1 *, ffb-id-“22gd012t“ .ffb-button1-1 *:before, ffb-id-“22gd012t“ .ffb-button1-1 *:after, ffb-id-“22gd012t“ .ffb-button1-1 *:hover, ffb-id-“22gd012t“ .ffb-button1-1 *:focus{ font-weight: 600 !important; } @media (min-width:768px) { ffb-id-“22gd012t“ .ffb-button1-1{ font-weight: 600 !important; } }@media (min-width:768px) { ffb-id-“22gd012t“ .ffb-button1-1 , ffb-id-“22gd012t“ .ffb-button1-1:before, ffb-id-“22gd012t“ .ffb-button1-1:after, ffb-id-“22gd012t“ .ffb-button1-1:hover, ffb-id-“22gd012t“ .ffb-button1-1:focus, ffb-id-“22gd012t“ .ffb-button1-1 *, ffb-id-“22gd012t“ .ffb-button1-1 *:before, ffb-id-“22gd012t“ .ffb-button1-1 *:after, ffb-id-“22gd012t“ .ffb-button1-1 *:hover, ffb-id-“22gd012t“ .ffb-button1-1 *:focus{ font-weight: 600 !important; } }@media (min-width:992px) { ffb-id-“22gd012t“ .ffb-button1-1{ font-weight: 600 !important; } }@media (min-width:992px) { ffb-id-“22gd012t“ .ffb-button1-1 , ffb-id-“22gd012t“ .ffb-button1-1:before, ffb-id-“22gd012t“ .ffb-button1-1:after, ffb-id-“22gd012t“ .ffb-button1-1:hover, ffb-id-“22gd012t“ .ffb-button1-1:focus, ffb-id-“22gd012t“ .ffb-button1-1 *, ffb-id-“22gd012t“ .ffb-button1-1 *:before, ffb-id-“22gd012t“ .ffb-button1-1 *:after, ffb-id-“22gd012t“ .ffb-button1-1 *:hover, ffb-id-“22gd012t“ .ffb-button1-1 *:focus{ font-weight: 600 !important; } }@media (min-width:1200px) { ffb-id-“22gd012t“ .ffb-button1-1{ font-weight: 600 !important; } }@media (min-width:1200px) { ffb-id-“22gd012t“ .ffb-button1-1 , ffb-id-“22gd012t“ .ffb-button1-1:before, ffb-id-“22gd012t“ .ffb-button1-1:after, ffb-id-“22gd012t“ .ffb-button1-1:hover, ffb-id-“22gd012t“ .ffb-button1-1:focus, ffb-id-“22gd012t“ .ffb-button1-1 *, ffb-id-“22gd012t“ .ffb-button1-1 *:before, ffb-id-“22gd012t“ .ffb-button1-1 *:after, ffb-id-“22gd012t“ .ffb-button1-1 *:hover, ffb-id-“22gd012t“ .ffb-button1-1 *:focus{ font-weight: 600 !important; } }ffb-id-“22gd012s“{ font-size: 20px !important; } ffb-id-“22gd012s“ , ffb-id-“22gd012s“:before, ffb-id-“22gd012s“:after, ffb-id-“22gd012s“:hover, ffb-id-“22gd012s“:focus, ffb-id-“22gd012s“ *, ffb-id-“22gd012s“ *:before, ffb-id-“22gd012s“ *:after, ffb-id-“22gd012s“ *:hover, ffb-id-“22gd012s“ *:focus{ font-size: 20px !important; } ffb-id-“27d8afe5″{ margin-top: ; margin-right: ; margin-bottom: ; margin-left: ; padding-top: ; padding-right: ; padding-bottom: ; padding-left: ; } @media (min-width:768px) { ffb-id-“27d8afe5″{ margin-top: ; margin-right: ; margin-bottom: ; margin-left: ; padding-top: ; padding-right: ; padding-bottom: ; padding-left: ; } }@media (min-width:992px) { ffb-id-“27d8afe5″{ margin-top: ; margin-right: ; margin-bottom: ; margin-left: ; padding-top: ; padding-right: ; padding-bottom: ; padding-left: ; } }@media (min-width:1200px) { ffb-id-“27d8afe5″{ margin-top: ; margin-right: ; margin-bottom: ; margin-left: ; padding-top: ; padding-right: ; padding-bottom: ; padding-left: ; } }ffb-id-“27d8afe5″{ border-all: 1px solid rgba(128,128,128,0.4) !important; } ffb-id-“27d8afe5″{ box-shadow: 0px 3px 5px 0px rgba(0,0,0,0.18); } ffb-id-“27d8afe5″{ border-radius: !important; } { border: 10px solid red !important; } ffb-id-“27d8aoc9″ .divider-v7-title span.after{ border-color:#c4c4c4 !important; } ffb-id-“27d8aoc9″ .divider-v7-title span.after:after{ border-color:#c4c4c4 !important; } ffb-id-“1lcjo4fl“{ margin-top: ; margin-right: ; margin-bottom: ; margin-left: ; padding-top: ; padding-right: ; padding-bottom: ; padding-left: ; } @media (min-width:768px) { ffb-id-“1lcjo4fl“{ margin-top: ; margin-right: ; margin-bottom: ; margin-left: ; padding-top: ; padding-right: ; padding-bottom: ; padding-left: ; } }@media (min-width:992px) { ffb-id-“1lcjo4fl“{ margin-top: ; margin-right: ; margin-bottom: ; margin-left: ; padding-top: ; padding-right: ; padding-bottom: ; padding-left: ; } }@media (min-width:1200px) { ffb-id-“1lcjo4fl“{ margin-top: ; margin-right: ; margin-bottom: ; margin-left: ; padding-top: ; padding-right: ; padding-bottom: ; padding-left: ; } }ffb-id-“1lcjo4fl“{ border-all: 1px solid rgba(128,128,128,0.4) !important; } ffb-id-“1lcjo4fl“{ box-shadow: 0px 3px 5px 0px rgba(0,0,0,0.18); } ffb-id-“1lcjo4fl“{ border-radius: !important; } { border: 10px solid red !important; } ffb-id-“1lcjo4fn“ .ffb-button1-1.ffb-block-button-1-0.btn-base-brd-slide{ color:#ffffff; } ffb-id-“1lcjo4fn“ .ffb-button1-1.ffb-block-button-1-0.btn-base-brd-slide:hover{ color:#ffffff; } ffb-id-“1lcjo4fn“ .ffb-button1-1.ffb-block-button-1-0.btn-base-brd-slide{ border-color: transparent; } ffb-id-“1lcjo4fn“ .ffb-button1-1.ffb-block-button-1-0.btn-base-brd-slide:hover{ border-color: transparent; } ffb-id-“1lcjo4fn“ .ffb-button1-1.ffb-block-button-1-0.btn-base-brd-slide{ background-color:#ffa332; } ffb-id-“1lcjo4fn“ .ffb-button1-1.ffb-block-button-1-0.btn-base-brd-slide:hover{ background-color:#4c2791; } ffb-id-“1lcjo4fn“ .ffb-button1-1{ text-decoration: none !important; } ffb-id-“1lcjo4fn“ .ffb-button1-1:before, ffb-id-“1lcjo4fn“ .ffb-button1-1:after, ffb-id-“1lcjo4fn“ .ffb-button1-1:hover, ffb-id-“1lcjo4fn“ .ffb-button1-1:focus, ffb-id-“1lcjo4fn“ .ffb-button1-1 *, ffb-id-“1lcjo4fn“ .ffb-button1-1 *:before, ffb-id-“1lcjo4fn“ .ffb-button1-1 *:after, ffb-id-“1lcjo4fn“ .ffb-button1-1 *:hover, ffb-id-“1lcjo4fn“ .ffb-button1-1 *:focus{ text-decoration: none !important; } ffb-id-“1lcjo4fn“ .ffb-button1-1{ font-weight: 600 !important; } ffb-id-“1lcjo4fn“ .ffb-button1-1 , ffb-id-“1lcjo4fn“ .ffb-button1-1:before, ffb-id-“1lcjo4fn“ .ffb-button1-1:after, ffb-id-“1lcjo4fn“ .ffb-button1-1:hover, ffb-id-“1lcjo4fn“ .ffb-button1-1:focus, ffb-id-“1lcjo4fn“ .ffb-button1-1 *, ffb-id-“1lcjo4fn“ .ffb-button1-1 *:before, ffb-id-“1lcjo4fn“ .ffb-button1-1 *:after, ffb-id-“1lcjo4fn“ .ffb-button1-1 *:hover, ffb-id-“1lcjo4fn“ .ffb-button1-1 *:focus{ font-weight: 600 !important; } @media (min-width:768px) { ffb-id-“1lcjo4fn“ .ffb-button1-1{ font-weight: 600 !important; } }@media (min-width:768px) { ffb-id-“1lcjo4fn“ .ffb-button1-1 , ffb-id-“1lcjo4fn“ .ffb-button1-1:before, ffb-id-“1lcjo4fn“ .ffb-button1-1:after, ffb-id-“1lcjo4fn“ .ffb-button1-1:hover, ffb-id-“1lcjo4fn“ .ffb-button1-1:focus, ffb-id-“1lcjo4fn“ .ffb-button1-1 *, ffb-id-“1lcjo4fn“ .ffb-button1-1 *:before, ffb-id-“1lcjo4fn“ .ffb-button1-1 *:after, ffb-id-“1lcjo4fn“ .ffb-button1-1 *:hover, ffb-id-“1lcjo4fn“ .ffb-button1-1 *:focus{ font-weight: 600 !important; } }@media (min-width:992px) { ffb-id-“1lcjo4fn“ .ffb-button1-1{ font-weight: 600 !important; } }@media (min-width:992px) { ffb-id-“1lcjo4fn“ .ffb-button1-1 , ffb-id-“1lcjo4fn“ .ffb-button1-1:before, ffb-id-“1lcjo4fn“ .ffb-button1-1:after, ffb-id-“1lcjo4fn“ .ffb-button1-1:hover, ffb-id-“1lcjo4fn“ .ffb-button1-1:focus, ffb-id-“1lcjo4fn“ .ffb-button1-1 *, ffb-id-“1lcjo4fn“ .ffb-button1-1 *:before, ffb-id-“1lcjo4fn“ .ffb-button1-1 *:after, ffb-id-“1lcjo4fn“ .ffb-button1-1 *:hover, ffb-id-“1lcjo4fn“ .ffb-button1-1 *:focus{ font-weight: 600 !important; } }@media (min-width:1200px) { ffb-id-“1lcjo4fn“ .ffb-button1-1{ font-weight: 600 !important; } }@media (min-width:1200px) { ffb-id-“1lcjo4fn“ .ffb-button1-1 , ffb-id-“1lcjo4fn“ .ffb-button1-1:before, ffb-id-“1lcjo4fn“ .ffb-button1-1:after, ffb-id-“1lcjo4fn“ .ffb-button1-1:hover, ffb-id-“1lcjo4fn“ .ffb-button1-1:focus, ffb-id-“1lcjo4fn“ .ffb-button1-1 *, ffb-id-“1lcjo4fn“ .ffb-button1-1 *:before, ffb-id-“1lcjo4fn“ .ffb-button1-1 *:after, ffb-id-“1lcjo4fn“ .ffb-button1-1 *:hover, ffb-id-“1lcjo4fn“ .ffb-button1-1 *:focus{ font-weight: 600 !important; } }ffb-id-“1lccv698″{ margin-top: ; margin-right: ; margin-bottom: ; margin-left: ; padding-top: ; padding-right: ; padding-bottom: ; padding-left: ; } @media (min-width:768px) { ffb-id-“1lccv698″{ margin-top: ; margin-right: ; margin-bottom: ; margin-left: ; padding-top: ; padding-right: ; padding-bottom: ; padding-left: ; } }@media (min-width:992px) { ffb-id-“1lccv698″{ margin-top: ; margin-right: ; margin-bottom: ; margin-left: ; padding-top: ; padding-right: ; padding-bottom: ; padding-left: ; } }@media (min-width:1200px) { ffb-id-“1lccv698″{ margin-top: ; margin-right: ; margin-bottom: ; margin-left: ; padding-top: ; padding-right: ; padding-bottom: ; padding-left: ; } }ffb-id-“1lccv698″{ border-all: 1px solid rgba(128,128,128,0.4) !important; } ffb-id-“1lccv698″{ box-shadow: 0px 3px 5px 0px rgba(0,0,0,0.18); } ffb-id-“1lccv698″{ border-radius: !important; } { border: 10px solid red !important; } ffb-id-“1lccv699″{ font-size: 20px !important; } ffb-id-“1lccv699″ , ffb-id-“1lccv699″:before, ffb-id-“1lccv699″:after, ffb-id-“1lccv699″:hover, ffb-id-“1lccv699″:focus, ffb-id-“1lccv699″ *, ffb-id-“1lccv699″ *:before, ffb-id-“1lccv699″ *:after, ffb-id-“1lccv699″ *:hover, ffb-id-“1lccv699″ *:focus{ font-size: 20px !important; } ffb-id-“1lccup93″{ margin-top: ; margin-right: ; margin-bottom: ; margin-left: ; padding-top: ; padding-right: ; padding-bottom: ; padding-left: ; } @media (min-width:768px) { ffb-id-“1lccup93″{ margin-top: ; margin-right: ; margin-bottom: ; margin-left: ; padding-top: ; padding-right: ; padding-bottom: ; padding-left: ; } }@media (min-width:992px) { ffb-id-“1lccup93″{ margin-top: ; margin-right: ; margin-bottom: ; margin-left: ; padding-top: ; padding-right: ; padding-bottom: ; padding-left: ; } }@media (min-width:1200px) { ffb-id-“1lccup93″{ margin-top: ; margin-right: ; margin-bottom: ; margin-left: ; padding-top: ; padding-right: ; padding-bottom: ; padding-left: ; } }ffb-id-“1lccup93″{ border-all: 1px solid rgba(128,128,128,0.4) !important; } ffb-id-“1lccup93″{ box-shadow: 0px 3px 5px 0px rgba(0,0,0,0.18); } ffb-id-“1lccup93″{ border-radius: !important; } { border: 10px solid red !important; } ffb-id-“1lccup94″{ font-size: 20px !important; } ffb-id-“1lccup94″ , ffb-id-“1lccup94″:before, ffb-id-“1lccup94″:after, ffb-id-“1lccup94″:hover, ffb-id-“1lccup94″:focus, ffb-id-“1lccup94″ *, ffb-id-“1lccup94″ *:before, ffb-id-“1lccup94″ *:after, ffb-id-“1lccup94″ *:hover, ffb-id-“1lccup94″ *:focus{ font-size: 20px !important; } .ffb-id-14l18lck{ text-align: center !important;}.ffb-id-14l18lck ,.ffb-id-14l18lck:before,.ffb-id-14l18lck:after,.ffb-id-14l18lck:hover,.ffb-id-14l18lck:focus,.ffb-id-14l18lck *,.ffb-id-14l18lck *:before,.ffb-id-14l18lck *:after,.ffb-id-14l18lck *:hover,.ffb-id-14l18lck *:focus{ text-align: center !important;}@media (min-width:992px) { .ffb-id-14l18lck{ text-align: left !important;}}@media (min-width:992px) { .ffb-id-14l18lck ,.ffb-id-14l18lck:before,.ffb-id-14l18lck:after,.ffb-id-14l18lck:hover,.ffb-id-14l18lck:focus,.ffb-id-14l18lck *,.ffb-id-14l18lck *:before,.ffb-id-14l18lck *:after,.ffb-id-14l18lck *:hover,.ffb-id-14l18lck *:focus{ text-align: left !important;}}ffb-id-“1ksud04o“{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}@media (min-width:768px) { ffb-id-“1ksud04o“{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}}@media (min-width:992px) { ffb-id-“1ksud04o“{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}}@media (min-width:1200px) { ffb-id-“1ksud04o“{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}}ffb-id-“1ksud04o“{ border-all: 1px solid rgba(128,128,128,0.4) !important;}ffb-id-“1ksud04o“{ box-shadow: 0px 3px 5px 0px rgba(0,0,0,0.18);}ffb-id-“1ksud04o“{ border-radius: !important;}{ border: 10px solid red !important;}ffb-id-“1ksud04p“{ font-size: 20px !important;}ffb-id-“1ksud04p“ ,ffb-id-“1ksud04p“:before,ffb-id-“1ksud04p“:after,ffb-id-“1ksud04p“:hover,ffb-id-“1ksud04p“:focus,ffb-id-“1ksud04p“ *,ffb-id-“1ksud04p“ *:before,ffb-id-“1ksud04p“ *:after,ffb-id-“1ksud04p“ *:hover,ffb-id-“1ksud04p“ *:focus{ font-size: 20px !important;}ffb-id-“24661lp4″{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}@media (min-width:768px) { ffb-id-“24661lp4″{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}}@media (min-width:992px) { ffb-id-“24661lp4″{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}}@media (min-width:1200px) { ffb-id-“24661lp4″{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}}ffb-id-“24661lp4″{ border-all: 1px solid rgba(128,128,128,0.4) !important;}ffb-id-“24661lp4″{ box-shadow: 0px 3px 5px 0px rgba(0,0,0,0.18);}ffb-id-“24661lp4″{ border-radius: !important;}{ border: 10px solid red !important;}ffb-id-“24661lp5″{ font-size: 20px !important;}ffb-id-“24661lp5″ ,ffb-id-“24661lp5″:before,ffb-id-“24661lp5″:after,ffb-id-“24661lp5″:hover,ffb-id-“24661lp5″:focus,ffb-id-“24661lp5″ *,ffb-id-“24661lp5″ *:before,ffb-id-“24661lp5″ *:after,ffb-id-“24661lp5″ *:hover,ffb-id-“24661lp5″ *:focus{ font-size: 20px !important;}ffb-id-“2464qhra“{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}@media (min-width:768px) { ffb-id-“2464qhra“{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}}@media (min-width:992px) { ffb-id-“2464qhra“{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}}@media (min-width:1200px) { ffb-id-“2464qhra“{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}}ffb-id-“2464qhra“{ border-all: 1px solid rgba(128,128,128,0.4) !important;}ffb-id-“2464qhra“{ box-shadow: 0px 3px 5px 0px rgba(0,0,0,0.18);}ffb-id-“2464qhra“{ border-radius: !important;}{ border: 10px solid red !important;}ffb-id-“2464qhrb“{ font-size: 20px !important;}ffb-id-“2464qhrb“ ,ffb-id-“2464qhrb“:before,ffb-id-“2464qhrb“:after,ffb-id-“2464qhrb“:hover,ffb-id-“2464qhrb“:focus,ffb-id-“2464qhrb“ *,ffb-id-“2464qhrb“ *:before,ffb-id-“2464qhrb“ *:after,ffb-id-“2464qhrb“ *:hover,ffb-id-“2464qhrb“ *:focus{ font-size: 20px !important;}ffb-id-“14l18lcl“{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}@media (min-width:768px) { ffb-id-“14l18lcl“{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}}@media (min-width:992px) { ffb-id-“14l18lcl“{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}}@media (min-width:1200px) { ffb-id-“14l18lcl“{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}}ffb-id-“14l18lcl“{ border-all: 1px solid rgba(128,128,128,0.4) !important;}ffb-id-“14l18lcl“{ box-shadow: 0px 3px 5px 0px rgba(0,0,0,0.18);}ffb-id-“14l18lcl“{ border-radius: !important;}{ border: 10px solid red !important;}ffb-id-“pk3copb“{ font-size: 20px !important;}ffb-id-“pk3copb“ ,ffb-id-“pk3copb“:before,ffb-id-“pk3copb“:after,ffb-id-“pk3copb“:hover,ffb-id-“pk3copb“:focus,ffb-id-“pk3copb“ *,ffb-id-“pk3copb“ *:before,ffb-id-“pk3copb“ *:after,ffb-id-“pk3copb“ *:hover,ffb-id-“pk3copb“ *:focus{ font-size: 20px !important;}(function($){ jQuery(document).ready(function($) { $('ffb-id-“1n2husfe“').css('background','red'); }); })(jQuery); (function($){ jQuery(document).ready(function($) { $('ffb-id-“22gd012r“').css('background','red'); }); })(jQuery); (function($){ jQuery(document).ready(function($) { $('ffb-id-“27d8afe5″').css('background','red'); }); })(jQuery); (function($){ jQuery(document).ready(function($) { $('ffb-id-“1lcjo4fl“').css('background','red'); }); })(jQuery); (function($){ jQuery(document).ready(function($) { $('ffb-id-“1lccv698″').css('background','red'); }); })(jQuery); (function($){ jQuery(document).ready(function($) { $('ffb-id-“1lccup93″').css('background','red'); }); })(jQuery); (function($){ jQuery(document).ready(function($) { $('ffb-id-“1ksud04o“').css('background','red'); }); })(jQuery); (function($){ jQuery(document).ready(function($) { $('ffb-id-“24661lp4″').css('background','red'); }); })(jQuery); (function($){ jQuery(document).ready(function($) { $('ffb-id-“2464qhra“').css('background','red'); }); })(jQuery); (function($){ jQuery(document).ready(function($) { $('ffb-id-“14l18lcl“').css('background','red'); }); })(jQuery);

  The post T-WIST REN: Použití dat KN v aplikacích IS T-WIST a GDPR appeared first on T-MAPY spol. s r.o..

  Read more »
 • T-MAPY oznamují nové partnerství se společnostmi Geo Data, DATA PROCON, Geomorava a IterSoft

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis sed cursus sapien, vitae fringilla sem. Duis convallis vel nunc at laoreet.

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis sed cursus sapien, vitae fringilla sem. Duis convallis vel nunc at laoreet.

  .ffb-id-14l18lck{ text-align: center !important; } .ffb-id-14l18lck , .ffb-id-14l18lck:before, .ffb-id-14l18lck:after, .ffb-id-14l18lck:hover, .ffb-id-14l18lck:focus, .ffb-id-14l18lck *, .ffb-id-14l18lck *:before, .ffb-id-14l18lck *:after, .ffb-id-14l18lck *:hover, .ffb-id-14l18lck *:focus{ text-align: center !important; } @media (min-width:992px) { .ffb-id-14l18lck{ text-align: left !important; } }@media (min-width:992px) { .ffb-id-14l18lck , .ffb-id-14l18lck:before, .ffb-id-14l18lck:after, .ffb-id-14l18lck:hover, .ffb-id-14l18lck:focus, .ffb-id-14l18lck *, .ffb-id-14l18lck *:before, .ffb-id-14l18lck *:after, .ffb-id-14l18lck *:hover, .ffb-id-14l18lck *:focus{ text-align: left !important; } }ffb-id-“1ksud04o“{ margin-top: ; margin-right: ; margin-bottom: ; margin-left: ; padding-top: ; padding-right: ; padding-bottom: ; padding-left: ; } @media (min-width:768px) { ffb-id-“1ksud04o“{ margin-top: ; margin-right: ; margin-bottom: ; margin-left: ; padding-top: ; padding-right: ; padding-bottom: ; padding-left: ; } }@media (min-width:992px) { ffb-id-“1ksud04o“{ margin-top: ; margin-right: ; margin-bottom: ; margin-left: ; padding-top: ; padding-right: ; padding-bottom: ; padding-left: ; } }@media (min-width:1200px) { ffb-id-“1ksud04o“{ margin-top: ; margin-right: ; margin-bottom: ; margin-left: ; padding-top: ; padding-right: ; padding-bottom: ; padding-left: ; } }ffb-id-“1ksud04o“{ border-all: 1px solid rgba(128,128,128,0.4) !important; } ffb-id-“1ksud04o“{ box-shadow: 0px 3px 5px 0px rgba(0,0,0,0.18); } ffb-id-“1ksud04o“{ border-radius: !important; } { border: 10px solid red !important; } ffb-id-“1ksud04p“{ font-size: 20px !important; } ffb-id-“1ksud04p“ , ffb-id-“1ksud04p“:before, ffb-id-“1ksud04p“:after, ffb-id-“1ksud04p“:hover, ffb-id-“1ksud04p“:focus, ffb-id-“1ksud04p“ *, ffb-id-“1ksud04p“ *:before, ffb-id-“1ksud04p“ *:after, ffb-id-“1ksud04p“ *:hover, ffb-id-“1ksud04p“ *:focus{ font-size: 20px !important; } ffb-id-“24661lp4″{ margin-top: ; margin-right: ; margin-bottom: ; margin-left: ; padding-top: ; padding-right: ; padding-bottom: ; padding-left: ; } @media (min-width:768px) { ffb-id-“24661lp4″{ margin-top: ; margin-right: ; margin-bottom: ; margin-left: ; padding-top: ; padding-right: ; padding-bottom: ; padding-left: ; } }@media (min-width:992px) { ffb-id-“24661lp4″{ margin-top: ; margin-right: ; margin-bottom: ; margin-left: ; padding-top: ; padding-right: ; padding-bottom: ; padding-left: ; } }@media (min-width:1200px) { ffb-id-“24661lp4″{ margin-top: ; margin-right: ; margin-bottom: ; margin-left: ; padding-top: ; padding-right: ; padding-bottom: ; padding-left: ; } }ffb-id-“24661lp4″{ border-all: 1px solid rgba(128,128,128,0.4) !important; } ffb-id-“24661lp4″{ box-shadow: 0px 3px 5px 0px rgba(0,0,0,0.18); } ffb-id-“24661lp4″{ border-radius: !important; } { border: 10px solid red !important; } ffb-id-“24661lp5″{ font-size: 20px !important; } ffb-id-“24661lp5″ , ffb-id-“24661lp5″:before, ffb-id-“24661lp5″:after, ffb-id-“24661lp5″:hover, ffb-id-“24661lp5″:focus, ffb-id-“24661lp5″ *, ffb-id-“24661lp5″ *:before, ffb-id-“24661lp5″ *:after, ffb-id-“24661lp5″ *:hover, ffb-id-“24661lp5″ *:focus{ font-size: 20px !important; } ffb-id-“2464qhra“{ margin-top: ; margin-right: ; margin-bottom: ; margin-left: ; padding-top: ; padding-right: ; padding-bottom: ; padding-left: ; } @media (min-width:768px) { ffb-id-“2464qhra“{ margin-top: ; margin-right: ; margin-bottom: ; margin-left: ; padding-top: ; padding-right: ; padding-bottom: ; padding-left: ; } }@media (min-width:992px) { ffb-id-“2464qhra“{ margin-top: ; margin-right: ; margin-bottom: ; margin-left: ; padding-top: ; padding-right: ; padding-bottom: ; padding-left: ; } }@media (min-width:1200px) { ffb-id-“2464qhra“{ margin-top: ; margin-right: ; margin-bottom: ; margin-left: ; padding-top: ; padding-right: ; padding-bottom: ; padding-left: ; } }ffb-id-“2464qhra“{ border-all: 1px solid rgba(128,128,128,0.4) !important; } ffb-id-“2464qhra“{ box-shadow: 0px 3px 5px 0px rgba(0,0,0,0.18); } ffb-id-“2464qhra“{ border-radius: !important; } { border: 10px solid red !important; } ffb-id-“2464qhrb“{ font-size: 20px !important; } ffb-id-“2464qhrb“ , ffb-id-“2464qhrb“:before, ffb-id-“2464qhrb“:after, ffb-id-“2464qhrb“:hover, ffb-id-“2464qhrb“:focus, ffb-id-“2464qhrb“ *, ffb-id-“2464qhrb“ *:before, ffb-id-“2464qhrb“ *:after, ffb-id-“2464qhrb“ *:hover, ffb-id-“2464qhrb“ *:focus{ font-size: 20px !important; } ffb-id-“14l18lcl“{ margin-top: ; margin-right: ; margin-bottom: ; margin-left: ; padding-top: ; padding-right: ; padding-bottom: ; padding-left: ; } @media (min-width:768px) { ffb-id-“14l18lcl“{ margin-top: ; margin-right: ; margin-bottom: ; margin-left: ; padding-top: ; padding-right: ; padding-bottom: ; padding-left: ; } }@media (min-width:992px) { ffb-id-“14l18lcl“{ margin-top: ; margin-right: ; margin-bottom: ; margin-left: ; padding-top: ; padding-right: ; padding-bottom: ; padding-left: ; } }@media (min-width:1200px) { ffb-id-“14l18lcl“{ margin-top: ; margin-right: ; margin-bottom: ; margin-left: ; padding-top: ; padding-right: ; padding-bottom: ; padding-left: ; } }ffb-id-“14l18lcl“{ border-all: 1px solid rgba(128,128,128,0.4) !important; } ffb-id-“14l18lcl“{ box-shadow: 0px 3px 5px 0px rgba(0,0,0,0.18); } ffb-id-“14l18lcl“{ border-radius: !important; } { border: 10px solid red !important; } ffb-id-“pk3copb“{ font-size: 20px !important; } ffb-id-“pk3copb“ , ffb-id-“pk3copb“:before, ffb-id-“pk3copb“:after, ffb-id-“pk3copb“:hover, ffb-id-“pk3copb“:focus, ffb-id-“pk3copb“ *, ffb-id-“pk3copb“ *:before, ffb-id-“pk3copb“ *:after, ffb-id-“pk3copb“ *:hover, ffb-id-“pk3copb“ *:focus{ font-size: 20px !important; } .ffb-id-14l18lck{ text-align: center !important;}.ffb-id-14l18lck ,.ffb-id-14l18lck:before,.ffb-id-14l18lck:after,.ffb-id-14l18lck:hover,.ffb-id-14l18lck:focus,.ffb-id-14l18lck *,.ffb-id-14l18lck *:before,.ffb-id-14l18lck *:after,.ffb-id-14l18lck *:hover,.ffb-id-14l18lck *:focus{ text-align: center !important;}@media (min-width:992px) { .ffb-id-14l18lck{ text-align: left !important;}}@media (min-width:992px) { .ffb-id-14l18lck ,.ffb-id-14l18lck:before,.ffb-id-14l18lck:after,.ffb-id-14l18lck:hover,.ffb-id-14l18lck:focus,.ffb-id-14l18lck *,.ffb-id-14l18lck *:before,.ffb-id-14l18lck *:after,.ffb-id-14l18lck *:hover,.ffb-id-14l18lck *:focus{ text-align: left !important;}}ffb-id-“24l6dc4a“{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}@media (min-width:768px) { ffb-id-“24l6dc4a“{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}}@media (min-width:992px) { ffb-id-“24l6dc4a“{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}}@media (min-width:1200px) { ffb-id-“24l6dc4a“{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}}ffb-id-“24l6dc4a“{ border-all: 1px solid rgba(128,128,128,0.4) !important;}ffb-id-“24l6dc4a“{ box-shadow: 0px 3px 5px 0px rgba(0,0,0,0.18);}ffb-id-“24l6dc4a“{ border-radius: !important;}{ border: 10px solid red !important;}ffb-id-“24l6tra8″{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}@media (min-width:768px) { ffb-id-“24l6tra8″{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}}@media (min-width:992px) { ffb-id-“24l6tra8″{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}}@media (min-width:1200px) { ffb-id-“24l6tra8″{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}}ffb-id-“24l6tra8″{ border-all: 1px solid rgba(128,128,128,0.4) !important;}ffb-id-“24l6tra8″{ box-shadow: 0px 3px 5px 0px rgba(0,0,0,0.18);}ffb-id-“24l6tra8″{ border-radius: !important;}{ border: 10px solid red !important;}ffb-id-“24l6tra9″{ font-size: 20px !important;}ffb-id-“24l6tra9″ ,ffb-id-“24l6tra9″:before,ffb-id-“24l6tra9″:after,ffb-id-“24l6tra9″:hover,ffb-id-“24l6tra9″:focus,ffb-id-“24l6tra9″ *,ffb-id-“24l6tra9″ *:before,ffb-id-“24l6tra9″ *:after,ffb-id-“24l6tra9″ *:hover,ffb-id-“24l6tra9″ *:focus{ font-size: 20px !important;}ffb-id-“14l18lcl“{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}@media (min-width:768px) { ffb-id-“14l18lcl“{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}}@media (min-width:992px) { ffb-id-“14l18lcl“{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}}@media (min-width:1200px) { ffb-id-“14l18lcl“{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}}ffb-id-“14l18lcl“{ border-all: 1px solid rgba(128,128,128,0.4) !important;}ffb-id-“14l18lcl“{ box-shadow: 0px 3px 5px 0px rgba(0,0,0,0.18);}ffb-id-“14l18lcl“{ border-radius: !important;}{ border: 10px solid red !important;}ffb-id-“pk3copb“{ font-size: 20px !important;}ffb-id-“pk3copb“ ,ffb-id-“pk3copb“:before,ffb-id-“pk3copb“:after,ffb-id-“pk3copb“:hover,ffb-id-“pk3copb“:focus,ffb-id-“pk3copb“ *,ffb-id-“pk3copb“ *:before,ffb-id-“pk3copb“ *:after,ffb-id-“pk3copb“ *:hover,ffb-id-“pk3copb“ *:focus{ font-size: 20px !important;}(function($){ jQuery(document).ready(function($) { $('ffb-id-“1ksud04o“').css('background','red'); }); })(jQuery); (function($){ jQuery(document).ready(function($) { $('ffb-id-“24661lp4″').css('background','red'); }); })(jQuery); (function($){ jQuery(document).ready(function($) { $('ffb-id-“2464qhra“').css('background','red'); }); })(jQuery); (function($){ jQuery(document).ready(function($) { $('ffb-id-“14l18lcl“').css('background','red'); }); })(jQuery); (function($){ jQuery(document).ready(function($) { $('ffb-id-“24l6dc4a“').css('background','red'); }); })(jQuery); (function($){ jQuery(document).ready(function($) { $('ffb-id-“24l6tra8″').css('background','red'); }); })(jQuery); (function($){ jQuery(document).ready(function($) { $('ffb-id-“14l18lcl“').css('background','red'); }); })(jQuery);

  The post T-MAPY oznamují nové partnerství se společnostmi Geo Data, DATA PROCON, Geomorava a IterSoft appeared first on T-MAPY spol. s r.o..

  Read more »
 • Analýza nehodovosti na Novém Zélandu vytvořená v CORPIS MAPS

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis sed cursus sapien, vitae fringilla sem. Duis convallis vel nunc at laoreet.

  [youtube https://www.youtube.com/watch?v=J7ArPgBRR94?feature=oembed&w=1140&h=641]

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis sed cursus sapien, vitae fringilla sem. Duis convallis vel nunc at laoreet.

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis sed cursus sapien, vitae fringilla sem. Duis convallis vel nunc at laoreet.

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis sed cursus sapien, vitae fringilla sem. Duis convallis vel nunc at laoreet.

  Big Heading

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis sed cursus sapien, vitae fringilla sem. Duis convallis vel nunc at laoreet.

  Big Heading

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis sed cursus sapien, vitae fringilla sem. Duis convallis vel nunc at laoreet.

  .ffb-id-14l18lck{ text-align: center !important; } .ffb-id-14l18lck , .ffb-id-14l18lck:before, .ffb-id-14l18lck:after, .ffb-id-14l18lck:hover, .ffb-id-14l18lck:focus, .ffb-id-14l18lck *, .ffb-id-14l18lck *:before, .ffb-id-14l18lck *:after, .ffb-id-14l18lck *:hover, .ffb-id-14l18lck *:focus{ text-align: center !important; } @media (min-width:992px) { .ffb-id-14l18lck{ text-align: left !important; } }@media (min-width:992px) { .ffb-id-14l18lck , .ffb-id-14l18lck:before, .ffb-id-14l18lck:after, .ffb-id-14l18lck:hover, .ffb-id-14l18lck:focus, .ffb-id-14l18lck *, .ffb-id-14l18lck *:before, .ffb-id-14l18lck *:after, .ffb-id-14l18lck *:hover, .ffb-id-14l18lck *:focus{ text-align: left !important; } }ffb-id-“24l6dc4a“{ margin-top: ; margin-right: ; margin-bottom: ; margin-left: ; padding-top: ; padding-right: ; padding-bottom: ; padding-left: ; } @media (min-width:768px) { ffb-id-“24l6dc4a“{ margin-top: ; margin-right: ; margin-bottom: ; margin-left: ; padding-top: ; padding-right: ; padding-bottom: ; padding-left: ; } }@media (min-width:992px) { ffb-id-“24l6dc4a“{ margin-top: ; margin-right: ; margin-bottom: ; margin-left: ; padding-top: ; padding-right: ; padding-bottom: ; padding-left: ; } }@media (min-width:1200px) { ffb-id-“24l6dc4a“{ margin-top: ; margin-right: ; margin-bottom: ; margin-left: ; padding-top: ; padding-right: ; padding-bottom: ; padding-left: ; } }ffb-id-“24l6dc4a“{ border-all: 1px solid rgba(128,128,128,0.4) !important; } ffb-id-“24l6dc4a“{ box-shadow: 0px 3px 5px 0px rgba(0,0,0,0.18); } ffb-id-“24l6dc4a“{ border-radius: !important; } { border: 10px solid red !important; } ffb-id-“24l6tra8″{ margin-top: ; margin-right: ; margin-bottom: ; margin-left: ; padding-top: ; padding-right: ; padding-bottom: ; padding-left: ; } @media (min-width:768px) { ffb-id-“24l6tra8″{ margin-top: ; margin-right: ; margin-bottom: ; margin-left: ; padding-top: ; padding-right: ; padding-bottom: ; padding-left: ; } }@media (min-width:992px) { ffb-id-“24l6tra8″{ margin-top: ; margin-right: ; margin-bottom: ; margin-left: ; padding-top: ; padding-right: ; padding-bottom: ; padding-left: ; } }@media (min-width:1200px) { ffb-id-“24l6tra8″{ margin-top: ; margin-right: ; margin-bottom: ; margin-left: ; padding-top: ; padding-right: ; padding-bottom: ; padding-left: ; } }ffb-id-“24l6tra8″{ border-all: 1px solid rgba(128,128,128,0.4) !important; } ffb-id-“24l6tra8″{ box-shadow: 0px 3px 5px 0px rgba(0,0,0,0.18); } ffb-id-“24l6tra8″{ border-radius: !important; } { border: 10px solid red !important; } ffb-id-“24l6tra9″{ font-size: 20px !important; } ffb-id-“24l6tra9″ , ffb-id-“24l6tra9″:before, ffb-id-“24l6tra9″:after, ffb-id-“24l6tra9″:hover, ffb-id-“24l6tra9″:focus, ffb-id-“24l6tra9″ *, ffb-id-“24l6tra9″ *:before, ffb-id-“24l6tra9″ *:after, ffb-id-“24l6tra9″ *:hover, ffb-id-“24l6tra9″ *:focus{ font-size: 20px !important; } ffb-id-“14l18lcl“{ margin-top: ; margin-right: ; margin-bottom: ; margin-left: ; padding-top: ; padding-right: ; padding-bottom: ; padding-left: ; } @media (min-width:768px) { ffb-id-“14l18lcl“{ margin-top: ; margin-right: ; margin-bottom: ; margin-left: ; padding-top: ; padding-right: ; padding-bottom: ; padding-left: ; } }@media (min-width:992px) { ffb-id-“14l18lcl“{ margin-top: ; margin-right: ; margin-bottom: ; margin-left: ; padding-top: ; padding-right: ; padding-bottom: ; padding-left: ; } }@media (min-width:1200px) { ffb-id-“14l18lcl“{ margin-top: ; margin-right: ; margin-bottom: ; margin-left: ; padding-top: ; padding-right: ; padding-bottom: ; padding-left: ; } }ffb-id-“14l18lcl“{ border-all: 1px solid rgba(128,128,128,0.4) !important; } ffb-id-“14l18lcl“{ box-shadow: 0px 3px 5px 0px rgba(0,0,0,0.18); } ffb-id-“14l18lcl“{ border-radius: !important; } { border: 10px solid red !important; } ffb-id-“pk3copb“{ font-size: 20px !important; } ffb-id-“pk3copb“ , ffb-id-“pk3copb“:before, ffb-id-“pk3copb“:after, ffb-id-“pk3copb“:hover, ffb-id-“pk3copb“:focus, ffb-id-“pk3copb“ *, ffb-id-“pk3copb“ *:before, ffb-id-“pk3copb“ *:after, ffb-id-“pk3copb“ *:hover, ffb-id-“pk3copb“ *:focus{ font-size: 20px !important; } .ffb-id-1lccu6bn{ font-size: 18px !important;text-align: justify !important;}.ffb-id-1lccu6bn ,.ffb-id-1lccu6bn:before,.ffb-id-1lccu6bn:after,.ffb-id-1lccu6bn:hover,.ffb-id-1lccu6bn:focus,.ffb-id-1lccu6bn *,.ffb-id-1lccu6bn *:before,.ffb-id-1lccu6bn *:after,.ffb-id-1lccu6bn *:hover,.ffb-id-1lccu6bn *:focus{ font-size: 18px !important;text-align: justify !important;}@media (min-width:992px) { .ffb-id-1lccu6bn{ text-align: justify !important;}}@media (min-width:992px) { .ffb-id-1lccu6bn ,.ffb-id-1lccu6bn:before,.ffb-id-1lccu6bn:after,.ffb-id-1lccu6bn:hover,.ffb-id-1lccu6bn:focus,.ffb-id-1lccu6bn *,.ffb-id-1lccu6bn *:before,.ffb-id-1lccu6bn *:after,.ffb-id-1lccu6bn *:hover,.ffb-id-1lccu6bn *:focus{ text-align: justify !important;}}ffb-id-“1mio1t42″{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}@media (min-width:768px) { ffb-id-“1mio1t42″{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}}@media (min-width:992px) { ffb-id-“1mio1t42″{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}}@media (min-width:1200px) { ffb-id-“1mio1t42″{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}}ffb-id-“1mio1t42″{ border-all: 1px solid rgba(128,128,128,0.4) !important;}ffb-id-“1mio1t42″{ box-shadow: 0px 3px 5px 0px rgba(0,0,0,0.18);}ffb-id-“1mio1t42″{ border-radius: !important;}{ border: 10px solid red !important;}ffb-id-“22nb2oq1″{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}@media (min-width:768px) { ffb-id-“22nb2oq1″{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}}@media (min-width:992px) { ffb-id-“22nb2oq1″{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}}@media (min-width:1200px) { ffb-id-“22nb2oq1″{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}}ffb-id-“22nb2oq1″{ border-all: 1px solid rgba(128,128,128,0.4) !important;}ffb-id-“22nb2oq1″{ box-shadow: 0px 3px 5px 0px rgba(0,0,0,0.18);}ffb-id-“22nb2oq1″{ border-radius: !important;}{ border: 10px solid red !important;}ffb-id-“22nb2oq3″{ font-size: 20px !important;}ffb-id-“22nb2oq3″ ,ffb-id-“22nb2oq3″:before,ffb-id-“22nb2oq3″:after,ffb-id-“22nb2oq3″:hover,ffb-id-“22nb2oq3″:focus,ffb-id-“22nb2oq3″ *,ffb-id-“22nb2oq3″ *:before,ffb-id-“22nb2oq3″ *:after,ffb-id-“22nb2oq3″ *:hover,ffb-id-“22nb2oq3″ *:focus{ font-size: 20px !important;}ffb-id-“1n2husfe“{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}@media (min-width:768px) { ffb-id-“1n2husfe“{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}}@media (min-width:992px) { ffb-id-“1n2husfe“{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}}@media (min-width:1200px) { ffb-id-“1n2husfe“{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}}ffb-id-“1n2husfe“{ border-all: 1px solid rgba(128,128,128,0.4) !important;}ffb-id-“1n2husfe“{ box-shadow: 0px 3px 5px 0px rgba(0,0,0,0.18);}ffb-id-“1n2husfe“{ border-radius: !important;}{ border: 10px solid red !important;}ffb-id-“1n2husfg“{ font-size: 20px !important;}ffb-id-“1n2husfg“ ,ffb-id-“1n2husfg“:before,ffb-id-“1n2husfg“:after,ffb-id-“1n2husfg“:hover,ffb-id-“1n2husfg“:focus,ffb-id-“1n2husfg“ *,ffb-id-“1n2husfg“ *:before,ffb-id-“1n2husfg“ *:after,ffb-id-“1n2husfg“ *:hover,ffb-id-“1n2husfg“ *:focus{ font-size: 20px !important;}ffb-id-“22gd012r“{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}@media (min-width:768px) { ffb-id-“22gd012r“{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}}@media (min-width:992px) { ffb-id-“22gd012r“{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}}@media (min-width:1200px) { ffb-id-“22gd012r“{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}}ffb-id-“22gd012r“{ border-all: 1px solid rgba(128,128,128,0.4) !important;}ffb-id-“22gd012r“{ box-shadow: 0px 3px 5px 0px rgba(0,0,0,0.18);}ffb-id-“22gd012r“{ border-radius: !important;}{ border: 10px solid red !important;}ffb-id-“22gd012t“ .ffb-button1-1.ffb-block-button-4-0.btn-base-brd-slide{ color:#ffffff;}ffb-id-“22gd012t“ .ffb-button1-1.ffb-block-button-4-0.btn-base-brd-slide:hover{ color:#ffffff;}ffb-id-“22gd012t“ .ffb-button1-1.ffb-block-button-4-0.btn-base-brd-slide{ border-color: transparent;}ffb-id-“22gd012t“ .ffb-button1-1.ffb-block-button-4-0.btn-base-brd-slide:hover{ border-color: transparent;}ffb-id-“22gd012t“ .ffb-button1-1.ffb-block-button-4-0.btn-base-brd-slide{ background-color:#ffa332;}ffb-id-“22gd012t“ .ffb-button1-1.ffb-block-button-4-0.btn-base-brd-slide:hover{ background-color:#4c2791;}ffb-id-“22gd012t“ .ffb-button1-1{ text-decoration: none !important;}ffb-id-“22gd012t“ .ffb-button1-1:before,ffb-id-“22gd012t“ .ffb-button1-1:after,ffb-id-“22gd012t“ .ffb-button1-1:hover,ffb-id-“22gd012t“ .ffb-button1-1:focus,ffb-id-“22gd012t“ .ffb-button1-1 *,ffb-id-“22gd012t“ .ffb-button1-1 *:before,ffb-id-“22gd012t“ .ffb-button1-1 *:after,ffb-id-“22gd012t“ .ffb-button1-1 *:hover,ffb-id-“22gd012t“ .ffb-button1-1 *:focus{ text-decoration: none !important;}ffb-id-“22gd012t“ .ffb-button1-1{ font-weight: 600 !important;}ffb-id-“22gd012t“ .ffb-button1-1 ,ffb-id-“22gd012t“ .ffb-button1-1:before,ffb-id-“22gd012t“ .ffb-button1-1:after,ffb-id-“22gd012t“ .ffb-button1-1:hover,ffb-id-“22gd012t“ .ffb-button1-1:focus,ffb-id-“22gd012t“ .ffb-button1-1 *,ffb-id-“22gd012t“ .ffb-button1-1 *:before,ffb-id-“22gd012t“ .ffb-button1-1 *:after,ffb-id-“22gd012t“ .ffb-button1-1 *:hover,ffb-id-“22gd012t“ .ffb-button1-1 *:focus{ font-weight: 600 !important;}@media (min-width:768px) { ffb-id-“22gd012t“ .ffb-button1-1{ font-weight: 600 !important;}}@media (min-width:768px) { ffb-id-“22gd012t“ .ffb-button1-1 ,ffb-id-“22gd012t“ .ffb-button1-1:before,ffb-id-“22gd012t“ .ffb-button1-1:after,ffb-id-“22gd012t“ .ffb-button1-1:hover,ffb-id-“22gd012t“ .ffb-button1-1:focus,ffb-id-“22gd012t“ .ffb-button1-1 *,ffb-id-“22gd012t“ .ffb-button1-1 *:before,ffb-id-“22gd012t“ .ffb-button1-1 *:after,ffb-id-“22gd012t“ .ffb-button1-1 *:hover,ffb-id-“22gd012t“ .ffb-button1-1 *:focus{ font-weight: 600 !important;}}@media (min-width:992px) { ffb-id-“22gd012t“ .ffb-button1-1{ font-weight: 600 !important;}}@media (min-width:992px) { ffb-id-“22gd012t“ .ffb-button1-1 ,ffb-id-“22gd012t“ .ffb-button1-1:before,ffb-id-“22gd012t“ .ffb-button1-1:after,ffb-id-“22gd012t“ .ffb-button1-1:hover,ffb-id-“22gd012t“ .ffb-button1-1:focus,ffb-id-“22gd012t“ .ffb-button1-1 *,ffb-id-“22gd012t“ .ffb-button1-1 *:before,ffb-id-“22gd012t“ .ffb-button1-1 *:after,ffb-id-“22gd012t“ .ffb-button1-1 *:hover,ffb-id-“22gd012t“ .ffb-button1-1 *:focus{ font-weight: 600 !important;}}@media (min-width:1200px) { ffb-id-“22gd012t“ .ffb-button1-1{ font-weight: 600 !important;}}@media (min-width:1200px) { ffb-id-“22gd012t“ .ffb-button1-1 ,ffb-id-“22gd012t“ .ffb-button1-1:before,ffb-id-“22gd012t“ .ffb-button1-1:after,ffb-id-“22gd012t“ .ffb-button1-1:hover,ffb-id-“22gd012t“ .ffb-button1-1:focus,ffb-id-“22gd012t“ .ffb-button1-1 *,ffb-id-“22gd012t“ .ffb-button1-1 *:before,ffb-id-“22gd012t“ .ffb-button1-1 *:after,ffb-id-“22gd012t“ .ffb-button1-1 *:hover,ffb-id-“22gd012t“ .ffb-button1-1 *:focus{ font-weight: 600 !important;}}ffb-id-“22gbv4u9″{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}@media (min-width:768px) { ffb-id-“22gbv4u9″{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}}@media (min-width:992px) { ffb-id-“22gbv4u9″{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}}@media (min-width:1200px) { ffb-id-“22gbv4u9″{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}}ffb-id-“22gbv4u9″{ border-all: 1px solid rgba(128,128,128,0.4) !important;}ffb-id-“22gbv4u9″{ box-shadow: 0px 3px 5px 0px rgba(0,0,0,0.18);}ffb-id-“22gbv4u9″{ border-radius: !important;}{ border: 10px solid red !important;}ffb-id-“22gbuqob“{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}@media (min-width:768px) { ffb-id-“22gbuqob“{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}}@media (min-width:992px) { ffb-id-“22gbuqob“{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}}@media (min-width:1200px) { ffb-id-“22gbuqob“{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}}ffb-id-“22gbuqob“{ border-all: 1px solid rgba(128,128,128,0.4) !important;}ffb-id-“22gbuqob“{ box-shadow: 0px 3px 5px 0px rgba(0,0,0,0.18);}ffb-id-“22gbuqob“{ border-radius: !important;}{ border: 10px solid red !important;}ffb-id-“22gc9m0q“{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}@media (min-width:768px) { ffb-id-“22gc9m0q“{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}}@media (min-width:992px) { ffb-id-“22gc9m0q“{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}}@media (min-width:1200px) { ffb-id-“22gc9m0q“{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}}ffb-id-“22gc9m0q“{ border-all: 1px solid rgba(128,128,128,0.4) !important;}ffb-id-“22gc9m0q“{ box-shadow: 0px 3px 5px 0px rgba(0,0,0,0.18);}ffb-id-“22gc9m0q“{ border-radius: !important;}{ border: 10px solid red !important;}ffb-id-“22nvnfs6″{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}@media (min-width:768px) { ffb-id-“22nvnfs6″{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}}@media (min-width:992px) { ffb-id-“22nvnfs6″{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}}@media (min-width:1200px) { ffb-id-“22nvnfs6″{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}}ffb-id-“22nvnfs6″{ border-all: 1px solid rgba(128,128,128,0.4) !important;}ffb-id-“22nvnfs6″{ box-shadow: 0px 3px 5px 0px rgba(0,0,0,0.18);}ffb-id-“22nvnfs6″{ border-radius: !important;}{ border: 10px solid red !important;}ffb-id-“22nvnfs7″{ font-size: 20px !important;}ffb-id-“22nvnfs7″ ,ffb-id-“22nvnfs7″:before,ffb-id-“22nvnfs7″:after,ffb-id-“22nvnfs7″:hover,ffb-id-“22nvnfs7″:focus,ffb-id-“22nvnfs7″ *,ffb-id-“22nvnfs7″ *:before,ffb-id-“22nvnfs7″ *:after,ffb-id-“22nvnfs7″ *:hover,ffb-id-“22nvnfs7″ *:focus{ font-size: 20px !important;}ffb-id-“1lcjo4fl“{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}@media (min-width:768px) { ffb-id-“1lcjo4fl“{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}}@media (min-width:992px) { ffb-id-“1lcjo4fl“{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}}@media (min-width:1200px) { ffb-id-“1lcjo4fl“{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}}ffb-id-“1lcjo4fl“{ border-all: 1px solid rgba(128,128,128,0.4) !important;}ffb-id-“1lcjo4fl“{ box-shadow: 0px 3px 5px 0px rgba(0,0,0,0.18);}ffb-id-“1lcjo4fl“{ border-radius: !important;}{ border: 10px solid red !important;}ffb-id-“1lcjo4fn“ .ffb-button1-1.ffb-block-button-3-0.btn-base-brd-slide{ color:#ffffff;}ffb-id-“1lcjo4fn“ .ffb-button1-1.ffb-block-button-3-0.btn-base-brd-slide:hover{ color:#ffffff;}ffb-id-“1lcjo4fn“ .ffb-button1-1.ffb-block-button-3-0.btn-base-brd-slide{ border-color: transparent;}ffb-id-“1lcjo4fn“ .ffb-button1-1.ffb-block-button-3-0.btn-base-brd-slide:hover{ border-color: transparent;}ffb-id-“1lcjo4fn“ .ffb-button1-1.ffb-block-button-3-0.btn-base-brd-slide{ background-color:#ffa332;}ffb-id-“1lcjo4fn“ .ffb-button1-1.ffb-block-button-3-0.btn-base-brd-slide:hover{ background-color:#4c2791;}ffb-id-“1lcjo4fn“ .ffb-button1-1{ text-decoration: none !important;}ffb-id-“1lcjo4fn“ .ffb-button1-1:before,ffb-id-“1lcjo4fn“ .ffb-button1-1:after,ffb-id-“1lcjo4fn“ .ffb-button1-1:hover,ffb-id-“1lcjo4fn“ .ffb-button1-1:focus,ffb-id-“1lcjo4fn“ .ffb-button1-1 *,ffb-id-“1lcjo4fn“ .ffb-button1-1 *:before,ffb-id-“1lcjo4fn“ .ffb-button1-1 *:after,ffb-id-“1lcjo4fn“ .ffb-button1-1 *:hover,ffb-id-“1lcjo4fn“ .ffb-button1-1 *:focus{ text-decoration: none !important;}ffb-id-“1lcjo4fn“ .ffb-button1-1{ font-weight: 600 !important;}ffb-id-“1lcjo4fn“ .ffb-button1-1 ,ffb-id-“1lcjo4fn“ .ffb-button1-1:before,ffb-id-“1lcjo4fn“ .ffb-button1-1:after,ffb-id-“1lcjo4fn“ .ffb-button1-1:hover,ffb-id-“1lcjo4fn“ .ffb-button1-1:focus,ffb-id-“1lcjo4fn“ .ffb-button1-1 *,ffb-id-“1lcjo4fn“ .ffb-button1-1 *:before,ffb-id-“1lcjo4fn“ .ffb-button1-1 *:after,ffb-id-“1lcjo4fn“ .ffb-button1-1 *:hover,ffb-id-“1lcjo4fn“ .ffb-button1-1 *:focus{ font-weight: 600 !important;}@media (min-width:768px) { ffb-id-“1lcjo4fn“ .ffb-button1-1{ font-weight: 600 !important;}}@media (min-width:768px) { ffb-id-“1lcjo4fn“ .ffb-button1-1 ,ffb-id-“1lcjo4fn“ .ffb-button1-1:before,ffb-id-“1lcjo4fn“ .ffb-button1-1:after,ffb-id-“1lcjo4fn“ .ffb-button1-1:hover,ffb-id-“1lcjo4fn“ .ffb-button1-1:focus,ffb-id-“1lcjo4fn“ .ffb-button1-1 *,ffb-id-“1lcjo4fn“ .ffb-button1-1 *:before,ffb-id-“1lcjo4fn“ .ffb-button1-1 *:after,ffb-id-“1lcjo4fn“ .ffb-button1-1 *:hover,ffb-id-“1lcjo4fn“ .ffb-button1-1 *:focus{ font-weight: 600 !important;}}@media (min-width:992px) { ffb-id-“1lcjo4fn“ .ffb-button1-1{ font-weight: 600 !important;}}@media (min-width:992px) { ffb-id-“1lcjo4fn“ .ffb-button1-1 ,ffb-id-“1lcjo4fn“ .ffb-button1-1:before,ffb-id-“1lcjo4fn“ .ffb-button1-1:after,ffb-id-“1lcjo4fn“ .ffb-button1-1:hover,ffb-id-“1lcjo4fn“ .ffb-button1-1:focus,ffb-id-“1lcjo4fn“ .ffb-button1-1 *,ffb-id-“1lcjo4fn“ .ffb-button1-1 *:before,ffb-id-“1lcjo4fn“ .ffb-button1-1 *:after,ffb-id-“1lcjo4fn“ .ffb-button1-1 *:hover,ffb-id-“1lcjo4fn“ .ffb-button1-1 *:focus{ font-weight: 600 !important;}}@media (min-width:1200px) { ffb-id-“1lcjo4fn“ .ffb-button1-1{ font-weight: 600 !important;}}@media (min-width:1200px) { ffb-id-“1lcjo4fn“ .ffb-button1-1 ,ffb-id-“1lcjo4fn“ .ffb-button1-1:before,ffb-id-“1lcjo4fn“ .ffb-button1-1:after,ffb-id-“1lcjo4fn“ .ffb-button1-1:hover,ffb-id-“1lcjo4fn“ .ffb-button1-1:focus,ffb-id-“1lcjo4fn“ .ffb-button1-1 *,ffb-id-“1lcjo4fn“ .ffb-button1-1 *:before,ffb-id-“1lcjo4fn“ .ffb-button1-1 *:after,ffb-id-“1lcjo4fn“ .ffb-button1-1 *:hover,ffb-id-“1lcjo4fn“ .ffb-button1-1 *:focus{ font-weight: 600 !important;}}ffb-id-“1lccv698″{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}@media (min-width:768px) { ffb-id-“1lccv698″{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}}@media (min-width:992px) { ffb-id-“1lccv698″{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}}@media (min-width:1200px) { ffb-id-“1lccv698″{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}}ffb-id-“1lccv698″{ border-all: 1px solid rgba(128,128,128,0.4) !important;}ffb-id-“1lccv698″{ box-shadow: 0px 3px 5px 0px rgba(0,0,0,0.18);}ffb-id-“1lccv698″{ border-radius: !important;}{ border: 10px solid red !important;}ffb-id-“1lccv699″{ font-size: 20px !important;}ffb-id-“1lccv699″ ,ffb-id-“1lccv699″:before,ffb-id-“1lccv699″:after,ffb-id-“1lccv699″:hover,ffb-id-“1lccv699″:focus,ffb-id-“1lccv699″ *,ffb-id-“1lccv699″ *:before,ffb-id-“1lccv699″ *:after,ffb-id-“1lccv699″ *:hover,ffb-id-“1lccv699″ *:focus{ font-size: 20px !important;}ffb-id-“1n2ik9t6″{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}@media (min-width:768px) { ffb-id-“1n2ik9t6″{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}}@media (min-width:992px) { ffb-id-“1n2ik9t6″{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}}@media (min-width:1200px) { ffb-id-“1n2ik9t6″{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}}ffb-id-“1n2ik9t6″{ border-all: 1px solid rgba(128,128,128,0.4) !important;}ffb-id-“1n2ik9t6″{ box-shadow: 0px 3px 5px 0px rgba(0,0,0,0.18);}ffb-id-“1n2ik9t6″{ border-radius: !important;}{ border: 10px solid red !important;}ffb-id-“1lccvksa“{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}@media (min-width:768px) { ffb-id-“1lccvksa“{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}}@media (min-width:992px) { ffb-id-“1lccvksa“{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}}@media (min-width:1200px) { ffb-id-“1lccvksa“{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}}ffb-id-“1lccvksa“{ border-all: 1px solid rgba(128,128,128,0.4) !important;}ffb-id-“1lccvksa“{ box-shadow: 0px 3px 5px 0px rgba(0,0,0,0.18);}ffb-id-“1lccvksa“{ border-radius: !important;}{ border: 10px solid red !important;}ffb-id-“1n2h67u0″ .ffb-external-1 .embed-responsive{ padding-bottom:56.25%;}ffb-id-“1n2ijt9u“{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}@media (min-width:768px) { ffb-id-“1n2ijt9u“{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}}@media (min-width:992px) { ffb-id-“1n2ijt9u“{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}}@media (min-width:1200px) { ffb-id-“1n2ijt9u“{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}}ffb-id-“1n2ijt9u“{ border-all: 1px solid rgba(128,128,128,0.4) !important;}ffb-id-“1n2ijt9u“{ box-shadow: 0px 3px 5px 0px rgba(0,0,0,0.18);}ffb-id-“1n2ijt9u“{ border-radius: !important;}{ border: 10px solid red !important;}ffb-id-“1lccup93″{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}@media (min-width:768px) { ffb-id-“1lccup93″{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}}@media (min-width:992px) { ffb-id-“1lccup93″{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}}@media (min-width:1200px) { ffb-id-“1lccup93″{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}}ffb-id-“1lccup93″{ border-all: 1px solid rgba(128,128,128,0.4) !important;}ffb-id-“1lccup93″{ box-shadow: 0px 3px 5px 0px rgba(0,0,0,0.18);}ffb-id-“1lccup93″{ border-radius: !important;}{ border: 10px solid red !important;}ffb-id-“1lccup94″{ font-size: 20px !important;}ffb-id-“1lccup94″ ,ffb-id-“1lccup94″:before,ffb-id-“1lccup94″:after,ffb-id-“1lccup94″:hover,ffb-id-“1lccup94″:focus,ffb-id-“1lccup94″ *,ffb-id-“1lccup94″ *:before,ffb-id-“1lccup94″ *:after,ffb-id-“1lccup94″ *:hover,ffb-id-“1lccup94″ *:focus{ font-size: 20px !important;}(function($){ jQuery(document).ready(function($) { $('ffb-id-“24l6dc4a“').css('background','red'); }); })(jQuery); (function($){ jQuery(document).ready(function($) { $('ffb-id-“24l6tra8″').css('background','red'); }); })(jQuery); (function($){ jQuery(document).ready(function($) { $('ffb-id-“14l18lcl“').css('background','red'); }); })(jQuery); (function($){ jQuery(document).ready(function($) { $('ffb-id-“1mio1t42″').css('background','red'); }); })(jQuery); (function($){ jQuery(document).ready(function($) { $('ffb-id-“22nb2oq1″').css('background','red'); }); })(jQuery); (function($){ jQuery(document).ready(function($) { $('ffb-id-“1n2husfe“').css('background','red'); }); })(jQuery); (function($){ jQuery(document).ready(function($) { $('ffb-id-“22gd012r“').css('background','red'); }); })(jQuery); (function($){ jQuery(document).ready(function($) { $('ffb-id-“22gbv4u9″').css('background','red'); }); })(jQuery); (function($){ jQuery(document).ready(function($) { $('ffb-id-“22gbuqob“').css('background','red'); }); })(jQuery); (function($){ jQuery(document).ready(function($) { $('ffb-id-“22gc9m0q“').css('background','red'); }); })(jQuery); (function($){ jQuery(document).ready(function($) { $('ffb-id-“22nvnfs6″').css('background','red'); }); })(jQuery); (function($){ jQuery(document).ready(function($) { $('ffb-id-“1lcjo4fl“').css('background','red'); }); })(jQuery); (function($){ jQuery(document).ready(function($) { $('ffb-id-“1lccv698″').css('background','red'); }); })(jQuery); (function($){ jQuery(document).ready(function($) { $('ffb-id-“1n2ik9t6″').css('background','red'); }); })(jQuery); (function($){ jQuery(document).ready(function($) { $('ffb-id-“1lccvksa“').css('background','red'); }); })(jQuery); (function($){ jQuery(document).ready(function($) { $('ffb-id-“1n2ijt9u“').css('background','red'); }); })(jQuery); (function($){ jQuery(document).ready(function($) { $('ffb-id-“1lccup93″').css('background','red'); }); })(jQuery);

  The post Analýza nehodovosti na Novém Zélandu vytvořená v CORPIS MAPS appeared first on T-MAPY spol. s r.o..

  Read more »
 • Proč se zastavit na našem stánku na konferenci ISSS v Hradci Králové?

  Big Heading

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis sed cursus sapien, vitae fringilla sem. Duis convallis vel nunc at laoreet.

  Big Heading

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis sed cursus sapien, vitae fringilla sem. Duis convallis vel nunc at laoreet.

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis sed cursus sapien, vitae fringilla sem. Duis convallis vel nunc at laoreet.

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis sed cursus sapien, vitae fringilla sem. Duis convallis vel nunc at laoreet.

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis sed cursus sapien, vitae fringilla sem. Duis convallis vel nunc at laoreet.

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis sed cursus sapien, vitae fringilla sem. Duis convallis vel nunc at laoreet.

  .ffb-id-1lccu6bn{ font-size: 18px !important; text-align: justify !important; } .ffb-id-1lccu6bn , .ffb-id-1lccu6bn:before, .ffb-id-1lccu6bn:after, .ffb-id-1lccu6bn:hover, .ffb-id-1lccu6bn:focus, .ffb-id-1lccu6bn *, .ffb-id-1lccu6bn *:before, .ffb-id-1lccu6bn *:after, .ffb-id-1lccu6bn *:hover, .ffb-id-1lccu6bn *:focus{ font-size: 18px !important; text-align: justify !important; } @media (min-width:992px) { .ffb-id-1lccu6bn{ text-align: justify !important; } }@media (min-width:992px) { .ffb-id-1lccu6bn , .ffb-id-1lccu6bn:before, .ffb-id-1lccu6bn:after, .ffb-id-1lccu6bn:hover, .ffb-id-1lccu6bn:focus, .ffb-id-1lccu6bn *, .ffb-id-1lccu6bn *:before, .ffb-id-1lccu6bn *:after, .ffb-id-1lccu6bn *:hover, .ffb-id-1lccu6bn *:focus{ text-align: justify !important; } }ffb-id-“1mio1t42″{ margin-top: ; margin-right: ; margin-bottom: ; margin-left: ; padding-top: ; padding-right: ; padding-bottom: ; padding-left: ; } @media (min-width:768px) { ffb-id-“1mio1t42″{ margin-top: ; margin-right: ; margin-bottom: ; margin-left: ; padding-top: ; padding-right: ; padding-bottom: ; padding-left: ; } }@media (min-width:992px) { ffb-id-“1mio1t42″{ margin-top: ; margin-right: ; margin-bottom: ; margin-left: ; padding-top: ; padding-right: ; padding-bottom: ; padding-left: ; } }@media (min-width:1200px) { ffb-id-“1mio1t42″{ margin-top: ; margin-right: ; margin-bottom: ; margin-left: ; padding-top: ; padding-right: ; padding-bottom: ; padding-left: ; } }ffb-id-“1mio1t42″{ border-all: 1px solid rgba(128,128,128,0.4) !important; } ffb-id-“1mio1t42″{ box-shadow: 0px 3px 5px 0px rgba(0,0,0,0.18); } ffb-id-“1mio1t42″{ border-radius: !important; } { border: 10px solid red !important; } ffb-id-“22nb2oq1″{ margin-top: ; margin-right: ; margin-bottom: ; margin-left: ; padding-top: ; padding-right: ; padding-bottom: ; padding-left: ; } @media (min-width:768px) { ffb-id-“22nb2oq1″{ margin-top: ; margin-right: ; margin-bottom: ; margin-left: ; padding-top: ; padding-right: ; padding-bottom: ; padding-left: ; } }@media (min-width:992px) { ffb-id-“22nb2oq1″{ margin-top: ; margin-right: ; margin-bottom: ; margin-left: ; padding-top: ; padding-right: ; padding-bottom: ; padding-left: ; } }@media (min-width:1200px) { ffb-id-“22nb2oq1″{ margin-top: ; margin-right: ; margin-bottom: ; margin-left: ; padding-top: ; padding-right: ; padding-bottom: ; padding-left: ; } }ffb-id-“22nb2oq1″{ border-all: 1px solid rgba(128,128,128,0.4) !important; } ffb-id-“22nb2oq1″{ box-shadow: 0px 3px 5px 0px rgba(0,0,0,0.18); } ffb-id-“22nb2oq1″{ border-radius: !important; } { border: 10px solid red !important; } ffb-id-“22nb2oq3″{ font-size: 20px !important; } ffb-id-“22nb2oq3″ , ffb-id-“22nb2oq3″:before, ffb-id-“22nb2oq3″:after, ffb-id-“22nb2oq3″:hover, ffb-id-“22nb2oq3″:focus, ffb-id-“22nb2oq3″ *, ffb-id-“22nb2oq3″ *:before, ffb-id-“22nb2oq3″ *:after, ffb-id-“22nb2oq3″ *:hover, ffb-id-“22nb2oq3″ *:focus{ font-size: 20px !important; } ffb-id-“1n2husfe“{ margin-top: ; margin-right: ; margin-bottom: ; margin-left: ; padding-top: ; padding-right: ; padding-bottom: ; padding-left: ; } @media (min-width:768px) { ffb-id-“1n2husfe“{ margin-top: ; margin-right: ; margin-bottom: ; margin-left: ; padding-top: ; padding-right: ; padding-bottom: ; padding-left: ; } }@media (min-width:992px) { ffb-id-“1n2husfe“{ margin-top: ; margin-right: ; margin-bottom: ; margin-left: ; padding-top: ; padding-right: ; padding-bottom: ; padding-left: ; } }@media (min-width:1200px) { ffb-id-“1n2husfe“{ margin-top: ; margin-right: ; margin-bottom: ; margin-left: ; padding-top: ; padding-right: ; padding-bottom: ; padding-left: ; } }ffb-id-“1n2husfe“{ border-all: 1px solid rgba(128,128,128,0.4) !important; } ffb-id-“1n2husfe“{ box-shadow: 0px 3px 5px 0px rgba(0,0,0,0.18); } ffb-id-“1n2husfe“{ border-radius: !important; } { border: 10px solid red !important; } ffb-id-“1n2husfg“{ font-size: 20px !important; } ffb-id-“1n2husfg“ , ffb-id-“1n2husfg“:before, ffb-id-“1n2husfg“:after, ffb-id-“1n2husfg“:hover, ffb-id-“1n2husfg“:focus, ffb-id-“1n2husfg“ *, ffb-id-“1n2husfg“ *:before, ffb-id-“1n2husfg“ *:after, ffb-id-“1n2husfg“ *:hover, ffb-id-“1n2husfg“ *:focus{ font-size: 20px !important; } ffb-id-“22gd012r“{ margin-top: ; margin-right: ; margin-bottom: ; margin-left: ; padding-top: ; padding-right: ; padding-bottom: ; padding-left: ; } @media (min-width:768px) { ffb-id-“22gd012r“{ margin-top: ; margin-right: ; margin-bottom: ; margin-left: ; padding-top: ; padding-right: ; padding-bottom: ; padding-left: ; } }@media (min-width:992px) { ffb-id-“22gd012r“{ margin-top: ; margin-right: ; margin-bottom: ; margin-left: ; padding-top: ; padding-right: ; padding-bottom: ; padding-left: ; } }@media (min-width:1200px) { ffb-id-“22gd012r“{ margin-top: ; margin-right: ; margin-bottom: ; margin-left: ; padding-top: ; padding-right: ; padding-bottom: ; padding-left: ; } }ffb-id-“22gd012r“{ border-all: 1px solid rgba(128,128,128,0.4) !important; } ffb-id-“22gd012r“{ box-shadow: 0px 3px 5px 0px rgba(0,0,0,0.18); } ffb-id-“22gd012r“{ border-radius: !important; } { border: 10px solid red !important; } ffb-id-“22gd012t“ .ffb-button1-1.ffb-block-button-4-0.btn-base-brd-slide{ color:#ffffff; } ffb-id-“22gd012t“ .ffb-button1-1.ffb-block-button-4-0.btn-base-brd-slide:hover{ color:#ffffff; } ffb-id-“22gd012t“ .ffb-button1-1.ffb-block-button-4-0.btn-base-brd-slide{ border-color: transparent; } ffb-id-“22gd012t“ .ffb-button1-1.ffb-block-button-4-0.btn-base-brd-slide:hover{ border-color: transparent; } ffb-id-“22gd012t“ .ffb-button1-1.ffb-block-button-4-0.btn-base-brd-slide{ background-color:#ffa332; } ffb-id-“22gd012t“ .ffb-button1-1.ffb-block-button-4-0.btn-base-brd-slide:hover{ background-color:#4c2791; } ffb-id-“22gd012t“ .ffb-button1-1{ text-decoration: none !important; } ffb-id-“22gd012t“ .ffb-button1-1:before, ffb-id-“22gd012t“ .ffb-button1-1:after, ffb-id-“22gd012t“ .ffb-button1-1:hover, ffb-id-“22gd012t“ .ffb-button1-1:focus, ffb-id-“22gd012t“ .ffb-button1-1 *, ffb-id-“22gd012t“ .ffb-button1-1 *:before, ffb-id-“22gd012t“ .ffb-button1-1 *:after, ffb-id-“22gd012t“ .ffb-button1-1 *:hover, ffb-id-“22gd012t“ .ffb-button1-1 *:focus{ text-decoration: none !important; } ffb-id-“22gd012t“ .ffb-button1-1{ font-weight: 600 !important; } ffb-id-“22gd012t“ .ffb-button1-1 , ffb-id-“22gd012t“ .ffb-button1-1:before, ffb-id-“22gd012t“ .ffb-button1-1:after, ffb-id-“22gd012t“ .ffb-button1-1:hover, ffb-id-“22gd012t“ .ffb-button1-1:focus, ffb-id-“22gd012t“ .ffb-button1-1 *, ffb-id-“22gd012t“ .ffb-button1-1 *:before, ffb-id-“22gd012t“ .ffb-button1-1 *:after, ffb-id-“22gd012t“ .ffb-button1-1 *:hover, ffb-id-“22gd012t“ .ffb-button1-1 *:focus{ font-weight: 600 !important; } @media (min-width:768px) { ffb-id-“22gd012t“ .ffb-button1-1{ font-weight: 600 !important; } }@media (min-width:768px) { ffb-id-“22gd012t“ .ffb-button1-1 , ffb-id-“22gd012t“ .ffb-button1-1:before, ffb-id-“22gd012t“ .ffb-button1-1:after, ffb-id-“22gd012t“ .ffb-button1-1:hover, ffb-id-“22gd012t“ .ffb-button1-1:focus, ffb-id-“22gd012t“ .ffb-button1-1 *, ffb-id-“22gd012t“ .ffb-button1-1 *:before, ffb-id-“22gd012t“ .ffb-button1-1 *:after, ffb-id-“22gd012t“ .ffb-button1-1 *:hover, ffb-id-“22gd012t“ .ffb-button1-1 *:focus{ font-weight: 600 !important; } }@media (min-width:992px) { ffb-id-“22gd012t“ .ffb-button1-1{ font-weight: 600 !important; } }@media (min-width:992px) { ffb-id-“22gd012t“ .ffb-button1-1 , ffb-id-“22gd012t“ .ffb-button1-1:before, ffb-id-“22gd012t“ .ffb-button1-1:after, ffb-id-“22gd012t“ .ffb-button1-1:hover, ffb-id-“22gd012t“ .ffb-button1-1:focus, ffb-id-“22gd012t“ .ffb-button1-1 *, ffb-id-“22gd012t“ .ffb-button1-1 *:before, ffb-id-“22gd012t“ .ffb-button1-1 *:after, ffb-id-“22gd012t“ .ffb-button1-1 *:hover, ffb-id-“22gd012t“ .ffb-button1-1 *:focus{ font-weight: 600 !important; } }@media (min-width:1200px) { ffb-id-“22gd012t“ .ffb-button1-1{ font-weight: 600 !important; } }@media (min-width:1200px) { ffb-id-“22gd012t“ .ffb-button1-1 , ffb-id-“22gd012t“ .ffb-button1-1:before, ffb-id-“22gd012t“ .ffb-button1-1:after, ffb-id-“22gd012t“ .ffb-button1-1:hover, ffb-id-“22gd012t“ .ffb-button1-1:focus, ffb-id-“22gd012t“ .ffb-button1-1 *, ffb-id-“22gd012t“ .ffb-button1-1 *:before, ffb-id-“22gd012t“ .ffb-button1-1 *:after, ffb-id-“22gd012t“ .ffb-button1-1 *:hover, ffb-id-“22gd012t“ .ffb-button1-1 *:focus{ font-weight: 600 !important; } }ffb-id-“22gbv4u9″{ margin-top: ; margin-right: ; margin-bottom: ; margin-left: ; padding-top: ; padding-right: ; padding-bottom: ; padding-left: ; } @media (min-width:768px) { ffb-id-“22gbv4u9″{ margin-top: ; margin-right: ; margin-bottom: ; margin-left: ; padding-top: ; padding-right: ; padding-bottom: ; padding-left: ; } }@media (min-width:992px) { ffb-id-“22gbv4u9″{ margin-top: ; margin-right: ; margin-bottom: ; margin-left: ; padding-top: ; padding-right: ; padding-bottom: ; padding-left: ; } }@media (min-width:1200px) { ffb-id-“22gbv4u9″{ margin-top: ; margin-right: ; margin-bottom: ; margin-left: ; padding-top: ; padding-right: ; padding-bottom: ; padding-left: ; } }ffb-id-“22gbv4u9″{ border-all: 1px solid rgba(128,128,128,0.4) !important; } ffb-id-“22gbv4u9″{ box-shadow: 0px 3px 5px 0px rgba(0,0,0,0.18); } ffb-id-“22gbv4u9″{ border-radius: !important; } { border: 10px solid red !important; } ffb-id-“22gbuqob“{ margin-top: ; margin-right: ; margin-bottom: ; margin-left: ; padding-top: ; padding-right: ; padding-bottom: ; padding-left: ; } @media (min-width:768px) { ffb-id-“22gbuqob“{ margin-top: ; margin-right: ; margin-bottom: ; margin-left: ; padding-top: ; padding-right: ; padding-bottom: ; padding-left: ; } }@media (min-width:992px) { ffb-id-“22gbuqob“{ margin-top: ; margin-right: ; margin-bottom: ; margin-left: ; padding-top: ; padding-right: ; padding-bottom: ; padding-left: ; } }@media (min-width:1200px) { ffb-id-“22gbuqob“{ margin-top: ; margin-right: ; margin-bottom: ; margin-left: ; padding-top: ; padding-right: ; padding-bottom: ; padding-left: ; } }ffb-id-“22gbuqob“{ border-all: 1px solid rgba(128,128,128,0.4) !important; } ffb-id-“22gbuqob“{ box-shadow: 0px 3px 5px 0px rgba(0,0,0,0.18); } ffb-id-“22gbuqob“{ border-radius: !important; } { border: 10px solid red !important; } ffb-id-“22gc9m0q“{ margin-top: ; margin-right: ; margin-bottom: ; margin-left: ; padding-top: ; padding-right: ; padding-bottom: ; padding-left: ; } @media (min-width:768px) { ffb-id-“22gc9m0q“{ margin-top: ; margin-right: ; margin-bottom: ; margin-left: ; padding-top: ; padding-right: ; padding-bottom: ; padding-left: ; } }@media (min-width:992px) { ffb-id-“22gc9m0q“{ margin-top: ; margin-right: ; margin-bottom: ; margin-left: ; padding-top: ; padding-right: ; padding-bottom: ; padding-left: ; } }@media (min-width:1200px) { ffb-id-“22gc9m0q“{ margin-top: ; margin-right: ; margin-bottom: ; margin-left: ; padding-top: ; padding-right: ; padding-bottom: ; padding-left: ; } }ffb-id-“22gc9m0q“{ border-all: 1px solid rgba(128,128,128,0.4) !important; } ffb-id-“22gc9m0q“{ box-shadow: 0px 3px 5px 0px rgba(0,0,0,0.18); } ffb-id-“22gc9m0q“{ border-radius: !important; } { border: 10px solid red !important; } ffb-id-“22nvnfs6″{ margin-top: ; margin-right: ; margin-bottom: ; margin-left: ; padding-top: ; padding-right: ; padding-bottom: ; padding-left: ; } @media (min-width:768px) { ffb-id-“22nvnfs6″{ margin-top: ; margin-right: ; margin-bottom: ; margin-left: ; padding-top: ; padding-right: ; padding-bottom: ; padding-left: ; } }@media (min-width:992px) { ffb-id-“22nvnfs6″{ margin-top: ; margin-right: ; margin-bottom: ; margin-left: ; padding-top: ; padding-right: ; padding-bottom: ; padding-left: ; } }@media (min-width:1200px) { ffb-id-“22nvnfs6″{ margin-top: ; margin-right: ; margin-bottom: ; margin-left: ; padding-top: ; padding-right: ; padding-bottom: ; padding-left: ; } }ffb-id-“22nvnfs6″{ border-all: 1px solid rgba(128,128,128,0.4) !important; } ffb-id-“22nvnfs6″{ box-shadow: 0px 3px 5px 0px rgba(0,0,0,0.18); } ffb-id-“22nvnfs6″{ border-radius: !important; } { border: 10px solid red !important; } ffb-id-“22nvnfs7″{ font-size: 20px !important; } ffb-id-“22nvnfs7″ , ffb-id-“22nvnfs7″:before, ffb-id-“22nvnfs7″:after, ffb-id-“22nvnfs7″:hover, ffb-id-“22nvnfs7″:focus, ffb-id-“22nvnfs7″ *, ffb-id-“22nvnfs7″ *:before, ffb-id-“22nvnfs7″ *:after, ffb-id-“22nvnfs7″ *:hover, ffb-id-“22nvnfs7″ *:focus{ font-size: 20px !important; } ffb-id-“1lcjo4fl“{ margin-top: ; margin-right: ; margin-bottom: ; margin-left: ; padding-top: ; padding-right: ; padding-bottom: ; padding-left: ; } @media (min-width:768px) { ffb-id-“1lcjo4fl“{ margin-top: ; margin-right: ; margin-bottom: ; margin-left: ; padding-top: ; padding-right: ; padding-bottom: ; padding-left: ; } }@media (min-width:992px) { ffb-id-“1lcjo4fl“{ margin-top: ; margin-right: ; margin-bottom: ; margin-left: ; padding-top: ; padding-right: ; padding-bottom: ; padding-left: ; } }@media (min-width:1200px) { ffb-id-“1lcjo4fl“{ margin-top: ; margin-right: ; margin-bottom: ; margin-left: ; padding-top: ; padding-right: ; padding-bottom: ; padding-left: ; } }ffb-id-“1lcjo4fl“{ border-all: 1px solid rgba(128,128,128,0.4) !important; } ffb-id-“1lcjo4fl“{ box-shadow: 0px 3px 5px 0px rgba(0,0,0,0.18); } ffb-id-“1lcjo4fl“{ border-radius: !important; } { border: 10px solid red !important; } ffb-id-“1lcjo4fn“ .ffb-button1-1.ffb-block-button-3-0.btn-base-brd-slide{ color:#ffffff; } ffb-id-“1lcjo4fn“ .ffb-button1-1.ffb-block-button-3-0.btn-base-brd-slide:hover{ color:#ffffff; } ffb-id-“1lcjo4fn“ .ffb-button1-1.ffb-block-button-3-0.btn-base-brd-slide{ border-color: transparent; } ffb-id-“1lcjo4fn“ .ffb-button1-1.ffb-block-button-3-0.btn-base-brd-slide:hover{ border-color: transparent; } ffb-id-“1lcjo4fn“ .ffb-button1-1.ffb-block-button-3-0.btn-base-brd-slide{ background-color:#ffa332; } ffb-id-“1lcjo4fn“ .ffb-button1-1.ffb-block-button-3-0.btn-base-brd-slide:hover{ background-color:#4c2791; } ffb-id-“1lcjo4fn“ .ffb-button1-1{ text-decoration: none !important; } ffb-id-“1lcjo4fn“ .ffb-button1-1:before, ffb-id-“1lcjo4fn“ .ffb-button1-1:after, ffb-id-“1lcjo4fn“ .ffb-button1-1:hover, ffb-id-“1lcjo4fn“ .ffb-button1-1:focus, ffb-id-“1lcjo4fn“ .ffb-button1-1 *, ffb-id-“1lcjo4fn“ .ffb-button1-1 *:before, ffb-id-“1lcjo4fn“ .ffb-button1-1 *:after, ffb-id-“1lcjo4fn“ .ffb-button1-1 *:hover, ffb-id-“1lcjo4fn“ .ffb-button1-1 *:focus{ text-decoration: none !important; } ffb-id-“1lcjo4fn“ .ffb-button1-1{ font-weight: 600 !important; } ffb-id-“1lcjo4fn“ .ffb-button1-1 , ffb-id-“1lcjo4fn“ .ffb-button1-1:before, ffb-id-“1lcjo4fn“ .ffb-button1-1:after, ffb-id-“1lcjo4fn“ .ffb-button1-1:hover, ffb-id-“1lcjo4fn“ .ffb-button1-1:focus, ffb-id-“1lcjo4fn“ .ffb-button1-1 *, ffb-id-“1lcjo4fn“ .ffb-button1-1 *:before, ffb-id-“1lcjo4fn“ .ffb-button1-1 *:after, ffb-id-“1lcjo4fn“ .ffb-button1-1 *:hover, ffb-id-“1lcjo4fn“ .ffb-button1-1 *:focus{ font-weight: 600 !important; } @media (min-width:768px) { ffb-id-“1lcjo4fn“ .ffb-button1-1{ font-weight: 600 !important; } }@media (min-width:768px) { ffb-id-“1lcjo4fn“ .ffb-button1-1 , ffb-id-“1lcjo4fn“ .ffb-button1-1:before, ffb-id-“1lcjo4fn“ .ffb-button1-1:after, ffb-id-“1lcjo4fn“ .ffb-button1-1:hover, ffb-id-“1lcjo4fn“ .ffb-button1-1:focus, ffb-id-“1lcjo4fn“ .ffb-button1-1 *, ffb-id-“1lcjo4fn“ .ffb-button1-1 *:before, ffb-id-“1lcjo4fn“ .ffb-button1-1 *:after, ffb-id-“1lcjo4fn“ .ffb-button1-1 *:hover, ffb-id-“1lcjo4fn“ .ffb-button1-1 *:focus{ font-weight: 600 !important; } }@media (min-width:992px) { ffb-id-“1lcjo4fn“ .ffb-button1-1{ font-weight: 600 !important; } }@media (min-width:992px) { ffb-id-“1lcjo4fn“ .ffb-button1-1 , ffb-id-“1lcjo4fn“ .ffb-button1-1:before, ffb-id-“1lcjo4fn“ .ffb-button1-1:after, ffb-id-“1lcjo4fn“ .ffb-button1-1:hover, ffb-id-“1lcjo4fn“ .ffb-button1-1:focus, ffb-id-“1lcjo4fn“ .ffb-button1-1 *, ffb-id-“1lcjo4fn“ .ffb-button1-1 *:before, ffb-id-“1lcjo4fn“ .ffb-button1-1 *:after, ffb-id-“1lcjo4fn“ .ffb-button1-1 *:hover, ffb-id-“1lcjo4fn“ .ffb-button1-1 *:focus{ font-weight: 600 !important; } }@media (min-width:1200px) { ffb-id-“1lcjo4fn“ .ffb-button1-1{ font-weight: 600 !important; } }@media (min-width:1200px) { ffb-id-“1lcjo4fn“ .ffb-button1-1 , ffb-id-“1lcjo4fn“ .ffb-button1-1:before, ffb-id-“1lcjo4fn“ .ffb-button1-1:after, ffb-id-“1lcjo4fn“ .ffb-button1-1:hover, ffb-id-“1lcjo4fn“ .ffb-button1-1:focus, ffb-id-“1lcjo4fn“ .ffb-button1-1 *, ffb-id-“1lcjo4fn“ .ffb-button1-1 *:before, ffb-id-“1lcjo4fn“ .ffb-button1-1 *:after, ffb-id-“1lcjo4fn“ .ffb-button1-1 *:hover, ffb-id-“1lcjo4fn“ .ffb-button1-1 *:focus{ font-weight: 600 !important; } }ffb-id-“1lccv698″{ margin-top: ; margin-right: ; margin-bottom: ; margin-left: ; padding-top: ; padding-right: ; padding-bottom: ; padding-left: ; } @media (min-width:768px) { ffb-id-“1lccv698″{ margin-top: ; margin-right: ; margin-bottom: ; margin-left: ; padding-top: ; padding-right: ; padding-bottom: ; padding-left: ; } }@media (min-width:992px) { ffb-id-“1lccv698″{ margin-top: ; margin-right: ; margin-bottom: ; margin-left: ; padding-top: ; padding-right: ; padding-bottom: ; padding-left: ; } }@media (min-width:1200px) { ffb-id-“1lccv698″{ margin-top: ; margin-right: ; margin-bottom: ; margin-left: ; padding-top: ; padding-right: ; padding-bottom: ; padding-left: ; } }ffb-id-“1lccv698″{ border-all: 1px solid rgba(128,128,128,0.4) !important; } ffb-id-“1lccv698″{ box-shadow: 0px 3px 5px 0px rgba(0,0,0,0.18); } ffb-id-“1lccv698″{ border-radius: !important; } { border: 10px solid red !important; } ffb-id-“1lccv699″{ font-size: 20px !important; } ffb-id-“1lccv699″ , ffb-id-“1lccv699″:before, ffb-id-“1lccv699″:after, ffb-id-“1lccv699″:hover, ffb-id-“1lccv699″:focus, ffb-id-“1lccv699″ *, ffb-id-“1lccv699″ *:before, ffb-id-“1lccv699″ *:after, ffb-id-“1lccv699″ *:hover, ffb-id-“1lccv699″ *:focus{ font-size: 20px !important; } ffb-id-“1n2ik9t6″{ margin-top: ; margin-right: ; margin-bottom: ; margin-left: ; padding-top: ; padding-right: ; padding-bottom: ; padding-left: ; } @media (min-width:768px) { ffb-id-“1n2ik9t6″{ margin-top: ; margin-right: ; margin-bottom: ; margin-left: ; padding-top: ; padding-right: ; padding-bottom: ; padding-left: ; } }@media (min-width:992px) { ffb-id-“1n2ik9t6″{ margin-top: ; margin-right: ; margin-bottom: ; margin-left: ; padding-top: ; padding-right: ; padding-bottom: ; padding-left: ; } }@media (min-width:1200px) { ffb-id-“1n2ik9t6″{ margin-top: ; margin-right: ; margin-bottom: ; margin-left: ; padding-top: ; padding-right: ; padding-bottom: ; padding-left: ; } }ffb-id-“1n2ik9t6″{ border-all: 1px solid rgba(128,128,128,0.4) !important; } ffb-id-“1n2ik9t6″{ box-shadow: 0px 3px 5px 0px rgba(0,0,0,0.18); } ffb-id-“1n2ik9t6″{ border-radius: !important; } { border: 10px solid red !important; } ffb-id-“1lccvksa“{ margin-top: ; margin-right: ; margin-bottom: ; margin-left: ; padding-top: ; padding-right: ; padding-bottom: ; padding-left: ; } @media (min-width:768px) { ffb-id-“1lccvksa“{ margin-top: ; margin-right: ; margin-bottom: ; margin-left: ; padding-top: ; padding-right: ; padding-bottom: ; padding-left: ; } }@media (min-width:992px) { ffb-id-“1lccvksa“{ margin-top: ; margin-right: ; margin-bottom: ; margin-left: ; padding-top: ; padding-right: ; padding-bottom: ; padding-left: ; } }@media (min-width:1200px) { ffb-id-“1lccvksa“{ margin-top: ; margin-right: ; margin-bottom: ; margin-left: ; padding-top: ; padding-right: ; padding-bottom: ; padding-left: ; } }ffb-id-“1lccvksa“{ border-all: 1px solid rgba(128,128,128,0.4) !important; } ffb-id-“1lccvksa“{ box-shadow: 0px 3px 5px 0px rgba(0,0,0,0.18); } ffb-id-“1lccvksa“{ border-radius: !important; } { border: 10px solid red !important; } ffb-id-“1n2h67u0″ .ffb-external-1 .embed-responsive{ padding-bottom:56.25%; } ffb-id-“1n2ijt9u“{ margin-top: ; margin-right: ; margin-bottom: ; margin-left: ; padding-top: ; padding-right: ; padding-bottom: ; padding-left: ; } @media (min-width:768px) { ffb-id-“1n2ijt9u“{ margin-top: ; margin-right: ; margin-bottom: ; margin-left: ; padding-top: ; padding-right: ; padding-bottom: ; padding-left: ; } }@media (min-width:992px) { ffb-id-“1n2ijt9u“{ margin-top: ; margin-right: ; margin-bottom: ; margin-left: ; padding-top: ; padding-right: ; padding-bottom: ; padding-left: ; } }@media (min-width:1200px) { ffb-id-“1n2ijt9u“{ margin-top: ; margin-right: ; margin-bottom: ; margin-left: ; padding-top: ; padding-right: ; padding-bottom: ; padding-left: ; } }ffb-id-“1n2ijt9u“{ border-all: 1px solid rgba(128,128,128,0.4) !important; } ffb-id-“1n2ijt9u“{ box-shadow: 0px 3px 5px 0px rgba(0,0,0,0.18); } ffb-id-“1n2ijt9u“{ border-radius: !important; } { border: 10px solid red !important; } ffb-id-“1lccup93″{ margin-top: ; margin-right: ; margin-bottom: ; margin-left: ; padding-top: ; padding-right: ; padding-bottom: ; padding-left: ; } @media (min-width:768px) { ffb-id-“1lccup93″{ margin-top: ; margin-right: ; margin-bottom: ; margin-left: ; padding-top: ; padding-right: ; padding-bottom: ; padding-left: ; } }@media (min-width:992px) { ffb-id-“1lccup93″{ margin-top: ; margin-right: ; margin-bottom: ; margin-left: ; padding-top: ; padding-right: ; padding-bottom: ; padding-left: ; } }@media (min-width:1200px) { ffb-id-“1lccup93″{ margin-top: ; margin-right: ; margin-bottom: ; margin-left: ; padding-top: ; padding-right: ; padding-bottom: ; padding-left: ; } }ffb-id-“1lccup93″{ border-all: 1px solid rgba(128,128,128,0.4) !important; } ffb-id-“1lccup93″{ box-shadow: 0px 3px 5px 0px rgba(0,0,0,0.18); } ffb-id-“1lccup93″{ border-radius: !important; } { border: 10px solid red !important; } ffb-id-“1lccup94″{ font-size: 20px !important; } ffb-id-“1lccup94″ , ffb-id-“1lccup94″:before, ffb-id-“1lccup94″:after, ffb-id-“1lccup94″:hover, ffb-id-“1lccup94″:focus, ffb-id-“1lccup94″ *, ffb-id-“1lccup94″ *:before, ffb-id-“1lccup94″ *:after, ffb-id-“1lccup94″ *:hover, ffb-id-“1lccup94″ *:focus{ font-size: 20px !important; } .ffb-id-14l18lck{ text-align: justify !important;}.ffb-id-14l18lck ,.ffb-id-14l18lck:before,.ffb-id-14l18lck:after,.ffb-id-14l18lck:hover,.ffb-id-14l18lck:focus,.ffb-id-14l18lck *,.ffb-id-14l18lck *:before,.ffb-id-14l18lck *:after,.ffb-id-14l18lck *:hover,.ffb-id-14l18lck *:focus{ text-align: justify !important;}@media (min-width:992px) { .ffb-id-14l18lck{ text-align: justify !important;}}@media (min-width:992px) { .ffb-id-14l18lck ,.ffb-id-14l18lck:before,.ffb-id-14l18lck:after,.ffb-id-14l18lck:hover,.ffb-id-14l18lck:focus,.ffb-id-14l18lck *,.ffb-id-14l18lck *:before,.ffb-id-14l18lck *:after,.ffb-id-14l18lck *:hover,.ffb-id-14l18lck *:focus{ text-align: justify !important;}}ffb-id-“22d33ujl“{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}@media (min-width:768px) { ffb-id-“22d33ujl“{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}}@media (min-width:992px) { ffb-id-“22d33ujl“{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}}@media (min-width:1200px) { ffb-id-“22d33ujl“{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}}ffb-id-“22d33ujl“{ border-all: 1px solid rgba(128,128,128,0.4) !important;}ffb-id-“22d33ujl“{ box-shadow: 0px 3px 5px 0px rgba(0,0,0,0.18);}ffb-id-“22d33ujl“{ border-radius: !important;}{ border: 10px solid red !important;}ffb-id-“22d34pjb“{ font-size: 20px !important;}ffb-id-“22d34pjb“ ,ffb-id-“22d34pjb“:before,ffb-id-“22d34pjb“:after,ffb-id-“22d34pjb“:hover,ffb-id-“22d34pjb“:focus,ffb-id-“22d34pjb“ *,ffb-id-“22d34pjb“ *:before,ffb-id-“22d34pjb“ *:after,ffb-id-“22d34pjb“ *:hover,ffb-id-“22d34pjb“ *:focus{ font-size: 20px !important;}ffb-id-“22d33ujm“{ font-size: 20px !important;}ffb-id-“22d33ujm“ ,ffb-id-“22d33ujm“:before,ffb-id-“22d33ujm“:after,ffb-id-“22d33ujm“:hover,ffb-id-“22d33ujm“:focus,ffb-id-“22d33ujm“ *,ffb-id-“22d33ujm“ *:before,ffb-id-“22d33ujm“ *:after,ffb-id-“22d33ujm“ *:hover,ffb-id-“22d33ujm“ *:focus{ font-size: 20px !important;}ffb-id-“22d3282k“{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}@media (min-width:768px) { ffb-id-“22d3282k“{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}}@media (min-width:992px) { ffb-id-“22d3282k“{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}}@media (min-width:1200px) { ffb-id-“22d3282k“{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}}ffb-id-“22d3282k“{ border-all: 1px solid rgba(128,128,128,0.4) !important;}ffb-id-“22d3282k“{ box-shadow: 0px 3px 5px 0px rgba(0,0,0,0.18);}ffb-id-“22d3282k“{ border-radius: !important;}{ border: 10px solid red !important;}ffb-id-“22d32305″{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}@media (min-width:768px) { ffb-id-“22d32305″{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}}@media (min-width:992px) { ffb-id-“22d32305″{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}}@media (min-width:1200px) { ffb-id-“22d32305″{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}}ffb-id-“22d32305″{ border-all: 1px solid rgba(128,128,128,0.4) !important;}ffb-id-“22d32305″{ box-shadow: 0px 3px 5px 0px rgba(0,0,0,0.18);}ffb-id-“22d32305″{ border-radius: !important;}{ border: 10px solid red !important;}ffb-id-“22d31to4″{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}@media (min-width:768px) { ffb-id-“22d31to4″{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}}@media (min-width:992px) { ffb-id-“22d31to4″{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}}@media (min-width:1200px) { ffb-id-“22d31to4″{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}}ffb-id-“22d31to4″{ border-all: 1px solid rgba(128,128,128,0.4) !important;}ffb-id-“22d31to4″{ box-shadow: 0px 3px 5px 0px rgba(0,0,0,0.18);}ffb-id-“22d31to4″{ border-radius: !important;}{ border: 10px solid red !important;}ffb-id-“22d30lh5″{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}@media (min-width:768px) { ffb-id-“22d30lh5″{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}}@media (min-width:992px) { ffb-id-“22d30lh5″{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}}@media (min-width:1200px) { ffb-id-“22d30lh5″{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}}ffb-id-“22d30lh5″{ border-all: 1px solid rgba(128,128,128,0.4) !important;}ffb-id-“22d30lh5″{ box-shadow: 0px 3px 5px 0px rgba(0,0,0,0.18);}ffb-id-“22d30lh5″{ border-radius: !important;}{ border: 10px solid red !important;}ffb-id-“22d30lh6″{ font-size: 20px !important;}ffb-id-“22d30lh6″ ,ffb-id-“22d30lh6″:before,ffb-id-“22d30lh6″:after,ffb-id-“22d30lh6″:hover,ffb-id-“22d30lh6″:focus,ffb-id-“22d30lh6″ *,ffb-id-“22d30lh6″ *:before,ffb-id-“22d30lh6″ *:after,ffb-id-“22d30lh6″ *:hover,ffb-id-“22d30lh6″ *:focus{ font-size: 20px !important;}ffb-id-“22d2onfn“{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}@media (min-width:768px) { ffb-id-“22d2onfn“{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}}@media (min-width:992px) { ffb-id-“22d2onfn“{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}}@media (min-width:1200px) { ffb-id-“22d2onfn“{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}}ffb-id-“22d2onfn“{ border-all: 1px solid rgba(128,128,128,0.4) !important;}ffb-id-“22d2onfn“{ box-shadow: 0px 3px 5px 0px rgba(0,0,0,0.18);}ffb-id-“22d2onfn“{ border-radius: !important;}{ border: 10px solid red !important;}ffb-id-“22d2ou1j“{ font-size: 20px !important;}ffb-id-“22d2ou1j“ ,ffb-id-“22d2ou1j“:before,ffb-id-“22d2ou1j“:after,ffb-id-“22d2ou1j“:hover,ffb-id-“22d2ou1j“:focus,ffb-id-“22d2ou1j“ *,ffb-id-“22d2ou1j“ *:before,ffb-id-“22d2ou1j“ *:after,ffb-id-“22d2ou1j“ *:hover,ffb-id-“22d2ou1j“ *:focus{ font-size: 20px !important;}ffb-id-“1ksu9cgs“{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}@media (min-width:768px) { ffb-id-“1ksu9cgs“{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}}@media (min-width:992px) { ffb-id-“1ksu9cgs“{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}}@media (min-width:1200px) { ffb-id-“1ksu9cgs“{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}}ffb-id-“1ksu9cgs“{ border-all: 1px solid rgba(128,128,128,0.4) !important;}ffb-id-“1ksu9cgs“{ box-shadow: 0px 3px 5px 0px rgba(0,0,0,0.18);}ffb-id-“1ksu9cgs“{ border-radius: !important;}{ border: 10px solid red !important;}ffb-id-“1kddm91h“{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}@media (min-width:768px) { ffb-id-“1kddm91h“{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}}@media (min-width:992px) { ffb-id-“1kddm91h“{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}}@media (min-width:1200px) { ffb-id-“1kddm91h“{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}}ffb-id-“1kddm91h“{ border-all: 1px solid rgba(128,128,128,0.4) !important;}ffb-id-“1kddm91h“{ box-shadow: 0px 3px 5px 0px rgba(0,0,0,0.18);}ffb-id-“1kddm91h“{ border-radius: !important;}{ border: 10px solid red !important;}ffb-id-“1ksu94ah“{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}@media (min-width:768px) { ffb-id-“1ksu94ah“{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}}@media (min-width:992px) { ffb-id-“1ksu94ah“{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}}@media (min-width:1200px) { ffb-id-“1ksu94ah“{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}}ffb-id-“1ksu94ah“{ border-all: 1px solid rgba(128,128,128,0.4) !important;}ffb-id-“1ksu94ah“{ box-shadow: 0px 3px 5px 0px rgba(0,0,0,0.18);}ffb-id-“1ksu94ah“{ border-radius: !important;}{ border: 10px solid red !important;}ffb-id-“22d2jgrk“{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}@media (min-width:768px) { ffb-id-“22d2jgrk“{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}}@media (min-width:992px) { ffb-id-“22d2jgrk“{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}}@media (min-width:1200px) { ffb-id-“22d2jgrk“{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}}ffb-id-“22d2jgrk“{ border-all: 1px solid rgba(128,128,128,0.4) !important;}ffb-id-“22d2jgrk“{ box-shadow: 0px 3px 5px 0px rgba(0,0,0,0.18);}ffb-id-“22d2jgrk“{ border-radius: !important;}{ border: 10px solid red !important;}ffb-id-“22d2jgrl“{ font-size: 20px !important;}ffb-id-“22d2jgrl“ ,ffb-id-“22d2jgrl“:before,ffb-id-“22d2jgrl“:after,ffb-id-“22d2jgrl“:hover,ffb-id-“22d2jgrl“:focus,ffb-id-“22d2jgrl“ *,ffb-id-“22d2jgrl“ *:before,ffb-id-“22d2jgrl“ *:after,ffb-id-“22d2jgrl“ *:hover,ffb-id-“22d2jgrl“ *:focus{ font-size: 20px !important;}ffb-id-“22d15013″{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}@media (min-width:768px) { ffb-id-“22d15013″{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}}@media (min-width:992px) { ffb-id-“22d15013″{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}}@media (min-width:1200px) { ffb-id-“22d15013″{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}}ffb-id-“22d15013″{ border-all: 1px solid rgba(128,128,128,0.4) !important;}ffb-id-“22d15013″{ box-shadow: 0px 3px 5px 0px rgba(0,0,0,0.18);}ffb-id-“22d15013″{ border-radius: !important;}{ border: 10px solid red !important;}ffb-id-“22d4fejt“{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}@media (min-width:768px) { ffb-id-“22d4fejt“{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}}@media (min-width:992px) { ffb-id-“22d4fejt“{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}}@media (min-width:1200px) { ffb-id-“22d4fejt“{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}}ffb-id-“22d4fejt“{ border-all: 1px solid rgba(128,128,128,0.4) !important;}ffb-id-“22d4fejt“{ box-shadow: 0px 3px 5px 0px rgba(0,0,0,0.18);}ffb-id-“22d4fejt“{ border-radius: !important;}{ border: 10px solid red !important;}ffb-id-“22d4feju“{ font-size: 20px !important;}ffb-id-“22d4feju“ ,ffb-id-“22d4feju“:before,ffb-id-“22d4feju“:after,ffb-id-“22d4feju“:hover,ffb-id-“22d4feju“:focus,ffb-id-“22d4feju“ *,ffb-id-“22d4feju“ *:before,ffb-id-“22d4feju“ *:after,ffb-id-“22d4feju“ *:hover,ffb-id-“22d4feju“ *:focus{ font-size: 20px !important;}ffb-id-“22d0tuvi“{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}@media (min-width:768px) { ffb-id-“22d0tuvi“{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}}@media (min-width:992px) { ffb-id-“22d0tuvi“{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}}@media (min-width:1200px) { ffb-id-“22d0tuvi“{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}}ffb-id-“22d0tuvi“{ border-all: 1px solid rgba(128,128,128,0.4) !important;}ffb-id-“22d0tuvi“{ box-shadow: 0px 3px 5px 0px rgba(0,0,0,0.18);}ffb-id-“22d0tuvi“{ border-radius: !important;}{ border: 10px solid red !important;}(function($){ jQuery(document).ready(function($) { $('ffb-id-“1mio1t42″').css('background','red'); }); })(jQuery); (function($){ jQuery(document).ready(function($) { $('ffb-id-“22nb2oq1″').css('background','red'); }); })(jQuery); (function($){ jQuery(document).ready(function($) { $('ffb-id-“1n2husfe“').css('background','red'); }); })(jQuery); (function($){ jQuery(document).ready(function($) { $('ffb-id-“22gd012r“').css('background','red'); }); })(jQuery); (function($){ jQuery(document).ready(function($) { $('ffb-id-“22gbv4u9″').css('background','red'); }); })(jQuery); (function($){ jQuery(document).ready(function($) { $('ffb-id-“22gbuqob“').css('background','red'); }); })(jQuery); (function($){ jQuery(document).ready(function($) { $('ffb-id-“22gc9m0q“').css('background','red'); }); })(jQuery); (function($){ jQuery(document).ready(function($) { $('ffb-id-“22nvnfs6″').css('background','red'); }); })(jQuery); (function($){ jQuery(document).ready(function($) { $('ffb-id-“1lcjo4fl“').css('background','red'); }); })(jQuery); (function($){ jQuery(document).ready(function($) { $('ffb-id-“1lccv698″').css('background','red'); }); })(jQuery); (function($){ jQuery(document).ready(function($) { $('ffb-id-“1n2ik9t6″').css('background','red'); }); })(jQuery); (function($){ jQuery(document).ready(function($) { $('ffb-id-“1lccvksa“').css('background','red'); }); })(jQuery); (function($){ jQuery(document).ready(function($) { $('ffb-id-“1n2ijt9u“').css('background','red'); }); })(jQuery); (function($){ jQuery(document).ready(function($) { $('ffb-id-“1lccup93″').css('background','red'); }); })(jQuery); (function($){ jQuery(document).ready(function($) { $('ffb-id-“22d33ujl“').css('background','red'); }); })(jQuery); (function($){ jQuery(document).ready(function($) { $('ffb-id-“22d3282k“').css('background','red'); }); })(jQuery); (function($){ jQuery(document).ready(function($) { $('ffb-id-“22d32305″').css('background','red'); }); })(jQuery); (function($){ jQuery(document).ready(function($) { $('ffb-id-“22d31to4″').css('background','red'); }); })(jQuery); (function($){ jQuery(document).ready(function($) { $('ffb-id-“22d30lh5″').css('background','red'); }); })(jQuery); (function($){ jQuery(document).ready(function($) { $('ffb-id-“22d2onfn“').css('background','red'); }); })(jQuery); (function($){ jQuery(document).ready(function($) { $('ffb-id-“1ksu9cgs“').css('background','red'); }); })(jQuery); (function($){ jQuery(document).ready(function($) { $('ffb-id-“1kddm91h“').css('background','red'); }); })(jQuery); (function($){ jQuery(document).ready(function($) { $('ffb-id-“1ksu94ah“').css('background','red'); }); })(jQuery); (function($){ jQuery(document).ready(function($) { $('ffb-id-“22d2jgrk“').css('background','red'); }); })(jQuery); (function($){ jQuery(document).ready(function($) { $('ffb-id-“22d15013″').css('background','red'); }); })(jQuery); (function($){ jQuery(document).ready(function($) { $('ffb-id-“22d4fejt“').css('background','red'); }); })(jQuery); (function($){ jQuery(document).ready(function($) { $('ffb-id-“22d0tuvi“').css('background','red'); }); })(jQuery);

  The post Proč se zastavit na našem stánku na konferenci ISSS v Hradci Králové? appeared first on T-MAPY spol. s r.o..

  Read more »
 • T-MAPY na sympoziu GIS Ostrava

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis sed cursus sapien, vitae fringilla sem. Duis convallis vel nunc at laoreet.

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis sed cursus sapien, vitae fringilla sem. Duis convallis vel nunc at laoreet.

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis sed cursus sapien, vitae fringilla sem. Duis convallis vel nunc at laoreet.

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis sed cursus sapien, vitae fringilla sem. Duis convallis vel nunc at laoreet.

  Big Heading

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis sed cursus sapien, vitae fringilla sem. Duis convallis vel nunc at laoreet.

  .ffb-id-14l18lck{ text-align: justify !important; } .ffb-id-14l18lck , .ffb-id-14l18lck:before, .ffb-id-14l18lck:after, .ffb-id-14l18lck:hover, .ffb-id-14l18lck:focus, .ffb-id-14l18lck *, .ffb-id-14l18lck *:before, .ffb-id-14l18lck *:after, .ffb-id-14l18lck *:hover, .ffb-id-14l18lck *:focus{ text-align: justify !important; } @media (min-width:992px) { .ffb-id-14l18lck{ text-align: justify !important; } }@media (min-width:992px) { .ffb-id-14l18lck , .ffb-id-14l18lck:before, .ffb-id-14l18lck:after, .ffb-id-14l18lck:hover, .ffb-id-14l18lck:focus, .ffb-id-14l18lck *, .ffb-id-14l18lck *:before, .ffb-id-14l18lck *:after, .ffb-id-14l18lck *:hover, .ffb-id-14l18lck *:focus{ text-align: justify !important; } }ffb-id-“22d33ujl“{ margin-top: ; margin-right: ; margin-bottom: ; margin-left: ; padding-top: ; padding-right: ; padding-bottom: ; padding-left: ; } @media (min-width:768px) { ffb-id-“22d33ujl“{ margin-top: ; margin-right: ; margin-bottom: ; margin-left: ; padding-top: ; padding-right: ; padding-bottom: ; padding-left: ; } }@media (min-width:992px) { ffb-id-“22d33ujl“{ margin-top: ; margin-right: ; margin-bottom: ; margin-left: ; padding-top: ; padding-right: ; padding-bottom: ; padding-left: ; } }@media (min-width:1200px) { ffb-id-“22d33ujl“{ margin-top: ; margin-right: ; margin-bottom: ; margin-left: ; padding-top: ; padding-right: ; padding-bottom: ; padding-left: ; } }ffb-id-“22d33ujl“{ border-all: 1px solid rgba(128,128,128,0.4) !important; } ffb-id-“22d33ujl“{ box-shadow: 0px 3px 5px 0px rgba(0,0,0,0.18); } ffb-id-“22d33ujl“{ border-radius: !important; } { border: 10px solid red !important; } ffb-id-“22d34pjb“{ font-size: 20px !important; } ffb-id-“22d34pjb“ , ffb-id-“22d34pjb“:before, ffb-id-“22d34pjb“:after, ffb-id-“22d34pjb“:hover, ffb-id-“22d34pjb“:focus, ffb-id-“22d34pjb“ *, ffb-id-“22d34pjb“ *:before, ffb-id-“22d34pjb“ *:after, ffb-id-“22d34pjb“ *:hover, ffb-id-“22d34pjb“ *:focus{ font-size: 20px !important; } ffb-id-“22d33ujm“{ font-size: 20px !important; } ffb-id-“22d33ujm“ , ffb-id-“22d33ujm“:before, ffb-id-“22d33ujm“:after, ffb-id-“22d33ujm“:hover, ffb-id-“22d33ujm“:focus, ffb-id-“22d33ujm“ *, ffb-id-“22d33ujm“ *:before, ffb-id-“22d33ujm“ *:after, ffb-id-“22d33ujm“ *:hover, ffb-id-“22d33ujm“ *:focus{ font-size: 20px !important; } ffb-id-“22d3282k“{ margin-top: ; margin-right: ; margin-bottom: ; margin-left: ; padding-top: ; padding-right: ; padding-bottom: ; padding-left: ; } @media (min-width:768px) { ffb-id-“22d3282k“{ margin-top: ; margin-right: ; margin-bottom: ; margin-left: ; padding-top: ; padding-right: ; padding-bottom: ; padding-left: ; } }@media (min-width:992px) { ffb-id-“22d3282k“{ margin-top: ; margin-right: ; margin-bottom: ; margin-left: ; padding-top: ; padding-right: ; padding-bottom: ; padding-left: ; } }@media (min-width:1200px) { ffb-id-“22d3282k“{ margin-top: ; margin-right: ; margin-bottom: ; margin-left: ; padding-top: ; padding-right: ; padding-bottom: ; padding-left: ; } }ffb-id-“22d3282k“{ border-all: 1px solid rgba(128,128,128,0.4) !important; } ffb-id-“22d3282k“{ box-shadow: 0px 3px 5px 0px rgba(0,0,0,0.18); } ffb-id-“22d3282k“{ border-radius: !important; } { border: 10px solid red !important; } ffb-id-“22d32305″{ margin-top: ; margin-right: ; margin-bottom: ; margin-left: ; padding-top: ; padding-right: ; padding-bottom: ; padding-left: ; } @media (min-width:768px) { ffb-id-“22d32305″{ margin-top: ; margin-right: ; margin-bottom: ; margin-left: ; padding-top: ; padding-right: ; padding-bottom: ; padding-left: ; } }@media (min-width:992px) { ffb-id-“22d32305″{ margin-top: ; margin-right: ; margin-bottom: ; margin-left: ; padding-top: ; padding-right: ; padding-bottom: ; padding-left: ; } }@media (min-width:1200px) { ffb-id-“22d32305″{ margin-top: ; margin-right: ; margin-bottom: ; margin-left: ; padding-top: ; padding-right: ; padding-bottom: ; padding-left: ; } }ffb-id-“22d32305″{ border-all: 1px solid rgba(128,128,128,0.4) !important; } ffb-id-“22d32305″{ box-shadow: 0px 3px 5px 0px rgba(0,0,0,0.18); } ffb-id-“22d32305″{ border-radius: !important; } { border: 10px solid red !important; } ffb-id-“22d31to4″{ margin-top: ; margin-right: ; margin-bottom: ; margin-left: ; padding-top: ; padding-right: ; padding-bottom: ; padding-left: ; } @media (min-width:768px) { ffb-id-“22d31to4″{ margin-top: ; margin-right: ; margin-bottom: ; margin-left: ; padding-top: ; padding-right: ; padding-bottom: ; padding-left: ; } }@media (min-width:992px) { ffb-id-“22d31to4″{ margin-top: ; margin-right: ; margin-bottom: ; margin-left: ; padding-top: ; padding-right: ; padding-bottom: ; padding-left: ; } }@media (min-width:1200px) { ffb-id-“22d31to4″{ margin-top: ; margin-right: ; margin-bottom: ; margin-left: ; padding-top: ; padding-right: ; padding-bottom: ; padding-left: ; } }ffb-id-“22d31to4″{ border-all: 1px solid rgba(128,128,128,0.4) !important; } ffb-id-“22d31to4″{ box-shadow: 0px 3px 5px 0px rgba(0,0,0,0.18); } ffb-id-“22d31to4″{ border-radius: !important; } { border: 10px solid red !important; } ffb-id-“22d30lh5″{ margin-top: ; margin-right: ; margin-bottom: ; margin-left: ; padding-top: ; padding-right: ; padding-bottom: ; padding-left: ; } @media (min-width:768px) { ffb-id-“22d30lh5″{ margin-top: ; margin-right: ; margin-bottom: ; margin-left: ; padding-top: ; padding-right: ; padding-bottom: ; padding-left: ; } }@media (min-width:992px) { ffb-id-“22d30lh5″{ margin-top: ; margin-right: ; margin-bottom: ; margin-left: ; padding-top: ; padding-right: ; padding-bottom: ; padding-left: ; } }@media (min-width:1200px) { ffb-id-“22d30lh5″{ margin-top: ; margin-right: ; margin-bottom: ; margin-left: ; padding-top: ; padding-right: ; padding-bottom: ; padding-left: ; } }ffb-id-“22d30lh5″{ border-all: 1px solid rgba(128,128,128,0.4) !important; } ffb-id-“22d30lh5″{ box-shadow: 0px 3px 5px 0px rgba(0,0,0,0.18); } ffb-id-“22d30lh5″{ border-radius: !important; } { border: 10px solid red !important; } ffb-id-“22d30lh6″{ font-size: 20px !important; } ffb-id-“22d30lh6″ , ffb-id-“22d30lh6″:before, ffb-id-“22d30lh6″:after, ffb-id-“22d30lh6″:hover, ffb-id-“22d30lh6″:focus, ffb-id-“22d30lh6″ *, ffb-id-“22d30lh6″ *:before, ffb-id-“22d30lh6″ *:after, ffb-id-“22d30lh6″ *:hover, ffb-id-“22d30lh6″ *:focus{ font-size: 20px !important; } ffb-id-“22d2onfn“{ margin-top: ; margin-right: ; margin-bottom: ; margin-left: ; padding-top: ; padding-right: ; padding-bottom: ; padding-left: ; } @media (min-width:768px) { ffb-id-“22d2onfn“{ margin-top: ; margin-right: ; margin-bottom: ; margin-left: ; padding-top: ; padding-right: ; padding-bottom: ; padding-left: ; } }@media (min-width:992px) { ffb-id-“22d2onfn“{ margin-top: ; margin-right: ; margin-bottom: ; margin-left: ; padding-top: ; padding-right: ; padding-bottom: ; padding-left: ; } }@media (min-width:1200px) { ffb-id-“22d2onfn“{ margin-top: ; margin-right: ; margin-bottom: ; margin-left: ; padding-top: ; padding-right: ; padding-bottom: ; padding-left: ; } }ffb-id-“22d2onfn“{ border-all: 1px solid rgba(128,128,128,0.4) !important; } ffb-id-“22d2onfn“{ box-shadow: 0px 3px 5px 0px rgba(0,0,0,0.18); } ffb-id-“22d2onfn“{ border-radius: !important; } { border: 10px solid red !important; } ffb-id-“22d2ou1j“{ font-size: 20px !important; } ffb-id-“22d2ou1j“ , ffb-id-“22d2ou1j“:before, ffb-id-“22d2ou1j“:after, ffb-id-“22d2ou1j“:hover, ffb-id-“22d2ou1j“:focus, ffb-id-“22d2ou1j“ *, ffb-id-“22d2ou1j“ *:before, ffb-id-“22d2ou1j“ *:after, ffb-id-“22d2ou1j“ *:hover, ffb-id-“22d2ou1j“ *:focus{ font-size: 20px !important; } ffb-id-“1ksu9cgs“{ margin-top: ; margin-right: ; margin-bottom: ; margin-left: ; padding-top: ; padding-right: ; padding-bottom: ; padding-left: ; } @media (min-width:768px) { ffb-id-“1ksu9cgs“{ margin-top: ; margin-right: ; margin-bottom: ; margin-left: ; padding-top: ; padding-right: ; padding-bottom: ; padding-left: ; } }@media (min-width:992px) { ffb-id-“1ksu9cgs“{ margin-top: ; margin-right: ; margin-bottom: ; margin-left: ; padding-top: ; padding-right: ; padding-bottom: ; padding-left: ; } }@media (min-width:1200px) { ffb-id-“1ksu9cgs“{ margin-top: ; margin-right: ; margin-bottom: ; margin-left: ; padding-top: ; padding-right: ; padding-bottom: ; padding-left: ; } }ffb-id-“1ksu9cgs“{ border-all: 1px solid rgba(128,128,128,0.4) !important; } ffb-id-“1ksu9cgs“{ box-shadow: 0px 3px 5px 0px rgba(0,0,0,0.18); } ffb-id-“1ksu9cgs“{ border-radius: !important; } { border: 10px solid red !important; } ffb-id-“1kddm91h“{ margin-top: ; margin-right: ; margin-bottom: ; margin-left: ; padding-top: ; padding-right: ; padding-bottom: ; padding-left: ; } @media (min-width:768px) { ffb-id-“1kddm91h“{ margin-top: ; margin-right: ; margin-bottom: ; margin-left: ; padding-top: ; padding-right: ; padding-bottom: ; padding-left: ; } }@media (min-width:992px) { ffb-id-“1kddm91h“{ margin-top: ; margin-right: ; margin-bottom: ; margin-left: ; padding-top: ; padding-right: ; padding-bottom: ; padding-left: ; } }@media (min-width:1200px) { ffb-id-“1kddm91h“{ margin-top: ; margin-right: ; margin-bottom: ; margin-left: ; padding-top: ; padding-right: ; padding-bottom: ; padding-left: ; } }ffb-id-“1kddm91h“{ border-all: 1px solid rgba(128,128,128,0.4) !important; } ffb-id-“1kddm91h“{ box-shadow: 0px 3px 5px 0px rgba(0,0,0,0.18); } ffb-id-“1kddm91h“{ border-radius: !important; } { border: 10px solid red !important; } ffb-id-“1ksu94ah“{ margin-top: ; margin-right: ; margin-bottom: ; margin-left: ; padding-top: ; padding-right: ; padding-bottom: ; padding-left: ; } @media (min-width:768px) { ffb-id-“1ksu94ah“{ margin-top: ; margin-right: ; margin-bottom: ; margin-left: ; padding-top: ; padding-right: ; padding-bottom: ; padding-left: ; } }@media (min-width:992px) { ffb-id-“1ksu94ah“{ margin-top: ; margin-right: ; margin-bottom: ; margin-left: ; padding-top: ; padding-right: ; padding-bottom: ; padding-left: ; } }@media (min-width:1200px) { ffb-id-“1ksu94ah“{ margin-top: ; margin-right: ; margin-bottom: ; margin-left: ; padding-top: ; padding-right: ; padding-bottom: ; padding-left: ; } }ffb-id-“1ksu94ah“{ border-all: 1px solid rgba(128,128,128,0.4) !important; } ffb-id-“1ksu94ah“{ box-shadow: 0px 3px 5px 0px rgba(0,0,0,0.18); } ffb-id-“1ksu94ah“{ border-radius: !important; } { border: 10px solid red !important; } ffb-id-“22d2jgrk“{ margin-top: ; margin-right: ; margin-bottom: ; margin-left: ; padding-top: ; padding-right: ; padding-bottom: ; padding-left: ; } @media (min-width:768px) { ffb-id-“22d2jgrk“{ margin-top: ; margin-right: ; margin-bottom: ; margin-left: ; padding-top: ; padding-right: ; padding-bottom: ; padding-left: ; } }@media (min-width:992px) { ffb-id-“22d2jgrk“{ margin-top: ; margin-right: ; margin-bottom: ; margin-left: ; padding-top: ; padding-right: ; padding-bottom: ; padding-left: ; } }@media (min-width:1200px) { ffb-id-“22d2jgrk“{ margin-top: ; margin-right: ; margin-bottom: ; margin-left: ; padding-top: ; padding-right: ; padding-bottom: ; padding-left: ; } }ffb-id-“22d2jgrk“{ border-all: 1px solid rgba(128,128,128,0.4) !important; } ffb-id-“22d2jgrk“{ box-shadow: 0px 3px 5px 0px rgba(0,0,0,0.18); } ffb-id-“22d2jgrk“{ border-radius: !important; } { border: 10px solid red !important; } ffb-id-“22d2jgrl“{ font-size: 20px !important; } ffb-id-“22d2jgrl“ , ffb-id-“22d2jgrl“:before, ffb-id-“22d2jgrl“:after, ffb-id-“22d2jgrl“:hover, ffb-id-“22d2jgrl“:focus, ffb-id-“22d2jgrl“ *, ffb-id-“22d2jgrl“ *:before, ffb-id-“22d2jgrl“ *:after, ffb-id-“22d2jgrl“ *:hover, ffb-id-“22d2jgrl“ *:focus{ font-size: 20px !important; } ffb-id-“22d15013″{ margin-top: ; margin-right: ; margin-bottom: ; margin-left: ; padding-top: ; padding-right: ; padding-bottom: ; padding-left: ; } @media (min-width:768px) { ffb-id-“22d15013″{ margin-top: ; margin-right: ; margin-bottom: ; margin-left: ; padding-top: ; padding-right: ; padding-bottom: ; padding-left: ; } }@media (min-width:992px) { ffb-id-“22d15013″{ margin-top: ; margin-right: ; margin-bottom: ; margin-left: ; padding-top: ; padding-right: ; padding-bottom: ; padding-left: ; } }@media (min-width:1200px) { ffb-id-“22d15013″{ margin-top: ; margin-right: ; margin-bottom: ; margin-left: ; padding-top: ; padding-right: ; padding-bottom: ; padding-left: ; } }ffb-id-“22d15013″{ border-all: 1px solid rgba(128,128,128,0.4) !important; } ffb-id-“22d15013″{ box-shadow: 0px 3px 5px 0px rgba(0,0,0,0.18); } ffb-id-“22d15013″{ border-radius: !important; } { border: 10px solid red !important; } ffb-id-“22d4fejt“{ margin-top: ; margin-right: ; margin-bottom: ; margin-left: ; padding-top: ; padding-right: ; padding-bottom: ; padding-left: ; } @media (min-width:768px) { ffb-id-“22d4fejt“{ margin-top: ; margin-right: ; margin-bottom: ; margin-left: ; padding-top: ; padding-right: ; padding-bottom: ; padding-left: ; } }@media (min-width:992px) { ffb-id-“22d4fejt“{ margin-top: ; margin-right: ; margin-bottom: ; margin-left: ; padding-top: ; padding-right: ; padding-bottom: ; padding-left: ; } }@media (min-width:1200px) { ffb-id-“22d4fejt“{ margin-top: ; margin-right: ; margin-bottom: ; margin-left: ; padding-top: ; padding-right: ; padding-bottom: ; padding-left: ; } }ffb-id-“22d4fejt“{ border-all: 1px solid rgba(128,128,128,0.4) !important; } ffb-id-“22d4fejt“{ box-shadow: 0px 3px 5px 0px rgba(0,0,0,0.18); } ffb-id-“22d4fejt“{ border-radius: !important; } { border: 10px solid red !important; } ffb-id-“22d4feju“{ font-size: 20px !important; } ffb-id-“22d4feju“ , ffb-id-“22d4feju“:before, ffb-id-“22d4feju“:after, ffb-id-“22d4feju“:hover, ffb-id-“22d4feju“:focus, ffb-id-“22d4feju“ *, ffb-id-“22d4feju“ *:before, ffb-id-“22d4feju“ *:after, ffb-id-“22d4feju“ *:hover, ffb-id-“22d4feju“ *:focus{ font-size: 20px !important; } ffb-id-“22d0tuvi“{ margin-top: ; margin-right: ; margin-bottom: ; margin-left: ; padding-top: ; padding-right: ; padding-bottom: ; padding-left: ; } @media (min-width:768px) { ffb-id-“22d0tuvi“{ margin-top: ; margin-right: ; margin-bottom: ; margin-left: ; padding-top: ; padding-right: ; padding-bottom: ; padding-left: ; } }@media (min-width:992px) { ffb-id-“22d0tuvi“{ margin-top: ; margin-right: ; margin-bottom: ; margin-left: ; padding-top: ; padding-right: ; padding-bottom: ; padding-left: ; } }@media (min-width:1200px) { ffb-id-“22d0tuvi“{ margin-top: ; margin-right: ; margin-bottom: ; margin-left: ; padding-top: ; padding-right: ; padding-bottom: ; padding-left: ; } }ffb-id-“22d0tuvi“{ border-all: 1px solid rgba(128,128,128,0.4) !important; } ffb-id-“22d0tuvi“{ box-shadow: 0px 3px 5px 0px rgba(0,0,0,0.18); } ffb-id-“22d0tuvi“{ border-radius: !important; } { border: 10px solid red !important; } .ffb-id-14l18lck{ text-align: center !important;}.ffb-id-14l18lck ,.ffb-id-14l18lck:before,.ffb-id-14l18lck:after,.ffb-id-14l18lck:hover,.ffb-id-14l18lck:focus,.ffb-id-14l18lck *,.ffb-id-14l18lck *:before,.ffb-id-14l18lck *:after,.ffb-id-14l18lck *:hover,.ffb-id-14l18lck *:focus{ text-align: center !important;}@media (min-width:992px) { .ffb-id-14l18lck{ text-align: left !important;}}@media (min-width:992px) { .ffb-id-14l18lck ,.ffb-id-14l18lck:before,.ffb-id-14l18lck:after,.ffb-id-14l18lck:hover,.ffb-id-14l18lck:focus,.ffb-id-14l18lck *,.ffb-id-14l18lck *:before,.ffb-id-14l18lck *:after,.ffb-id-14l18lck *:hover,.ffb-id-14l18lck *:focus{ text-align: left !important;}}ffb-id-“216uhid1″{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}@media (min-width:768px) { ffb-id-“216uhid1″{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}}@media (min-width:992px) { ffb-id-“216uhid1″{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}}@media (min-width:1200px) { ffb-id-“216uhid1″{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}}ffb-id-“216uhid1″{ border-all: 1px solid rgba(128,128,128,0.4) !important;}ffb-id-“216uhid1″{ box-shadow: 0px 3px 5px 0px rgba(0,0,0,0.18);}ffb-id-“216uhid1″{ border-radius: !important;}{ border: 10px solid red !important;}ffb-id-“216uhid1″ ffb-id-“216uuog8″{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}@media (min-width:768px) { ffb-id-“216uhid1″ ffb-id-“216uuog8″{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}}@media (min-width:992px) { ffb-id-“216uhid1″ ffb-id-“216uuog8″{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}}@media (min-width:1200px) { ffb-id-“216uhid1″ ffb-id-“216uuog8″{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}}ffb-id-“216uhid1″ ffb-id-“216uuog8″{ border-all: 1px solid rgba(128,128,128,0.4) !important;}ffb-id-“216uhid1″ ffb-id-“216uuog8″{ box-shadow: 0px 3px 5px 0px rgba(0,0,0,0.18);}ffb-id-“216uhid1″ ffb-id-“216uuog8″{ border-radius: !important;}{ border: 10px solid red !important;}ffb-id-“216uhid1″ ffb-id-“216uq2d8″{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}@media (min-width:768px) { ffb-id-“216uhid1″ ffb-id-“216uq2d8″{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}}@media (min-width:992px) { ffb-id-“216uhid1″ ffb-id-“216uq2d8″{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}}@media (min-width:1200px) { ffb-id-“216uhid1″ ffb-id-“216uq2d8″{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}}ffb-id-“216uhid1″ ffb-id-“216uq2d8″{ border-all: 1px solid rgba(128,128,128,0.4) !important;}ffb-id-“216uhid1″ ffb-id-“216uq2d8″{ box-shadow: 0px 3px 5px 0px rgba(0,0,0,0.18);}ffb-id-“216uhid1″ ffb-id-“216uq2d8″{ border-radius: !important;}{ border: 10px solid red !important;}ffb-id-“216uhid2″{ font-size: 20px !important;}ffb-id-“216uhid2″ ,ffb-id-“216uhid2″:before,ffb-id-“216uhid2″:after,ffb-id-“216uhid2″:hover,ffb-id-“216uhid2″:focus,ffb-id-“216uhid2″ *,ffb-id-“216uhid2″ *:before,ffb-id-“216uhid2″ *:after,ffb-id-“216uhid2″ *:hover,ffb-id-“216uhid2″ *:focus{ font-size: 20px !important;}ffb-id-“216uho98″{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}@media (min-width:768px) { ffb-id-“216uho98″{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}}@media (min-width:992px) { ffb-id-“216uho98″{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}}@media (min-width:1200px) { ffb-id-“216uho98″{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}}ffb-id-“216uho98″{ border-all: 1px solid rgba(128,128,128,0.4) !important;}ffb-id-“216uho98″{ box-shadow: 0px 3px 5px 0px rgba(0,0,0,0.18);}ffb-id-“216uho98″{ border-radius: !important;}{ border: 10px solid red !important;}ffb-id-“216uim0t“ .divider-v7-title span.after{ border-color:#c4c4c4 !important;}ffb-id-“216uim0t“ .divider-v7-title span.after:after{ border-color:#c4c4c4 !important;}ffb-id-“2170gqgv“{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}@media (min-width:768px) { ffb-id-“2170gqgv“{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}}@media (min-width:992px) { ffb-id-“2170gqgv“{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}}@media (min-width:1200px) { ffb-id-“2170gqgv“{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}}ffb-id-“2170gqgv“{ border-all: 1px solid rgba(128,128,128,0.4) !important;}ffb-id-“2170gqgv“{ box-shadow: 0px 3px 5px 0px rgba(0,0,0,0.18);}ffb-id-“2170gqgv“{ border-radius: !important;}{ border: 10px solid red !important;}ffb-id-“2170gqh1″ .ffb-button1-1.ffb-block-button-6-0.btn-base-brd-slide{ color:#ffffff;}ffb-id-“2170gqh1″ .ffb-button1-1.ffb-block-button-6-0.btn-base-brd-slide:hover{ color:#ffffff;}ffb-id-“2170gqh1″ .ffb-button1-1.ffb-block-button-6-0.btn-base-brd-slide{ border-color: transparent;}ffb-id-“2170gqh1″ .ffb-button1-1.ffb-block-button-6-0.btn-base-brd-slide:hover{ border-color: transparent;}ffb-id-“2170gqh1″ .ffb-button1-1.ffb-block-button-6-0.btn-base-brd-slide{ background-color:#ffa332;}ffb-id-“2170gqh1″ .ffb-button1-1.ffb-block-button-6-0.btn-base-brd-slide:hover{ background-color:#4c2791;}ffb-id-“2170gqh1″ .ffb-button1-1{ text-decoration: none !important;}ffb-id-“2170gqh1″ .ffb-button1-1:before,ffb-id-“2170gqh1″ .ffb-button1-1:after,ffb-id-“2170gqh1″ .ffb-button1-1:hover,ffb-id-“2170gqh1″ .ffb-button1-1:focus,ffb-id-“2170gqh1″ .ffb-button1-1 *,ffb-id-“2170gqh1″ .ffb-button1-1 *:before,ffb-id-“2170gqh1″ .ffb-button1-1 *:after,ffb-id-“2170gqh1″ .ffb-button1-1 *:hover,ffb-id-“2170gqh1″ .ffb-button1-1 *:focus{ text-decoration: none !important;}ffb-id-“2170gqh1″ .ffb-button1-1{ font-weight: 600 !important;}ffb-id-“2170gqh1″ .ffb-button1-1 ,ffb-id-“2170gqh1″ .ffb-button1-1:before,ffb-id-“2170gqh1″ .ffb-button1-1:after,ffb-id-“2170gqh1″ .ffb-button1-1:hover,ffb-id-“2170gqh1″ .ffb-button1-1:focus,ffb-id-“2170gqh1″ .ffb-button1-1 *,ffb-id-“2170gqh1″ .ffb-button1-1 *:before,ffb-id-“2170gqh1″ .ffb-button1-1 *:after,ffb-id-“2170gqh1″ .ffb-button1-1 *:hover,ffb-id-“2170gqh1″ .ffb-button1-1 *:focus{ font-weight: 600 !important;}@media (min-width:768px) { ffb-id-“2170gqh1″ .ffb-button1-1{ font-weight: 600 !important;}}@media (min-width:768px) { ffb-id-“2170gqh1″ .ffb-button1-1 ,ffb-id-“2170gqh1″ .ffb-button1-1:before,ffb-id-“2170gqh1″ .ffb-button1-1:after,ffb-id-“2170gqh1″ .ffb-button1-1:hover,ffb-id-“2170gqh1″ .ffb-button1-1:focus,ffb-id-“2170gqh1″ .ffb-button1-1 *,ffb-id-“2170gqh1″ .ffb-button1-1 *:before,ffb-id-“2170gqh1″ .ffb-button1-1 *:after,ffb-id-“2170gqh1″ .ffb-button1-1 *:hover,ffb-id-“2170gqh1″ .ffb-button1-1 *:focus{ font-weight: 600 !important;}}@media (min-width:992px) { ffb-id-“2170gqh1″ .ffb-button1-1{ font-weight: 600 !important;}}@media (min-width:992px) { ffb-id-“2170gqh1″ .ffb-button1-1 ,ffb-id-“2170gqh1″ .ffb-button1-1:before,ffb-id-“2170gqh1″ .ffb-button1-1:after,ffb-id-“2170gqh1″ .ffb-button1-1:hover,ffb-id-“2170gqh1″ .ffb-button1-1:focus,ffb-id-“2170gqh1″ .ffb-button1-1 *,ffb-id-“2170gqh1″ .ffb-button1-1 *:before,ffb-id-“2170gqh1″ .ffb-button1-1 *:after,ffb-id-“2170gqh1″ .ffb-button1-1 *:hover,ffb-id-“2170gqh1″ .ffb-button1-1 *:focus{ font-weight: 600 !important;}}@media (min-width:1200px) { ffb-id-“2170gqh1″ .ffb-button1-1{ font-weight: 600 !important;}}@media (min-width:1200px) { ffb-id-“2170gqh1″ .ffb-button1-1 ,ffb-id-“2170gqh1″ .ffb-button1-1:before,ffb-id-“2170gqh1″ .ffb-button1-1:after,ffb-id-“2170gqh1″ .ffb-button1-1:hover,ffb-id-“2170gqh1″ .ffb-button1-1:focus,ffb-id-“2170gqh1″ .ffb-button1-1 *,ffb-id-“2170gqh1″ .ffb-button1-1 *:before,ffb-id-“2170gqh1″ .ffb-button1-1 *:after,ffb-id-“2170gqh1″ .ffb-button1-1 *:hover,ffb-id-“2170gqh1″ .ffb-button1-1 *:focus{ font-weight: 600 !important;}}ffb-id-“1s223bpt“{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}@media (min-width:768px) { ffb-id-“1s223bpt“{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}}@media (min-width:992px) { ffb-id-“1s223bpt“{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}}@media (min-width:1200px) { ffb-id-“1s223bpt“{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}}ffb-id-“1s223bpt“{ border-all: 1px solid rgba(128,128,128,0.4) !important;}ffb-id-“1s223bpt“{ box-shadow: 0px 3px 5px 0px rgba(0,0,0,0.18);}ffb-id-“1s223bpt“{ border-radius: !important;}{ border: 10px solid red !important;}ffb-id-“1s223bpu“{ font-size: 20px !important;}ffb-id-“1s223bpu“ ,ffb-id-“1s223bpu“:before,ffb-id-“1s223bpu“:after,ffb-id-“1s223bpu“:hover,ffb-id-“1s223bpu“:focus,ffb-id-“1s223bpu“ *,ffb-id-“1s223bpu“ *:before,ffb-id-“1s223bpu“ *:after,ffb-id-“1s223bpu“ *:hover,ffb-id-“1s223bpu“ *:focus{ font-size: 20px !important;}ffb-id-“1ksud04o“{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}@media (min-width:768px) { ffb-id-“1ksud04o“{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}}@media (min-width:992px) { ffb-id-“1ksud04o“{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}}@media (min-width:1200px) { ffb-id-“1ksud04o“{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}}ffb-id-“1ksud04o“{ border-all: 1px solid rgba(128,128,128,0.4) !important;}ffb-id-“1ksud04o“{ box-shadow: 0px 3px 5px 0px rgba(0,0,0,0.18);}ffb-id-“1ksud04o“{ border-radius: !important;}{ border: 10px solid red !important;}ffb-id-“1ksud04p“{ font-size: 20px !important;}ffb-id-“1ksud04p“ ,ffb-id-“1ksud04p“:before,ffb-id-“1ksud04p“:after,ffb-id-“1ksud04p“:hover,ffb-id-“1ksud04p“:focus,ffb-id-“1ksud04p“ *,ffb-id-“1ksud04p“ *:before,ffb-id-“1ksud04p“ *:after,ffb-id-“1ksud04p“ *:hover,ffb-id-“1ksud04p“ *:focus{ font-size: 20px !important;}ffb-id-“1ksu9cgs“{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}@media (min-width:768px) { ffb-id-“1ksu9cgs“{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}}@media (min-width:992px) { ffb-id-“1ksu9cgs“{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}}@media (min-width:1200px) { ffb-id-“1ksu9cgs“{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}}ffb-id-“1ksu9cgs“{ border-all: 1px solid rgba(128,128,128,0.4) !important;}ffb-id-“1ksu9cgs“{ box-shadow: 0px 3px 5px 0px rgba(0,0,0,0.18);}ffb-id-“1ksu9cgs“{ border-radius: !important;}{ border: 10px solid red !important;}ffb-id-“1kddm91h“{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}@media (min-width:768px) { ffb-id-“1kddm91h“{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}}@media (min-width:992px) { ffb-id-“1kddm91h“{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}}@media (min-width:1200px) { ffb-id-“1kddm91h“{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}}ffb-id-“1kddm91h“{ border-all: 1px solid rgba(128,128,128,0.4) !important;}ffb-id-“1kddm91h“{ box-shadow: 0px 3px 5px 0px rgba(0,0,0,0.18);}ffb-id-“1kddm91h“{ border-radius: !important;}{ border: 10px solid red !important;}ffb-id-“1ksu94ah“{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}@media (min-width:768px) { ffb-id-“1ksu94ah“{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}}@media (min-width:992px) { ffb-id-“1ksu94ah“{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}}@media (min-width:1200px) { ffb-id-“1ksu94ah“{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}}ffb-id-“1ksu94ah“{ border-all: 1px solid rgba(128,128,128,0.4) !important;}ffb-id-“1ksu94ah“{ box-shadow: 0px 3px 5px 0px rgba(0,0,0,0.18);}ffb-id-“1ksu94ah“{ border-radius: !important;}{ border: 10px solid red !important;}ffb-id-“1kstotq0″{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}@media (min-width:768px) { ffb-id-“1kstotq0″{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}}@media (min-width:992px) { ffb-id-“1kstotq0″{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}}@media (min-width:1200px) { ffb-id-“1kstotq0″{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}}ffb-id-“1kstotq0″{ border-all: 1px solid rgba(128,128,128,0.4) !important;}ffb-id-“1kstotq0″{ box-shadow: 0px 3px 5px 0px rgba(0,0,0,0.18);}ffb-id-“1kstotq0″{ border-radius: !important;}{ border: 10px solid red !important;}ffb-id-“1kstotq1″{ font-size: 20px !important;}ffb-id-“1kstotq1″ ,ffb-id-“1kstotq1″:before,ffb-id-“1kstotq1″:after,ffb-id-“1kstotq1″:hover,ffb-id-“1kstotq1″:focus,ffb-id-“1kstotq1″ *,ffb-id-“1kstotq1″ *:before,ffb-id-“1kstotq1″ *:after,ffb-id-“1kstotq1″ *:hover,ffb-id-“1kstotq1″ *:focus{ font-size: 20px !important;}ffb-id-“14l18lcl“{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}@media (min-width:768px) { ffb-id-“14l18lcl“{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}}@media (min-width:992px) { ffb-id-“14l18lcl“{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}}@media (min-width:1200px) { ffb-id-“14l18lcl“{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}}ffb-id-“14l18lcl“{ border-all: 1px solid rgba(128,128,128,0.4) !important;}ffb-id-“14l18lcl“{ box-shadow: 0px 3px 5px 0px rgba(0,0,0,0.18);}ffb-id-“14l18lcl“{ border-radius: !important;}{ border: 10px solid red !important;}ffb-id-“pk3copb“{ font-size: 20px !important;}ffb-id-“pk3copb“ ,ffb-id-“pk3copb“:before,ffb-id-“pk3copb“:after,ffb-id-“pk3copb“:hover,ffb-id-“pk3copb“:focus,ffb-id-“pk3copb“ *,ffb-id-“pk3copb“ *:before,ffb-id-“pk3copb“ *:after,ffb-id-“pk3copb“ *:hover,ffb-id-“pk3copb“ *:focus{ font-size: 20px !important;}(function($){ jQuery(document).ready(function($) { $('ffb-id-“22d33ujl“').css('background','red'); }); })(jQuery); (function($){ jQuery(document).ready(function($) { $('ffb-id-“22d3282k“').css('background','red'); }); })(jQuery); (function($){ jQuery(document).ready(function($) { $('ffb-id-“22d32305″').css('background','red'); }); })(jQuery); (function($){ jQuery(document).ready(function($) { $('ffb-id-“22d31to4″').css('background','red'); }); })(jQuery); (function($){ jQuery(document).ready(function($) { $('ffb-id-“22d30lh5″').css('background','red'); }); })(jQuery); (function($){ jQuery(document).ready(function($) { $('ffb-id-“22d2onfn“').css('background','red'); }); })(jQuery); (function($){ jQuery(document).ready(function($) { $('ffb-id-“1ksu9cgs“').css('background','red'); }); })(jQuery); (function($){ jQuery(document).ready(function($) { $('ffb-id-“1kddm91h“').css('background','red'); }); })(jQuery); (function($){ jQuery(document).ready(function($) { $('ffb-id-“1ksu94ah“').css('background','red'); }); })(jQuery); (function($){ jQuery(document).ready(function($) { $('ffb-id-“22d2jgrk“').css('background','red'); }); })(jQuery); (function($){ jQuery(document).ready(function($) { $('ffb-id-“22d15013″').css('background','red'); }); })(jQuery); (function($){ jQuery(document).ready(function($) { $('ffb-id-“22d4fejt“').css('background','red'); }); })(jQuery); (function($){ jQuery(document).ready(function($) { $('ffb-id-“22d0tuvi“').css('background','red'); }); })(jQuery); (function($){ jQuery(document).ready(function($) { $('ffb-id-“216uhid1″').css('background','red'); }); })(jQuery); (function($){ jQuery(document).ready(function($) { $('ffb-id-“216uhid1″ ffb-id-“216uuog8″').css('background','red'); }); })(jQuery); (function($){ jQuery(document).ready(function($) { $('ffb-id-“216uhid1″ ffb-id-“216uq2d8″').css('background','red'); }); })(jQuery); (function($){ jQuery(document).ready(function($) { $('ffb-id-“216uho98″').css('background','red'); }); })(jQuery); (function($){ jQuery(document).ready(function($) { $('ffb-id-“2170gqgv“').css('background','red'); }); })(jQuery); (function($){ jQuery(document).ready(function($) { $('ffb-id-“1s223bpt“').css('background','red'); }); })(jQuery); (function($){ jQuery(document).ready(function($) { $('ffb-id-“1ksud04o“').css('background','red'); }); })(jQuery); (function($){ jQuery(document).ready(function($) { $('ffb-id-“1ksu9cgs“').css('background','red'); }); })(jQuery); (function($){ jQuery(document).ready(function($) { $('ffb-id-“1kddm91h“').css('background','red'); }); })(jQuery); (function($){ jQuery(document).ready(function($) { $('ffb-id-“1ksu94ah“').css('background','red'); }); })(jQuery); (function($){ jQuery(document).ready(function($) { $('ffb-id-“1kstotq0″').css('background','red'); }); })(jQuery); (function($){ jQuery(document).ready(function($) { $('ffb-id-“14l18lcl“').css('background','red'); }); })(jQuery);

  The post T-MAPY na sympoziu GIS Ostrava appeared first on T-MAPY spol. s r.o..

  Read more »
 • Reportáž ČT: Jihlava představila užitečnou aplikaci pro snadnou orientaci na hřbitově

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis sed cursus sapien, vitae fringilla sem. Duis convallis vel nunc at laoreet.

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis sed cursus sapien, vitae fringilla sem. Duis convallis vel nunc at laoreet.

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis sed cursus sapien, vitae fringilla sem. Duis convallis vel nunc at laoreet.

  .ffb-id-14l18lck{ text-align: center !important; } .ffb-id-14l18lck , .ffb-id-14l18lck:before, .ffb-id-14l18lck:after, .ffb-id-14l18lck:hover, .ffb-id-14l18lck:focus, .ffb-id-14l18lck *, .ffb-id-14l18lck *:before, .ffb-id-14l18lck *:after, .ffb-id-14l18lck *:hover, .ffb-id-14l18lck *:focus{ text-align: center !important; } @media (min-width:992px) { .ffb-id-14l18lck{ text-align: left !important; } }@media (min-width:992px) { .ffb-id-14l18lck , .ffb-id-14l18lck:before, .ffb-id-14l18lck:after, .ffb-id-14l18lck:hover, .ffb-id-14l18lck:focus, .ffb-id-14l18lck *, .ffb-id-14l18lck *:before, .ffb-id-14l18lck *:after, .ffb-id-14l18lck *:hover, .ffb-id-14l18lck *:focus{ text-align: left !important; } }ffb-id-“216uhid1″{ margin-top: ; margin-right: ; margin-bottom: ; margin-left: ; padding-top: ; padding-right: ; padding-bottom: ; padding-left: ; } @media (min-width:768px) { ffb-id-“216uhid1″{ margin-top: ; margin-right: ; margin-bottom: ; margin-left: ; padding-top: ; padding-right: ; padding-bottom: ; padding-left: ; } }@media (min-width:992px) { ffb-id-“216uhid1″{ margin-top: ; margin-right: ; margin-bottom: ; margin-left: ; padding-top: ; padding-right: ; padding-bottom: ; padding-left: ; } }@media (min-width:1200px) { ffb-id-“216uhid1″{ margin-top: ; margin-right: ; margin-bottom: ; margin-left: ; padding-top: ; padding-right: ; padding-bottom: ; padding-left: ; } }ffb-id-“216uhid1″{ border-all: 1px solid rgba(128,128,128,0.4) !important; } ffb-id-“216uhid1″{ box-shadow: 0px 3px 5px 0px rgba(0,0,0,0.18); } ffb-id-“216uhid1″{ border-radius: !important; } { border: 10px solid red !important; } ffb-id-“216uhid1″ ffb-id-“216uuog8″{ margin-top: ; margin-right: ; margin-bottom: ; margin-left: ; padding-top: ; padding-right: ; padding-bottom: ; padding-left: ; } @media (min-width:768px) { ffb-id-“216uhid1″ ffb-id-“216uuog8″{ margin-top: ; margin-right: ; margin-bottom: ; margin-left: ; padding-top: ; padding-right: ; padding-bottom: ; padding-left: ; } }@media (min-width:992px) { ffb-id-“216uhid1″ ffb-id-“216uuog8″{ margin-top: ; margin-right: ; margin-bottom: ; margin-left: ; padding-top: ; padding-right: ; padding-bottom: ; padding-left: ; } }@media (min-width:1200px) { ffb-id-“216uhid1″ ffb-id-“216uuog8″{ margin-top: ; margin-right: ; margin-bottom: ; margin-left: ; padding-top: ; padding-right: ; padding-bottom: ; padding-left: ; } }ffb-id-“216uhid1″ ffb-id-“216uuog8″{ border-all: 1px solid rgba(128,128,128,0.4) !important; } ffb-id-“216uhid1″ ffb-id-“216uuog8″{ box-shadow: 0px 3px 5px 0px rgba(0,0,0,0.18); } ffb-id-“216uhid1″ ffb-id-“216uuog8″{ border-radius: !important; } { border: 10px solid red !important; } ffb-id-“216uhid1″ ffb-id-“216uq2d8″{ margin-top: ; margin-right: ; margin-bottom: ; margin-left: ; padding-top: ; padding-right: ; padding-bottom: ; padding-left: ; } @media (min-width:768px) { ffb-id-“216uhid1″ ffb-id-“216uq2d8″{ margin-top: ; margin-right: ; margin-bottom: ; margin-left: ; padding-top: ; padding-right: ; padding-bottom: ; padding-left: ; } }@media (min-width:992px) { ffb-id-“216uhid1″ ffb-id-“216uq2d8″{ margin-top: ; margin-right: ; margin-bottom: ; margin-left: ; padding-top: ; padding-right: ; padding-bottom: ; padding-left: ; } }@media (min-width:1200px) { ffb-id-“216uhid1″ ffb-id-“216uq2d8″{ margin-top: ; margin-right: ; margin-bottom: ; margin-left: ; padding-top: ; padding-right: ; padding-bottom: ; padding-left: ; } }ffb-id-“216uhid1″ ffb-id-“216uq2d8″{ border-all: 1px solid rgba(128,128,128,0.4) !important; } ffb-id-“216uhid1″ ffb-id-“216uq2d8″{ box-shadow: 0px 3px 5px 0px rgba(0,0,0,0.18); } ffb-id-“216uhid1″ ffb-id-“216uq2d8″{ border-radius: !important; } { border: 10px solid red !important; } ffb-id-“216uhid2″{ font-size: 20px !important; } ffb-id-“216uhid2″ , ffb-id-“216uhid2″:before, ffb-id-“216uhid2″:after, ffb-id-“216uhid2″:hover, ffb-id-“216uhid2″:focus, ffb-id-“216uhid2″ *, ffb-id-“216uhid2″ *:before, ffb-id-“216uhid2″ *:after, ffb-id-“216uhid2″ *:hover, ffb-id-“216uhid2″ *:focus{ font-size: 20px !important; } ffb-id-“216uho98″{ margin-top: ; margin-right: ; margin-bottom: ; margin-left: ; padding-top: ; padding-right: ; padding-bottom: ; padding-left: ; } @media (min-width:768px) { ffb-id-“216uho98″{ margin-top: ; margin-right: ; margin-bottom: ; margin-left: ; padding-top: ; padding-right: ; padding-bottom: ; padding-left: ; } }@media (min-width:992px) { ffb-id-“216uho98″{ margin-top: ; margin-right: ; margin-bottom: ; margin-left: ; padding-top: ; padding-right: ; padding-bottom: ; padding-left: ; } }@media (min-width:1200px) { ffb-id-“216uho98″{ margin-top: ; margin-right: ; margin-bottom: ; margin-left: ; padding-top: ; padding-right: ; padding-bottom: ; padding-left: ; } }ffb-id-“216uho98″{ border-all: 1px solid rgba(128,128,128,0.4) !important; } ffb-id-“216uho98″{ box-shadow: 0px 3px 5px 0px rgba(0,0,0,0.18); } ffb-id-“216uho98″{ border-radius: !important; } { border: 10px solid red !important; } ffb-id-“216uim0t“ .divider-v7-title span.after{ border-color:#c4c4c4 !important; } ffb-id-“216uim0t“ .divider-v7-title span.after:after{ border-color:#c4c4c4 !important; } ffb-id-“2170gqgv“{ margin-top: ; margin-right: ; margin-bottom: ; margin-left: ; padding-top: ; padding-right: ; padding-bottom: ; padding-left: ; } @media (min-width:768px) { ffb-id-“2170gqgv“{ margin-top: ; margin-right: ; margin-bottom: ; margin-left: ; padding-top: ; padding-right: ; padding-bottom: ; padding-left: ; } }@media (min-width:992px) { ffb-id-“2170gqgv“{ margin-top: ; margin-right: ; margin-bottom: ; margin-left: ; padding-top: ; padding-right: ; padding-bottom: ; padding-left: ; } }@media (min-width:1200px) { ffb-id-“2170gqgv“{ margin-top: ; margin-right: ; margin-bottom: ; margin-left: ; padding-top: ; padding-right: ; padding-bottom: ; padding-left: ; } }ffb-id-“2170gqgv“{ border-all: 1px solid rgba(128,128,128,0.4) !important; } ffb-id-“2170gqgv“{ box-shadow: 0px 3px 5px 0px rgba(0,0,0,0.18); } ffb-id-“2170gqgv“{ border-radius: !important; } { border: 10px solid red !important; } ffb-id-“2170gqh1″ .ffb-button1-1.ffb-block-button-6-0.btn-base-brd-slide{ color:#ffffff; } ffb-id-“2170gqh1″ .ffb-button1-1.ffb-block-button-6-0.btn-base-brd-slide:hover{ color:#ffffff; } ffb-id-“2170gqh1″ .ffb-button1-1.ffb-block-button-6-0.btn-base-brd-slide{ border-color: transparent; } ffb-id-“2170gqh1″ .ffb-button1-1.ffb-block-button-6-0.btn-base-brd-slide:hover{ border-color: transparent; } ffb-id-“2170gqh1″ .ffb-button1-1.ffb-block-button-6-0.btn-base-brd-slide{ background-color:#ffa332; } ffb-id-“2170gqh1″ .ffb-button1-1.ffb-block-button-6-0.btn-base-brd-slide:hover{ background-color:#4c2791; } ffb-id-“2170gqh1″ .ffb-button1-1{ text-decoration: none !important; } ffb-id-“2170gqh1″ .ffb-button1-1:before, ffb-id-“2170gqh1″ .ffb-button1-1:after, ffb-id-“2170gqh1″ .ffb-button1-1:hover, ffb-id-“2170gqh1″ .ffb-button1-1:focus, ffb-id-“2170gqh1″ .ffb-button1-1 *, ffb-id-“2170gqh1″ .ffb-button1-1 *:before, ffb-id-“2170gqh1″ .ffb-button1-1 *:after, ffb-id-“2170gqh1″ .ffb-button1-1 *:hover, ffb-id-“2170gqh1″ .ffb-button1-1 *:focus{ text-decoration: none !important; } ffb-id-“2170gqh1″ .ffb-button1-1{ font-weight: 600 !important; } ffb-id-“2170gqh1″ .ffb-button1-1 , ffb-id-“2170gqh1″ .ffb-button1-1:before, ffb-id-“2170gqh1″ .ffb-button1-1:after, ffb-id-“2170gqh1″ .ffb-button1-1:hover, ffb-id-“2170gqh1″ .ffb-button1-1:focus, ffb-id-“2170gqh1″ .ffb-button1-1 *, ffb-id-“2170gqh1″ .ffb-button1-1 *:before, ffb-id-“2170gqh1″ .ffb-button1-1 *:after, ffb-id-“2170gqh1″ .ffb-button1-1 *:hover, ffb-id-“2170gqh1″ .ffb-button1-1 *:focus{ font-weight: 600 !important; } @media (min-width:768px) { ffb-id-“2170gqh1″ .ffb-button1-1{ font-weight: 600 !important; } }@media (min-width:768px) { ffb-id-“2170gqh1″ .ffb-button1-1 , ffb-id-“2170gqh1″ .ffb-button1-1:before, ffb-id-“2170gqh1″ .ffb-button1-1:after, ffb-id-“2170gqh1″ .ffb-button1-1:hover, ffb-id-“2170gqh1″ .ffb-button1-1:focus, ffb-id-“2170gqh1″ .ffb-button1-1 *, ffb-id-“2170gqh1″ .ffb-button1-1 *:before, ffb-id-“2170gqh1″ .ffb-button1-1 *:after, ffb-id-“2170gqh1″ .ffb-button1-1 *:hover, ffb-id-“2170gqh1″ .ffb-button1-1 *:focus{ font-weight: 600 !important; } }@media (min-width:992px) { ffb-id-“2170gqh1″ .ffb-button1-1{ font-weight: 600 !important; } }@media (min-width:992px) { ffb-id-“2170gqh1″ .ffb-button1-1 , ffb-id-“2170gqh1″ .ffb-button1-1:before, ffb-id-“2170gqh1″ .ffb-button1-1:after, ffb-id-“2170gqh1″ .ffb-button1-1:hover, ffb-id-“2170gqh1″ .ffb-button1-1:focus, ffb-id-“2170gqh1″ .ffb-button1-1 *, ffb-id-“2170gqh1″ .ffb-button1-1 *:before, ffb-id-“2170gqh1″ .ffb-button1-1 *:after, ffb-id-“2170gqh1″ .ffb-button1-1 *:hover, ffb-id-“2170gqh1″ .ffb-button1-1 *:focus{ font-weight: 600 !important; } }@media (min-width:1200px) { ffb-id-“2170gqh1″ .ffb-button1-1{ font-weight: 600 !important; } }@media (min-width:1200px) { ffb-id-“2170gqh1″ .ffb-button1-1 , ffb-id-“2170gqh1″ .ffb-button1-1:before, ffb-id-“2170gqh1″ .ffb-button1-1:after, ffb-id-“2170gqh1″ .ffb-button1-1:hover, ffb-id-“2170gqh1″ .ffb-button1-1:focus, ffb-id-“2170gqh1″ .ffb-button1-1 *, ffb-id-“2170gqh1″ .ffb-button1-1 *:before, ffb-id-“2170gqh1″ .ffb-button1-1 *:after, ffb-id-“2170gqh1″ .ffb-button1-1 *:hover, ffb-id-“2170gqh1″ .ffb-button1-1 *:focus{ font-weight: 600 !important; } }ffb-id-“1s223bpt“{ margin-top: ; margin-right: ; margin-bottom: ; margin-left: ; padding-top: ; padding-right: ; padding-bottom: ; padding-left: ; } @media (min-width:768px) { ffb-id-“1s223bpt“{ margin-top: ; margin-right: ; margin-bottom: ; margin-left: ; padding-top: ; padding-right: ; padding-bottom: ; padding-left: ; } }@media (min-width:992px) { ffb-id-“1s223bpt“{ margin-top: ; margin-right: ; margin-bottom: ; margin-left: ; padding-top: ; padding-right: ; padding-bottom: ; padding-left: ; } }@media (min-width:1200px) { ffb-id-“1s223bpt“{ margin-top: ; margin-right: ; margin-bottom: ; margin-left: ; padding-top: ; padding-right: ; padding-bottom: ; padding-left: ; } }ffb-id-“1s223bpt“{ border-all: 1px solid rgba(128,128,128,0.4) !important; } ffb-id-“1s223bpt“{ box-shadow: 0px 3px 5px 0px rgba(0,0,0,0.18); } ffb-id-“1s223bpt“{ border-radius: !important; } { border: 10px solid red !important; } ffb-id-“1s223bpu“{ font-size: 20px !important; } ffb-id-“1s223bpu“ , ffb-id-“1s223bpu“:before, ffb-id-“1s223bpu“:after, ffb-id-“1s223bpu“:hover, ffb-id-“1s223bpu“:focus, ffb-id-“1s223bpu“ *, ffb-id-“1s223bpu“ *:before, ffb-id-“1s223bpu“ *:after, ffb-id-“1s223bpu“ *:hover, ffb-id-“1s223bpu“ *:focus{ font-size: 20px !important; } ffb-id-“1ksud04o“{ margin-top: ; margin-right: ; margin-bottom: ; margin-left: ; padding-top: ; padding-right: ; padding-bottom: ; padding-left: ; } @media (min-width:768px) { ffb-id-“1ksud04o“{ margin-top: ; margin-right: ; margin-bottom: ; margin-left: ; padding-top: ; padding-right: ; padding-bottom: ; padding-left: ; } }@media (min-width:992px) { ffb-id-“1ksud04o“{ margin-top: ; margin-right: ; margin-bottom: ; margin-left: ; padding-top: ; padding-right: ; padding-bottom: ; padding-left: ; } }@media (min-width:1200px) { ffb-id-“1ksud04o“{ margin-top: ; margin-right: ; margin-bottom: ; margin-left: ; padding-top: ; padding-right: ; padding-bottom: ; padding-left: ; } }ffb-id-“1ksud04o“{ border-all: 1px solid rgba(128,128,128,0.4) !important; } ffb-id-“1ksud04o“{ box-shadow: 0px 3px 5px 0px rgba(0,0,0,0.18); } ffb-id-“1ksud04o“{ border-radius: !important; } { border: 10px solid red !important; } ffb-id-“1ksud04p“{ font-size: 20px !important; } ffb-id-“1ksud04p“ , ffb-id-“1ksud04p“:before, ffb-id-“1ksud04p“:after, ffb-id-“1ksud04p“:hover, ffb-id-“1ksud04p“:focus, ffb-id-“1ksud04p“ *, ffb-id-“1ksud04p“ *:before, ffb-id-“1ksud04p“ *:after, ffb-id-“1ksud04p“ *:hover, ffb-id-“1ksud04p“ *:focus{ font-size: 20px !important; } ffb-id-“1ksu9cgs“{ margin-top: ; margin-right: ; margin-bottom: ; margin-left: ; padding-top: ; padding-right: ; padding-bottom: ; padding-left: ; } @media (min-width:768px) { ffb-id-“1ksu9cgs“{ margin-top: ; margin-right: ; margin-bottom: ; margin-left: ; padding-top: ; padding-right: ; padding-bottom: ; padding-left: ; } }@media (min-width:992px) { ffb-id-“1ksu9cgs“{ margin-top: ; margin-right: ; margin-bottom: ; margin-left: ; padding-top: ; padding-right: ; padding-bottom: ; padding-left: ; } }@media (min-width:1200px) { ffb-id-“1ksu9cgs“{ margin-top: ; margin-right: ; margin-bottom: ; margin-left: ; padding-top: ; padding-right: ; padding-bottom: ; padding-left: ; } }ffb-id-“1ksu9cgs“{ border-all: 1px solid rgba(128,128,128,0.4) !important; } ffb-id-“1ksu9cgs“{ box-shadow: 0px 3px 5px 0px rgba(0,0,0,0.18); } ffb-id-“1ksu9cgs“{ border-radius: !important; } { border: 10px solid red !important; } ffb-id-“1kddm91h“{ margin-top: ; margin-right: ; margin-bottom: ; margin-left: ; padding-top: ; padding-right: ; padding-bottom: ; padding-left: ; } @media (min-width:768px) { ffb-id-“1kddm91h“{ margin-top: ; margin-right: ; margin-bottom: ; margin-left: ; padding-top: ; padding-right: ; padding-bottom: ; padding-left: ; } }@media (min-width:992px) { ffb-id-“1kddm91h“{ margin-top: ; margin-right: ; margin-bottom: ; margin-left: ; padding-top: ; padding-right: ; padding-bottom: ; padding-left: ; } }@media (min-width:1200px) { ffb-id-“1kddm91h“{ margin-top: ; margin-right: ; margin-bottom: ; margin-left: ; padding-top: ; padding-right: ; padding-bottom: ; padding-left: ; } }ffb-id-“1kddm91h“{ border-all: 1px solid rgba(128,128,128,0.4) !important; } ffb-id-“1kddm91h“{ box-shadow: 0px 3px 5px 0px rgba(0,0,0,0.18); } ffb-id-“1kddm91h“{ border-radius: !important; } { border: 10px solid red !important; } ffb-id-“1ksu94ah“{ margin-top: ; margin-right: ; margin-bottom: ; margin-left: ; padding-top: ; padding-right: ; padding-bottom: ; padding-left: ; } @media (min-width:768px) { ffb-id-“1ksu94ah“{ margin-top: ; margin-right: ; margin-bottom: ; margin-left: ; padding-top: ; padding-right: ; padding-bottom: ; padding-left: ; } }@media (min-width:992px) { ffb-id-“1ksu94ah“{ margin-top: ; margin-right: ; margin-bottom: ; margin-left: ; padding-top: ; padding-right: ; padding-bottom: ; padding-left: ; } }@media (min-width:1200px) { ffb-id-“1ksu94ah“{ margin-top: ; margin-right: ; margin-bottom: ; margin-left: ; padding-top: ; padding-right: ; padding-bottom: ; padding-left: ; } }ffb-id-“1ksu94ah“{ border-all: 1px solid rgba(128,128,128,0.4) !important; } ffb-id-“1ksu94ah“{ box-shadow: 0px 3px 5px 0px rgba(0,0,0,0.18); } ffb-id-“1ksu94ah“{ border-radius: !important; } { border: 10px solid red !important; } ffb-id-“1kstotq0″{ margin-top: ; margin-right: ; margin-bottom: ; margin-left: ; padding-top: ; padding-right: ; padding-bottom: ; padding-left: ; } @media (min-width:768px) { ffb-id-“1kstotq0″{ margin-top: ; margin-right: ; margin-bottom: ; margin-left: ; padding-top: ; padding-right: ; padding-bottom: ; padding-left: ; } }@media (min-width:992px) { ffb-id-“1kstotq0″{ margin-top: ; margin-right: ; margin-bottom: ; margin-left: ; padding-top: ; padding-right: ; padding-bottom: ; padding-left: ; } }@media (min-width:1200px) { ffb-id-“1kstotq0″{ margin-top: ; margin-right: ; margin-bottom: ; margin-left: ; padding-top: ; padding-right: ; padding-bottom: ; padding-left: ; } }ffb-id-“1kstotq0″{ border-all: 1px solid rgba(128,128,128,0.4) !important; } ffb-id-“1kstotq0″{ box-shadow: 0px 3px 5px 0px rgba(0,0,0,0.18); } ffb-id-“1kstotq0″{ border-radius: !important; } { border: 10px solid red !important; } ffb-id-“1kstotq1″{ font-size: 20px !important; } ffb-id-“1kstotq1″ , ffb-id-“1kstotq1″:before, ffb-id-“1kstotq1″:after, ffb-id-“1kstotq1″:hover, ffb-id-“1kstotq1″:focus, ffb-id-“1kstotq1″ *, ffb-id-“1kstotq1″ *:before, ffb-id-“1kstotq1″ *:after, ffb-id-“1kstotq1″ *:hover, ffb-id-“1kstotq1″ *:focus{ font-size: 20px !important; } ffb-id-“14l18lcl“{ margin-top: ; margin-right: ; margin-bottom: ; margin-left: ; padding-top: ; padding-right: ; padding-bottom: ; padding-left: ; } @media (min-width:768px) { ffb-id-“14l18lcl“{ margin-top: ; margin-right: ; margin-bottom: ; margin-left: ; padding-top: ; padding-right: ; padding-bottom: ; padding-left: ; } }@media (min-width:992px) { ffb-id-“14l18lcl“{ margin-top: ; margin-right: ; margin-bottom: ; margin-left: ; padding-top: ; padding-right: ; padding-bottom: ; padding-left: ; } }@media (min-width:1200px) { ffb-id-“14l18lcl“{ margin-top: ; margin-right: ; margin-bottom: ; margin-left: ; padding-top: ; padding-right: ; padding-bottom: ; padding-left: ; } }ffb-id-“14l18lcl“{ border-all: 1px solid rgba(128,128,128,0.4) !important; } ffb-id-“14l18lcl“{ box-shadow: 0px 3px 5px 0px rgba(0,0,0,0.18); } ffb-id-“14l18lcl“{ border-radius: !important; } { border: 10px solid red !important; } ffb-id-“pk3copb“{ font-size: 20px !important; } ffb-id-“pk3copb“ , ffb-id-“pk3copb“:before, ffb-id-“pk3copb“:after, ffb-id-“pk3copb“:hover, ffb-id-“pk3copb“:focus, ffb-id-“pk3copb“ *, ffb-id-“pk3copb“ *:before, ffb-id-“pk3copb“ *:after, ffb-id-“pk3copb“ *:hover, ffb-id-“pk3copb“ *:focus{ font-size: 20px !important; } .ffb-id-1lccu6bn{ font-size: 18px !important;text-align: left !important;}.ffb-id-1lccu6bn ,.ffb-id-1lccu6bn:before,.ffb-id-1lccu6bn:after,.ffb-id-1lccu6bn:hover,.ffb-id-1lccu6bn:focus,.ffb-id-1lccu6bn *,.ffb-id-1lccu6bn *:before,.ffb-id-1lccu6bn *:after,.ffb-id-1lccu6bn *:hover,.ffb-id-1lccu6bn *:focus{ font-size: 18px !important;text-align: left !important;}@media (min-width:992px) { .ffb-id-1lccu6bn{ text-align: left !important;}}@media (min-width:992px) { .ffb-id-1lccu6bn ,.ffb-id-1lccu6bn:before,.ffb-id-1lccu6bn:after,.ffb-id-1lccu6bn:hover,.ffb-id-1lccu6bn:focus,.ffb-id-1lccu6bn *,.ffb-id-1lccu6bn *:before,.ffb-id-1lccu6bn *:after,.ffb-id-1lccu6bn *:hover,.ffb-id-1lccu6bn *:focus{ text-align: left !important;}}ffb-id-“1tb420gn“{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}@media (min-width:768px) { ffb-id-“1tb420gn“{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}}@media (min-width:992px) { ffb-id-“1tb420gn“{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}}@media (min-width:1200px) { ffb-id-“1tb420gn“{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}}ffb-id-“1tb420gn“{ border-all: 1px solid rgba(128,128,128,0.4) !important;}ffb-id-“1tb420gn“{ box-shadow: 0px 3px 5px 0px rgba(0,0,0,0.18);}ffb-id-“1tb420gn“{ border-radius: !important;}{ border: 10px solid red !important;}ffb-id-“1tb41irk“{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}@media (min-width:768px) { ffb-id-“1tb41irk“{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}}@media (min-width:992px) { ffb-id-“1tb41irk“{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}}@media (min-width:1200px) { ffb-id-“1tb41irk“{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}}ffb-id-“1tb41irk“{ border-all: 1px solid rgba(128,128,128,0.4) !important;}ffb-id-“1tb41irk“{ box-shadow: 0px 3px 5px 0px rgba(0,0,0,0.18);}ffb-id-“1tb41irk“{ border-radius: !important;}{ border: 10px solid red !important;}ffb-id-“1tb41ncj“{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}@media (min-width:768px) { ffb-id-“1tb41ncj“{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}}@media (min-width:992px) { ffb-id-“1tb41ncj“{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}}@media (min-width:1200px) { ffb-id-“1tb41ncj“{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}}ffb-id-“1tb41ncj“{ border-all: 1px solid rgba(128,128,128,0.4) !important;}ffb-id-“1tb41ncj“{ box-shadow: 0px 3px 5px 0px rgba(0,0,0,0.18);}ffb-id-“1tb41ncj“{ border-radius: !important;}{ border: 10px solid red !important;}ffb-id-“1tb4jesi“{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}@media (min-width:768px) { ffb-id-“1tb4jesi“{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}}@media (min-width:992px) { ffb-id-“1tb4jesi“{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}}@media (min-width:1200px) { ffb-id-“1tb4jesi“{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}}ffb-id-“1tb4jesi“{ border-all: 1px solid rgba(128,128,128,0.4) !important;}ffb-id-“1tb4jesi“{ box-shadow: 0px 3px 5px 0px rgba(0,0,0,0.18);}ffb-id-“1tb4jesi“{ border-radius: !important;}{ border: 10px solid red !important;}ffb-id-“1tb4jesj“{ font-size: 20px !important;}ffb-id-“1tb4jesj“ ,ffb-id-“1tb4jesj“:before,ffb-id-“1tb4jesj“:after,ffb-id-“1tb4jesj“:hover,ffb-id-“1tb4jesj“:focus,ffb-id-“1tb4jesj“ *,ffb-id-“1tb4jesj“ *:before,ffb-id-“1tb4jesj“ *:after,ffb-id-“1tb4jesj“ *:hover,ffb-id-“1tb4jesj“ *:focus{ font-size: 20px !important;}ffb-id-“1tb4mtqv“{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}@media (min-width:768px) { ffb-id-“1tb4mtqv“{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}}@media (min-width:992px) { ffb-id-“1tb4mtqv“{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}}@media (min-width:1200px) { ffb-id-“1tb4mtqv“{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}}ffb-id-“1tb4mtqv“{ border-all: 1px solid rgba(128,128,128,0.4) !important;}ffb-id-“1tb4mtqv“{ box-shadow: 0px 3px 5px 0px rgba(0,0,0,0.18);}ffb-id-“1tb4mtqv“{ border-radius: !important;}{ border: 10px solid red !important;}ffb-id-“1tb4mtr0″ .ffb-button1-1.ffb-block-button-8-0.btn-base-brd-slide{ color:#ffffff;}ffb-id-“1tb4mtr0″ .ffb-button1-1.ffb-block-button-8-0.btn-base-brd-slide:hover{ color:#ffffff;}ffb-id-“1tb4mtr0″ .ffb-button1-1.ffb-block-button-8-0.btn-base-brd-slide{ border-color: transparent;}ffb-id-“1tb4mtr0″ .ffb-button1-1.ffb-block-button-8-0.btn-base-brd-slide:hover{ border-color: transparent;}ffb-id-“1tb4mtr0″ .ffb-button1-1.ffb-block-button-8-0.btn-base-brd-slide{ background-color:#ffa332;}ffb-id-“1tb4mtr0″ .ffb-button1-1.ffb-block-button-8-0.btn-base-brd-slide:hover{ background-color:#4c2791;}ffb-id-“1tb4mtr0″ .ffb-button1-1{ text-decoration: none !important;}ffb-id-“1tb4mtr0″ .ffb-button1-1:before,ffb-id-“1tb4mtr0″ .ffb-button1-1:after,ffb-id-“1tb4mtr0″ .ffb-button1-1:hover,ffb-id-“1tb4mtr0″ .ffb-button1-1:focus,ffb-id-“1tb4mtr0″ .ffb-button1-1 *,ffb-id-“1tb4mtr0″ .ffb-button1-1 *:before,ffb-id-“1tb4mtr0″ .ffb-button1-1 *:after,ffb-id-“1tb4mtr0″ .ffb-button1-1 *:hover,ffb-id-“1tb4mtr0″ .ffb-button1-1 *:focus{ text-decoration: none !important;}ffb-id-“1tb4mtr0″ .ffb-button1-1{ font-weight: 600 !important;}ffb-id-“1tb4mtr0″ .ffb-button1-1 ,ffb-id-“1tb4mtr0″ .ffb-button1-1:before,ffb-id-“1tb4mtr0″ .ffb-button1-1:after,ffb-id-“1tb4mtr0″ .ffb-button1-1:hover,ffb-id-“1tb4mtr0″ .ffb-button1-1:focus,ffb-id-“1tb4mtr0″ .ffb-button1-1 *,ffb-id-“1tb4mtr0″ .ffb-button1-1 *:before,ffb-id-“1tb4mtr0″ .ffb-button1-1 *:after,ffb-id-“1tb4mtr0″ .ffb-button1-1 *:hover,ffb-id-“1tb4mtr0″ .ffb-button1-1 *:focus{ font-weight: 600 !important;}@media (min-width:768px) { ffb-id-“1tb4mtr0″ .ffb-button1-1{ font-weight: 600 !important;}}@media (min-width:768px) { ffb-id-“1tb4mtr0″ .ffb-button1-1 ,ffb-id-“1tb4mtr0″ .ffb-button1-1:before,ffb-id-“1tb4mtr0″ .ffb-button1-1:after,ffb-id-“1tb4mtr0″ .ffb-button1-1:hover,ffb-id-“1tb4mtr0″ .ffb-button1-1:focus,ffb-id-“1tb4mtr0″ .ffb-button1-1 *,ffb-id-“1tb4mtr0″ .ffb-button1-1 *:before,ffb-id-“1tb4mtr0″ .ffb-button1-1 *:after,ffb-id-“1tb4mtr0″ .ffb-button1-1 *:hover,ffb-id-“1tb4mtr0″ .ffb-button1-1 *:focus{ font-weight: 600 !important;}}@media (min-width:992px) { ffb-id-“1tb4mtr0″ .ffb-button1-1{ font-weight: 600 !important;}}@media (min-width:992px) { ffb-id-“1tb4mtr0″ .ffb-button1-1 ,ffb-id-“1tb4mtr0″ .ffb-button1-1:before,ffb-id-“1tb4mtr0″ .ffb-button1-1:after,ffb-id-“1tb4mtr0″ .ffb-button1-1:hover,ffb-id-“1tb4mtr0″ .ffb-button1-1:focus,ffb-id-“1tb4mtr0″ .ffb-button1-1 *,ffb-id-“1tb4mtr0″ .ffb-button1-1 *:before,ffb-id-“1tb4mtr0″ .ffb-button1-1 *:after,ffb-id-“1tb4mtr0″ .ffb-button1-1 *:hover,ffb-id-“1tb4mtr0″ .ffb-button1-1 *:focus{ font-weight: 600 !important;}}@media (min-width:1200px) { ffb-id-“1tb4mtr0″ .ffb-button1-1{ font-weight: 600 !important;}}@media (min-width:1200px) { ffb-id-“1tb4mtr0″ .ffb-button1-1 ,ffb-id-“1tb4mtr0″ .ffb-button1-1:before,ffb-id-“1tb4mtr0″ .ffb-button1-1:after,ffb-id-“1tb4mtr0″ .ffb-button1-1:hover,ffb-id-“1tb4mtr0″ .ffb-button1-1:focus,ffb-id-“1tb4mtr0″ .ffb-button1-1 *,ffb-id-“1tb4mtr0″ .ffb-button1-1 *:before,ffb-id-“1tb4mtr0″ .ffb-button1-1 *:after,ffb-id-“1tb4mtr0″ .ffb-button1-1 *:hover,ffb-id-“1tb4mtr0″ .ffb-button1-1 *:focus{ font-weight: 600 !important;}}ffb-id-“1lccup93″{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}@media (min-width:768px) { ffb-id-“1lccup93″{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}}@media (min-width:992px) { ffb-id-“1lccup93″{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}}@media (min-width:1200px) { ffb-id-“1lccup93″{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}}ffb-id-“1lccup93″{ border-all: 1px solid rgba(128,128,128,0.4) !important;}ffb-id-“1lccup93″{ box-shadow: 0px 3px 5px 0px rgba(0,0,0,0.18);}ffb-id-“1lccup93″{ border-radius: !important;}{ border: 10px solid red !important;}ffb-id-“1lccup94″{ font-size: 20px !important;}ffb-id-“1lccup94″ ,ffb-id-“1lccup94″:before,ffb-id-“1lccup94″:after,ffb-id-“1lccup94″:hover,ffb-id-“1lccup94″:focus,ffb-id-“1lccup94″ *,ffb-id-“1lccup94″ *:before,ffb-id-“1lccup94″ *:after,ffb-id-“1lccup94″ *:hover,ffb-id-“1lccup94″ *:focus{ font-size: 20px !important;}ffb-id-“1lcjo4fl“{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}@media (min-width:768px) { ffb-id-“1lcjo4fl“{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}}@media (min-width:992px) { ffb-id-“1lcjo4fl“{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}}@media (min-width:1200px) { ffb-id-“1lcjo4fl“{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}}ffb-id-“1lcjo4fl“{ border-all: 1px solid rgba(128,128,128,0.4) !important;}ffb-id-“1lcjo4fl“{ box-shadow: 0px 3px 5px 0px rgba(0,0,0,0.18);}ffb-id-“1lcjo4fl“{ border-radius: !important;}{ border: 10px solid red !important;}ffb-id-“1lcjo4fn“ .ffb-button1-1.ffb-block-button-5-0.btn-base-brd-slide{ color:#ffffff;}ffb-id-“1lcjo4fn“ .ffb-button1-1.ffb-block-button-5-0.btn-base-brd-slide:hover{ color:#ffffff;}ffb-id-“1lcjo4fn“ .ffb-button1-1.ffb-block-button-5-0.btn-base-brd-slide{ border-color: transparent;}ffb-id-“1lcjo4fn“ .ffb-button1-1.ffb-block-button-5-0.btn-base-brd-slide:hover{ border-color: transparent;}ffb-id-“1lcjo4fn“ .ffb-button1-1.ffb-block-button-5-0.btn-base-brd-slide{ background-color:#ffa332;}ffb-id-“1lcjo4fn“ .ffb-button1-1.ffb-block-button-5-0.btn-base-brd-slide:hover{ background-color:#4c2791;}ffb-id-“1lcjo4fn“ .ffb-button1-1{ text-decoration: none !important;}ffb-id-“1lcjo4fn“ .ffb-button1-1:before,ffb-id-“1lcjo4fn“ .ffb-button1-1:after,ffb-id-“1lcjo4fn“ .ffb-button1-1:hover,ffb-id-“1lcjo4fn“ .ffb-button1-1:focus,ffb-id-“1lcjo4fn“ .ffb-button1-1 *,ffb-id-“1lcjo4fn“ .ffb-button1-1 *:before,ffb-id-“1lcjo4fn“ .ffb-button1-1 *:after,ffb-id-“1lcjo4fn“ .ffb-button1-1 *:hover,ffb-id-“1lcjo4fn“ .ffb-button1-1 *:focus{ text-decoration: none !important;}ffb-id-“1lcjo4fn“ .ffb-button1-1{ font-weight: 600 !important;}ffb-id-“1lcjo4fn“ .ffb-button1-1 ,ffb-id-“1lcjo4fn“ .ffb-button1-1:before,ffb-id-“1lcjo4fn“ .ffb-button1-1:after,ffb-id-“1lcjo4fn“ .ffb-button1-1:hover,ffb-id-“1lcjo4fn“ .ffb-button1-1:focus,ffb-id-“1lcjo4fn“ .ffb-button1-1 *,ffb-id-“1lcjo4fn“ .ffb-button1-1 *:before,ffb-id-“1lcjo4fn“ .ffb-button1-1 *:after,ffb-id-“1lcjo4fn“ .ffb-button1-1 *:hover,ffb-id-“1lcjo4fn“ .ffb-button1-1 *:focus{ font-weight: 600 !important;}@media (min-width:768px) { ffb-id-“1lcjo4fn“ .ffb-button1-1{ font-weight: 600 !important;}}@media (min-width:768px) { ffb-id-“1lcjo4fn“ .ffb-button1-1 ,ffb-id-“1lcjo4fn“ .ffb-button1-1:before,ffb-id-“1lcjo4fn“ .ffb-button1-1:after,ffb-id-“1lcjo4fn“ .ffb-button1-1:hover,ffb-id-“1lcjo4fn“ .ffb-button1-1:focus,ffb-id-“1lcjo4fn“ .ffb-button1-1 *,ffb-id-“1lcjo4fn“ .ffb-button1-1 *:before,ffb-id-“1lcjo4fn“ .ffb-button1-1 *:after,ffb-id-“1lcjo4fn“ .ffb-button1-1 *:hover,ffb-id-“1lcjo4fn“ .ffb-button1-1 *:focus{ font-weight: 600 !important;}}@media (min-width:992px) { ffb-id-“1lcjo4fn“ .ffb-button1-1{ font-weight: 600 !important;}}@media (min-width:992px) { ffb-id-“1lcjo4fn“ .ffb-button1-1 ,ffb-id-“1lcjo4fn“ .ffb-button1-1:before,ffb-id-“1lcjo4fn“ .ffb-button1-1:after,ffb-id-“1lcjo4fn“ .ffb-button1-1:hover,ffb-id-“1lcjo4fn“ .ffb-button1-1:focus,ffb-id-“1lcjo4fn“ .ffb-button1-1 *,ffb-id-“1lcjo4fn“ .ffb-button1-1 *:before,ffb-id-“1lcjo4fn“ .ffb-button1-1 *:after,ffb-id-“1lcjo4fn“ .ffb-button1-1 *:hover,ffb-id-“1lcjo4fn“ .ffb-button1-1 *:focus{ font-weight: 600 !important;}}@media (min-width:1200px) { ffb-id-“1lcjo4fn“ .ffb-button1-1{ font-weight: 600 !important;}}@media (min-width:1200px) { ffb-id-“1lcjo4fn“ .ffb-button1-1 ,ffb-id-“1lcjo4fn“ .ffb-button1-1:before,ffb-id-“1lcjo4fn“ .ffb-button1-1:after,ffb-id-“1lcjo4fn“ .ffb-button1-1:hover,ffb-id-“1lcjo4fn“ .ffb-button1-1:focus,ffb-id-“1lcjo4fn“ .ffb-button1-1 *,ffb-id-“1lcjo4fn“ .ffb-button1-1 *:before,ffb-id-“1lcjo4fn“ .ffb-button1-1 *:after,ffb-id-“1lcjo4fn“ .ffb-button1-1 *:hover,ffb-id-“1lcjo4fn“ .ffb-button1-1 *:focus{ font-weight: 600 !important;}}ffb-id-“1tb3ha9j“{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}@media (min-width:768px) { ffb-id-“1tb3ha9j“{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}}@media (min-width:992px) { ffb-id-“1tb3ha9j“{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}}@media (min-width:1200px) { ffb-id-“1tb3ha9j“{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}}ffb-id-“1tb3ha9j“{ border-all: 1px solid rgba(128,128,128,0.4) !important;}ffb-id-“1tb3ha9j“{ box-shadow: 0px 3px 5px 0px rgba(0,0,0,0.18);}ffb-id-“1tb3ha9j“{ border-radius: !important;}{ border: 10px solid red !important;}ffb-id-“1tb3ha9k“{ font-size: 20px !important;}ffb-id-“1tb3ha9k“ ,ffb-id-“1tb3ha9k“:before,ffb-id-“1tb3ha9k“:after,ffb-id-“1tb3ha9k“:hover,ffb-id-“1tb3ha9k“:focus,ffb-id-“1tb3ha9k“ *,ffb-id-“1tb3ha9k“ *:before,ffb-id-“1tb3ha9k“ *:after,ffb-id-“1tb3ha9k“ *:hover,ffb-id-“1tb3ha9k“ *:focus{ font-size: 20px !important;}(function($){ jQuery(document).ready(function($) { $('ffb-id-“216uhid1″').css('background','red'); }); })(jQuery); (function($){ jQuery(document).ready(function($) { $('ffb-id-“216uhid1″ ffb-id-“216uuog8″').css('background','red'); }); })(jQuery); (function($){ jQuery(document).ready(function($) { $('ffb-id-“216uhid1″ ffb-id-“216uq2d8″').css('background','red'); }); })(jQuery); (function($){ jQuery(document).ready(function($) { $('ffb-id-“216uho98″').css('background','red'); }); })(jQuery); (function($){ jQuery(document).ready(function($) { $('ffb-id-“2170gqgv“').css('background','red'); }); })(jQuery); (function($){ jQuery(document).ready(function($) { $('ffb-id-“1s223bpt“').css('background','red'); }); })(jQuery); (function($){ jQuery(document).ready(function($) { $('ffb-id-“1ksud04o“').css('background','red'); }); })(jQuery); (function($){ jQuery(document).ready(function($) { $('ffb-id-“1ksu9cgs“').css('background','red'); }); })(jQuery); (function($){ jQuery(document).ready(function($) { $('ffb-id-“1kddm91h“').css('background','red'); }); })(jQuery); (function($){ jQuery(document).ready(function($) { $('ffb-id-“1ksu94ah“').css('background','red'); }); })(jQuery); (function($){ jQuery(document).ready(function($) { $('ffb-id-“1kstotq0″').css('background','red'); }); })(jQuery); (function($){ jQuery(document).ready(function($) { $('ffb-id-“14l18lcl“').css('background','red'); }); })(jQuery); (function($){ jQuery(document).ready(function($) { $('ffb-id-“1tb420gn“').css('background','red'); }); })(jQuery); (function($){ jQuery(document).ready(function($) { $('ffb-id-“1tb41irk“').css('background','red'); }); })(jQuery); (function($){ jQuery(document).ready(function($) { $('ffb-id-“1tb41ncj“').css('background','red'); }); })(jQuery); (function($){ jQuery(document).ready(function($) { $('ffb-id-“1tb4jesi“').css('background','red'); }); })(jQuery); (function($){ jQuery(document).ready(function($) { $('ffb-id-“1tb4mtqv“').css('background','red'); }); })(jQuery); (function($){ jQuery(document).ready(function($) { $('ffb-id-“1lccup93″').css('background','red'); }); })(jQuery); (function($){ jQuery(document).ready(function($) { $('ffb-id-“1lcjo4fl“').css('background','red'); }); })(jQuery); (function($){ jQuery(document).ready(function($) { $('ffb-id-“1tb3ha9j“').css('background','red'); }); })(jQuery);
  .ffb-id-1lccu6bn{ font-size: 18px !important; text-align: left !important; } .ffb-id-1lccu6bn , .ffb-id-1lccu6bn:before, .ffb-id-1lccu6bn:after, .ffb-id-1lccu6bn:hover, .ffb-id-1lccu6bn:focus, .ffb-id-1lccu6bn *, .ffb-id-1lccu6bn *:before, .ffb-id-1lccu6bn *:after, .ffb-id-1lccu6bn *:hover, .ffb-id-1lccu6bn *:focus{ font-size: 18px !important; text-align: left !important; } @media (min-width:992px) { .ffb-id-1lccu6bn{ text-align: left !important; } }@media (min-width:992px) { .ffb-id-1lccu6bn , .ffb-id-1lccu6bn:before, .ffb-id-1lccu6bn:after, .ffb-id-1lccu6bn:hover, .ffb-id-1lccu6bn:focus, .ffb-id-1lccu6bn *, .ffb-id-1lccu6bn *:before, .ffb-id-1lccu6bn *:after, .ffb-id-1lccu6bn *:hover, .ffb-id-1lccu6bn *:focus{ text-align: left !important; } }ffb-id-“1tb420gn“{ margin-top: ; margin-right: ; margin-bottom: ; margin-left: ; padding-top: ; padding-right: ; padding-bottom: ; padding-left: ; } @media (min-width:768px) { ffb-id-“1tb420gn“{ margin-top: ; margin-right: ; margin-bottom: ; margin-left: ; padding-top: ; padding-right: ; padding-bottom: ; padding-left: ; } }@media (min-width:992px) { ffb-id-“1tb420gn“{ margin-top: ; margin-right: ; margin-bottom: ; margin-left: ; padding-top: ; padding-right: ; padding-bottom: ; padding-left: ; } }@media (min-width:1200px) { ffb-id-“1tb420gn“{ margin-top: ; margin-right: ; margin-bottom: ; margin-left: ; padding-top: ; padding-right: ; padding-bottom: ; padding-left: ; } }ffb-id-“1tb420gn“{ border-all: 1px solid rgba(128,128,128,0.4) !important; } ffb-id-“1tb420gn“{ box-shadow: 0px 3px 5px 0px rgba(0,0,0,0.18); } ffb-id-“1tb420gn“{ border-radius: !important; } { border: 10px solid red !important; } ffb-id-“1tb41irk“{ margin-top: ; margin-right: ; margin-bottom: ; margin-left: ; padding-top: ; padding-right: ; padding-bottom: ; padding-left: ; } @media (min-width:768px) { ffb-id-“1tb41irk“{ margin-top: ; margin-right: ; margin-bottom: ; margin-left: ; padding-top: ; padding-right: ; padding-bottom: ; padding-left: ; } }@media (min-width:992px) { ffb-id-“1tb41irk“{ margin-top: ; margin-right: ; margin-bottom: ; margin-left: ; padding-top: ; padding-right: ; padding-bottom: ; padding-left: ; } }@media (min-width:1200px) { ffb-id-“1tb41irk“{ margin-top: ; margin-right: ; margin-bottom: ; margin-left: ; padding-top: ; padding-right: ; padding-bottom: ; padding-left: ; } }ffb-id-“1tb41irk“{ border-all: 1px solid rgba(128,128,128,0.4) !important; } ffb-id-“1tb41irk“{ box-shadow: 0px 3px 5px 0px rgba(0,0,0,0.18); } ffb-id-“1tb41irk“{ border-radius: !important; } { border: 10px solid red !important; } ffb-id-“1tb41ncj“{ margin-top: ; margin-right: ; margin-bottom: ; margin-left: ; padding-top: ; padding-right: ; padding-bottom: ; padding-left: ; } @media (min-width:768px) { ffb-id-“1tb41ncj“{ margin-top: ; margin-right: ; margin-bottom: ; margin-left: ; padding-top: ; padding-right: ; padding-bottom: ; padding-left: ; } }@media (min-width:992px) { ffb-id-“1tb41ncj“{ margin-top: ; margin-right: ; margin-bottom: ; margin-left: ; padding-top: ; padding-right: ; padding-bottom: ; padding-left: ; } }@media (min-width:1200px) { ffb-id-“1tb41ncj“{ margin-top: ; margin-right: ; margin-bottom: ; margin-left: ; padding-top: ; padding-right: ; padding-bottom: ; padding-left: ; } }ffb-id-“1tb41ncj“{ border-all: 1px solid rgba(128,128,128,0.4) !important; } ffb-id-“1tb41ncj“{ box-shadow: 0px 3px 5px 0px rgba(0,0,0,0.18); } ffb-id-“1tb41ncj“{ border-radius: !important; } { border: 10px solid red !important; } ffb-id-“1tb4jesi“{ margin-top: ; margin-right: ; margin-bottom: ; margin-left: ; padding-top: ; padding-right: ; padding-bottom: ; padding-left: ; } @media (min-width:768px) { ffb-id-“1tb4jesi“{ margin-top: ; margin-right: ; margin-bottom: ; margin-left: ; padding-top: ; padding-right: ; padding-bottom: ; padding-left: ; } }@media (min-width:992px) { ffb-id-“1tb4jesi“{ margin-top: ; margin-right: ; margin-bottom: ; margin-left: ; padding-top: ; padding-right: ; padding-bottom: ; padding-left: ; } }@media (min-width:1200px) { ffb-id-“1tb4jesi“{ margin-top: ; margin-right: ; margin-bottom: ; margin-left: ; padding-top: ; padding-right: ; padding-bottom: ; padding-left: ; } }ffb-id-“1tb4jesi“{ border-all: 1px solid rgba(128,128,128,0.4) !important; } ffb-id-“1tb4jesi“{ box-shadow: 0px 3px 5px 0px rgba(0,0,0,0.18); } ffb-id-“1tb4jesi“{ border-radius: !important; } { border: 10px solid red !important; } ffb-id-“1tb4jesj“{ font-size: 20px !important; } ffb-id-“1tb4jesj“ , ffb-id-“1tb4jesj“:before, ffb-id-“1tb4jesj“:after, ffb-id-“1tb4jesj“:hover, ffb-id-“1tb4jesj“:focus, ffb-id-“1tb4jesj“ *, ffb-id-“1tb4jesj“ *:before, ffb-id-“1tb4jesj“ *:after, ffb-id-“1tb4jesj“ *:hover, ffb-id-“1tb4jesj“ *:focus{ font-size: 20px !important; } ffb-id-“1tb4mtqv“{ margin-top: ; margin-right: ; margin-bottom: ; margin-left: ; padding-top: ; padding-right: ; padding-bottom: ; padding-left: ; } @media (min-width:768px) { ffb-id-“1tb4mtqv“{ margin-top: ; margin-right: ; margin-bottom: ; margin-left: ; padding-top: ; padding-right: ; padding-bottom: ; padding-left: ; } }@media (min-width:992px) { ffb-id-“1tb4mtqv“{ margin-top: ; margin-right: ; margin-bottom: ; margin-left: ; padding-top: ; padding-right: ; padding-bottom: ; padding-left: ; } }@media (min-width:1200px) { ffb-id-“1tb4mtqv“{ margin-top: ; margin-right: ; margin-bottom: ; margin-left: ; padding-top: ; padding-right: ; padding-bottom: ; padding-left: ; } }ffb-id-“1tb4mtqv“{ border-all: 1px solid rgba(128,128,128,0.4) !important; } ffb-id-“1tb4mtqv“{ box-shadow: 0px 3px 5px 0px rgba(0,0,0,0.18); } ffb-id-“1tb4mtqv“{ border-radius: !important; } { border: 10px solid red !important; } ffb-id-“1tb4mtr0″ .ffb-button1-1.ffb-block-button-8-0.btn-base-brd-slide{ color:#ffffff; } ffb-id-“1tb4mtr0″ .ffb-button1-1.ffb-block-button-8-0.btn-base-brd-slide:hover{ color:#ffffff; } ffb-id-“1tb4mtr0″ .ffb-button1-1.ffb-block-button-8-0.btn-base-brd-slide{ border-color: transparent; } ffb-id-“1tb4mtr0″ .ffb-button1-1.ffb-block-button-8-0.btn-base-brd-slide:hover{ border-color: transparent; } ffb-id-“1tb4mtr0″ .ffb-button1-1.ffb-block-button-8-0.btn-base-brd-slide{ background-color:#ffa332; } ffb-id-“1tb4mtr0″ .ffb-button1-1.ffb-block-button-8-0.btn-base-brd-slide:hover{ background-color:#4c2791; } ffb-id-“1tb4mtr0″ .ffb-button1-1{ text-decoration: none !important; } ffb-id-“1tb4mtr0″ .ffb-button1-1:before, ffb-id-“1tb4mtr0″ .ffb-button1-1:after, ffb-id-“1tb4mtr0″ .ffb-button1-1:hover, ffb-id-“1tb4mtr0″ .ffb-button1-1:focus, ffb-id-“1tb4mtr0″ .ffb-button1-1 *, ffb-id-“1tb4mtr0″ .ffb-button1-1 *:before, ffb-id-“1tb4mtr0″ .ffb-button1-1 *:after, ffb-id-“1tb4mtr0″ .ffb-button1-1 *:hover, ffb-id-“1tb4mtr0″ .ffb-button1-1 *:focus{ text-decoration: none !important; } ffb-id-“1tb4mtr0″ .ffb-button1-1{ font-weight: 600 !important; } ffb-id-“1tb4mtr0″ .ffb-button1-1 , ffb-id-“1tb4mtr0″ .ffb-button1-1:before, ffb-id-“1tb4mtr0″ .ffb-button1-1:after, ffb-id-“1tb4mtr0″ .ffb-button1-1:hover, ffb-id-“1tb4mtr0″ .ffb-button1-1:focus, ffb-id-“1tb4mtr0″ .ffb-button1-1 *, ffb-id-“1tb4mtr0″ .ffb-button1-1 *:before, ffb-id-“1tb4mtr0″ .ffb-button1-1 *:after, ffb-id-“1tb4mtr0″ .ffb-button1-1 *:hover, ffb-id-“1tb4mtr0″ .ffb-button1-1 *:focus{ font-weight: 600 !important; } @media (min-width:768px) { ffb-id-“1tb4mtr0″ .ffb-button1-1{ font-weight: 600 !important; } }@media (min-width:768px) { ffb-id-“1tb4mtr0″ .ffb-button1-1 , ffb-id-“1tb4mtr0″ .ffb-button1-1:before, ffb-id-“1tb4mtr0″ .ffb-button1-1:after, ffb-id-“1tb4mtr0″ .ffb-button1-1:hover, ffb-id-“1tb4mtr0″ .ffb-button1-1:focus, ffb-id-“1tb4mtr0″ .ffb-button1-1 *, ffb-id-“1tb4mtr0″ .ffb-button1-1 *:before, ffb-id-“1tb4mtr0″ .ffb-button1-1 *:after, ffb-id-“1tb4mtr0″ .ffb-button1-1 *:hover, ffb-id-“1tb4mtr0″ .ffb-button1-1 *:focus{ font-weight: 600 !important; } }@media (min-width:992px) { ffb-id-“1tb4mtr0″ .ffb-button1-1{ font-weight: 600 !important; } }@media (min-width:992px) { ffb-id-“1tb4mtr0″ .ffb-button1-1 , ffb-id-“1tb4mtr0″ .ffb-button1-1:before, ffb-id-“1tb4mtr0″ .ffb-button1-1:after, ffb-id-“1tb4mtr0″ .ffb-button1-1:hover, ffb-id-“1tb4mtr0″ .ffb-button1-1:focus, ffb-id-“1tb4mtr0″ .ffb-button1-1 *, ffb-id-“1tb4mtr0″ .ffb-button1-1 *:before, ffb-id-“1tb4mtr0″ .ffb-button1-1 *:after, ffb-id-“1tb4mtr0″ .ffb-button1-1 *:hover, ffb-id-“1tb4mtr0″ .ffb-button1-1 *:focus{ font-weight: 600 !important; } }@media (min-width:1200px) { ffb-id-“1tb4mtr0″ .ffb-button1-1{ font-weight: 600 !important; } }@media (min-width:1200px) { ffb-id-“1tb4mtr0″ .ffb-button1-1 , ffb-id-“1tb4mtr0″ .ffb-button1-1:before, ffb-id-“1tb4mtr0″ .ffb-button1-1:after, ffb-id-“1tb4mtr0″ .ffb-button1-1:hover, ffb-id-“1tb4mtr0″ .ffb-button1-1:focus, ffb-id-“1tb4mtr0″ .ffb-button1-1 *, ffb-id-“1tb4mtr0″ .ffb-button1-1 *:before, ffb-id-“1tb4mtr0″ .ffb-button1-1 *:after, ffb-id-“1tb4mtr0″ .ffb-button1-1 *:hover, ffb-id-“1tb4mtr0″ .ffb-button1-1 *:focus{ font-weight: 600 !important; } }ffb-id-“1lccup93″{ margin-top: ; margin-right: ; margin-bottom: ; margin-left: ; padding-top: ; padding-right: ; padding-bottom: ; padding-left: ; } @media (min-width:768px) { ffb-id-“1lccup93″{ margin-top: ; margin-right: ; margin-bottom: ; margin-left: ; padding-top: ; padding-right: ; padding-bottom: ; padding-left: ; } }@media (min-width:992px) { ffb-id-“1lccup93″{ margin-top: ; margin-right: ; margin-bottom: ; margin-left: ; padding-top: ; padding-right: ; padding-bottom: ; padding-left: ; } }@media (min-width:1200px) { ffb-id-“1lccup93″{ margin-top: ; margin-right: ; margin-bottom: ; margin-left: ; padding-top: ; padding-right: ; padding-bottom: ; padding-left: ; } }ffb-id-“1lccup93″{ border-all: 1px solid rgba(128,128,128,0.4) !important; } ffb-id-“1lccup93″{ box-shadow: 0px 3px 5px 0px rgba(0,0,0,0.18); } ffb-id-“1lccup93″{ border-radius: !important; } { border: 10px solid red !important; } ffb-id-“1lccup94″{ font-size: 20px !important; } ffb-id-“1lccup94″ , ffb-id-“1lccup94″:before, ffb-id-“1lccup94″:after, ffb-id-“1lccup94″:hover, ffb-id-“1lccup94″:focus, ffb-id-“1lccup94″ *, ffb-id-“1lccup94″ *:before, ffb-id-“1lccup94″ *:after, ffb-id-“1lccup94″ *:hover, ffb-id-“1lccup94″ *:focus{ font-size: 20px !important; } ffb-id-“1lcjo4fl“{ margin-top: ; margin-right: ; margin-bottom: ; margin-left: ; padding-top: ; padding-right: ; padding-bottom: ; padding-left: ; } @media (min-width:768px) { ffb-id-“1lcjo4fl“{ margin-top: ; margin-right: ; margin-bottom: ; margin-left: ; padding-top: ; padding-right: ; padding-bottom: ; padding-left: ; } }@media (min-width:992px) { ffb-id-“1lcjo4fl“{ margin-top: ; margin-right: ; margin-bottom: ; margin-left: ; padding-top: ; padding-right: ; padding-bottom: ; padding-left: ; } }@media (min-width:1200px) { ffb-id-“1lcjo4fl“{ margin-top: ; margin-right: ; margin-bottom: ; margin-left: ; padding-top: ; padding-right: ; padding-bottom: ; padding-left: ; } }ffb-id-“1lcjo4fl“{ border-all: 1px solid rgba(128,128,128,0.4) !important; } ffb-id-“1lcjo4fl“{ box-shadow: 0px 3px 5px 0px rgba(0,0,0,0.18); } ffb-id-“1lcjo4fl“{ border-radius: !important; } { border: 10px solid red !important; } ffb-id-“1lcjo4fn“ .ffb-button1-1.ffb-block-button-5-0.btn-base-brd-slide{ color:#ffffff; } ffb-id-“1lcjo4fn“ .ffb-button1-1.ffb-block-button-5-0.btn-base-brd-slide:hover{ color:#ffffff; } ffb-id-“1lcjo4fn“ .ffb-button1-1.ffb-block-button-5-0.btn-base-brd-slide{ border-color: transparent; } ffb-id-“1lcjo4fn“ .ffb-button1-1.ffb-block-button-5-0.btn-base-brd-slide:hover{ border-color: transparent; } ffb-id-“1lcjo4fn“ .ffb-button1-1.ffb-block-button-5-0.btn-base-brd-slide{ background-color:#ffa332; } ffb-id-“1lcjo4fn“ .ffb-button1-1.ffb-block-button-5-0.btn-base-brd-slide:hover{ background-color:#4c2791; } ffb-id-“1lcjo4fn“ .ffb-button1-1{ text-decoration: none !important; } ffb-id-“1lcjo4fn“ .ffb-button1-1:before, ffb-id-“1lcjo4fn“ .ffb-button1-1:after, ffb-id-“1lcjo4fn“ .ffb-button1-1:hover, ffb-id-“1lcjo4fn“ .ffb-button1-1:focus, ffb-id-“1lcjo4fn“ .ffb-button1-1 *, ffb-id-“1lcjo4fn“ .ffb-button1-1 *:before, ffb-id-“1lcjo4fn“ .ffb-button1-1 *:after, ffb-id-“1lcjo4fn“ .ffb-button1-1 *:hover, ffb-id-“1lcjo4fn“ .ffb-button1-1 *:focus{ text-decoration: none !important; } ffb-id-“1lcjo4fn“ .ffb-button1-1{ font-weight: 600 !important; } ffb-id-“1lcjo4fn“ .ffb-button1-1 , ffb-id-“1lcjo4fn“ .ffb-button1-1:before, ffb-id-“1lcjo4fn“ .ffb-button1-1:after, ffb-id-“1lcjo4fn“ .ffb-button1-1:hover, ffb-id-“1lcjo4fn“ .ffb-button1-1:focus, ffb-id-“1lcjo4fn“ .ffb-button1-1 *, ffb-id-“1lcjo4fn“ .ffb-button1-1 *:before, ffb-id-“1lcjo4fn“ .ffb-button1-1 *:after, ffb-id-“1lcjo4fn“ .ffb-button1-1 *:hover, ffb-id-“1lcjo4fn“ .ffb-button1-1 *:focus{ font-weight: 600 !important; } @media (min-width:768px) { ffb-id-“1lcjo4fn“ .ffb-button1-1{ font-weight: 600 !important; } }@media (min-width:768px) { ffb-id-“1lcjo4fn“ .ffb-button1-1 , ffb-id-“1lcjo4fn“ .ffb-button1-1:before, ffb-id-“1lcjo4fn“ .ffb-button1-1:after, ffb-id-“1lcjo4fn“ .ffb-button1-1:hover, ffb-id-“1lcjo4fn“ .ffb-button1-1:focus, ffb-id-“1lcjo4fn“ .ffb-button1-1 *, ffb-id-“1lcjo4fn“ .ffb-button1-1 *:before, ffb-id-“1lcjo4fn“ .ffb-button1-1 *:after, ffb-id-“1lcjo4fn“ .ffb-button1-1 *:hover, ffb-id-“1lcjo4fn“ .ffb-button1-1 *:focus{ font-weight: 600 !important; } }@media (min-width:992px) { ffb-id-“1lcjo4fn“ .ffb-button1-1{ font-weight: 600 !important; } }@media (min-width:992px) { ffb-id-“1lcjo4fn“ .ffb-button1-1 , ffb-id-“1lcjo4fn“ .ffb-button1-1:before, ffb-id-“1lcjo4fn“ .ffb-button1-1:after, ffb-id-“1lcjo4fn“ .ffb-button1-1:hover, ffb-id-“1lcjo4fn“ .ffb-button1-1:focus, ffb-id-“1lcjo4fn“ .ffb-button1-1 *, ffb-id-“1lcjo4fn“ .ffb-button1-1 *:before, ffb-id-“1lcjo4fn“ .ffb-button1-1 *:after, ffb-id-“1lcjo4fn“ .ffb-button1-1 *:hover, ffb-id-“1lcjo4fn“ .ffb-button1-1 *:focus{ font-weight: 600 !important; } }@media (min-width:1200px) { ffb-id-“1lcjo4fn“ .ffb-button1-1{ font-weight: 600 !important; } }@media (min-width:1200px) { ffb-id-“1lcjo4fn“ .ffb-button1-1 , ffb-id-“1lcjo4fn“ .ffb-button1-1:before, ffb-id-“1lcjo4fn“ .ffb-button1-1:after, ffb-id-“1lcjo4fn“ .ffb-button1-1:hover, ffb-id-“1lcjo4fn“ .ffb-button1-1:focus, ffb-id-“1lcjo4fn“ .ffb-button1-1 *, ffb-id-“1lcjo4fn“ .ffb-button1-1 *:before, ffb-id-“1lcjo4fn“ .ffb-button1-1 *:after, ffb-id-“1lcjo4fn“ .ffb-button1-1 *:hover, ffb-id-“1lcjo4fn“ .ffb-button1-1 *:focus{ font-weight: 600 !important; } }ffb-id-“1tb3ha9j“{ margin-top: ; margin-right: ; margin-bottom: ; margin-left: ; padding-top: ; padding-right: ; padding-bottom: ; padding-left: ; } @media (min-width:768px) { ffb-id-“1tb3ha9j“{ margin-top: ; margin-right: ; margin-bottom: ; margin-left: ; padding-top: ; padding-right: ; padding-bottom: ; padding-left: ; } }@media (min-width:992px) { ffb-id-“1tb3ha9j“{ margin-top: ; margin-right: ; margin-bottom: ; margin-left: ; padding-top: ; padding-right: ; padding-bottom: ; padding-left: ; } }@media (min-width:1200px) { ffb-id-“1tb3ha9j“{ margin-top: ; margin-right: ; margin-bottom: ; margin-left: ; padding-top: ; padding-right: ; padding-bottom: ; padding-left: ; } }ffb-id-“1tb3ha9j“{ border-all: 1px solid rgba(128,128,128,0.4) !important; } ffb-id-“1tb3ha9j“{ box-shadow: 0px 3px 5px 0px rgba(0,0,0,0.18); } ffb-id-“1tb3ha9j“{ border-radius: !important; } { border: 10px solid red !important; } ffb-id-“1tb3ha9k“{ font-size: 20px !important; } ffb-id-“1tb3ha9k“ , ffb-id-“1tb3ha9k“:before, ffb-id-“1tb3ha9k“:after, ffb-id-“1tb3ha9k“:hover, ffb-id-“1tb3ha9k“:focus, ffb-id-“1tb3ha9k“ *, ffb-id-“1tb3ha9k“ *:before, ffb-id-“1tb3ha9k“ *:after, ffb-id-“1tb3ha9k“ *:hover, ffb-id-“1tb3ha9k“ *:focus{ font-size: 20px !important; } .ffb-id-1tb50dan{ padding-bottom: 20px;}@media (min-width:992px) { .ffb-id-1tb50dan{ padding-bottom: 30px;}}ffb-id-“1tb50dao“{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}@media (min-width:768px) { ffb-id-“1tb50dao“{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}}@media (min-width:992px) { ffb-id-“1tb50dao“{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}}@media (min-width:1200px) { ffb-id-“1tb50dao“{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}}ffb-id-“1tb50dao“{ border-all: 1px solid rgba(128,128,128,0.4) !important;}ffb-id-“1tb50dao“{ box-shadow: 0px 3px 5px 0px rgba(0,0,0,0.18);}ffb-id-“1tb50dao“{ border-radius: !important;}{ border: 10px solid red !important;}ffb-id-“1tb50ppl“ .ffb-button1-1.ffb-block-button-9-0.btn-base-brd-slide{ color:#ffffff;}ffb-id-“1tb50ppl“ .ffb-button1-1.ffb-block-button-9-0.btn-base-brd-slide:hover{ color:#ffffff;}ffb-id-“1tb50ppl“ .ffb-button1-1.ffb-block-button-9-0.btn-base-brd-slide{ border-color: transparent;}ffb-id-“1tb50ppl“ .ffb-button1-1.ffb-block-button-9-0.btn-base-brd-slide:hover{ border-color: transparent;}ffb-id-“1tb50ppl“ .ffb-button1-1.ffb-block-button-9-0.btn-base-brd-slide{ background-color:#ffa332;}ffb-id-“1tb50ppl“ .ffb-button1-1.ffb-block-button-9-0.btn-base-brd-slide:hover{ background-color:#4c2791;}ffb-id-“1tb50ppl“ .ffb-button1-1{ text-decoration: none !important;}ffb-id-“1tb50ppl“ .ffb-button1-1:before,ffb-id-“1tb50ppl“ .ffb-button1-1:after,ffb-id-“1tb50ppl“ .ffb-button1-1:hover,ffb-id-“1tb50ppl“ .ffb-button1-1:focus,ffb-id-“1tb50ppl“ .ffb-button1-1 *,ffb-id-“1tb50ppl“ .ffb-button1-1 *:before,ffb-id-“1tb50ppl“ .ffb-button1-1 *:after,ffb-id-“1tb50ppl“ .ffb-button1-1 *:hover,ffb-id-“1tb50ppl“ .ffb-button1-1 *:focus{ text-decoration: none !important;}ffb-id-“1tb50ppl“ .ffb-button1-1{ font-weight: 600 !important;}ffb-id-“1tb50ppl“ .ffb-button1-1 ,ffb-id-“1tb50ppl“ .ffb-button1-1:before,ffb-id-“1tb50ppl“ .ffb-button1-1:after,ffb-id-“1tb50ppl“ .ffb-button1-1:hover,ffb-id-“1tb50ppl“ .ffb-button1-1:focus,ffb-id-“1tb50ppl“ .ffb-button1-1 *,ffb-id-“1tb50ppl“ .ffb-button1-1 *:before,ffb-id-“1tb50ppl“ .ffb-button1-1 *:after,ffb-id-“1tb50ppl“ .ffb-button1-1 *:hover,ffb-id-“1tb50ppl“ .ffb-button1-1 *:focus{ font-weight: 600 !important;}@media (min-width:768px) { ffb-id-“1tb50ppl“ .ffb-button1-1{ font-weight: 600 !important;}}@media (min-width:768px) { ffb-id-“1tb50ppl“ .ffb-button1-1 ,ffb-id-“1tb50ppl“ .ffb-button1-1:before,ffb-id-“1tb50ppl“ .ffb-button1-1:after,ffb-id-“1tb50ppl“ .ffb-button1-1:hover,ffb-id-“1tb50ppl“ .ffb-button1-1:focus,ffb-id-“1tb50ppl“ .ffb-button1-1 *,ffb-id-“1tb50ppl“ .ffb-button1-1 *:before,ffb-id-“1tb50ppl“ .ffb-button1-1 *:after,ffb-id-“1tb50ppl“ .ffb-button1-1 *:hover,ffb-id-“1tb50ppl“ .ffb-button1-1 *:focus{ font-weight: 600 !important;}}@media (min-width:992px) { ffb-id-“1tb50ppl“ .ffb-button1-1{ font-weight: 600 !important;}}@media (min-width:992px) { ffb-id-“1tb50ppl“ .ffb-button1-1 ,ffb-id-“1tb50ppl“ .ffb-button1-1:before,ffb-id-“1tb50ppl“ .ffb-button1-1:after,ffb-id-“1tb50ppl“ .ffb-button1-1:hover,ffb-id-“1tb50ppl“ .ffb-button1-1:focus,ffb-id-“1tb50ppl“ .ffb-button1-1 *,ffb-id-“1tb50ppl“ .ffb-button1-1 *:before,ffb-id-“1tb50ppl“ .ffb-button1-1 *:after,ffb-id-“1tb50ppl“ .ffb-button1-1 *:hover,ffb-id-“1tb50ppl“ .ffb-button1-1 *:focus{ font-weight: 600 !important;}}@media (min-width:1200px) { ffb-id-“1tb50ppl“ .ffb-button1-1{ font-weight: 600 !important;}}@media (min-width:1200px) { ffb-id-“1tb50ppl“ .ffb-button1-1 ,ffb-id-“1tb50ppl“ .ffb-button1-1:before,ffb-id-“1tb50ppl“ .ffb-button1-1:after,ffb-id-“1tb50ppl“ .ffb-button1-1:hover,ffb-id-“1tb50ppl“ .ffb-button1-1:focus,ffb-id-“1tb50ppl“ .ffb-button1-1 *,ffb-id-“1tb50ppl“ .ffb-button1-1 *:before,ffb-id-“1tb50ppl“ .ffb-button1-1 *:after,ffb-id-“1tb50ppl“ .ffb-button1-1 *:hover,ffb-id-“1tb50ppl“ .ffb-button1-1 *:focus{ font-weight: 600 !important;}}(function($){ jQuery(document).ready(function($) { $('ffb-id-“1tb420gn“').css('background','red'); }); })(jQuery); (function($){ jQuery(document).ready(function($) { $('ffb-id-“1tb41irk“').css('background','red'); }); })(jQuery); (function($){ jQuery(document).ready(function($) { $('ffb-id-“1tb41ncj“').css('background','red'); }); })(jQuery); (function($){ jQuery(document).ready(function($) { $('ffb-id-“1tb4jesi“').css('background','red'); }); })(jQuery); (function($){ jQuery(document).ready(function($) { $('ffb-id-“1tb4mtqv“').css('background','red'); }); })(jQuery); (function($){ jQuery(document).ready(function($) { $('ffb-id-“1lccup93″').css('background','red'); }); })(jQuery); (function($){ jQuery(document).ready(function($) { $('ffb-id-“1lcjo4fl“').css('background','red'); }); })(jQuery); (function($){ jQuery(document).ready(function($) { $('ffb-id-“1tb3ha9j“').css('background','red'); }); })(jQuery); (function($){ jQuery(document).ready(function($) { $('ffb-id-“1tb50dao“').css('background','red'); }); })(jQuery);

  The post Reportáž ČT: Jihlava představila užitečnou aplikaci pro snadnou orientaci na hřbitově appeared first on T-MAPY spol. s r.o..

  Read more »
 • Nejpodrobnější mapa výsledků druhého kola prezidetských voleb v ČR 2018

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis sed cursus sapien, vitae fringilla sem. Duis convallis vel nunc at laoreet.

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis sed cursus sapien, vitae fringilla sem. Duis convallis vel nunc at laoreet.

  .ffb-id-1tb50dan{ padding-bottom: 20px; } @media (min-width:992px) { .ffb-id-1tb50dan{ padding-bottom: 30px; } }ffb-id-“1tb50dao“{ margin-top: ; margin-right: ; margin-bottom: ; margin-left: ; padding-top: ; padding-right: ; padding-bottom: ; padding-left: ; } @media (min-width:768px) { ffb-id-“1tb50dao“{ margin-top: ; margin-right: ; margin-bottom: ; margin-left: ; padding-top: ; padding-right: ; padding-bottom: ; padding-left: ; } }@media (min-width:992px) { ffb-id-“1tb50dao“{ margin-top: ; margin-right: ; margin-bottom: ; margin-left: ; padding-top: ; padding-right: ; padding-bottom: ; padding-left: ; } }@media (min-width:1200px) { ffb-id-“1tb50dao“{ margin-top: ; margin-right: ; margin-bottom: ; margin-left: ; padding-top: ; padding-right: ; padding-bottom: ; padding-left: ; } }ffb-id-“1tb50dao“{ border-all: 1px solid rgba(128,128,128,0.4) !important; } ffb-id-“1tb50dao“{ box-shadow: 0px 3px 5px 0px rgba(0,0,0,0.18); } ffb-id-“1tb50dao“{ border-radius: !important; } { border: 10px solid red !important; } ffb-id-“1tb50ppl“ .ffb-button1-1.ffb-block-button-9-0.btn-base-brd-slide{ color:#ffffff; } ffb-id-“1tb50ppl“ .ffb-button1-1.ffb-block-button-9-0.btn-base-brd-slide:hover{ color:#ffffff; } ffb-id-“1tb50ppl“ .ffb-button1-1.ffb-block-button-9-0.btn-base-brd-slide{ border-color: transparent; } ffb-id-“1tb50ppl“ .ffb-button1-1.ffb-block-button-9-0.btn-base-brd-slide:hover{ border-color: transparent; } ffb-id-“1tb50ppl“ .ffb-button1-1.ffb-block-button-9-0.btn-base-brd-slide{ background-color:#ffa332; } ffb-id-“1tb50ppl“ .ffb-button1-1.ffb-block-button-9-0.btn-base-brd-slide:hover{ background-color:#4c2791; } ffb-id-“1tb50ppl“ .ffb-button1-1{ text-decoration: none !important; } ffb-id-“1tb50ppl“ .ffb-button1-1:before, ffb-id-“1tb50ppl“ .ffb-button1-1:after, ffb-id-“1tb50ppl“ .ffb-button1-1:hover, ffb-id-“1tb50ppl“ .ffb-button1-1:focus, ffb-id-“1tb50ppl“ .ffb-button1-1 *, ffb-id-“1tb50ppl“ .ffb-button1-1 *:before, ffb-id-“1tb50ppl“ .ffb-button1-1 *:after, ffb-id-“1tb50ppl“ .ffb-button1-1 *:hover, ffb-id-“1tb50ppl“ .ffb-button1-1 *:focus{ text-decoration: none !important; } ffb-id-“1tb50ppl“ .ffb-button1-1{ font-weight: 600 !important; } ffb-id-“1tb50ppl“ .ffb-button1-1 , ffb-id-“1tb50ppl“ .ffb-button1-1:before, ffb-id-“1tb50ppl“ .ffb-button1-1:after, ffb-id-“1tb50ppl“ .ffb-button1-1:hover, ffb-id-“1tb50ppl“ .ffb-button1-1:focus, ffb-id-“1tb50ppl“ .ffb-button1-1 *, ffb-id-“1tb50ppl“ .ffb-button1-1 *:before, ffb-id-“1tb50ppl“ .ffb-button1-1 *:after, ffb-id-“1tb50ppl“ .ffb-button1-1 *:hover, ffb-id-“1tb50ppl“ .ffb-button1-1 *:focus{ font-weight: 600 !important; } @media (min-width:768px) { ffb-id-“1tb50ppl“ .ffb-button1-1{ font-weight: 600 !important; } }@media (min-width:768px) { ffb-id-“1tb50ppl“ .ffb-button1-1 , ffb-id-“1tb50ppl“ .ffb-button1-1:before, ffb-id-“1tb50ppl“ .ffb-button1-1:after, ffb-id-“1tb50ppl“ .ffb-button1-1:hover, ffb-id-“1tb50ppl“ .ffb-button1-1:focus, ffb-id-“1tb50ppl“ .ffb-button1-1 *, ffb-id-“1tb50ppl“ .ffb-button1-1 *:before, ffb-id-“1tb50ppl“ .ffb-button1-1 *:after, ffb-id-“1tb50ppl“ .ffb-button1-1 *:hover, ffb-id-“1tb50ppl“ .ffb-button1-1 *:focus{ font-weight: 600 !important; } }@media (min-width:992px) { ffb-id-“1tb50ppl“ .ffb-button1-1{ font-weight: 600 !important; } }@media (min-width:992px) { ffb-id-“1tb50ppl“ .ffb-button1-1 , ffb-id-“1tb50ppl“ .ffb-button1-1:before, ffb-id-“1tb50ppl“ .ffb-button1-1:after, ffb-id-“1tb50ppl“ .ffb-button1-1:hover, ffb-id-“1tb50ppl“ .ffb-button1-1:focus, ffb-id-“1tb50ppl“ .ffb-button1-1 *, ffb-id-“1tb50ppl“ .ffb-button1-1 *:before, ffb-id-“1tb50ppl“ .ffb-button1-1 *:after, ffb-id-“1tb50ppl“ .ffb-button1-1 *:hover, ffb-id-“1tb50ppl“ .ffb-button1-1 *:focus{ font-weight: 600 !important; } }@media (min-width:1200px) { ffb-id-“1tb50ppl“ .ffb-button1-1{ font-weight: 600 !important; } }@media (min-width:1200px) { ffb-id-“1tb50ppl“ .ffb-button1-1 , ffb-id-“1tb50ppl“ .ffb-button1-1:before, ffb-id-“1tb50ppl“ .ffb-button1-1:after, ffb-id-“1tb50ppl“ .ffb-button1-1:hover, ffb-id-“1tb50ppl“ .ffb-button1-1:focus, ffb-id-“1tb50ppl“ .ffb-button1-1 *, ffb-id-“1tb50ppl“ .ffb-button1-1 *:before, ffb-id-“1tb50ppl“ .ffb-button1-1 *:after, ffb-id-“1tb50ppl“ .ffb-button1-1 *:hover, ffb-id-“1tb50ppl“ .ffb-button1-1 *:focus{ font-weight: 600 !important; } }ffb-id-“1l78m24p“{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}@media (min-width:768px) { ffb-id-“1l78m24p“{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}}@media (min-width:992px) { ffb-id-“1l78m24p“{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}}@media (min-width:1200px) { ffb-id-“1l78m24p“{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}}ffb-id-“1l78m24p“{ border-all: 1px solid rgba(128,128,128,0.4) !important;}ffb-id-“1l78m24p“{ box-shadow: 0px 3px 5px 0px rgba(0,0,0,0.18);}ffb-id-“1l78m24p“{ border-radius: !important;}{ border: 10px solid red !important;}ffb-id-“1l78m24q“{ font-size: 20px !important;}ffb-id-“1l78m24q“ ,ffb-id-“1l78m24q“:before,ffb-id-“1l78m24q“:after,ffb-id-“1l78m24q“:hover,ffb-id-“1l78m24q“:focus,ffb-id-“1l78m24q“ *,ffb-id-“1l78m24q“ *:before,ffb-id-“1l78m24q“ *:after,ffb-id-“1l78m24q“ *:hover,ffb-id-“1l78m24q“ *:focus{ font-size: 20px !important;}ffb-id-“1rr17b0i“{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}@media (min-width:768px) { ffb-id-“1rr17b0i“{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}}@media (min-width:992px) { ffb-id-“1rr17b0i“{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}}@media (min-width:1200px) { ffb-id-“1rr17b0i“{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}}ffb-id-“1rr17b0i“{ border-all: 1px solid rgba(128,128,128,0.4) !important;}ffb-id-“1rr17b0i“{ box-shadow: 0px 3px 5px 0px rgba(0,0,0,0.18);}ffb-id-“1rr17b0i“{ border-radius: !important;}{ border: 10px solid red !important;}ffb-id-“1rr17sac“ .divider-v7-title span.after{ border-color:#c4c4c4 !important;}ffb-id-“1rr17sac“ .divider-v7-title span.after:after{ border-color:#c4c4c4 !important;}ffb-id-“151et3eo“{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}@media (min-width:768px) { ffb-id-“151et3eo“{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}}@media (min-width:992px) { ffb-id-“151et3eo“{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}}@media (min-width:1200px) { ffb-id-“151et3eo“{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}}ffb-id-“151et3eo“{ border-all: 1px solid rgba(128,128,128,0.4) !important;}ffb-id-“151et3eo“{ box-shadow: 0px 3px 5px 0px rgba(0,0,0,0.18);}ffb-id-“151et3eo“{ border-radius: !important;}{ border: 10px solid red !important;}ffb-id-“1rr0tu94″ .ffb-button1-1.ffb-block-button-10-0.btn-base-brd-slide{ color:#ffffff;}ffb-id-“1rr0tu94″ .ffb-button1-1.ffb-block-button-10-0.btn-base-brd-slide:hover{ color:#ffffff;}ffb-id-“1rr0tu94″ .ffb-button1-1.ffb-block-button-10-0.btn-base-brd-slide{ border-color: transparent;}ffb-id-“1rr0tu94″ .ffb-button1-1.ffb-block-button-10-0.btn-base-brd-slide:hover{ border-color: transparent;}ffb-id-“1rr0tu94″ .ffb-button1-1.ffb-block-button-10-0.btn-base-brd-slide{ background-color:#ffa332;}ffb-id-“1rr0tu94″ .ffb-button1-1.ffb-block-button-10-0.btn-base-brd-slide:hover{ background-color:#4c2791;}ffb-id-“1rr0tu94″ .ffb-button1-1{ text-decoration: none !important;}ffb-id-“1rr0tu94″ .ffb-button1-1:before,ffb-id-“1rr0tu94″ .ffb-button1-1:after,ffb-id-“1rr0tu94″ .ffb-button1-1:hover,ffb-id-“1rr0tu94″ .ffb-button1-1:focus,ffb-id-“1rr0tu94″ .ffb-button1-1 *,ffb-id-“1rr0tu94″ .ffb-button1-1 *:before,ffb-id-“1rr0tu94″ .ffb-button1-1 *:after,ffb-id-“1rr0tu94″ .ffb-button1-1 *:hover,ffb-id-“1rr0tu94″ .ffb-button1-1 *:focus{ text-decoration: none !important;}ffb-id-“1rr0tu94″ .ffb-button1-1{ font-weight: 600 !important;}ffb-id-“1rr0tu94″ .ffb-button1-1 ,ffb-id-“1rr0tu94″ .ffb-button1-1:before,ffb-id-“1rr0tu94″ .ffb-button1-1:after,ffb-id-“1rr0tu94″ .ffb-button1-1:hover,ffb-id-“1rr0tu94″ .ffb-button1-1:focus,ffb-id-“1rr0tu94″ .ffb-button1-1 *,ffb-id-“1rr0tu94″ .ffb-button1-1 *:before,ffb-id-“1rr0tu94″ .ffb-button1-1 *:after,ffb-id-“1rr0tu94″ .ffb-button1-1 *:hover,ffb-id-“1rr0tu94″ .ffb-button1-1 *:focus{ font-weight: 600 !important;}@media (min-width:768px) { ffb-id-“1rr0tu94″ .ffb-button1-1{ font-weight: 600 !important;}}@media (min-width:768px) { ffb-id-“1rr0tu94″ .ffb-button1-1 ,ffb-id-“1rr0tu94″ .ffb-button1-1:before,ffb-id-“1rr0tu94″ .ffb-button1-1:after,ffb-id-“1rr0tu94″ .ffb-button1-1:hover,ffb-id-“1rr0tu94″ .ffb-button1-1:focus,ffb-id-“1rr0tu94″ .ffb-button1-1 *,ffb-id-“1rr0tu94″ .ffb-button1-1 *:before,ffb-id-“1rr0tu94″ .ffb-button1-1 *:after,ffb-id-“1rr0tu94″ .ffb-button1-1 *:hover,ffb-id-“1rr0tu94″ .ffb-button1-1 *:focus{ font-weight: 600 !important;}}@media (min-width:992px) { ffb-id-“1rr0tu94″ .ffb-button1-1{ font-weight: 600 !important;}}@media (min-width:992px) { ffb-id-“1rr0tu94″ .ffb-button1-1 ,ffb-id-“1rr0tu94″ .ffb-button1-1:before,ffb-id-“1rr0tu94″ .ffb-button1-1:after,ffb-id-“1rr0tu94″ .ffb-button1-1:hover,ffb-id-“1rr0tu94″ .ffb-button1-1:focus,ffb-id-“1rr0tu94″ .ffb-button1-1 *,ffb-id-“1rr0tu94″ .ffb-button1-1 *:before,ffb-id-“1rr0tu94″ .ffb-button1-1 *:after,ffb-id-“1rr0tu94″ .ffb-button1-1 *:hover,ffb-id-“1rr0tu94″ .ffb-button1-1 *:focus{ font-weight: 600 !important;}}@media (min-width:1200px) { ffb-id-“1rr0tu94″ .ffb-button1-1{ font-weight: 600 !important;}}@media (min-width:1200px) { ffb-id-“1rr0tu94″ .ffb-button1-1 ,ffb-id-“1rr0tu94″ .ffb-button1-1:before,ffb-id-“1rr0tu94″ .ffb-button1-1:after,ffb-id-“1rr0tu94″ .ffb-button1-1:hover,ffb-id-“1rr0tu94″ .ffb-button1-1:focus,ffb-id-“1rr0tu94″ .ffb-button1-1 *,ffb-id-“1rr0tu94″ .ffb-button1-1 *:before,ffb-id-“1rr0tu94″ .ffb-button1-1 *:after,ffb-id-“1rr0tu94″ .ffb-button1-1 *:hover,ffb-id-“1rr0tu94″ .ffb-button1-1 *:focus{ font-weight: 600 !important;}}ffb-id-“14l18lcl“{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}@media (min-width:768px) { ffb-id-“14l18lcl“{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}}@media (min-width:992px) { ffb-id-“14l18lcl“{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}}@media (min-width:1200px) { ffb-id-“14l18lcl“{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}}ffb-id-“14l18lcl“{ border-all: 1px solid rgba(128,128,128,0.4) !important;}ffb-id-“14l18lcl“{ box-shadow: 0px 3px 5px 0px rgba(0,0,0,0.18);}ffb-id-“14l18lcl“{ border-radius: !important;}{ border: 10px solid red !important;}ffb-id-“pk3copb“{ font-size: 20px !important;}ffb-id-“pk3copb“ ,ffb-id-“pk3copb“:before,ffb-id-“pk3copb“:after,ffb-id-“pk3copb“:hover,ffb-id-“pk3copb“:focus,ffb-id-“pk3copb“ *,ffb-id-“pk3copb“ *:before,ffb-id-“pk3copb“ *:after,ffb-id-“pk3copb“ *:hover,ffb-id-“pk3copb“ *:focus{ font-size: 20px !important;}(function($){ jQuery(document).ready(function($) { $('ffb-id-“1tb50dao“').css('background','red'); }); })(jQuery); (function($){ jQuery(document).ready(function($) { $('ffb-id-“1l78m24p“').css('background','red'); }); })(jQuery); (function($){ jQuery(document).ready(function($) { $('ffb-id-“1rr17b0i“').css('background','red'); }); })(jQuery); (function($){ jQuery(document).ready(function($) { $('ffb-id-“151et3eo“').css('background','red'); }); })(jQuery); (function($){ jQuery(document).ready(function($) { $('ffb-id-“14l18lcl“').css('background','red'); }); })(jQuery);

  The post Nejpodrobnější mapa výsledků druhého kola prezidetských voleb v ČR 2018 appeared first on T-MAPY spol. s r.o..

  Read more »