• Jak vytvořit prázdnou hostovanou feature službu na ArcGIS Online?

  V rámci červnové aktualizace ArcGIS Online přibyla nová funkce pro tvorbu hostované feature služby přímo v prostředí ArcGIS Online. Prázdnou hostovanou službu vytvoříme následujícími kroky:

  • Přihlásíme se do ArcGIS Online organizace a přepneme se na kartu ObsahMůj obsah.
  • Dále klikneme na možnost Vytvořit a z rozbalovacího menu vybereme možnost Vrstva prvků.

  • V následujícím dialogovém okně zůstaneme na kartě Ze šablony a zvolíme možnost Vytvořit vrstvu.
  • Vybereme si jakého typu bude nově vytvořená hostovaná feature služba (bod, linie, polygon). Rovněž je možné vytvořit hostovanou feature službu, která bude obsahovat více vrstev s různou geometrií – bod, linie, polygon.

  • Pokud budeme chtít vytvořit např. bodovou feature službu, klikneme na šablonu s názvem Points  – Vytvořit.
  • Pro změnu názvu vrstvy klikneme na výchozí název Point layer a přepíšeme jej, pokračujeme tlačítkem Další.
  • Nyní nastavíme rozsah hostované feature služby a opět pokračujeme přes tlačítko Další.
  • V posledním kroku vyplníme povinné položky jako jsou NadpisKlíčová slova a klikneme vše potvrdíme klepnutím na Hotovo.
  • Po vytvoření prázdné feature služby definujeme atributová pole, popř. domény. Postup přidání atributových polí a domén je popsán v jednom z předchozích článků.
  Read more »
 • Workshop Geografie hranic / hranice geografie - prodloužení termínů registrace
  Pořadatelé workshopu doktorandek a doktorandů Geografie hranic / hranice geografie prodloužili termín registrace příspěvků na konec Read more »
 • Sledujte nejdelší zatmění Měsíce v tomto století!
  V pátek 27. července večer proběhne nejdelší úplné zatmění Měsíce v tomto Read more »
 • Čerpejte inspiraci i o prázdninách

  Časopisy Esri nabízejí zajímavé uživatelské články, představují novinky na platformě ArcGIS a v neposlední řadě ukazují širokou škálu využití GIS napříč obory. Jako vždy jsme pro vás připravili výběr nejzajímavějších článků z posledních čísel ArcNews a ArcUser. Dočtete se tak o nových možnostech mapování povodní, efektivním sběru dat v terénu, propojení GIS a BIM, práci s časovými daty a mnohém dalším.

  Read more »
 • T-Mapy: 21. Setkání uživatelů
  Společnost T-MAPY, kolektivní člen CAGI, zve všechny zákazníky, obchodní partnery a přátele na v pořadí již jedenadvacáté Setkání uživatelů, produktů a služeb společnosti. Akce se koná ve dnech 1. a 2. října 2018 v Hotelu Jezerka v Ústupkách u Seče. Účastníky čeká seznámení s novinkami v technologiích a produktech společnosti a představení projektů, na Read more »
 • Na co jsou dobré šestiúhelníkové sítě

  Ve článcích, které se zabývaly spoluprací aplikací ArcGIS Pro a R, jste si mohli všimnout, že pro analýzu a vizualizaci byla použita šestiúhelníková síť místo klasické čtvercové. Tento článek vás seznámí s výhodami použití šestiúhelníkové sítě.

  Shlukování bodových reprezentací výskytu sledovaného jevu (kriminality, hodnot z měřicích stanic apod.) do pravidelných mřížek je běžně rozšířený postup. Provádí se především pro snížení problémů při výpočtech a analýzách s nepravidelně distribuovanými daty, pro zlepšení vizualizace nebo při mapování (interpolaci) určitého fenoménu měřeného bodově do podoby pravidelné sítě, aby vznikla spojitá data. Pravidelná síť se také lépe porovnává s dalšími daty sdruženými v síti o stejné velikosti.

  Pravidelné sítě se mohou skládat z rovnoramenných trojúhelníků, čtverců nebo šestiúhelníků. Tyto tři geometrické tvary (z množiny prostých geometrických tvarů pouze tyto tři) totiž dokážou vytvořit pravidelnou, rovnoměrně dělenou, opakující se mřížku bez mezer či překryvů.

  Vlastnosti šestiúhelníkové mřížky

  V rámci analýz v GIS a při tematickém mapování se nejčastěji setkáváme s pravidelnou čtvercovou síti. Pojďme se podívat na vlastnosti šestiúhelníkové mřížky, které ji od ní odlišují a díky kterým je výhodnější ji v některých případech použít.

  Nižší poměr obvodu a plochy

  Šestiúhelníky při vzorkování nezpůsobují tak vysoké zkreslení. Šestiúhelník má totiž nižší poměr mezi obvodem a plochou. Z geometrických obrazců má nejnižší poměr kruh, ze kterého ale samozřejmě není možné udělat pravidelnou mřížku. Šestiúhelník je mu z těchto tří tvarů nejbližší.

  Bližší hranice

  Pokud porovnáme polygony se stejnou plochou, pak čím víc se tvar polygonů blíží kruhu, tím jsou body na jeho obvodu blíže centroidu. Vzorkování pomocí šestiúhelníků je tudíž kompaktnější a body uvnitř šestiúhelníku jsou obecně blíž středu než v ostatních typech buněk.

  Vhodnější pro spojitá data

  Díky této kompaktnosti je lepší použít spíš šestiúhelníky než čtverce – například pokud u dat předpokládáme spojitost či pokud reprezentují fenomén pohybu.

  Víc možností při zachycení tvaru

  Šestiúhelníky spolu nesousedí pouze v pravých úhlech, ale v násobcích 60 °. Mřížka proto lépe (přesněji) zachycuje křivky ve zpracovávaných datech.

  Kartografické zkreslení

  Pokud analyzujeme data na rozsáhlém území, kde se již projevuje zkreslení dané kartografickým zobrazením, šestiúhelníková síť je jím ovlivněná méně než čtvercová.

  Organický vzhled

  Rovné hrany v pravidelné čtvercové síti mohou svádět k pozorování dat v přímých, rovnoběžných liniích, což může potlačit viditelnost vzorů v datech. Šestiúhelníková síť tuto až příliš umělou pravidelnost narušuje, a tak je v datech snazší nacházet vzory, které mají nepravidelný tvar.

  Výpočet sousedů

  Výpočet sousedních oblastí šestiúhelníků je přímočařejší. Se sousedními buňkami je od sebe vždy dělí stejně velká hrana. Vzdálenost centroidů sousedních buněk je také stále stejná. U čtvercové sítě to platí pouze pro čtyři sousední buňky vzdálené o N (kde N je délka hrany čtverce). Pro buňky sousedící přes vrchol, diagonálně, je vzdálenost rovna N√2.

  Více sousedů při analýze

  Vzhledem k tomu, že vzdálenost k centroidům všech šesti sousedních buněk je stejná, při hledání sousední buňky pomocí zadaného pásma nebo při použití nástrojů Optimized Hot Spot Analysis, Optimized Outlier Analysis nebo Create Space Time Cube By Aggregating Points bude na vstupu výpočtu více sousedních prvků než u sítě čtvercové.

  Read more »
 • Seminář: Analýza dat napříč platformou ArcGIS
    6. listopadu 2018, tedy den před konferencí GIS Esri v ČR, proběhne v Kongesovém centru Praha předkonferenční seminář na téma Analýza dat napříč platformou ArcGIS. Seminář je určen pro všechny uživatele ArcGIS Desktop, kteří se zajímají o aktuální vývoj možností GIS analýzy. Cílem semináře je podat přehled analytických možností jednotlivých komponent Read more »
 • Letní škola Prameny spojují
    Tým vědců z Technické univerzity v Liberci, České zemědelské univerzity a Technische universität Dresden zkoumá už třetím rokem prameny v oblasti česko-saské hranice v Jizerských a Lužických horách. Pro studenty středních škol se zájmem o přírodu pořádají Letní školu a právě obsazují poslední volná místa. Co bude na programu Letní školy? Přímo v Read more »
 • Konference Esri na YouTube

  Největší světové setkání GIS komunity v San Diegu je v plném proudu. Podívejte se na videa z hlavní sekce uživatelské konference Esri, poslechněte si inspirativní řečníky a seznamte se s technologickými novinkami. Všechna videa naleznete na YouTube kanálu Esri Events.

  Read more »
 • Práce s atributovou tabulkou v ArcGIS Online

  Při červnové aktualizaci ArcGIS Online došlo k vylepšení správy atributů. Nově můžeme měnit alternativní jméno (alias) jednotlivých polí a spravovat domény přímo v prostředí ArcGIS Online. V následujícím článku si ukážeme, jaké jsou možnosti správy atributové tabulky.

  Prohlížet jednotlivé záznamy a pole atributové tabulky pro vybrané vrstvy je možné v Podrobnostech vrstvy na záložce Data. V pravé horní části zde nalezneme dvě tlačítka pro přepínání pohledu mezi zobrazením záznamů atributové tabulky (tlačítko Tabulka) a zobrazením pro správu polí (tlačítko Pole).

  Při zobrazení Tabulky vidíme ve spodní části jednotlivé záznamy atributové tabulky a můžeme je zde editovat. Pomocí rozbalovací nabídky v pravém horním rohu tabulky pak můžeme Přidat nový sloupec, Připojit data k vrstvě, Zobrazit/Skrýt sloupce nebo Zrušit výběr.

  Při zobrazení Polí je pak možné prohlížet vlastnosti polí atributové tabulky, případně upravovat některé vlastnosti a hodnoty. Jednotlivá pole můžeme filtrovat podle datového typu a vyhledávat v nich. Přidat nové pole můžeme pomocí tlačítka Přidat v levé horní části.

  Pokud na pole klikneme, zobrazí se jeho podrobnosti. Zde můžeme editovat alternativní název pole (Alias). Další velmi užitečnou novinkou je možnost editovat seznam hodnot, které lze do daného pole zadat – tzv. domény. Položky, které lze editovat, jsou označeny ikonou tužky s tlačítkem Editovat.

  Po stisknutí tlačítka Editovat v řádku Seznam hodnot (doména) se zobrazí okno pro editaci domén. V tomto okně je možné přidat novou doménu tlačítkem Přidat, změnit doménu tak, že přepíšeme její hodnoty, případně je možné hodnotu domény odstranit červenou ikonou koše. Vedle každé hodnoty domény je v závorce také uveden počet záznamů, kterým je daná hodnota přiřazena. Všechny změny následně uložíme tlačítkem Uložit v pravé spodní části okna. 

   

  Read more »
 • ArcRevue 3/2018

  Nové číslo časopisu ArcRevue je k dispozici ke stažení ve formátu PDF. Naleznete v něm například články o sledování polohy vozidel Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, Informačním systému provozní dokumentace vedení ve společnosti ČEPS, a.s., ArcGIS GeoEvent Serveru, který je specializovaný na práci s daty v reálném čase, nebo třeba o nadstavbě ArcGIS Utility Network Management.

  PDF verzi časopisu si můžete stáhnout na tomto odkazu. Předchozí čísla naleznete v archivu ArcRevue.

   

  Read more »
 • Přímý přenos z konference Esri od 17.30

  Největší GIS konference na světě začíná již dnes v 17.30 středoevropského času. Hlavní sekci prvního dne můžete zhlédnout prostřednictvím živého přenosu Facebooku.

  Read more »
 • Registrace na INSPIRE Conference 2018 byla spuštěna
  V belgických Anverpách se ve dnech 18. až 21. září 2018 uskuteční letošní ročník INSPIRE konference. Návštěvníci se mohou těšit na 250 prezentací a workshopů. Registrace je stále otevřená. Detailní program naleznete na webových stránkách Read more »
 • Atlas Obscura
  Už vás nebaví dovolená u moře? Už máte dost notoricky známých památek přeplněných turisty? Podívejte se na mapu nevšedních míst Atlas Obscura, třeba zde najdete ispiraci pro váš příští Read more »
 • 2 Immersive Technologies/Learning Post Doc Opportunities

  ChoroPhronesis, in collaboration with other groups such as Teaching and Learning with Technology, the Stuckeman Center for Design Computing, the Pulse of the Earth Lab (and others), at The Pennsylvania State University, are delighted to announce the opening of two postdoctoral research positions. The postdocs will be working in vibrant transdiciplinary teams that are addressing a range of topics that see transformative changes due to the potentially paradigm shifting nature of immersive technologies. Example topics include:

  ·         Empirically validating immersive learning across the academic spectrum;

  ·         Immersive decision-making for environmental decision making;

  ·         Connecting immersive experiences to environmental and ecological modeling;

  ·         Immersive storytelling;

  ·         3D modeling and design;

  ·         Foundations of immersive technologies.

  The postdocs will be coordinated through ChoroPhronesis (founded by Dr. Alexander Klippel) but will work across projects at The Pennsylvania State University and could have their primary home in units such as the Stuckeman Center for Design Computing or Teaching and Learning with Technology. Ongoing projects include but are not limited to:

  ·         The Science of Being There – Immersive Virtual Field Trips for Geospatial Sciences;

  ·         Visualizing Forest Futures;

  ·         The Rio Studio – Visualization and access to informal settlements through immersive experiences;

  ·         Transforming Education through Immersive Technologies;

  ·         Immersive Storytelling for General Education Across the Academic Spectrum;

  ·         Digital Innovation through Immersive Technologies: Establishing New Paradigms for Environmental Decision Support.

  More information about these projects can be accessed through: http://sites.psu.edu/chorophronesis/projects/. Candidates for the postdoc positions can have a range of qualifications and can come from a number of different backgrounds such as computer science, engineering, giscience, landscape architecture/architecture, education, or psychology. Any subset of the list below is possible but a strong focus is placed on technical skills as well as experience in quantitative approaches to the evaluation of technologies. Desirable skills include:

  ·         Experience in learning assessment;

  ·         Experience in the design of experimental evaluations of (immersive) learning;

  ·         3D modeling and visualization skills;

  ·         Strong programming and code management skills;

  ·         Immersive application development experience;

  ·         C# programming skills and/or Unity3D development experience;

  ·         Communication skills for interacting with academics, instructional designers and others across the academic spectrum;

  ·         Scientific publishing skills proven by a strong academic publishing record.

  The initial appointment is intended for 12 months with possibility of renewal. Please have your information uploaded by July 31, 2018.  The start date is envisioned for the Fall 2018 and can be as early as September 1st 2018. Salary is commensurate with experience and qualifications. The positions are full-time, benefits-eligible academic professional on a 12-month service basis. Eligibility for benefits are contingent on your citizenship or work authorization. Application procedure: The following documents are required for the application: Cover letter (no more than 2 pages), CV/Resume, link to a portfolio of projects/experiences (if applicable), up to three scientific publications. For questions about the positions please contact Dr. Klippel at klippel@psu.edu. Applicants should provide evidence, either woven through their application materials or as a separate diversity statement, of a commitment to fostering diversity, equity, inclusive excellence, and belonging and of engagement which creates an inclusive environment in their department/workplace.  Apply online at https://psu.jobs/job/80255

  To review the Annual Security Report which contains information about crime statistics and other safety and security matters and policies, please go to https://police.psu.edu/annual-security-reports, which will also explain how to request a paper copy of the Annual Security Report.

  Penn State is an equal opportunity, affirmative action employer, and is committed to providing employment opportunities to all qualified applicants without regard to race, color, religion, age, sex, sexual orientation, gender identity, national origin, disability or protected veteran status.

  -- 
  ​​​​​********
  Dr. rer. nat. Alexander Klippel, Professor
  Gosnell Senior Faculty Scholar
  Department of Geography
  Affiliate: Information Sciences and Technology
  Associate: Institute for Cyber Science
  Founder:  ChoroPhronesis - Applied Spatial Intelligence
  klippel@psu.edu
  sites.psu.edu/chorophronesis
  General Chair Spatial Cognition 2018: http://sites.psu.edu/sc2018/
  Read more »
 • Geospatial Data Scientist

  Application Deadline July 10th

  https://jobs.uic.edu/job-board/job-details?jobID=98073

  Read more »
 • Zeměměřický úřad hledá kontrolora dat ZABAGED
    Zeměměřický dat hledá do Opavy pracovníka na místo kontrolora dat ZABAGED. Náplní práce je obsahová kontrola dat zpracovávaného území, zejména s ohledem na jejich aktuálnost, věcnou správnost a topologii, podpořená terénním šetřením a kontrola geometrického zpřesňování objektů ZABAGED® na podkladě dat leteckého měřického snímkování a leteckého Read more »
 • Spuštěna registrace na Setkání uživatelů Gepro
    Již nyní je možné se registrovat na 24. Setkání uživatelů produktů a služeb společností GEPRO a ATLAS. Letošní Setkání proběhne ve dnech 24. a 25. října 2018 (Hotel Olšanka, Táboritská 23/1000, Praha 3). Témata akce: Geoinformační strategie ČR Katastr nemovitostí Komplexní pozemkové úpravy Územní plánování Životní prostředí GIS pro města a Read more »
 • Novinky na ArcGIS Online (červen 2018)

  Připravili jsme pro vás přehled těch nejzajímavějších novinek, které se objevily v červnové aktualizaci ArcGIS Online. Kompletní přehled všech nových funkcí pak naleznete na stránkách Esri: What's new in ArcGIS Online.

  Vizualizace „Vztah“ a „Vztah a velikost“

  V prostředí aplikace Mapový prohlížeč (Map Viewer) můžeme použít metodu vizualizace kartogramu se dvěma veličinami. V případě metody Vztah vybíráme barevnou stupnici pro každou veličinu a výsledná barva areálu je jejich vzájemným prolnutím. Při metodě Vztah a velikost jsou navíc místo barevných areálů použity barevné kruhové značky, které mění velikost v závislosti na třetím atributu (například na počtu obyvatel v oblasti).

  Optimalizace výkonu

  Díky použití technologie protocol buffers se zmenšila velikost přenášených dat z ArcGIS Online a zvýšila se maximální velikost souboru při nahrávání na ArcGIS Online.

  Prohlížeč scén (3D)

  V předchozí verzi získal Prohlížeč scén možnost zapnout vykreslení hran. V této verzi přibyl styl napodobující kresbu rukou a možnosti zvolit sílubarvu hran.

  Novou možností je upravit barvu a průhlednost povrchu. Změnit lze také barvu pozadí, přičemž zvolená barva nahradí oblohu a hvězdy. Takto upravená scéna pak lépe zapadne například do stylu webových stránek uživatele. 

  Úprava úvodní obrazovky

  Výrazně se změnil i vzhled stránky pro správu organizace. Na jednom místě jsou nyní k dispozici informace o uživatelích, dostupných licencích, spotřebě kreditů a dalších důležitých statistikách.

  Novinkou je i možnost verifikovat organizaci – na základě žádosti administrátora tak proběhne ověření, že stránka organizace patří skutečně společnosti, jejíž název nese, a vybrané položky bude díky tomu možné označovat jako Autoritativní.

  Oblasti pro offline použití v aplikacích

  Pro aplikace založené na ArcGIS Runtime a pro aplikaci Collector for ArcGIS (betaverzi označenou „Aurora Project“) je možné definovat oblasti (Map Area), které půjdou snadno stáhnout pro offline použití.

  Editor stylu vektorových dlaždic

  Jednou z výhod vektorových dlaždic (vedle menšího objemu dat, snadné rotace a ostřejšího vykreslování) je možnost jejich stylování. A právě s úpravou stylů pomůže aplikace ArcGIS Vector Tile Style Editor. Lze ji ovládat dvěma způsoby: ve zjednodušeném rozhraní stačí změnit několik základních barev a stylů písma a mapa se našim volbám přizpůsobí. Rozšířené rozhraní pak umožňuje pro každou kategorii prvků nastavit všechny parametry zvlášť.

  Read more »
 • Chcete zažít konferenci Esri?

  Největší GIS konference na světě začíná již v pondělí 9. července. Letos poprvé si hlavní sekci prvního dne můžete užít prostřednictvím živéhopřenosu na Facebooku. Vše vypukne v 17.30 středoevropského času a více informací zjistíte sledováním události Esri UC na Facebooku.

  Přehled letošních řečníků a další zajímavé informace o programu naleznete na přímo stránkách konference.

  Read more »
 • Analýza dat pomocí R a ArcGIS Pro - 2. část

  V předchozím díle Analýza dat pomocí R a ArcGIS Pro - 1. část jsme v R provedli analýzu a nyní vytvoříme korelační matici, s jejíž pomocí zhodnotíme výsledky.

  Pokusíme se zjistit, které jevy mohou ovlivnit míru kriminality. Použijeme pro to atributy, které jsme vytvořili při obohacování dat. Pro tuto analýzu využijeme nástroje pro exploratory data analysis.

  Tvorba korelační matice pro výpočet vztahu mezi atributy

  Prvním důležitým krokem pro porozumění vlivu jevů na míru kriminality je modelování vztahu mezi mírou kriminality a vybranými proměnnými. Nástroje pro exploratory data analysis obsažené v R nám umožní identifikovat nejpravděpodobnější statisticky relevantní prediktory pro případné další modely. Použijeme nástroj correlation matrix, který nám poskytne znázornění síly vztahu mezi hodnotou vybraného atributu a mírou kriminality.

  • Otevřeme náš projekt v ArcGIS Pro a zároveň otevřeme RStudio.
  • Pomocí funkce arc.open() otevřeme třídu prvků San_Francisco_Crime_Rates v geodatabázi projektu ArcGIS Pro:

  rate_df <- arc.open('C:/<cesta>/Analýza kriminality.gdb/San_Francisco_Crime_Rates')

  • Příkazem arc.select() vybereme atributy z objektu rate_df, se kterými budeme dále pracovat, a uložíme je do objektu rate_select_df. Následně tento objekt převedeme na objekt typu spatial data frame pomocí funkce arc.data2sp(<vstupní proměnná pro převod>), se kterým můžeme v R pracovat.

  rate_select_df <- arc.select(rate_df, fields = c("OBJECTID", "Crime_Counts", "Population", "Med_HomeIncome", "Renter_Count", "Med_HomeValue", "Grocery", "Restaurant", "Pct_Forest", "EB_Rate"))

  rate_spdf <- arc.data2sp(rate_select_df)

  Pro vylepšení zobrazení výsledné korelační matice načteme několik knihoven a několik vlastních funkcí. Z vlastních funkcí to budou:

  Get upper triangle of the correlation matrix

  Vrátí horní trojúhelníkový tvar korelační matice.

  get_upper_tri <- function(cormat) {
       cormat[lower.tri(cormat)] <- NA
       return(cormat)
  }

  Reorder correlation coefficients

  Změní pořadí prvků v korelační matici podle síly závislosti korelačního koeficientu.

  reorder_cormat <- function(cormat) {
       dd <- as.dist((1-cormat) / 2)
       hc <- hclust(dd)
       cormat <- cormat [hc$order, hc$order]
  }

  Kód těchto funkcí vložíme do konzole R, a tím je přidáme do našeho projektu. Dále nainstalujeme a přidáme do projektu několik knihoven (pokud již jsou nainstalovány, stačí použít tu část kódu, která knihovny přidá – funkce library).

  install.packages("reshape2")
  install.packages("ggplot2")
  install.packages("ggmap")
  library (reshape2)
  library (ggplot2)
  library (ggmap)

  Nejprve vytvoříme proměnnou corr_sub, které přiřadíme slot data (tabulku data z objektu typu spatial data frame) a vybereme pouze atributy, které zadáme pomocí vektoru vytvořeného funkcí c().

  corr_sub <- rate_spdf@data [ c ("Grocery", "Restaurant", "Pct_Forest", "Med_HomeIncome", "Renter_Count", "Med_HomeValue", "EB_Rate")]

  Vypočteme korelační matici, zaokrouhlíme její hodnoty na dvě desetinná místa a výsledek uložíme do proměnné cormax.

  cormax <- round (cor(corr_sub), 2)

  Pro lepší čitelnost provedeme seřazení funkcí Reorder correlation coefficients a výsledek přiřadíme do proměnné cormax <- reorder_cormat (cormax).

  Korelační matici převedeme na horní trojúhelníkový tvar upper_tri <- get_upper_tri (cormax) a následně ji pomocí funkce melt převedeme na řádkovou kombinaci prvků matice, a tak lépe uvidíme jednotlivé vztahy mezi atributy.

  melted_cormax <- melt (upper_tri, na.rm = TRUE)

  Níže uvedeným blokem kódu provedeme vykreslení

  ggheatmap <- ggplot (melted_cormax, aes (Var2, Var1, fill = value)) +
       geom_tile(color = "white") +
       scale_fill_gradient2 (low = "blue", high = "red", mid = "white", midpoint = 0, limit = c(-1,1), space = "Lab", name = "Pearsonova\nKorelace") +
       theme_minimal() + # minimal theme
       theme (axis.text.x = element_text(angle = 45, vjust = 1, size = 12, hjust = 1)) +
       coord_fixed()
  print (ggheatmap)

  Dále přidáme do grafu popisky a upravíme jeho celkový vzhled.

  ggheatmap +
       geom_text (aes (Var2, Var1, label = value), color = "black", size = 4) +
       theme (
            axis.title.x = element_blank(),
            axis.title.y = element_blank(),
            panel.grid.major = element_blank(),
            panel.border = element_blank(),
            axis.ticks = element_blank(),
            legend.justification = c (1, 0),
            legend.position = c (0.6, 0.7),
            legend.direction = "horizontal") +
       guides (fill = guide_colorbar (barwidth = 7, barheight = 1, title.position = "top", title.hjust = 0.5))

  Korelační matice

  Korelační matice nám na základě závislosti jednotlivých parametrů umožní identifikovat atributy, které výrazně ovlivňují kriminalitu v daném místě a na které by se tak bezpečnostní analytici při plánování prediktivních modelů měli zaměřit.

  Nabývá-li prediktor kladných hodnot, znamená to přímou úměru růstu (či poklesu) mezi těmito dvěma hodnotami. Čím je hodnota vyšší, tím je síla závislosti vyšší. Záporné hodnoty značí nepřímou úměru vazby parametrů.

  Zhodnotíme-li náš výsledek, hodnoty odpovídající parametru EB_Rate (tedy vlastní míře kriminality) nemají nijak silnou závislost na ostatních parametrech, naopak je zde možné nalézt možnou mulikolinearitu parametrů Grocery a Restaurant. Mají totiž vůči sobě silnou závislost, což může mít vliv na přesnost celého modelu.

  Závěrečné shrnutí

  Na základě výsledků z korelační matice vyplývá, že by nás pro vyhledání závislých proměnných při predikci míry kriminality čekalo ještě mnoho práce při volbě správných atributů. Nejsilnějším ukazatelem hovořícím o vlivu na kriminalitu je parametr Med_HomeValue, což je medián hodnoty domu. Můžeme tedy říci, že se zvyšujícími se hodnotami domů existuje pravděpodobnost, že v daném okolí bude nižší kriminalita.

  Nalézt správnou odpověď však nebylo cílem této ukázky. V rámci tohoto seriálu jste měli možnost se seznámit s instalací R, jeho propojením s platformou ArcGIS a se základními analytickými výpočty v obou prostředích. Snad vám tedy poslouží jako odrazový můstek pro další objevování možností v oblasti analýzy geodat.

  Modelování je velmi složitá disciplína a zahrnuje mnoho různých technik. Více informací můžete nalézt například na stránkách https://www.r-bloggers.com/exploratory-data-analysis-useful-r-functions-for-exploring-a-data-frame.

  Read more »
 • ArcGIS Pro 2.2

  Na stránkách My Esri je ke stažení nová verze ArcGIS Pro, a my proto přinášíme přehled těch nejzajímavějších novinek.

  Snazší ovládání

  ArcGIS Pro 2.2 obsahuje mnoho drobných vylepšení pro pohodlnější ovládání. Do panelu Obsah můžeme nyní přetahovat soubory přímo z Průzkumníku Windows (využitelné například pro soubory SHP, LYR, obrázky nebo tabulky). Pro urychlení práce se složitými mapovými kompozicemi je k dispozici tlačítko pro pozastavení vykreslování. Kliknutím pravého tlačítka v mapovém okně můžeme kopírovat souřadnice a převádět jejich jednotky. Záložka Nastavení symbolůupravený vzhled a jednotlivé vlastnosti symbolů jsou na ní lépe rozčleněny. Tlačítko Download map umožňuje stáhnout si online data (např. podkladovou mapu) a pracovat na projektu i bez internetového připojení.

  Dávkový geoprocessing

  Geoprocessingové nástroje je možné spustit s několika různými vstupy nebo s několika odlišnými hodnotami vybraného parametru.

  Nástroj Slice

  Nástroj Slice patří mezi nástroje pro rychlou vizualizaci a slouží k „seříznutí“ stěn 3D objektu, aby byl vidět vnitřek, případně objekty za ním skryté.

  Grafy

  K dispozici je nový formát grafu Datové hodiny, který zobrazuje data jako kruhové segmenty. Sloupcové grafy mají nyní více formátů zobrazení, je možné je otáčet o 90°, k jednotlivým hodnotám je možné přiřazovat i popisky a do grafů je také možné zanést čáru znázorňující např. mezní hodnotu.

  Vrstva streamovaných dat (Stream layer)

  Stream layer je nový typ vrstvy, která jako zdroj využívá Stream službu poskytující data v reálném čase. Umožňuje některé operace charakteristické pro rychle se měnící data, jako je například zobrazení aktuálních dat a jejich vizuální odlišení od předchozích hodnot (či pozic) senzoru.

  Podpora formátu Revit

  Revit je software společnosti Autodesk pro Informační modely budov (BIM). Modely z tohoto programu se nyní dají snadno načíst do scén v ArcGIS Pro a georeferencovat pomocí standardních nástrojů.

  Full-motion video

  Nástroje pro full-motion video, které jsou k dispozici v nadstavbě Image Analyst, dokážou zapojit videa z letadel či UAV do sběru dat. V mapovém okně se zobrazuje pozice letadla a oblast, kterou kamera v daném okamžiku zabírá. Okno videa i okno s mapou jsou propojeny, a tak je možné přímo ve videu zakreslovat nové prvky, které se ihned zobrazují i v mapě.

  Kde stáhnout ArcGIS Pro 2.2 a kde se dozvědět víc?

  ArcGIS Pro 2.2 naleznete na stránce my.esri.com na záložce Moje organizace – Stahování. Podrobný přehled všech novinek si můžete přečíst na stránkách Esri: http://pro.arcgis.com/en/pro-app/get-started/whats-new-in-arcgis-pro.htm

  Read more »
 • Letní geografická škola v Brně

  Tradičně týden před nástupem do školy před zahájením nového školního roku 2018/2019 se v termínu od 21. do 23. srpna 2018 uskuteční Letní geografická škola v Brně (24h kurz – akreditace MŠMT ČR dne 5. 6. 2018, č.j. MSMT-7116/2018-1-344) zaměřena na změny v geografii a v geografickém vzdělávání.

   

  Více podrobnosti (i přihláška) je na webu: http://herber.kvalitne.cz/lgs.htm 

  Zaměření Letní geografické školy:

  1. Odborné přednášky
  2. Cestopisná přednáška
  3. Terénní výuka – celodenní exkurze
  4. Geografické dílny
  5. Kulatý stůl o proměnách geografického vzdělávání

  Účastnický poplatek:         825,- Kč (prostřednictvím Obchodního centra MU)  https://is.muni.cz/obchod/baleni/117654

  Poplatek zahrnuje organizační náklady, studijní materiály, dopravu na celodenní terénní výuce, drobné občerstvení.

  Read more »
 • Pravý čas přihlásit svůj příspěvek

  Uzávěrka přednášekMáte zajímavé téma nebo projekt z oblasti GIS? Přijďte ho prezentovat na Konferenci GIS Esri v ČR. Termín pro přihlášení přednášky je již 30. června.

  Všechny důležité informace o přednáškách a dalších možnostech prezentace naleznete na webových stránkách akce.

  Read more »
 • Kontrolor dat ZABAGED

  Zeměměřický úřad
  Praskova 11, 746 55, Opava
  Tel: +420 553 698 242
  Mob: +420 730 543 442

  Jan.Valchar@cuzk.cz

  Read more »
 • Region v rozvoji společnosti

  9. ročník mezinárodní konference Region v rozvoji společnosti se uskuteční 18. a 19. října 2018

  Mendelova univerzita v Brně – Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií Vás srdečně zve na 9. ročník mezinárodní vědecké konference “Region v rozvoji společnosti”. Konference je zaměřena na sdílení poznatků z ekonomické, sociální, demografické, geografické a environmentální dimenze regionálního rozvoje a mezinárodních studií.

  Konference se uskuteční ve dnech 18. a 19. října 2018 na půdě Fakulty regionálního rozvoje a mezinárodních studií Mendelovy univerzity v Brně v roce 10. výročí jejího založení.

  Hlavní témata konference

  • agrobyznys
  • ekonomický pilíř v regionálním rozvoji
  • environmentální pilíř v regionálním rozvoji
  • rozvoj venkova
  • sociální pilíř v regionálním rozvoji
  • cestovní ruch v regionálním rozvoji
  • bezpečnost

  Důležité termíny

  • Registrace na konferenci a vložení abstraktu do 30. června 2018
  • Zaplacení vložného na konferenci za zvýhodněnou cenu do 30. června 2018.
  • Zaplacení vložného na konferenci za standardní cenu do 31. srpna 2018.
  • Zaslání příspěvku do 31. srpna 2018 přes webovou aplikaci www.respo.frrms.mendelu.cz
  • Pozn.: Všechny akceptované příspěvky budou navrženy k uveřejnění v Conference Proceedings Citation Index přístupném na Web of Knowledge.

  Více info na webu konference: www.respo.frrms.mendelu.cz

  Read more »
 • Rozmístění služeb v Česku

  Nakladatelství En Face vydalo koncem května knihu “Rozmístění služeb v Česku”, kterou zpracoval autorský kolektiv pod vedením Jana Ženky a Ondřeje Slacha. Kniha je určena především pro studenty bakalářského a magisterského studia (ekonomické) geografie. V první části autoři charakterizují a mapují rozmístění podnikatelských služeb na mikroregionální úrovni. Zvláštní pozornost je věnována službám vázaným na cestovní ruch, kreativním odvětvím a znalostně náročným obchodních službám. Druhá část je věnována analýze rozmístění maloobchodu a kreativních služeb ve velkých městech – obsahuje případové studie Ostravy, Brna a Prahy.  Kniha je ke stažení zde: https://www.researchgate.net/publication/325429539_Rozmisteni_sluzeb_v_Cesku

  Read more »
 • Global Biodiversity Conservation Conference

  32073953_1845010788884729_7775083290544832512_o

  Mezinárodní konference o ochraně biodiversity (Global Biodiversity Conservation Conference), se bude konat 25.-26.9.2018 v Praze na půdě České zemědělské univerzity. Jedná se o unikátní setkání domácích i zahraničních odborníků z akademické sféry, neziskových organizacích, státní sféry, soukromého sektoru a široké veřejnosti. Registraci je možné provést na webu: http://www.gbcc-conference.org/cs/registrace/. Další informace naleznete na facebookových stránkách: https://www.facebook.com/GlobalBiodiversityConservationConference/; případně odkaz na událost: https://www.facebook.com/events/2158085341092256/.

  Read more »
 • Professional Assistant Professor, Geographic Information Science, Texas A&M University, Corpus Christi

  Texas A&M University-Corpus Christi, College of Science & Engineering, Geographic Information Science Program, is seeking applications for a Professional Assistant Professor of Geographic Information Science position. The appointment will begin fall 2018. The successful candidate will be expected to teach Plane Spatial Measurement, Cadastral Systems in Texas and the US, History of the Settlement of Texas Lands, Legal Aspects of Surveying, and Survey Digital Drafting. Additional duties include undergraduate mentoring, recruitment, and outreach for the program.

  The College of Science & Engineering Geographic Information Science undergraduate degree program is accredited by ABET, Inc. The undergraduate and graduate programs are taught face-to-face and online.  Applicants can go to http://www.gisc.tamucc.edu for more information on the Program, College and theUniversity.

  Required Qualifications:

  • Doctoral degree in a Geospatial Science or in a related field
  • Licensed State Land Surveyor
  • Professional experience in Land Surveying, Geographic Information Systems (GIS), and have a strong commitment to teaching excellence.
  • Ability to teach online

  Preferred Qualifications:

  • Prior experience in teaching geospatial science related courses
  • Experience in teaching at the professional level topics including geospatial surveying techniques, geodetic science, land boundary retracement, geospatial computations and adjustment, design and analysis of surveying data

  TO APPLY: http://hr.tamucc.edu/Job_Opportunities/index.html

  To be considered for the position, all required documentation must be uploaded. 

  A completed application will include:

  1. A letter of interest addressing qualifications listed,
   2. A statement of teaching philosophy,
   3. A curriculum vitae, including research/publication record,
   4. Indicators of teachingactivity/effectivenessor potential, and
   5. A list of three references

  Review of applications will begin immediately. The posting will remain open until a finalist has been selected.

  For more information, please contact:
  Professor Gary Jeffress, Ph.D., Search Committee Chairperson
  Director, Conrad Blucher Institute for Surveying & Science
  College of Science & Engineering
  Texas A&M University-Corpus Christi
  6300 Ocean Drive Unit # 5868
  Corpus Christi, Texas 78412-5808

  Email: gary.jeffress@tamucc.edu
  Website: http://gisc.tamucc.edu

  All positions are security-sensitive. Applicants are subject to a criminal history investigation, and employment is contingent upon the institution’s verification of credentials and/or other information required by the institution’s procedures, including the completion of the criminal history check.

  Equal Opportunity/Affirmative Action/Veterans/Disability Employer committed to diversity.

  To apply, visit https://tamus.wd1.myworkdayjobs.com/en-US/TAMUCC_External/job/Corpus-Christi-TAMUCC/Professional-Assistant-Professor–Geogra phic-Information-Science_R-006998

  ___________________

  Diana S. Sinton, Ph.D.

  Executive Director, UCGIS

  dianasinton@ucgis.org

  607.252.6851 (office)

  Read more »
 • Smart management odpadového hospodářství pro města a obce

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis sed cursus sapien, vitae fringilla sem. Duis convallis vel nunc at laoreet.

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis sed cursus sapien, vitae fringilla sem. Duis convallis vel nunc at laoreet.

  Big Heading

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis sed cursus sapien, vitae fringilla sem. Duis convallis vel nunc at laoreet.

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis sed cursus sapien, vitae fringilla sem. Duis convallis vel nunc at laoreet.

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis sed cursus sapien, vitae fringilla sem. Duis convallis vel nunc at laoreet.

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis sed cursus sapien, vitae fringilla sem. Duis convallis vel nunc at laoreet.

  .ffb-id-14l18lck{ text-align: center !important;}.ffb-id-14l18lck ,.ffb-id-14l18lck:before,.ffb-id-14l18lck:after,.ffb-id-14l18lck:hover,.ffb-id-14l18lck:focus,.ffb-id-14l18lck *,.ffb-id-14l18lck *:before,.ffb-id-14l18lck *:after,.ffb-id-14l18lck *:hover,.ffb-id-14l18lck *:focus{ text-align: center !important;}@media (min-width:992px) { .ffb-id-14l18lck{ text-align: left !important;}}@media (min-width:992px) { .ffb-id-14l18lck ,.ffb-id-14l18lck:before,.ffb-id-14l18lck:after,.ffb-id-14l18lck:hover,.ffb-id-14l18lck:focus,.ffb-id-14l18lck *,.ffb-id-14l18lck *:before,.ffb-id-14l18lck *:after,.ffb-id-14l18lck *:hover,.ffb-id-14l18lck *:focus{ text-align: left !important;}}ffb-id-“281fh183″{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}@media (min-width:768px) { ffb-id-“281fh183″{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}}@media (min-width:992px) { ffb-id-“281fh183″{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}}@media (min-width:1200px) { ffb-id-“281fh183″{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}}ffb-id-“281fh183″{ border-all: 1px solid rgba(128,128,128,0.4) !important;}ffb-id-“281fh183″{ box-shadow: 0px 3px 5px 0px rgba(0,0,0,0.18);}ffb-id-“281fh183″{ border-radius: !important;}{ border: 10px solid red !important;}ffb-id-“281fha23″ .ffb-button1-1.ffb-block-button-1-0.btn-base-brd-slide{ color:#ffffff;}ffb-id-“281fha23″ .ffb-button1-1.ffb-block-button-1-0.btn-base-brd-slide:hover{ color:#ffffff;}ffb-id-“281fha23″ .ffb-button1-1.ffb-block-button-1-0.btn-base-brd-slide{ border-color: transparent;}ffb-id-“281fha23″ .ffb-button1-1.ffb-block-button-1-0.btn-base-brd-slide:hover{ border-color: transparent;}ffb-id-“281fha23″ .ffb-button1-1.ffb-block-button-1-0.btn-base-brd-slide{ background-color:#ffa332;}ffb-id-“281fha23″ .ffb-button1-1.ffb-block-button-1-0.btn-base-brd-slide:hover{ background-color:#4c2791;}ffb-id-“281fha23″ .ffb-button1-1{ text-decoration: none !important;}ffb-id-“281fha23″ .ffb-button1-1:before,ffb-id-“281fha23″ .ffb-button1-1:after,ffb-id-“281fha23″ .ffb-button1-1:hover,ffb-id-“281fha23″ .ffb-button1-1:focus,ffb-id-“281fha23″ .ffb-button1-1 *,ffb-id-“281fha23″ .ffb-button1-1 *:before,ffb-id-“281fha23″ .ffb-button1-1 *:after,ffb-id-“281fha23″ .ffb-button1-1 *:hover,ffb-id-“281fha23″ .ffb-button1-1 *:focus{ text-decoration: none !important;}ffb-id-“281fha23″ .ffb-button1-1{ font-weight: 600 !important;}ffb-id-“281fha23″ .ffb-button1-1 ,ffb-id-“281fha23″ .ffb-button1-1:before,ffb-id-“281fha23″ .ffb-button1-1:after,ffb-id-“281fha23″ .ffb-button1-1:hover,ffb-id-“281fha23″ .ffb-button1-1:focus,ffb-id-“281fha23″ .ffb-button1-1 *,ffb-id-“281fha23″ .ffb-button1-1 *:before,ffb-id-“281fha23″ .ffb-button1-1 *:after,ffb-id-“281fha23″ .ffb-button1-1 *:hover,ffb-id-“281fha23″ .ffb-button1-1 *:focus{ font-weight: 600 !important;}@media (min-width:768px) { ffb-id-“281fha23″ .ffb-button1-1{ font-weight: 600 !important;}}@media (min-width:768px) { ffb-id-“281fha23″ .ffb-button1-1 ,ffb-id-“281fha23″ .ffb-button1-1:before,ffb-id-“281fha23″ .ffb-button1-1:after,ffb-id-“281fha23″ .ffb-button1-1:hover,ffb-id-“281fha23″ .ffb-button1-1:focus,ffb-id-“281fha23″ .ffb-button1-1 *,ffb-id-“281fha23″ .ffb-button1-1 *:before,ffb-id-“281fha23″ .ffb-button1-1 *:after,ffb-id-“281fha23″ .ffb-button1-1 *:hover,ffb-id-“281fha23″ .ffb-button1-1 *:focus{ font-weight: 600 !important;}}@media (min-width:992px) { ffb-id-“281fha23″ .ffb-button1-1{ font-weight: 600 !important;}}@media (min-width:992px) { ffb-id-“281fha23″ .ffb-button1-1 ,ffb-id-“281fha23″ .ffb-button1-1:before,ffb-id-“281fha23″ .ffb-button1-1:after,ffb-id-“281fha23″ .ffb-button1-1:hover,ffb-id-“281fha23″ .ffb-button1-1:focus,ffb-id-“281fha23″ .ffb-button1-1 *,ffb-id-“281fha23″ .ffb-button1-1 *:before,ffb-id-“281fha23″ .ffb-button1-1 *:after,ffb-id-“281fha23″ .ffb-button1-1 *:hover,ffb-id-“281fha23″ .ffb-button1-1 *:focus{ font-weight: 600 !important;}}@media (min-width:1200px) { ffb-id-“281fha23″ .ffb-button1-1{ font-weight: 600 !important;}}@media (min-width:1200px) { ffb-id-“281fha23″ .ffb-button1-1 ,ffb-id-“281fha23″ .ffb-button1-1:before,ffb-id-“281fha23″ .ffb-button1-1:after,ffb-id-“281fha23″ .ffb-button1-1:hover,ffb-id-“281fha23″ .ffb-button1-1:focus,ffb-id-“281fha23″ .ffb-button1-1 *,ffb-id-“281fha23″ .ffb-button1-1 *:before,ffb-id-“281fha23″ .ffb-button1-1 *:after,ffb-id-“281fha23″ .ffb-button1-1 *:hover,ffb-id-“281fha23″ .ffb-button1-1 *:focus{ font-weight: 600 !important;}}ffb-id-“27v0f5ci“{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}@media (min-width:768px) { ffb-id-“27v0f5ci“{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}}@media (min-width:992px) { ffb-id-“27v0f5ci“{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}}@media (min-width:1200px) { ffb-id-“27v0f5ci“{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}}ffb-id-“27v0f5ci“{ border-all: 1px solid rgba(128,128,128,0.4) !important;}ffb-id-“27v0f5ci“{ box-shadow: 0px 3px 5px 0px rgba(0,0,0,0.18);}ffb-id-“27v0f5ci“{ border-radius: !important;}{ border: 10px solid red !important;}ffb-id-“27v0f5cj“{ font-size: 20px !important;}ffb-id-“27v0f5cj“ ,ffb-id-“27v0f5cj“:before,ffb-id-“27v0f5cj“:after,ffb-id-“27v0f5cj“:hover,ffb-id-“27v0f5cj“:focus,ffb-id-“27v0f5cj“ *,ffb-id-“27v0f5cj“ *:before,ffb-id-“27v0f5cj“ *:after,ffb-id-“27v0f5cj“ *:hover,ffb-id-“27v0f5cj“ *:focus{ font-size: 20px !important;}ffb-id-“27uvn0p5″{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}@media (min-width:768px) { ffb-id-“27uvn0p5″{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}}@media (min-width:992px) { ffb-id-“27uvn0p5″{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}}@media (min-width:1200px) { ffb-id-“27uvn0p5″{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}}ffb-id-“27uvn0p5″{ border-all: 1px solid rgba(128,128,128,0.4) !important;}ffb-id-“27uvn0p5″{ box-shadow: 0px 3px 5px 0px rgba(0,0,0,0.18);}ffb-id-“27uvn0p5″{ border-radius: !important;}{ border: 10px solid red !important;}ffb-id-“27uvr0oo“{ font-size: 20px !important;}ffb-id-“27uvr0oo“ ,ffb-id-“27uvr0oo“:before,ffb-id-“27uvr0oo“:after,ffb-id-“27uvr0oo“:hover,ffb-id-“27uvr0oo“:focus,ffb-id-“27uvr0oo“ *,ffb-id-“27uvr0oo“ *:before,ffb-id-“27uvr0oo“ *:after,ffb-id-“27uvr0oo“ *:hover,ffb-id-“27uvr0oo“ *:focus{ font-size: 20px !important;}ffb-id-“27uvmoi1″{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}@media (min-width:768px) { ffb-id-“27uvmoi1″{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}}@media (min-width:992px) { ffb-id-“27uvmoi1″{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}}@media (min-width:1200px) { ffb-id-“27uvmoi1″{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}}ffb-id-“27uvmoi1″{ border-all: 1px solid rgba(128,128,128,0.4) !important;}ffb-id-“27uvmoi1″{ box-shadow: 0px 3px 5px 0px rgba(0,0,0,0.18);}ffb-id-“27uvmoi1″{ border-radius: !important;}{ border: 10px solid red !important;}ffb-id-“27uvptbl“{ font-size: 20px !important;}ffb-id-“27uvptbl“ ,ffb-id-“27uvptbl“:before,ffb-id-“27uvptbl“:after,ffb-id-“27uvptbl“:hover,ffb-id-“27uvptbl“:focus,ffb-id-“27uvptbl“ *,ffb-id-“27uvptbl“ *:before,ffb-id-“27uvptbl“ *:after,ffb-id-“27uvptbl“ *:hover,ffb-id-“27uvptbl“ *:focus{ font-size: 20px !important;}ffb-id-“27uvmfm4″{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}@media (min-width:768px) { ffb-id-“27uvmfm4″{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}}@media (min-width:992px) { ffb-id-“27uvmfm4″{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}}@media (min-width:1200px) { ffb-id-“27uvmfm4″{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}}ffb-id-“27uvmfm4″{ border-all: 1px solid rgba(128,128,128,0.4) !important;}ffb-id-“27uvmfm4″{ box-shadow: 0px 3px 5px 0px rgba(0,0,0,0.18);}ffb-id-“27uvmfm4″{ border-radius: !important;}{ border: 10px solid red !important;}ffb-id-“27v09lf9″{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}@media (min-width:768px) { ffb-id-“27v09lf9″{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}}@media (min-width:992px) { ffb-id-“27v09lf9″{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}}@media (min-width:1200px) { ffb-id-“27v09lf9″{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}}ffb-id-“27v09lf9″{ border-all: 1px solid rgba(128,128,128,0.4) !important;}ffb-id-“27v09lf9″{ box-shadow: 0px 3px 5px 0px rgba(0,0,0,0.18);}ffb-id-“27v09lf9″{ border-radius: !important;}{ border: 10px solid red !important;}ffb-id-“27v0aakp“{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}@media (min-width:768px) { ffb-id-“27v0aakp“{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}}@media (min-width:992px) { ffb-id-“27v0aakp“{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}}@media (min-width:1200px) { ffb-id-“27v0aakp“{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}}ffb-id-“27v0aakp“{ border-all: 1px solid rgba(128,128,128,0.4) !important;}ffb-id-“27v0aakp“{ box-shadow: 0px 3px 5px 0px rgba(0,0,0,0.18);}ffb-id-“27v0aakp“{ border-radius: !important;}{ border: 10px solid red !important;}ffb-id-“27uv7edr“{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}@media (min-width:768px) { ffb-id-“27uv7edr“{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}}@media (min-width:992px) { ffb-id-“27uv7edr“{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}}@media (min-width:1200px) { ffb-id-“27uv7edr“{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}}ffb-id-“27uv7edr“{ border-all: 1px solid rgba(128,128,128,0.4) !important;}ffb-id-“27uv7edr“{ box-shadow: 0px 3px 5px 0px rgba(0,0,0,0.18);}ffb-id-“27uv7edr“{ border-radius: !important;}{ border: 10px solid red !important;}ffb-id-“27uv7eds“{ font-size: 20px !important;}ffb-id-“27uv7eds“ ,ffb-id-“27uv7eds“:before,ffb-id-“27uv7eds“:after,ffb-id-“27uv7eds“:hover,ffb-id-“27uv7eds“:focus,ffb-id-“27uv7eds“ *,ffb-id-“27uv7eds“ *:before,ffb-id-“27uv7eds“ *:after,ffb-id-“27uv7eds“ *:hover,ffb-id-“27uv7eds“ *:focus{ font-size: 20px !important;}ffb-id-“27uv6rnk“{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}@media (min-width:768px) { ffb-id-“27uv6rnk“{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}}@media (min-width:992px) { ffb-id-“27uv6rnk“{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}}@media (min-width:1200px) { ffb-id-“27uv6rnk“{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}}ffb-id-“27uv6rnk“{ border-all: 1px solid rgba(128,128,128,0.4) !important;}ffb-id-“27uv6rnk“{ box-shadow: 0px 3px 5px 0px rgba(0,0,0,0.18);}ffb-id-“27uv6rnk“{ border-radius: !important;}{ border: 10px solid red !important;}ffb-id-“27uuosqf“{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}@media (min-width:768px) { ffb-id-“27uuosqf“{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}}@media (min-width:992px) { ffb-id-“27uuosqf“{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}}@media (min-width:1200px) { ffb-id-“27uuosqf“{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}}ffb-id-“27uuosqf“{ border-all: 1px solid rgba(128,128,128,0.4) !important;}ffb-id-“27uuosqf“{ box-shadow: 0px 3px 5px 0px rgba(0,0,0,0.18);}ffb-id-“27uuosqf“{ border-radius: !important;}{ border: 10px solid red !important;}ffb-id-“24l6dc4a“{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}@media (min-width:768px) { ffb-id-“24l6dc4a“{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}}@media (min-width:992px) { ffb-id-“24l6dc4a“{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}}@media (min-width:1200px) { ffb-id-“24l6dc4a“{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}}ffb-id-“24l6dc4a“{ border-all: 1px solid rgba(128,128,128,0.4) !important;}ffb-id-“24l6dc4a“{ box-shadow: 0px 3px 5px 0px rgba(0,0,0,0.18);}ffb-id-“24l6dc4a“{ border-radius: !important;}{ border: 10px solid red !important;}ffb-id-“24l6tra8″{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}@media (min-width:768px) { ffb-id-“24l6tra8″{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}}@media (min-width:992px) { ffb-id-“24l6tra8″{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}}@media (min-width:1200px) { ffb-id-“24l6tra8″{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}}ffb-id-“24l6tra8″{ border-all: 1px solid rgba(128,128,128,0.4) !important;}ffb-id-“24l6tra8″{ box-shadow: 0px 3px 5px 0px rgba(0,0,0,0.18);}ffb-id-“24l6tra8″{ border-radius: !important;}{ border: 10px solid red !important;}ffb-id-“24l6tra9″{ font-size: 20px !important;}ffb-id-“24l6tra9″ ,ffb-id-“24l6tra9″:before,ffb-id-“24l6tra9″:after,ffb-id-“24l6tra9″:hover,ffb-id-“24l6tra9″:focus,ffb-id-“24l6tra9″ *,ffb-id-“24l6tra9″ *:before,ffb-id-“24l6tra9″ *:after,ffb-id-“24l6tra9″ *:hover,ffb-id-“24l6tra9″ *:focus{ font-size: 20px !important;}ffb-id-“14l18lcl“{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}@media (min-width:768px) { ffb-id-“14l18lcl“{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}}@media (min-width:992px) { ffb-id-“14l18lcl“{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}}@media (min-width:1200px) { ffb-id-“14l18lcl“{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}}ffb-id-“14l18lcl“{ border-all: 1px solid rgba(128,128,128,0.4) !important;}ffb-id-“14l18lcl“{ box-shadow: 0px 3px 5px 0px rgba(0,0,0,0.18);}ffb-id-“14l18lcl“{ border-radius: !important;}{ border: 10px solid red !important;}ffb-id-“pk3copb“{ font-size: 20px !important;}ffb-id-“pk3copb“ ,ffb-id-“pk3copb“:before,ffb-id-“pk3copb“:after,ffb-id-“pk3copb“:hover,ffb-id-“pk3copb“:focus,ffb-id-“pk3copb“ *,ffb-id-“pk3copb“ *:before,ffb-id-“pk3copb“ *:after,ffb-id-“pk3copb“ *:hover,ffb-id-“pk3copb“ *:focus{ font-size: 20px !important;}(function($){ jQuery(document).ready(function($) { $('ffb-id-“281fh183″').css('background','red'); }); })(jQuery); (function($){ jQuery(document).ready(function($) { $('ffb-id-“27v0f5ci“').css('background','red'); }); })(jQuery); (function($){ jQuery(document).ready(function($) { $('ffb-id-“27uvn0p5″').css('background','red'); }); })(jQuery); (function($){ jQuery(document).ready(function($) { $('ffb-id-“27uvmoi1″').css('background','red'); }); })(jQuery); (function($){ jQuery(document).ready(function($) { $('ffb-id-“27uvmfm4″').css('background','red'); }); })(jQuery); (function($){ jQuery(document).ready(function($) { $('ffb-id-“27v09lf9″').css('background','red'); }); })(jQuery); (function($){ jQuery(document).ready(function($) { $('ffb-id-“27v0aakp“').css('background','red'); }); })(jQuery); (function($){ jQuery(document).ready(function($) { $('ffb-id-“27uv7edr“').css('background','red'); }); })(jQuery); (function($){ jQuery(document).ready(function($) { $('ffb-id-“27uv6rnk“').css('background','red'); }); })(jQuery); (function($){ jQuery(document).ready(function($) { $('ffb-id-“27uuosqf“').css('background','red'); }); })(jQuery); (function($){ jQuery(document).ready(function($) { $('ffb-id-“24l6dc4a“').css('background','red'); }); })(jQuery); (function($){ jQuery(document).ready(function($) { $('ffb-id-“24l6tra8″').css('background','red'); }); })(jQuery); (function($){ jQuery(document).ready(function($) { $('ffb-id-“14l18lcl“').css('background','red'); }); })(jQuery);

  The post Smart management odpadového hospodářství pro města a obce appeared first on T-MAPY spol. s r.o..

  Read more »
 • UIUC’s CyberGIS Center is recruiting multiple (Sr.) Research Programmers

  The ad and application instruction are available on this webpage: http://cybergis.illinois.edu/career/research-programmers/.  These (Sr.) Research Programmers are expected to join a dynamic team to make significant contributions to innovating big-data and high-performance geospatial software.  Application deadline is June 18, 2018.  Your help for spreading the word would be greatly appreciated.

  Read more »
 • ​Associate Senior University Lecturer in Geomatics at Lund University, Sweden

  Lund University, Sweden, announce a new Associate Senior University Lecturer in Geomatics. See the link:

  https://lu.mynetworkglobal.com/en/what:job/jobID:206216/type:job/where:4/apply:1

  Questions can be sent to lars.harrie@nateko.lu.se.

  Read more »
 • Instructor or Senior Instructor, Portland State University

  The Department of Geography at Portland State University (PSU) invites applicants for a 9-month, full-time, non-tenure-track Instructor or Senior Instructor position in Geographic Information Science starting September 16, 2018. The position is renewable annually subject to funding availability and satisfactory performance. This position will contribute to our Geographic Techniques curricular, which includes Cartography, GIS, Remote sensing and Spatial Statistics. Teaching assignments per term include teaching three sections of the core introductory Mapping and GIS course and small upper division courses.

  Additional information can be found at https://jobs.hrc.pdx.edu/postings/26760.

  Read more »
 • E-SHOP.REPORT hlásí integraci s CORPIS MAPS

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis sed cursus sapien, vitae fringilla sem. Duis convallis vel nunc at laoreet.

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis sed cursus sapien, vitae fringilla sem. Duis convallis vel nunc at laoreet.

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis sed cursus sapien, vitae fringilla sem. Duis convallis vel nunc at laoreet.

  Big Heading

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis sed cursus sapien, vitae fringilla sem. Duis convallis vel nunc at laoreet.

  .ffb-id-14l18lck{ text-align: center !important; } .ffb-id-14l18lck , .ffb-id-14l18lck:before, .ffb-id-14l18lck:after, .ffb-id-14l18lck:hover, .ffb-id-14l18lck:focus, .ffb-id-14l18lck *, .ffb-id-14l18lck *:before, .ffb-id-14l18lck *:after, .ffb-id-14l18lck *:hover, .ffb-id-14l18lck *:focus{ text-align: center !important; } @media (min-width:992px) { .ffb-id-14l18lck{ text-align: left !important; } }@media (min-width:992px) { .ffb-id-14l18lck , .ffb-id-14l18lck:before, .ffb-id-14l18lck:after, .ffb-id-14l18lck:hover, .ffb-id-14l18lck:focus, .ffb-id-14l18lck *, .ffb-id-14l18lck *:before, .ffb-id-14l18lck *:after, .ffb-id-14l18lck *:hover, .ffb-id-14l18lck *:focus{ text-align: left !important; } }ffb-id-“281fh183″{ margin-top: ; margin-right: ; margin-bottom: ; margin-left: ; padding-top: ; padding-right: ; padding-bottom: ; padding-left: ; } @media (min-width:768px) { ffb-id-“281fh183″{ margin-top: ; margin-right: ; margin-bottom: ; margin-left: ; padding-top: ; padding-right: ; padding-bottom: ; padding-left: ; } }@media (min-width:992px) { ffb-id-“281fh183″{ margin-top: ; margin-right: ; margin-bottom: ; margin-left: ; padding-top: ; padding-right: ; padding-bottom: ; padding-left: ; } }@media (min-width:1200px) { ffb-id-“281fh183″{ margin-top: ; margin-right: ; margin-bottom: ; margin-left: ; padding-top: ; padding-right: ; padding-bottom: ; padding-left: ; } }ffb-id-“281fh183″{ border-all: 1px solid rgba(128,128,128,0.4) !important; } ffb-id-“281fh183″{ box-shadow: 0px 3px 5px 0px rgba(0,0,0,0.18); } ffb-id-“281fh183″{ border-radius: !important; } { border: 10px solid red !important; } ffb-id-“281fha23″ .ffb-button1-1.ffb-block-button-1-0.btn-base-brd-slide{ color:#ffffff; } ffb-id-“281fha23″ .ffb-button1-1.ffb-block-button-1-0.btn-base-brd-slide:hover{ color:#ffffff; } ffb-id-“281fha23″ .ffb-button1-1.ffb-block-button-1-0.btn-base-brd-slide{ border-color: transparent; } ffb-id-“281fha23″ .ffb-button1-1.ffb-block-button-1-0.btn-base-brd-slide:hover{ border-color: transparent; } ffb-id-“281fha23″ .ffb-button1-1.ffb-block-button-1-0.btn-base-brd-slide{ background-color:#ffa332; } ffb-id-“281fha23″ .ffb-button1-1.ffb-block-button-1-0.btn-base-brd-slide:hover{ background-color:#4c2791; } ffb-id-“281fha23″ .ffb-button1-1{ text-decoration: none !important; } ffb-id-“281fha23″ .ffb-button1-1:before, ffb-id-“281fha23″ .ffb-button1-1:after, ffb-id-“281fha23″ .ffb-button1-1:hover, ffb-id-“281fha23″ .ffb-button1-1:focus, ffb-id-“281fha23″ .ffb-button1-1 *, ffb-id-“281fha23″ .ffb-button1-1 *:before, ffb-id-“281fha23″ .ffb-button1-1 *:after, ffb-id-“281fha23″ .ffb-button1-1 *:hover, ffb-id-“281fha23″ .ffb-button1-1 *:focus{ text-decoration: none !important; } ffb-id-“281fha23″ .ffb-button1-1{ font-weight: 600 !important; } ffb-id-“281fha23″ .ffb-button1-1 , ffb-id-“281fha23″ .ffb-button1-1:before, ffb-id-“281fha23″ .ffb-button1-1:after, ffb-id-“281fha23″ .ffb-button1-1:hover, ffb-id-“281fha23″ .ffb-button1-1:focus, ffb-id-“281fha23″ .ffb-button1-1 *, ffb-id-“281fha23″ .ffb-button1-1 *:before, ffb-id-“281fha23″ .ffb-button1-1 *:after, ffb-id-“281fha23″ .ffb-button1-1 *:hover, ffb-id-“281fha23″ .ffb-button1-1 *:focus{ font-weight: 600 !important; } @media (min-width:768px) { ffb-id-“281fha23″ .ffb-button1-1{ font-weight: 600 !important; } }@media (min-width:768px) { ffb-id-“281fha23″ .ffb-button1-1 , ffb-id-“281fha23″ .ffb-button1-1:before, ffb-id-“281fha23″ .ffb-button1-1:after, ffb-id-“281fha23″ .ffb-button1-1:hover, ffb-id-“281fha23″ .ffb-button1-1:focus, ffb-id-“281fha23″ .ffb-button1-1 *, ffb-id-“281fha23″ .ffb-button1-1 *:before, ffb-id-“281fha23″ .ffb-button1-1 *:after, ffb-id-“281fha23″ .ffb-button1-1 *:hover, ffb-id-“281fha23″ .ffb-button1-1 *:focus{ font-weight: 600 !important; } }@media (min-width:992px) { ffb-id-“281fha23″ .ffb-button1-1{ font-weight: 600 !important; } }@media (min-width:992px) { ffb-id-“281fha23″ .ffb-button1-1 , ffb-id-“281fha23″ .ffb-button1-1:before, ffb-id-“281fha23″ .ffb-button1-1:after, ffb-id-“281fha23″ .ffb-button1-1:hover, ffb-id-“281fha23″ .ffb-button1-1:focus, ffb-id-“281fha23″ .ffb-button1-1 *, ffb-id-“281fha23″ .ffb-button1-1 *:before, ffb-id-“281fha23″ .ffb-button1-1 *:after, ffb-id-“281fha23″ .ffb-button1-1 *:hover, ffb-id-“281fha23″ .ffb-button1-1 *:focus{ font-weight: 600 !important; } }@media (min-width:1200px) { ffb-id-“281fha23″ .ffb-button1-1{ font-weight: 600 !important; } }@media (min-width:1200px) { ffb-id-“281fha23″ .ffb-button1-1 , ffb-id-“281fha23″ .ffb-button1-1:before, ffb-id-“281fha23″ .ffb-button1-1:after, ffb-id-“281fha23″ .ffb-button1-1:hover, ffb-id-“281fha23″ .ffb-button1-1:focus, ffb-id-“281fha23″ .ffb-button1-1 *, ffb-id-“281fha23″ .ffb-button1-1 *:before, ffb-id-“281fha23″ .ffb-button1-1 *:after, ffb-id-“281fha23″ .ffb-button1-1 *:hover, ffb-id-“281fha23″ .ffb-button1-1 *:focus{ font-weight: 600 !important; } }ffb-id-“27v0f5ci“{ margin-top: ; margin-right: ; margin-bottom: ; margin-left: ; padding-top: ; padding-right: ; padding-bottom: ; padding-left: ; } @media (min-width:768px) { ffb-id-“27v0f5ci“{ margin-top: ; margin-right: ; margin-bottom: ; margin-left: ; padding-top: ; padding-right: ; padding-bottom: ; padding-left: ; } }@media (min-width:992px) { ffb-id-“27v0f5ci“{ margin-top: ; margin-right: ; margin-bottom: ; margin-left: ; padding-top: ; padding-right: ; padding-bottom: ; padding-left: ; } }@media (min-width:1200px) { ffb-id-“27v0f5ci“{ margin-top: ; margin-right: ; margin-bottom: ; margin-left: ; padding-top: ; padding-right: ; padding-bottom: ; padding-left: ; } }ffb-id-“27v0f5ci“{ border-all: 1px solid rgba(128,128,128,0.4) !important; } ffb-id-“27v0f5ci“{ box-shadow: 0px 3px 5px 0px rgba(0,0,0,0.18); } ffb-id-“27v0f5ci“{ border-radius: !important; } { border: 10px solid red !important; } ffb-id-“27v0f5cj“{ font-size: 20px !important; } ffb-id-“27v0f5cj“ , ffb-id-“27v0f5cj“:before, ffb-id-“27v0f5cj“:after, ffb-id-“27v0f5cj“:hover, ffb-id-“27v0f5cj“:focus, ffb-id-“27v0f5cj“ *, ffb-id-“27v0f5cj“ *:before, ffb-id-“27v0f5cj“ *:after, ffb-id-“27v0f5cj“ *:hover, ffb-id-“27v0f5cj“ *:focus{ font-size: 20px !important; } ffb-id-“27uvn0p5″{ margin-top: ; margin-right: ; margin-bottom: ; margin-left: ; padding-top: ; padding-right: ; padding-bottom: ; padding-left: ; } @media (min-width:768px) { ffb-id-“27uvn0p5″{ margin-top: ; margin-right: ; margin-bottom: ; margin-left: ; padding-top: ; padding-right: ; padding-bottom: ; padding-left: ; } }@media (min-width:992px) { ffb-id-“27uvn0p5″{ margin-top: ; margin-right: ; margin-bottom: ; margin-left: ; padding-top: ; padding-right: ; padding-bottom: ; padding-left: ; } }@media (min-width:1200px) { ffb-id-“27uvn0p5″{ margin-top: ; margin-right: ; margin-bottom: ; margin-left: ; padding-top: ; padding-right: ; padding-bottom: ; padding-left: ; } }ffb-id-“27uvn0p5″{ border-all: 1px solid rgba(128,128,128,0.4) !important; } ffb-id-“27uvn0p5″{ box-shadow: 0px 3px 5px 0px rgba(0,0,0,0.18); } ffb-id-“27uvn0p5″{ border-radius: !important; } { border: 10px solid red !important; } ffb-id-“27uvr0oo“{ font-size: 20px !important; } ffb-id-“27uvr0oo“ , ffb-id-“27uvr0oo“:before, ffb-id-“27uvr0oo“:after, ffb-id-“27uvr0oo“:hover, ffb-id-“27uvr0oo“:focus, ffb-id-“27uvr0oo“ *, ffb-id-“27uvr0oo“ *:before, ffb-id-“27uvr0oo“ *:after, ffb-id-“27uvr0oo“ *:hover, ffb-id-“27uvr0oo“ *:focus{ font-size: 20px !important; } ffb-id-“27uvmoi1″{ margin-top: ; margin-right: ; margin-bottom: ; margin-left: ; padding-top: ; padding-right: ; padding-bottom: ; padding-left: ; } @media (min-width:768px) { ffb-id-“27uvmoi1″{ margin-top: ; margin-right: ; margin-bottom: ; margin-left: ; padding-top: ; padding-right: ; padding-bottom: ; padding-left: ; } }@media (min-width:992px) { ffb-id-“27uvmoi1″{ margin-top: ; margin-right: ; margin-bottom: ; margin-left: ; padding-top: ; padding-right: ; padding-bottom: ; padding-left: ; } }@media (min-width:1200px) { ffb-id-“27uvmoi1″{ margin-top: ; margin-right: ; margin-bottom: ; margin-left: ; padding-top: ; padding-right: ; padding-bottom: ; padding-left: ; } }ffb-id-“27uvmoi1″{ border-all: 1px solid rgba(128,128,128,0.4) !important; } ffb-id-“27uvmoi1″{ box-shadow: 0px 3px 5px 0px rgba(0,0,0,0.18); } ffb-id-“27uvmoi1″{ border-radius: !important; } { border: 10px solid red !important; } ffb-id-“27uvptbl“{ font-size: 20px !important; } ffb-id-“27uvptbl“ , ffb-id-“27uvptbl“:before, ffb-id-“27uvptbl“:after, ffb-id-“27uvptbl“:hover, ffb-id-“27uvptbl“:focus, ffb-id-“27uvptbl“ *, ffb-id-“27uvptbl“ *:before, ffb-id-“27uvptbl“ *:after, ffb-id-“27uvptbl“ *:hover, ffb-id-“27uvptbl“ *:focus{ font-size: 20px !important; } ffb-id-“27uvmfm4″{ margin-top: ; margin-right: ; margin-bottom: ; margin-left: ; padding-top: ; padding-right: ; padding-bottom: ; padding-left: ; } @media (min-width:768px) { ffb-id-“27uvmfm4″{ margin-top: ; margin-right: ; margin-bottom: ; margin-left: ; padding-top: ; padding-right: ; padding-bottom: ; padding-left: ; } }@media (min-width:992px) { ffb-id-“27uvmfm4″{ margin-top: ; margin-right: ; margin-bottom: ; margin-left: ; padding-top: ; padding-right: ; padding-bottom: ; padding-left: ; } }@media (min-width:1200px) { ffb-id-“27uvmfm4″{ margin-top: ; margin-right: ; margin-bottom: ; margin-left: ; padding-top: ; padding-right: ; padding-bottom: ; padding-left: ; } }ffb-id-“27uvmfm4″{ border-all: 1px solid rgba(128,128,128,0.4) !important; } ffb-id-“27uvmfm4″{ box-shadow: 0px 3px 5px 0px rgba(0,0,0,0.18); } ffb-id-“27uvmfm4″{ border-radius: !important; } { border: 10px solid red !important; } ffb-id-“27v09lf9″{ margin-top: ; margin-right: ; margin-bottom: ; margin-left: ; padding-top: ; padding-right: ; padding-bottom: ; padding-left: ; } @media (min-width:768px) { ffb-id-“27v09lf9″{ margin-top: ; margin-right: ; margin-bottom: ; margin-left: ; padding-top: ; padding-right: ; padding-bottom: ; padding-left: ; } }@media (min-width:992px) { ffb-id-“27v09lf9″{ margin-top: ; margin-right: ; margin-bottom: ; margin-left: ; padding-top: ; padding-right: ; padding-bottom: ; padding-left: ; } }@media (min-width:1200px) { ffb-id-“27v09lf9″{ margin-top: ; margin-right: ; margin-bottom: ; margin-left: ; padding-top: ; padding-right: ; padding-bottom: ; padding-left: ; } }ffb-id-“27v09lf9″{ border-all: 1px solid rgba(128,128,128,0.4) !important; } ffb-id-“27v09lf9″{ box-shadow: 0px 3px 5px 0px rgba(0,0,0,0.18); } ffb-id-“27v09lf9″{ border-radius: !important; } { border: 10px solid red !important; } ffb-id-“27v0aakp“{ margin-top: ; margin-right: ; margin-bottom: ; margin-left: ; padding-top: ; padding-right: ; padding-bottom: ; padding-left: ; } @media (min-width:768px) { ffb-id-“27v0aakp“{ margin-top: ; margin-right: ; margin-bottom: ; margin-left: ; padding-top: ; padding-right: ; padding-bottom: ; padding-left: ; } }@media (min-width:992px) { ffb-id-“27v0aakp“{ margin-top: ; margin-right: ; margin-bottom: ; margin-left: ; padding-top: ; padding-right: ; padding-bottom: ; padding-left: ; } }@media (min-width:1200px) { ffb-id-“27v0aakp“{ margin-top: ; margin-right: ; margin-bottom: ; margin-left: ; padding-top: ; padding-right: ; padding-bottom: ; padding-left: ; } }ffb-id-“27v0aakp“{ border-all: 1px solid rgba(128,128,128,0.4) !important; } ffb-id-“27v0aakp“{ box-shadow: 0px 3px 5px 0px rgba(0,0,0,0.18); } ffb-id-“27v0aakp“{ border-radius: !important; } { border: 10px solid red !important; } ffb-id-“27uv7edr“{ margin-top: ; margin-right: ; margin-bottom: ; margin-left: ; padding-top: ; padding-right: ; padding-bottom: ; padding-left: ; } @media (min-width:768px) { ffb-id-“27uv7edr“{ margin-top: ; margin-right: ; margin-bottom: ; margin-left: ; padding-top: ; padding-right: ; padding-bottom: ; padding-left: ; } }@media (min-width:992px) { ffb-id-“27uv7edr“{ margin-top: ; margin-right: ; margin-bottom: ; margin-left: ; padding-top: ; padding-right: ; padding-bottom: ; padding-left: ; } }@media (min-width:1200px) { ffb-id-“27uv7edr“{ margin-top: ; margin-right: ; margin-bottom: ; margin-left: ; padding-top: ; padding-right: ; padding-bottom: ; padding-left: ; } }ffb-id-“27uv7edr“{ border-all: 1px solid rgba(128,128,128,0.4) !important; } ffb-id-“27uv7edr“{ box-shadow: 0px 3px 5px 0px rgba(0,0,0,0.18); } ffb-id-“27uv7edr“{ border-radius: !important; } { border: 10px solid red !important; } ffb-id-“27uv7eds“{ font-size: 20px !important; } ffb-id-“27uv7eds“ , ffb-id-“27uv7eds“:before, ffb-id-“27uv7eds“:after, ffb-id-“27uv7eds“:hover, ffb-id-“27uv7eds“:focus, ffb-id-“27uv7eds“ *, ffb-id-“27uv7eds“ *:before, ffb-id-“27uv7eds“ *:after, ffb-id-“27uv7eds“ *:hover, ffb-id-“27uv7eds“ *:focus{ font-size: 20px !important; } ffb-id-“27uv6rnk“{ margin-top: ; margin-right: ; margin-bottom: ; margin-left: ; padding-top: ; padding-right: ; padding-bottom: ; padding-left: ; } @media (min-width:768px) { ffb-id-“27uv6rnk“{ margin-top: ; margin-right: ; margin-bottom: ; margin-left: ; padding-top: ; padding-right: ; padding-bottom: ; padding-left: ; } }@media (min-width:992px) { ffb-id-“27uv6rnk“{ margin-top: ; margin-right: ; margin-bottom: ; margin-left: ; padding-top: ; padding-right: ; padding-bottom: ; padding-left: ; } }@media (min-width:1200px) { ffb-id-“27uv6rnk“{ margin-top: ; margin-right: ; margin-bottom: ; margin-left: ; padding-top: ; padding-right: ; padding-bottom: ; padding-left: ; } }ffb-id-“27uv6rnk“{ border-all: 1px solid rgba(128,128,128,0.4) !important; } ffb-id-“27uv6rnk“{ box-shadow: 0px 3px 5px 0px rgba(0,0,0,0.18); } ffb-id-“27uv6rnk“{ border-radius: !important; } { border: 10px solid red !important; } ffb-id-“27uuosqf“{ margin-top: ; margin-right: ; margin-bottom: ; margin-left: ; padding-top: ; padding-right: ; padding-bottom: ; padding-left: ; } @media (min-width:768px) { ffb-id-“27uuosqf“{ margin-top: ; margin-right: ; margin-bottom: ; margin-left: ; padding-top: ; padding-right: ; padding-bottom: ; padding-left: ; } }@media (min-width:992px) { ffb-id-“27uuosqf“{ margin-top: ; margin-right: ; margin-bottom: ; margin-left: ; padding-top: ; padding-right: ; padding-bottom: ; padding-left: ; } }@media (min-width:1200px) { ffb-id-“27uuosqf“{ margin-top: ; margin-right: ; margin-bottom: ; margin-left: ; padding-top: ; padding-right: ; padding-bottom: ; padding-left: ; } }ffb-id-“27uuosqf“{ border-all: 1px solid rgba(128,128,128,0.4) !important; } ffb-id-“27uuosqf“{ box-shadow: 0px 3px 5px 0px rgba(0,0,0,0.18); } ffb-id-“27uuosqf“{ border-radius: !important; } { border: 10px solid red !important; } ffb-id-“24l6dc4a“{ margin-top: ; margin-right: ; margin-bottom: ; margin-left: ; padding-top: ; padding-right: ; padding-bottom: ; padding-left: ; } @media (min-width:768px) { ffb-id-“24l6dc4a“{ margin-top: ; margin-right: ; margin-bottom: ; margin-left: ; padding-top: ; padding-right: ; padding-bottom: ; padding-left: ; } }@media (min-width:992px) { ffb-id-“24l6dc4a“{ margin-top: ; margin-right: ; margin-bottom: ; margin-left: ; padding-top: ; padding-right: ; padding-bottom: ; padding-left: ; } }@media (min-width:1200px) { ffb-id-“24l6dc4a“{ margin-top: ; margin-right: ; margin-bottom: ; margin-left: ; padding-top: ; padding-right: ; padding-bottom: ; padding-left: ; } }ffb-id-“24l6dc4a“{ border-all: 1px solid rgba(128,128,128,0.4) !important; } ffb-id-“24l6dc4a“{ box-shadow: 0px 3px 5px 0px rgba(0,0,0,0.18); } ffb-id-“24l6dc4a“{ border-radius: !important; } { border: 10px solid red !important; } ffb-id-“24l6tra8″{ margin-top: ; margin-right: ; margin-bottom: ; margin-left: ; padding-top: ; padding-right: ; padding-bottom: ; padding-left: ; } @media (min-width:768px) { ffb-id-“24l6tra8″{ margin-top: ; margin-right: ; margin-bottom: ; margin-left: ; padding-top: ; padding-right: ; padding-bottom: ; padding-left: ; } }@media (min-width:992px) { ffb-id-“24l6tra8″{ margin-top: ; margin-right: ; margin-bottom: ; margin-left: ; padding-top: ; padding-right: ; padding-bottom: ; padding-left: ; } }@media (min-width:1200px) { ffb-id-“24l6tra8″{ margin-top: ; margin-right: ; margin-bottom: ; margin-left: ; padding-top: ; padding-right: ; padding-bottom: ; padding-left: ; } }ffb-id-“24l6tra8″{ border-all: 1px solid rgba(128,128,128,0.4) !important; } ffb-id-“24l6tra8″{ box-shadow: 0px 3px 5px 0px rgba(0,0,0,0.18); } ffb-id-“24l6tra8″{ border-radius: !important; } { border: 10px solid red !important; } ffb-id-“24l6tra9″{ font-size: 20px !important; } ffb-id-“24l6tra9″ , ffb-id-“24l6tra9″:before, ffb-id-“24l6tra9″:after, ffb-id-“24l6tra9″:hover, ffb-id-“24l6tra9″:focus, ffb-id-“24l6tra9″ *, ffb-id-“24l6tra9″ *:before, ffb-id-“24l6tra9″ *:after, ffb-id-“24l6tra9″ *:hover, ffb-id-“24l6tra9″ *:focus{ font-size: 20px !important; } ffb-id-“14l18lcl“{ margin-top: ; margin-right: ; margin-bottom: ; margin-left: ; padding-top: ; padding-right: ; padding-bottom: ; padding-left: ; } @media (min-width:768px) { ffb-id-“14l18lcl“{ margin-top: ; margin-right: ; margin-bottom: ; margin-left: ; padding-top: ; padding-right: ; padding-bottom: ; padding-left: ; } }@media (min-width:992px) { ffb-id-“14l18lcl“{ margin-top: ; margin-right: ; margin-bottom: ; margin-left: ; padding-top: ; padding-right: ; padding-bottom: ; padding-left: ; } }@media (min-width:1200px) { ffb-id-“14l18lcl“{ margin-top: ; margin-right: ; margin-bottom: ; margin-left: ; padding-top: ; padding-right: ; padding-bottom: ; padding-left: ; } }ffb-id-“14l18lcl“{ border-all: 1px solid rgba(128,128,128,0.4) !important; } ffb-id-“14l18lcl“{ box-shadow: 0px 3px 5px 0px rgba(0,0,0,0.18); } ffb-id-“14l18lcl“{ border-radius: !important; } { border: 10px solid red !important; } ffb-id-“pk3copb“{ font-size: 20px !important; } ffb-id-“pk3copb“ , ffb-id-“pk3copb“:before, ffb-id-“pk3copb“:after, ffb-id-“pk3copb“:hover, ffb-id-“pk3copb“:focus, ffb-id-“pk3copb“ *, ffb-id-“pk3copb“ *:before, ffb-id-“pk3copb“ *:after, ffb-id-“pk3copb“ *:hover, ffb-id-“pk3copb“ *:focus{ font-size: 20px !important; } .ffb-id-1lccu6bn{ font-size: 18px !important;text-align: justify !important;}.ffb-id-1lccu6bn ,.ffb-id-1lccu6bn:before,.ffb-id-1lccu6bn:after,.ffb-id-1lccu6bn:hover,.ffb-id-1lccu6bn:focus,.ffb-id-1lccu6bn *,.ffb-id-1lccu6bn *:before,.ffb-id-1lccu6bn *:after,.ffb-id-1lccu6bn *:hover,.ffb-id-1lccu6bn *:focus{ font-size: 18px !important;text-align: justify !important;}@media (min-width:992px) { .ffb-id-1lccu6bn{ text-align: justify !important;}}@media (min-width:992px) { .ffb-id-1lccu6bn ,.ffb-id-1lccu6bn:before,.ffb-id-1lccu6bn:after,.ffb-id-1lccu6bn:hover,.ffb-id-1lccu6bn:focus,.ffb-id-1lccu6bn *,.ffb-id-1lccu6bn *:before,.ffb-id-1lccu6bn *:after,.ffb-id-1lccu6bn *:hover,.ffb-id-1lccu6bn *:focus{ text-align: justify !important;}}ffb-id-“1n2husfe“{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}@media (min-width:768px) { ffb-id-“1n2husfe“{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}}@media (min-width:992px) { ffb-id-“1n2husfe“{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}}@media (min-width:1200px) { ffb-id-“1n2husfe“{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}}ffb-id-“1n2husfe“{ border-all: 1px solid rgba(128,128,128,0.4) !important;}ffb-id-“1n2husfe“{ box-shadow: 0px 3px 5px 0px rgba(0,0,0,0.18);}ffb-id-“1n2husfe“{ border-radius: !important;}{ border: 10px solid red !important;}ffb-id-“1n2husfg“{ font-size: 20px !important;}ffb-id-“1n2husfg“ ,ffb-id-“1n2husfg“:before,ffb-id-“1n2husfg“:after,ffb-id-“1n2husfg“:hover,ffb-id-“1n2husfg“:focus,ffb-id-“1n2husfg“ *,ffb-id-“1n2husfg“ *:before,ffb-id-“1n2husfg“ *:after,ffb-id-“1n2husfg“ *:hover,ffb-id-“1n2husfg“ *:focus{ font-size: 20px !important;}ffb-id-“22gd012r“{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}@media (min-width:768px) { ffb-id-“22gd012r“{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}}@media (min-width:992px) { ffb-id-“22gd012r“{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}}@media (min-width:1200px) { ffb-id-“22gd012r“{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}}ffb-id-“22gd012r“{ border-all: 1px solid rgba(128,128,128,0.4) !important;}ffb-id-“22gd012r“{ box-shadow: 0px 3px 5px 0px rgba(0,0,0,0.18);}ffb-id-“22gd012r“{ border-radius: !important;}{ border: 10px solid red !important;}ffb-id-“22gd012t“ .ffb-button1-1.ffb-block-button-2-0.btn-base-brd-slide{ color:#ffffff;}ffb-id-“22gd012t“ .ffb-button1-1.ffb-block-button-2-0.btn-base-brd-slide:hover{ color:#ffffff;}ffb-id-“22gd012t“ .ffb-button1-1.ffb-block-button-2-0.btn-base-brd-slide{ border-color: transparent;}ffb-id-“22gd012t“ .ffb-button1-1.ffb-block-button-2-0.btn-base-brd-slide:hover{ border-color: transparent;}ffb-id-“22gd012t“ .ffb-button1-1.ffb-block-button-2-0.btn-base-brd-slide{ background-color:#ffa332;}ffb-id-“22gd012t“ .ffb-button1-1.ffb-block-button-2-0.btn-base-brd-slide:hover{ background-color:#4c2791;}ffb-id-“22gd012t“ .ffb-button1-1{ text-decoration: none !important;}ffb-id-“22gd012t“ .ffb-button1-1:before,ffb-id-“22gd012t“ .ffb-button1-1:after,ffb-id-“22gd012t“ .ffb-button1-1:hover,ffb-id-“22gd012t“ .ffb-button1-1:focus,ffb-id-“22gd012t“ .ffb-button1-1 *,ffb-id-“22gd012t“ .ffb-button1-1 *:before,ffb-id-“22gd012t“ .ffb-button1-1 *:after,ffb-id-“22gd012t“ .ffb-button1-1 *:hover,ffb-id-“22gd012t“ .ffb-button1-1 *:focus{ text-decoration: none !important;}ffb-id-“22gd012t“ .ffb-button1-1{ font-weight: 600 !important;}ffb-id-“22gd012t“ .ffb-button1-1 ,ffb-id-“22gd012t“ .ffb-button1-1:before,ffb-id-“22gd012t“ .ffb-button1-1:after,ffb-id-“22gd012t“ .ffb-button1-1:hover,ffb-id-“22gd012t“ .ffb-button1-1:focus,ffb-id-“22gd012t“ .ffb-button1-1 *,ffb-id-“22gd012t“ .ffb-button1-1 *:before,ffb-id-“22gd012t“ .ffb-button1-1 *:after,ffb-id-“22gd012t“ .ffb-button1-1 *:hover,ffb-id-“22gd012t“ .ffb-button1-1 *:focus{ font-weight: 600 !important;}@media (min-width:768px) { ffb-id-“22gd012t“ .ffb-button1-1{ font-weight: 600 !important;}}@media (min-width:768px) { ffb-id-“22gd012t“ .ffb-button1-1 ,ffb-id-“22gd012t“ .ffb-button1-1:before,ffb-id-“22gd012t“ .ffb-button1-1:after,ffb-id-“22gd012t“ .ffb-button1-1:hover,ffb-id-“22gd012t“ .ffb-button1-1:focus,ffb-id-“22gd012t“ .ffb-button1-1 *,ffb-id-“22gd012t“ .ffb-button1-1 *:before,ffb-id-“22gd012t“ .ffb-button1-1 *:after,ffb-id-“22gd012t“ .ffb-button1-1 *:hover,ffb-id-“22gd012t“ .ffb-button1-1 *:focus{ font-weight: 600 !important;}}@media (min-width:992px) { ffb-id-“22gd012t“ .ffb-button1-1{ font-weight: 600 !important;}}@media (min-width:992px) { ffb-id-“22gd012t“ .ffb-button1-1 ,ffb-id-“22gd012t“ .ffb-button1-1:before,ffb-id-“22gd012t“ .ffb-button1-1:after,ffb-id-“22gd012t“ .ffb-button1-1:hover,ffb-id-“22gd012t“ .ffb-button1-1:focus,ffb-id-“22gd012t“ .ffb-button1-1 *,ffb-id-“22gd012t“ .ffb-button1-1 *:before,ffb-id-“22gd012t“ .ffb-button1-1 *:after,ffb-id-“22gd012t“ .ffb-button1-1 *:hover,ffb-id-“22gd012t“ .ffb-button1-1 *:focus{ font-weight: 600 !important;}}@media (min-width:1200px) { ffb-id-“22gd012t“ .ffb-button1-1{ font-weight: 600 !important;}}@media (min-width:1200px) { ffb-id-“22gd012t“ .ffb-button1-1 ,ffb-id-“22gd012t“ .ffb-button1-1:before,ffb-id-“22gd012t“ .ffb-button1-1:after,ffb-id-“22gd012t“ .ffb-button1-1:hover,ffb-id-“22gd012t“ .ffb-button1-1:focus,ffb-id-“22gd012t“ .ffb-button1-1 *,ffb-id-“22gd012t“ .ffb-button1-1 *:before,ffb-id-“22gd012t“ .ffb-button1-1 *:after,ffb-id-“22gd012t“ .ffb-button1-1 *:hover,ffb-id-“22gd012t“ .ffb-button1-1 *:focus{ font-weight: 600 !important;}}ffb-id-“22gd012s“{ font-size: 20px !important;}ffb-id-“22gd012s“ ,ffb-id-“22gd012s“:before,ffb-id-“22gd012s“:after,ffb-id-“22gd012s“:hover,ffb-id-“22gd012s“:focus,ffb-id-“22gd012s“ *,ffb-id-“22gd012s“ *:before,ffb-id-“22gd012s“ *:after,ffb-id-“22gd012s“ *:hover,ffb-id-“22gd012s“ *:focus{ font-size: 20px !important;}ffb-id-“27d8afe5″{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}@media (min-width:768px) { ffb-id-“27d8afe5″{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}}@media (min-width:992px) { ffb-id-“27d8afe5″{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}}@media (min-width:1200px) { ffb-id-“27d8afe5″{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}}ffb-id-“27d8afe5″{ border-all: 1px solid rgba(128,128,128,0.4) !important;}ffb-id-“27d8afe5″{ box-shadow: 0px 3px 5px 0px rgba(0,0,0,0.18);}ffb-id-“27d8afe5″{ border-radius: !important;}{ border: 10px solid red !important;}ffb-id-“27d8aoc9″ .divider-v7-title span.after{ border-color:#c4c4c4 !important;}ffb-id-“27d8aoc9″ .divider-v7-title span.after:after{ border-color:#c4c4c4 !important;}ffb-id-“1lcjo4fl“{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}@media (min-width:768px) { ffb-id-“1lcjo4fl“{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}}@media (min-width:992px) { ffb-id-“1lcjo4fl“{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}}@media (min-width:1200px) { ffb-id-“1lcjo4fl“{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}}ffb-id-“1lcjo4fl“{ border-all: 1px solid rgba(128,128,128,0.4) !important;}ffb-id-“1lcjo4fl“{ box-shadow: 0px 3px 5px 0px rgba(0,0,0,0.18);}ffb-id-“1lcjo4fl“{ border-radius: !important;}{ border: 10px solid red !important;}ffb-id-“1lcjo4fn“ .ffb-button1-1.ffb-block-button-1-0.btn-base-brd-slide{ color:#ffffff;}ffb-id-“1lcjo4fn“ .ffb-button1-1.ffb-block-button-1-0.btn-base-brd-slide:hover{ color:#ffffff;}ffb-id-“1lcjo4fn“ .ffb-button1-1.ffb-block-button-1-0.btn-base-brd-slide{ border-color: transparent;}ffb-id-“1lcjo4fn“ .ffb-button1-1.ffb-block-button-1-0.btn-base-brd-slide:hover{ border-color: transparent;}ffb-id-“1lcjo4fn“ .ffb-button1-1.ffb-block-button-1-0.btn-base-brd-slide{ background-color:#ffa332;}ffb-id-“1lcjo4fn“ .ffb-button1-1.ffb-block-button-1-0.btn-base-brd-slide:hover{ background-color:#4c2791;}ffb-id-“1lcjo4fn“ .ffb-button1-1{ text-decoration: none !important;}ffb-id-“1lcjo4fn“ .ffb-button1-1:before,ffb-id-“1lcjo4fn“ .ffb-button1-1:after,ffb-id-“1lcjo4fn“ .ffb-button1-1:hover,ffb-id-“1lcjo4fn“ .ffb-button1-1:focus,ffb-id-“1lcjo4fn“ .ffb-button1-1 *,ffb-id-“1lcjo4fn“ .ffb-button1-1 *:before,ffb-id-“1lcjo4fn“ .ffb-button1-1 *:after,ffb-id-“1lcjo4fn“ .ffb-button1-1 *:hover,ffb-id-“1lcjo4fn“ .ffb-button1-1 *:focus{ text-decoration: none !important;}ffb-id-“1lcjo4fn“ .ffb-button1-1{ font-weight: 600 !important;}ffb-id-“1lcjo4fn“ .ffb-button1-1 ,ffb-id-“1lcjo4fn“ .ffb-button1-1:before,ffb-id-“1lcjo4fn“ .ffb-button1-1:after,ffb-id-“1lcjo4fn“ .ffb-button1-1:hover,ffb-id-“1lcjo4fn“ .ffb-button1-1:focus,ffb-id-“1lcjo4fn“ .ffb-button1-1 *,ffb-id-“1lcjo4fn“ .ffb-button1-1 *:before,ffb-id-“1lcjo4fn“ .ffb-button1-1 *:after,ffb-id-“1lcjo4fn“ .ffb-button1-1 *:hover,ffb-id-“1lcjo4fn“ .ffb-button1-1 *:focus{ font-weight: 600 !important;}@media (min-width:768px) { ffb-id-“1lcjo4fn“ .ffb-button1-1{ font-weight: 600 !important;}}@media (min-width:768px) { ffb-id-“1lcjo4fn“ .ffb-button1-1 ,ffb-id-“1lcjo4fn“ .ffb-button1-1:before,ffb-id-“1lcjo4fn“ .ffb-button1-1:after,ffb-id-“1lcjo4fn“ .ffb-button1-1:hover,ffb-id-“1lcjo4fn“ .ffb-button1-1:focus,ffb-id-“1lcjo4fn“ .ffb-button1-1 *,ffb-id-“1lcjo4fn“ .ffb-button1-1 *:before,ffb-id-“1lcjo4fn“ .ffb-button1-1 *:after,ffb-id-“1lcjo4fn“ .ffb-button1-1 *:hover,ffb-id-“1lcjo4fn“ .ffb-button1-1 *:focus{ font-weight: 600 !important;}}@media (min-width:992px) { ffb-id-“1lcjo4fn“ .ffb-button1-1{ font-weight: 600 !important;}}@media (min-width:992px) { ffb-id-“1lcjo4fn“ .ffb-button1-1 ,ffb-id-“1lcjo4fn“ .ffb-button1-1:before,ffb-id-“1lcjo4fn“ .ffb-button1-1:after,ffb-id-“1lcjo4fn“ .ffb-button1-1:hover,ffb-id-“1lcjo4fn“ .ffb-button1-1:focus,ffb-id-“1lcjo4fn“ .ffb-button1-1 *,ffb-id-“1lcjo4fn“ .ffb-button1-1 *:before,ffb-id-“1lcjo4fn“ .ffb-button1-1 *:after,ffb-id-“1lcjo4fn“ .ffb-button1-1 *:hover,ffb-id-“1lcjo4fn“ .ffb-button1-1 *:focus{ font-weight: 600 !important;}}@media (min-width:1200px) { ffb-id-“1lcjo4fn“ .ffb-button1-1{ font-weight: 600 !important;}}@media (min-width:1200px) { ffb-id-“1lcjo4fn“ .ffb-button1-1 ,ffb-id-“1lcjo4fn“ .ffb-button1-1:before,ffb-id-“1lcjo4fn“ .ffb-button1-1:after,ffb-id-“1lcjo4fn“ .ffb-button1-1:hover,ffb-id-“1lcjo4fn“ .ffb-button1-1:focus,ffb-id-“1lcjo4fn“ .ffb-button1-1 *,ffb-id-“1lcjo4fn“ .ffb-button1-1 *:before,ffb-id-“1lcjo4fn“ .ffb-button1-1 *:after,ffb-id-“1lcjo4fn“ .ffb-button1-1 *:hover,ffb-id-“1lcjo4fn“ .ffb-button1-1 *:focus{ font-weight: 600 !important;}}ffb-id-“1lccv698″{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}@media (min-width:768px) { ffb-id-“1lccv698″{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}}@media (min-width:992px) { ffb-id-“1lccv698″{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}}@media (min-width:1200px) { ffb-id-“1lccv698″{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}}ffb-id-“1lccv698″{ border-all: 1px solid rgba(128,128,128,0.4) !important;}ffb-id-“1lccv698″{ box-shadow: 0px 3px 5px 0px rgba(0,0,0,0.18);}ffb-id-“1lccv698″{ border-radius: !important;}{ border: 10px solid red !important;}ffb-id-“1lccv699″{ font-size: 20px !important;}ffb-id-“1lccv699″ ,ffb-id-“1lccv699″:before,ffb-id-“1lccv699″:after,ffb-id-“1lccv699″:hover,ffb-id-“1lccv699″:focus,ffb-id-“1lccv699″ *,ffb-id-“1lccv699″ *:before,ffb-id-“1lccv699″ *:after,ffb-id-“1lccv699″ *:hover,ffb-id-“1lccv699″ *:focus{ font-size: 20px !important;}ffb-id-“1lccup93″{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}@media (min-width:768px) { ffb-id-“1lccup93″{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}}@media (min-width:992px) { ffb-id-“1lccup93″{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}}@media (min-width:1200px) { ffb-id-“1lccup93″{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}}ffb-id-“1lccup93″{ border-all: 1px solid rgba(128,128,128,0.4) !important;}ffb-id-“1lccup93″{ box-shadow: 0px 3px 5px 0px rgba(0,0,0,0.18);}ffb-id-“1lccup93″{ border-radius: !important;}{ border: 10px solid red !important;}ffb-id-“1lccup94″{ font-size: 20px !important;}ffb-id-“1lccup94″ ,ffb-id-“1lccup94″:before,ffb-id-“1lccup94″:after,ffb-id-“1lccup94″:hover,ffb-id-“1lccup94″:focus,ffb-id-“1lccup94″ *,ffb-id-“1lccup94″ *:before,ffb-id-“1lccup94″ *:after,ffb-id-“1lccup94″ *:hover,ffb-id-“1lccup94″ *:focus{ font-size: 20px !important;}(function($){ jQuery(document).ready(function($) { $('ffb-id-“281fh183″').css('background','red'); }); })(jQuery); (function($){ jQuery(document).ready(function($) { $('ffb-id-“27v0f5ci“').css('background','red'); }); })(jQuery); (function($){ jQuery(document).ready(function($) { $('ffb-id-“27uvn0p5″').css('background','red'); }); })(jQuery); (function($){ jQuery(document).ready(function($) { $('ffb-id-“27uvmoi1″').css('background','red'); }); })(jQuery); (function($){ jQuery(document).ready(function($) { $('ffb-id-“27uvmfm4″').css('background','red'); }); })(jQuery); (function($){ jQuery(document).ready(function($) { $('ffb-id-“27v09lf9″').css('background','red'); }); })(jQuery); (function($){ jQuery(document).ready(function($) { $('ffb-id-“27v0aakp“').css('background','red'); }); })(jQuery); (function($){ jQuery(document).ready(function($) { $('ffb-id-“27uv7edr“').css('background','red'); }); })(jQuery); (function($){ jQuery(document).ready(function($) { $('ffb-id-“27uv6rnk“').css('background','red'); }); })(jQuery); (function($){ jQuery(document).ready(function($) { $('ffb-id-“27uuosqf“').css('background','red'); }); })(jQuery); (function($){ jQuery(document).ready(function($) { $('ffb-id-“24l6dc4a“').css('background','red'); }); })(jQuery); (function($){ jQuery(document).ready(function($) { $('ffb-id-“24l6tra8″').css('background','red'); }); })(jQuery); (function($){ jQuery(document).ready(function($) { $('ffb-id-“14l18lcl“').css('background','red'); }); })(jQuery); (function($){ jQuery(document).ready(function($) { $('ffb-id-“1n2husfe“').css('background','red'); }); })(jQuery); (function($){ jQuery(document).ready(function($) { $('ffb-id-“22gd012r“').css('background','red'); }); })(jQuery); (function($){ jQuery(document).ready(function($) { $('ffb-id-“27d8afe5″').css('background','red'); }); })(jQuery); (function($){ jQuery(document).ready(function($) { $('ffb-id-“1lcjo4fl“').css('background','red'); }); })(jQuery); (function($){ jQuery(document).ready(function($) { $('ffb-id-“1lccv698″').css('background','red'); }); })(jQuery); (function($){ jQuery(document).ready(function($) { $('ffb-id-“1lccup93″').css('background','red'); }); })(jQuery);

  The post E-SHOP.REPORT hlásí integraci s CORPIS MAPS appeared first on T-MAPY spol. s r.o..

  Read more »
 • GeoSpatial Summer School 2018

  geospatial_logo-01

  Katedra geoinformatiky v Olomouci pořádá letní školu GeoSpatial Summer School 2018 se zaměřením na free a open source software a data. Cílem letní školy je nabídnout studentům (Bc., Mgr. i Ph.D.) zpracování geoinformatického projektu pomocí volně dostupných dat a software. Letní škola bude mj. pod supervizí zahraničních odborníků – prof. Buchroithner (Německo), prof. Mitášová (USA), prof. Hofierka (Slovensko) a Iván Ortega (Norsko/Španělsko). Akce se koná od 27.6. do 3.7. 2018 na Katedře geoinformatiky, registrační poplatek činí 200 EUR (v ceně ubytování, jídlo, vybavení, materiály) a zájemci se mohou hlásit do 20. 6. 2018 přes webový formulář na http://gisummer.upol.cz/2018/fee/, kde naleznou i více informací. Jednacím jazykem je angličtina.

  Read more »
 • Two open position on geodata science at the Finnish Geospatial Research Institiute (FGI)

  We have now two open positions on geodata science at the Department of Geoinformatics and Cartography, Finnish Geospatial Research Institute (FGI):

  Research manager – https://www.valtiolle.fi/en-US/Vacancy?id=30-299-2018

  We are offering the position of a research manager at the Department of Geoinformatics and Cartography at the Finnish Geospatial Research Institute (FGI) at the National Land Survey for the fixed term of 1 August 2018–31 December 2020. The research manager leads the geodata science group’s research in the field of geospatial data analysis focusing on opportunities of extensive and efficient utilisation of big geospatial data and information sharing in innovative web services. The position of a research manager includes leading of a research team and research projects, developing the cooperation between research groups and applying funding for his or her research team. In addition, the research manager is responsible for ensuring his or her research team’s scientific competitiveness, impact, publishing activities and communication and he/she also assists the department head in the administration of the department.

  Scientist/Senior scientist – https://www.valtiolle.fi/en-US/Vacancy?id=30-300-2018

  We are offering the position of a research scientist/senior research scientist at the Department of Geoinformatics and Cartography at FGI at the National Land Survey. The position is for a fixed term, 1 August 2018–31 December 2019, and it involves doing research in the opportunities of geospatial data analysis and machine learning in the utilisation of large trajectory datasets in planning better urban and traffic environments. The position of a research scientist includes doing scientific research and writing scientific publications. The research scientist is responsible for societal and scientific impact and renewal of his/her research and for communicating about it. In addition, the position of senior research scientist includes application of research funding.

  Due date for the applications is at 4.15PM (EEST), June 6th 2018.

  Juha Oksanen, professor, PhD

  Head of Department, Geoinformatics and Cartography

  National Land Survey of Finland, Finnish Geospatial Research Institute (FGI), P.O.Box 84, FI-00521 HELSINKI Visiting address: Geodeetinrinne 2, FI-02430 MASALA

  +358 40 831 4092 / juha.oksanen@nls.fi / Skype: juha.oksanen / Twitter: @jsoksanen

  Read more »
 • Assistant Professor in Spatial Data Science, Department of Geography

  https://recruit.ap.ucsb.edu/apply/JPF01239

  Read more »
 • Sr Manager Spatial Data Centre of Excellence

  https://www.here.com/en/careers/jobs/20853/sr-manager-spatial-data-centre-excellence

  Read more »
 • NEW WAVE 2018

  Rádi bychom Vás pozvali na keynote přednášky a devět tematických sekcí na oslavu 10. narozenin konference NEW WAVE, která se uskuteční v Rýsovnách a ve Věži v Praze na Albertově 6 již tento čtvrtek a pátek, tedy 31. 5. a 1. 6. 2018.

  Pozvánky na jednotlivé keynote přednášky naleznete zde: Mony Domosh, Natashy Webster a Lukáše Makovského.

  Dále je také k dispozici kniha abstraktů a finální verze programu.

  Read more »
 • EUGEO 2019

  Výstřižek1

  The Geographical Society of Ireland a NUI GALWAY spoluorganizují kongres EUGEO 2019, který se bude konat v irském Galway od 15. do 18. května 2019. Tématem kongresu v roce 2019 je “Re-imaginace budoucích evropských společností a krajin.” (‘Re-imagining Europe’s future societies and landscapes’.)

  Pokud byste chtěli získat podrobnosti a pravidelné informace o konferenci (včetně klíčových termínů, termínů a dalších relevantních informací), klikněte prosím SEM a zaregistrujte se na konferenční bulletin.

  Více informací naleznete na ZDE  na webu.

  Read more »
 • 11th Geosymposium of Young Researchers “Silesia 2018″

  Výstřižek

  Geosymposium Silesia 2018 se koná ve dnech 12.9. – 14.9 2018  v polské Jistebné (Istebna).

  GeoSymposium je setkáním studentů, doktorandů a čerstvých absolventů oborů geologie, geografie, geofyzika, ochrana životního prostředí apod.

  Registrační formulář a pokyny pro autory jsou k dispozici na hlavních stránkách konference http://www.geosymp.wnoz.us.edu.pl/.

  Deadline pro registraci účasti, abstraktu a zaslání platby je 31. května 2018.

  Více informace naleznete také v cirkuláři ZDE.

  Read more »
 • Konference Americký semestr 1994 – 2018

  Konference, věnovaná čtvrtstoletí geografické spolupráce mezi Darmouth College a Přírodovědeckou fakultou UK, za účasti Dr. Lee Schwartze, nejvýše postaveného geografa v americké administrativě a prof. Marie Price, prezidentky americké geografické společnosti, se konala ve čtvrtek 3.5. v Praze na Albertově.

  Fotogalerii z této konference naleznete ZDE.

   

  Read more »
 • Důsledky roku 1968 pro rozvoj Československa

  Ve čtvrtek 19. dubna 2018 se na Vysoké škole regionálního rozvoje a Bankovním institutu – AMBIS v Praze konal již 9. ročník z cyklu odborných konferencí Regionální rozvoj mezi teorií a praxí, letos na velmi aktuální téma „Důsledky roku 1968 pro rozvoj Československa ”. Konferenci spolupořádala obecně prospěšná společnost Civitas per Populi a proběhla pod záštitou rektorky AMBIS Dr. Martiny Mannové, která konferenci rovněž zahájila. Účastníky konference pozdravil vstupním referátem Prof. RNDr. René Wokoun, CSc., ředitel Institutu regionálního rozvoje AMBIS a doc. Ing. arch. Vladimíra Šilhánková, Ph.D., hlavní pořadatelka a garantka uvedeného cyklu konferencí.

  Rok 1968 znamenal významný a tragický přelom nejen v politickém, ale i společenském a ekonomickém tj. i regionálním rozvoji tehdejšího Československa. Bez přehánění je možno konstatovat, že neblahé důsledky těchto událostí nás v oblasti regionálního rozvoje doprovázejí dodnes (např. přetrvávající regionální disparity hospodářsky postižených regionů jako je Ostravsko a Krušné hory, ale i dopady v citlivém předivu společenských a ekonomických vztahů a vazeb).

  U mládeže a později narozených osob se ale stále více vytrácí povědomí o událostech, které ovlivnily naše (minimálně odborné) životy. Konference si proto dala za cíl pozvat pamětníky – experty v oblasti regionálního rozvoje, aby se s mladou generací podělili o své zkušenosti, vzpomínky a postřehy tak, aby nové generaci regionalistů zprostředkovali svou nenahraditelnou životní zkušenost a zachovali ji tím i pro budoucí generace.

  S hlavním referátem na téma Obecný propad nadějí po příjezdu vojsk Varšavské smlouvy v roce 1968 vystoupila populární socioložka PhDr. Jiřina Šiklová, CSc., která velmi živou formou přiblížila atmosféru nejen po příjezdu vojsk Varšavské smlouvy, ale i společenský a politický kvas, který neblahé události předcházel. Následující referát Ing. Václava Kupky, CSc., náměstka ministra v 90. letech a Ing. Jana Klacka, CSc. generálního ředitele banky v téže době, s názvem Když tály ledy v české ekonomii… se zaměřil na ekonomické souvislosti 60. let 20. století u nás a podrobný výklad obrody české ekonomie z pohledu tehdejších pracovníků Ekonomického ústavu ČSAV. Pánové připomněli, že to byl nejen prof. Ota Šik a jeho tým, kdo zkoumali a navrhovali změny v ekonomickém mechanismu, ale také Dr. Josef Goldmann a jeho tým, který se zaměřil na makroekonomickou analýzu a politiku a v neposlední řadě prof. Luboš Mlčoch a Tomáš Ježek (jeden z polistopadových ministrů vlády ČR), kteří se zabývali chováním podniku, čili mikroekonomickou analýzou. Oba referující mají již také zpracovaný poměrně rozsáhlý vzpomínkový text na toto téma, a tak se i odborná veřejnost, která neměla možnost se konference zúčastnit, může těšit na zajímavé čtení. Následující referát Prof. Ing. Milana Bučka, DrSc. Změny v regionálním rozvoji a politice – pohled ze Slovenska, jak již jeho sám název napovídá, reflektoval rozdílnou situaci ve vnímání Pražského jara v českém a slovenském prostředí. Zejména připomněl, že rok 1968 přinesl federativní uspořádání Československa a plánování regionálního rozvoje prostřednictvím České a Slovenské Státní plánovací komise a soustavy plánovacích dokumentů. Poslední referát dopolední části konference pak přednesl Prof. Ing. arch. Mojmír Kyselka, CSc. na téma Územní plánování před a po roce 1968. Prof. Kyselka se s účastníky konference podělil o zajímavé informace z prostředí plánování rozvoje území v tehdejším Stavoprojektu i o osobní příběhy perzekuce ze strany komunistické státní bezpečnosti (STB) a neoprávněného zatčení a uvěznění.

  Odpolední blok zahájil RNDr. Miloslav Novák, emeritní pracovník Odboru ekonomických a dobrovolných nástrojů  Ministerstva životního prostředí ČR, který se věnoval Otázkám ochrany životního prostředí před a po roce 1968. Jako osobní účastník vzniku, transformace a následného zániku nezávislé ochrany přírody a jejího nahrazení státem kontrolovanými a zglajchšaltovanými organizacemi až po skutečně absurdní začlenění ochrany přírody do spojeného “Ministerstvo vnitra a životního prostředí”(tzv. „rozkvetlý obušek“) v 80. letech. RNDr. Novák přislíbil rozpracovat svůj příspěvek do textové podoby, takže se v některém z následujících čísel časopisu Regionální rozvoj mezi teorií a praxí mohou čtenáři těšit na bližší popis událostí. Navazující referát Mgr. Michaela Pondělíčka, Ph.D. s názvem Rok 1968 a hranice ČSSR byl reflexí nejen uzavírání se komunistického režimu a znesvobodňování obyvatel, zabraňování jim v cestování a komunikaci, ale i reflexí několika vln politické emigrace – zejména české inteligence. Prezentace vzniku železné opony, neustálého zvětšování a znepřístupňování a tabuizování hraničního pásma v řádu několika desítek kilometrů od skutečné státní hranice až po elektrické vysokonapěťové překážky byla doplněna dobovými příklady a fotografiemi. Výsledky pohraničních záborů jsou patrné dodnes – přetrvávající regionální disparity ve stále ještě zaostalé oblasti Šumavy, Novohradských hor, České Kanady a Českého lesa s desítkami zaniklých obcí a řídce osídlenou dodnes nekonsolidovanou krajinou. Poslední referující byla doc. PhDr. Jana Marie Šafránková, CSc., která se věnovala otázkám Sociálně demografické situace  v ČSSR v roce 1968 a jejímu vlivu na současnost. Docentka Šafránková vysvětlila mj. Mýtus tzv. Husákových dětí a referovala o skutečných příčinách demografického vývoje v diskutované post-invazní (normalizační) době.

  Všichni referující pamětníci a přednášející z mladší generace přinesli cenný soubor věcných informací o pomalu zapomínané době konce šedesátých let, ale i řadu osobních postřehů, kterými v řadě případů překvapili mladou generaci regionalistů, která o mnoha diskutovaných tématech měla jen velmi mlhavé povědomí.

  Účastníci konference se shodli, že setkání bylo velmi přínosné a všeobecně poučné, byť s poněkud skličující představou navazujícího období „Husákovské normalizace“. Pořadatelé se proto rozhodli navázat v příštím roce konferencí vztaženou k odrazu změn v regionálním rozvoji, které přinesl rok 1989. A jak poznamenal jeden z účastníků „to by už mělo být veselejší vyprávění“. Dovolujeme si Vás proto předběžně na další, již 10. ročník konference Regionální rozvoj mezi teorií a praxí, která se bude konat v dubnu 2019 pozvat.

  Vladimíra Šilhánková, 7.5.2017
  vladimira.silhankova@ambis.cz

  Read more »
 • T-WIST REN: Použití dat KN v aplikacích IS T-WIST a GDPR

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis sed cursus sapien, vitae fringilla sem. Duis convallis vel nunc at laoreet.

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis sed cursus sapien, vitae fringilla sem. Duis convallis vel nunc at laoreet.

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis sed cursus sapien, vitae fringilla sem. Duis convallis vel nunc at laoreet.

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis sed cursus sapien, vitae fringilla sem. Duis convallis vel nunc at laoreet.

  .ffb-id-1lccu6bn{ font-size: 18px !important; text-align: justify !important; } .ffb-id-1lccu6bn , .ffb-id-1lccu6bn:before, .ffb-id-1lccu6bn:after, .ffb-id-1lccu6bn:hover, .ffb-id-1lccu6bn:focus, .ffb-id-1lccu6bn *, .ffb-id-1lccu6bn *:before, .ffb-id-1lccu6bn *:after, .ffb-id-1lccu6bn *:hover, .ffb-id-1lccu6bn *:focus{ font-size: 18px !important; text-align: justify !important; } @media (min-width:992px) { .ffb-id-1lccu6bn{ text-align: justify !important; } }@media (min-width:992px) { .ffb-id-1lccu6bn , .ffb-id-1lccu6bn:before, .ffb-id-1lccu6bn:after, .ffb-id-1lccu6bn:hover, .ffb-id-1lccu6bn:focus, .ffb-id-1lccu6bn *, .ffb-id-1lccu6bn *:before, .ffb-id-1lccu6bn *:after, .ffb-id-1lccu6bn *:hover, .ffb-id-1lccu6bn *:focus{ text-align: justify !important; } }ffb-id-“1n2husfe“{ margin-top: ; margin-right: ; margin-bottom: ; margin-left: ; padding-top: ; padding-right: ; padding-bottom: ; padding-left: ; } @media (min-width:768px) { ffb-id-“1n2husfe“{ margin-top: ; margin-right: ; margin-bottom: ; margin-left: ; padding-top: ; padding-right: ; padding-bottom: ; padding-left: ; } }@media (min-width:992px) { ffb-id-“1n2husfe“{ margin-top: ; margin-right: ; margin-bottom: ; margin-left: ; padding-top: ; padding-right: ; padding-bottom: ; padding-left: ; } }@media (min-width:1200px) { ffb-id-“1n2husfe“{ margin-top: ; margin-right: ; margin-bottom: ; margin-left: ; padding-top: ; padding-right: ; padding-bottom: ; padding-left: ; } }ffb-id-“1n2husfe“{ border-all: 1px solid rgba(128,128,128,0.4) !important; } ffb-id-“1n2husfe“{ box-shadow: 0px 3px 5px 0px rgba(0,0,0,0.18); } ffb-id-“1n2husfe“{ border-radius: !important; } { border: 10px solid red !important; } ffb-id-“1n2husfg“{ font-size: 20px !important; } ffb-id-“1n2husfg“ , ffb-id-“1n2husfg“:before, ffb-id-“1n2husfg“:after, ffb-id-“1n2husfg“:hover, ffb-id-“1n2husfg“:focus, ffb-id-“1n2husfg“ *, ffb-id-“1n2husfg“ *:before, ffb-id-“1n2husfg“ *:after, ffb-id-“1n2husfg“ *:hover, ffb-id-“1n2husfg“ *:focus{ font-size: 20px !important; } ffb-id-“22gd012r“{ margin-top: ; margin-right: ; margin-bottom: ; margin-left: ; padding-top: ; padding-right: ; padding-bottom: ; padding-left: ; } @media (min-width:768px) { ffb-id-“22gd012r“{ margin-top: ; margin-right: ; margin-bottom: ; margin-left: ; padding-top: ; padding-right: ; padding-bottom: ; padding-left: ; } }@media (min-width:992px) { ffb-id-“22gd012r“{ margin-top: ; margin-right: ; margin-bottom: ; margin-left: ; padding-top: ; padding-right: ; padding-bottom: ; padding-left: ; } }@media (min-width:1200px) { ffb-id-“22gd012r“{ margin-top: ; margin-right: ; margin-bottom: ; margin-left: ; padding-top: ; padding-right: ; padding-bottom: ; padding-left: ; } }ffb-id-“22gd012r“{ border-all: 1px solid rgba(128,128,128,0.4) !important; } ffb-id-“22gd012r“{ box-shadow: 0px 3px 5px 0px rgba(0,0,0,0.18); } ffb-id-“22gd012r“{ border-radius: !important; } { border: 10px solid red !important; } ffb-id-“22gd012t“ .ffb-button1-1.ffb-block-button-2-0.btn-base-brd-slide{ color:#ffffff; } ffb-id-“22gd012t“ .ffb-button1-1.ffb-block-button-2-0.btn-base-brd-slide:hover{ color:#ffffff; } ffb-id-“22gd012t“ .ffb-button1-1.ffb-block-button-2-0.btn-base-brd-slide{ border-color: transparent; } ffb-id-“22gd012t“ .ffb-button1-1.ffb-block-button-2-0.btn-base-brd-slide:hover{ border-color: transparent; } ffb-id-“22gd012t“ .ffb-button1-1.ffb-block-button-2-0.btn-base-brd-slide{ background-color:#ffa332; } ffb-id-“22gd012t“ .ffb-button1-1.ffb-block-button-2-0.btn-base-brd-slide:hover{ background-color:#4c2791; } ffb-id-“22gd012t“ .ffb-button1-1{ text-decoration: none !important; } ffb-id-“22gd012t“ .ffb-button1-1:before, ffb-id-“22gd012t“ .ffb-button1-1:after, ffb-id-“22gd012t“ .ffb-button1-1:hover, ffb-id-“22gd012t“ .ffb-button1-1:focus, ffb-id-“22gd012t“ .ffb-button1-1 *, ffb-id-“22gd012t“ .ffb-button1-1 *:before, ffb-id-“22gd012t“ .ffb-button1-1 *:after, ffb-id-“22gd012t“ .ffb-button1-1 *:hover, ffb-id-“22gd012t“ .ffb-button1-1 *:focus{ text-decoration: none !important; } ffb-id-“22gd012t“ .ffb-button1-1{ font-weight: 600 !important; } ffb-id-“22gd012t“ .ffb-button1-1 , ffb-id-“22gd012t“ .ffb-button1-1:before, ffb-id-“22gd012t“ .ffb-button1-1:after, ffb-id-“22gd012t“ .ffb-button1-1:hover, ffb-id-“22gd012t“ .ffb-button1-1:focus, ffb-id-“22gd012t“ .ffb-button1-1 *, ffb-id-“22gd012t“ .ffb-button1-1 *:before, ffb-id-“22gd012t“ .ffb-button1-1 *:after, ffb-id-“22gd012t“ .ffb-button1-1 *:hover, ffb-id-“22gd012t“ .ffb-button1-1 *:focus{ font-weight: 600 !important; } @media (min-width:768px) { ffb-id-“22gd012t“ .ffb-button1-1{ font-weight: 600 !important; } }@media (min-width:768px) { ffb-id-“22gd012t“ .ffb-button1-1 , ffb-id-“22gd012t“ .ffb-button1-1:before, ffb-id-“22gd012t“ .ffb-button1-1:after, ffb-id-“22gd012t“ .ffb-button1-1:hover, ffb-id-“22gd012t“ .ffb-button1-1:focus, ffb-id-“22gd012t“ .ffb-button1-1 *, ffb-id-“22gd012t“ .ffb-button1-1 *:before, ffb-id-“22gd012t“ .ffb-button1-1 *:after, ffb-id-“22gd012t“ .ffb-button1-1 *:hover, ffb-id-“22gd012t“ .ffb-button1-1 *:focus{ font-weight: 600 !important; } }@media (min-width:992px) { ffb-id-“22gd012t“ .ffb-button1-1{ font-weight: 600 !important; } }@media (min-width:992px) { ffb-id-“22gd012t“ .ffb-button1-1 , ffb-id-“22gd012t“ .ffb-button1-1:before, ffb-id-“22gd012t“ .ffb-button1-1:after, ffb-id-“22gd012t“ .ffb-button1-1:hover, ffb-id-“22gd012t“ .ffb-button1-1:focus, ffb-id-“22gd012t“ .ffb-button1-1 *, ffb-id-“22gd012t“ .ffb-button1-1 *:before, ffb-id-“22gd012t“ .ffb-button1-1 *:after, ffb-id-“22gd012t“ .ffb-button1-1 *:hover, ffb-id-“22gd012t“ .ffb-button1-1 *:focus{ font-weight: 600 !important; } }@media (min-width:1200px) { ffb-id-“22gd012t“ .ffb-button1-1{ font-weight: 600 !important; } }@media (min-width:1200px) { ffb-id-“22gd012t“ .ffb-button1-1 , ffb-id-“22gd012t“ .ffb-button1-1:before, ffb-id-“22gd012t“ .ffb-button1-1:after, ffb-id-“22gd012t“ .ffb-button1-1:hover, ffb-id-“22gd012t“ .ffb-button1-1:focus, ffb-id-“22gd012t“ .ffb-button1-1 *, ffb-id-“22gd012t“ .ffb-button1-1 *:before, ffb-id-“22gd012t“ .ffb-button1-1 *:after, ffb-id-“22gd012t“ .ffb-button1-1 *:hover, ffb-id-“22gd012t“ .ffb-button1-1 *:focus{ font-weight: 600 !important; } }ffb-id-“22gd012s“{ font-size: 20px !important; } ffb-id-“22gd012s“ , ffb-id-“22gd012s“:before, ffb-id-“22gd012s“:after, ffb-id-“22gd012s“:hover, ffb-id-“22gd012s“:focus, ffb-id-“22gd012s“ *, ffb-id-“22gd012s“ *:before, ffb-id-“22gd012s“ *:after, ffb-id-“22gd012s“ *:hover, ffb-id-“22gd012s“ *:focus{ font-size: 20px !important; } ffb-id-“27d8afe5″{ margin-top: ; margin-right: ; margin-bottom: ; margin-left: ; padding-top: ; padding-right: ; padding-bottom: ; padding-left: ; } @media (min-width:768px) { ffb-id-“27d8afe5″{ margin-top: ; margin-right: ; margin-bottom: ; margin-left: ; padding-top: ; padding-right: ; padding-bottom: ; padding-left: ; } }@media (min-width:992px) { ffb-id-“27d8afe5″{ margin-top: ; margin-right: ; margin-bottom: ; margin-left: ; padding-top: ; padding-right: ; padding-bottom: ; padding-left: ; } }@media (min-width:1200px) { ffb-id-“27d8afe5″{ margin-top: ; margin-right: ; margin-bottom: ; margin-left: ; padding-top: ; padding-right: ; padding-bottom: ; padding-left: ; } }ffb-id-“27d8afe5″{ border-all: 1px solid rgba(128,128,128,0.4) !important; } ffb-id-“27d8afe5″{ box-shadow: 0px 3px 5px 0px rgba(0,0,0,0.18); } ffb-id-“27d8afe5″{ border-radius: !important; } { border: 10px solid red !important; } ffb-id-“27d8aoc9″ .divider-v7-title span.after{ border-color:#c4c4c4 !important; } ffb-id-“27d8aoc9″ .divider-v7-title span.after:after{ border-color:#c4c4c4 !important; } ffb-id-“1lcjo4fl“{ margin-top: ; margin-right: ; margin-bottom: ; margin-left: ; padding-top: ; padding-right: ; padding-bottom: ; padding-left: ; } @media (min-width:768px) { ffb-id-“1lcjo4fl“{ margin-top: ; margin-right: ; margin-bottom: ; margin-left: ; padding-top: ; padding-right: ; padding-bottom: ; padding-left: ; } }@media (min-width:992px) { ffb-id-“1lcjo4fl“{ margin-top: ; margin-right: ; margin-bottom: ; margin-left: ; padding-top: ; padding-right: ; padding-bottom: ; padding-left: ; } }@media (min-width:1200px) { ffb-id-“1lcjo4fl“{ margin-top: ; margin-right: ; margin-bottom: ; margin-left: ; padding-top: ; padding-right: ; padding-bottom: ; padding-left: ; } }ffb-id-“1lcjo4fl“{ border-all: 1px solid rgba(128,128,128,0.4) !important; } ffb-id-“1lcjo4fl“{ box-shadow: 0px 3px 5px 0px rgba(0,0,0,0.18); } ffb-id-“1lcjo4fl“{ border-radius: !important; } { border: 10px solid red !important; } ffb-id-“1lcjo4fn“ .ffb-button1-1.ffb-block-button-1-0.btn-base-brd-slide{ color:#ffffff; } ffb-id-“1lcjo4fn“ .ffb-button1-1.ffb-block-button-1-0.btn-base-brd-slide:hover{ color:#ffffff; } ffb-id-“1lcjo4fn“ .ffb-button1-1.ffb-block-button-1-0.btn-base-brd-slide{ border-color: transparent; } ffb-id-“1lcjo4fn“ .ffb-button1-1.ffb-block-button-1-0.btn-base-brd-slide:hover{ border-color: transparent; } ffb-id-“1lcjo4fn“ .ffb-button1-1.ffb-block-button-1-0.btn-base-brd-slide{ background-color:#ffa332; } ffb-id-“1lcjo4fn“ .ffb-button1-1.ffb-block-button-1-0.btn-base-brd-slide:hover{ background-color:#4c2791; } ffb-id-“1lcjo4fn“ .ffb-button1-1{ text-decoration: none !important; } ffb-id-“1lcjo4fn“ .ffb-button1-1:before, ffb-id-“1lcjo4fn“ .ffb-button1-1:after, ffb-id-“1lcjo4fn“ .ffb-button1-1:hover, ffb-id-“1lcjo4fn“ .ffb-button1-1:focus, ffb-id-“1lcjo4fn“ .ffb-button1-1 *, ffb-id-“1lcjo4fn“ .ffb-button1-1 *:before, ffb-id-“1lcjo4fn“ .ffb-button1-1 *:after, ffb-id-“1lcjo4fn“ .ffb-button1-1 *:hover, ffb-id-“1lcjo4fn“ .ffb-button1-1 *:focus{ text-decoration: none !important; } ffb-id-“1lcjo4fn“ .ffb-button1-1{ font-weight: 600 !important; } ffb-id-“1lcjo4fn“ .ffb-button1-1 , ffb-id-“1lcjo4fn“ .ffb-button1-1:before, ffb-id-“1lcjo4fn“ .ffb-button1-1:after, ffb-id-“1lcjo4fn“ .ffb-button1-1:hover, ffb-id-“1lcjo4fn“ .ffb-button1-1:focus, ffb-id-“1lcjo4fn“ .ffb-button1-1 *, ffb-id-“1lcjo4fn“ .ffb-button1-1 *:before, ffb-id-“1lcjo4fn“ .ffb-button1-1 *:after, ffb-id-“1lcjo4fn“ .ffb-button1-1 *:hover, ffb-id-“1lcjo4fn“ .ffb-button1-1 *:focus{ font-weight: 600 !important; } @media (min-width:768px) { ffb-id-“1lcjo4fn“ .ffb-button1-1{ font-weight: 600 !important; } }@media (min-width:768px) { ffb-id-“1lcjo4fn“ .ffb-button1-1 , ffb-id-“1lcjo4fn“ .ffb-button1-1:before, ffb-id-“1lcjo4fn“ .ffb-button1-1:after, ffb-id-“1lcjo4fn“ .ffb-button1-1:hover, ffb-id-“1lcjo4fn“ .ffb-button1-1:focus, ffb-id-“1lcjo4fn“ .ffb-button1-1 *, ffb-id-“1lcjo4fn“ .ffb-button1-1 *:before, ffb-id-“1lcjo4fn“ .ffb-button1-1 *:after, ffb-id-“1lcjo4fn“ .ffb-button1-1 *:hover, ffb-id-“1lcjo4fn“ .ffb-button1-1 *:focus{ font-weight: 600 !important; } }@media (min-width:992px) { ffb-id-“1lcjo4fn“ .ffb-button1-1{ font-weight: 600 !important; } }@media (min-width:992px) { ffb-id-“1lcjo4fn“ .ffb-button1-1 , ffb-id-“1lcjo4fn“ .ffb-button1-1:before, ffb-id-“1lcjo4fn“ .ffb-button1-1:after, ffb-id-“1lcjo4fn“ .ffb-button1-1:hover, ffb-id-“1lcjo4fn“ .ffb-button1-1:focus, ffb-id-“1lcjo4fn“ .ffb-button1-1 *, ffb-id-“1lcjo4fn“ .ffb-button1-1 *:before, ffb-id-“1lcjo4fn“ .ffb-button1-1 *:after, ffb-id-“1lcjo4fn“ .ffb-button1-1 *:hover, ffb-id-“1lcjo4fn“ .ffb-button1-1 *:focus{ font-weight: 600 !important; } }@media (min-width:1200px) { ffb-id-“1lcjo4fn“ .ffb-button1-1{ font-weight: 600 !important; } }@media (min-width:1200px) { ffb-id-“1lcjo4fn“ .ffb-button1-1 , ffb-id-“1lcjo4fn“ .ffb-button1-1:before, ffb-id-“1lcjo4fn“ .ffb-button1-1:after, ffb-id-“1lcjo4fn“ .ffb-button1-1:hover, ffb-id-“1lcjo4fn“ .ffb-button1-1:focus, ffb-id-“1lcjo4fn“ .ffb-button1-1 *, ffb-id-“1lcjo4fn“ .ffb-button1-1 *:before, ffb-id-“1lcjo4fn“ .ffb-button1-1 *:after, ffb-id-“1lcjo4fn“ .ffb-button1-1 *:hover, ffb-id-“1lcjo4fn“ .ffb-button1-1 *:focus{ font-weight: 600 !important; } }ffb-id-“1lccv698″{ margin-top: ; margin-right: ; margin-bottom: ; margin-left: ; padding-top: ; padding-right: ; padding-bottom: ; padding-left: ; } @media (min-width:768px) { ffb-id-“1lccv698″{ margin-top: ; margin-right: ; margin-bottom: ; margin-left: ; padding-top: ; padding-right: ; padding-bottom: ; padding-left: ; } }@media (min-width:992px) { ffb-id-“1lccv698″{ margin-top: ; margin-right: ; margin-bottom: ; margin-left: ; padding-top: ; padding-right: ; padding-bottom: ; padding-left: ; } }@media (min-width:1200px) { ffb-id-“1lccv698″{ margin-top: ; margin-right: ; margin-bottom: ; margin-left: ; padding-top: ; padding-right: ; padding-bottom: ; padding-left: ; } }ffb-id-“1lccv698″{ border-all: 1px solid rgba(128,128,128,0.4) !important; } ffb-id-“1lccv698″{ box-shadow: 0px 3px 5px 0px rgba(0,0,0,0.18); } ffb-id-“1lccv698″{ border-radius: !important; } { border: 10px solid red !important; } ffb-id-“1lccv699″{ font-size: 20px !important; } ffb-id-“1lccv699″ , ffb-id-“1lccv699″:before, ffb-id-“1lccv699″:after, ffb-id-“1lccv699″:hover, ffb-id-“1lccv699″:focus, ffb-id-“1lccv699″ *, ffb-id-“1lccv699″ *:before, ffb-id-“1lccv699″ *:after, ffb-id-“1lccv699″ *:hover, ffb-id-“1lccv699″ *:focus{ font-size: 20px !important; } ffb-id-“1lccup93″{ margin-top: ; margin-right: ; margin-bottom: ; margin-left: ; padding-top: ; padding-right: ; padding-bottom: ; padding-left: ; } @media (min-width:768px) { ffb-id-“1lccup93″{ margin-top: ; margin-right: ; margin-bottom: ; margin-left: ; padding-top: ; padding-right: ; padding-bottom: ; padding-left: ; } }@media (min-width:992px) { ffb-id-“1lccup93″{ margin-top: ; margin-right: ; margin-bottom: ; margin-left: ; padding-top: ; padding-right: ; padding-bottom: ; padding-left: ; } }@media (min-width:1200px) { ffb-id-“1lccup93″{ margin-top: ; margin-right: ; margin-bottom: ; margin-left: ; padding-top: ; padding-right: ; padding-bottom: ; padding-left: ; } }ffb-id-“1lccup93″{ border-all: 1px solid rgba(128,128,128,0.4) !important; } ffb-id-“1lccup93″{ box-shadow: 0px 3px 5px 0px rgba(0,0,0,0.18); } ffb-id-“1lccup93″{ border-radius: !important; } { border: 10px solid red !important; } ffb-id-“1lccup94″{ font-size: 20px !important; } ffb-id-“1lccup94″ , ffb-id-“1lccup94″:before, ffb-id-“1lccup94″:after, ffb-id-“1lccup94″:hover, ffb-id-“1lccup94″:focus, ffb-id-“1lccup94″ *, ffb-id-“1lccup94″ *:before, ffb-id-“1lccup94″ *:after, ffb-id-“1lccup94″ *:hover, ffb-id-“1lccup94″ *:focus{ font-size: 20px !important; } .ffb-id-14l18lck{ text-align: center !important;}.ffb-id-14l18lck ,.ffb-id-14l18lck:before,.ffb-id-14l18lck:after,.ffb-id-14l18lck:hover,.ffb-id-14l18lck:focus,.ffb-id-14l18lck *,.ffb-id-14l18lck *:before,.ffb-id-14l18lck *:after,.ffb-id-14l18lck *:hover,.ffb-id-14l18lck *:focus{ text-align: center !important;}@media (min-width:992px) { .ffb-id-14l18lck{ text-align: left !important;}}@media (min-width:992px) { .ffb-id-14l18lck ,.ffb-id-14l18lck:before,.ffb-id-14l18lck:after,.ffb-id-14l18lck:hover,.ffb-id-14l18lck:focus,.ffb-id-14l18lck *,.ffb-id-14l18lck *:before,.ffb-id-14l18lck *:after,.ffb-id-14l18lck *:hover,.ffb-id-14l18lck *:focus{ text-align: left !important;}}ffb-id-“1ksud04o“{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}@media (min-width:768px) { ffb-id-“1ksud04o“{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}}@media (min-width:992px) { ffb-id-“1ksud04o“{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}}@media (min-width:1200px) { ffb-id-“1ksud04o“{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}}ffb-id-“1ksud04o“{ border-all: 1px solid rgba(128,128,128,0.4) !important;}ffb-id-“1ksud04o“{ box-shadow: 0px 3px 5px 0px rgba(0,0,0,0.18);}ffb-id-“1ksud04o“{ border-radius: !important;}{ border: 10px solid red !important;}ffb-id-“1ksud04p“{ font-size: 20px !important;}ffb-id-“1ksud04p“ ,ffb-id-“1ksud04p“:before,ffb-id-“1ksud04p“:after,ffb-id-“1ksud04p“:hover,ffb-id-“1ksud04p“:focus,ffb-id-“1ksud04p“ *,ffb-id-“1ksud04p“ *:before,ffb-id-“1ksud04p“ *:after,ffb-id-“1ksud04p“ *:hover,ffb-id-“1ksud04p“ *:focus{ font-size: 20px !important;}ffb-id-“24661lp4″{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}@media (min-width:768px) { ffb-id-“24661lp4″{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}}@media (min-width:992px) { ffb-id-“24661lp4″{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}}@media (min-width:1200px) { ffb-id-“24661lp4″{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}}ffb-id-“24661lp4″{ border-all: 1px solid rgba(128,128,128,0.4) !important;}ffb-id-“24661lp4″{ box-shadow: 0px 3px 5px 0px rgba(0,0,0,0.18);}ffb-id-“24661lp4″{ border-radius: !important;}{ border: 10px solid red !important;}ffb-id-“24661lp5″{ font-size: 20px !important;}ffb-id-“24661lp5″ ,ffb-id-“24661lp5″:before,ffb-id-“24661lp5″:after,ffb-id-“24661lp5″:hover,ffb-id-“24661lp5″:focus,ffb-id-“24661lp5″ *,ffb-id-“24661lp5″ *:before,ffb-id-“24661lp5″ *:after,ffb-id-“24661lp5″ *:hover,ffb-id-“24661lp5″ *:focus{ font-size: 20px !important;}ffb-id-“2464qhra“{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}@media (min-width:768px) { ffb-id-“2464qhra“{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}}@media (min-width:992px) { ffb-id-“2464qhra“{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}}@media (min-width:1200px) { ffb-id-“2464qhra“{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}}ffb-id-“2464qhra“{ border-all: 1px solid rgba(128,128,128,0.4) !important;}ffb-id-“2464qhra“{ box-shadow: 0px 3px 5px 0px rgba(0,0,0,0.18);}ffb-id-“2464qhra“{ border-radius: !important;}{ border: 10px solid red !important;}ffb-id-“2464qhrb“{ font-size: 20px !important;}ffb-id-“2464qhrb“ ,ffb-id-“2464qhrb“:before,ffb-id-“2464qhrb“:after,ffb-id-“2464qhrb“:hover,ffb-id-“2464qhrb“:focus,ffb-id-“2464qhrb“ *,ffb-id-“2464qhrb“ *:before,ffb-id-“2464qhrb“ *:after,ffb-id-“2464qhrb“ *:hover,ffb-id-“2464qhrb“ *:focus{ font-size: 20px !important;}ffb-id-“14l18lcl“{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}@media (min-width:768px) { ffb-id-“14l18lcl“{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}}@media (min-width:992px) { ffb-id-“14l18lcl“{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}}@media (min-width:1200px) { ffb-id-“14l18lcl“{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}}ffb-id-“14l18lcl“{ border-all: 1px solid rgba(128,128,128,0.4) !important;}ffb-id-“14l18lcl“{ box-shadow: 0px 3px 5px 0px rgba(0,0,0,0.18);}ffb-id-“14l18lcl“{ border-radius: !important;}{ border: 10px solid red !important;}ffb-id-“pk3copb“{ font-size: 20px !important;}ffb-id-“pk3copb“ ,ffb-id-“pk3copb“:before,ffb-id-“pk3copb“:after,ffb-id-“pk3copb“:hover,ffb-id-“pk3copb“:focus,ffb-id-“pk3copb“ *,ffb-id-“pk3copb“ *:before,ffb-id-“pk3copb“ *:after,ffb-id-“pk3copb“ *:hover,ffb-id-“pk3copb“ *:focus{ font-size: 20px !important;}(function($){ jQuery(document).ready(function($) { $('ffb-id-“1n2husfe“').css('background','red'); }); })(jQuery); (function($){ jQuery(document).ready(function($) { $('ffb-id-“22gd012r“').css('background','red'); }); })(jQuery); (function($){ jQuery(document).ready(function($) { $('ffb-id-“27d8afe5″').css('background','red'); }); })(jQuery); (function($){ jQuery(document).ready(function($) { $('ffb-id-“1lcjo4fl“').css('background','red'); }); })(jQuery); (function($){ jQuery(document).ready(function($) { $('ffb-id-“1lccv698″').css('background','red'); }); })(jQuery); (function($){ jQuery(document).ready(function($) { $('ffb-id-“1lccup93″').css('background','red'); }); })(jQuery); (function($){ jQuery(document).ready(function($) { $('ffb-id-“1ksud04o“').css('background','red'); }); })(jQuery); (function($){ jQuery(document).ready(function($) { $('ffb-id-“24661lp4″').css('background','red'); }); })(jQuery); (function($){ jQuery(document).ready(function($) { $('ffb-id-“2464qhra“').css('background','red'); }); })(jQuery); (function($){ jQuery(document).ready(function($) { $('ffb-id-“14l18lcl“').css('background','red'); }); })(jQuery);

  The post T-WIST REN: Použití dat KN v aplikacích IS T-WIST a GDPR appeared first on T-MAPY spol. s r.o..

  Read more »
 • T-MAPY oznamují nové partnerství se společnostmi Geo Data, DATA PROCON, Geomorava a IterSoft

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis sed cursus sapien, vitae fringilla sem. Duis convallis vel nunc at laoreet.

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis sed cursus sapien, vitae fringilla sem. Duis convallis vel nunc at laoreet.

  .ffb-id-14l18lck{ text-align: center !important; } .ffb-id-14l18lck , .ffb-id-14l18lck:before, .ffb-id-14l18lck:after, .ffb-id-14l18lck:hover, .ffb-id-14l18lck:focus, .ffb-id-14l18lck *, .ffb-id-14l18lck *:before, .ffb-id-14l18lck *:after, .ffb-id-14l18lck *:hover, .ffb-id-14l18lck *:focus{ text-align: center !important; } @media (min-width:992px) { .ffb-id-14l18lck{ text-align: left !important; } }@media (min-width:992px) { .ffb-id-14l18lck , .ffb-id-14l18lck:before, .ffb-id-14l18lck:after, .ffb-id-14l18lck:hover, .ffb-id-14l18lck:focus, .ffb-id-14l18lck *, .ffb-id-14l18lck *:before, .ffb-id-14l18lck *:after, .ffb-id-14l18lck *:hover, .ffb-id-14l18lck *:focus{ text-align: left !important; } }ffb-id-“1ksud04o“{ margin-top: ; margin-right: ; margin-bottom: ; margin-left: ; padding-top: ; padding-right: ; padding-bottom: ; padding-left: ; } @media (min-width:768px) { ffb-id-“1ksud04o“{ margin-top: ; margin-right: ; margin-bottom: ; margin-left: ; padding-top: ; padding-right: ; padding-bottom: ; padding-left: ; } }@media (min-width:992px) { ffb-id-“1ksud04o“{ margin-top: ; margin-right: ; margin-bottom: ; margin-left: ; padding-top: ; padding-right: ; padding-bottom: ; padding-left: ; } }@media (min-width:1200px) { ffb-id-“1ksud04o“{ margin-top: ; margin-right: ; margin-bottom: ; margin-left: ; padding-top: ; padding-right: ; padding-bottom: ; padding-left: ; } }ffb-id-“1ksud04o“{ border-all: 1px solid rgba(128,128,128,0.4) !important; } ffb-id-“1ksud04o“{ box-shadow: 0px 3px 5px 0px rgba(0,0,0,0.18); } ffb-id-“1ksud04o“{ border-radius: !important; } { border: 10px solid red !important; } ffb-id-“1ksud04p“{ font-size: 20px !important; } ffb-id-“1ksud04p“ , ffb-id-“1ksud04p“:before, ffb-id-“1ksud04p“:after, ffb-id-“1ksud04p“:hover, ffb-id-“1ksud04p“:focus, ffb-id-“1ksud04p“ *, ffb-id-“1ksud04p“ *:before, ffb-id-“1ksud04p“ *:after, ffb-id-“1ksud04p“ *:hover, ffb-id-“1ksud04p“ *:focus{ font-size: 20px !important; } ffb-id-“24661lp4″{ margin-top: ; margin-right: ; margin-bottom: ; margin-left: ; padding-top: ; padding-right: ; padding-bottom: ; padding-left: ; } @media (min-width:768px) { ffb-id-“24661lp4″{ margin-top: ; margin-right: ; margin-bottom: ; margin-left: ; padding-top: ; padding-right: ; padding-bottom: ; padding-left: ; } }@media (min-width:992px) { ffb-id-“24661lp4″{ margin-top: ; margin-right: ; margin-bottom: ; margin-left: ; padding-top: ; padding-right: ; padding-bottom: ; padding-left: ; } }@media (min-width:1200px) { ffb-id-“24661lp4″{ margin-top: ; margin-right: ; margin-bottom: ; margin-left: ; padding-top: ; padding-right: ; padding-bottom: ; padding-left: ; } }ffb-id-“24661lp4″{ border-all: 1px solid rgba(128,128,128,0.4) !important; } ffb-id-“24661lp4″{ box-shadow: 0px 3px 5px 0px rgba(0,0,0,0.18); } ffb-id-“24661lp4″{ border-radius: !important; } { border: 10px solid red !important; } ffb-id-“24661lp5″{ font-size: 20px !important; } ffb-id-“24661lp5″ , ffb-id-“24661lp5″:before, ffb-id-“24661lp5″:after, ffb-id-“24661lp5″:hover, ffb-id-“24661lp5″:focus, ffb-id-“24661lp5″ *, ffb-id-“24661lp5″ *:before, ffb-id-“24661lp5″ *:after, ffb-id-“24661lp5″ *:hover, ffb-id-“24661lp5″ *:focus{ font-size: 20px !important; } ffb-id-“2464qhra“{ margin-top: ; margin-right: ; margin-bottom: ; margin-left: ; padding-top: ; padding-right: ; padding-bottom: ; padding-left: ; } @media (min-width:768px) { ffb-id-“2464qhra“{ margin-top: ; margin-right: ; margin-bottom: ; margin-left: ; padding-top: ; padding-right: ; padding-bottom: ; padding-left: ; } }@media (min-width:992px) { ffb-id-“2464qhra“{ margin-top: ; margin-right: ; margin-bottom: ; margin-left: ; padding-top: ; padding-right: ; padding-bottom: ; padding-left: ; } }@media (min-width:1200px) { ffb-id-“2464qhra“{ margin-top: ; margin-right: ; margin-bottom: ; margin-left: ; padding-top: ; padding-right: ; padding-bottom: ; padding-left: ; } }ffb-id-“2464qhra“{ border-all: 1px solid rgba(128,128,128,0.4) !important; } ffb-id-“2464qhra“{ box-shadow: 0px 3px 5px 0px rgba(0,0,0,0.18); } ffb-id-“2464qhra“{ border-radius: !important; } { border: 10px solid red !important; } ffb-id-“2464qhrb“{ font-size: 20px !important; } ffb-id-“2464qhrb“ , ffb-id-“2464qhrb“:before, ffb-id-“2464qhrb“:after, ffb-id-“2464qhrb“:hover, ffb-id-“2464qhrb“:focus, ffb-id-“2464qhrb“ *, ffb-id-“2464qhrb“ *:before, ffb-id-“2464qhrb“ *:after, ffb-id-“2464qhrb“ *:hover, ffb-id-“2464qhrb“ *:focus{ font-size: 20px !important; } ffb-id-“14l18lcl“{ margin-top: ; margin-right: ; margin-bottom: ; margin-left: ; padding-top: ; padding-right: ; padding-bottom: ; padding-left: ; } @media (min-width:768px) { ffb-id-“14l18lcl“{ margin-top: ; margin-right: ; margin-bottom: ; margin-left: ; padding-top: ; padding-right: ; padding-bottom: ; padding-left: ; } }@media (min-width:992px) { ffb-id-“14l18lcl“{ margin-top: ; margin-right: ; margin-bottom: ; margin-left: ; padding-top: ; padding-right: ; padding-bottom: ; padding-left: ; } }@media (min-width:1200px) { ffb-id-“14l18lcl“{ margin-top: ; margin-right: ; margin-bottom: ; margin-left: ; padding-top: ; padding-right: ; padding-bottom: ; padding-left: ; } }ffb-id-“14l18lcl“{ border-all: 1px solid rgba(128,128,128,0.4) !important; } ffb-id-“14l18lcl“{ box-shadow: 0px 3px 5px 0px rgba(0,0,0,0.18); } ffb-id-“14l18lcl“{ border-radius: !important; } { border: 10px solid red !important; } ffb-id-“pk3copb“{ font-size: 20px !important; } ffb-id-“pk3copb“ , ffb-id-“pk3copb“:before, ffb-id-“pk3copb“:after, ffb-id-“pk3copb“:hover, ffb-id-“pk3copb“:focus, ffb-id-“pk3copb“ *, ffb-id-“pk3copb“ *:before, ffb-id-“pk3copb“ *:after, ffb-id-“pk3copb“ *:hover, ffb-id-“pk3copb“ *:focus{ font-size: 20px !important; } .ffb-id-14l18lck{ text-align: center !important;}.ffb-id-14l18lck ,.ffb-id-14l18lck:before,.ffb-id-14l18lck:after,.ffb-id-14l18lck:hover,.ffb-id-14l18lck:focus,.ffb-id-14l18lck *,.ffb-id-14l18lck *:before,.ffb-id-14l18lck *:after,.ffb-id-14l18lck *:hover,.ffb-id-14l18lck *:focus{ text-align: center !important;}@media (min-width:992px) { .ffb-id-14l18lck{ text-align: left !important;}}@media (min-width:992px) { .ffb-id-14l18lck ,.ffb-id-14l18lck:before,.ffb-id-14l18lck:after,.ffb-id-14l18lck:hover,.ffb-id-14l18lck:focus,.ffb-id-14l18lck *,.ffb-id-14l18lck *:before,.ffb-id-14l18lck *:after,.ffb-id-14l18lck *:hover,.ffb-id-14l18lck *:focus{ text-align: left !important;}}ffb-id-“24l6dc4a“{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}@media (min-width:768px) { ffb-id-“24l6dc4a“{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}}@media (min-width:992px) { ffb-id-“24l6dc4a“{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}}@media (min-width:1200px) { ffb-id-“24l6dc4a“{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}}ffb-id-“24l6dc4a“{ border-all: 1px solid rgba(128,128,128,0.4) !important;}ffb-id-“24l6dc4a“{ box-shadow: 0px 3px 5px 0px rgba(0,0,0,0.18);}ffb-id-“24l6dc4a“{ border-radius: !important;}{ border: 10px solid red !important;}ffb-id-“24l6tra8″{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}@media (min-width:768px) { ffb-id-“24l6tra8″{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}}@media (min-width:992px) { ffb-id-“24l6tra8″{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}}@media (min-width:1200px) { ffb-id-“24l6tra8″{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}}ffb-id-“24l6tra8″{ border-all: 1px solid rgba(128,128,128,0.4) !important;}ffb-id-“24l6tra8″{ box-shadow: 0px 3px 5px 0px rgba(0,0,0,0.18);}ffb-id-“24l6tra8″{ border-radius: !important;}{ border: 10px solid red !important;}ffb-id-“24l6tra9″{ font-size: 20px !important;}ffb-id-“24l6tra9″ ,ffb-id-“24l6tra9″:before,ffb-id-“24l6tra9″:after,ffb-id-“24l6tra9″:hover,ffb-id-“24l6tra9″:focus,ffb-id-“24l6tra9″ *,ffb-id-“24l6tra9″ *:before,ffb-id-“24l6tra9″ *:after,ffb-id-“24l6tra9″ *:hover,ffb-id-“24l6tra9″ *:focus{ font-size: 20px !important;}ffb-id-“14l18lcl“{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}@media (min-width:768px) { ffb-id-“14l18lcl“{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}}@media (min-width:992px) { ffb-id-“14l18lcl“{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}}@media (min-width:1200px) { ffb-id-“14l18lcl“{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}}ffb-id-“14l18lcl“{ border-all: 1px solid rgba(128,128,128,0.4) !important;}ffb-id-“14l18lcl“{ box-shadow: 0px 3px 5px 0px rgba(0,0,0,0.18);}ffb-id-“14l18lcl“{ border-radius: !important;}{ border: 10px solid red !important;}ffb-id-“pk3copb“{ font-size: 20px !important;}ffb-id-“pk3copb“ ,ffb-id-“pk3copb“:before,ffb-id-“pk3copb“:after,ffb-id-“pk3copb“:hover,ffb-id-“pk3copb“:focus,ffb-id-“pk3copb“ *,ffb-id-“pk3copb“ *:before,ffb-id-“pk3copb“ *:after,ffb-id-“pk3copb“ *:hover,ffb-id-“pk3copb“ *:focus{ font-size: 20px !important;}(function($){ jQuery(document).ready(function($) { $('ffb-id-“1ksud04o“').css('background','red'); }); })(jQuery); (function($){ jQuery(document).ready(function($) { $('ffb-id-“24661lp4″').css('background','red'); }); })(jQuery); (function($){ jQuery(document).ready(function($) { $('ffb-id-“2464qhra“').css('background','red'); }); })(jQuery); (function($){ jQuery(document).ready(function($) { $('ffb-id-“14l18lcl“').css('background','red'); }); })(jQuery); (function($){ jQuery(document).ready(function($) { $('ffb-id-“24l6dc4a“').css('background','red'); }); })(jQuery); (function($){ jQuery(document).ready(function($) { $('ffb-id-“24l6tra8″').css('background','red'); }); })(jQuery); (function($){ jQuery(document).ready(function($) { $('ffb-id-“14l18lcl“').css('background','red'); }); })(jQuery);

  The post T-MAPY oznamují nové partnerství se společnostmi Geo Data, DATA PROCON, Geomorava a IterSoft appeared first on T-MAPY spol. s r.o..

  Read more »
 • Analýza nehodovosti na Novém Zélandu vytvořená v CORPIS MAPS

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis sed cursus sapien, vitae fringilla sem. Duis convallis vel nunc at laoreet.

  [youtube https://www.youtube.com/watch?v=J7ArPgBRR94?feature=oembed&w=1140&h=641]

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis sed cursus sapien, vitae fringilla sem. Duis convallis vel nunc at laoreet.

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis sed cursus sapien, vitae fringilla sem. Duis convallis vel nunc at laoreet.

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis sed cursus sapien, vitae fringilla sem. Duis convallis vel nunc at laoreet.

  Big Heading

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis sed cursus sapien, vitae fringilla sem. Duis convallis vel nunc at laoreet.

  Big Heading

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis sed cursus sapien, vitae fringilla sem. Duis convallis vel nunc at laoreet.

  .ffb-id-14l18lck{ text-align: center !important; } .ffb-id-14l18lck , .ffb-id-14l18lck:before, .ffb-id-14l18lck:after, .ffb-id-14l18lck:hover, .ffb-id-14l18lck:focus, .ffb-id-14l18lck *, .ffb-id-14l18lck *:before, .ffb-id-14l18lck *:after, .ffb-id-14l18lck *:hover, .ffb-id-14l18lck *:focus{ text-align: center !important; } @media (min-width:992px) { .ffb-id-14l18lck{ text-align: left !important; } }@media (min-width:992px) { .ffb-id-14l18lck , .ffb-id-14l18lck:before, .ffb-id-14l18lck:after, .ffb-id-14l18lck:hover, .ffb-id-14l18lck:focus, .ffb-id-14l18lck *, .ffb-id-14l18lck *:before, .ffb-id-14l18lck *:after, .ffb-id-14l18lck *:hover, .ffb-id-14l18lck *:focus{ text-align: left !important; } }ffb-id-“24l6dc4a“{ margin-top: ; margin-right: ; margin-bottom: ; margin-left: ; padding-top: ; padding-right: ; padding-bottom: ; padding-left: ; } @media (min-width:768px) { ffb-id-“24l6dc4a“{ margin-top: ; margin-right: ; margin-bottom: ; margin-left: ; padding-top: ; padding-right: ; padding-bottom: ; padding-left: ; } }@media (min-width:992px) { ffb-id-“24l6dc4a“{ margin-top: ; margin-right: ; margin-bottom: ; margin-left: ; padding-top: ; padding-right: ; padding-bottom: ; padding-left: ; } }@media (min-width:1200px) { ffb-id-“24l6dc4a“{ margin-top: ; margin-right: ; margin-bottom: ; margin-left: ; padding-top: ; padding-right: ; padding-bottom: ; padding-left: ; } }ffb-id-“24l6dc4a“{ border-all: 1px solid rgba(128,128,128,0.4) !important; } ffb-id-“24l6dc4a“{ box-shadow: 0px 3px 5px 0px rgba(0,0,0,0.18); } ffb-id-“24l6dc4a“{ border-radius: !important; } { border: 10px solid red !important; } ffb-id-“24l6tra8″{ margin-top: ; margin-right: ; margin-bottom: ; margin-left: ; padding-top: ; padding-right: ; padding-bottom: ; padding-left: ; } @media (min-width:768px) { ffb-id-“24l6tra8″{ margin-top: ; margin-right: ; margin-bottom: ; margin-left: ; padding-top: ; padding-right: ; padding-bottom: ; padding-left: ; } }@media (min-width:992px) { ffb-id-“24l6tra8″{ margin-top: ; margin-right: ; margin-bottom: ; margin-left: ; padding-top: ; padding-right: ; padding-bottom: ; padding-left: ; } }@media (min-width:1200px) { ffb-id-“24l6tra8″{ margin-top: ; margin-right: ; margin-bottom: ; margin-left: ; padding-top: ; padding-right: ; padding-bottom: ; padding-left: ; } }ffb-id-“24l6tra8″{ border-all: 1px solid rgba(128,128,128,0.4) !important; } ffb-id-“24l6tra8″{ box-shadow: 0px 3px 5px 0px rgba(0,0,0,0.18); } ffb-id-“24l6tra8″{ border-radius: !important; } { border: 10px solid red !important; } ffb-id-“24l6tra9″{ font-size: 20px !important; } ffb-id-“24l6tra9″ , ffb-id-“24l6tra9″:before, ffb-id-“24l6tra9″:after, ffb-id-“24l6tra9″:hover, ffb-id-“24l6tra9″:focus, ffb-id-“24l6tra9″ *, ffb-id-“24l6tra9″ *:before, ffb-id-“24l6tra9″ *:after, ffb-id-“24l6tra9″ *:hover, ffb-id-“24l6tra9″ *:focus{ font-size: 20px !important; } ffb-id-“14l18lcl“{ margin-top: ; margin-right: ; margin-bottom: ; margin-left: ; padding-top: ; padding-right: ; padding-bottom: ; padding-left: ; } @media (min-width:768px) { ffb-id-“14l18lcl“{ margin-top: ; margin-right: ; margin-bottom: ; margin-left: ; padding-top: ; padding-right: ; padding-bottom: ; padding-left: ; } }@media (min-width:992px) { ffb-id-“14l18lcl“{ margin-top: ; margin-right: ; margin-bottom: ; margin-left: ; padding-top: ; padding-right: ; padding-bottom: ; padding-left: ; } }@media (min-width:1200px) { ffb-id-“14l18lcl“{ margin-top: ; margin-right: ; margin-bottom: ; margin-left: ; padding-top: ; padding-right: ; padding-bottom: ; padding-left: ; } }ffb-id-“14l18lcl“{ border-all: 1px solid rgba(128,128,128,0.4) !important; } ffb-id-“14l18lcl“{ box-shadow: 0px 3px 5px 0px rgba(0,0,0,0.18); } ffb-id-“14l18lcl“{ border-radius: !important; } { border: 10px solid red !important; } ffb-id-“pk3copb“{ font-size: 20px !important; } ffb-id-“pk3copb“ , ffb-id-“pk3copb“:before, ffb-id-“pk3copb“:after, ffb-id-“pk3copb“:hover, ffb-id-“pk3copb“:focus, ffb-id-“pk3copb“ *, ffb-id-“pk3copb“ *:before, ffb-id-“pk3copb“ *:after, ffb-id-“pk3copb“ *:hover, ffb-id-“pk3copb“ *:focus{ font-size: 20px !important; } .ffb-id-1lccu6bn{ font-size: 18px !important;text-align: justify !important;}.ffb-id-1lccu6bn ,.ffb-id-1lccu6bn:before,.ffb-id-1lccu6bn:after,.ffb-id-1lccu6bn:hover,.ffb-id-1lccu6bn:focus,.ffb-id-1lccu6bn *,.ffb-id-1lccu6bn *:before,.ffb-id-1lccu6bn *:after,.ffb-id-1lccu6bn *:hover,.ffb-id-1lccu6bn *:focus{ font-size: 18px !important;text-align: justify !important;}@media (min-width:992px) { .ffb-id-1lccu6bn{ text-align: justify !important;}}@media (min-width:992px) { .ffb-id-1lccu6bn ,.ffb-id-1lccu6bn:before,.ffb-id-1lccu6bn:after,.ffb-id-1lccu6bn:hover,.ffb-id-1lccu6bn:focus,.ffb-id-1lccu6bn *,.ffb-id-1lccu6bn *:before,.ffb-id-1lccu6bn *:after,.ffb-id-1lccu6bn *:hover,.ffb-id-1lccu6bn *:focus{ text-align: justify !important;}}ffb-id-“1mio1t42″{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}@media (min-width:768px) { ffb-id-“1mio1t42″{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}}@media (min-width:992px) { ffb-id-“1mio1t42″{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}}@media (min-width:1200px) { ffb-id-“1mio1t42″{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}}ffb-id-“1mio1t42″{ border-all: 1px solid rgba(128,128,128,0.4) !important;}ffb-id-“1mio1t42″{ box-shadow: 0px 3px 5px 0px rgba(0,0,0,0.18);}ffb-id-“1mio1t42″{ border-radius: !important;}{ border: 10px solid red !important;}ffb-id-“22nb2oq1″{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}@media (min-width:768px) { ffb-id-“22nb2oq1″{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}}@media (min-width:992px) { ffb-id-“22nb2oq1″{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}}@media (min-width:1200px) { ffb-id-“22nb2oq1″{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}}ffb-id-“22nb2oq1″{ border-all: 1px solid rgba(128,128,128,0.4) !important;}ffb-id-“22nb2oq1″{ box-shadow: 0px 3px 5px 0px rgba(0,0,0,0.18);}ffb-id-“22nb2oq1″{ border-radius: !important;}{ border: 10px solid red !important;}ffb-id-“22nb2oq3″{ font-size: 20px !important;}ffb-id-“22nb2oq3″ ,ffb-id-“22nb2oq3″:before,ffb-id-“22nb2oq3″:after,ffb-id-“22nb2oq3″:hover,ffb-id-“22nb2oq3″:focus,ffb-id-“22nb2oq3″ *,ffb-id-“22nb2oq3″ *:before,ffb-id-“22nb2oq3″ *:after,ffb-id-“22nb2oq3″ *:hover,ffb-id-“22nb2oq3″ *:focus{ font-size: 20px !important;}ffb-id-“1n2husfe“{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}@media (min-width:768px) { ffb-id-“1n2husfe“{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}}@media (min-width:992px) { ffb-id-“1n2husfe“{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}}@media (min-width:1200px) { ffb-id-“1n2husfe“{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}}ffb-id-“1n2husfe“{ border-all: 1px solid rgba(128,128,128,0.4) !important;}ffb-id-“1n2husfe“{ box-shadow: 0px 3px 5px 0px rgba(0,0,0,0.18);}ffb-id-“1n2husfe“{ border-radius: !important;}{ border: 10px solid red !important;}ffb-id-“1n2husfg“{ font-size: 20px !important;}ffb-id-“1n2husfg“ ,ffb-id-“1n2husfg“:before,ffb-id-“1n2husfg“:after,ffb-id-“1n2husfg“:hover,ffb-id-“1n2husfg“:focus,ffb-id-“1n2husfg“ *,ffb-id-“1n2husfg“ *:before,ffb-id-“1n2husfg“ *:after,ffb-id-“1n2husfg“ *:hover,ffb-id-“1n2husfg“ *:focus{ font-size: 20px !important;}ffb-id-“22gd012r“{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}@media (min-width:768px) { ffb-id-“22gd012r“{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}}@media (min-width:992px) { ffb-id-“22gd012r“{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}}@media (min-width:1200px) { ffb-id-“22gd012r“{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}}ffb-id-“22gd012r“{ border-all: 1px solid rgba(128,128,128,0.4) !important;}ffb-id-“22gd012r“{ box-shadow: 0px 3px 5px 0px rgba(0,0,0,0.18);}ffb-id-“22gd012r“{ border-radius: !important;}{ border: 10px solid red !important;}ffb-id-“22gd012t“ .ffb-button1-1.ffb-block-button-4-0.btn-base-brd-slide{ color:#ffffff;}ffb-id-“22gd012t“ .ffb-button1-1.ffb-block-button-4-0.btn-base-brd-slide:hover{ color:#ffffff;}ffb-id-“22gd012t“ .ffb-button1-1.ffb-block-button-4-0.btn-base-brd-slide{ border-color: transparent;}ffb-id-“22gd012t“ .ffb-button1-1.ffb-block-button-4-0.btn-base-brd-slide:hover{ border-color: transparent;}ffb-id-“22gd012t“ .ffb-button1-1.ffb-block-button-4-0.btn-base-brd-slide{ background-color:#ffa332;}ffb-id-“22gd012t“ .ffb-button1-1.ffb-block-button-4-0.btn-base-brd-slide:hover{ background-color:#4c2791;}ffb-id-“22gd012t“ .ffb-button1-1{ text-decoration: none !important;}ffb-id-“22gd012t“ .ffb-button1-1:before,ffb-id-“22gd012t“ .ffb-button1-1:after,ffb-id-“22gd012t“ .ffb-button1-1:hover,ffb-id-“22gd012t“ .ffb-button1-1:focus,ffb-id-“22gd012t“ .ffb-button1-1 *,ffb-id-“22gd012t“ .ffb-button1-1 *:before,ffb-id-“22gd012t“ .ffb-button1-1 *:after,ffb-id-“22gd012t“ .ffb-button1-1 *:hover,ffb-id-“22gd012t“ .ffb-button1-1 *:focus{ text-decoration: none !important;}ffb-id-“22gd012t“ .ffb-button1-1{ font-weight: 600 !important;}ffb-id-“22gd012t“ .ffb-button1-1 ,ffb-id-“22gd012t“ .ffb-button1-1:before,ffb-id-“22gd012t“ .ffb-button1-1:after,ffb-id-“22gd012t“ .ffb-button1-1:hover,ffb-id-“22gd012t“ .ffb-button1-1:focus,ffb-id-“22gd012t“ .ffb-button1-1 *,ffb-id-“22gd012t“ .ffb-button1-1 *:before,ffb-id-“22gd012t“ .ffb-button1-1 *:after,ffb-id-“22gd012t“ .ffb-button1-1 *:hover,ffb-id-“22gd012t“ .ffb-button1-1 *:focus{ font-weight: 600 !important;}@media (min-width:768px) { ffb-id-“22gd012t“ .ffb-button1-1{ font-weight: 600 !important;}}@media (min-width:768px) { ffb-id-“22gd012t“ .ffb-button1-1 ,ffb-id-“22gd012t“ .ffb-button1-1:before,ffb-id-“22gd012t“ .ffb-button1-1:after,ffb-id-“22gd012t“ .ffb-button1-1:hover,ffb-id-“22gd012t“ .ffb-button1-1:focus,ffb-id-“22gd012t“ .ffb-button1-1 *,ffb-id-“22gd012t“ .ffb-button1-1 *:before,ffb-id-“22gd012t“ .ffb-button1-1 *:after,ffb-id-“22gd012t“ .ffb-button1-1 *:hover,ffb-id-“22gd012t“ .ffb-button1-1 *:focus{ font-weight: 600 !important;}}@media (min-width:992px) { ffb-id-“22gd012t“ .ffb-button1-1{ font-weight: 600 !important;}}@media (min-width:992px) { ffb-id-“22gd012t“ .ffb-button1-1 ,ffb-id-“22gd012t“ .ffb-button1-1:before,ffb-id-“22gd012t“ .ffb-button1-1:after,ffb-id-“22gd012t“ .ffb-button1-1:hover,ffb-id-“22gd012t“ .ffb-button1-1:focus,ffb-id-“22gd012t“ .ffb-button1-1 *,ffb-id-“22gd012t“ .ffb-button1-1 *:before,ffb-id-“22gd012t“ .ffb-button1-1 *:after,ffb-id-“22gd012t“ .ffb-button1-1 *:hover,ffb-id-“22gd012t“ .ffb-button1-1 *:focus{ font-weight: 600 !important;}}@media (min-width:1200px) { ffb-id-“22gd012t“ .ffb-button1-1{ font-weight: 600 !important;}}@media (min-width:1200px) { ffb-id-“22gd012t“ .ffb-button1-1 ,ffb-id-“22gd012t“ .ffb-button1-1:before,ffb-id-“22gd012t“ .ffb-button1-1:after,ffb-id-“22gd012t“ .ffb-button1-1:hover,ffb-id-“22gd012t“ .ffb-button1-1:focus,ffb-id-“22gd012t“ .ffb-button1-1 *,ffb-id-“22gd012t“ .ffb-button1-1 *:before,ffb-id-“22gd012t“ .ffb-button1-1 *:after,ffb-id-“22gd012t“ .ffb-button1-1 *:hover,ffb-id-“22gd012t“ .ffb-button1-1 *:focus{ font-weight: 600 !important;}}ffb-id-“22gbv4u9″{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}@media (min-width:768px) { ffb-id-“22gbv4u9″{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}}@media (min-width:992px) { ffb-id-“22gbv4u9″{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}}@media (min-width:1200px) { ffb-id-“22gbv4u9″{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}}ffb-id-“22gbv4u9″{ border-all: 1px solid rgba(128,128,128,0.4) !important;}ffb-id-“22gbv4u9″{ box-shadow: 0px 3px 5px 0px rgba(0,0,0,0.18);}ffb-id-“22gbv4u9″{ border-radius: !important;}{ border: 10px solid red !important;}ffb-id-“22gbuqob“{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}@media (min-width:768px) { ffb-id-“22gbuqob“{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}}@media (min-width:992px) { ffb-id-“22gbuqob“{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}}@media (min-width:1200px) { ffb-id-“22gbuqob“{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}}ffb-id-“22gbuqob“{ border-all: 1px solid rgba(128,128,128,0.4) !important;}ffb-id-“22gbuqob“{ box-shadow: 0px 3px 5px 0px rgba(0,0,0,0.18);}ffb-id-“22gbuqob“{ border-radius: !important;}{ border: 10px solid red !important;}ffb-id-“22gc9m0q“{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}@media (min-width:768px) { ffb-id-“22gc9m0q“{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}}@media (min-width:992px) { ffb-id-“22gc9m0q“{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}}@media (min-width:1200px) { ffb-id-“22gc9m0q“{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}}ffb-id-“22gc9m0q“{ border-all: 1px solid rgba(128,128,128,0.4) !important;}ffb-id-“22gc9m0q“{ box-shadow: 0px 3px 5px 0px rgba(0,0,0,0.18);}ffb-id-“22gc9m0q“{ border-radius: !important;}{ border: 10px solid red !important;}ffb-id-“22nvnfs6″{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}@media (min-width:768px) { ffb-id-“22nvnfs6″{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}}@media (min-width:992px) { ffb-id-“22nvnfs6″{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}}@media (min-width:1200px) { ffb-id-“22nvnfs6″{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}}ffb-id-“22nvnfs6″{ border-all: 1px solid rgba(128,128,128,0.4) !important;}ffb-id-“22nvnfs6″{ box-shadow: 0px 3px 5px 0px rgba(0,0,0,0.18);}ffb-id-“22nvnfs6″{ border-radius: !important;}{ border: 10px solid red !important;}ffb-id-“22nvnfs7″{ font-size: 20px !important;}ffb-id-“22nvnfs7″ ,ffb-id-“22nvnfs7″:before,ffb-id-“22nvnfs7″:after,ffb-id-“22nvnfs7″:hover,ffb-id-“22nvnfs7″:focus,ffb-id-“22nvnfs7″ *,ffb-id-“22nvnfs7″ *:before,ffb-id-“22nvnfs7″ *:after,ffb-id-“22nvnfs7″ *:hover,ffb-id-“22nvnfs7″ *:focus{ font-size: 20px !important;}ffb-id-“1lcjo4fl“{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}@media (min-width:768px) { ffb-id-“1lcjo4fl“{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}}@media (min-width:992px) { ffb-id-“1lcjo4fl“{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}}@media (min-width:1200px) { ffb-id-“1lcjo4fl“{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}}ffb-id-“1lcjo4fl“{ border-all: 1px solid rgba(128,128,128,0.4) !important;}ffb-id-“1lcjo4fl“{ box-shadow: 0px 3px 5px 0px rgba(0,0,0,0.18);}ffb-id-“1lcjo4fl“{ border-radius: !important;}{ border: 10px solid red !important;}ffb-id-“1lcjo4fn“ .ffb-button1-1.ffb-block-button-3-0.btn-base-brd-slide{ color:#ffffff;}ffb-id-“1lcjo4fn“ .ffb-button1-1.ffb-block-button-3-0.btn-base-brd-slide:hover{ color:#ffffff;}ffb-id-“1lcjo4fn“ .ffb-button1-1.ffb-block-button-3-0.btn-base-brd-slide{ border-color: transparent;}ffb-id-“1lcjo4fn“ .ffb-button1-1.ffb-block-button-3-0.btn-base-brd-slide:hover{ border-color: transparent;}ffb-id-“1lcjo4fn“ .ffb-button1-1.ffb-block-button-3-0.btn-base-brd-slide{ background-color:#ffa332;}ffb-id-“1lcjo4fn“ .ffb-button1-1.ffb-block-button-3-0.btn-base-brd-slide:hover{ background-color:#4c2791;}ffb-id-“1lcjo4fn“ .ffb-button1-1{ text-decoration: none !important;}ffb-id-“1lcjo4fn“ .ffb-button1-1:before,ffb-id-“1lcjo4fn“ .ffb-button1-1:after,ffb-id-“1lcjo4fn“ .ffb-button1-1:hover,ffb-id-“1lcjo4fn“ .ffb-button1-1:focus,ffb-id-“1lcjo4fn“ .ffb-button1-1 *,ffb-id-“1lcjo4fn“ .ffb-button1-1 *:before,ffb-id-“1lcjo4fn“ .ffb-button1-1 *:after,ffb-id-“1lcjo4fn“ .ffb-button1-1 *:hover,ffb-id-“1lcjo4fn“ .ffb-button1-1 *:focus{ text-decoration: none !important;}ffb-id-“1lcjo4fn“ .ffb-button1-1{ font-weight: 600 !important;}ffb-id-“1lcjo4fn“ .ffb-button1-1 ,ffb-id-“1lcjo4fn“ .ffb-button1-1:before,ffb-id-“1lcjo4fn“ .ffb-button1-1:after,ffb-id-“1lcjo4fn“ .ffb-button1-1:hover,ffb-id-“1lcjo4fn“ .ffb-button1-1:focus,ffb-id-“1lcjo4fn“ .ffb-button1-1 *,ffb-id-“1lcjo4fn“ .ffb-button1-1 *:before,ffb-id-“1lcjo4fn“ .ffb-button1-1 *:after,ffb-id-“1lcjo4fn“ .ffb-button1-1 *:hover,ffb-id-“1lcjo4fn“ .ffb-button1-1 *:focus{ font-weight: 600 !important;}@media (min-width:768px) { ffb-id-“1lcjo4fn“ .ffb-button1-1{ font-weight: 600 !important;}}@media (min-width:768px) { ffb-id-“1lcjo4fn“ .ffb-button1-1 ,ffb-id-“1lcjo4fn“ .ffb-button1-1:before,ffb-id-“1lcjo4fn“ .ffb-button1-1:after,ffb-id-“1lcjo4fn“ .ffb-button1-1:hover,ffb-id-“1lcjo4fn“ .ffb-button1-1:focus,ffb-id-“1lcjo4fn“ .ffb-button1-1 *,ffb-id-“1lcjo4fn“ .ffb-button1-1 *:before,ffb-id-“1lcjo4fn“ .ffb-button1-1 *:after,ffb-id-“1lcjo4fn“ .ffb-button1-1 *:hover,ffb-id-“1lcjo4fn“ .ffb-button1-1 *:focus{ font-weight: 600 !important;}}@media (min-width:992px) { ffb-id-“1lcjo4fn“ .ffb-button1-1{ font-weight: 600 !important;}}@media (min-width:992px) { ffb-id-“1lcjo4fn“ .ffb-button1-1 ,ffb-id-“1lcjo4fn“ .ffb-button1-1:before,ffb-id-“1lcjo4fn“ .ffb-button1-1:after,ffb-id-“1lcjo4fn“ .ffb-button1-1:hover,ffb-id-“1lcjo4fn“ .ffb-button1-1:focus,ffb-id-“1lcjo4fn“ .ffb-button1-1 *,ffb-id-“1lcjo4fn“ .ffb-button1-1 *:before,ffb-id-“1lcjo4fn“ .ffb-button1-1 *:after,ffb-id-“1lcjo4fn“ .ffb-button1-1 *:hover,ffb-id-“1lcjo4fn“ .ffb-button1-1 *:focus{ font-weight: 600 !important;}}@media (min-width:1200px) { ffb-id-“1lcjo4fn“ .ffb-button1-1{ font-weight: 600 !important;}}@media (min-width:1200px) { ffb-id-“1lcjo4fn“ .ffb-button1-1 ,ffb-id-“1lcjo4fn“ .ffb-button1-1:before,ffb-id-“1lcjo4fn“ .ffb-button1-1:after,ffb-id-“1lcjo4fn“ .ffb-button1-1:hover,ffb-id-“1lcjo4fn“ .ffb-button1-1:focus,ffb-id-“1lcjo4fn“ .ffb-button1-1 *,ffb-id-“1lcjo4fn“ .ffb-button1-1 *:before,ffb-id-“1lcjo4fn“ .ffb-button1-1 *:after,ffb-id-“1lcjo4fn“ .ffb-button1-1 *:hover,ffb-id-“1lcjo4fn“ .ffb-button1-1 *:focus{ font-weight: 600 !important;}}ffb-id-“1lccv698″{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}@media (min-width:768px) { ffb-id-“1lccv698″{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}}@media (min-width:992px) { ffb-id-“1lccv698″{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}}@media (min-width:1200px) { ffb-id-“1lccv698″{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}}ffb-id-“1lccv698″{ border-all: 1px solid rgba(128,128,128,0.4) !important;}ffb-id-“1lccv698″{ box-shadow: 0px 3px 5px 0px rgba(0,0,0,0.18);}ffb-id-“1lccv698″{ border-radius: !important;}{ border: 10px solid red !important;}ffb-id-“1lccv699″{ font-size: 20px !important;}ffb-id-“1lccv699″ ,ffb-id-“1lccv699″:before,ffb-id-“1lccv699″:after,ffb-id-“1lccv699″:hover,ffb-id-“1lccv699″:focus,ffb-id-“1lccv699″ *,ffb-id-“1lccv699″ *:before,ffb-id-“1lccv699″ *:after,ffb-id-“1lccv699″ *:hover,ffb-id-“1lccv699″ *:focus{ font-size: 20px !important;}ffb-id-“1n2ik9t6″{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}@media (min-width:768px) { ffb-id-“1n2ik9t6″{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}}@media (min-width:992px) { ffb-id-“1n2ik9t6″{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}}@media (min-width:1200px) { ffb-id-“1n2ik9t6″{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}}ffb-id-“1n2ik9t6″{ border-all: 1px solid rgba(128,128,128,0.4) !important;}ffb-id-“1n2ik9t6″{ box-shadow: 0px 3px 5px 0px rgba(0,0,0,0.18);}ffb-id-“1n2ik9t6″{ border-radius: !important;}{ border: 10px solid red !important;}ffb-id-“1lccvksa“{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}@media (min-width:768px) { ffb-id-“1lccvksa“{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}}@media (min-width:992px) { ffb-id-“1lccvksa“{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}}@media (min-width:1200px) { ffb-id-“1lccvksa“{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}}ffb-id-“1lccvksa“{ border-all: 1px solid rgba(128,128,128,0.4) !important;}ffb-id-“1lccvksa“{ box-shadow: 0px 3px 5px 0px rgba(0,0,0,0.18);}ffb-id-“1lccvksa“{ border-radius: !important;}{ border: 10px solid red !important;}ffb-id-“1n2h67u0″ .ffb-external-1 .embed-responsive{ padding-bottom:56.25%;}ffb-id-“1n2ijt9u“{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}@media (min-width:768px) { ffb-id-“1n2ijt9u“{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}}@media (min-width:992px) { ffb-id-“1n2ijt9u“{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}}@media (min-width:1200px) { ffb-id-“1n2ijt9u“{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}}ffb-id-“1n2ijt9u“{ border-all: 1px solid rgba(128,128,128,0.4) !important;}ffb-id-“1n2ijt9u“{ box-shadow: 0px 3px 5px 0px rgba(0,0,0,0.18);}ffb-id-“1n2ijt9u“{ border-radius: !important;}{ border: 10px solid red !important;}ffb-id-“1lccup93″{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}@media (min-width:768px) { ffb-id-“1lccup93″{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}}@media (min-width:992px) { ffb-id-“1lccup93″{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}}@media (min-width:1200px) { ffb-id-“1lccup93″{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}}ffb-id-“1lccup93″{ border-all: 1px solid rgba(128,128,128,0.4) !important;}ffb-id-“1lccup93″{ box-shadow: 0px 3px 5px 0px rgba(0,0,0,0.18);}ffb-id-“1lccup93″{ border-radius: !important;}{ border: 10px solid red !important;}ffb-id-“1lccup94″{ font-size: 20px !important;}ffb-id-“1lccup94″ ,ffb-id-“1lccup94″:before,ffb-id-“1lccup94″:after,ffb-id-“1lccup94″:hover,ffb-id-“1lccup94″:focus,ffb-id-“1lccup94″ *,ffb-id-“1lccup94″ *:before,ffb-id-“1lccup94″ *:after,ffb-id-“1lccup94″ *:hover,ffb-id-“1lccup94″ *:focus{ font-size: 20px !important;}(function($){ jQuery(document).ready(function($) { $('ffb-id-“24l6dc4a“').css('background','red'); }); })(jQuery); (function($){ jQuery(document).ready(function($) { $('ffb-id-“24l6tra8″').css('background','red'); }); })(jQuery); (function($){ jQuery(document).ready(function($) { $('ffb-id-“14l18lcl“').css('background','red'); }); })(jQuery); (function($){ jQuery(document).ready(function($) { $('ffb-id-“1mio1t42″').css('background','red'); }); })(jQuery); (function($){ jQuery(document).ready(function($) { $('ffb-id-“22nb2oq1″').css('background','red'); }); })(jQuery); (function($){ jQuery(document).ready(function($) { $('ffb-id-“1n2husfe“').css('background','red'); }); })(jQuery); (function($){ jQuery(document).ready(function($) { $('ffb-id-“22gd012r“').css('background','red'); }); })(jQuery); (function($){ jQuery(document).ready(function($) { $('ffb-id-“22gbv4u9″').css('background','red'); }); })(jQuery); (function($){ jQuery(document).ready(function($) { $('ffb-id-“22gbuqob“').css('background','red'); }); })(jQuery); (function($){ jQuery(document).ready(function($) { $('ffb-id-“22gc9m0q“').css('background','red'); }); })(jQuery); (function($){ jQuery(document).ready(function($) { $('ffb-id-“22nvnfs6″').css('background','red'); }); })(jQuery); (function($){ jQuery(document).ready(function($) { $('ffb-id-“1lcjo4fl“').css('background','red'); }); })(jQuery); (function($){ jQuery(document).ready(function($) { $('ffb-id-“1lccv698″').css('background','red'); }); })(jQuery); (function($){ jQuery(document).ready(function($) { $('ffb-id-“1n2ik9t6″').css('background','red'); }); })(jQuery); (function($){ jQuery(document).ready(function($) { $('ffb-id-“1lccvksa“').css('background','red'); }); })(jQuery); (function($){ jQuery(document).ready(function($) { $('ffb-id-“1n2ijt9u“').css('background','red'); }); })(jQuery); (function($){ jQuery(document).ready(function($) { $('ffb-id-“1lccup93″').css('background','red'); }); })(jQuery);

  The post Analýza nehodovosti na Novém Zélandu vytvořená v CORPIS MAPS appeared first on T-MAPY spol. s r.o..

  Read more »
 • Proč se zastavit na našem stánku na konferenci ISSS v Hradci Králové?

  Big Heading

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis sed cursus sapien, vitae fringilla sem. Duis convallis vel nunc at laoreet.

  Big Heading

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis sed cursus sapien, vitae fringilla sem. Duis convallis vel nunc at laoreet.

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis sed cursus sapien, vitae fringilla sem. Duis convallis vel nunc at laoreet.

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis sed cursus sapien, vitae fringilla sem. Duis convallis vel nunc at laoreet.

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis sed cursus sapien, vitae fringilla sem. Duis convallis vel nunc at laoreet.

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis sed cursus sapien, vitae fringilla sem. Duis convallis vel nunc at laoreet.

  .ffb-id-1lccu6bn{ font-size: 18px !important; text-align: justify !important; } .ffb-id-1lccu6bn , .ffb-id-1lccu6bn:before, .ffb-id-1lccu6bn:after, .ffb-id-1lccu6bn:hover, .ffb-id-1lccu6bn:focus, .ffb-id-1lccu6bn *, .ffb-id-1lccu6bn *:before, .ffb-id-1lccu6bn *:after, .ffb-id-1lccu6bn *:hover, .ffb-id-1lccu6bn *:focus{ font-size: 18px !important; text-align: justify !important; } @media (min-width:992px) { .ffb-id-1lccu6bn{ text-align: justify !important; } }@media (min-width:992px) { .ffb-id-1lccu6bn , .ffb-id-1lccu6bn:before, .ffb-id-1lccu6bn:after, .ffb-id-1lccu6bn:hover, .ffb-id-1lccu6bn:focus, .ffb-id-1lccu6bn *, .ffb-id-1lccu6bn *:before, .ffb-id-1lccu6bn *:after, .ffb-id-1lccu6bn *:hover, .ffb-id-1lccu6bn *:focus{ text-align: justify !important; } }ffb-id-“1mio1t42″{ margin-top: ; margin-right: ; margin-bottom: ; margin-left: ; padding-top: ; padding-right: ; padding-bottom: ; padding-left: ; } @media (min-width:768px) { ffb-id-“1mio1t42″{ margin-top: ; margin-right: ; margin-bottom: ; margin-left: ; padding-top: ; padding-right: ; padding-bottom: ; padding-left: ; } }@media (min-width:992px) { ffb-id-“1mio1t42″{ margin-top: ; margin-right: ; margin-bottom: ; margin-left: ; padding-top: ; padding-right: ; padding-bottom: ; padding-left: ; } }@media (min-width:1200px) { ffb-id-“1mio1t42″{ margin-top: ; margin-right: ; margin-bottom: ; margin-left: ; padding-top: ; padding-right: ; padding-bottom: ; padding-left: ; } }ffb-id-“1mio1t42″{ border-all: 1px solid rgba(128,128,128,0.4) !important; } ffb-id-“1mio1t42″{ box-shadow: 0px 3px 5px 0px rgba(0,0,0,0.18); } ffb-id-“1mio1t42″{ border-radius: !important; } { border: 10px solid red !important; } ffb-id-“22nb2oq1″{ margin-top: ; margin-right: ; margin-bottom: ; margin-left: ; padding-top: ; padding-right: ; padding-bottom: ; padding-left: ; } @media (min-width:768px) { ffb-id-“22nb2oq1″{ margin-top: ; margin-right: ; margin-bottom: ; margin-left: ; padding-top: ; padding-right: ; padding-bottom: ; padding-left: ; } }@media (min-width:992px) { ffb-id-“22nb2oq1″{ margin-top: ; margin-right: ; margin-bottom: ; margin-left: ; padding-top: ; padding-right: ; padding-bottom: ; padding-left: ; } }@media (min-width:1200px) { ffb-id-“22nb2oq1″{ margin-top: ; margin-right: ; margin-bottom: ; margin-left: ; padding-top: ; padding-right: ; padding-bottom: ; padding-left: ; } }ffb-id-“22nb2oq1″{ border-all: 1px solid rgba(128,128,128,0.4) !important; } ffb-id-“22nb2oq1″{ box-shadow: 0px 3px 5px 0px rgba(0,0,0,0.18); } ffb-id-“22nb2oq1″{ border-radius: !important; } { border: 10px solid red !important; } ffb-id-“22nb2oq3″{ font-size: 20px !important; } ffb-id-“22nb2oq3″ , ffb-id-“22nb2oq3″:before, ffb-id-“22nb2oq3″:after, ffb-id-“22nb2oq3″:hover, ffb-id-“22nb2oq3″:focus, ffb-id-“22nb2oq3″ *, ffb-id-“22nb2oq3″ *:before, ffb-id-“22nb2oq3″ *:after, ffb-id-“22nb2oq3″ *:hover, ffb-id-“22nb2oq3″ *:focus{ font-size: 20px !important; } ffb-id-“1n2husfe“{ margin-top: ; margin-right: ; margin-bottom: ; margin-left: ; padding-top: ; padding-right: ; padding-bottom: ; padding-left: ; } @media (min-width:768px) { ffb-id-“1n2husfe“{ margin-top: ; margin-right: ; margin-bottom: ; margin-left: ; padding-top: ; padding-right: ; padding-bottom: ; padding-left: ; } }@media (min-width:992px) { ffb-id-“1n2husfe“{ margin-top: ; margin-right: ; margin-bottom: ; margin-left: ; padding-top: ; padding-right: ; padding-bottom: ; padding-left: ; } }@media (min-width:1200px) { ffb-id-“1n2husfe“{ margin-top: ; margin-right: ; margin-bottom: ; margin-left: ; padding-top: ; padding-right: ; padding-bottom: ; padding-left: ; } }ffb-id-“1n2husfe“{ border-all: 1px solid rgba(128,128,128,0.4) !important; } ffb-id-“1n2husfe“{ box-shadow: 0px 3px 5px 0px rgba(0,0,0,0.18); } ffb-id-“1n2husfe“{ border-radius: !important; } { border: 10px solid red !important; } ffb-id-“1n2husfg“{ font-size: 20px !important; } ffb-id-“1n2husfg“ , ffb-id-“1n2husfg“:before, ffb-id-“1n2husfg“:after, ffb-id-“1n2husfg“:hover, ffb-id-“1n2husfg“:focus, ffb-id-“1n2husfg“ *, ffb-id-“1n2husfg“ *:before, ffb-id-“1n2husfg“ *:after, ffb-id-“1n2husfg“ *:hover, ffb-id-“1n2husfg“ *:focus{ font-size: 20px !important; } ffb-id-“22gd012r“{ margin-top: ; margin-right: ; margin-bottom: ; margin-left: ; padding-top: ; padding-right: ; padding-bottom: ; padding-left: ; } @media (min-width:768px) { ffb-id-“22gd012r“{ margin-top: ; margin-right: ; margin-bottom: ; margin-left: ; padding-top: ; padding-right: ; padding-bottom: ; padding-left: ; } }@media (min-width:992px) { ffb-id-“22gd012r“{ margin-top: ; margin-right: ; margin-bottom: ; margin-left: ; padding-top: ; padding-right: ; padding-bottom: ; padding-left: ; } }@media (min-width:1200px) { ffb-id-“22gd012r“{ margin-top: ; margin-right: ; margin-bottom: ; margin-left: ; padding-top: ; padding-right: ; padding-bottom: ; padding-left: ; } }ffb-id-“22gd012r“{ border-all: 1px solid rgba(128,128,128,0.4) !important; } ffb-id-“22gd012r“{ box-shadow: 0px 3px 5px 0px rgba(0,0,0,0.18); } ffb-id-“22gd012r“{ border-radius: !important; } { border: 10px solid red !important; } ffb-id-“22gd012t“ .ffb-button1-1.ffb-block-button-4-0.btn-base-brd-slide{ color:#ffffff; } ffb-id-“22gd012t“ .ffb-button1-1.ffb-block-button-4-0.btn-base-brd-slide:hover{ color:#ffffff; } ffb-id-“22gd012t“ .ffb-button1-1.ffb-block-button-4-0.btn-base-brd-slide{ border-color: transparent; } ffb-id-“22gd012t“ .ffb-button1-1.ffb-block-button-4-0.btn-base-brd-slide:hover{ border-color: transparent; } ffb-id-“22gd012t“ .ffb-button1-1.ffb-block-button-4-0.btn-base-brd-slide{ background-color:#ffa332; } ffb-id-“22gd012t“ .ffb-button1-1.ffb-block-button-4-0.btn-base-brd-slide:hover{ background-color:#4c2791; } ffb-id-“22gd012t“ .ffb-button1-1{ text-decoration: none !important; } ffb-id-“22gd012t“ .ffb-button1-1:before, ffb-id-“22gd012t“ .ffb-button1-1:after, ffb-id-“22gd012t“ .ffb-button1-1:hover, ffb-id-“22gd012t“ .ffb-button1-1:focus, ffb-id-“22gd012t“ .ffb-button1-1 *, ffb-id-“22gd012t“ .ffb-button1-1 *:before, ffb-id-“22gd012t“ .ffb-button1-1 *:after, ffb-id-“22gd012t“ .ffb-button1-1 *:hover, ffb-id-“22gd012t“ .ffb-button1-1 *:focus{ text-decoration: none !important; } ffb-id-“22gd012t“ .ffb-button1-1{ font-weight: 600 !important; } ffb-id-“22gd012t“ .ffb-button1-1 , ffb-id-“22gd012t“ .ffb-button1-1:before, ffb-id-“22gd012t“ .ffb-button1-1:after, ffb-id-“22gd012t“ .ffb-button1-1:hover, ffb-id-“22gd012t“ .ffb-button1-1:focus, ffb-id-“22gd012t“ .ffb-button1-1 *, ffb-id-“22gd012t“ .ffb-button1-1 *:before, ffb-id-“22gd012t“ .ffb-button1-1 *:after, ffb-id-“22gd012t“ .ffb-button1-1 *:hover, ffb-id-“22gd012t“ .ffb-button1-1 *:focus{ font-weight: 600 !important; } @media (min-width:768px) { ffb-id-“22gd012t“ .ffb-button1-1{ font-weight: 600 !important; } }@media (min-width:768px) { ffb-id-“22gd012t“ .ffb-button1-1 , ffb-id-“22gd012t“ .ffb-button1-1:before, ffb-id-“22gd012t“ .ffb-button1-1:after, ffb-id-“22gd012t“ .ffb-button1-1:hover, ffb-id-“22gd012t“ .ffb-button1-1:focus, ffb-id-“22gd012t“ .ffb-button1-1 *, ffb-id-“22gd012t“ .ffb-button1-1 *:before, ffb-id-“22gd012t“ .ffb-button1-1 *:after, ffb-id-“22gd012t“ .ffb-button1-1 *:hover, ffb-id-“22gd012t“ .ffb-button1-1 *:focus{ font-weight: 600 !important; } }@media (min-width:992px) { ffb-id-“22gd012t“ .ffb-button1-1{ font-weight: 600 !important; } }@media (min-width:992px) { ffb-id-“22gd012t“ .ffb-button1-1 , ffb-id-“22gd012t“ .ffb-button1-1:before, ffb-id-“22gd012t“ .ffb-button1-1:after, ffb-id-“22gd012t“ .ffb-button1-1:hover, ffb-id-“22gd012t“ .ffb-button1-1:focus, ffb-id-“22gd012t“ .ffb-button1-1 *, ffb-id-“22gd012t“ .ffb-button1-1 *:before, ffb-id-“22gd012t“ .ffb-button1-1 *:after, ffb-id-“22gd012t“ .ffb-button1-1 *:hover, ffb-id-“22gd012t“ .ffb-button1-1 *:focus{ font-weight: 600 !important; } }@media (min-width:1200px) { ffb-id-“22gd012t“ .ffb-button1-1{ font-weight: 600 !important; } }@media (min-width:1200px) { ffb-id-“22gd012t“ .ffb-button1-1 , ffb-id-“22gd012t“ .ffb-button1-1:before, ffb-id-“22gd012t“ .ffb-button1-1:after, ffb-id-“22gd012t“ .ffb-button1-1:hover, ffb-id-“22gd012t“ .ffb-button1-1:focus, ffb-id-“22gd012t“ .ffb-button1-1 *, ffb-id-“22gd012t“ .ffb-button1-1 *:before, ffb-id-“22gd012t“ .ffb-button1-1 *:after, ffb-id-“22gd012t“ .ffb-button1-1 *:hover, ffb-id-“22gd012t“ .ffb-button1-1 *:focus{ font-weight: 600 !important; } }ffb-id-“22gbv4u9″{ margin-top: ; margin-right: ; margin-bottom: ; margin-left: ; padding-top: ; padding-right: ; padding-bottom: ; padding-left: ; } @media (min-width:768px) { ffb-id-“22gbv4u9″{ margin-top: ; margin-right: ; margin-bottom: ; margin-left: ; padding-top: ; padding-right: ; padding-bottom: ; padding-left: ; } }@media (min-width:992px) { ffb-id-“22gbv4u9″{ margin-top: ; margin-right: ; margin-bottom: ; margin-left: ; padding-top: ; padding-right: ; padding-bottom: ; padding-left: ; } }@media (min-width:1200px) { ffb-id-“22gbv4u9″{ margin-top: ; margin-right: ; margin-bottom: ; margin-left: ; padding-top: ; padding-right: ; padding-bottom: ; padding-left: ; } }ffb-id-“22gbv4u9″{ border-all: 1px solid rgba(128,128,128,0.4) !important; } ffb-id-“22gbv4u9″{ box-shadow: 0px 3px 5px 0px rgba(0,0,0,0.18); } ffb-id-“22gbv4u9″{ border-radius: !important; } { border: 10px solid red !important; } ffb-id-“22gbuqob“{ margin-top: ; margin-right: ; margin-bottom: ; margin-left: ; padding-top: ; padding-right: ; padding-bottom: ; padding-left: ; } @media (min-width:768px) { ffb-id-“22gbuqob“{ margin-top: ; margin-right: ; margin-bottom: ; margin-left: ; padding-top: ; padding-right: ; padding-bottom: ; padding-left: ; } }@media (min-width:992px) { ffb-id-“22gbuqob“{ margin-top: ; margin-right: ; margin-bottom: ; margin-left: ; padding-top: ; padding-right: ; padding-bottom: ; padding-left: ; } }@media (min-width:1200px) { ffb-id-“22gbuqob“{ margin-top: ; margin-right: ; margin-bottom: ; margin-left: ; padding-top: ; padding-right: ; padding-bottom: ; padding-left: ; } }ffb-id-“22gbuqob“{ border-all: 1px solid rgba(128,128,128,0.4) !important; } ffb-id-“22gbuqob“{ box-shadow: 0px 3px 5px 0px rgba(0,0,0,0.18); } ffb-id-“22gbuqob“{ border-radius: !important; } { border: 10px solid red !important; } ffb-id-“22gc9m0q“{ margin-top: ; margin-right: ; margin-bottom: ; margin-left: ; padding-top: ; padding-right: ; padding-bottom: ; padding-left: ; } @media (min-width:768px) { ffb-id-“22gc9m0q“{ margin-top: ; margin-right: ; margin-bottom: ; margin-left: ; padding-top: ; padding-right: ; padding-bottom: ; padding-left: ; } }@media (min-width:992px) { ffb-id-“22gc9m0q“{ margin-top: ; margin-right: ; margin-bottom: ; margin-left: ; padding-top: ; padding-right: ; padding-bottom: ; padding-left: ; } }@media (min-width:1200px) { ffb-id-“22gc9m0q“{ margin-top: ; margin-right: ; margin-bottom: ; margin-left: ; padding-top: ; padding-right: ; padding-bottom: ; padding-left: ; } }ffb-id-“22gc9m0q“{ border-all: 1px solid rgba(128,128,128,0.4) !important; } ffb-id-“22gc9m0q“{ box-shadow: 0px 3px 5px 0px rgba(0,0,0,0.18); } ffb-id-“22gc9m0q“{ border-radius: !important; } { border: 10px solid red !important; } ffb-id-“22nvnfs6″{ margin-top: ; margin-right: ; margin-bottom: ; margin-left: ; padding-top: ; padding-right: ; padding-bottom: ; padding-left: ; } @media (min-width:768px) { ffb-id-“22nvnfs6″{ margin-top: ; margin-right: ; margin-bottom: ; margin-left: ; padding-top: ; padding-right: ; padding-bottom: ; padding-left: ; } }@media (min-width:992px) { ffb-id-“22nvnfs6″{ margin-top: ; margin-right: ; margin-bottom: ; margin-left: ; padding-top: ; padding-right: ; padding-bottom: ; padding-left: ; } }@media (min-width:1200px) { ffb-id-“22nvnfs6″{ margin-top: ; margin-right: ; margin-bottom: ; margin-left: ; padding-top: ; padding-right: ; padding-bottom: ; padding-left: ; } }ffb-id-“22nvnfs6″{ border-all: 1px solid rgba(128,128,128,0.4) !important; } ffb-id-“22nvnfs6″{ box-shadow: 0px 3px 5px 0px rgba(0,0,0,0.18); } ffb-id-“22nvnfs6″{ border-radius: !important; } { border: 10px solid red !important; } ffb-id-“22nvnfs7″{ font-size: 20px !important; } ffb-id-“22nvnfs7″ , ffb-id-“22nvnfs7″:before, ffb-id-“22nvnfs7″:after, ffb-id-“22nvnfs7″:hover, ffb-id-“22nvnfs7″:focus, ffb-id-“22nvnfs7″ *, ffb-id-“22nvnfs7″ *:before, ffb-id-“22nvnfs7″ *:after, ffb-id-“22nvnfs7″ *:hover, ffb-id-“22nvnfs7″ *:focus{ font-size: 20px !important; } ffb-id-“1lcjo4fl“{ margin-top: ; margin-right: ; margin-bottom: ; margin-left: ; padding-top: ; padding-right: ; padding-bottom: ; padding-left: ; } @media (min-width:768px) { ffb-id-“1lcjo4fl“{ margin-top: ; margin-right: ; margin-bottom: ; margin-left: ; padding-top: ; padding-right: ; padding-bottom: ; padding-left: ; } }@media (min-width:992px) { ffb-id-“1lcjo4fl“{ margin-top: ; margin-right: ; margin-bottom: ; margin-left: ; padding-top: ; padding-right: ; padding-bottom: ; padding-left: ; } }@media (min-width:1200px) { ffb-id-“1lcjo4fl“{ margin-top: ; margin-right: ; margin-bottom: ; margin-left: ; padding-top: ; padding-right: ; padding-bottom: ; padding-left: ; } }ffb-id-“1lcjo4fl“{ border-all: 1px solid rgba(128,128,128,0.4) !important; } ffb-id-“1lcjo4fl“{ box-shadow: 0px 3px 5px 0px rgba(0,0,0,0.18); } ffb-id-“1lcjo4fl“{ border-radius: !important; } { border: 10px solid red !important; } ffb-id-“1lcjo4fn“ .ffb-button1-1.ffb-block-button-3-0.btn-base-brd-slide{ color:#ffffff; } ffb-id-“1lcjo4fn“ .ffb-button1-1.ffb-block-button-3-0.btn-base-brd-slide:hover{ color:#ffffff; } ffb-id-“1lcjo4fn“ .ffb-button1-1.ffb-block-button-3-0.btn-base-brd-slide{ border-color: transparent; } ffb-id-“1lcjo4fn“ .ffb-button1-1.ffb-block-button-3-0.btn-base-brd-slide:hover{ border-color: transparent; } ffb-id-“1lcjo4fn“ .ffb-button1-1.ffb-block-button-3-0.btn-base-brd-slide{ background-color:#ffa332; } ffb-id-“1lcjo4fn“ .ffb-button1-1.ffb-block-button-3-0.btn-base-brd-slide:hover{ background-color:#4c2791; } ffb-id-“1lcjo4fn“ .ffb-button1-1{ text-decoration: none !important; } ffb-id-“1lcjo4fn“ .ffb-button1-1:before, ffb-id-“1lcjo4fn“ .ffb-button1-1:after, ffb-id-“1lcjo4fn“ .ffb-button1-1:hover, ffb-id-“1lcjo4fn“ .ffb-button1-1:focus, ffb-id-“1lcjo4fn“ .ffb-button1-1 *, ffb-id-“1lcjo4fn“ .ffb-button1-1 *:before, ffb-id-“1lcjo4fn“ .ffb-button1-1 *:after, ffb-id-“1lcjo4fn“ .ffb-button1-1 *:hover, ffb-id-“1lcjo4fn“ .ffb-button1-1 *:focus{ text-decoration: none !important; } ffb-id-“1lcjo4fn“ .ffb-button1-1{ font-weight: 600 !important; } ffb-id-“1lcjo4fn“ .ffb-button1-1 , ffb-id-“1lcjo4fn“ .ffb-button1-1:before, ffb-id-“1lcjo4fn“ .ffb-button1-1:after, ffb-id-“1lcjo4fn“ .ffb-button1-1:hover, ffb-id-“1lcjo4fn“ .ffb-button1-1:focus, ffb-id-“1lcjo4fn“ .ffb-button1-1 *, ffb-id-“1lcjo4fn“ .ffb-button1-1 *:before, ffb-id-“1lcjo4fn“ .ffb-button1-1 *:after, ffb-id-“1lcjo4fn“ .ffb-button1-1 *:hover, ffb-id-“1lcjo4fn“ .ffb-button1-1 *:focus{ font-weight: 600 !important; } @media (min-width:768px) { ffb-id-“1lcjo4fn“ .ffb-button1-1{ font-weight: 600 !important; } }@media (min-width:768px) { ffb-id-“1lcjo4fn“ .ffb-button1-1 , ffb-id-“1lcjo4fn“ .ffb-button1-1:before, ffb-id-“1lcjo4fn“ .ffb-button1-1:after, ffb-id-“1lcjo4fn“ .ffb-button1-1:hover, ffb-id-“1lcjo4fn“ .ffb-button1-1:focus, ffb-id-“1lcjo4fn“ .ffb-button1-1 *, ffb-id-“1lcjo4fn“ .ffb-button1-1 *:before, ffb-id-“1lcjo4fn“ .ffb-button1-1 *:after, ffb-id-“1lcjo4fn“ .ffb-button1-1 *:hover, ffb-id-“1lcjo4fn“ .ffb-button1-1 *:focus{ font-weight: 600 !important; } }@media (min-width:992px) { ffb-id-“1lcjo4fn“ .ffb-button1-1{ font-weight: 600 !important; } }@media (min-width:992px) { ffb-id-“1lcjo4fn“ .ffb-button1-1 , ffb-id-“1lcjo4fn“ .ffb-button1-1:before, ffb-id-“1lcjo4fn“ .ffb-button1-1:after, ffb-id-“1lcjo4fn“ .ffb-button1-1:hover, ffb-id-“1lcjo4fn“ .ffb-button1-1:focus, ffb-id-“1lcjo4fn“ .ffb-button1-1 *, ffb-id-“1lcjo4fn“ .ffb-button1-1 *:before, ffb-id-“1lcjo4fn“ .ffb-button1-1 *:after, ffb-id-“1lcjo4fn“ .ffb-button1-1 *:hover, ffb-id-“1lcjo4fn“ .ffb-button1-1 *:focus{ font-weight: 600 !important; } }@media (min-width:1200px) { ffb-id-“1lcjo4fn“ .ffb-button1-1{ font-weight: 600 !important; } }@media (min-width:1200px) { ffb-id-“1lcjo4fn“ .ffb-button1-1 , ffb-id-“1lcjo4fn“ .ffb-button1-1:before, ffb-id-“1lcjo4fn“ .ffb-button1-1:after, ffb-id-“1lcjo4fn“ .ffb-button1-1:hover, ffb-id-“1lcjo4fn“ .ffb-button1-1:focus, ffb-id-“1lcjo4fn“ .ffb-button1-1 *, ffb-id-“1lcjo4fn“ .ffb-button1-1 *:before, ffb-id-“1lcjo4fn“ .ffb-button1-1 *:after, ffb-id-“1lcjo4fn“ .ffb-button1-1 *:hover, ffb-id-“1lcjo4fn“ .ffb-button1-1 *:focus{ font-weight: 600 !important; } }ffb-id-“1lccv698″{ margin-top: ; margin-right: ; margin-bottom: ; margin-left: ; padding-top: ; padding-right: ; padding-bottom: ; padding-left: ; } @media (min-width:768px) { ffb-id-“1lccv698″{ margin-top: ; margin-right: ; margin-bottom: ; margin-left: ; padding-top: ; padding-right: ; padding-bottom: ; padding-left: ; } }@media (min-width:992px) { ffb-id-“1lccv698″{ margin-top: ; margin-right: ; margin-bottom: ; margin-left: ; padding-top: ; padding-right: ; padding-bottom: ; padding-left: ; } }@media (min-width:1200px) { ffb-id-“1lccv698″{ margin-top: ; margin-right: ; margin-bottom: ; margin-left: ; padding-top: ; padding-right: ; padding-bottom: ; padding-left: ; } }ffb-id-“1lccv698″{ border-all: 1px solid rgba(128,128,128,0.4) !important; } ffb-id-“1lccv698″{ box-shadow: 0px 3px 5px 0px rgba(0,0,0,0.18); } ffb-id-“1lccv698″{ border-radius: !important; } { border: 10px solid red !important; } ffb-id-“1lccv699″{ font-size: 20px !important; } ffb-id-“1lccv699″ , ffb-id-“1lccv699″:before, ffb-id-“1lccv699″:after, ffb-id-“1lccv699″:hover, ffb-id-“1lccv699″:focus, ffb-id-“1lccv699″ *, ffb-id-“1lccv699″ *:before, ffb-id-“1lccv699″ *:after, ffb-id-“1lccv699″ *:hover, ffb-id-“1lccv699″ *:focus{ font-size: 20px !important; } ffb-id-“1n2ik9t6″{ margin-top: ; margin-right: ; margin-bottom: ; margin-left: ; padding-top: ; padding-right: ; padding-bottom: ; padding-left: ; } @media (min-width:768px) { ffb-id-“1n2ik9t6″{ margin-top: ; margin-right: ; margin-bottom: ; margin-left: ; padding-top: ; padding-right: ; padding-bottom: ; padding-left: ; } }@media (min-width:992px) { ffb-id-“1n2ik9t6″{ margin-top: ; margin-right: ; margin-bottom: ; margin-left: ; padding-top: ; padding-right: ; padding-bottom: ; padding-left: ; } }@media (min-width:1200px) { ffb-id-“1n2ik9t6″{ margin-top: ; margin-right: ; margin-bottom: ; margin-left: ; padding-top: ; padding-right: ; padding-bottom: ; padding-left: ; } }ffb-id-“1n2ik9t6″{ border-all: 1px solid rgba(128,128,128,0.4) !important; } ffb-id-“1n2ik9t6″{ box-shadow: 0px 3px 5px 0px rgba(0,0,0,0.18); } ffb-id-“1n2ik9t6″{ border-radius: !important; } { border: 10px solid red !important; } ffb-id-“1lccvksa“{ margin-top: ; margin-right: ; margin-bottom: ; margin-left: ; padding-top: ; padding-right: ; padding-bottom: ; padding-left: ; } @media (min-width:768px) { ffb-id-“1lccvksa“{ margin-top: ; margin-right: ; margin-bottom: ; margin-left: ; padding-top: ; padding-right: ; padding-bottom: ; padding-left: ; } }@media (min-width:992px) { ffb-id-“1lccvksa“{ margin-top: ; margin-right: ; margin-bottom: ; margin-left: ; padding-top: ; padding-right: ; padding-bottom: ; padding-left: ; } }@media (min-width:1200px) { ffb-id-“1lccvksa“{ margin-top: ; margin-right: ; margin-bottom: ; margin-left: ; padding-top: ; padding-right: ; padding-bottom: ; padding-left: ; } }ffb-id-“1lccvksa“{ border-all: 1px solid rgba(128,128,128,0.4) !important; } ffb-id-“1lccvksa“{ box-shadow: 0px 3px 5px 0px rgba(0,0,0,0.18); } ffb-id-“1lccvksa“{ border-radius: !important; } { border: 10px solid red !important; } ffb-id-“1n2h67u0″ .ffb-external-1 .embed-responsive{ padding-bottom:56.25%; } ffb-id-“1n2ijt9u“{ margin-top: ; margin-right: ; margin-bottom: ; margin-left: ; padding-top: ; padding-right: ; padding-bottom: ; padding-left: ; } @media (min-width:768px) { ffb-id-“1n2ijt9u“{ margin-top: ; margin-right: ; margin-bottom: ; margin-left: ; padding-top: ; padding-right: ; padding-bottom: ; padding-left: ; } }@media (min-width:992px) { ffb-id-“1n2ijt9u“{ margin-top: ; margin-right: ; margin-bottom: ; margin-left: ; padding-top: ; padding-right: ; padding-bottom: ; padding-left: ; } }@media (min-width:1200px) { ffb-id-“1n2ijt9u“{ margin-top: ; margin-right: ; margin-bottom: ; margin-left: ; padding-top: ; padding-right: ; padding-bottom: ; padding-left: ; } }ffb-id-“1n2ijt9u“{ border-all: 1px solid rgba(128,128,128,0.4) !important; } ffb-id-“1n2ijt9u“{ box-shadow: 0px 3px 5px 0px rgba(0,0,0,0.18); } ffb-id-“1n2ijt9u“{ border-radius: !important; } { border: 10px solid red !important; } ffb-id-“1lccup93″{ margin-top: ; margin-right: ; margin-bottom: ; margin-left: ; padding-top: ; padding-right: ; padding-bottom: ; padding-left: ; } @media (min-width:768px) { ffb-id-“1lccup93″{ margin-top: ; margin-right: ; margin-bottom: ; margin-left: ; padding-top: ; padding-right: ; padding-bottom: ; padding-left: ; } }@media (min-width:992px) { ffb-id-“1lccup93″{ margin-top: ; margin-right: ; margin-bottom: ; margin-left: ; padding-top: ; padding-right: ; padding-bottom: ; padding-left: ; } }@media (min-width:1200px) { ffb-id-“1lccup93″{ margin-top: ; margin-right: ; margin-bottom: ; margin-left: ; padding-top: ; padding-right: ; padding-bottom: ; padding-left: ; } }ffb-id-“1lccup93″{ border-all: 1px solid rgba(128,128,128,0.4) !important; } ffb-id-“1lccup93″{ box-shadow: 0px 3px 5px 0px rgba(0,0,0,0.18); } ffb-id-“1lccup93″{ border-radius: !important; } { border: 10px solid red !important; } ffb-id-“1lccup94″{ font-size: 20px !important; } ffb-id-“1lccup94″ , ffb-id-“1lccup94″:before, ffb-id-“1lccup94″:after, ffb-id-“1lccup94″:hover, ffb-id-“1lccup94″:focus, ffb-id-“1lccup94″ *, ffb-id-“1lccup94″ *:before, ffb-id-“1lccup94″ *:after, ffb-id-“1lccup94″ *:hover, ffb-id-“1lccup94″ *:focus{ font-size: 20px !important; } .ffb-id-14l18lck{ text-align: justify !important;}.ffb-id-14l18lck ,.ffb-id-14l18lck:before,.ffb-id-14l18lck:after,.ffb-id-14l18lck:hover,.ffb-id-14l18lck:focus,.ffb-id-14l18lck *,.ffb-id-14l18lck *:before,.ffb-id-14l18lck *:after,.ffb-id-14l18lck *:hover,.ffb-id-14l18lck *:focus{ text-align: justify !important;}@media (min-width:992px) { .ffb-id-14l18lck{ text-align: justify !important;}}@media (min-width:992px) { .ffb-id-14l18lck ,.ffb-id-14l18lck:before,.ffb-id-14l18lck:after,.ffb-id-14l18lck:hover,.ffb-id-14l18lck:focus,.ffb-id-14l18lck *,.ffb-id-14l18lck *:before,.ffb-id-14l18lck *:after,.ffb-id-14l18lck *:hover,.ffb-id-14l18lck *:focus{ text-align: justify !important;}}ffb-id-“22d33ujl“{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}@media (min-width:768px) { ffb-id-“22d33ujl“{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}}@media (min-width:992px) { ffb-id-“22d33ujl“{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}}@media (min-width:1200px) { ffb-id-“22d33ujl“{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}}ffb-id-“22d33ujl“{ border-all: 1px solid rgba(128,128,128,0.4) !important;}ffb-id-“22d33ujl“{ box-shadow: 0px 3px 5px 0px rgba(0,0,0,0.18);}ffb-id-“22d33ujl“{ border-radius: !important;}{ border: 10px solid red !important;}ffb-id-“22d34pjb“{ font-size: 20px !important;}ffb-id-“22d34pjb“ ,ffb-id-“22d34pjb“:before,ffb-id-“22d34pjb“:after,ffb-id-“22d34pjb“:hover,ffb-id-“22d34pjb“:focus,ffb-id-“22d34pjb“ *,ffb-id-“22d34pjb“ *:before,ffb-id-“22d34pjb“ *:after,ffb-id-“22d34pjb“ *:hover,ffb-id-“22d34pjb“ *:focus{ font-size: 20px !important;}ffb-id-“22d33ujm“{ font-size: 20px !important;}ffb-id-“22d33ujm“ ,ffb-id-“22d33ujm“:before,ffb-id-“22d33ujm“:after,ffb-id-“22d33ujm“:hover,ffb-id-“22d33ujm“:focus,ffb-id-“22d33ujm“ *,ffb-id-“22d33ujm“ *:before,ffb-id-“22d33ujm“ *:after,ffb-id-“22d33ujm“ *:hover,ffb-id-“22d33ujm“ *:focus{ font-size: 20px !important;}ffb-id-“22d3282k“{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}@media (min-width:768px) { ffb-id-“22d3282k“{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}}@media (min-width:992px) { ffb-id-“22d3282k“{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}}@media (min-width:1200px) { ffb-id-“22d3282k“{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}}ffb-id-“22d3282k“{ border-all: 1px solid rgba(128,128,128,0.4) !important;}ffb-id-“22d3282k“{ box-shadow: 0px 3px 5px 0px rgba(0,0,0,0.18);}ffb-id-“22d3282k“{ border-radius: !important;}{ border: 10px solid red !important;}ffb-id-“22d32305″{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}@media (min-width:768px) { ffb-id-“22d32305″{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}}@media (min-width:992px) { ffb-id-“22d32305″{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}}@media (min-width:1200px) { ffb-id-“22d32305″{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}}ffb-id-“22d32305″{ border-all: 1px solid rgba(128,128,128,0.4) !important;}ffb-id-“22d32305″{ box-shadow: 0px 3px 5px 0px rgba(0,0,0,0.18);}ffb-id-“22d32305″{ border-radius: !important;}{ border: 10px solid red !important;}ffb-id-“22d31to4″{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}@media (min-width:768px) { ffb-id-“22d31to4″{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}}@media (min-width:992px) { ffb-id-“22d31to4″{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}}@media (min-width:1200px) { ffb-id-“22d31to4″{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}}ffb-id-“22d31to4″{ border-all: 1px solid rgba(128,128,128,0.4) !important;}ffb-id-“22d31to4″{ box-shadow: 0px 3px 5px 0px rgba(0,0,0,0.18);}ffb-id-“22d31to4″{ border-radius: !important;}{ border: 10px solid red !important;}ffb-id-“22d30lh5″{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}@media (min-width:768px) { ffb-id-“22d30lh5″{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}}@media (min-width:992px) { ffb-id-“22d30lh5″{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}}@media (min-width:1200px) { ffb-id-“22d30lh5″{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}}ffb-id-“22d30lh5″{ border-all: 1px solid rgba(128,128,128,0.4) !important;}ffb-id-“22d30lh5″{ box-shadow: 0px 3px 5px 0px rgba(0,0,0,0.18);}ffb-id-“22d30lh5″{ border-radius: !important;}{ border: 10px solid red !important;}ffb-id-“22d30lh6″{ font-size: 20px !important;}ffb-id-“22d30lh6″ ,ffb-id-“22d30lh6″:before,ffb-id-“22d30lh6″:after,ffb-id-“22d30lh6″:hover,ffb-id-“22d30lh6″:focus,ffb-id-“22d30lh6″ *,ffb-id-“22d30lh6″ *:before,ffb-id-“22d30lh6″ *:after,ffb-id-“22d30lh6″ *:hover,ffb-id-“22d30lh6″ *:focus{ font-size: 20px !important;}ffb-id-“22d2onfn“{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}@media (min-width:768px) { ffb-id-“22d2onfn“{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}}@media (min-width:992px) { ffb-id-“22d2onfn“{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}}@media (min-width:1200px) { ffb-id-“22d2onfn“{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}}ffb-id-“22d2onfn“{ border-all: 1px solid rgba(128,128,128,0.4) !important;}ffb-id-“22d2onfn“{ box-shadow: 0px 3px 5px 0px rgba(0,0,0,0.18);}ffb-id-“22d2onfn“{ border-radius: !important;}{ border: 10px solid red !important;}ffb-id-“22d2ou1j“{ font-size: 20px !important;}ffb-id-“22d2ou1j“ ,ffb-id-“22d2ou1j“:before,ffb-id-“22d2ou1j“:after,ffb-id-“22d2ou1j“:hover,ffb-id-“22d2ou1j“:focus,ffb-id-“22d2ou1j“ *,ffb-id-“22d2ou1j“ *:before,ffb-id-“22d2ou1j“ *:after,ffb-id-“22d2ou1j“ *:hover,ffb-id-“22d2ou1j“ *:focus{ font-size: 20px !important;}ffb-id-“1ksu9cgs“{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}@media (min-width:768px) { ffb-id-“1ksu9cgs“{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}}@media (min-width:992px) { ffb-id-“1ksu9cgs“{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}}@media (min-width:1200px) { ffb-id-“1ksu9cgs“{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}}ffb-id-“1ksu9cgs“{ border-all: 1px solid rgba(128,128,128,0.4) !important;}ffb-id-“1ksu9cgs“{ box-shadow: 0px 3px 5px 0px rgba(0,0,0,0.18);}ffb-id-“1ksu9cgs“{ border-radius: !important;}{ border: 10px solid red !important;}ffb-id-“1kddm91h“{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}@media (min-width:768px) { ffb-id-“1kddm91h“{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}}@media (min-width:992px) { ffb-id-“1kddm91h“{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}}@media (min-width:1200px) { ffb-id-“1kddm91h“{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}}ffb-id-“1kddm91h“{ border-all: 1px solid rgba(128,128,128,0.4) !important;}ffb-id-“1kddm91h“{ box-shadow: 0px 3px 5px 0px rgba(0,0,0,0.18);}ffb-id-“1kddm91h“{ border-radius: !important;}{ border: 10px solid red !important;}ffb-id-“1ksu94ah“{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}@media (min-width:768px) { ffb-id-“1ksu94ah“{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}}@media (min-width:992px) { ffb-id-“1ksu94ah“{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}}@media (min-width:1200px) { ffb-id-“1ksu94ah“{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}}ffb-id-“1ksu94ah“{ border-all: 1px solid rgba(128,128,128,0.4) !important;}ffb-id-“1ksu94ah“{ box-shadow: 0px 3px 5px 0px rgba(0,0,0,0.18);}ffb-id-“1ksu94ah“{ border-radius: !important;}{ border: 10px solid red !important;}ffb-id-“22d2jgrk“{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}@media (min-width:768px) { ffb-id-“22d2jgrk“{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}}@media (min-width:992px) { ffb-id-“22d2jgrk“{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}}@media (min-width:1200px) { ffb-id-“22d2jgrk“{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}}ffb-id-“22d2jgrk“{ border-all: 1px solid rgba(128,128,128,0.4) !important;}ffb-id-“22d2jgrk“{ box-shadow: 0px 3px 5px 0px rgba(0,0,0,0.18);}ffb-id-“22d2jgrk“{ border-radius: !important;}{ border: 10px solid red !important;}ffb-id-“22d2jgrl“{ font-size: 20px !important;}ffb-id-“22d2jgrl“ ,ffb-id-“22d2jgrl“:before,ffb-id-“22d2jgrl“:after,ffb-id-“22d2jgrl“:hover,ffb-id-“22d2jgrl“:focus,ffb-id-“22d2jgrl“ *,ffb-id-“22d2jgrl“ *:before,ffb-id-“22d2jgrl“ *:after,ffb-id-“22d2jgrl“ *:hover,ffb-id-“22d2jgrl“ *:focus{ font-size: 20px !important;}ffb-id-“22d15013″{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}@media (min-width:768px) { ffb-id-“22d15013″{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}}@media (min-width:992px) { ffb-id-“22d15013″{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}}@media (min-width:1200px) { ffb-id-“22d15013″{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}}ffb-id-“22d15013″{ border-all: 1px solid rgba(128,128,128,0.4) !important;}ffb-id-“22d15013″{ box-shadow: 0px 3px 5px 0px rgba(0,0,0,0.18);}ffb-id-“22d15013″{ border-radius: !important;}{ border: 10px solid red !important;}ffb-id-“22d4fejt“{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}@media (min-width:768px) { ffb-id-“22d4fejt“{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}}@media (min-width:992px) { ffb-id-“22d4fejt“{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}}@media (min-width:1200px) { ffb-id-“22d4fejt“{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}}ffb-id-“22d4fejt“{ border-all: 1px solid rgba(128,128,128,0.4) !important;}ffb-id-“22d4fejt“{ box-shadow: 0px 3px 5px 0px rgba(0,0,0,0.18);}ffb-id-“22d4fejt“{ border-radius: !important;}{ border: 10px solid red !important;}ffb-id-“22d4feju“{ font-size: 20px !important;}ffb-id-“22d4feju“ ,ffb-id-“22d4feju“:before,ffb-id-“22d4feju“:after,ffb-id-“22d4feju“:hover,ffb-id-“22d4feju“:focus,ffb-id-“22d4feju“ *,ffb-id-“22d4feju“ *:before,ffb-id-“22d4feju“ *:after,ffb-id-“22d4feju“ *:hover,ffb-id-“22d4feju“ *:focus{ font-size: 20px !important;}ffb-id-“22d0tuvi“{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}@media (min-width:768px) { ffb-id-“22d0tuvi“{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}}@media (min-width:992px) { ffb-id-“22d0tuvi“{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}}@media (min-width:1200px) { ffb-id-“22d0tuvi“{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}}ffb-id-“22d0tuvi“{ border-all: 1px solid rgba(128,128,128,0.4) !important;}ffb-id-“22d0tuvi“{ box-shadow: 0px 3px 5px 0px rgba(0,0,0,0.18);}ffb-id-“22d0tuvi“{ border-radius: !important;}{ border: 10px solid red !important;}(function($){ jQuery(document).ready(function($) { $('ffb-id-“1mio1t42″').css('background','red'); }); })(jQuery); (function($){ jQuery(document).ready(function($) { $('ffb-id-“22nb2oq1″').css('background','red'); }); })(jQuery); (function($){ jQuery(document).ready(function($) { $('ffb-id-“1n2husfe“').css('background','red'); }); })(jQuery); (function($){ jQuery(document).ready(function($) { $('ffb-id-“22gd012r“').css('background','red'); }); })(jQuery); (function($){ jQuery(document).ready(function($) { $('ffb-id-“22gbv4u9″').css('background','red'); }); })(jQuery); (function($){ jQuery(document).ready(function($) { $('ffb-id-“22gbuqob“').css('background','red'); }); })(jQuery); (function($){ jQuery(document).ready(function($) { $('ffb-id-“22gc9m0q“').css('background','red'); }); })(jQuery); (function($){ jQuery(document).ready(function($) { $('ffb-id-“22nvnfs6″').css('background','red'); }); })(jQuery); (function($){ jQuery(document).ready(function($) { $('ffb-id-“1lcjo4fl“').css('background','red'); }); })(jQuery); (function($){ jQuery(document).ready(function($) { $('ffb-id-“1lccv698″').css('background','red'); }); })(jQuery); (function($){ jQuery(document).ready(function($) { $('ffb-id-“1n2ik9t6″').css('background','red'); }); })(jQuery); (function($){ jQuery(document).ready(function($) { $('ffb-id-“1lccvksa“').css('background','red'); }); })(jQuery); (function($){ jQuery(document).ready(function($) { $('ffb-id-“1n2ijt9u“').css('background','red'); }); })(jQuery); (function($){ jQuery(document).ready(function($) { $('ffb-id-“1lccup93″').css('background','red'); }); })(jQuery); (function($){ jQuery(document).ready(function($) { $('ffb-id-“22d33ujl“').css('background','red'); }); })(jQuery); (function($){ jQuery(document).ready(function($) { $('ffb-id-“22d3282k“').css('background','red'); }); })(jQuery); (function($){ jQuery(document).ready(function($) { $('ffb-id-“22d32305″').css('background','red'); }); })(jQuery); (function($){ jQuery(document).ready(function($) { $('ffb-id-“22d31to4″').css('background','red'); }); })(jQuery); (function($){ jQuery(document).ready(function($) { $('ffb-id-“22d30lh5″').css('background','red'); }); })(jQuery); (function($){ jQuery(document).ready(function($) { $('ffb-id-“22d2onfn“').css('background','red'); }); })(jQuery); (function($){ jQuery(document).ready(function($) { $('ffb-id-“1ksu9cgs“').css('background','red'); }); })(jQuery); (function($){ jQuery(document).ready(function($) { $('ffb-id-“1kddm91h“').css('background','red'); }); })(jQuery); (function($){ jQuery(document).ready(function($) { $('ffb-id-“1ksu94ah“').css('background','red'); }); })(jQuery); (function($){ jQuery(document).ready(function($) { $('ffb-id-“22d2jgrk“').css('background','red'); }); })(jQuery); (function($){ jQuery(document).ready(function($) { $('ffb-id-“22d15013″').css('background','red'); }); })(jQuery); (function($){ jQuery(document).ready(function($) { $('ffb-id-“22d4fejt“').css('background','red'); }); })(jQuery); (function($){ jQuery(document).ready(function($) { $('ffb-id-“22d0tuvi“').css('background','red'); }); })(jQuery);

  The post Proč se zastavit na našem stánku na konferenci ISSS v Hradci Králové? appeared first on T-MAPY spol. s r.o..

  Read more »
 • T-MAPY na sympoziu GIS Ostrava

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis sed cursus sapien, vitae fringilla sem. Duis convallis vel nunc at laoreet.

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis sed cursus sapien, vitae fringilla sem. Duis convallis vel nunc at laoreet.

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis sed cursus sapien, vitae fringilla sem. Duis convallis vel nunc at laoreet.

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis sed cursus sapien, vitae fringilla sem. Duis convallis vel nunc at laoreet.

  Big Heading

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis sed cursus sapien, vitae fringilla sem. Duis convallis vel nunc at laoreet.

  .ffb-id-14l18lck{ text-align: justify !important; } .ffb-id-14l18lck , .ffb-id-14l18lck:before, .ffb-id-14l18lck:after, .ffb-id-14l18lck:hover, .ffb-id-14l18lck:focus, .ffb-id-14l18lck *, .ffb-id-14l18lck *:before, .ffb-id-14l18lck *:after, .ffb-id-14l18lck *:hover, .ffb-id-14l18lck *:focus{ text-align: justify !important; } @media (min-width:992px) { .ffb-id-14l18lck{ text-align: justify !important; } }@media (min-width:992px) { .ffb-id-14l18lck , .ffb-id-14l18lck:before, .ffb-id-14l18lck:after, .ffb-id-14l18lck:hover, .ffb-id-14l18lck:focus, .ffb-id-14l18lck *, .ffb-id-14l18lck *:before, .ffb-id-14l18lck *:after, .ffb-id-14l18lck *:hover, .ffb-id-14l18lck *:focus{ text-align: justify !important; } }ffb-id-“22d33ujl“{ margin-top: ; margin-right: ; margin-bottom: ; margin-left: ; padding-top: ; padding-right: ; padding-bottom: ; padding-left: ; } @media (min-width:768px) { ffb-id-“22d33ujl“{ margin-top: ; margin-right: ; margin-bottom: ; margin-left: ; padding-top: ; padding-right: ; padding-bottom: ; padding-left: ; } }@media (min-width:992px) { ffb-id-“22d33ujl“{ margin-top: ; margin-right: ; margin-bottom: ; margin-left: ; padding-top: ; padding-right: ; padding-bottom: ; padding-left: ; } }@media (min-width:1200px) { ffb-id-“22d33ujl“{ margin-top: ; margin-right: ; margin-bottom: ; margin-left: ; padding-top: ; padding-right: ; padding-bottom: ; padding-left: ; } }ffb-id-“22d33ujl“{ border-all: 1px solid rgba(128,128,128,0.4) !important; } ffb-id-“22d33ujl“{ box-shadow: 0px 3px 5px 0px rgba(0,0,0,0.18); } ffb-id-“22d33ujl“{ border-radius: !important; } { border: 10px solid red !important; } ffb-id-“22d34pjb“{ font-size: 20px !important; } ffb-id-“22d34pjb“ , ffb-id-“22d34pjb“:before, ffb-id-“22d34pjb“:after, ffb-id-“22d34pjb“:hover, ffb-id-“22d34pjb“:focus, ffb-id-“22d34pjb“ *, ffb-id-“22d34pjb“ *:before, ffb-id-“22d34pjb“ *:after, ffb-id-“22d34pjb“ *:hover, ffb-id-“22d34pjb“ *:focus{ font-size: 20px !important; } ffb-id-“22d33ujm“{ font-size: 20px !important; } ffb-id-“22d33ujm“ , ffb-id-“22d33ujm“:before, ffb-id-“22d33ujm“:after, ffb-id-“22d33ujm“:hover, ffb-id-“22d33ujm“:focus, ffb-id-“22d33ujm“ *, ffb-id-“22d33ujm“ *:before, ffb-id-“22d33ujm“ *:after, ffb-id-“22d33ujm“ *:hover, ffb-id-“22d33ujm“ *:focus{ font-size: 20px !important; } ffb-id-“22d3282k“{ margin-top: ; margin-right: ; margin-bottom: ; margin-left: ; padding-top: ; padding-right: ; padding-bottom: ; padding-left: ; } @media (min-width:768px) { ffb-id-“22d3282k“{ margin-top: ; margin-right: ; margin-bottom: ; margin-left: ; padding-top: ; padding-right: ; padding-bottom: ; padding-left: ; } }@media (min-width:992px) { ffb-id-“22d3282k“{ margin-top: ; margin-right: ; margin-bottom: ; margin-left: ; padding-top: ; padding-right: ; padding-bottom: ; padding-left: ; } }@media (min-width:1200px) { ffb-id-“22d3282k“{ margin-top: ; margin-right: ; margin-bottom: ; margin-left: ; padding-top: ; padding-right: ; padding-bottom: ; padding-left: ; } }ffb-id-“22d3282k“{ border-all: 1px solid rgba(128,128,128,0.4) !important; } ffb-id-“22d3282k“{ box-shadow: 0px 3px 5px 0px rgba(0,0,0,0.18); } ffb-id-“22d3282k“{ border-radius: !important; } { border: 10px solid red !important; } ffb-id-“22d32305″{ margin-top: ; margin-right: ; margin-bottom: ; margin-left: ; padding-top: ; padding-right: ; padding-bottom: ; padding-left: ; } @media (min-width:768px) { ffb-id-“22d32305″{ margin-top: ; margin-right: ; margin-bottom: ; margin-left: ; padding-top: ; padding-right: ; padding-bottom: ; padding-left: ; } }@media (min-width:992px) { ffb-id-“22d32305″{ margin-top: ; margin-right: ; margin-bottom: ; margin-left: ; padding-top: ; padding-right: ; padding-bottom: ; padding-left: ; } }@media (min-width:1200px) { ffb-id-“22d32305″{ margin-top: ; margin-right: ; margin-bottom: ; margin-left: ; padding-top: ; padding-right: ; padding-bottom: ; padding-left: ; } }ffb-id-“22d32305″{ border-all: 1px solid rgba(128,128,128,0.4) !important; } ffb-id-“22d32305″{ box-shadow: 0px 3px 5px 0px rgba(0,0,0,0.18); } ffb-id-“22d32305″{ border-radius: !important; } { border: 10px solid red !important; } ffb-id-“22d31to4″{ margin-top: ; margin-right: ; margin-bottom: ; margin-left: ; padding-top: ; padding-right: ; padding-bottom: ; padding-left: ; } @media (min-width:768px) { ffb-id-“22d31to4″{ margin-top: ; margin-right: ; margin-bottom: ; margin-left: ; padding-top: ; padding-right: ; padding-bottom: ; padding-left: ; } }@media (min-width:992px) { ffb-id-“22d31to4″{ margin-top: ; margin-right: ; margin-bottom: ; margin-left: ; padding-top: ; padding-right: ; padding-bottom: ; padding-left: ; } }@media (min-width:1200px) { ffb-id-“22d31to4″{ margin-top: ; margin-right: ; margin-bottom: ; margin-left: ; padding-top: ; padding-right: ; padding-bottom: ; padding-left: ; } }ffb-id-“22d31to4″{ border-all: 1px solid rgba(128,128,128,0.4) !important; } ffb-id-“22d31to4″{ box-shadow: 0px 3px 5px 0px rgba(0,0,0,0.18); } ffb-id-“22d31to4″{ border-radius: !important; } { border: 10px solid red !important; } ffb-id-“22d30lh5″{ margin-top: ; margin-right: ; margin-bottom: ; margin-left: ; padding-top: ; padding-right: ; padding-bottom: ; padding-left: ; } @media (min-width:768px) { ffb-id-“22d30lh5″{ margin-top: ; margin-right: ; margin-bottom: ; margin-left: ; padding-top: ; padding-right: ; padding-bottom: ; padding-left: ; } }@media (min-width:992px) { ffb-id-“22d30lh5″{ margin-top: ; margin-right: ; margin-bottom: ; margin-left: ; padding-top: ; padding-right: ; padding-bottom: ; padding-left: ; } }@media (min-width:1200px) { ffb-id-“22d30lh5″{ margin-top: ; margin-right: ; margin-bottom: ; margin-left: ; padding-top: ; padding-right: ; padding-bottom: ; padding-left: ; } }ffb-id-“22d30lh5″{ border-all: 1px solid rgba(128,128,128,0.4) !important; } ffb-id-“22d30lh5″{ box-shadow: 0px 3px 5px 0px rgba(0,0,0,0.18); } ffb-id-“22d30lh5″{ border-radius: !important; } { border: 10px solid red !important; } ffb-id-“22d30lh6″{ font-size: 20px !important; } ffb-id-“22d30lh6″ , ffb-id-“22d30lh6″:before, ffb-id-“22d30lh6″:after, ffb-id-“22d30lh6″:hover, ffb-id-“22d30lh6″:focus, ffb-id-“22d30lh6″ *, ffb-id-“22d30lh6″ *:before, ffb-id-“22d30lh6″ *:after, ffb-id-“22d30lh6″ *:hover, ffb-id-“22d30lh6″ *:focus{ font-size: 20px !important; } ffb-id-“22d2onfn“{ margin-top: ; margin-right: ; margin-bottom: ; margin-left: ; padding-top: ; padding-right: ; padding-bottom: ; padding-left: ; } @media (min-width:768px) { ffb-id-“22d2onfn“{ margin-top: ; margin-right: ; margin-bottom: ; margin-left: ; padding-top: ; padding-right: ; padding-bottom: ; padding-left: ; } }@media (min-width:992px) { ffb-id-“22d2onfn“{ margin-top: ; margin-right: ; margin-bottom: ; margin-left: ; padding-top: ; padding-right: ; padding-bottom: ; padding-left: ; } }@media (min-width:1200px) { ffb-id-“22d2onfn“{ margin-top: ; margin-right: ; margin-bottom: ; margin-left: ; padding-top: ; padding-right: ; padding-bottom: ; padding-left: ; } }ffb-id-“22d2onfn“{ border-all: 1px solid rgba(128,128,128,0.4) !important; } ffb-id-“22d2onfn“{ box-shadow: 0px 3px 5px 0px rgba(0,0,0,0.18); } ffb-id-“22d2onfn“{ border-radius: !important; } { border: 10px solid red !important; } ffb-id-“22d2ou1j“{ font-size: 20px !important; } ffb-id-“22d2ou1j“ , ffb-id-“22d2ou1j“:before, ffb-id-“22d2ou1j“:after, ffb-id-“22d2ou1j“:hover, ffb-id-“22d2ou1j“:focus, ffb-id-“22d2ou1j“ *, ffb-id-“22d2ou1j“ *:before, ffb-id-“22d2ou1j“ *:after, ffb-id-“22d2ou1j“ *:hover, ffb-id-“22d2ou1j“ *:focus{ font-size: 20px !important; } ffb-id-“1ksu9cgs“{ margin-top: ; margin-right: ; margin-bottom: ; margin-left: ; padding-top: ; padding-right: ; padding-bottom: ; padding-left: ; } @media (min-width:768px) { ffb-id-“1ksu9cgs“{ margin-top: ; margin-right: ; margin-bottom: ; margin-left: ; padding-top: ; padding-right: ; padding-bottom: ; padding-left: ; } }@media (min-width:992px) { ffb-id-“1ksu9cgs“{ margin-top: ; margin-right: ; margin-bottom: ; margin-left: ; padding-top: ; padding-right: ; padding-bottom: ; padding-left: ; } }@media (min-width:1200px) { ffb-id-“1ksu9cgs“{ margin-top: ; margin-right: ; margin-bottom: ; margin-left: ; padding-top: ; padding-right: ; padding-bottom: ; padding-left: ; } }ffb-id-“1ksu9cgs“{ border-all: 1px solid rgba(128,128,128,0.4) !important; } ffb-id-“1ksu9cgs“{ box-shadow: 0px 3px 5px 0px rgba(0,0,0,0.18); } ffb-id-“1ksu9cgs“{ border-radius: !important; } { border: 10px solid red !important; } ffb-id-“1kddm91h“{ margin-top: ; margin-right: ; margin-bottom: ; margin-left: ; padding-top: ; padding-right: ; padding-bottom: ; padding-left: ; } @media (min-width:768px) { ffb-id-“1kddm91h“{ margin-top: ; margin-right: ; margin-bottom: ; margin-left: ; padding-top: ; padding-right: ; padding-bottom: ; padding-left: ; } }@media (min-width:992px) { ffb-id-“1kddm91h“{ margin-top: ; margin-right: ; margin-bottom: ; margin-left: ; padding-top: ; padding-right: ; padding-bottom: ; padding-left: ; } }@media (min-width:1200px) { ffb-id-“1kddm91h“{ margin-top: ; margin-right: ; margin-bottom: ; margin-left: ; padding-top: ; padding-right: ; padding-bottom: ; padding-left: ; } }ffb-id-“1kddm91h“{ border-all: 1px solid rgba(128,128,128,0.4) !important; } ffb-id-“1kddm91h“{ box-shadow: 0px 3px 5px 0px rgba(0,0,0,0.18); } ffb-id-“1kddm91h“{ border-radius: !important; } { border: 10px solid red !important; } ffb-id-“1ksu94ah“{ margin-top: ; margin-right: ; margin-bottom: ; margin-left: ; padding-top: ; padding-right: ; padding-bottom: ; padding-left: ; } @media (min-width:768px) { ffb-id-“1ksu94ah“{ margin-top: ; margin-right: ; margin-bottom: ; margin-left: ; padding-top: ; padding-right: ; padding-bottom: ; padding-left: ; } }@media (min-width:992px) { ffb-id-“1ksu94ah“{ margin-top: ; margin-right: ; margin-bottom: ; margin-left: ; padding-top: ; padding-right: ; padding-bottom: ; padding-left: ; } }@media (min-width:1200px) { ffb-id-“1ksu94ah“{ margin-top: ; margin-right: ; margin-bottom: ; margin-left: ; padding-top: ; padding-right: ; padding-bottom: ; padding-left: ; } }ffb-id-“1ksu94ah“{ border-all: 1px solid rgba(128,128,128,0.4) !important; } ffb-id-“1ksu94ah“{ box-shadow: 0px 3px 5px 0px rgba(0,0,0,0.18); } ffb-id-“1ksu94ah“{ border-radius: !important; } { border: 10px solid red !important; } ffb-id-“22d2jgrk“{ margin-top: ; margin-right: ; margin-bottom: ; margin-left: ; padding-top: ; padding-right: ; padding-bottom: ; padding-left: ; } @media (min-width:768px) { ffb-id-“22d2jgrk“{ margin-top: ; margin-right: ; margin-bottom: ; margin-left: ; padding-top: ; padding-right: ; padding-bottom: ; padding-left: ; } }@media (min-width:992px) { ffb-id-“22d2jgrk“{ margin-top: ; margin-right: ; margin-bottom: ; margin-left: ; padding-top: ; padding-right: ; padding-bottom: ; padding-left: ; } }@media (min-width:1200px) { ffb-id-“22d2jgrk“{ margin-top: ; margin-right: ; margin-bottom: ; margin-left: ; padding-top: ; padding-right: ; padding-bottom: ; padding-left: ; } }ffb-id-“22d2jgrk“{ border-all: 1px solid rgba(128,128,128,0.4) !important; } ffb-id-“22d2jgrk“{ box-shadow: 0px 3px 5px 0px rgba(0,0,0,0.18); } ffb-id-“22d2jgrk“{ border-radius: !important; } { border: 10px solid red !important; } ffb-id-“22d2jgrl“{ font-size: 20px !important; } ffb-id-“22d2jgrl“ , ffb-id-“22d2jgrl“:before, ffb-id-“22d2jgrl“:after, ffb-id-“22d2jgrl“:hover, ffb-id-“22d2jgrl“:focus, ffb-id-“22d2jgrl“ *, ffb-id-“22d2jgrl“ *:before, ffb-id-“22d2jgrl“ *:after, ffb-id-“22d2jgrl“ *:hover, ffb-id-“22d2jgrl“ *:focus{ font-size: 20px !important; } ffb-id-“22d15013″{ margin-top: ; margin-right: ; margin-bottom: ; margin-left: ; padding-top: ; padding-right: ; padding-bottom: ; padding-left: ; } @media (min-width:768px) { ffb-id-“22d15013″{ margin-top: ; margin-right: ; margin-bottom: ; margin-left: ; padding-top: ; padding-right: ; padding-bottom: ; padding-left: ; } }@media (min-width:992px) { ffb-id-“22d15013″{ margin-top: ; margin-right: ; margin-bottom: ; margin-left: ; padding-top: ; padding-right: ; padding-bottom: ; padding-left: ; } }@media (min-width:1200px) { ffb-id-“22d15013″{ margin-top: ; margin-right: ; margin-bottom: ; margin-left: ; padding-top: ; padding-right: ; padding-bottom: ; padding-left: ; } }ffb-id-“22d15013″{ border-all: 1px solid rgba(128,128,128,0.4) !important; } ffb-id-“22d15013″{ box-shadow: 0px 3px 5px 0px rgba(0,0,0,0.18); } ffb-id-“22d15013″{ border-radius: !important; } { border: 10px solid red !important; } ffb-id-“22d4fejt“{ margin-top: ; margin-right: ; margin-bottom: ; margin-left: ; padding-top: ; padding-right: ; padding-bottom: ; padding-left: ; } @media (min-width:768px) { ffb-id-“22d4fejt“{ margin-top: ; margin-right: ; margin-bottom: ; margin-left: ; padding-top: ; padding-right: ; padding-bottom: ; padding-left: ; } }@media (min-width:992px) { ffb-id-“22d4fejt“{ margin-top: ; margin-right: ; margin-bottom: ; margin-left: ; padding-top: ; padding-right: ; padding-bottom: ; padding-left: ; } }@media (min-width:1200px) { ffb-id-“22d4fejt“{ margin-top: ; margin-right: ; margin-bottom: ; margin-left: ; padding-top: ; padding-right: ; padding-bottom: ; padding-left: ; } }ffb-id-“22d4fejt“{ border-all: 1px solid rgba(128,128,128,0.4) !important; } ffb-id-“22d4fejt“{ box-shadow: 0px 3px 5px 0px rgba(0,0,0,0.18); } ffb-id-“22d4fejt“{ border-radius: !important; } { border: 10px solid red !important; } ffb-id-“22d4feju“{ font-size: 20px !important; } ffb-id-“22d4feju“ , ffb-id-“22d4feju“:before, ffb-id-“22d4feju“:after, ffb-id-“22d4feju“:hover, ffb-id-“22d4feju“:focus, ffb-id-“22d4feju“ *, ffb-id-“22d4feju“ *:before, ffb-id-“22d4feju“ *:after, ffb-id-“22d4feju“ *:hover, ffb-id-“22d4feju“ *:focus{ font-size: 20px !important; } ffb-id-“22d0tuvi“{ margin-top: ; margin-right: ; margin-bottom: ; margin-left: ; padding-top: ; padding-right: ; padding-bottom: ; padding-left: ; } @media (min-width:768px) { ffb-id-“22d0tuvi“{ margin-top: ; margin-right: ; margin-bottom: ; margin-left: ; padding-top: ; padding-right: ; padding-bottom: ; padding-left: ; } }@media (min-width:992px) { ffb-id-“22d0tuvi“{ margin-top: ; margin-right: ; margin-bottom: ; margin-left: ; padding-top: ; padding-right: ; padding-bottom: ; padding-left: ; } }@media (min-width:1200px) { ffb-id-“22d0tuvi“{ margin-top: ; margin-right: ; margin-bottom: ; margin-left: ; padding-top: ; padding-right: ; padding-bottom: ; padding-left: ; } }ffb-id-“22d0tuvi“{ border-all: 1px solid rgba(128,128,128,0.4) !important; } ffb-id-“22d0tuvi“{ box-shadow: 0px 3px 5px 0px rgba(0,0,0,0.18); } ffb-id-“22d0tuvi“{ border-radius: !important; } { border: 10px solid red !important; } .ffb-id-14l18lck{ text-align: center !important;}.ffb-id-14l18lck ,.ffb-id-14l18lck:before,.ffb-id-14l18lck:after,.ffb-id-14l18lck:hover,.ffb-id-14l18lck:focus,.ffb-id-14l18lck *,.ffb-id-14l18lck *:before,.ffb-id-14l18lck *:after,.ffb-id-14l18lck *:hover,.ffb-id-14l18lck *:focus{ text-align: center !important;}@media (min-width:992px) { .ffb-id-14l18lck{ text-align: left !important;}}@media (min-width:992px) { .ffb-id-14l18lck ,.ffb-id-14l18lck:before,.ffb-id-14l18lck:after,.ffb-id-14l18lck:hover,.ffb-id-14l18lck:focus,.ffb-id-14l18lck *,.ffb-id-14l18lck *:before,.ffb-id-14l18lck *:after,.ffb-id-14l18lck *:hover,.ffb-id-14l18lck *:focus{ text-align: left !important;}}ffb-id-“216uhid1″{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}@media (min-width:768px) { ffb-id-“216uhid1″{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}}@media (min-width:992px) { ffb-id-“216uhid1″{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}}@media (min-width:1200px) { ffb-id-“216uhid1″{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}}ffb-id-“216uhid1″{ border-all: 1px solid rgba(128,128,128,0.4) !important;}ffb-id-“216uhid1″{ box-shadow: 0px 3px 5px 0px rgba(0,0,0,0.18);}ffb-id-“216uhid1″{ border-radius: !important;}{ border: 10px solid red !important;}ffb-id-“216uhid1″ ffb-id-“216uuog8″{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}@media (min-width:768px) { ffb-id-“216uhid1″ ffb-id-“216uuog8″{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}}@media (min-width:992px) { ffb-id-“216uhid1″ ffb-id-“216uuog8″{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}}@media (min-width:1200px) { ffb-id-“216uhid1″ ffb-id-“216uuog8″{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}}ffb-id-“216uhid1″ ffb-id-“216uuog8″{ border-all: 1px solid rgba(128,128,128,0.4) !important;}ffb-id-“216uhid1″ ffb-id-“216uuog8″{ box-shadow: 0px 3px 5px 0px rgba(0,0,0,0.18);}ffb-id-“216uhid1″ ffb-id-“216uuog8″{ border-radius: !important;}{ border: 10px solid red !important;}ffb-id-“216uhid1″ ffb-id-“216uq2d8″{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}@media (min-width:768px) { ffb-id-“216uhid1″ ffb-id-“216uq2d8″{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}}@media (min-width:992px) { ffb-id-“216uhid1″ ffb-id-“216uq2d8″{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}}@media (min-width:1200px) { ffb-id-“216uhid1″ ffb-id-“216uq2d8″{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}}ffb-id-“216uhid1″ ffb-id-“216uq2d8″{ border-all: 1px solid rgba(128,128,128,0.4) !important;}ffb-id-“216uhid1″ ffb-id-“216uq2d8″{ box-shadow: 0px 3px 5px 0px rgba(0,0,0,0.18);}ffb-id-“216uhid1″ ffb-id-“216uq2d8″{ border-radius: !important;}{ border: 10px solid red !important;}ffb-id-“216uhid2″{ font-size: 20px !important;}ffb-id-“216uhid2″ ,ffb-id-“216uhid2″:before,ffb-id-“216uhid2″:after,ffb-id-“216uhid2″:hover,ffb-id-“216uhid2″:focus,ffb-id-“216uhid2″ *,ffb-id-“216uhid2″ *:before,ffb-id-“216uhid2″ *:after,ffb-id-“216uhid2″ *:hover,ffb-id-“216uhid2″ *:focus{ font-size: 20px !important;}ffb-id-“216uho98″{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}@media (min-width:768px) { ffb-id-“216uho98″{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}}@media (min-width:992px) { ffb-id-“216uho98″{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}}@media (min-width:1200px) { ffb-id-“216uho98″{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}}ffb-id-“216uho98″{ border-all: 1px solid rgba(128,128,128,0.4) !important;}ffb-id-“216uho98″{ box-shadow: 0px 3px 5px 0px rgba(0,0,0,0.18);}ffb-id-“216uho98″{ border-radius: !important;}{ border: 10px solid red !important;}ffb-id-“216uim0t“ .divider-v7-title span.after{ border-color:#c4c4c4 !important;}ffb-id-“216uim0t“ .divider-v7-title span.after:after{ border-color:#c4c4c4 !important;}ffb-id-“2170gqgv“{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}@media (min-width:768px) { ffb-id-“2170gqgv“{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}}@media (min-width:992px) { ffb-id-“2170gqgv“{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}}@media (min-width:1200px) { ffb-id-“2170gqgv“{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}}ffb-id-“2170gqgv“{ border-all: 1px solid rgba(128,128,128,0.4) !important;}ffb-id-“2170gqgv“{ box-shadow: 0px 3px 5px 0px rgba(0,0,0,0.18);}ffb-id-“2170gqgv“{ border-radius: !important;}{ border: 10px solid red !important;}ffb-id-“2170gqh1″ .ffb-button1-1.ffb-block-button-2-0.btn-base-brd-slide{ color:#ffffff;}ffb-id-“2170gqh1″ .ffb-button1-1.ffb-block-button-2-0.btn-base-brd-slide:hover{ color:#ffffff;}ffb-id-“2170gqh1″ .ffb-button1-1.ffb-block-button-2-0.btn-base-brd-slide{ border-color: transparent;}ffb-id-“2170gqh1″ .ffb-button1-1.ffb-block-button-2-0.btn-base-brd-slide:hover{ border-color: transparent;}ffb-id-“2170gqh1″ .ffb-button1-1.ffb-block-button-2-0.btn-base-brd-slide{ background-color:#ffa332;}ffb-id-“2170gqh1″ .ffb-button1-1.ffb-block-button-2-0.btn-base-brd-slide:hover{ background-color:#4c2791;}ffb-id-“2170gqh1″ .ffb-button1-1{ text-decoration: none !important;}ffb-id-“2170gqh1″ .ffb-button1-1:before,ffb-id-“2170gqh1″ .ffb-button1-1:after,ffb-id-“2170gqh1″ .ffb-button1-1:hover,ffb-id-“2170gqh1″ .ffb-button1-1:focus,ffb-id-“2170gqh1″ .ffb-button1-1 *,ffb-id-“2170gqh1″ .ffb-button1-1 *:before,ffb-id-“2170gqh1″ .ffb-button1-1 *:after,ffb-id-“2170gqh1″ .ffb-button1-1 *:hover,ffb-id-“2170gqh1″ .ffb-button1-1 *:focus{ text-decoration: none !important;}ffb-id-“2170gqh1″ .ffb-button1-1{ font-weight: 600 !important;}ffb-id-“2170gqh1″ .ffb-button1-1 ,ffb-id-“2170gqh1″ .ffb-button1-1:before,ffb-id-“2170gqh1″ .ffb-button1-1:after,ffb-id-“2170gqh1″ .ffb-button1-1:hover,ffb-id-“2170gqh1″ .ffb-button1-1:focus,ffb-id-“2170gqh1″ .ffb-button1-1 *,ffb-id-“2170gqh1″ .ffb-button1-1 *:before,ffb-id-“2170gqh1″ .ffb-button1-1 *:after,ffb-id-“2170gqh1″ .ffb-button1-1 *:hover,ffb-id-“2170gqh1″ .ffb-button1-1 *:focus{ font-weight: 600 !important;}@media (min-width:768px) { ffb-id-“2170gqh1″ .ffb-button1-1{ font-weight: 600 !important;}}@media (min-width:768px) { ffb-id-“2170gqh1″ .ffb-button1-1 ,ffb-id-“2170gqh1″ .ffb-button1-1:before,ffb-id-“2170gqh1″ .ffb-button1-1:after,ffb-id-“2170gqh1″ .ffb-button1-1:hover,ffb-id-“2170gqh1″ .ffb-button1-1:focus,ffb-id-“2170gqh1″ .ffb-button1-1 *,ffb-id-“2170gqh1″ .ffb-button1-1 *:before,ffb-id-“2170gqh1″ .ffb-button1-1 *:after,ffb-id-“2170gqh1″ .ffb-button1-1 *:hover,ffb-id-“2170gqh1″ .ffb-button1-1 *:focus{ font-weight: 600 !important;}}@media (min-width:992px) { ffb-id-“2170gqh1″ .ffb-button1-1{ font-weight: 600 !important;}}@media (min-width:992px) { ffb-id-“2170gqh1″ .ffb-button1-1 ,ffb-id-“2170gqh1″ .ffb-button1-1:before,ffb-id-“2170gqh1″ .ffb-button1-1:after,ffb-id-“2170gqh1″ .ffb-button1-1:hover,ffb-id-“2170gqh1″ .ffb-button1-1:focus,ffb-id-“2170gqh1″ .ffb-button1-1 *,ffb-id-“2170gqh1″ .ffb-button1-1 *:before,ffb-id-“2170gqh1″ .ffb-button1-1 *:after,ffb-id-“2170gqh1″ .ffb-button1-1 *:hover,ffb-id-“2170gqh1″ .ffb-button1-1 *:focus{ font-weight: 600 !important;}}@media (min-width:1200px) { ffb-id-“2170gqh1″ .ffb-button1-1{ font-weight: 600 !important;}}@media (min-width:1200px) { ffb-id-“2170gqh1″ .ffb-button1-1 ,ffb-id-“2170gqh1″ .ffb-button1-1:before,ffb-id-“2170gqh1″ .ffb-button1-1:after,ffb-id-“2170gqh1″ .ffb-button1-1:hover,ffb-id-“2170gqh1″ .ffb-button1-1:focus,ffb-id-“2170gqh1″ .ffb-button1-1 *,ffb-id-“2170gqh1″ .ffb-button1-1 *:before,ffb-id-“2170gqh1″ .ffb-button1-1 *:after,ffb-id-“2170gqh1″ .ffb-button1-1 *:hover,ffb-id-“2170gqh1″ .ffb-button1-1 *:focus{ font-weight: 600 !important;}}ffb-id-“1s223bpt“{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}@media (min-width:768px) { ffb-id-“1s223bpt“{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}}@media (min-width:992px) { ffb-id-“1s223bpt“{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}}@media (min-width:1200px) { ffb-id-“1s223bpt“{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}}ffb-id-“1s223bpt“{ border-all: 1px solid rgba(128,128,128,0.4) !important;}ffb-id-“1s223bpt“{ box-shadow: 0px 3px 5px 0px rgba(0,0,0,0.18);}ffb-id-“1s223bpt“{ border-radius: !important;}{ border: 10px solid red !important;}ffb-id-“1s223bpu“{ font-size: 20px !important;}ffb-id-“1s223bpu“ ,ffb-id-“1s223bpu“:before,ffb-id-“1s223bpu“:after,ffb-id-“1s223bpu“:hover,ffb-id-“1s223bpu“:focus,ffb-id-“1s223bpu“ *,ffb-id-“1s223bpu“ *:before,ffb-id-“1s223bpu“ *:after,ffb-id-“1s223bpu“ *:hover,ffb-id-“1s223bpu“ *:focus{ font-size: 20px !important;}ffb-id-“1ksud04o“{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}@media (min-width:768px) { ffb-id-“1ksud04o“{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}}@media (min-width:992px) { ffb-id-“1ksud04o“{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}}@media (min-width:1200px) { ffb-id-“1ksud04o“{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}}ffb-id-“1ksud04o“{ border-all: 1px solid rgba(128,128,128,0.4) !important;}ffb-id-“1ksud04o“{ box-shadow: 0px 3px 5px 0px rgba(0,0,0,0.18);}ffb-id-“1ksud04o“{ border-radius: !important;}{ border: 10px solid red !important;}ffb-id-“1ksud04p“{ font-size: 20px !important;}ffb-id-“1ksud04p“ ,ffb-id-“1ksud04p“:before,ffb-id-“1ksud04p“:after,ffb-id-“1ksud04p“:hover,ffb-id-“1ksud04p“:focus,ffb-id-“1ksud04p“ *,ffb-id-“1ksud04p“ *:before,ffb-id-“1ksud04p“ *:after,ffb-id-“1ksud04p“ *:hover,ffb-id-“1ksud04p“ *:focus{ font-size: 20px !important;}ffb-id-“1ksu9cgs“{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}@media (min-width:768px) { ffb-id-“1ksu9cgs“{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}}@media (min-width:992px) { ffb-id-“1ksu9cgs“{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}}@media (min-width:1200px) { ffb-id-“1ksu9cgs“{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}}ffb-id-“1ksu9cgs“{ border-all: 1px solid rgba(128,128,128,0.4) !important;}ffb-id-“1ksu9cgs“{ box-shadow: 0px 3px 5px 0px rgba(0,0,0,0.18);}ffb-id-“1ksu9cgs“{ border-radius: !important;}{ border: 10px solid red !important;}ffb-id-“1kddm91h“{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}@media (min-width:768px) { ffb-id-“1kddm91h“{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}}@media (min-width:992px) { ffb-id-“1kddm91h“{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}}@media (min-width:1200px) { ffb-id-“1kddm91h“{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}}ffb-id-“1kddm91h“{ border-all: 1px solid rgba(128,128,128,0.4) !important;}ffb-id-“1kddm91h“{ box-shadow: 0px 3px 5px 0px rgba(0,0,0,0.18);}ffb-id-“1kddm91h“{ border-radius: !important;}{ border: 10px solid red !important;}ffb-id-“1ksu94ah“{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}@media (min-width:768px) { ffb-id-“1ksu94ah“{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}}@media (min-width:992px) { ffb-id-“1ksu94ah“{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}}@media (min-width:1200px) { ffb-id-“1ksu94ah“{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}}ffb-id-“1ksu94ah“{ border-all: 1px solid rgba(128,128,128,0.4) !important;}ffb-id-“1ksu94ah“{ box-shadow: 0px 3px 5px 0px rgba(0,0,0,0.18);}ffb-id-“1ksu94ah“{ border-radius: !important;}{ border: 10px solid red !important;}ffb-id-“1kstotq0″{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}@media (min-width:768px) { ffb-id-“1kstotq0″{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}}@media (min-width:992px) { ffb-id-“1kstotq0″{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}}@media (min-width:1200px) { ffb-id-“1kstotq0″{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}}ffb-id-“1kstotq0″{ border-all: 1px solid rgba(128,128,128,0.4) !important;}ffb-id-“1kstotq0″{ box-shadow: 0px 3px 5px 0px rgba(0,0,0,0.18);}ffb-id-“1kstotq0″{ border-radius: !important;}{ border: 10px solid red !important;}ffb-id-“1kstotq1″{ font-size: 20px !important;}ffb-id-“1kstotq1″ ,ffb-id-“1kstotq1″:before,ffb-id-“1kstotq1″:after,ffb-id-“1kstotq1″:hover,ffb-id-“1kstotq1″:focus,ffb-id-“1kstotq1″ *,ffb-id-“1kstotq1″ *:before,ffb-id-“1kstotq1″ *:after,ffb-id-“1kstotq1″ *:hover,ffb-id-“1kstotq1″ *:focus{ font-size: 20px !important;}ffb-id-“14l18lcl“{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}@media (min-width:768px) { ffb-id-“14l18lcl“{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}}@media (min-width:992px) { ffb-id-“14l18lcl“{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}}@media (min-width:1200px) { ffb-id-“14l18lcl“{ margin-top: ;margin-right: ;margin-bottom: ;margin-left: ;padding-top: ;padding-right: ;padding-bottom: ;padding-left: ;}}ffb-id-“14l18lcl“{ border-all: 1px solid rgba(128,128,128,0.4) !important;}ffb-id-“14l18lcl“{ box-shadow: 0px 3px 5px 0px rgba(0,0,0,0.18);}ffb-id-“14l18lcl“{ border-radius: !important;}{ border: 10px solid red !important;}ffb-id-“pk3copb“{ font-size: 20px !important;}ffb-id-“pk3copb“ ,ffb-id-“pk3copb“:before,ffb-id-“pk3copb“:after,ffb-id-“pk3copb“:hover,ffb-id-“pk3copb“:focus,ffb-id-“pk3copb“ *,ffb-id-“pk3copb“ *:before,ffb-id-“pk3copb“ *:after,ffb-id-“pk3copb“ *:hover,ffb-id-“pk3copb“ *:focus{ font-size: 20px !important;}(function($){ jQuery(document).ready(function($) { $('ffb-id-“22d33ujl“').css('background','red'); }); })(jQuery); (function($){ jQuery(document).ready(function($) { $('ffb-id-“22d3282k“').css('background','red'); }); })(jQuery); (function($){ jQuery(document).ready(function($) { $('ffb-id-“22d32305″').css('background','red'); }); })(jQuery); (function($){ jQuery(document).ready(function($) { $('ffb-id-“22d31to4″').css('background','red'); }); })(jQuery); (function($){ jQuery(document).ready(function($) { $('ffb-id-“22d30lh5″').css('background','red'); }); })(jQuery); (function($){ jQuery(document).ready(function($) { $('ffb-id-“22d2onfn“').css('background','red'); }); })(jQuery); (function($){ jQuery(document).ready(function($) { $('ffb-id-“1ksu9cgs“').css('background','red'); }); })(jQuery); (function($){ jQuery(document).ready(function($) { $('ffb-id-“1kddm91h“').css('background','red'); }); })(jQuery); (function($){ jQuery(document).ready(function($) { $('ffb-id-“1ksu94ah“').css('background','red'); }); })(jQuery); (function($){ jQuery(document).ready(function($) { $('ffb-id-“22d2jgrk“').css('background','red'); }); })(jQuery); (function($){ jQuery(document).ready(function($) { $('ffb-id-“22d15013″').css('background','red'); }); })(jQuery); (function($){ jQuery(document).ready(function($) { $('ffb-id-“22d4fejt“').css('background','red'); }); })(jQuery); (function($){ jQuery(document).ready(function($) { $('ffb-id-“22d0tuvi“').css('background','red'); }); })(jQuery); (function($){ jQuery(document).ready(function($) { $('ffb-id-“216uhid1″').css('background','red'); }); })(jQuery); (function($){ jQuery(document).ready(function($) { $('ffb-id-“216uhid1″ ffb-id-“216uuog8″').css('background','red'); }); })(jQuery); (function($){ jQuery(document).ready(function($) { $('ffb-id-“216uhid1″ ffb-id-“216uq2d8″').css('background','red'); }); })(jQuery); (function($){ jQuery(document).ready(function($) { $('ffb-id-“216uho98″').css('background','red'); }); })(jQuery); (function($){ jQuery(document).ready(function($) { $('ffb-id-“2170gqgv“').css('background','red'); }); })(jQuery); (function($){ jQuery(document).ready(function($) { $('ffb-id-“1s223bpt“').css('background','red'); }); })(jQuery); (function($){ jQuery(document).ready(function($) { $('ffb-id-“1ksud04o“').css('background','red'); }); })(jQuery); (function($){ jQuery(document).ready(function($) { $('ffb-id-“1ksu9cgs“').css('background','red'); }); })(jQuery); (function($){ jQuery(document).ready(function($) { $('ffb-id-“1kddm91h“').css('background','red'); }); })(jQuery); (function($){ jQuery(document).ready(function($) { $('ffb-id-“1ksu94ah“').css('background','red'); }); })(jQuery); (function($){ jQuery(document).ready(function($) { $('ffb-id-“1kstotq0″').css('background','red'); }); })(jQuery); (function($){ jQuery(document).ready(function($) { $('ffb-id-“14l18lcl“').css('background','red'); }); })(jQuery);

  The post T-MAPY na sympoziu GIS Ostrava appeared first on T-MAPY spol. s r.o..

  Read more »