• Nastavení izolace transakcí v databázi SQL Server od verze ArcGIS 10.4

  Od verze ArcGIS 10.4 je v geodatabázi SQL Server potřeba nastavit dva databázové parametry týkající se izolace transakcí na hodnotu ON, konkrétně READ_COMMITTED_SNAPSHOTALLOW_SNAPSHOT_ISOLATION.

  • Nastavení ALLOW_SNAPSHOT_ISOLATION zapříčiní, že se v tempdb dočasně uloží všechny verze všech záznamů měněných při databázových transakcích.
  • Nastavení READ_COMMITTED_SNAPSHOT zajistí, že se SQL Server nebude snažit pomocí zámků dosáhnout výchozí úrovně izolace transakcí READ COMMITED (při nastavení ALLOW_SNAPSHOT_ISOLATION) a nebude tedy záznamy pro čtení během čtení zamykat. Nedojde tak k obvyklému blokování čtením či blokování samotného čtení (zámky při zápisu), a přitom transakce budou mít v celém svém průběhu stále zaručený konzistentní pohled na data.

  Nástroje jako Upgrade Geodatabáze (Upgrade Geodatabase) a Vytvořit SDE Enterprise geodatabázi (Create Enterpise Geodatabase) tyto parametry nastavují při běhu automaticky (uživatel, který tyto nástroje spouští, by již měl mít potřebná práva). Ale v případě použití nástroje Vytvořit schéma SDE Enterpise geodatabáze (Enable Enterprise Geodatabase) je potřeba tyto parametry v databázi předem nastavit.

  Pro databázi MyDatabase tak je například potřeba zadat:

  • ALTER DATABASE MyDatabase
   SET ALLOW_SNAPSHOT_ISOLATION ON,
  • ALTER DATABASE MyDatabase
   SET READ_COMMITTED_SNAPSHOT ON.

  Další možností je geodatabázovému uživateli, který nástroj spouští (s účtem administrátora geodatabáze), přidělit práva ALTER DATABASE, aby nástroj mohl oba tyto parametry patřičně změnit.

  Při použití starších verzí geodatabáze (10.3.1 a dřívější) v ArcGIS 10.4 je potřeba tyto parametry manuálně upravit přímo v databázi.

  Read more »
 • Jarní vydání časopisu ArcNews

  Časopisy Esri jsou pravidelnou dávkou inspirace ze světa GIS a v jarním čísle ArcNews naleznete také jeden český článek. Pražská plynárenská, a.s., úspěšně dokončila v roce 2016 projekt "Nová koncepce GIS" a do tohoto vydání přispěla článkem o průběhu projektu.

  Mimo to se můžete dočíst i o Insights for ArcGIS v agendách samosprávy Bavorska, využití geoinformačních technologií v oblasti obchodu a realit nebo co dělá GIS na festivalu jídla.

  Jako vždy jsme připravili výběr zajímavých článků, který naleznete na samostatné stránce.
   

  Read more »
 • Možnost publikování v časopisech vydávaných ČGS

  Česká geografická společnost je vydavatelem 3 časopisů, které je možné odebírat, číst, ale ve kterých je také možné publikovat vlastní texty.

  Informace České geografické společnosti

  Časopis slouží jako vědecký časopis a zároveň i jako komunikační platforma pro geografickou obec. Časopis přináší původní vědecké články, přehledové výzkumné zprávy, recenze publikací a také informace ze života společnosti a další zprávy z jednotlivých geografických a příbuzných pracovišť. Texty v rubrikách Hlavní články a Zprávy z výzkumu a diskuze podléhají anonymnímu recenznímu řízení, časopis se zařazen mezi odborná recenzovaná periodika. Je zejména vhodný pro publikaci textů čerstvých absolventů a studentů doktorského studia. Délka recenzního řízení je přibližně 3 měsíce.

  Kontakt: informace.cgs@natur.cuni.cz

  Geografické rozhledy

  Časopis je určen dalšímu vzdělávání učitelů, přípravě budoucích učitelů na univerzitách, studujícím geografie a všem zájemcům o měnící se svět a porozumění problémům místního, regionálního a globálního významu, procesům v krajině, příčinám a důsledkům sociálních konfliktů. Vedle přírodních a společenských problémů se zabývá i obecnějšími environmentálními a multikulturními tématy. Všechny publikované texty podléhají anonymnímu recenznímu řízení, časopis je zařazen mezi odborná recenzovaná periodika.

  Kontakt: redakce@geografické-rozhledy.cz

  Geografie

  Časopis poskytuje platformu pro prezentaci a diskuzi výsledků výzkumu z fyzické i sociální geografie, příp. dalších příbuzných oborů. Časopis Geografie byl od čísla 1/2008 zařazen mezi časopisy sledované na Web of Science, konkrétně do následujících databází: Social Science Citation Index, Journal Citation Reports / Social Science Edition. V roce 2011 byl časopisu poprvé dělen impakt faktor. Délka recenzního řízení je přibližně 1 rok.

  Kontakt:  jancak@natur.cuni.cz

  Read more »
 • Geografické rozhledy – témata a předplatné

  Předplaťte si Geografické rozhledy již nyní!

  Časopis je určen dalšímu vzdělávání učitelů, přípravě budoucích učitelů na univerzitách, studujícím geografie a všem zájemcům o měnící se svět a porozumění problémům místního, regionálního a globálního významu, procesům v krajině, příčinám a důsledkům sociálních konfliktů. Vedle přírodních a společenských problémů se zabývá i obecnějšími environmentálními a multikulturními tématy.

  Objednat předplatné aktuálního 27. ročníku můžete vyplněním formuláře na http://geography.cz/geograficke-rozhledy/predplatne/ nebo pomocí e-mailu predplatne@geograficke-rozhledy.cz.

  Kontakty:
  Redakce časopisu Geografické rozhledy, Přírodovědecká fakulta UK, Albertov 6, 128 43 Praha 2
  redakce@geograficke-rozhledy.cz

  gr_letak_sirka

  Read more »
 • Geografické rozhledy – nové číslo

  OBÁLKA-GR-26-4-2017Čtvrté číslo 26. ročníku Geografických rozhledů se zaobírá tématem konfliktů v různých podobách, v různém kontextu, konflikty současnými i potencionálními. Nejfrekventovanějším regionem zmiňovaným v článcích je Střední Asie – region v našich médiích velmi opomíjený, avšak s obrovským ekonomickým i politickým potenciálem. V rámci zaměření na potenciální konflikty nešlo opomenout ani region Blízkého východu a Kavkazu. Nechybí však ani články směřované primárně učitelům a také ohlédnutí za uplynulým ročníkem Dnů geografie.

  http://geography.cz/geograficke-rozhledy/obsah-264-region-budoucich-konfliktu-1500/

  Read more »
 • Mezinárodní letní škola GNSS 2017 na Špicberkách
  Ve říjnu 2017 pořádá Evropská kosmická agentura (ESA) ve spolupráci se Společným výzkumným střediskem (EU JRC) Mezinárodní letní školu GNSS. 11. ročník se bude tentokrát konat na ostrově Svalbard na Špicberkách v blízkosti nejseverněji položené pozemní stanice systému Galileo.   Cílem letní školy je poskytnout všem zájemcům celkový přehled o družicové Read more »
 • New Wawe 2017 - konferenční program
  Ve dnech 25. – 26. května 2016 se na pražském Albertově uskuteční v pořadí již 9. mezinárodní studentská konference NEW WAWE, jejíž program je k dispozici již nyní.     V rámci konference  Vás čekají také zajímavé “keynote” přednášky: Thursday, 25th may, 2017, 9:30, Levá rýsovna: Mona Domosh, Dartmouth College  “From the US South to the Global South: Read more »
 • NEW WAVE

  Ve dnech 25. – 26. května 2016 se na pražském Albertově uskuteční v pořadí již 9. mezinárodní studentská konference NEW WAWE.

  Program k této konference lze stáhnout ZDE

   

  V rámci konference  Vás čekají také zajímavé “keynote” přednášky:

  • Thursday, 25th may, 2017, 9:30, Levá rýsovna: Mona Domosh, Dartmouth College  “From the US South to the Global South: Practicing Development at Home”
  • Friday, 26th may, 2017, 8:30, Levá rýsovna: Bálint Kádár, Budapest University of Technology and Economics “Why does planning matter? Urban tourism consumption in Budapest, Vienna and Prague”
  • Friday, 26th may, 2017, 12:30, Levá rýsovna: Marcel Horňák, Comenius University in Bratislava “Transport Disadvantage: Geography Matters”

  Další informace k těmto přednáškám naleznete ZDE.

  Více informací o konferenci naleznete na oficiálních stránkách konference: https://www.natur.cuni.cz/geography/newwave/new-wave-2017

  Read more »
 • Zeměpisná olympiáda v České televizi

  Ústřední kolo Zeměpisné olympiády a nová soutěž map jeho účastníků byly prezentovány v rámci reportáže a přímého vstupu z pražského Albertova v pořadu Studio 6 na ČT 1. dne 25.4, 2017.  V pořadu vystoupili studentka Jana Dandová (ZŠ Dr. Tyrše v České Lípě) se svou mapou, která vyhrála kategorii účastníků ústředního kola ZO, a za odbornou porotu soutěže pak dr. Jan D. Bláha (UJEP v Ústí nad Labem), který také představil, jak vzniká podrobná mapa v dosud málo probádaném terénu pohoří Saruwaged Range na Nové Guineji.

  Reportáž najdete na tomto odkazu  v čase 2:18:00

   

  Read more »
 • 22. KK - poslední dny registrace za zvýhodněné vložné
    Do 2. května 2017 je možné se registrovat na 22. kartografickou konferenci za zvýhodněné vložné. Pro registraci je možné využít webový formulář. Konferenci pořádají Česká kartografická společnost a Technická univerzita v Liberci od 6. do 8. září 2017, letos s podtitulem Kartografie bez hranic. Do 2. května 2017 je možné se registrovat na 22. kartografickou Read more »
 • ArcRevue 1/2017

  V ArcRevue 1/2017 naleznete články o novém mapovém portálu Středočeského kraje a o velice zajímavé publikaci Atlas životního prostředí v Libereckém kraji. Také se dočtete o novinkách v ArcGIS Pro a na ArcGIS Online, o nové aplikaci Insights for ArcGIS a pro lepší orientaci po aplikacích vám poslouží Průvodce platformou ArcGIS.

  Podrobný obsah čísla a odkaz na stažení PDF naleznete na stránkách časopisu.

  Read more »
 • Chcete ukázat svou práci světu?

  Používáte mapy pro podporu rozhodování či jako nástroj pro spolupráci, využíváte živá data nebo prostorové analýzy, vytváříte poutavé mapy s příběhem nebo kartografická díla? S tím vším se můžete pochlubit a inspirovat své kolegy v ČR nebo dokonce na celém světě.

  I v letošním roce totiž máte příležitost vidět svoji mapu v úvodní prezentaci Jacka Dangermonda na světové uživatelské konferenci Esri v San Diegu nebo v úvodní prezentaci Petra Seidla na Konferenci GIS Esri v ČR.

  Pro nominaci map na světovou uživatelskou konferenci Esri odešlete své obrázky prostřednictvím speciálního formuláře nejpozději do 12. června 2017.

  Pro prezentaci výsledků své práce na Konferenci GIS Esri v ČR a v dalších materiálech ARCDATA PRAHA kontaktujte prosím kolegyni Barboru Šebestovou bsebestova@arcdata.cz, a to nejlépe do 30. června 2017.

   

  Read more »
 • PRACOVNÍ TÁBORY PŘI URANOVÝCH DOLECH NA JÁCHYMOVSKU

  Dovolujeme si informovat o přednášce, které se bude konat v infocentru zámku Ostrov (podkrovní expozice), ve středu 3. května 2017 v 17.00 hod.  Přednášející Mgr. Jakuba Jelena a RNDr. Magdaleny Kaškové z Univerzity Karlovy promluví na téma „PRACOVNÍ TÁBORY PŘI URANOVÝCH DOLECH NA JÁCHYMOVSKU “.

  Expozice Infocentra Zámku Ostrov prezentuje historii rudného hornictví v Krušných horách od 15. do 20. století a právě na toto téma navazuje doprovodný program podkrovní expozice i pro rok 2017. Další z přednášek připomínajících hornictví 20. století se opět zaměří na pracovní tábory. Přednáška Mgr. Jakuba Jelena a RNDr. Magdaleny Kaškové z Univerzity Karlovy zmapuje jejich současný stav a představí snahy o dokumentaci a zachování pozůstatků po těchto táborech, které slouží nejen jako dědictví komunistického režimu, ale také jako připomínka utrpění vězňů, které by nemělo být zapomenuto.  Vstup volný.

   

  image001

  Read more »
 • Nový mezinárodní studijní obor na Katedře rozvojových a environmentálních studií PřF UP v Olomouci

  Katedra rozvojových a environmentálních studií Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci nabízí od akademického školního roku 2017/2018 nový mezinárodní studijní obor (Erasmus Mundus Joint Master Degree, EMJMD) vyučovaný v anglickém jazyce. Magisterský obor International Development Studies (GLODEP) nabízí studentům možnost studovat na třech univerzitách – na Univerzitě Palackého v Olomouci a na univerzitách v Clermont-Ferrand (Francie) a v Pavii (Itálie). V období následujících čtyř let obdrží zhruba 60 studentů stipendium financované Evropskou unií, které pokrývá školné a životní náklady. GLODEP je jeden z devíti EMJMD programů v rámci Česka. Více informací naleznete na internetových stránkách  http://glodep.eu/.

   

  Read more »
 • Změna názvu Katedry rozvojových studií PřF UP v Olomouci

  Katedra rozvojových studií Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci upravila svůj oficiální název. Současný název je Katedra rozvojových a environmentálních studií. Změna byla schválena akademickým senátem Univerzity Palackého v Olomouci. Nový název lépe zohledňuje strukturu studijních oborů katedry (Mezinárodní rozvojová studia a Environmentální studia a udržitelný rozvoj), jakož i vědecké zaměření katedry na rozvojová i environmentální studia.

  Read more »
 • J. Felkl & syn, továrna na glóby

  Termín: 5. 5. – 30. 11. 2017 Po-pá 9-17 (vstup volný)

  Glóby v Mapové sbírce PřF UK, každou st 9-17 (vstup placený)

  Místo: Předsálí Mapové sbírky PřF UK

  Pořádá: Geografická sekce PřF UK a Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy

  Výstava představuje rodinnou firmu J. Felkl a syn, která působila v Roztokách u Prahy téměř 100 let. Tato největší rakousko-uherská společnost vyráběla bezkonkurenčně nejlepší glóby a to v 8 velikostech, 10 provedeních a 17 světových jazycích. Tiskli také první glóby v národních jazycích, nejen české, ale i maďarské a polské. Byli držiteli dvou patentů na zvláštní rozkladné glóby. Nabízeli ale i zvláštní přístroje jako byla teluria, sololunária, planetária a armilární sféry. Exportovali do Evropy i do zámoří. Jejich zeměkoule byly oceňovány na mnoha světových (Paříž, Vídeň) i národních výstavách (Praha). Staly se také předepsanými učebními pomůckami od c.k. ministerstva pro vyučování. Kromě firmy a rodiny budou představeni dílovedoucí a dělníci, domácí i zahraniční autoři firmy, ale zejména jejich glóby v různých jazykových mutacích, teluria, tiskové kameny, původní instruktážní brožurky i originální dobová inzerce. Výstavu budou doprovázet videoprezentace.

  Doprovodné programy:

  • v rámci Pražské muzejní noci 10. 6. budou probíhat komentované prohlídky                (19,00-24,00), možnost objednávky předem na: hyndrakm@natur.cuni.cz
  • komentované prohlídky výstavy ve st.: 26. 7., 13. 9., 18. 10. vždy od 14,00 hod.
  Read more »
 • ÚZEMNÍ DOPADY BUDOVÁNÍ SÍTĚ VYSOKORYCHLOSTNÍCH ŽELEZNIC V ČESKU

  Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje   Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy, Výzkumné centrum dopravní geografie a Česká geografická společnost Pražská-středočeská pobočka Vás srdečně zvou na seminář :

  ÚZEMNÍ DOPADY BUDOVÁNÍ SÍTĚ VYSOKORYCHLOSTNÍCH ŽELEZNIC V ČESKU

  Datum a čas konání: pátek 12. května 2017 od 10:00 hod.

  Místo konání: PřF UK, Praha 2 − Albertov 6, posluchárna Věž

  Pozvánku včetně programu naleznete ZDE.

  Read more »
 • Pravidelné spouštění python skriptů pomocí plánovače úloh Windows

  V jednom z předchozích článků jsme si ukázali, jak je možné pomocí ArcGIS API for Python aktualizovat hostovanou feature službu na ArcGIS Online. Využijeme nyní tento skript a s využitím plánovače úloh Windows nastavíme celý proces tak, aby se tato služba aktualizovala každý den o půlnoci. Plánovač úloh nabízí celou řadu nastavení, proto v případě vytváření pokročilejších plánovacích úloh doporučujeme pročíst nápovědu pro operační systém Windows.

  V následující ukázce si představíme postup, jak pravidelně spouštět skript pomocí základní úlohy v plánovači úloh. (Obrázky a nastavení plánovače úloh jsou z operačního systému MS Windows 10, 64 bit.)

  1. Nejprve spustíme plánovač úloh a klikneme na Vytvořit základní úlohu…
  2. Na první záložce Průvodce vytvořením základní úlohy vyplníme NázevPopis úlohy a klikneme na Další.
    
  3. Na další záložce budeme postupně vyplňovat parametry Aktivační událost, AkceDokončit. V aktivační události nastavujeme interval a čas spuštění dané úlohy. V našem případě vybereme možnost Denně, nastavíme čas spuštění na 23:59:59 a klikneme na Další.
    
  4. Na kartě Akce vybereme možnost Spustit program a klikneme na Další. Nyní vybereme v poli Program či skript správný soubor python.exe, pomocí kterého budeme náš skript spouštět. V případě, že na PC máme instalováno více produktů ArcGIS (například ArcMap, ArcGIS Pro, ArcGIS GIS Server), máme i více verzí jazyka Python (32bitovou nebo 64bitovou, v případě ArcGIS Pro verzi 3.5.x), a proto je potřeba vybrat správný soubor. V našem případě budeme spouštět skript prostřednictvím Python 3.5.2, který je součástí instalace ArcGIS Pro 1.4, a tudíž do parametru vložíme hodnotu "C:\Program Files\ArcGIS\Pro\bin\Python\envs\arcgispro-py3\python.exe".
   (Pokud Vás zajímá více o spouštění python skriptů na PC s instalací ArcGIS GIS Server a ArcGIS Desktop, přečtěte si následující článek.)
    
  5. Dále vyplníme parametr Přidat argumenty (volitelné), kam vepíšeme cestu společně s názvem skriptu a klikneme na DalšíDokončit.
  Read more »
 • BrnoHacks: přihlašte se na hackathon nad otevřenými daty
    Fond Otakara Motejla vás opět zve na největší hackathon nad otevřenými daty, který se tentokrát koná v Brně ve dnech 26. až 28. května (JIC INMEC, Purkyňova 649/127, 612 00 Brno)! Kromě městských otevřených data bude možné využívat katastrální data, data z registru smluv, různé meteorologická data, seznam kulturních památek města, E-desky, seznam datových Read more »
 • Data IPR: V Praze je přes den o půl milionu lidí více
  Skoro 140 tisíc lidí dojíždí do Prahy každý den za prací. Míří hlavně do kancelářských budov a do centra města. V některých dnech pak navíc dorazí i přes půl milionu návštěvníků. Přečtěte si článek, který přinesl Český rozhlas. Ten vychází z analýzy a mapové aplikace Instutu plánování a rozvoje hlavního města Prahy, které byly vypracovány na Read more »
 • Nabídka brigády pro studenty

  Možnost přivýdělku pro studenty v odpoledních hodinách na učebnách Institutu geoinformatiky a Institutu ekonomiky a systémů řízení v příštím školním roce 2017/2018! Jedná se o dozor na učebnách od 14:00 do 20:00 v semestru a od 14:00 do 18:00 ve zkouškovém období. Primárně jde o zpřístupnění učebny pedagogům pro výuku. Lze zkoordinovat i s vlastní výukou brigádníků na budově J.

  Hledá se 4 až 5 studentů, 50 Kč/hod. (1-2 dny v týdnu/studenta). Kdo máte zájem, ozvěte se do konce semestru paní Kodymové (místnost J430, kl.4423).

  Read more »
 • Chyba licence při tvorbě databázového připojení

  Při vytváření připojení do Enterprise geodatabáze je možné obdržet některou z následujících chybových hlášek:

  • Není možné se připojit. Nenalezena licence ArcGIS serveru. Kontaktujte Vašeho geodatabázového administrátora k aktualizaci licence.
    
  • Nelze se připojit k uvedenému serveru. Chcete pokračovat? Nenalezena licence ArcGIS serveru. Kontaktujte Vašeho geodatabázového administrátora k aktualizaci licence.

  Důvod chyby

  • K těmto chybám dojde v případě, že vypršela licence pro danou geodatabázi.
  • Výše uvedené chybové hlášky se zobrazí rovněž tehdy, pokud připojení vytváříte pod uživatelským účtem, který nemá administrátorská oprávnění. (Tedy ani oprávnění pro aktualizaci licence.)

  Řešení

  • Vytvořte databázové připojení pomocí uživatelského účtu, který má oprávnění administrátora.
  • Po nastavení připojení se objeví dialogové okno s požadavkem na aktualizaci licence.
  • Pomocí dialogového okna zvolte validní autorizační soubor ECP, či soubor KEYCODES a dokončete aktualizaci licence.

  Read more »
 • Student Innovation Challenge 2017

  Bearing the motto “Bridging IoT and Sensor Web Applications”, the 52°North Student Innovation Challenge stimulates students to generate and implement innovative ideas and concepts for a specific topic in the GeoIT domain. It also acknowledges and rewards creative and innovative minds.
  52°North invites students of Geoinformatics, Informatics or related fields to submit proposals exploring the link between IoT and Sensor Web technology. The top three applicants will then implement proofs of concepts and present their project results at the Geospatial Sensor Web Conference 2017.
  The 52°North Student Innovation Challenge is endowed with 3.500,- EUR.
  Current Call for Proposals is online (http://52north.org/innovationprize)

  Application deadline is May 7, 2017!

  Please feel free to contact us with any questions.

  Contact
  52°North Initiative
  Ann Hitchcock
  52nprize@52north.org,
  Tel. +49 (0)251 396 371 -0

  The innovation prize is sponsored by 52°North GmbH, con terra GmbH, Esri Deutschland GmbH, the Institute for Geoinformatics at the University of Muenster and the Faculty of Geo-Information Science and Earth Observation (ITC) of the University of Twente. These institutions work together under the banner of the 52°North Open Source Initiative to promote research and education in the field of Geoinformatics.

  Read more »
 • Jaké bylo letos Setkání zákazníků GEFOS?
  Pokud patříte mezi zákazníky společnosti GEFOS, našeho kolektivního člena, nebo se prostě jen zajímáte o produkty společnosti a nemohli jste se zúčastnit letošního Setkání zákazníků GEFOS a GEFOS inženýring, tak jistě oceníte odkaz na prezentace a fotogalerii z této každoroční Read more »
 • 22. KK - nepropásněte přihlášení příspěvku
  Nezapomeňte na mezní termín přihlášení příspěvku (spolu se zasláním jeho abstraktu) na 22. kartografickou konferenci, který organizátoři stanovili na 15. května 2017. Pro registraci využijte online formulář, který naleznete spolu s dalšími důležitými daty na konferenčním Read more »
 • Volitelné konfigurace pro Insights for ArcGIS

  V předchozích článcích jsme si ukázali, jak aplikaci Insights for ArcGIS nainstalovat a nakonfigurovat její základní parametry. Nyní se budeme věnovat volitelným částem její konfigurace, díky kterým mohou uživatelé s přístupem k analytickým nástrojům v Insights for ArcGIS využívat data z datových skladů, geokódování, použít mapu a její rozsah pro definici regionu a mnoho dalšího.

  Pokud pracujete s Insights for ArcGIS, je nutné zmínit, že aplikace zobrazuje prostorová data v souřadnicovém systému výchozí podkladové mapy portálu. Je tomu tak z důvodu zobrazení a dotazování. Abychom se proto vyhnuli možným problémům se zobrazením či přesností a nebyla ovlivňována ani rychlost zobrazování, je doporučeno mít prostorová data ve stejném souřadnicovém systému, jako je výchozí podkladová mapa.

  Podpora databázových připojení

  Aby bylo možné přidávat datové sady přímo z podnikové databáze, musí mít federovaný ArcGIS GIS Server registrováno jedno nebo více relačních datových úložišť (čímž není myšlen DataStore). Postupu připojení takové databáze se budeme věnovat v některém z následujících článků v sekci Tipy a Triky.

  Konfigurace pomocných služeb

  Konfigurace se provádí v rámci nastavení Portal for ArcGIS. Níže je uveden seznam jednotlivých služeb a jejich význam pro Insights for ArcGIS.

  • Geokódování – Umožní uživatelům přidat umístění do datových sad zadáním adresy.
  • Geometrie – Umožní sloučit hranice v nástroji Vytvořit obalovou zónu / doba jízdy.
  • Routing – zpřístupní nástroj Vyhledat nejbližší.
  • GeoEnrichment – Umožní uživatelům využít nástroj Obohatit data, který k datům přidá například demografické údaje
  • Konfigurace způsobů dopravy – Umožní uživatelům volit různé způsoby dopravy (pěší chůze, jízda automobilem) pro nástroje prostorové analýzy, jako je například Vytvořit obalovou zónu/doba jízdy.

  Konfigurace hraničních oblastí

  Umožní uživatelům v mapách a analýzách použít vrstvy prvků obsahující informace o hranicích vybraných (podporovaných) států. Tyto vrstvy pak nalezneme v sekci Geografie na hlavním panelu sešitu Insights for ArcGIS.

  Esri poskytuje vrstvy hranic pro různé části světa. Tato data je možné stáhnout z My Esri a poté publikovat na portál přes nástroj Publishboundarylayers nacházející se v instalační složce Portálu \tools\publishboundarylayers. Podrobný postup popíšeme v některém z dalších článků v sekci Tipy a triky.

  Nastavení výchozího regionu slouží ke správě výchozího rozsahu mapy a pro zpřístupnění hraničních vrstev pro výchozí region. Nastavení se provede na adrese https://webadaptor.doména.cz/<web adaptor>/sharing/rest po přihlášení pod portálovým účtem „primary site admin“ kdy v sekci Org ID – Update zadáme CZ a konfiguraci uložíme.

  Konfigurace přispěvatelů a prémiového obsahu The Living Atlas of the World

  Konfigurací této položky se v rámci vlastního portálu zpřístupní Living Atlas of the World z ArcGIS Online. Jehož obsah by se dal rozdělit do tří kategorií:

  • data zdarma (ve výchozím stavu jsou zpřístupněná),
  • pro předplatitele (po zadání vašeho jména a hesla na ArcGIS Online),
  • prémiová data (jejich používání spotřebovává kredity).

  Nastavení provedeme v portálu na kartě Moje OrganizaceUpravit nastaveníArcGIS Online, kde povolíme položku Získejte přístup k obsahu živého atlasu ve vašem portálu.

  Read more »
 • Student GIS Projekt 2017
    Máte zajímavý projekt? Neváhejte a přihlaste se do jedenáctého ročníku studentské soutěže. Soutěž Student GIS Projekt je určena všem, kteří studovali alespoň jeden semestr v letech 2015/2016 a 2016/2017 na některé z českých vysokých škol a univerzit. Do soutěže můžete přihlásit jakýkoliv projekt, při jehož zpracování jste využili software Esri nebo Read more »
 • Student GIS Projekt 2017

  Máte zajímavý projekt? Neváhejte a přihlaste se do jedenáctého ročníku studentské soutěže.

  Soutěž Student GIS Projekt je určena všem, kteří studovali alespoň jeden semestr v letech 2015/2016 a 2016/2017 na některé z českých vysokých škol a univerzit. Do soutěže můžete přihlásit jakýkoliv projekt, při jehož zpracování jste využili software Esri nebo ENVI.

  Soutěž se uskuteční 13. září 2017 na Fakultě životního prostředí ČZU v Praze. Přihlášku a všechny důležité informace naleznete na stránkách soutěže, uzávěrka přihlášek do soutěže je 15. června 2017.

   

  Read more »
 • ArcGIS Server 10.4.1 Manager Sharing Properties Patch

  Společnost Esri vydala nový opravný balíček pro chyby související se zobrazováním a aktualizacemi možností sdílení v manageru ArcGIS Serveru.

  Read more »
 • TopGis, Brno – nabídka pracovní pozice pro absolventa/absolventku

  Aktuálně hledáme novou kolegyni či kolegu, který by byl podporou obchodního ředitele pro zahraničí. Úspěšný uchazeč má perspektivu trvalého uplatnění v inovativní firmě střední velikosti s rozsáhlým technologickým zázemím. Místo výkonu práce je Brno. Nástup k zaškolení je možný ihned.

  Společnost TopGis, s.r.o., inovátor v oblasti mapových služeb, dodavatel portálu mapy.cz a řady klientů v Česku a Evropské unii s hlavní kanceláří v Brně nabízí práci na hlavní pracovní poměr uchazeči, který uspěje ve výběrovém řízení na pozici
  “Podpora obchodu”

  Pracovní náplň:

  • aktivní spolupráce s oddělením obchodu a účetním oddělením. Evidence přehledu aktuálních a uskutečněných projektů a související dokumentace. Finalizace projektů a příprava podkladů k fakturaci
  • podpora obchodu v oblasti marketingu – příprava a účast na konferencích
  • přímá komunikace se zákazníkem v českém a anglickém jazyce
  • tvorba nabídek a podkladů pro obchodní jednání
  • aktivní vyhledávání poptávek veřejných výběrových řízení a tvorba nabídek v českém a anglickém jazyce
  • tvorba mapových výstupů v prostředí ArcGIS a QGIS

  Požadavky:

  • VŠ vzdělání technického směru (obor geodézie, kartografie, geoinformatika)
  • znalost anglického jazyka na komunikační úrovni
  • MS Office na pokročilé uživatelské úrovni, ArcGIS, QGIS, Microstation (výhodou)
  • orientace v GIS, kartografii a fotogrammetrii
  • orientace v Zákoně o veřejných zakázkách (výhodou)
  • komunikační dovednosti, příjemné vystupování a schopnost jednat s lidmi, schopnost týmové práce
  • důslednost, samostatnost a spolehlivost v plnění svěřených úkolů
  • proaktivní a iniciativní přístup, časová flexibilita
  • odolnost vůči stresu, trpělivost a vytrvalost
  • řidičské oprávnění sk. B (aktivní řidič)

  Pracoviště:

  • kancelář Brno
  • nástup možný od 15. dubna 2017

  V případě Vašeho zájmu nám pošlete Váš strukturovaný životopis na emailovou adresu kariera@topgis.cz.

  Odpovědí na inzerát či zasláním Vašeho životopisu a případných dalších osobních materiálů do společnosti TopGis, s.r.o., dáváte souhlas ke zpracování a uchování Vašich osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Tento souhlas platí na dobu jednoho roku. Souhlas můžete zrušit dříve odvoláním v písemné formě. Poté budou Vaše životopisy a další osobní materiály skartovány.

  Více informací o společnosti na www.topgis.cz.

  Read more »
 • TopGis hledá zaměstnance na podporu obchodu
  Společnost TopGis, s.r.o. (mj. dodavatel portálu mapy.cz) s hlavní kanceláří v Brně hledá zaměstnance na pozici Podpora obchodu.   Pracovní náplň: aktivní spolupráce s oddělením obchodu a účetním oddělením. Evidence přehledu aktuálních a uskutečněných projektů a související dokumentace. Finalizace projektů a příprava podkladů k fakturaci podpora obchodu v Read more »
 • Nabídka brigády – MDP GEO

  Zajímavá možnost přivydělat si během studia od společnosti MDP GEO.

  Podrobnosti naleznete zde.

  Read more »
 • Vyhlášení Konference GIS Esri v ČR 2017

  Konference GIS Esri v ČR je tradičně největším národním setkáním odborníků na geoinformatiku a je určena zejména těm, kdo:

  • se zajímají o novinky ze světa GIS,
  • rádi si vyslechnou zajímavé a inspirativní přednášky,
  • se chtějí porozhlédnout po aktuálních projektech ve svém oboru
  • nebo se prostě jen chtějí setkat s kolegou, se kterým se celý rok neviděli.

  Termín konání letošní Konference GIS Esri v ČR je 8. a 9. listopad 2017. Více informací včetně přihlášky naleznete na stránkách konference.

   

  Read more »
 • Aktualizace hostované feature služby vytvořené v ArcGIS Pro s využitím ArcGIS API for Python

  Pro tento článek předpokládáme, že jsme z aplikace ArcGIS Pro publikovali webovou mapu na ArcGIS Online, která obsahuje hostovanou feature službu. Naším cílem bude aktualizace této služby, kterou provedeme pomocí ArcGIS API for Python. Výhodou tohoto přístupu je možnost spouštět python skript v naplánovaných intervalech (s využitím plánovače úloh Windows) a proces aktualizace hostované feature služby tak snadno plně automatizovat.

  Prvním krokem je instalace ArcGIS API for Python. Instalaci můžeme provést v rámci aplikace ArcGIS ProProject Python, kde v Python Package Manager vyhledáme balíček s názvem arcgis a klikneme na Install.

  Po zdárné instalaci si zkopírujeme níže uvedený python skript a vložíme jej např. do poznámkového bloku a uložíme jako AktualizaceFS.py. Dále budeme skriptu nastavovat jednotlivé proměnné dle postupu níže. (Editaci doporučujeme provádět v libovolném Python IDE.)

  import arcpy
  import os, sys
  from arcgis.gis import GIS
   
  ### Start setting variables
  # Set the path to the project
  prjPath = r"c:\cestaKprojektu\NazevProjektu.aprx"
   
  # Update the following variables to match:
  #  Feature service/SD name in arcgis.com, user/password of the owner account
  sd_fs_name = "nazevFeatureSluzby_WFL1"
  portal = "http://www.arcgis.com" # Can also reference a local portal
  user = "uzivatelske jmeno"
  password = "heslo"
   
  # Set sharing options
  shrOrg = True
  shrEveryone = False
  shrGroups = ""
   
  ### End setting variables
   
  # Local paths to create temporary content
  relPath = sys.path[0]
  sddraft = os.path.join(relPath, "WebUpdate.sddraft")
  sd = os.path.join(relPath, "WebUpdate.sd")
   
  # Create a new SDDraft and stage to SD
  print("Creating SD file")
  arcpy.env.overwriteOutput = True
  prj = arcpy.mp.ArcGISProject(prjPath)
  mp = prj.listMaps()[0]
  arcpy.mp.CreateWebLayerSDDraft(mp, sddraft, sd_fs_name, 'MY_HOSTED_SERVICES', 'FEATURE_ACCESS','', True, True)
  arcpy.StageService_server(sddraft, sd)
   
  print("Connecting to {}".format(portal))
  gis = GIS(portal, user, password)
   
  # Find the SD, update it, publish /w overwrite and set sharing and metadata
  print("Search for original SD on portal...")
  sdItem = gis.content.search("{} AND owner:{}".format(sd_fs_name, user), item_type="Service Definition")[0]
  print("Found SD: {}, ID: {} \n Uploading and overwriting...".format(sdItem.title, sdItem.id))
  sdItem.update(data=sd)
  print("Overwriting existing feature service...")
  fs = sdItem.publish(overwrite=True)
   
  if shrOrg or shrEveryone or shrGroups:
    print("Setting sharing options...")
    fs.share(org=shrOrg, everyone=shrEveryone, groups=shrGroups)
   
  print("Finished updating: {} - ID: {}".format(fs.title, fs.id))

  Postup nastavení proměnných skriptu:

  • Jako první nastavíme proměnnou prjPath tak, aby odkazovala na projekt ArcGIS Pro, ze kterého jsme dotyčnou webovou mapu publikovali (například prjPath = r"c:\cestaKprojektu\NazevProjektu.aprx").
  • Dále se přihlásíme do ArcGIS Online a zjistíme název hostované feature služby. (Můžeme si všimnout, že hostované služby publikované z aplikace ArcGIS Pro obsahují v názvu koncovku _WFL1, v případě, že ji před publikací webové mapy u feature služby nesmažeme.) Rovněž bude potřeba do skriptu doplnit přihlašovací údaje pojmenovaného uživatele, který hostovanou feature službu vlastní.
  • Získané informace doplníme do parametrů sd_fs_name (např. sd_fs_name = "nazevFeatureSluzby_WFL1"), user (uživatelské jméno) a password (uživatelské heslo). Rovněž můžeme ve skriptu nastavit parametry pro sdílení hostované feature služby pod komentářem #Set sharing options.
  • Skript uložíme a spustíme. Spuštění skriptu provedeme na počítači s platnou licencí pro aplikaci ArcGIS Pro. Můžeme si vybrat, zda chceme skript spustit přes příkazový řádek, např. "C:\Program Files\ArcGIS\Pro\bin\Python\envs\arcgispro-py3\python.exe" "c:\mycode\ AktualizaceFS.py", nebo pomocí Python IDE pro ArcGIS Pro. (Postup: Klikneme na skript pravým tlačítkem, z kontextové nabídky vybereme Edit with IDLE (ArcGIS Pro) a stiskneme klávesu F5.)
  Read more »
 • 3D workshop ve znamení nejmodernějších technologií

  [ffb_section_0 unique_id=“14l18lck“ data=“%7B%22o%22%3A%7B%22gen%22%3A%7B%22ffsys-disabled%22%3A0%2C%22ffsys-info%22%3A%22%7B%7D%22%2C%22type%22%3A%22fg-container-large%22%2C%22no-padding%22%3A0%2C%22no-gutter%22%3A0%2C%22gutter-size%22%3A%22%22%2C%22match-col%22%3A0%2C%22force-fullwidth%22%3A0%7D%7D%7D“][ffb_column_1 unique_id=“14l18lcl“ data=“%7B%22o%22%3A%7B%22gen%22%3A%7B%22ffsys-disabled%22%3A%220%22%2C%22ffsys-info%22%3A%22%7B%7D%22%2C%22xs%22%3A%2212%22%2C%22sm%22%3A%22unset%22%2C%22md%22%3A%2212%22%2C%22lg%22%3A%22unset%22%2C%22is-centered%22%3A%220%22%2C%22not-equalize%22%3A%220%22%2C%22is-bg-clipped%22%3A%220%22%2C%22xs-last%22%3A%22no%22%2C%22sm-last%22%3A%22unset%22%2C%22md-last%22%3A%22unset%22%2C%22lg-last%22%3A%22unset%22%2C%22xs-offset%22%3A%22unset%22%2C%22sm-offset%22%3A%22unset%22%2C%22md-offset%22%3A%22unset%22%2C%22lg-offset%22%3A%22unset%22%2C%22xs-pull%22%3A%22unset%22%2C%22sm-pull%22%3A%22unset%22%2C%22md-pull%22%3A%22unset%22%2C%22lg-pull%22%3A%22unset%22%2C%22xs-push%22%3A%22unset%22%2C%22sm-push%22%3A%22unset%22%2C%22md-push%22%3A%22unset%22%2C%22lg-push%22%3A%22unset%22%2C%22xs-overlap%22%3A%22no%22%2C%22sm-overlap%22%3A%22unset%22%2C%22md-overlap%22%3A%22unset%22%2C%22lg-overlap%22%3A%22unset%22%7D%2C%22b-m%22%3A%7B%22pd-xs%22%3A%7B%22t%22%3A%2220%22%2C%22b%22%3A%2230%22%7D%2C%22pd-md%22%3A%7B%22b%22%3A%2260%22%7D%7D%7D%7D“][ffb_paragraph_2 unique_id=“pk3copb“ data=“%7B%22o%22%3A%7B%22gen%22%3A%7B%22ffsys-disabled%22%3A%220%22%2C%22ffsys-info%22%3A%22%7B%7D%22%2C%22text-is-richtext%22%3A%220%22%2C%22align%22%3A%22text-center%22%2C%22align-sm%22%3A%22%22%2C%22align-md%22%3A%22%22%2C%22align-lg%22%3A%22%22%7D%2C%22clrs%22%3A%7B%22font-size%22%3A%2218%22%2C%22font-weight%22%3A%22600%22%7D%7D%7D“][ffb_param route=“o gen text“]V březnu jsme v Praze a Olomouci uspořádali první 3D workshop, kde jsme účastníkům prezentovali aktuálně dostupné 3D technologie a jejich uplatnění v našich aplikacích.[/ffb_param][/ffb_paragraph_2][/ffb_column_1][ffb_column_1 unique_id=“151et2ce“ data=“%7B%22o%22%3A%7B%22gen%22%3A%7B%22ffsys-disabled%22%3A0%2C%22ffsys-info%22%3A%22%7B%7D%22%2C%22xs%22%3A%2212%22%2C%22sm%22%3A%22unset%22%2C%22md%22%3A3%2C%22lg%22%3A%22unset%22%2C%22is-centered%22%3A0%2C%22not-equalize%22%3A0%2C%22is-bg-clipped%22%3A0%2C%22xs-last%22%3A%22no%22%2C%22sm-last%22%3A%22unset%22%2C%22md-last%22%3A%22unset%22%2C%22lg-last%22%3A%22unset%22%2C%22xs-offset%22%3A%22unset%22%2C%22sm-offset%22%3A%22unset%22%2C%22md-offset%22%3A%22unset%22%2C%22lg-offset%22%3A%22unset%22%2C%22xs-pull%22%3A%22unset%22%2C%22sm-pull%22%3A%22unset%22%2C%22md-pull%22%3A%22unset%22%2C%22lg-pull%22%3A%22unset%22%2C%22xs-push%22%3A%22unset%22%2C%22sm-push%22%3A%22unset%22%2C%22md-push%22%3A%22unset%22%2C%22lg-push%22%3A%22unset%22%2C%22xs-overlap%22%3A%22no%22%2C%22sm-overlap%22%3A%22unset%22%2C%22md-overlap%22%3A%22unset%22%2C%22lg-overlap%22%3A%22unset%22%7D%7D%7D“][/ffb_column_1][ffb_column_1 unique_id=“151et3eo“ data=“%7B%22o%22%3A%7B%22gen%22%3A%7B%22ffsys-disabled%22%3A%220%22%2C%22ffsys-info%22%3A%22%7B%7D%22%2C%22xs%22%3A%2212%22%2C%22sm%22%3A%22unset%22%2C%22md%22%3A%226%22%2C%22lg%22%3A%22unset%22%2C%22is-centered%22%3A%220%22%2C%22not-equalize%22%3A%220%22%2C%22is-bg-clipped%22%3A%220%22%2C%22xs-last%22%3A%22no%22%2C%22sm-last%22%3A%22unset%22%2C%22md-last%22%3A%22unset%22%2C%22lg-last%22%3A%22unset%22%2C%22xs-offset%22%3A%22unset%22%2C%22sm-offset%22%3A%22unset%22%2C%22md-offset%22%3A%22unset%22%2C%22lg-offset%22%3A%22unset%22%2C%22xs-pull%22%3A%22unset%22%2C%22sm-pull%22%3A%22unset%22%2C%22md-pull%22%3A%22unset%22%2C%22lg-pull%22%3A%22unset%22%2C%22xs-push%22%3A%22unset%22%2C%22sm-push%22%3A%22unset%22%2C%22md-push%22%3A%22unset%22%2C%22lg-push%22%3A%22unset%22%2C%22xs-overlap%22%3A%22no%22%2C%22sm-overlap%22%3A%22unset%22%2C%22md-overlap%22%3A%22unset%22%2C%22lg-overlap%22%3A%22unset%22%7D%7D%7D“][ffb_image_2 unique_id=“151etq5u“ data=“%7B%22o%22%3A%7B%22gen%22%3A%7B%22ffsys-disabled%22%3A%220%22%2C%22ffsys-info%22%3A%22%7B%7D%22%2C%22img%22%3A%7B%22img%22%3A%22%7B%5C%22id%5C%22%3A10037%2C%5C%22url%5C%22%3A%5C%22https%3A%2F%2Fwww.tmapy.cz%2Fwp-content%2Fuploads%2F2017%2F04%2F3dmapa.jpg%5C%22%2C%5C%22width%5C%22%3A924%2C%5C%22height%5C%22%3A549%7D%22%2C%22title%22%3A%223D GIS%22%7D%2C%22link%22%3A%7B%22type%22%3A%22lightbox-image%22%2C%22img%22%3A%22%7B%5C%22id%5C%22%3A10037%2C%5C%22url%5C%22%3A%5C%22https%3A%2F%2Fwww.tmapy.cz%2Fwp-content%2Fuploads%2F2017%2F04%2F3dmapa.jpg%5C%22%2C%5C%22width%5C%22%3A924%2C%5C%22height%5C%22%3A549%7D%22%2C%22img_title%22%3A%223D GIS%22%2C%22title%22%3A%223D GIS%22%7D%2C%22blank%22%3A%22null%22%7D%2C%22b-m%22%3A%7B%22box-shadows%22%3A%7B%220-%7C-one-box-shadow%22%3A%7B%22one-box-shadow%22%3A%7B%22offset-x%22%3A%2210%22%2C%22offset-y%22%3A%2210%22%2C%22blur-radius%22%3A%2220%22%2C%22spread-radius%22%3A%222%22%2C%22color%22%3A%22%5B25%5D%22%7D%7D%7D%7D%7D%7D“][/ffb_image_2][/ffb_column_1][ffb_column_1 unique_id=“151etd0p“ data=“%7B%22o%22%3A%7B%22gen%22%3A%7B%22ffsys-disabled%22%3A0%2C%22ffsys-info%22%3A%22%7B%7D%22%2C%22xs%22%3A%2212%22%2C%22sm%22%3A%22unset%22%2C%22md%22%3A3%2C%22lg%22%3A%22unset%22%2C%22is-centered%22%3A0%2C%22not-equalize%22%3A0%2C%22is-bg-clipped%22%3A0%2C%22xs-last%22%3A%22no%22%2C%22sm-last%22%3A%22unset%22%2C%22md-last%22%3A%22unset%22%2C%22lg-last%22%3A%22unset%22%2C%22xs-offset%22%3A%22unset%22%2C%22sm-offset%22%3A%22unset%22%2C%22md-offset%22%3A%22unset%22%2C%22lg-offset%22%3A%22unset%22%2C%22xs-pull%22%3A%22unset%22%2C%22sm-pull%22%3A%22unset%22%2C%22md-pull%22%3A%22unset%22%2C%22lg-pull%22%3A%22unset%22%2C%22xs-push%22%3A%22unset%22%2C%22sm-push%22%3A%22unset%22%2C%22md-push%22%3A%22unset%22%2C%22lg-push%22%3A%22unset%22%2C%22xs-overlap%22%3A%22no%22%2C%22sm-overlap%22%3A%22unset%22%2C%22md-overlap%22%3A%22unset%22%2C%22lg-overlap%22%3A%22unset%22%7D%7D%7D“][/ffb_column_1][ffb_column_1 unique_id=“151f0kam“ data=“%7B%22o%22%3A%7B%22gen%22%3A%7B%22ffsys-disabled%22%3A%220%22%2C%22ffsys-info%22%3A%22%7B%7D%22%2C%22xs%22%3A%2212%22%2C%22sm%22%3A%22unset%22%2C%22md%22%3A%2212%22%2C%22lg%22%3A%22unset%22%2C%22is-centered%22%3A%220%22%2C%22not-equalize%22%3A%220%22%2C%22is-bg-clipped%22%3A%220%22%2C%22xs-last%22%3A%22no%22%2C%22sm-last%22%3A%22unset%22%2C%22md-last%22%3A%22unset%22%2C%22lg-last%22%3A%22unset%22%2C%22xs-offset%22%3A%22unset%22%2C%22sm-offset%22%3A%22unset%22%2C%22md-offset%22%3A%22unset%22%2C%22lg-offset%22%3A%22unset%22%2C%22xs-pull%22%3A%22unset%22%2C%22sm-pull%22%3A%22unset%22%2C%22md-pull%22%3A%22unset%22%2C%22lg-pull%22%3A%22unset%22%2C%22xs-push%22%3A%22unset%22%2C%22sm-push%22%3A%22unset%22%2C%22md-push%22%3A%22unset%22%2C%22lg-push%22%3A%22unset%22%2C%22xs-overlap%22%3A%22no%22%2C%22sm-overlap%22%3A%22unset%22%2C%22md-overlap%22%3A%22unset%22%2C%22lg-overlap%22%3A%22unset%22%7D%2C%22b-m%22%3A%7B%22pd-xs%22%3A%7B%22t%22%3A%2230%22%2C%22b%22%3A%2230%22%7D%2C%22pd-md%22%3A%7B%22t%22%3A%2260%22%2C%22b%22%3A%2260%22%7D%7D%7D%7D“][ffb_paragraph_2 unique_id=“151f0t1r“ data=“%7B%22o%22%3A%7B%22gen%22%3A%7B%22ffsys-disabled%22%3A%220%22%2C%22ffsys-info%22%3A%22%7B%7D%22%2C%22text-is-richtext%22%3A%221%22%2C%22align%22%3A%22text-left%22%2C%22align-sm%22%3A%22%22%2C%22align-md%22%3A%22%22%2C%22align-lg%22%3A%22%22%7D%7D%7D“][ffb_param route=“o gen text“]

  3D workshopu se zúčastnili zástupci z řad měst, krajů i soukromých společností a byly jim představeny možnosti 3D technologií. Druhá polovina workshopu byla věnována praktickým ukázkám z dílny T-MAPY a následovala živá diskuze ohledně využití technologií v praxi a GIS aplikacích. Účastníky velmi zaujal inovativní přístup, kterým T-MAPY k oblasti 3D GISu přistupují.

  [/ffb_param][/ffb_paragraph_2][/ffb_column_1][ffb_column_1 unique_id=“151f2860″ data=“%7B%22o%22%3A%7B%22gen%22%3A%7B%22ffsys-disabled%22%3A0%2C%22ffsys-info%22%3A%22%7B%7D%22%2C%22xs%22%3A%2212%22%2C%22sm%22%3A%22unset%22%2C%22md%22%3A3%2C%22lg%22%3A%22unset%22%2C%22is-centered%22%3A0%2C%22not-equalize%22%3A0%2C%22is-bg-clipped%22%3A0%2C%22xs-last%22%3A%22no%22%2C%22sm-last%22%3A%22unset%22%2C%22md-last%22%3A%22unset%22%2C%22lg-last%22%3A%22unset%22%2C%22xs-offset%22%3A%22unset%22%2C%22sm-offset%22%3A%22unset%22%2C%22md-offset%22%3A%22unset%22%2C%22lg-offset%22%3A%22unset%22%2C%22xs-pull%22%3A%22unset%22%2C%22sm-pull%22%3A%22unset%22%2C%22md-pull%22%3A%22unset%22%2C%22lg-pull%22%3A%22unset%22%2C%22xs-push%22%3A%22unset%22%2C%22sm-push%22%3A%22unset%22%2C%22md-push%22%3A%22unset%22%2C%22lg-push%22%3A%22unset%22%2C%22xs-overlap%22%3A%22no%22%2C%22sm-overlap%22%3A%22unset%22%2C%22md-overlap%22%3A%22unset%22%2C%22lg-overlap%22%3A%22unset%22%7D%7D%7D“][/ffb_column_1][ffb_column_1 unique_id=“151f2hog“ data=“%7B%22o%22%3A%7B%22gen%22%3A%7B%22ffsys-disabled%22%3A0%2C%22ffsys-info%22%3A%22%7B%7D%22%2C%22xs%22%3A%2212%22%2C%22sm%22%3A%22unset%22%2C%22md%22%3A6%2C%22lg%22%3A%22unset%22%2C%22is-centered%22%3A0%2C%22not-equalize%22%3A0%2C%22is-bg-clipped%22%3A0%2C%22xs-last%22%3A%22no%22%2C%22sm-last%22%3A%22unset%22%2C%22md-last%22%3A%22unset%22%2C%22lg-last%22%3A%22unset%22%2C%22xs-offset%22%3A%22unset%22%2C%22sm-offset%22%3A%22unset%22%2C%22md-offset%22%3A%22unset%22%2C%22lg-offset%22%3A%22unset%22%2C%22xs-pull%22%3A%22unset%22%2C%22sm-pull%22%3A%22unset%22%2C%22md-pull%22%3A%22unset%22%2C%22lg-pull%22%3A%22unset%22%2C%22xs-push%22%3A%22unset%22%2C%22sm-push%22%3A%22unset%22%2C%22md-push%22%3A%22unset%22%2C%22lg-push%22%3A%22unset%22%2C%22xs-overlap%22%3A%22no%22%2C%22sm-overlap%22%3A%22unset%22%2C%22md-overlap%22%3A%22unset%22%2C%22lg-overlap%22%3A%22unset%22%7D%7D%7D“][ffb_image_2 unique_id=“151f2hoh“ data=“%7B%22o%22%3A%7B%22gen%22%3A%7B%22ffsys-disabled%22%3A%220%22%2C%22ffsys-info%22%3A%22%7B%7D%22%2C%22img%22%3A%7B%22img%22%3A%22%7B%5C%22id%5C%22%3A10038%2C%5C%22url%5C%22%3A%5C%22https%3A%2F%2Fwww.tmapy.cz%2Fwp-content%2Fuploads%2F2017%2F04%2F3dobjekt.jpg%5C%22%2C%5C%22width%5C%22%3A829%2C%5C%22height%5C%22%3A554%7D%22%2C%22title%22%3A%223D GIS%22%7D%2C%22link%22%3A%7B%22type%22%3A%22lightbox-image%22%2C%22img%22%3A%22%7B%5C%22id%5C%22%3A10038%2C%5C%22url%5C%22%3A%5C%22https%3A%2F%2Fwww.tmapy.cz%2Fwp-content%2Fuploads%2F2017%2F04%2F3dobjekt.jpg%5C%22%2C%5C%22width%5C%22%3A829%2C%5C%22height%5C%22%3A554%7D%22%2C%22img_title%22%3A%223D GIS%22%2C%22title%22%3A%223D GIS%22%7D%2C%22blank%22%3A%22null%22%7D%2C%22b-m%22%3A%7B%22box-shadows%22%3A%7B%220-%7C-one-box-shadow%22%3A%7B%22one-box-shadow%22%3A%7B%22offset-x%22%3A%2210%22%2C%22offset-y%22%3A%2210%22%2C%22blur-radius%22%3A%2220%22%2C%22spread-radius%22%3A%222%22%2C%22color%22%3A%22%5B25%5D%22%7D%7D%7D%7D%7D%7D“][/ffb_image_2][/ffb_column_1][ffb_column_1 unique_id=“151f2anc“ data=“%7B%22o%22%3A%7B%22gen%22%3A%7B%22ffsys-disabled%22%3A0%2C%22ffsys-info%22%3A%22%7B%7D%22%2C%22xs%22%3A%2212%22%2C%22sm%22%3A%22unset%22%2C%22md%22%3A3%2C%22lg%22%3A%22unset%22%2C%22is-centered%22%3A0%2C%22not-equalize%22%3A0%2C%22is-bg-clipped%22%3A0%2C%22xs-last%22%3A%22no%22%2C%22sm-last%22%3A%22unset%22%2C%22md-last%22%3A%22unset%22%2C%22lg-last%22%3A%22unset%22%2C%22xs-offset%22%3A%22unset%22%2C%22sm-offset%22%3A%22unset%22%2C%22md-offset%22%3A%22unset%22%2C%22lg-offset%22%3A%22unset%22%2C%22xs-pull%22%3A%22unset%22%2C%22sm-pull%22%3A%22unset%22%2C%22md-pull%22%3A%22unset%22%2C%22lg-pull%22%3A%22unset%22%2C%22xs-push%22%3A%22unset%22%2C%22sm-push%22%3A%22unset%22%2C%22md-push%22%3A%22unset%22%2C%22lg-push%22%3A%22unset%22%2C%22xs-overlap%22%3A%22no%22%2C%22sm-overlap%22%3A%22unset%22%2C%22md-overlap%22%3A%22unset%22%2C%22lg-overlap%22%3A%22unset%22%7D%7D%7D“][/ffb_column_1][ffb_column_1 unique_id=“151f39j9″ data=“%7B%22o%22%3A%7B%22gen%22%3A%7B%22ffsys-disabled%22%3A%220%22%2C%22ffsys-info%22%3A%22%7B%7D%22%2C%22xs%22%3A%2212%22%2C%22sm%22%3A%22unset%22%2C%22md%22%3A%2212%22%2C%22lg%22%3A%22unset%22%2C%22is-centered%22%3A%220%22%2C%22not-equalize%22%3A%220%22%2C%22is-bg-clipped%22%3A%220%22%2C%22xs-last%22%3A%22no%22%2C%22sm-last%22%3A%22unset%22%2C%22md-last%22%3A%22unset%22%2C%22lg-last%22%3A%22unset%22%2C%22xs-offset%22%3A%22unset%22%2C%22sm-offset%22%3A%22unset%22%2C%22md-offset%22%3A%22unset%22%2C%22lg-offset%22%3A%22unset%22%2C%22xs-pull%22%3A%22unset%22%2C%22sm-pull%22%3A%22unset%22%2C%22md-pull%22%3A%22unset%22%2C%22lg-pull%22%3A%22unset%22%2C%22xs-push%22%3A%22unset%22%2C%22sm-push%22%3A%22unset%22%2C%22md-push%22%3A%22unset%22%2C%22lg-push%22%3A%22unset%22%2C%22xs-overlap%22%3A%22no%22%2C%22sm-overlap%22%3A%22unset%22%2C%22md-overlap%22%3A%22unset%22%2C%22lg-overlap%22%3A%22unset%22%7D%2C%22b-m%22%3A%7B%22pd-xs%22%3A%7B%22t%22%3A%2230%22%2C%22b%22%3A%2230%22%7D%2C%22pd-md%22%3A%7B%22t%22%3A%2260%22%2C%22b%22%3A%2260%22%7D%7D%7D%7D“][ffb_paragraph_2 unique_id=“151f3goh“ data=“%7B%22o%22%3A%7B%22gen%22%3A%7B%22ffsys-disabled%22%3A%220%22%2C%22ffsys-info%22%3A%22%7B%7D%22%2C%22text-is-richtext%22%3A%221%22%2C%22align%22%3A%22text-left%22%2C%22align-sm%22%3A%22%22%2C%22align-md%22%3A%22%22%2C%22align-lg%22%3A%22%22%7D%7D%7D“][ffb_param route=“o gen text“]

  V případě, že Vás téma využití 3D technologií v GIS zajímá, neváhejte nás kontaktovat. Rádi Vám na praktických ukázkách předvedeme, jak 3D pomáhá např. v našich pasportních aplikacích, při podpoře turismu nebo při zajištění bezpečnosti občanů.

  [/ffb_param][/ffb_paragraph_2][/ffb_column_1][ffb_column_1 unique_id=“151f6388″ data=“%7B%22o%22%3A%7B%22gen%22%3A%7B%22ffsys-disabled%22%3A0%2C%22ffsys-info%22%3A%22%7B%7D%22%2C%22xs%22%3A%2212%22%2C%22sm%22%3A%22unset%22%2C%22md%22%3A1%2C%22lg%22%3A%22unset%22%2C%22is-centered%22%3A0%2C%22not-equalize%22%3A0%2C%22is-bg-clipped%22%3A0%2C%22xs-last%22%3A%22no%22%2C%22sm-last%22%3A%22unset%22%2C%22md-last%22%3A%22unset%22%2C%22lg-last%22%3A%22unset%22%2C%22xs-offset%22%3A%22unset%22%2C%22sm-offset%22%3A%22unset%22%2C%22md-offset%22%3A%22unset%22%2C%22lg-offset%22%3A%22unset%22%2C%22xs-pull%22%3A%22unset%22%2C%22sm-pull%22%3A%22unset%22%2C%22md-pull%22%3A%22unset%22%2C%22lg-pull%22%3A%22unset%22%2C%22xs-push%22%3A%22unset%22%2C%22sm-push%22%3A%22unset%22%2C%22md-push%22%3A%22unset%22%2C%22lg-push%22%3A%22unset%22%2C%22xs-overlap%22%3A%22no%22%2C%22sm-overlap%22%3A%22unset%22%2C%22md-overlap%22%3A%22unset%22%2C%22lg-overlap%22%3A%22unset%22%7D%7D%7D“][/ffb_column_1][ffb_column_1 unique_id=“151f6dmp“ data=“%7B%22o%22%3A%7B%22gen%22%3A%7B%22ffsys-disabled%22%3A0%2C%22ffsys-info%22%3A%22%7B%7D%22%2C%22xs%22%3A%2212%22%2C%22sm%22%3A%22unset%22%2C%22md%22%3A4%2C%22lg%22%3A%22unset%22%2C%22is-centered%22%3A0%2C%22not-equalize%22%3A0%2C%22is-bg-clipped%22%3A0%2C%22xs-last%22%3A%22no%22%2C%22sm-last%22%3A%22unset%22%2C%22md-last%22%3A%22unset%22%2C%22lg-last%22%3A%22unset%22%2C%22xs-offset%22%3A%22unset%22%2C%22sm-offset%22%3A%22unset%22%2C%22md-offset%22%3A%22unset%22%2C%22lg-offset%22%3A%22unset%22%2C%22xs-pull%22%3A%22unset%22%2C%22sm-pull%22%3A%22unset%22%2C%22md-pull%22%3A%22unset%22%2C%22lg-pull%22%3A%22unset%22%2C%22xs-push%22%3A%22unset%22%2C%22sm-push%22%3A%22unset%22%2C%22md-push%22%3A%22unset%22%2C%22lg-push%22%3A%22unset%22%2C%22xs-overlap%22%3A%22no%22%2C%22sm-overlap%22%3A%22unset%22%2C%22md-overlap%22%3A%22unset%22%2C%22lg-overlap%22%3A%22unset%22%7D%7D%7D“][ffb_image_2 unique_id=“151f6dmq“ data=“%7B%22o%22%3A%7B%22gen%22%3A%7B%22ffsys-disabled%22%3A%220%22%2C%22ffsys-info%22%3A%22%7B%7D%22%2C%22img%22%3A%7B%22img%22%3A%22%7B%5C%22id%5C%22%3A10039%2C%5C%22url%5C%22%3A%5C%22https%3A%2F%2Fwww.tmapy.cz%2Fwp-content%2Fuploads%2F2017%2F04%2Fsochy.jpg%5C%22%2C%5C%22width%5C%22%3A1022%2C%5C%22height%5C%22%3A565%7D%22%2C%22resize%22%3A%221%22%2C%22width%22%3A%22249%22%2C%22height%22%3A%22138%22%2C%22title%22%3A%223D GIS%22%7D%2C%22link%22%3A%7B%22type%22%3A%22lightbox-image%22%2C%22img%22%3A%22%7B%5C%22id%5C%22%3A10039%2C%5C%22url%5C%22%3A%5C%22https%3A%2F%2Fwww.tmapy.cz%2Fwp-content%2Fuploads%2F2017%2F04%2Fsochy.jpg%5C%22%2C%5C%22width%5C%22%3A1022%2C%5C%22height%5C%22%3A565%7D%22%2C%22img_title%22%3A%223D GIS%22%2C%22title%22%3A%223D GIS%22%7D%2C%22blank%22%3A%22null%22%7D%2C%22b-m%22%3A%7B%22box-shadows%22%3A%7B%220-%7C-one-box-shadow%22%3A%7B%22one-box-shadow%22%3A%7B%22offset-x%22%3A%2210%22%2C%22offset-y%22%3A%2210%22%2C%22blur-radius%22%3A%2220%22%2C%22spread-radius%22%3A%222%22%2C%22color%22%3A%22%5B25%5D%22%7D%7D%7D%7D%7D%7D“][/ffb_image_2][/ffb_column_1][ffb_column_1 unique_id=“151lddq6″ data=“%7B%22o%22%3A%7B%22gen%22%3A%7B%22ffsys-disabled%22%3A0%2C%22ffsys-info%22%3A%22%7B%7D%22%2C%22xs%22%3A%2212%22%2C%22sm%22%3A%22unset%22%2C%22md%22%3A2%2C%22lg%22%3A%22unset%22%2C%22is-centered%22%3A0%2C%22not-equalize%22%3A0%2C%22is-bg-clipped%22%3A0%2C%22xs-last%22%3A%22no%22%2C%22sm-last%22%3A%22unset%22%2C%22md-last%22%3A%22unset%22%2C%22lg-last%22%3A%22unset%22%2C%22xs-offset%22%3A%22unset%22%2C%22sm-offset%22%3A%22unset%22%2C%22md-offset%22%3A%22unset%22%2C%22lg-offset%22%3A%22unset%22%2C%22xs-pull%22%3A%22unset%22%2C%22sm-pull%22%3A%22unset%22%2C%22md-pull%22%3A%22unset%22%2C%22lg-pull%22%3A%22unset%22%2C%22xs-push%22%3A%22unset%22%2C%22sm-push%22%3A%22unset%22%2C%22md-push%22%3A%22unset%22%2C%22lg-push%22%3A%22unset%22%2C%22xs-overlap%22%3A%22no%22%2C%22sm-overlap%22%3A%22unset%22%2C%22md-overlap%22%3A%22unset%22%2C%22lg-overlap%22%3A%22unset%22%7D%7D%7D“][/ffb_column_1][ffb_column_1 unique_id=“151ld1cu“ data=“%7B%22o%22%3A%7B%22gen%22%3A%7B%22ffsys-disabled%22%3A0%2C%22ffsys-info%22%3A%22%7B%7D%22%2C%22xs%22%3A%2212%22%2C%22sm%22%3A%22unset%22%2C%22md%22%3A4%2C%22lg%22%3A%22unset%22%2C%22is-centered%22%3A0%2C%22not-equalize%22%3A0%2C%22is-bg-clipped%22%3A0%2C%22xs-last%22%3A%22no%22%2C%22sm-last%22%3A%22unset%22%2C%22md-last%22%3A%22unset%22%2C%22lg-last%22%3A%22unset%22%2C%22xs-offset%22%3A%22unset%22%2C%22sm-offset%22%3A%22unset%22%2C%22md-offset%22%3A%22unset%22%2C%22lg-offset%22%3A%22unset%22%2C%22xs-pull%22%3A%22unset%22%2C%22sm-pull%22%3A%22unset%22%2C%22md-pull%22%3A%22unset%22%2C%22lg-pull%22%3A%22unset%22%2C%22xs-push%22%3A%22unset%22%2C%22sm-push%22%3A%22unset%22%2C%22md-push%22%3A%22unset%22%2C%22lg-push%22%3A%22unset%22%2C%22xs-overlap%22%3A%22no%22%2C%22sm-overlap%22%3A%22unset%22%2C%22md-overlap%22%3A%22unset%22%2C%22lg-overlap%22%3A%22unset%22%7D%7D%7D“][ffb_image_2 unique_id=“151ld1cv“ data=“%7B%22o%22%3A%7B%22gen%22%3A%7B%22ffsys-disabled%22%3A%220%22%2C%22ffsys-info%22%3A%22%7B%7D%22%2C%22img%22%3A%7B%22img%22%3A%22%7B%5C%22id%5C%22%3A10048%2C%5C%22url%5C%22%3A%5C%22https%3A%2F%2Fwww.tmapy.cz%2Fwp-content%2Fuploads%2F2017%2F04%2Fsocha.jpg%5C%22%2C%5C%22width%5C%22%3A880%2C%5C%22height%5C%22%3A566%7D%22%2C%22resize%22%3A%221%22%2C%22width%22%3A%22249%22%2C%22height%22%3A%22138%22%2C%22title%22%3A%223D GIS%22%7D%2C%22link%22%3A%7B%22type%22%3A%22lightbox-image%22%2C%22img%22%3A%22%7B%5C%22id%5C%22%3A10048%2C%5C%22url%5C%22%3A%5C%22https%3A%2F%2Fwww.tmapy.cz%2Fwp-content%2Fuploads%2F2017%2F04%2Fsocha.jpg%5C%22%2C%5C%22width%5C%22%3A880%2C%5C%22height%5C%22%3A566%7D%22%2C%22img_title%22%3A%223D GIS%22%2C%22title%22%3A%223D GIS%22%7D%2C%22blank%22%3A%22null%22%7D%2C%22b-m%22%3A%7B%22box-shadows%22%3A%7B%220-%7C-one-box-shadow%22%3A%7B%22one-box-shadow%22%3A%7B%22offset-x%22%3A%2210%22%2C%22offset-y%22%3A%2210%22%2C%22blur-radius%22%3A%2220%22%2C%22spread-radius%22%3A%222%22%2C%22color%22%3A%22%5B25%5D%22%7D%7D%7D%7D%7D%7D“][/ffb_image_2][/ffb_column_1][ffb_column_1 unique_id=“151f6a8k“ data=“%7B%22o%22%3A%7B%22gen%22%3A%7B%22ffsys-disabled%22%3A0%2C%22ffsys-info%22%3A%22%7B%7D%22%2C%22xs%22%3A%2212%22%2C%22sm%22%3A%22unset%22%2C%22md%22%3A1%2C%22lg%22%3A%22unset%22%2C%22is-centered%22%3A0%2C%22not-equalize%22%3A0%2C%22is-bg-clipped%22%3A0%2C%22xs-last%22%3A%22no%22%2C%22sm-last%22%3A%22unset%22%2C%22md-last%22%3A%22unset%22%2C%22lg-last%22%3A%22unset%22%2C%22xs-offset%22%3A%22unset%22%2C%22sm-offset%22%3A%22unset%22%2C%22md-offset%22%3A%22unset%22%2C%22lg-offset%22%3A%22unset%22%2C%22xs-pull%22%3A%22unset%22%2C%22sm-pull%22%3A%22unset%22%2C%22md-pull%22%3A%22unset%22%2C%22lg-pull%22%3A%22unset%22%2C%22xs-push%22%3A%22unset%22%2C%22sm-push%22%3A%22unset%22%2C%22md-push%22%3A%22unset%22%2C%22lg-push%22%3A%22unset%22%2C%22xs-overlap%22%3A%22no%22%2C%22sm-overlap%22%3A%22unset%22%2C%22md-overlap%22%3A%22unset%22%2C%22lg-overlap%22%3A%22unset%22%7D%7D%7D“][/ffb_column_1][/ffb_section_0][ffb_section_0 unique_id=“151q7gsp“ data=“%7B%22o%22%3A%7B%22gen%22%3A%7B%22ffsys-disabled%22%3A%220%22%2C%22ffsys-info%22%3A%22%7B%7D%22%2C%22type%22%3A%22fg-container-large%22%2C%22no-padding%22%3A%220%22%2C%22no-gutter%22%3A%220%22%2C%22gutter-size%22%3A%22%22%2C%22match-col%22%3A%220%22%2C%22match-col-sm%22%3A%22inherit%22%2C%22match-col-md%22%3A%22inherit%22%2C%22match-col-lg%22%3A%22inherit%22%2C%22force-fullwidth%22%3A%220%22%7D%2C%22b-m%22%3A%7B%22pd-xs%22%3A%7B%22t%22%3A%2240%22%7D%2C%22pd-md%22%3A%7B%22t%22%3A%2260%22%7D%7D%7D%7D“][ffb_column_1 unique_id=“151q7gsq“ data=“%7B%22o%22%3A%7B%22gen%22%3A%7B%22ffsys-disabled%22%3A%220%22%2C%22ffsys-info%22%3A%22%7B%7D%22%2C%22xs%22%3A%2212%22%2C%22sm%22%3A%22unset%22%2C%22md%22%3A12%2C%22lg%22%3A%22unset%22%2C%22is-centered%22%3A%220%22%2C%22is-bg-clipped%22%3A%220%22%2C%22xs-last%22%3A%22no%22%2C%22sm-last%22%3A%22unset%22%2C%22md-last%22%3A%22unset%22%2C%22lg-last%22%3A%22unset%22%2C%22xs-offset%22%3A%22unset%22%2C%22sm-offset%22%3A%22unset%22%2C%22md-offset%22%3A%22unset%22%2C%22lg-offset%22%3A%22unset%22%2C%22xs-pull%22%3A%22unset%22%2C%22sm-pull%22%3A%22unset%22%2C%22md-pull%22%3A%22unset%22%2C%22lg-pull%22%3A%22unset%22%2C%22xs-push%22%3A%22unset%22%2C%22sm-push%22%3A%22unset%22%2C%22md-push%22%3A%22unset%22%2C%22lg-push%22%3A%22unset%22%2C%22xs-overlap%22%3A%22no%22%2C%22sm-overlap%22%3A%22unset%22%2C%22md-overlap%22%3A%22unset%22%2C%22lg-overlap%22%3A%22unset%22%7D%7D%7D“][ffb_buttons_2 unique_id=“151q7gss“ data=“%7B%22o%22%3A%7B%22gen%22%3A%7B%22ffsys-disabled%22%3A%220%22%2C%22ffsys-info%22%3A%22%7B%7D%22%2C%22btn%22%3A%7B%22button%22%3A%7B%220-%7C-button4%22%3A%7B%22button4%22%3A%7B%22clrs%22%3A%7B%22font-weight%22%3A%22600%22%2C%22text-decoration%22%3A%22none%22%7D%2C%22text%22%3A%22M%C3%A1m z%C3%A1jem o 3D%22%2C%22icon%22%3A%22ff-font-et-line icon-envelope%22%2C%22icon-position%22%3A%22before%22%2C%22size%22%3A%22md%22%2C%22width%22%3A%22btn-w-auto%22%2C%22radius%22%3A%22radius-6%22%2C%22hover-animation%22%3A%22btn-slide-center-v1%22%2C%22link%22%3A%7B%22target%22%3A%22_blank%22%2C%22url%22%3A%22%2Fkontakty%22%2C%22title%22%3A%22Kontaktujte n%C3%A1s%22%7D%2C%22text-color%22%3A%22%23ffffff%22%2C%22border-color%22%3A%22none%22%2C%22border-hover-color%22%3A%22none%22%2C%22icon-text-color%22%3A%22%5B2%5D%22%2C%22icon-text-hover-color%22%3A%22%5B1%5D%22%2C%22bg-color%22%3A%22%5B1%5D%22%7D%7D%7D%7D%2C%22buttons-align%22%3A%22text-center%22%2C%22buttons-align-sm%22%3A%22%22%2C%22buttons-align-md%22%3A%22%22%2C%22buttons-align-lg%22%3A%22%22%7D%2C%22b-m%22%3A%7B%22pd-xs%22%3A%7B%22b%22%3A%2230%22%7D%2C%22pd-md%22%3A%7B%22b%22%3A%2250%22%7D%7D%7D%7D“][/ffb_buttons_2][/ffb_column_1][/ffb_section_0]

  Read more »
 • Další příležitost zúčastnit se on-line kurzu

  Brzy bude začínat bezplatný on-line kurz společnosti Esri zaměřený na prostorové analýzy. Provede vás nejrůznějšími analytickými nástroji a pracovními postupy v ArcGIS Online – od zjišťování jednoduchých prostorových souvislostí až po vyhledávání nejvhodnějších lokalit na základě kombinace dat a interpolace hodnot. Více informací o náplni kurzu a časovém harmonogramu naleznete na samostatné stránce.

  Těšit se můžete na:

  • jednu až dvě hodiny výuky týdně po dobu šesti týdnů,
  • praktická cvičení,
  • video přednášky
  • a případové studie.

  Součástí kurzu je i přístup ke všem analytickým nástrojům ArcGIS Online a možnost konzultovat své dotazy se s dalšími odborníky a studenty. Po dokončení kurzu navíc obdržíte oficiální certifikát o jeho úspěšném absolvování.

  Výuka začíná již 12. dubna, a proto neváhejte a přihlaste se co nejrychleji.

  Read more »
 • Jak nastavit měřítkově závislé symboly a popisky v ArcGIS Pro

  ArcGIS Pro umožňuje nastavení rozdílného vykreslování symbolů a popisků v závislosti na zvoleném měřítku.

  Nastavení měřítkově závislých symbolů

  V ArcGIS Pro je možné nastavit různé zobrazení symbolů pro různá měřítka, například změnu velikosti nebo barvy. Nastavení vykreslování symbolů podle měřítka lze aplikovat na bodovou a liniovou vrstvu, případně na tloušťku obrysu ploch polygonové vrstvy.

  Měřítkově závislé symboly nastavíme takto:

  • Otevřeme panel Symbology tak, že označíme danou vrstvu v panelu Contents a vybereme APPEARANCE Symbology.
  • Dvojklikem na nastavenou úroveň symbolu otevřeme okno formátování symbolu Format Symbol, přejdeme na záložku Properties a zaškrtneme možnost Enable scale-based sizing.
  • Na posuvníku nastavíme měřítka, ve kterých dojde ke změně vykreslení daného symbolu. Tlačítkem + nebo kliknutím do volné plochy posuvníku přidáme další bod změny vykreslení.

  • Pro jednotlivé úseky nastavíme velikost, barvu a další parametry vykreslení symbolu. Nejprve klikneme na označení změny měřítka a nastavíme požadované zobrazení symbolu. Takto postupujeme, dokud neprovedeme nastavení pro všechny přidané úseky.

  ​Nastavení měřítkově závislých popisků

  Různého vzhledu popisků pro různé měřítkové úrovně lze docílit nastavením tříd popisků. Pomocí tříd popisků nastavíme omezení vykreslování popisků v určitých měřítkách a jednotlivým třídám nastavíme rozdílný vzhled písma. Třídy popisků lze v ArcGIS Pro nastavit takto:

  • Označíme vrstvu, u které budeme nastavovat třídy popisků v panelu Contents a vybereme LABELING.
  • Novou třídu popisků přidáme kliknutím na rozbalovací nabídku Class, vybereme Create label class a zadáme jméno třídy popisků.
  • Pro každou třídu popisků nastavíme požadovaná měřítková omezení v části Visibility Range.

  • V posledním kroku nastavíme pro jednotlivé třídy popisků typ písma a další parametry zobrazení.
  Read more »
 • Využijte možnosti přihlásit se na školení ArcGIS Spatial Analyst

  Kurzy pod vedením zkušeného školitele jsou tím nejlepším způsobem, jak si osvojit nové dovednosti nebo zdokonalit své stávající znalosti. Pokud při své práci využíváte prostorové analýzy a potřebujete ovládat ArcGIS Spatial Analyst, potom neváhejte a využijte možnost přihlásit se na některý z těchto kurzů:

  ArcGIS Spatial Analyst – další analýzy

  27. 4.

  7000,-

  ArcGIS Spatial Analyst – vytváření povrchu

  26. 4.

  7000,-

  ArcGIS Spatial Analyst – zpracování rastru

  25. 4.

  7000,-

  Při objednávce všech tří kurzů „ArcGIS Spatial Analyst“ je cena školení zlevněna o 15 %.

  Read more »
 • Jak vymazat duplicitní prvky s licencí ArcGIS Desktop Basic?

  Občas se při práci můžete setkat s daty, která obsahují duplicitní prvky, a ty je potřeba odstranit. V případě, že vlastníte licenci ArcGIS Desktop Advanced, můžete využít nástroj Delete IdenticalArcToolbox, který ze třídy prvků duplicitní prvky odstraní. Pokud ovšem nejvyšší licenci nemáte a pracujete s licencemi Standard nebo Basic, můžete využít k promazání duplicitních dat následující skript v pythonu.

  import arcpy
  #nastaveni pracovni oblasti
  arcpy.env.workspace=r"C:\FGDB.gdb"
  myList = []
  #vytvori update cursor pro zadanou tridu prvku, ktery prochazi vybrane atributove pole
  with arcpy.da.UpdateCursor("NazevTridyPrvku","NazevAtributu") as cursor:
      for row in cursor:
          if row in myList:
              cursor.deleteRow()
          else:
              myList.append(row)
  del cursor
  print("HOTOVO") 

  Pojďme si nyní pospat, jak skript nad našimi daty spustíme:

  • Nejprve spustíme obyčejný textový editor, např. Poznámkový blok.
  • Python skript z této stránky zkopírujeme, vložíme jej do Poznámkového bloku a uložíme přes SouborUložit jako…pod názvem VymazDuplicity.py.
  • Nyní ve skriptu nastavíme pracovní oblast, ve které se naše data nacházejí. Pokud používáme souborovou geodatabázi, nastavíme k ní cestu v parametru arcpy.env.workspace=r"C:\FGDB.gdb". V případě, že data máme uložena ve formátu shapefile, nastavíme jako pracovní oblast adresář obsahující tento shapefile.
  • Pokud máme definovanou pracovní oblast, musíme dále nastavit název třídy prvků a rovněž i název atributu, který obsahuje duplicitní hodnoty. (Pokud chceme odstranit prvky se stejnou geometrií, můžeme využít i systémová pole SHAPE_Length nebo SHAPE_Area třídy prvků uložené v souborové geodatabázi.) Toto nastavení provedeme v 6. řádku skriptu, kde nahradíme „NazevTridyPrvku“ „NazevAtributu“ našimi názvy. V případě, že jsou data uložena v shapefile, je potřeba do skriptu uvést celý název souboru i s příponou SHP (např. NazevShapefile.shp).
  • Po modifikaci skript uložíme a zavřeme Poznámkový blok.
  • Nyní doporučujeme provést zálohu dat, jelikož skript modifikuje přímo originální data.
  • Dále provedeme spuštění skriptu například tak, že klikneme pravým tlačítkem myši na soubor VymazDuplicity.py a z kontextové nabídky vybereme Edit with IDLE. Po otevření IDLE stačí zmáčknout klávesu F5 nebo příkaz RunRun Module.
  • Po úspěšném doběhnutí skriptu můžeme v ArcGIS Pro zkontrolovat, že došlo ke správnému odstranění prvků. 
  Read more »
 • Nabídka práce – Synthesia, a.s.

  Obrátila se na nás firma Synthesia, a.s. s informací o volném pracovním místě na pozici Správce technické mapy. Rádi by dali šanci i čerstvým absolventům.

  Společnost Synthesia, a.s. se sídlem v Pardubicích je předním evropským výrobcem kvalifikované chemie s téměř devadesátiletou tradicí. V našem areálu o rozloze 4,4 km2 zaměstnáváme 1 900 zaměstnanců.

  Pracovní náplň:

  • správa technické mapy společnosti – zpracování změn prostorových dat v areálu společnosti (polohopis, inž.   sítě), kontrola geodetických zaměření
  • TRAINEE PROGRAM – VHODNÉ PRO ČERSTVÉ ABSOLVENTY
  • měření a vytyčování pomocí GNSS aparatury
  • příprava a poskytování mapových podkladů pro potřeby společnosti a projektanty
  • součinnost při prodeji nemovitých věcí při dělení pozemků (komunikace s geodety, kontrola návrhů GP)
  • zastupování společnosti k jednání se stavebním úřadem – vyjádření k PD, podávání žádostí, územní plánování,…
  • aktivní komunikace se spolupracujícími útvary napříč společností

  Požadujeme:

  • SŠ/VŠ vzdělání technického směru, praxe v oblasti správy prostorových dat a měření GNSS výhodou
  • znalost stavebního zákona, územního plánování výhodou
  • řidičský průkaz sk. B – aktivní řidič
  • uživatelská znalost práce na PC – GeoStoreV6 (případně obdobný program GIS), ACAD, MS Office,
  • anglický jazyk výhodou
  • dobré komunikační a organizační dovednosti, iniciativa a konstruktivní přístup k řešení problémů
  • samostatnost, pečlivost, flexibilita, loajalita a asertivita, důsledný a zodpovědný přístup, koncepční myšlení

  Nabízíme:

  • Zázemí velké české společnosti
  • Pestrou pracovní činnost
  • Rozsáhlé možnosti osobního rozvoje a  profesního růstu
  • Komplexní systém zaměstnaneckých benefitů

  Pokud Vás naše nabídka zaujala, neváhejte a zašlete nám svůj životopis! 

   Mgr. Lucie Bulušková – Personální oddělení

  Tel. 466824556, e-mail: lbuluskova@synthesia.eu

  www.synthesia.eu

  Read more »
 • Nabídka práce GISAT s.r.o.

  Společnost Gisat s.r.o., zabývající se převážně zpracováním dat z DPZ, hledá kvalifikovaného zaměstnance s dobrou znalostí problematiky GIS a zpracování dat z DPZ.

  Zájemce by měl mít zkušenosti s tvorbou nástrojů pro zpracování prostorových dat s využitím Python, GDAL či PostGIS – více informací zde: https://goo.gl/l1IMrz

  Zájemci ať pošlou životopis a motivační dopis na gisat(at)gisat.cz. Nástup možný zhruba v polovině roku 2017.

  Read more »
 • University of Canterbury, Ph.D. studium

  The GeoKEA research group (http://geokea.ac.nz) in the University of Canterbury department of geography is offering a fully-funded full-time 3 year PhD scholarship in the area of geographic data science. Particular topics of interest in our group include analytics on unstructured geospatial data (such as text and images), geographic information retrieval and exploratory search user interfaces (see e.g., http://frankenplace.com), artificial intelligence and deep learning for geographic knowledge discovery, spatial-temporal digital humanities, and cognitive modelling and geosemantics. As part of the position you will have the opportunity to utilize high-performance computing systems and work with big data. For more information and application instructions please follow this link: https://darwinzer0.github.io/geokea/post/phd_scholarship/

  Read more »
 • Město Hodonín – výběrové řízení na pozici referent/ka GIS

  Město Hodonín vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovní pozice referent/ka odboru rozvoje města pro oblast GIS – zajišťování tvorby a užívání geografického informačního systému

   Požadavkem je VŠ vzdělání nejlépe v oboru geoinformatiky.

   Nabízíme:

  • Pracovní poměr na dobu neurčitou od května 2017
  • Pružná pracovní doba
  • 25 dnů dovolené
  • 3 dny indispozičního volna („sick days“),
  • Příspěvek na rekreaci, kulturní či sportovní akce, rehabilitaci
  • Příspěvek na stravování
  • Možnost pronájmu městského bytu

  Podrobnosti naleznete na webových stránkách města : http://hodonin.eu/vr-referent-ka-odboru-rozvoje-mesta-pro-oblast-gis/d-1089316/p1=49775

  Read more »
 • Nabídka doktorského studia – aplikace UAV v ochraně lesa

  Ústav ekologie lesa Slovenské Akademie věd nabízí dvě pozice pro doktorské studium zaměřené na využití bezpilotních leteckých prostředků v ochraně lesních porostů. Nástup = září 2017. Více informací zde: http://geocommunity.sk/praca-dron-senzory-oblast-diagnostika-zdravotny-stav-lesa/.

  Read more »
 • Ph.D. studium University of Melbourne

  Your PhD research will contribute to a project at the forefront of fundamental AI and spatial information research: Making computers understand common language about place. This project, funded by the Australian Research Council (2017-2019), will deliver the computational methods to capture, model, process, and interact on human place knowledge, which conceptualizes places and their relations, instead of using coordinates and maps. The outcomes will enable human-machine interaction that is capable of responding to human intuition.

  The project engages in research in artificial intelligence, language technologies, and spatial information science – you will work in an interdisciplinary environment. The project is also geographically spread between The University of Melbourne, the Australian National University in Canberra, and the University of California, Santa Barbara. The scholarships, however, are allocated to the two Australian universities, which are Australia’s leading research universities.

  We seek applicants covering one of the following tasks:

  1. Capture (Melbourne: led by Tim Baldwin). This task addresses the extraction of place knowledge in conversational context from large-scale text corpora such as social media and web sources, or crowd-sourced from mobile apps.
  1. Modelling (Melbourne: led by Stephan Winter). This task addresses the representation of extracted place knowledge in place graphs, especially the representation of context with places and their relationships.
  1. Reasoning (Canberra: led by Jochen Renz). This task addresses context-sensitive spatial reasoning beyond maintaining a locally consistent database. We expect to make progress on this long avoided challenge by considering the spatial context derived from the integration of place knowledge and maps.
  1. User Interaction (Melbourne: led by Martin Tomko). This task addresses the user interaction with a place graph, enabling users to query or modify stored data by developing methods answering user queries taking into account the context of the querying user.

   

  Selection Criteria

  * Masters or Honours Degree in Computer Science, Geodesy/Geomatics/Geoinformatics, or another relevant discipline;

  * A weighted average mark at least satisfying the entry requirements of the PhD programs at the respective universities;

  * Demonstrated ability to perform independent research (e.g., by a research component in the master degree);

  * Excellent written and verbal communication skills to technical and non-technical audiences (e.g., demonstrated in the written application and interview);

  * Software development skills;

  * Ability to work in (at least one of) spatial data handling and analysis, database systems, machine learning, natural language understanding, and artificial intelligence;

  * Ability to work co-operatively in a multi-disciplinary environment and team.

   

  Benefits

  Scholarships are for three years, with the expectation to complete a PhD in this time-frame. The universities have excellent environments and frameworks to support PhD research. Also, successful candidates will be provided a tuition fee waiver. Scholarships are sufficient to cover living costs in Melbourne or Canberra. The project also provides funds for conference travels commensurate with opportunity.

  How to apply

  Send your letter of application (addressing the selection criteria, and identifying the particular task of interest), a CV, and a transcript of your last degree per email to the project leader, Prof Stephan Winter (winter@unimelb.edu.au).

  The application deadline is 20 March 2017, for a start later in 2017. Selection is pending admission at the respective university and visa processes.

  Read more »