Geokomunitní portál vám přináší AMAVET klub č. 962

Institut geoinformatiky zakoupil kvadrokoptéru pro dálkový průzkum Země

Michal Kačmařík a kvadroptéra DJI F324 Phantom 3Institut geoinformatiky VŠB-TU Ostrava má opět zařízení pro dálkový průzkum Země. Po helikoptéře zakoupil kvadrokoptéru DJI F324 Phantom 3 a studenti se s ní setkájí na cvičeních.

Vedoucí Institutu geoinformatiky doc. Igor Ivan se nechal slyšet, že se nejedná o poslední “letadýlko”.

Kvadroptéra DJI F324 Phantom 3

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.